Розглядаючи проблему нестачі або надлишку елементів живлення, неможливо уникнути питання зв’язку між живленням рослин і їх стійкістю (або її зниженням) до дії патогенів і шкідників. Це стосується не лише можливості сплутати зовнішні прояви пошкодження рослин, але існування тісної взаємодії між проблемами живлення і стійкості до патогенів.
Стійкість рослин є генетично обумовленою, однак зовнішні фактори, включаючи мінеральне живлення і удобрення, здатні значною мірою підвищувати її або знижувати. Знання про взаємодію живлення і стійкості рослин дозволяють так підібрати систему удобрення, щоб зупинити, зменшити або навіть попередити подальше ушкодження.
Безсумнівно, що збалансоване живлення рослин сприяє збільшенню стійкості рослин до хвороб і ушкодження паразитами. Дисбаланс між елементами живлення, нестача або навіть надмірна кількість добрив негативно позначається на всьому метаболізмі рослин, роблячи їх більш уразливими бактеріями, грибами, комахами і вірусами.
Яким же чином збалансоване живлення і удобрення може впливати на стійкість рослин до біотичних факторів? У літературі приводяться наступні пояснення:
ü  збільшення щільності стеблестою, зміна мікроклімату всередині посіву, посилення вегетації та навіть зміна кольору посіву в результаті застосування добрив може призводити до приваблення комах (які можуть виступати і переносниками вірусів) та розвитку хвороб;
ü  лужні добрива, такі як вапно, каїніт, рідкий безводний аміак або сечовина, а також позакореневе внесення мікродобрив, можуть чинити летальну дію на шкідників і патогенів або знижувати їх вірулентність;
ü  підвищення концентрації ґрунтового розчину в результаті застосування добрив може ушкоджувати патогени через осмотичні механізми;
ü  різні органічні добрива активізують корисні мікроорганізми ґрунту, створюючи природну протидію патогенним;
ü  адекватне удобрення рослин сприяє підвищенню їх стійкості до стресів;
ü  впливаючи на темпи росту і розвитку рослин, добрива здатні «розбалансувати» час між розвитком патогену і найбільш сприйнятливою для нього стадією розвитку рослини;
ü  добрива сприяють і анатомічним (збільшення шару кутикули, підвищення міцності клітинних стінок та тканин) та біохімічним змінам в рослині;
ü  рослини, що отримують збалансоване живлення, здатні більш швидко і ефективно відреагувати на ушкодження патогенами (синтез фіотоалексинів, імунні відповіді).
Існує багато доказів існування зв’язку між живленням рослин і їх ушкодженням шкідниками і хворобами. Оптимізація живлення рослин підвищує стійкість рослин до таких хвороб: рак томатів (Pseudomonassolanacerum), чорна гниль капусти (Xanthomonascampestris), кагатна гниль цукрових буряків (Phomabetae), Septoriaavenaeвівса, ураження томатів Fusariumі різні види сажки злакових (Ustilagoі Tilletia). Стійкість ячменю до ураження борошнистою росою може бути підвищена за достатнього фосфорного і азотного живлення. З іншого боку, покращення умов живлення рослин може призводити до підвищення уражуваності рослин грибковими захворюваннями: іржою, справжньою борошнистою росою (Erysiphaceae) тощо.
Було відмічено, що позакореневе підживлення борними, марганцевими і цинковими добривами покращує живлення рослин і підвищує їх стійкість до борошнистої роси (Erysiphegraminis).
Таким чином, існує багато доказів існування зв’язку між мінеральним живленням рослин і їх стійкістю до ураження шкідниками і хворобами. Далі приведена інформація по кожному з елементів.
Азот. Безсумнівно, серед елементів живлення азот чинить найбільший вплив на стійкість рослин. Зокрема, надмірне внесення азоту порівняно з іншими елементами підвищує уражуваність майже усіх без виключення рослин, що обов’язково повинно бути враховане під час планування систем удобрення культур. Особливо у зернових, надмірне внесення азоту підвищує уражуваність сажкою, іржою і борошнистою росою, хоча різні сорти різняться за інтенсивністю впливу. Найбільш сильно це проявляється за дефіциту калію. Високе співвідношення азот:калій підвищує уражуваність зернових іржею, плямистістю листків (Cercosporaspp.) і сажкою в результаті підвищення вмісту небілкових сполук азоту, які сприяють розвитку патогенів. Отже, великої уваги необхідно приділяти не лише вмісту елементів в рослині, але і їх співвідношенню.
Інші приклади підвищення уражуваності рослин хворобами за надмірного і незбалансованого азотного живлення включають: ураження Pseudomonas тютюну, огірків, бобів і усіх видів капусти; мокра гниль (Erwiniaspp.) картоплі, несправжня борошниста роса (Peronosporaceae) салату, винограду і буряків, борошниста роса (Erysiphaceae) злакових і фруктових дерев, парша (Venturiainaequalis) яблуні, снігова пліснява (Calonectriagraminicola) трав, Septorianodorum і жовта іржа (Pucciniastriiformis) пшениці, тощо.
Внесені у високих нормах, азотні добрива підвищують уражуваність рослин вірусами.
Необхідно відмітити, що на уражуваність рослин впливає форма азоту, внесеного з добривом. Так відмічено, що сечовина, на відміну від інших форм азотних добрив, підвищує стійкість рослин і здатна до інактивації токсинів фітопатогенів та навіть до антивірусної дії.
Калій. На відміну від азоту, калій чинить позитивний вплив на стійкість рослин, зокрема на стійкість до грибкових і бактеріальних хвороб. За дефіциту калію стійкість рослин знижується і вони стають більш сприйнятливими до інфікування. Враховуючи підвищення норм азотних добрив, особливої уваги необхідно приділяти питанню правильного співвідношення між азотом і калієм.
Дефіцит калію призводить до нагромадження великої кількості низькомолекулярних сполук, зокрема амінокислот, амінів і цукрів, які необхідні для розвитку фітопатогенів. До того ж, за нестачі калію стінки клітин потоншуються, що робить їх більш проникними для хвороботворних організмів, зокрема і комах.
Відмічено, що за достатнього калійного живлення підвищується стійкість томатів до представників роду Pseudomonas, стійкість капуст до Xanthomonas, рису до Xanthomonasoryzae, зменшує бактеріальне в’янення люцерни, спричинене Corynebacteriuminsidiosum, картоплі до парші, різновидів Phytophtora і Fusarium, ураження моркви Sclerotinia, пшениці і вівса Septoria, винограду, бобів і картоплі Botrytis, фузаріозної гнилі капусти, томатів, льону, конюшини, дині, ураження баклажанів Verticillium, картоплі і рису Rhizoctoniasolani, тощо.
Поряд із грибковими і бактеріальними хворобами, достатнє забезпечення рослин калієм підвищує їх стійкість до вірусних захворювань, що зокрема є наслідком зменшення уражуваності рослин комахами (міцніші клітинні оболонки, ворсинки на поверхні листків).
Таким чином, необхідно ще раз наголосити на практичному значенні врахування співвідношення між азотом і калієм, розробляючи систему удобрення культур.
Фосфор. Подібно до калію, фосфор вважається елементом, який покращує формування і міцність тканин, сприяючи, таким чином, стійкості до захворювань й уражень. Було відмічено, що за достатнього забезпечення рослин фосфорними добривами підвищується їх стійкість до деяких хвороб, зокрема: тютюну проти Pseudomonastabaci, пшениці до кореневої гнилі, викликаної Pythium, картоплі до Phytophtora та Erwiniaphytophthora, злаків проти борошнистої роси (Erysipliegraminis) та іржі (Puccinia), кукурудзи до стеблової і кореневої гнилі, парші, викликаної Gibberella, буряка до гнилі (Phomabetae), тощо.
Покращуючи умови для розвитку мікоризи на коренях рослин, фосфор опосередковано впливає на їх стійкість до хвороб. Щодо вірусів, то як правило репродукція вірусів підвищується за високих рівнів фосфорного живлення, особливо якщо азот (інший елемент, необхідний для розвитку вірусів) знаходиться в достатній кількості.
Кальцій і вапнування. Дія вапнування полягає у зміні рН ґрунту і прямій агресивній дії вапна на фітопатогени. Наприклад, ураження капусти Plasmodiophorabrassicae підвищується за кислого значення рН ґрунту, тоді як інші мікроорганізми більш патогенні на лужних ґрунтах. Стійкість тютюну до Pseudomonastabaci вища за високої концентрації кальцію в листках, тоді як із підвищенням вмісту кальцію в бульбах картоплі їх стійкість до парші зменшується.
Висока концентрація кальцію в ґрунтовому розчині підвищує стійкість рослин до деяких грибкових захворювань, зокрема томатів до Verticilliumalboatrumта Sclerotiumrolfsii, пшениці до іржі, трав до ураження Fusariumroseum, в’яненні томатів і інших рослин, обумовлене ураженням Eusarium, стійкість яблуні до гнилі в результаті ураження Gloeosporium. Ураження капусти кілою (Plasmodiophorabrassicae) знижується за високого співвідношення Ca:K.
Позитивна дія кальцію обумовлена його впливом на підвищення міцності клітинних стінок, що робить їх більш стійкими до проникнення фітопатогенів, участю у активації ряду ферментів, які інактивують патогени.
Хоча було відмічено, що вапнування підвищує ймовірність місцевого ураження тютюну вірусом мозаїки, воно зменшує уражуваність томатів плямистим в’яненням (Lycopersicumvirus).
Помічено, що вапнування також пригнічує репродуктивну функцію попелиць, хлібних жуків (Toxopteragraminum) та червоних павутинних кліщів (Tetranychussp.). За дефіциту кальцію підвищується колонізація винограду філоксерою.
Магній. Впливаючи на енергетичний обмін, обмін вуглеводів і, зокрема, нуклеїнових кислот, магній стимулює клітинні захисні реакції, підвищуючи стійкість рослин до фітопатогенів.
Було повідомлено, що сульфат магнію зменшував ураження картоплі Phytophthorainfestansта Rhizoctoniasolani, а хлорид магнію чинив таку ж дію на зараження пшениці іржою. Вірусний некроз винограду підвищувався як за дефіциту, так і за надлишку магнію. Високі норми внесення магнієвих добрив підвищували колонізацію томатів червоним павутинним кліщем (Tetranychus), бобів попелицею і цитрусів щитівкою (Lepidosaphesbeckii).
Сірка. У літературі приведено мало інформації про вплив сірки на стійкість рослин до фітопатогенів, оскільки у сульфатних добривах катіон (зокрема К+) чинить сильнішу дію. У хрестоцвітих внесення сірковмісних добрив знижує уражуваність Plasmodiophorabrassicae. Дефіцит сірки загальмовує репродукцію вірусу мозаїки тютюну, а сірчані добрива, подібно до азотних, маскують віруси на картоплі.
На ґрунтах з високим значенням рН часто застосовують порошкоподібну сірку для попередження ураження картоплі паршою (Streptomycesscables). Сірчані добрива зменшують ураження томатів і гірчиці червоним павутинним кліщем (Tetrachynus), проте підвищує зараження ним огірків.
Мікроелементи. У літературі висвітлюються численні дані про вплив мікроелементів на стійкість рослин до грибкових, бактеріальних і вірусних хвороб, а також певною мірою до ураження шкідниками. Оскільки мікроелементи виконують у рослинах роль активаторів певних ферментів, їх значення у протидії фітопаразитам дуже велике.
Бор. Відмічають, що підвищення норм внесення бору призводить до зменшення ураження кілою (Plasmodiophorabrassicae) ріпаку, турнепсу, капусти та інших рослин. За низької концентрації бору в рослинах знижується стійкість пшениці до іржі (Pucciniatriticina, P. Glumarum), до борошнистої роси соняшника (Erysiohecichoroaoearum) та ячменю і пшениці (Erysiphegraminis), враження буряків Phomabetae, цвітної капусти Botrytis. Борошниста роса на соняшнику навіть вважається ознакою дефіциту бору. Приводяться навіть дані зниження ураження ячменю сажкою (Clavicepspurpurea) при внесенні борних добрив. За дефіциту бору значно збільшується ураження дині борошнистою росою, а в’янення томатів (Fusarium) було успішно вилікувано оптимальним удобренням бором.
Відмічено, що бор позитивно діє на картоплю, покращуючи формування епідермісу і формування шкірки бульб, знижуючи, таким чином, ураження паршою, сухою гниллю і плямистістю листків. Ураження картоплі мокрою гниллю за вирощування на легних ґрунтах з низьким вмістом бору вдалося подолати внесенням борних добрив.
Повідомляється, що як дефіцит, так і надлишок бору зменшував кількість яєць, відкладених червоним павутинним кліщем (Panonychusulmi) на винограді.
Мідь. За дефіциту міді рослини стають більш сприйнятливими до ураження борошнистою росою (Perenosporaceae), справжною борошнистою росою (Erysiphaceae) та сажкою (Clavicepspurpurea). Достатнє забезпечення міддю рослин пшениці зменшує ураження борошнистою росою (Erysiphegraminis), іржою (Pucciniatriticina) та сажкою (Ustilagotritici), підвищує стійкість рослин картоплі до Phytophtorainfestans, чорної ніжки (Erwiniaphytophthora), парші (Streptomycesscabies) та бактеріальних кагатних гнилей. Мідь знижує уражуваність винограду і салату борошнистою росою (Peronosporaceae), ураження тютюну Erysiphecichoracearum, рису Helminthosporiumoryzae, різних захворювань листків огірків, томатів і персика.
Залізо. Внесення залізних добрив знижує ураження рослин іржою. Дефіцит заліза підвищує колонізацію дерев грейпфруту кокцидами.
Марганець. Доведено, що марганець чинить пряму токсичну дію на причину виникнення парші у картоплі (Streptomycesscabies). Під впливом марганцю підвищується стійкість картоплі до Phytophthorainfestans, салату до несправжньої борошнистої роси (Brerialactucae), рису до Helminthosporiumoryzae, а також знижується уражуваність пшениці борошнистою росою (Erysiphegraminis), іржі (Puccinia) та сажки (Ustilagotritici). Марганець підвищує стійкість ярої пшениці до бурої іржі, ріпаку до борошнистої роси, вівса до бактеріальної інфекції, особливо кореневої.
Офіобольоз (гниль кореневої шийки, викликаний Ophiobolusgraminis) злаків – страшна хвороба для виробників в усьому світі – найчастіше виникає на нейтральних і лужних ґрунтах, для якої немає економічно вигідного шляху подолання хімікатами, проте її ймовірність значно знижується за внесення марганцевих добрив.
Молібден. Достатнє забезпечення рослин молібденом зменшує ураження тютюну борошнистою росою (Erysiphecichoracearum) і підвищує стійкість до неї у люцерни і салату. Навіть обробка насіння кукурудзи молібдатом амонію знижує уражуваність рослин пухирчастою сажкою.
Цинк. За оптимізації живлення рослин цинком підвищується стійкість бобів до Xanthomonasphaseoil, капусти до Plasmodiophorabrassicae, турнепсу і капусти до борошнистої роси (Erysiphephaceae), томатів до бурої плямистості листків томатів, картоплі і томатів до Phytophthorainfestans, кукурудзи до гриба Ustilagizeae та різних плямистостей. Внесення цинкових добрив знижує уражуваність рослин бактеріальними захворюваннями, викликаними Pseudomonaslacrymans.
За низького забезпечення рослин кукурудзи цинком підвищується їх ураження довгоносиком. Внесення цинкових добрив підвищує стійкість до нематод.
 Отже, із усього вищезазначеного можна зробити висновок, що недостатнє або надлишкове надходження елементів живлення в рослину не завжди проявляється симптомами дефіциту або токсичності, але обов’язково повинно бути врахований їх вплив на ураження рослин фітопатогенами. Під час розробки системи удобрення культур необхідно враховувати не лише умови для отримання високого врожаю, але в той же час приймати до уваги здоров’я рослин. Правильно підібрана збалансована система удобрення також є фактором зниження витрат на засоби захисту рослин і відіграє важливу роль у захисті довкілля від пестицидного забруднення.
Новинка на ринку України – мікродобрива «Еколайн».
Мінеральне живлення рослин беззаперечно одне з основних складових отримання високого врожаю належної якості. Часто нестача декількох грамів одного з необхідних мікроелементів може обмежити засвоєння інших елементів живлення і зупинити подальше зростання врожайності навіть на високих фонах NPK. Результати досліджень та виробнича практика показують, що позакореневе підживлення дає найбільший ефект тільки тоді, коли його проводять у період інтенсивного росту рослин, тобто під час якого елементи живлення засвоюються у великих кількостях, а коренева система не завжди встигає й здатна засвоювати їх в потрібних обсягах .У 2015 році наша компанія виводить на ринок нову лінійку мікродобрив , які будуть вироблятись в Україні спільно з компаніями Арвенсіс (Іспанія) та Інвекс (Польща). Склад мікродобрив, співвідношення елементів мінерального живлення в них підібрано з урахуванням потреб основних сільськогосподарських культур (комплексні), а також спеціальні однокомпонентні формули для вимогливих культур та для швидкого подолання прояву дефіциту окремих елементів.Мікродобрива Еколайн призначені для підживлення шляхом обприскування по листках. Температура повітря при застосуванні мікродобрив Еколайн повинна бути від +9оС до +25оС. Кращий час для проведення листкового підживлення – раннім ранком або пізнім вечором, коли найвищий тургор в листках. Для застосування у крупно товарному сільськогосподарському виробництві та особистих підсобних господарствах для позакореневого внесення та через систему крапельного зрошення культур з нормою витрати 0,5-4,0 л/га (5-40 мл / 100 м²), один – три внесення за вегетаційний період.
Однокомпонентні мікродобрива, їх склад і коротка характеристика
 
