Купить гербицид Арена

15.10.2015    Средства защиты растений — Пестициды, гербициды    Новомосковск
504,90 грн.
Купить  гербицид Арена - Agrobiz.net

Описание

mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:black;mso-fareast-language:
RU> 

 

mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; border=0 width=410 cellspacing=0 cellpadding=0>

 

 

normal;>mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:#5D9732;mso-fareast-language:
RU>Діюча речовина: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; padding: 0cm 0cm 15.0pt 0cm; valign=top> normal;>mso-fareast-font-family:Times New Roman;mso-fareast-language:RU>Етофумезат, 500 г/л

 

normal;>mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:#5D9732;mso-fareast-language:
RU>Формуляція: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; padding: 0cm 0cm 15.0pt 0cm; valign=top> normal;>mso-fareast-font-family:Times New Roman;mso-fareast-language:RU>Концентрат суспензії

 

normal;>mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:#5D9732;mso-fareast-language:
RU>Призначення: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; padding: 0cm 0cm 15.0pt 0cm; valign=top> normal;>mso-fareast-font-family:Times New Roman;mso-fareast-language:RU>Селективний гербіцид контактної та грунтової дії проти широколистих та однорічних злакових бур’янів на посівах цукрових буряків

 

normal;>mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:#5D9732;mso-fareast-language:
RU>Тара: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; padding: 0cm 0cm 15.0pt 0cm; valign=top> normal;>mso-fareast-font-family:Times New Roman;mso-fareast-language:RU>5л

 

Times New Roman;color:#5D9732;mso-fareast-language:RU>Спосіб застосування і норми витрат

 

0cm 0cm 0cm 0cm; border=0 width=80% cellspacing=0 cellpadding=0>

 solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; background: #F4F4E9; padding: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt; valign=top> text-align: center; line-height: normal; align=center>font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-fareast-language:RU>Культура border-right: solid white 1.0pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; background: #F4F4E9; padding: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt; valign=top> text-align: center; line-height: normal; align=center>font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-fareast-language:RU>Об’єкти border-right: solid white 1.0pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; background: #F4F4E9; padding: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt; valign=top> text-align: center; line-height: normal; align=center>font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-fareast-language:RU>Норма витрат  препарату,л/га              border-right: solid white 1.0pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; background: #F4F4E9; padding: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt; valign=top> text-align: center; line-height: normal; align=center>font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-fareast-language:RU>Спосіб обробки border-right: solid white 1.0pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; background: #F4F4E9; padding: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt; valign=top> text-align: center; line-height: normal; align=center>font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-fareast-language:RU>Максимальна  кількість      обробок           solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; background: #F4F4E9; padding: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt; valign=top> text-align: center; line-height: normal; align=center>font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-fareast-language:RU>Цукрові   буряки                       border-right: solid white 1.0pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; background: #F4F4E9; padding: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt; valign=top> text-align: center; line-height: normal; align=center>font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-fareast-language:RU>     Однорічні           дводольні               і злакові                бур’яни       border-right: solid white 1.0pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; background: #F4F4E9; padding: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt; valign=top> text-align: center; line-height: normal; align=center>font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-fareast-language:RU>1,0–20 border-right: solid white 1.0pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; background: #F4F4E9; padding: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt; valign=top> text-align: center; line-height: normal; align=center>font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-fareast-language:RU> Обприскування посівів     від фази сім’ядоль       до 2 справжніх              листків у бур’янів          border-right: solid white 1.0pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-left-alt: solid white .75pt; mso-border-bottom-alt: solid white .75pt; mso-border-right-alt: solid white .75pt; background: #F4F4E9; padding: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt; valign=top> text-align: center; line-height: normal; align=center>font-family:Times New Roman,serif;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-fareast-language:RU>2

 

Times New Roman;color:#5D9732;mso-fareast-language:RU>Переваги

 

mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:black;mso-fareast-language:
RU>• Ефективно знищує дводольні бур’яни з самого початку вегетації.    

 • Гальмує процеси поділу клітин, блокує утворення воскового нальоту    

 на листках бур’янів.    

 • Відсутня фітотоксичність для культури, селективний по відношенню    

 до цукрових буряків.    

 • Сумісний з іншими гербіцидами в бакових сумішах для розширення спек-    

 тра захисної дії.    

 • Незамінний у випадку складних погодних умов – етофумезат починає    

 діяти при +2...+7°C.    

 

Times New Roman;color:#5D9732;mso-fareast-language:RU>Механізм дії

 

mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:black;mso-fareast-language:
RU>АРЕНА є інгібітором синтезу ліпідів у проростках.    

 Діюча речовина поглинається молодими проростками бур’янів, коли вони    

 контактують з водним розчином етофумезату в грунті. В однодольні    

 бур’яни препарат потрапляє через колеоптиль під час проростання, у дво-    

 сім’ядольних поглинається корінням. Інгібує ріст меристеми, уповільнює    

 клітинне ділення і обмежує формування воскової кутикули. Підвищена во-    

 логість грунту і помірна температура сприяють збільшенню ефективності    

 етофумезату. Навіть тривала холодна погода не знижує ефективності, пре-    

 парат проявляє надійний захист, коли інші препарати не діють (+2…+7 °C).    

 

Times New Roman;color:#5D9732;mso-fareast-language:RU>Властивості

 

mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:black;mso-fareast-language:
RU> Спектр дії: чутливі підмаренник чіпкий, вероніка, зірочник середній, курячі   

 очки польові, переліска однорічна, рутка лікарська; середньочутливі   

 лисохвіст мишохвостиковий, просо куряче, лутига, лобода, фіалка польова,   

 

mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:black;mso-fareast-language:
RU>гірчаки, волошка синя, мак дикий; малочутливі кропива жалка, гірчиця,     

 ромашка, глуха кропива, осот рожевий, жабрій звичайний, редька дика,     

 талабан польовий, жовтозілля звичайне.    

 Селективність гербіциду базується на розмірі насіння – чим більша насінина,     

 тим менш ефективно діє гербіцид.     

 

Times New Roman;color:#5D9732;mso-fareast-language:RU>Загальні рекомендації

 

mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:black;mso-fareast-language:
RU> Препарат вноситься на ранніх стадіях розвитку бур’янів (фаза сім’ядолей     

 до появи 2х справжніх листків.    

 Для одночасної дії в різних напрямках (через листя і корені) та розширення    

 спектра чутливих бур’янів застосовують бакові суміші Арени (0,6–0,8 л/га)    

 з іншими гербіцидами посходової дії, наприклад з Контролером (30 г/га).    

 Суміш готується безпосередньо перед обприскуванням. Кількість препа-    

 ратів визначають наявним видовим складом бур’янів, їх кількістю і фізіо-    

 логічним розвитком – чим більша біомаса бур’янів на поверхні грунту і чим    

 вона старіша, тим більша кількість діючих речовин препаратів потрібна на    

 її нейтралізацію.    

 

Times New Roman;color:#5D9732;mso-fareast-language:RU>Норма витрати робочої рідини

 

mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:black;mso-fareast-language:
RU>200–400 л/га.

 

Times New Roman,serif> 

 

Цена: 504,90 грн.
В наличии

Оставить отзыв
Введите ваше имя
Напишите отзыв
Варианты поиска Купить гербицид Арена: гербицид арена гербицид на кукурузу от сорняков гербицид от сорняков цена гербициды альфа хим груп купить гербицид купить гербицид на кукурузу купить гербицид на кукурузу в украине купить гербицид на кукурузу цена купить гербицид на подсолнечник