Еколайн БорБорне добривоАзот (N )………………4,4% (60,28 г/л)Бор (B)………………….11,0% (150,7 г/л)Густина…………….. 1,35 г /млPH…………………….. 8.0
Еколайн B – рідке добриво у вигляді органічного комплексу бору та етаноламіну для борвимогливих культур: ріпак, цукровий буряк, соняшник, картопля, виноград, плодові, овочі. Бор приймає участь в транспортуванні цукрів, він необхідний для нормального утворення пилку та формування зав’язей. При дефіциті бору порушується формування клітинних стінок, що призводить до погіршення товарного вигляду продукції, зниження загальної врожайності, якості та лежкості продукції.
 
Еколайн залізоХелатоване мікродобриво заліза
Азот ( )………………2,4% (31,2 г/л)Залізо (Fe)………….4,7% (61,1 г/л)Густина…………….. 1,35 г /млPH………………….. 7,5
Еколайн Залізо – рідке добриво у вигляді хелату ЕДТА заліза для культур чутливих до нестачі заліза: виноград, плодові, овочі. Залізо приймає участь у процесах дихання і фотосинтезу, оскільки залізо необхідний елемент в біосинтезі хлорофілу. При дефіциті заліза спостерігається прояв захворювання (хлороз) при якому обезбарвлюються та всихають верхівкові листки, що викликає зниження загальної врожайності, якості та лежкості продукції.
 
Еколайн залізо в.р.(високий вміст)мікродобриво
Залізо (Fe)………….10,0% (130/л)Густина…………….. 1,35 г /млPH…………………….. 7,5
Еколайн Залізо – рідкий органо-мінеральний комплекс заліза для культур чутливих до його нестачі: виноград, плодові, овочі. Залізо приймає участь у процесах дихання і фотосинтезу, оскільки залізо необхідний елемент в біосинтезі хлорофілу. При дефіциті заліза спостерігається прояв захворювання (хлороз) при якому обезбарвлюються та всихають верхівкові листки, що викликає зниження загальної врожайності, якості та лежкості продукції.
 
Еколайн МагнійХелатоване мікродобриво магніюАзот (N )……………… 3,0% (34,5 г/л)Магній (MgО)………….4,1% (47,15 г/л)Сірка(SO3 )…………….3,5% (40,25 г/л)Залізо ( Fe)…………….0,4% (4,6 г/л)Марганець ( Mn)……..0,2% (2,3 г/л)Бор (B )……………….0,2% (2,3 г/л)Цинк (Zn ) ……………0,3% (3,45г/л)Мідь (Cu ) …………….0,1% (1,15г/л)Густина…………….. 1,30 г /млPH…………………….. 7,0
Еколайн Mg – рідке добриво у вигляді органо-мінерального комплексу з високим вмістом азоту,магнію та сірки, а також хелатів основних мікроелементів для вимогливих культур: зернові, ріпак, цукровий буряк, кукурудза соняшник, картопля, виноград, овочі. Магній впливає на всі процеси у клітинах рослин, де відбувається передача хімічної енергії та її накопичення (фотосинтез, дихання, гліколіз тощо). Разом з кальцієм магній приймає участь у побудові пектинових речовин стінок клітин. Більше 300 ферментів активуються магнієм завдяки його специфічному зв’язуванню в комплекси. Магній також позитивно впливає на перенесення та засвоєння фосфору.Ознаки дефіциту магнію міжжилковий хлороз старих листків, які твердіють, стають ламкими, передчасно всихають і опадають. У вишні та деяких сортів яблунь міжжилковий хлороз починається від середини листка. Листя між жилками стає пурпурово-червоним. У вишні та груші плями на листках часто мають майже чорний колір, плоди повільно дозрівають і зазвичай не придатні до зберігання.
 
Еколайн МарганецьХелатоване мікродобриво марганцюАзот (N )…………………2,5% (30 г/л) Марганець (Mn)………….5,0% (60 г/л)Густина…………….. 1,30 г /млPH…………………….. 7,0
Еколайн Mn – рідке добриво у вигляді хелату ЕДТА марганцю для вимогливих культур: ріпак, цукрові буряки, соняшник, картопля, виноград, овочі. Фізіологічне значення марганцю полягає у його участі в окисно-відновних реакціях у рослинних клітинах і пов`язаний з діяльністю окиснювальних ферментів — оксидаз. У разі нестачі цього елемента знижується інтенсивність окисно-відновних процесів і синтезу органічних речовин у рослинах засвоювання рослинами амонійного і нітратного азоту.Зовнішні ознаки нестачі марганцю: сіра плямистість листків у злаків; хлороз у зернобобових, цукрових буряків, тютюну; пожовтіння країв листків та засихання молодих гілок у плодово-ягідних культур.
 
Еколайн мідьХелатоване мікродобриво мідіАзот (N )……………….3,3% (42,9 г/л) Мідь (Cu)……………….7,5% (97,5 г/л)Густина…………….. 1,31 г /млPH…………………….. 6,0
Еколайн Cu – рідке добриво у вигляді хелату ЕДТА міді для вимогливих культур: зернові, кукурудза,плодові, овочі. Мідь входить до складу ферментів, підвищує інтенсивність дихання і фотосинтезу, впливає на білковий та вуглеводний обмін, покращує надходження в рослини азоту та магнію, приймає участь в ауксиновому і нуклеїновому обмінах, біосинтезі лігніну.Зернові культури є рослинами-індикаторами на недостатність міді. В них відбувається побіління кінчиків молодих листків і скручування їх з наступним в’яненням і відмиранням. Спостерігається потворність розвитку колоса.У плодових культур молоді пагони відмирають, у листків відзначається крайовий хлороз і некроз, різко затримується перехід рослин в генеративну фазу (цвітіння і плодоношення), листки опадають, кінчики пагонів відмирають і загинаються донизу.
 
Еколайн МолібденХелатоване мікродобриво молібденуАзот (N)…………………3% (42 г/л)Фосфор (P2O5) …………..18% (252 г/л) Молібден (Mo)…………4,8% (67,2 г/л)Густина…………….. 1,35 г /млPH…………………….. 7,5
Еколайн Mo – рідке добриво у вигляді хелату ЕДТА молібдену для вимогливих культур: зернобобові, багаторічні бобові трави на насіння, плодові, овочі. Молібден каталізує процеси засвоєння азоту в рослинах і присутній у всіх органах, в тому числі в коренях. Молібден бере участь у фіксації молекулярного азоту бульбочковими бактеріями з роду Rhizobium, бере участь у фосфорному та білковому обміні, у синтезі пектину.Нестача молібдену призводить до накопичення розчинних азотомістких сполук у тканинах рослин та гальмування створення фосфороорганічних компонентів у рослині. Молібденове голодування може викликати уповільнення синтезу аскорбінової кислоти, що тягне за собою зниження інтенсивності фотосинтезу в результаті падіння регенерації хлорофілу.
 
Еколайн ЦинкХелатоване мікродобриво цинкуАзот (N) ……………2,8% (36,4 г/л)Цинк (Zn)………….. 6,6% (85,8г/л)Густина…………….. 1,26 г /млPH…………………….. 7,0
Еколайн Zn – рідке добриво у вигляді хелату ЕДТА цинку для вимогливих культур: кукурудза, зернобобові, плодові,виноград, овочі. Цинк — у рослинному організмі активно приймає участь в окислювально-відновлювальних процесах, в біосинтезі стимуляторів росту, активує не менше 13 ферментів. Дефіцит цинку знижує поглинання амонійного азоту. При нестачі цинку в рослинах знижується накопичення цукрів, збільшується кількість органічних кислот, порушується синтез білку; при цьому зростає вміст небілкових сполук азоту — амідів і амінокислот.Ознаки дефіциту цинку: дрібнолистковість (ланцетовидність) і розеточність. У овочевих культур з’являється плямистість верхніх листків, які стають жовтуватими, з бронзовим відтінком. У томатів створюються ненормально дрібні хлоротичні листки, що нагадують дрібнолистність плодових дерев.
 
Еколайн Кальцій — БорХелатизоване мікродобриво Кальцій — Бор
Кальцій (СаО)………….4,2% (50,4 г/л)Бор (B)………………….0,7% (8,4 г/л)Густина…………….. 1,12 г /млPH…………………….. 6,0
Еколайн Са — B – рідке добриво у вигляді органо-мінерального комплексу бору з хелатом кальцію для культур чутливих до дефіциту кальцію і бору: плодові, ріпак, цукровий буряк, соняшник, картопля, виноград, овочі. Кальцій приймає участь у водному, вуглеводному і азотному обміні речовин у рослині, нейтралізує дію органічних кислот, регулює процеси обміну речовин, водний та фізіологічний баланс клітини. Кальцій також необхідний рослині для створення нуклеїнових кислот, з ним тісно пов’язані фотосинтез та енергетичний обмін. Найважливіша роль кальцію — участь в побудові клітинних мембран та підтримці їх структурної організації, мембранного потенціалу. Підтримуючи структуру клітинних мембран плодів та овочів, кальцій запобігає передчасному старінню і, як наслідок, покращуються можливості зберігання і транспортування плодів.Бор приймає участь в транспортуванні цукрів, він необхідний для нормального утворення пилку та формування зав’язей. При дефіциті бору порушується формування клітинних стінок, що призводить до погіршення товарного виду продукції, зниження загальної врожайності, якості та лежкості продукції.
Еколайн кальцій — бор в.р.(максимальний вміст)мікродобриво Кальцій — Бор
Кальцій (СаО)………….17,6% (237,6 г/л)Бор (B)………………….1,8% (24 г/л)Густина…………….. 1,12 г /млPH…………………….. 6,0
Еколайн Са — B – рідке добриво у вигляді органо-мінерального комплексу кальцію з бором для культур чутливих до дефіциту кальцію і бору: плодові, ріпак, цукровий буряк, соняшник, картопля, виноград, овочі. Кальцій приймає участь у водному, вуглеводному і азотному обміні речовин у рослині, нейтралізує дію органічних кислот, регулює процеси обміну речовин, водний та фізіологічний баланс клітини. Кальцій також необхідний рослині для створення нуклеїнових кислот, з ним тісно пов’язані фотосинтез та енергетичний обмін. Найважливіша роль кальцію — участь в побудові клітинних мембран та підтримці їх структурної організації, мембранного потенціалу. Підтримуючи структуру клітинних мембран плодів та овочів, кальцій запобігає передчасному старінню і, як наслідок, покращуються можливості зберігання і транспортування плодів.Бор приймає участь в транспортуванні цукрів, він необхідний для нормального утворення пилку та формування зав’язей. При дефіциті бору порушується формування клітинних стінок, що призводить до погіршення товарного виду продукції, зниження загальної врожайності, якості та лежкості продукції.
 
Комплексні мікродобрива Еколайн, їх склад і коротка характеристика
Еколайн Бобовий в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..7,0% (98 г/л)Калій (K2O)….……….8,0% (112 г/л)Магній (MgO)…………2,0% (28 г/л)Сірка (SO3)……………3,0% (42 г/л)Залізо (Fe)…………….0,4% (5,6 г/л)Марганець(Mn)………0,6% (8,4 г/л)Бор (B)……………..….0.3% (4,2 г/л)Цинк(Zn) ……………..0,1% (1,4 г/л)Мідь(Cu)………………0,2% (2,8 г/л)Молібден(Mo)………..0,03% (0,42 г/л)Кобальт(Со)…………0,03 (0,42 г/л)Густина…………….. 1,39 г /млPH……………………..5,0
Еколайн Бобовий – рідке добриво в вигляді водного розчину макроелементів з хелатами мікроелементів підібраних з урахуванням потреб бобових культур: горох, соя, люпин, нут, сочевиця. Рекомендується для позакореневого підживлення впродовж вегетації для підвищення врожайності та якості продукції.
Еколайн Буряковий в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..6,0% (84 г/л)Калій (K2O)….……….8,0% (112 г/л)Магній (MgО)…………2,0% (28 г/л)Залізо (Fe)…………….2,0% (28 г/л)Марганець(Mn)………1,5% (21 г/л)Бор (B)……………..….1,5% (21 г/л)Цинк(Zn) ……………..0,5% (7 г/л)Мідь(Cu)………………0,2% (2,8 г/л)Кобальт (Со)…………0,03% (0,42 г/л)Густина…………….. 1,42 г /млPH……………………..7,0
Еколайн Буряковий – рідке добриво в вигляді водного розчину макроелементів з хелатами мікроелементів для підживлення цукрових, кормових та столових буряків. Рекомендується для позакореневого підживлення впродовж вегетації для підвищення врожайності та якості продукції.
 
Еколайн Зерновий в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..15,0% (195 г/л)Калій (K2O)….……….8,0% (104 г/л)Магній (MgО).………5,0% (39 г/л)Сірка (SO3)……………4,0% (52 г/л)Залізо (Fe)…………….0,8% (10,4 г/л)Марганець(Mn)………1,3% (16,9 г/л)Бор (B)……………..….0.1% (1,3 г/л)Цинк(Zn) …………… 0,3% (3,9 г/л)Мідь(Cu)………………0,8% (10,4 г/л)Густина…………….. 1,31 г /млPH……………………..5,0
Еколайн зерновий – рідке добриво в вигляді водного розчину макроелементів з хелатами мікроелементів для зернових культур: пшениця, жито, ячмінь, овес рекомендується для підживлення позакореневим способом у період вегетації для підвищення врожайності та якості продукції.
Еколайн Kартопляний в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..0,4% (5,6 г/л)Фосфор (Р2О5)………..38,0% (532 г/л)Калій (K2O)….……….25,0% (350 г/л)Бор (B)……………..….1,0% (14 г/л)Густина…………….. 1,42 г /млPH……………………..7,0
Еколайн картопляний – рідке добриво в вигляді водного розчину фосфіту калію з органічним комплексом бору для підживлення картоплі, плодових і овочевих культур. Завдяки високому вмісту фосфору у фосфітній формі забезпечує стримування розвитку грибкових захворювань рослин, зокрема фітофтори. Рекомендується для позакореневого підживлення впродовж вегетації для підвищення врожайності та якості продукції.
Кукурудзяний в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..15,0% (202,5 г/л)Калий (K2O)….……….12,0% (162 г/л)Магній (MgО)…………2,0% (27 г/л)Сірка (SO3)……………4,0% ( 54г/л)Залізо (Fe)…………….0,6% (8,1 г/л)Марганець(Mn)………0,6% (8,1 г/л)Бор (B)……………..….0.3% (4,05 г/л)Цинк(Zn) ……………..1,5% (20,25 г/л)Мідь(Cu)………………0,6% (8,1 г/л)Густина…………….. 1,35 г /млPH…………………….4,0.
Еколайн Кукурудзяний – рідке добриво в вигляді водного розчину макроелементів з хелатами мікроелементів для культур: Кукурудза, сорго, просо рекомендується для позакореневого підживлення впродовж вегетації для підвищення врожайності та якості продукції.
Еколайн Овочевий в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..6,0% (90г/л)Калій (K2O)….……….10,0% (150г/л)Кальцій (CaO)…………3,0% (45г/л)Магній (MgO)…………2,0% (30г/л)Сірка (SO3)……………2,0% (30г/л)Залізо (Fe)…………….0,6% (9г/л)Марганець(Mn)………1,0% (15г/л)Бор (B)……………..….0.6% (9г/л)Цинк(Zn) ……………..0,1% (1,5г/л)Мідь(Cu)………………0,5% (7,5г/л)Молібден(Mo)…………..0,01% (0,15г/л)Густина…………….. 1,55 г /млPH……………………..10,0
Еколайн овочевий – рідке добриво в вигляді водного розчину макроелементів з хелатами мікроелементів для позакореневого підживлення впродовж вегетації овочевих культур різних ботанічних груп з метою підвищення врожайності та якості продукції.
Еколайн Олійний в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..8,0% (112 г/л)Калій (K2O)….……….12,0% (168 г/л)Магній (MgO)……………2,0% (28 г/л)Сірка (SO3)……………5,0% (70 г/л)Залізо (Fe)…………….0,8% (11,2 г/л)Марганець(Mn)………1,2% (16,8 г/л)Бор (B)……………..….1,5% (21 г/л)Цинк(Zn) ……………..0,5% (7 г/л)Мідь(Cu)………………0,2% (2,8 г/л)Густина…………….. 1,40 г /млPH……………………..7,0
Еколайн олійний – рідке добриво в вигляді водного розчину макроелементів з хелатами мікроелементів для культур: озимий і ярий ріпак, соняшник. Рекомендується для позакореневого підживлення впродовж вегетації для підвищення врожайності та якості продукції.
Еколайн Плодовий в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..6,0% (72г/л)Калій (K2O)….……….10,0% (120г/л)Кальцій (CaO)…………2,0% (24г/л)Магній (MgO)… ……1,0% (12г/л)Залізо (Fe)…………….1,0% (12г/л)Марганець(Mn)………0,4% (4,8г/л)Бор (B)……………..….0.5% (6г/л)Цинк(Zn) ……………..0,5% (6г/л)Мідь(Cu)………………0,3% (3,6г/л)Молібден(Mo)…………0,007% (0,084г/л)Густина…………….. 1,23 г /млPH…………………….10.
Еколайн Плодовий – рідке добриво в вигляді водного розчину макроелементів з хелатами мікроелементів для позакореневого підживлення впродовж вегетації плодових і ягідних культур з метою підвищення врожайності та якості продукції.
ЕколайнУніверсал ріст в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..20,0% (280 г/л)Калий (K2O)….……….5,0% (70 г/л)Магній (MgО)……………3,0% (42 г/л)Сірка (SO3)……………2,5% (35 г/л)Залізо (Fe)…………….1,6% (22,4 г/л)Марганець(Mn)………0,6% (8,4 г/л)Бор (B)……………..….0.3% (4,2 г/л)Цинк(Zn) ……………..0,8% (11,2 г/л)Мідь(Cu)………………0,3% (4,2 г/л)Молібден(Mo)……..0,007% (0,098 г/л)Густина…………….. 1,35 г /млPH……………………..
Еколайн Універсал ріст – рідке добриво в вигляді водного розчину макроелементів з хелатами мікроелементів для культур, які мають періоди інтенсивного вегетативного росту: кукурудза, соняшник, буряки. Рекомендується для позакореневого підживлення у фази інтенсивного росту для підвищення врожайності та якості продукції.
ЕколайнУніверсал старт в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..10,0% (120 г/л)Калій (K2O)….……….7,0% (84 г/л)Магній (MgО)…………1,0% (12 г/л)Залізо (Fe)…………….0,8% (9,6 г/л)Марганець(Mn)………0,6% (7,2 г/л)Бор (B)……………..….0.3% (3,6 г/л)Цинк(Zn) ……………..0,4% (4,8 г/л)Мідь(Cu)………………0,2% (2,4 г/л)Густина…………….. 1,18 г /млPH…………………….8,0.
Еколайн універсал старт – рідке добриво у вигляді водного розчину макроелементів з хелатами мікроелементів для позакореневого підживлення посівів сільськогосподарських культур з метою забезпечення їх елементами живлення на початкових етапах росту.
ЕколайнУніверсал цукор в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..0,5% (6,25 г/л)Магній (MgО)…………1,5% (18,75 г/л)Вільні амінокислоти….2,0.0% (25 г/л)Густина…………….. 1,35 г /млPH……………………..
Еколайн УНІВЕРСАЛ ЦУКОР – рідке добриво що містить спеціальну композицію мінеральних та органічних речовин, які забезпечують посилення відтоку цукрів з листків і стебел до господарськи цінної частини врожаю. Рекомендується для позакореневого підживлення в кінці вегетації цукрових буряків, томатів, винограду, плодових і ягідних культур з метою підвищення якості продукції.
ЕколайнУніверсал насіння в.р.Комплексне добриво
Азот (N)………………..2,0% (26 г/л)Калій (K2O)….……….8,0% (104 г/л)Залізо (Fe)…………….0,6% (14,3 г/л)Марганець(Mn)………0,6% (7,8 г/л)Бор (B)……………..….0.3% (3,9 г/л)Цинк(Zn) ……………..0,5% (6,5 г/л)Мідь(Cu)………………0,5% (6,5 г/л)Густина…………….. 1,35 г /млPH…………………….. 4,5
Еколайн Універсал насіння – рідке добриво в вигляді водного розчину макроелементів з хелатами мікроелементів для передпосівного оброблення насіння.
Натуральні продукти високо цінуються і ціна реалізації їх набагато вище, ніж у традиційно вирощених. Але тільки близько 2,5% аграріїв-новаторів на Україні перейшли на екологічне вирощування. Інші поки що не можуть визначитись, вважаючи, що висока й собівартість таких продуктів.
Але останнім часом з’являються наукомісткі рішення, прості в застосуванні і безпечні, що базуються на природних законах і механізмах. А так як більш досконалих механізмів людина так і не винайшла, то на сьогоднішній день немає альтернативи нанобіотехнології.
Зрозумівши філософію ем-технологій і підійшовши до їх використання усвідомлено, можна отримати собівартість набагато нижче. Наприклад, по овочам не один рік застосовуються біотехнології з підвищенням врожайності на 100-150%, а то і в рази! А реалізаційна ціна залишається такою ж високою!
Біотехнології посилено впроваджуються в Європі, США, Канаді, Японії. У Китаї вже скоротилося застосування хімічних добрив на 50%, а економія коштів склала 30%.
Революційне рішення епохи нанотехнологій забезпечило комплексний захист від сукупних негативних факторів навколишнього середовища. Саме препарат БІОНУР — як унікальний продукт відразу був затребуваний провідними країнами-виробниками екологічної продукції, органічний стимулятор росту з фунгіцидними та інсектицидними властивостями.
Характеристики та переваги препарату:

Являється одночасно стимулятором росту, фунгіцидом та інсектицидом
Повністю органічний продукт
Усуває дефіцит мікроелементів в рослині, оскільки являється джерелом більш ніж 60 елементів живлення, включаючи золото, срібло, кремній, титан та інші
Містить ферменти, які підвищують стійкість рослин до екстремальних погодних умов
Стимулює синтез антифризових білків рослинами, завдяки чому підвищується стійкість до приморозків
Збільшує кількість квіток на рослині й запобігає їх опаданню
Сприяє швидшому дозріванню плодів
Плоди та овочі набувають більш інтенсивного кольору, аромату, поліпшуються смакові якості
Покращує якість ґрунтів, запобігає їх засоленню та знижує кислотність ґрунту
Використовується для позакореневого підживлення і в системах крапельного зрошення
Може застосовуватися в органічному землеробстві

Висновок
Інноваційний унікальний продукт БІОНУР забезпечує високоекономічне короткострокове і довгострокове рішення звичайних і специфічних агропроблем. Максимальні результати можуть бути отримані шляхом використання мінімальної кількості висококонкурентним «Всев в одному» рішенням, профілактичним в малих дозах, лікувальним в високих.
Коректне використання БІОНУРА відбувається при використанні води високої якості і дотриманні технології. У кожному окремому випадку потрібна корекція схем і норм у зв’язку з різними умовами застосування. Для отримання максимальних очікуваних результатів враховується:
а) температура повітря і води;
б) сонячне випромінювання;
в) рівень та склад патогенів;
г) культура, сорт, вік, генетичні особливості;
д) попереднє внесення пестицидів і сумісність з органічними та хімічними пестицидами.
Норми внесення:а) антифриз 0,250 л / 100 л
 
стимулятор росту, біоактиватор


б) фунгіцид 0,5-0,8 л / 100 л


г) інсектицид 1 л / 100 л


д) грунтовий кондиціонер 1 л / 1000 лТермін зберігання концентрату Біонур — 3 роки,
робочого розчину — 6 місяців.
БІОНУР — продукт інтелектуальний і фахівцями вже названий «Мерседесом» рослинництва. Робота з ним — процес творчий, що відкриває нові перспективи і безмежні можливості.
Отримуйте задоволення і прибуток, використовуючи нові принципи отримання високих чистих урожаїв!
Шановні аграрії!Імпортер та дистриб’ ютор  британської торгової марки Діскавері  в Україні, Компанія ТОВ “Агрінова Солюшнз” запрошує Вас прийняти участь спеціальному заході, за підтримки Посольства Великої Британії в Україні:Круглий стіл – дискусія  «Внесення засобів захисту рослин: як підвищити  ефективність та зменшити ризики? Світовий досвід та інноваційні розробки з Великої Британії», який відбудеться в рамках VI міжнародної виставки «Зернові технології » 11 лютого 2016 року, 14:00-16:00, павільйон 1, конференц-зал 1, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», м.Київ, вул. Салютна 2-Б.Дата: 11 лютого 2016 року, 14:00 – 16:00Місце: ВЦ «КиївЕкспоПлаза», павільйон №1, конференц-зал № 1.Просимо підтвердити Вашу участь за тел: +38 067 503 4005  або на ел.пошту: [email protected]Більше інформації про продукти торгової марки Діскавері ви можете знайти на сайті: www.adjuvants.com.ua  або на стенді Великої Британії.Людек НовакГолова Правління ТОВ “Агрінова Солюшнз”Світлана БорисполецьДиректор ТОВ “Агрінова Солюшнз”Для економії Вашого часу на вході до Виставки, рекомендуємо замовити безкоштовний вхідний білет на сайті www.grainexpo.com.uaЧекаємо на Вас!
Цього року Україна підпише угоду про Зону вільної торгівлі з Канадою, а також прискорить відповідні переговори з Туреччиною та Ізраїлем.
Про це під час години запитань до уряду розповів міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, повідомляє «Укрінформ».
«Завершено переговори про зону вільної торгівлі з Канадою. Прискорюємося у переговорах про ЗВТ з Ізраїлем і Туреччиною. Цього року виповнюється 125 років з часу приїзду перших українців до Канади. В таку хорошу дату обов’язково підпишемо угоду про зону вільної торгівлі з Канадою», — сказав Абромавичус.
Міністр також додав, що цього року Україні доведеться подвоїти, а то й потроїти розвиток експорту за новими напрямками — до цього змушує поведінка Росії.
Агро-новини
Прем’єр-міністр України поставив завдання скоротити час перевезення вантажів «Шовковим шляхом», що дозволить скоротити і витрати на логістику. 
Про це під час наради щодо прибуття експериментального потяга Україна-Грузія-Азербайджан-Казахстан-Китай у кінцеву точку маршруту повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає «УНН».
«Добре, що цей поїзд йшов 15 днів, а не 30, але після того коли проаналізована вся складова проходження цього поїзда, нам необхідно скоротити термін. Якщо нам це вдасться зробити до 10 днів, це додатково нам дасть можливість компенсувати витрати на новий транзитний шлях», — сказав він.
Він додав, що вартість перевезення одного контейнеру у 5,5 тис. доларів, що дорожче, ніж транзит через Росію.
«Але в тому випадку, якщо ми завантажимо поїзд і, якщо далі буде зберігатись такий інтерес в українського і європейського бізнесу до нового шляху постачання товарів до наших країн-партнерів, це дасть нам можливість також суттєво зменшити собівартість перевезення одного контейнера», — сказав Яценюк.
Агро-новини
За даними Міжнародного епізоотичного бюро за січень 2016 в світі зареєстровано 443 вогнища особливо небезпечних хвороб тварин.
У Росії було зафіксовано два (2) вогнища африканської чуми свиней (АЧС), в Пензенській і Псковської областях. Так само вогнища АЧС реєструвалися на території України (4), Латвії (98), Литви (12), Польщі (4) та Естонії (116).
Високопатогенний грип птахів відзначався в Гонконзі (1), В’єтнамі (5), Китаї (2), Кот-д’Івуарі (13), Індії (1), Нігерії (72), на Тайвані (17), Франції (6). Вперше з червня 2015 року, високопатогенний грип птахів був відзначений в США (1).
Вогнища блютангу (КЛО) продовжують реєструвати в Австрії (2), Франції (14), Чорногорії (3) та Хорватії (1). Крім того, в раніше у благополучній Бразилії було виявлено трьох (3) вогнища блютангу різних серотипів.
Хвороба Ньюкасла реєструється в Ізраїлі (7).
Вогнища захворювання класичною чумою свиней (3) і віспою овець і кіз (14) відзначали в Монголії.
Повідомлення про захворювання нодулярним дерматитом надходили з Греції (6) і раніше благополучної по цьому захворюванню Вірменії (1).
Про нові вогнищах ящура заявили ветслужби Ірану (1), Малаві (1), Південної Кореї (2). Спалах ящура відзначена на території раніше благополучної щодо захворювання Вірменії (1).
Ветслужби Ізраїлю заявили про вогнища епізоотичної геморагічної хвороби (13).
Вогнища слабопатогеннимі грипу птахів продовжують реєструвати у Франції (7), а так само в раніше благополучних щодо захворювання Великобританії (Шотландії) (1) і США (8).
Захворювання бруцельоз, викликане бактерією Вrucella suis відзначено у Фінляндії (1).
Фахівці Інформаційно-аналітичного центру при ФГБУ «ВНДІЗТ» продовжують стежити за розвитком епізоотичної ситуації в світі серед диких і сільськогосподарських тварин і птахів.
Агро-новини
В состав препарата «Квадростим» входит четыре группы органических соединений, абсолютно безвредных для людей и животных.

Полиэтилен оксид (400 и 1500), свойства которого уже давно известны и описаны во многих научных трудах, предоставляет препарату функции стимулятора роста, криопротектора, прилипателя;
Гуминовые соединения являются естественными стимуляторами корне-образования, и могут дополнительно хелатировать микроэлементы и стимулируют клеточный обмен, условно говоря, усиливают «аппетит растений»;
В препарате «Квадростим» содержится арахидоновая кислота, которая относится к группе полиненасыщенных жирных кислот и является одной из составляющих витамина F. В высших растениях арахидоновая кислота встречается редко, однако ее присутствие в клетке вызывает производство гормонов, известных как простагландины. В растительном организме они индуцируют общую устойчивость к абиотическим и биотическим разрушительных факторов. Попав в растение, арахидоновая кислота «включает» его защитные реакции, повышает устойчивость к стрессовым факторам. Иными словами, у растений стимулируется повышение иммунитета. Действует арахидоновая кислота в чрезвычайно малых концентрациях и быстро трансформируется в другие соединения (простагландины), не причиняя вреда ни растениям, ни людям. Эффект обработки действует не меньше месяца. В определенных концентрациях арахидоновая кислота провоцирует синтез фитоалексинов, способствующих повышению локальной устойчивости растений к негативному влиянию фитопатогенных организмов. Попадая на семена или на вегетирующие растения, она стимулирует все аспекты роста: разделение и растяжение клеток, рост стебля, листьев и корней, образование цветков и развитие плодов, а также способствует выработке иммунитета к бактериальным и вирусным болезням. Таким образом, применение препарата, содержащего арахидоновую кислоту, позволяет заблаговременно (до начала действия стрессового фактора) сформировать у растения стойкий иммунитет не только к неблагоприятным факторам окружающей среды, но и локальный иммунитет к воздействию фитопатогенов, при этом, стимулируя все жизненные процессы, происходящие в организме на момент внесения и в дальнейшем.
Препарат «Квадростим» содержит мощный антиоксидант — янтарную кислоту. Она легко всасывается через поверхность растения, обрабатываемого семян, посадочного материала и начинает активно действовать на энергетические центры молодых побегов, как природный активатор (стимулятор) их жизнестойкости. Янтарная кислота является мощным источником энергии в живой клетке: ускоряет все биохимические процессы, способствует развитию в неблагоприятных условиях и быстрому выведению токсинов, особенно при недостатке кислорода. Наличие янтарной кислоты в почве, стимулирует развитие почвенной микрофлоры, что в свою очередь способствует более мощному развитию первичной корневой системы ростков.

Таким образом, сочетая свойства действующих веществ препарата «Квадростим», получаем его основные функции: 

стимуляция роста и развития растений; 
усиления стрессоустойчивости растений к биотическим и абиотическим факторам; 
поддержка жизнеспособности клеток растений; 
повышение качественных и количественных показателей урожайности.
Люди путешествующие по Голландии, видят страну, поля которой как будто размечены линейкой. При этом не важно передвигаетесь вы с севера на юг или же с запада на восток, везде куда может увидеть глаз - ровные ряды посадок. Фруктовые, хвойные, лиственные и декоративные деревья. Большие и малые, выставленные строго высоте(Объему, возрасту). Само собой, что все эти линии были созданы не из-за любви жителей к геометрии, а потому, что в этой стране все стадии роста полностью механизированны. Голландия снабжает посадочным материалом практичести всю Европу, поэтому иногда королевство Нидерланды в шутку называют страной-питомником. 
 
Приехав непосредственно в питомник, ты понимаешь, что  в Украине и Голландии -  два абсолютно различных метода выращивания растений.  Нашим зарубежным коллегам, в некоторым случаях, вообще нет потребности в том, чтобы даже прикасаться с материалу, с которым они работают - все настолько здесь автоматизированно. Так же, чувствуется разница в самом подходе к выращиванию. По сравнению с Украиной технологии, применяемые здесь, ушли далеко впереди ты понимаешь, что потенчиал роста очень высок. Но, есть разница и в ценах на сами растения, в нашей стране купить декоративные растения можно намного дешевле. 
Из каждого нашего путешествия, мы стараемся привезти что-то, что поможет делать нашу работу еще лучше. Из любого места, в котором мы бываем, можно извлечь много ценных уроков, найти новые методы выращивания или вообще понять что ты хочешь добавить ту или иную технологию в своем питомнике. В некоторых случаях, посещение других питомников помогает понять, что ты делаешь не так. Или же наоборот приходит осознание того, что с эти виды растений ты выращиваешь так же или даже лучше чем в других местах. 
Теперь можете посмотреть несколько фотографий сделанных в питомнике наших коллег
 
Лиственные растения: 

 
Хвойные растения:

Бонсаи. Кстати, их было просто огромное количество видов
 


 
С полным фотоотчетом Вы, по традиции, можете ознакомится на нашем сайте и нашей группе Вконтакте
В этом году мы решили посетить самую большую в мире выставку по садоводству, которая каждый год проходит в г. Эссен, Германия. В этой высавке принимают участие ведущие компании из разных стран мира, которые представляют агропромышленный комплекс и цветочный бизнес. 
IPM Essen самая яркая и красивая выставка, демонстирующая яркие идеи и новинки из мира садового дизайна, флористики и цветов. Каждый участвующий привозит на выставку свои последние достижения и технологии в отрасли. Выставка является универсальной платформой как для любителей так и для профессионалов, посетить ее будет интересно как производителям оборудования, так и продавцам цветов, сзр, удобрений ипитомников декоративных растений. 
 
Больше всего нас интересовало три группы экпонентов: 
 

Технологии

Здесь было представлено все технологии используемые в садоводстве и ландшафтном дизайне.


 

Флористика. 

Здесь было представлено искусство декорирования из природных материалов (цветов, листьев, трав, ягод, плодов, орехов и т. д) 


 
И наибольший интерес у нас вызвали выставочные площадки по Садоводству. 
Было представлено просто огромнейшее количество саженцев, цветущих горшечных растений, карликовых деревьев, зеленых растений, бонсаев и семян.  
Кроме экспозиции, на выставке в Эссене состоялось большое количество мероприятий по тематике. В частности это шоу цветов, конкурс молодых флористов, множество различных симпозиумов, пресс-конференций и тематических форумов
Каждый год выставка IPM Essen доказывает, что она лучшая в своем роде, именно на ней впервые показывают новые технологии и тенденции в области садоводства. Одно из самых значимых событий на выставке, это конкурс "Цвет Вашей жизни" где определяются и гаграждаются лучшие в своем секторе поставщики растений. Призеры конкурса определяются по нескольким критериям: "лучший аромат", засухоустойчивость, "особый цвет". Так же важным критерием победы является востребованность продукта на рынке. Нам посчастливилось стать не только свидетелями награждения, но и понять, какие растения на сегодняшний момент являются самыми востребованными. 
 
С полным фотоотчетом с выставки, Вы традиционно можете ознакомится в альбоме на сайте и в нашей группе Вконтакте
Наприкінці 2015 року українські підприємства розпочали експорт молока та молочної продукції до Китайської Народної Республіки. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.
«Так, у грудні 2015 року чотири вітчизняні підприємства отримали ветеринарні сертифікати на експорт молока та молочної продукції до Китаю, а у січні 2016 року такі сертифікати отримали ще два підприємства. Продуктова лінійка, спрямована на експорт, представлена сухим молоком, молочною сироваткою та сиром», – зазначив Міністр.
Йдеться про дочірнє підприємство «Старокостянтинівський молочний завод», ПАТ «Баштанський сир завод»,  ПрАТ «Літинський молокозавод», ТОВ «Таращамолоко», ТОВ «ТЕРРА ФУД», ТОВ «Агропродекспорт».
За словами Міністра, компетентні органи Китаю та України провели велику роботу для того, аби відкрити вихід для українських молочників на китайський ринок. «Ринок молочної продукції Китаю має великий потенціал. І ми пишаємося тим, що експерти із сертифікації і ветеринарного нагляду КНР високо оцінили якість вітчизняної молочної продукції», – зазначив він та додав, що робота із розширення ринків збуту для української сільськогосподарської продукції буде продовжуватися.
Довідково:
Наприкінці вересня 2015 року дозволи на експорт молочної продукції до Китаю отримали 18 українських компаній: філії ПП «Прометей» «Менський сир» та «Славутський маслоробний комбінат», «Охтирський сиркомбінат», «Роменський молочний комбінат», «Миргородський сироробний комбінат», «Старокостянтинівський молочний завод», ТОВ «Елітмол Киів», «Техмолпром», «Золотоніський маслоробний комбінат», «Баштанський сир завод», «Ічнянський молочно-консервний комбінат», «Літинський молочний завод», «Бершадьмолоко», «Дубномолоко», «Клуб сиру», ТОВ «ТЕРРА ФУД», «Жашківський молокозавод», «Хмельницький завод СОМ «Молочний візит».
 
Агро-новини
Сільське господарство є однією з галузей промисловості, умови виробництва та експорту продукції в якій суттєво зміняться після того як положення Угоди набудуть чинності. Мита на переважну більшість агропродукції будуть скасовані, але водночас, щодо деяких позицій будуть запроваджені тарифні квоти. Вони дозволяють завозити до ЄС певну кількість визначеного виду продукції без застосування увізних мит взагалі, а решту — у звичайному митному режимі.
Завдяки скасуванню мит, Україна щороку матиме можливість експортувати в ЄС на 11-12% більше сільськогосподарської продукції, аніж за відсутності лібералізації. Імпорт зросте на 1,5-2%.
Однак! Положення Угоди передбачають досягнення українськими компаніями європейських стандартів щодо якості та безпечності продукції. Вироблена за такими стандартами продукція може безперешкодно потрапити на європейський ринок, а отже відкриває перед виробниками нові можливості для розвитку та зростання.
Зверніть увагу! Угода передбачає, що з часом вимоги до виробництва та якості продукції на українському ринку зміняться у відповідності з вимогами ЄС ,що зрівняє «правила гри» для всіх.
Нові умови поставок сільськогосподарської продукції на ринок ЄС
Агротовари становлять третину від усього українського експорту до Євросоюзу. Україна до ЄС постачає переважно зерно, насіння соняшника, олію, корми для тварин та добрива. З ЄС до України надходить м’ясо, кава, чай, спеції та готові продукти.
Угода передбачає взаємне скасування ввізних мит на більшість сільгосптоварів,однак! воно буде відбуватися несиметрично. ЄС скасує більшість митних ставок одразу, в Україні перехідний період скасування мит триватиме до 10 років. Крім того, в рамках дії автономних торговельних преференцій з 23 квітня 2014 року ЄС вже скасував мита на 83,4% товарних позицій для української сільгосппродукції.

Тарифні квоти
Використання тарифних квот відбувається за двома механізмами:1) для переважної більшості товарів — за принципом «живої черги» (first come, first served),2) для обмеженого переліку товарів – імпортер з ЄС має отримати ліцензії у відповідних органах ЄС.
Зверніть увагу! В будь-якому разі саме партнер з ЄС складає заявку на використання квоти та реєструє її у відповідній службі ЄС. Український виробник не бере безпосередньої участі у цьому процесі. Щойно безмитний обсяг тарифної квоти вичерпано, товари ввозяться до Євросоюзу зі сплатою відповідних митhttp://bit.ly/Anex_1C, http://bit.ly/Grafik_Ukr, http://bit.ly/Grafik_EU.
Повний перелік товарів та обсяги тарифних квот можна переглянути у Доповненні до Додатку № І-А до Угоди http://bit.ly/Kvoty_KMU. Актуальний залишок тарифних квот за різними видами товарів, що здійснюються в режимі first come, first served, щоденно розміщується на сайті Європейської комісіїhttp://bit.ly/EU_Quotas.

Відповідність стандартам
Ринок ЄС функціонує на засадах чесної конкуренції, саме тому усі виробники повинні діяти за однаковими правилами. Створюючи ЗВТ, Україна та ЄС погоджуються уніфікувати стандарти, вимоги та систему контролю за якістю продукції.
З часом, передбачається, що відповідність українським стандартам та наявність дозволів Державної фітосанітарної служби означатиме дозвіл експортувати до ЄС, і навпаки. Однак, сьогодні аби мати змогу експортувати, необхідно мати дозволи ЄС за кожною з товарних позицій. Наразі Україна має дозволи на експорткурятини, риби, яєць та яєчних продуктів і взагалі не потребує дозволів на експорт продуктів рослинного походження (тобто українському виробнику не потрібні додаткові документи, окрім український сертифікатів якості та супроводжуючих документів). Розпочата робота по такій продукції як свинина, яловичина, молочні вироби. Водночас, кожен український виробник може отримати персональний дозвіл на експорту своєї продукції до ЄС. Спрощена схема отримання дозволу на експорт продукції тваринного походження (для підприємства): http://bit.ly/sxema_leg, http://bit.ly/sxema_etapy.
Подальша співпраця в рамках Угоди передбачає підвищення стандартів, а отжемодернізацію виробництв для усіх компаній, які прагнуть працювати на українському ринку в майбутньому нових умовах. Саме тому, виробникам не варто чекати на ухвалення відповідних рішень владою, а розпочинати курс на модернізацію вже сьогодні.
Заходи контролю
В рамках Угоди Україна та Європейський союз домовились уніфікувати систему контролю при ввезенні та вивезенні продуктів харчування.
Зокрема, у Додатках 10 і 11 до Угоди http://bit.ly/Anex_10, http://bit.ly/Anex_11вказано принципи та конкретну частоту перевірок, які можуть застосовуватися до різних видів харчової продукції. Це ж стосується стандартних санітарних та фітосанітарних заходів контролю, до яких мають бути готові як українські, так і європейські виробники.
Перелік товарних груп, до яких вони застосовуються, виписано в Додатку IV-А до Угоди http://bit.ly/Ugoda_SFZ.
Нові можливості! Фахівці визначили десять перспективних товарних позицій експорту продовольства з України в ЄС, за якими поки що не здійснюється торгівля, але які є потенційно прибутковими для малого та середнього бізнесу в Україні. Сукупний потенціал цих ринків на найближчі роки, за даними науковців, становить близько 2 млрд. євро.
За аналогічним принципом відібрано і найбільш ризикові для українських виробників товарні групи, умови імпорту з ЄС щодо яких суттєво поліпшились і які раніше не постачалися в Україну з Європи. Потенціал цих ринків – близько 0,7 млрд. євро.

Джерело: «Українсько-німецький агрополітичний діалог»
Детальніше із дослідженням, зокрема, кодами товарних груп ризикованих та перспективних товарів, можна ознайомитись тут http://bit.ly/AgroDialog
 
Джерело
Нова система відшкодування ПДВ аграріям повинна запрацювати з 1 лютого 2016 Про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів заявила міністр фінансів України Наталія Яресько
«Державне казначейство України вже з минулого тижня почало відшкодовувати ПДВ аграріям. Система доопрацьована і функціонує », – зазначила міністр.
За словами Яресько, поки складно спрогнозувати ризики, оскільки функціонують три різні податкові декларації.
Це не полегшує адміністрування податків, проте міністр запевнила, що Мінфін зробить все можливе для зменшення кількості перевірок.
«Хочу підкреслити, що пропозиції уряду, які були надані в законопроектах по бюджету і в податкових змінах, не включали три різні спецрежими», – заявила Яресько.
Агро-новини
Експорт товарів з України за 11 місяців 2015 року скоротився на 30,9%.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Проте, за даними міністерства, продовжилася тенденція уповільнення темпів скорочення. За 11 місяців 2015 року скорочення склало 30,9%, в той час як за 10 місяців воно було на рівні 31,8%.
«Серед регіонів України найбільший негативний вклад у динаміку експорту товарів за 11 місяців минулого року спостерігався по Донецькій та Луганській областях. Сумарно вклад двох регіонів склав 12,5 в.п. або 40,6% загального темпу зменшення експорту товарів», — йдеться у повідомленні.
Поряд із цим, країни ЄС залишаються найбільшим торговельним партнером України в експорті товарів. Питома вага цих країн за підсумками 11 місяців 2015 року склала 33,8%. Щодо Російської Федерації, то доля ї ринку складала лише 12,7% і вона стала другим торговельним партнером за обсягами поставок товарів з України.
У товарному розрізі основною статтею експорту стали продукція АПК та харчової промисловості — 13 млрд дол., продукція металургійного комплексу — 8,8 млрд дол., та продукція машинобудування — 4,1 млрд дол.
Прирости в обсягах торгівлі за 11 місяців 2015 року, продемонстрували соєві боби (+ 200,4 млн дол.), цукор (+45,5 млн дол.), макуха (+44,9 млн дол.), олія свиріпова, ріпакова (+29,6 млн дол.), свинина (+ 29,5 млн дол.).
До десятки найбільших торгових партнерів нашої країни увійшли Туреччина (7,2% експорту), Китай (6,6% експорту), Єгипет (5,4%), Індія (3,7%), Білорусь (2,3%), Саудівська Аравія (2,1%), Казахстан (1,9%) та Ізраїль (1,6%).
Агро-новини
Аграріям вже почали повертати ПДВ із системи електронного адміністрування. Надалі цей процес буде автоматичним.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
Міністерство фінансів спільно з Державним казначейством та Державною фіскальною службою запровадили зміни у порядок казначейського обслуговування сільгоспвиробників, що дозволяє запровадити новий порядок оподаткування ПДВ для аграріїв.
«Для реалізації відповідної норми було ініційовано відкриття трьох додаткових рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ для сільгоспвиробників, що вже діють. Ці рахунки призначені для перерахування коштів до Державного бюджету України та на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств у різних частках залежно від виду продукції», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, з цією метою було доопрацьоване програмне забезпечення електронного адміністрування ПДВ-рахунків для виробників с/г продукції. Завдяки цьому, вже з 20 січня 2016 року був запущений механізм і станом на 21 січня Державна казначейська служба здійснила перерахування на спецрахунки сільскогосподарських підприємств всіх наявних коштів у сумі 4,7 млн грн, що надійшли на нові електронні ПДВ-рахунки сільгоспвиробників за період з 11 січня по 20 січня 2016.
Надалі ця процедура буде здійснюватись автоматично.
Довідка:
Наприкінці грудня Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, що передбачають запровадження перехідного періоду до скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв, за умовами якого збережено на 2016 рік непряму державну підтримку аграрного сектору економіки за рахунок спеціального режиму оподаткування ПДВ діяльності с/г підприємств.
Таким чином, відповідно до податкових нововведень, у 2016 році буде застосовуватись наступна система сплати ПДВ с/г підприємствами, на відміну від 2015 року, коли 100% ПДВ залишалося у платника:
для операцій із зерновими та технічними культурами (85% — сплата в бюджет/15% — на власні спецрахунки);для операцій із продукцією тваринництва (велика рогата худоба та молоко) (20% — сплата в бюджет/80% — на власні спецрахунки);для операцій з іншою с/г продукцією (50% — сплата в бюджет/50% — на власні спецрахунки).
Агро-новини
Прийняте наглядовою радою ПрАТ «Мелітопольський олієекстраційний завод» 14 січня рішення про звільнення всього складу правління є підготовкою до штучного банкрутства.
Про це заявив власник 10,1% акцій і колишній керівник підприємства Євген Куценко
За його словами, в серпні 2013 року на підприємство для розвитку були запрошені три інвестори, у тому числі сам Куценко, місцевий бізнесмен Сергій Желєв і громадянин Молдови Ніколас Нікула, яким взамін пропонувався в рівних частках пакет з 97% акцій компанії (з урахуванням належать Куценко 10%).
«Зайшовши на завод, Желєв порушив всі домовленості між трьома інвесторами, і завдяки тому, що згодом зайшов до правління, припинив господарську діяльність даного підприємства. Він почав працювати через свої мелітопольські елеватори», — сказав Куценко.
Він зазначив, що, використовуючи корупційні домовленості, у тому числі і з ОТП Банком, в заставі якого перебував цілісний майновий комплекс ОЕЗ, Желєв в підсумку оформив майно підприємства на один з мелітопольських елеваторів, через який він здійснював свою господарську діяльність. Згодом він перевів на баланс зареєстрованого на себе і членів своєї сім’ї однойменного товариства з обмеженою відповідальністю (згідно з даними в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «Мелітопольський ОЕЗ» зареєстровано у вересні 2014).
Агро-новини
Станом на 21 січня в Україні не було погодних явищ, що загрожують посівам озимих культур.Про це з посиланням на начальника відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяну Адаменко
«Встановився такий надійний, а місцями надлишковий сніговий покрив, що зниження температур на глибині вузла кущіння не доходило до небезпечних відміток в жодній з областей. Протягом першої половини декади днем відзначалися навіть плюсові температури. За останні 10 днів не було ніяких погіршень і збільшень ризиків для озимих культур», — зазначила вона.
Експерт уточнила, що в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, де снігу було мало, зниження температур не було небезпечним для рослин озимих.
«Площа крижаної кірки товщиною до 1 см збільшилася лише незначно і продовжує залишатися тільки в окремих районах Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Київської областей. Вона може стати небезпечною, якщо не розтане протягом наступних 10 днів (лежить вже 20 днів) і якщо її товщина збільшиться. У такому випадку буде відзначатися зрідженість посівів у таких місцях», — поінформувала Адаменко.
За її словами, Укргідрометеоцентр буде відслідковувати ризики для озимих в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях у зв’язку з прогнозованим з 22 січня похолоданням до -17-20°.
Агро-новини
Приглашаем посетить нашу площадку на выставке «Фрукты. Овощи. Логистика» 10-12.02.2016 г. в КиевЭкспоПлаза
 
Компания Адена - http://adena.agrobiz.net/
Підприємці, які в 2015 році отримали дохід понад 5 млн грн, але менш 20 млн грн, зобов’язані з 1 січня 2016 роки відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування.
Таке роз’яснення Державної фіскальної служби опублікував портал Частный предприниматель.
«З 1 січня 2016 року суб’єкти господарювання-фізичні особи, обсяг доходів яких в 2015 році перевищив 5 млн грн, втратили право перебувати на спрощеній системі оподаткування, оскільки такі платники не відповідають вимогам, встановленим главою 1 “Спрощена система оподаткування, обліку та звітності” розділу XIV Податкового кодексу України (далі — ПКУ) щодо застосування спрощеної системи оподаткування. Таким чином, зазначена категорія фізичних осіб-підприємців з 01.01.2016 зобов’язана перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ», — цитує лист-відповідь ДФС видання.
Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування має бути подана з урахуванням норм п. 293.8 ст. 293 ПКУ не пізніше 20.01.2016.
Суб’єкти господарювання-фізичні особи, які за підсумками 2015 задекларували обсяг доходу понад 5 млн грн і добровільно не перейшли на сплату інших податків і зборів, виключаються з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу відповідно до п. 299.10 ст. 299 ПКУ.
Нагадаймо, з 1 січня 2016 для платників єдиного податку третьої групи встановлено граничний обсяг дозволеного доходу в розмірі 5 млн грн. У 2015 такий обсяг становив 20 млн грн.
Агро-новини
У меду бджолиному українського походження, який експортувався до Чеської Республіки, виявлені протимікробні речовини). 
Про це повідомив перший заступник Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа.
“Для з’ясування ситуації та перевірки зазначеної інформації, спеціалістами державної служби ветеринарної медицини проводиться розслідування та вживаються відповідні заходи з метою встановлення причин отримання чеською стороною позитивних результатів лабораторних досліджень українського меду”, – говорить він.
За його словами, розпорядженнями Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 30.12.2015 № 128 та від 18.01.2016 № 9 тимчасово заборонена видача ветеринарних документів на мед бджолиний для експорту до держав-членів Європейського Союзу.
Володимир Лапа зазначив, що українська сторона дуже зацікавлена у розвитку співробітництва з країнами ЄС, тому зробить все можливе для того, аби вирішити це питання у стислі терміни.
Агро-новини
Верховною Радою України 24.12.2015 прийнято Закон України № 909 – VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”Закон, набрав чинності з 1 січня 2016 року та передбачає ряд змін у оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників.В зв’язку зі змінами в адмініструванні податку на додану вартість розроблено такі нормативно-правові акти:
– прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1177 “Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування”;– розроблено проект наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”
Відтепер бухгалтерсько-фінансові служби суб’єктів підприємницької діяльності агропромислового комплексу змужуть прийняти участь в обговоренні проекту Міністерства фінансів України “Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість” та внесення своїх пропозицій.
Агро-новини
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №3766 «Про зміну системи регулювання економіки», згідно з яким пропонується протягом року повністю змінити законодавчу базу у сфері регулювання господарської діяльності шляхом скасування відповідних нормативних актів та прийняття нових законів.
Законопроект передбачає скасування низки законів, що регламентують отримання суб’єктами підприємницької діяльності дозвільних документів і регулюючих інші сфери господарської діяльності, через рік після набрання ним чинності. Серед 90 законопроектів, які пропонується скасувати, вказані Водний, Земельний, Лісовий і Повітряний кодекси, а також Кодекс України про надра.
Також скасування підлягають закони про зерно, карантин рослин, молоко і молочні продукти, насіння, оренду землі, пестициди і агрохімікати, ветеринарну медицину, ГМО-продукти та інші.
Для їх заміни, пропонується зобов’язати Кабмін протягом шести місяців з дня набрання чинності законом підготувати і внести на розгляд ВР нові законопроекти щодо здійснення регулювання та видачі дозвільних документів у відповідності з європейськими нормами і правилами.
Як наголошується в пояснювальній записці, прийняття законопроекту призведе до кардинальної зміни дозвільної системи України та скасування регуляторних документів, які не несуть в собі функції захисту споживачів товарів і послуг, а лише збільшують собівартість виробництва в Україні.
 
Агро-новини
Яким буде виробництво, експорт та ціни на яйця та курятину, прогнозує Асоціація птахівників України. 
Про тенденції ринку
В яєчному виробництві: відбулося зниження обсягів виробництва. В першу чергу, спад виробництва яєць пов’язаний з втратою підприємств у Луганській та Донецькій областях. Там були сконцентровані досить значні потужності по їх виробництву, біля 15% загальнодержавного виробництва. Внаслідок цього та стабільного експорту, на внутрішньому ринку спостерігався дефіцит яєць, що в кінцевому результаті призвело до росту оптово-відпускних цін.
В бройлерному виробництві: втрати виробничих потужностей в Луганській та Донецькій областях, АР Крим, де вироблялося більше 40 тис. тонн м’яса бройлерів щороку, вдалося компенсувати за рахунок збільшення виробництва на інших підприємствах. Промислове виробництва м’яса бройлерів показало позитивну динаміку, хоч і не значну. Спостерігався стабільний попит на продукцію, оскільки м’ясо птиці найдешевше серед інших видів м’яса.
В поточному році споживання м’яса птиці зменшиться, але найменше серед інших видів м’яса. За нашими прогнозами споживання на душу населення зменшиться на 0,4 кг і становитиме 24,4 кг. На свинину зменшення становитиме 2,3 кг і на яловичину 0,8 кг.
Про виробництво
За 11 місяців поточного року було вироблено 1044,1 тис.тонн м”яса птиці, що на 8 тис.тонн менше, ніж в минулому році. Зменшення відбулось за рахунок господарств населення. При цьому на підприємствах виробництво залишилось на рівні минулого року (890,8 тис.тонн +2,9 тис.тонн). Виробництво м’яса бройлерів за 11 місяців склало 828 тис.тонн, що на 21,8 тис.тонн більше, ніж за аналогічний період 2014 року.
За підсумками 2015 року прогнозується виробництво 1145 тис.тонн мяса птиці, що на 23 тис.тонн менше, ніж в минулому році. При цьому виробництво м’яса бройлерів на підприємствах зросте на 3%, і становитиме трохи більше 960 тис.тонн.
За 11 місяців поточного року було вироблено 15,7 млрд.штук яєць від всіх видів птиці, що на 2,6 млрд.штук менше ніж в минулому році. В  с/г підприємствах виробництво склало 8,9 млрд.штук, що на 2,6 млрд.штук або 22,7% менше, ніж за аналогічний період 2014 року. За 2015 рік прогнозується виробництво 16,9 млрд.штук яєць, що на 15 % менше ніж в минулому році. Виробництво яєчних продуктів становитиме 26 тис.тонн.
Про ціни
З листопада 2014-го року по лютий 2015-го спостерігалась тенденція по збільшенню цін на основні види зернофуражних культур – за цей час вони збільшились більш ніж на 50%, а оскільки в собівартості продукції птахівництва комбікорми становлять 60-65 відсотків, то відповідно цей фактор також призвів до збільшення собівартості.
Також, девальвація національної валюти в першу чергу призвела до збільшення собівартості продукції через ріст імпортної складової в її складі з 15 до 40 відсотків. Племінні ресурси, ветеринарні препарати, вітаміни, премікси, обладнання та запасні частини до нього – все це імпортується.
Внаслідок цього, птахівничі підприємства були змушені підняти оптово-відпускні ціни на свою продукцію для покриття собівартості. Так, оптово-відпускні ціни на м’ясо бройлерів з початку року зросли на 33%, а на яйця курячі-харчові на 60%.
Про імпорт-експорт
Експорт м’яса птиці за 11 місяців поточного року становив 150,8 тис.тонн, що на 7 тис.тонн менше ніж 2014 році. В 2015 році експорт м’яса птиці становитиме біля 165 тис.тонн, що на 10 тис.тонн менше ніж в 2014 році. Експорт яєць за 11 місяців поточного року становив 925 млн.штук. За весь 2015 рік буде експортовано 975 млн.штук., що на 50 млн.більше ніж в минулому році. Експорт яєчних продуктів становитиме 4  тис.тонн.
Цього року відкрили ринок Ізраїлю по яйцям курячим харчовим, а також отримали дозвіл на постачання харчових яєць до країн Європейського Союзу. Раніше був дозвіл на продукти переробки і на яйця лише для промислової переробки, а з травня отримали дозвіл вже на постачання харчових яєць. Також відповідна робота триває по сертифікації на доступ до ринків Марокко, Вєтнаму, Сінгапуру, Філіппін.
По м’ясу птиці зроблений значний крок по доступу на ринок Саудівської Аравії, процедура по отриманню доступу до ринку знаходиться на фінальній стадії. Також відповідна робота триває по сертифікації на доступ до ринків Китаю, Гонконгу, Сінгапуру, ПАР, Вєтнаму, Південної Кореї, Канади, Мексики.
Прогноз на 2016 рік
На початку цього року ми прогнозували інші показники з експорту та виробництва. Рік показав, що ми не досягли поставлених планів. За 2016 ми прогнозуємо виробництво 1,2 млн тонн м’яса птиці. Це буде на 3% більше ніж в поточному році. Експорт складе 190 тис. тонн.
Якщо говорити про яєчний сектор, то, враховуючи те, що є дефіцит, наступного року буде все-таки збільшення виробництва до рівня 2013 року, зростання експорту на 150-200 млн.штук, тому що ми зараз докладаємо багато зусиль для відкриття нових ринків.
 
Агро-новини
1. Можем же сами, когда хотим
Несмотря на всю привлекательность аграрного сектора и высокую долю сельскохозяйственной продукции в экспорте Украины (16% от поставок), прямые иностранные инвестиции в украинский агробизнес составляют всего 4%.
2. Агробизнес — это не только ценный хлеб
И не обязательно это посевные площади и инвестиции в землю. Доля животноводства в прибылях от агробизнеса — 30%. Из них 58% приходится на выручку от продажи мяса и скота. Примерно равную прибыль получают производители молочки и яиц (19% и 17% соответственно).
3. Пшеница для Украины — не главное
По крайней мере, не самое выгодное. 25% выручки от проданной сельскохозяйственной продукции приходится не на пшеницу и даже не на подсолнечник, а на кукурузу. Семечка и зерно находятся на 2 и 3 местах соответственно (23% и 19% — доля от стоимости в реализованной с/х продукции).
4. Не так дорого вырастить, как доставить
На стоимость сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта, больше всего влияют не расходы на производство или сохранение, а затраты на транспортировку (в первую очередь портовые услуги — доставка больших объемов груза по воде все еще остается самым выгодным вариантом).
5. Украина себя прокормит
За счет внутреннего производства потребность в молочной продукции покрывается на 102%, в яйцах — на 110%, в овощах — на 101%. Зерна, производимого в Украине, хватило бы на две наших страны — и еще чуть-чуть останется (производство составляет 221% от уровня потребления).
 
Источник
1. Farming Simulator 2015
Это последняя на данный момент версия популярной, невероятно красивой и точной игры. Игроки будут жить настоящей фермерской жизнью: трудиться в поле, выращивая и собирая урожай, ухаживать за животными ... В игре есть сотня единиц техники и оборудования сорока лицензированных брендов: New Holland, Case IH и других. 
Есть мультиплеер, так что ты сможешь пригласить друзей устроить состязание в эффективности и прибыльности хозяйств, поработать на совместной ферме или даже создать небольшой агрохолдинг из нескольких отдельных агрофирм.
Цена игры — от $29 до $49. Нет, ссылку на торрент мы не дадим :) Мы за соблюдение авторских прав. 
 

 
А в этом сорокаминутном видео живой игрок рассказывает и показывает, как собирать урожай, спиливать деревья и вообще играть в Farming Simulator. 
 

 
2. Professional Farmer 2014
 

 
Игра похожа на предыдущую, но намного более наивна. "Хромает" графика, часто случаются баги и залипы в текстурах.
 

 
Хотя ей нельзя отказать в некоторой атмосферности. А учитывая более низкую по сравнению с конкурентом цену — $9,99 — она заслуживает внимания соскучившегося по полю агрария.
 

 
3. Офлайн-версии предыдущих игр 
Представьте, в каком восторге будут дети в возрасте от 3 до 80 лет от такой игрушечной фермы. Для ее создания нужно совсем немного: чуточку свободного времени, воображение, капелька хорошего настроения и несколько моделек из latifundimag.
Посмотрите, как здорово!
 

 
4. Веселая ферма
Пик популярности "Фермы" уже прошел, но она такая забавная, что вспомнить о ней нужно обязательно.  
Игра в каждом из релизов была полна логических ошибок и багов, которые разработчики называли шутками, а игроки предпочитали не замечать. Действия развивались, видимо, на ферме в параллельной вселенной, где свинья на протяжении всей жизни раз в день сбрасывала по окороку, куры окружали и обезвреживали вломившихся на ферму медведей ... В общем, популярность игры сложно объяснить, нам остаётся только констатировать её. 
 

 
5. О, Латифундист
Игра построена по принципу викторины "Кто хочет стать миллионером?". Ответь на 10 вопросов различной сложности и определи уровень своего аграрного IQ. Вопросы обновляются каждую неделю. В процессе можно не только проверить аграрные знания, а и получить забавное звание, а также выиграть  приятные скидки от latifundimag.  
 

 
Эти игры и расслабляют, и развивают. Ведь игроку придётся понять, как управлять трактором и собирать урожай, продавать зерно и хранить овощи. Отличная умственная зарядка для будущих фермеров. 
 
Источник
Україна зацікавлена в розширенні торговельного співробітництва з Єгиптом в аграрному секторі.
Про це говорилося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка з міністром сільського господарства та рекультивації земель Арабської Республіки Єгипет Ісамом Османом Фаідом в рамках Глобального форуму з продовольства та сільського господарства у Берліні, повідомляє прес-служба.
«Україна та Єгипет мають значний потенціал для розширення співпраці як у торговельній сфері, так і в галузі виробничої кооперації. Україна готова налагоджувати регулярні поставки сільськогосподарської продукції. Насамперед, ідеться про зернові, продукцію тваринництва, рослинну олію, кондитерські вироби та молочну продукцію. Для активізації двостороннього співробітництва сподіваємося у найближчій перспективі провести чергове засідання Міжурядової Спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Арабською Республікою Єгипет», — цитує міністра прес-служба.
За словами Павленка, за 11 місяців 2015 року обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та Єгиптом склав 941,9 млн дол. Зокрема, частка експорту дорівнює 908,2 млн дол., імпорту — 33,8 млн дол.
Міністр також зауважив, що у 2015 році Україні вдалося розпочати експорт масла тваринного (4,3 млн дол.) до Єгипту. Крім того, за минулий рік у 8 разів збільшився експорт живих тварин (13,4 млн дол.) і майже удвічі — тютюну (62,3 млн дол).
 
Агро-новини
В 2015 р Китай імпортував 630 тис. т соняшникової олії, що на 41% перевищує результат роком раніше
Україна залишається ключовим постачальником соняшникової олії в країну. Так, за минулий рік частка української продукції в загальному обсязі поставок склала 85%.
Для Росії, Казахстану та Аргентини даний показник знаходився на рівні 4%, 6% і 4% відповідно. Крім того, аналітики компанії очікують зростання поставок соняшникової олії в Китай в 2016 р до 760 тис. Т.
Агро-новини
Кабінет міністрів України скасував порядок безкоштовного оформлення і видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки.
Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Як зазначено у повідомленні, відповідний проект постанови «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» був розроблений Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру з метою приведення нормативно-правових актів Кабміну у відповідність до чинного законодавства.
Відзначається, що акти на право власності на земельні ділянки в даний час не передбачені чинним Земельним кодексом, і тому було прийнято рішення визнати їх такими, що втратили силу.
Довідка:
За даними міністерства, за період дії даного порядку з 2009 року на проведення робіт з безоплатного оформлення та видачі громадянам державних актів на право власності на земельні ділянки було використано 82,811 млн грн, з яких на розробку технічної документації із землеустрою 680,6 тис. ділянок було виділено 77,8 млн грн.
Агро-новини
Станом на 1 січня 2016-го у порівнянні з початком 2015-го чисельність свинопоголів’я в Україні скоротилася на 3,5% і становить 7,09 млн голів.
Такі дані оприлюднила Аналітична служба компанії Dykun.
«За рік поголів`я свиней в Україні скоротилося на 358 тис. голів через суттєве (-6,6%) зменшення чисельності цих тварин у господарствах населення. Так, на початку минулого року у «присадибників» налічувалось 3,62 млн свиней, проте цей рік починається з історично найнижчого показника – 3,38 млн голів.
Промисловий сектор демонструє вищий рівень стресостійкостійкості, адже чисельність свиней на сільськогосподарських підприємствах зменшилась лише на піввідсотка і складає 3,61 млн голів. В результаті таких змін зросла і частка «індустріальних свинок» у загальній чисельності, закріпивши за собою переважну частину поголів’я – майже 52%», — йдеться у повідомленні.
Агро-новини
Президент України Петро Порошенко серед пріоритетних галузей розвитку України назвав агропромисловий комплекс. Про це він заявив в ході прес-конференції
Порошенко назвав АПК, IT-галузь та енергозбереження пріоритетними галузями для розвитку країни.
«Можу сказати, що сьогодні український агропромисловий комплекс є пріоритетною галуззю. IT-індустрія є пріоритетною галуззю, металургія – більше ні, а енергозбереження – так », – сказав Порошенко.
Агро-новини
Експортери повинні перенаправляти через Білорусь транзитні поставки у східному напрямку.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
«Наразі переважна більшість вантажу переоформлюється належним чином для транзиту через територію Білорусі», — йдеться в повідомленні.
«За інформацією ДФС, українсько-білоруський кордон перетинають українські вантажі як залізничним, так і автомобільним транспортом з кінцевими країнами призначення: Казахстан, Узбекистан,Туркменістан, Киргизстан, Монголія  тощо», — додають у відомстві.
Сьогодні між Україною та Республікою Білорусь працює 8 пунктів автомобільного сполучення. На кордоні Республіки Білорусь з РФ для транзитних українських товарів визначено два пункти пропуску: стаціонарний контрольний пункт «Красне» (456 км автомобільної дороги М-1 «Беларусь») та контрольний пункт, розташований на залізничній станції Смоленськ-Сортувальний.
Нагадаймо, вчора глава Федеральної митної служби Андрій Бельянінов заяивив, що транзит товарів з України через територію Росії після Нового року не зупинявся. Мінекономрозвитку спростувало цю заяву.
Як повідомляло Agravery.com, 4 січня 2016 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило, що Російська Федерація повністю зупинила транзит товарів з України через свою територію.
Агро-новини
Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило оцінку врожаю зернових культур в Україні на 0,7%, або на 0,425 млн тонн до 60,25 млн тонн в 2015 році порівняно з попереднім прогнозом.
Про це йдеться в січневому звіті Мінсільгоспу США.
Американське відомство зберегло оцінку виробництва пшениці на колишньому рівні порівняно із грудневим прогнозом — 27 млн тонн, оцінку виробництва фуражного зерна — підвищило на 1,3% до 33,25 млн тонн за рахунок підвищення оцінки виробництва кукурудзи на 0,5 млн тонн до 23,5 млн тонн.
Нагадаємо, у грудні Мінсільгосп США зберіг прогноз урожаю зернових культур в Україні на колишньому рівні — 59,825 млн тонн в 2015 році порівняно з попереднім прогнозом.
 
Агро-новини
«За результатами проведеного фахівцями Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України аудиту канадських підприємств-виробників м’яса свинини та яловичини, у вересні минулого року 15 підприємств отримали право постачати свою продукцію на територію України.
В тому числі три підприємства по виробництву яловичини та 12 по виробництву свинини», –  зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.
З переліком зазначених підприємств можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держветфітослужби vet.gov.ua (розділ “Проінспектовані підприємства”).
Україна дозволила експорт свинини будь-якого канадського федерально-зареєстрованого підприємства, який відповідає критеріям сертифікації. Після успішної інспекції у вересні 2015 року кількість підприємств, які мають право експорту в Україну, досягла 27.
Наразі триває процес узгодження та підписання двостороннього додатку до сертифікату, яким буде встановлено умови визнання еквівалентності систем контролю за безпечністю харчових продуктів в Канаді та Україні. Дана процедура надасть можливість Канадській стороні сертифікувати свої підприємства для експорту м’яса свинини та яловичини до України без проведення українськими інспекторами аудиту кожного підприємства.
Разом з тим Україна, відповідно до міжнародного законодавства, залишає за собою право на проведення вибіркових аудитів підприємств-імпортерів.
 
Агро-новини
Алексей Тартаковский, обозреватель аграрного рынка.
Ассоциация с Европейским союзом уже работает, а ЗСТ заработает на полную через пару дней. Тем, кто ещё не разобрался что к чему, самое время это сделать. 
Что такое Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и как оно работает?
Это часть Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, благодаря которому наши товары смогут без преград попасть на рынок ЕС, а европейские — на наш.
Но пока ЗСТ несколько "неполноценна": Украина уже может экспортировать в Европу без пошлин, а европейские производители не могут так же экспортировать в Украину. Это называется "автономные торговые преференции" — Европейский союз пошёл на уступки России, которая требовала отсрочить старт ЗСТ, но её требования обернулись, как ни странно, во благо Украины — у наших компаний есть больше времени подготовиться к конкуренции.
На полную мощность зона свободной торговли заработает с первого дня 2016 года.
Есть, правда, один нюанс: часто наша продукция не соответствует нормативам ЕС, поэтому продавать её в странах объединённой Европы можно будет только после того, как Украина и украинские производители приведут все документы и производство в соответствие с европейскими правилами.  
А чем Украина торгует с ЕС?
Из ЕС в Украину в основном поступает продукция с высокой добавленной стоимостью, то есть такая, которую не нужно дорабатывать перед продажей конечному потребителю. Плюс мы импортируем из Европы много газа и нефти, заменив ими российские энергоносители.
 
 
А вот в ЕС Украина ввозит сырье: в основном это сталь, руда, зерно и электроэнергия.
 
Реальную выгоду от ЗСТ получат те компании, которые соответствует европейским требованиям
Подписание Ассоциации с ЕС — это плюс для украинского агробизнеса (под агробизнесом мы понимаем в основном агрохолдинги и крупных переработчиков с/х сырья). ЗСТ открывает доступ на один из самых больших мировых рынков (пусть и в рамках квот). Но плюс это только для тех, кто умеет думать глобально, кто заранее побеспокоился о том, чтобы соответствовать европейским нормам.  .
Так, к примеру, производители соков и переработчики овощей практически полностью воспользовались квотами на беспошлинную поставку продукции в страны ЕС. А вот молочники, которые ранее ориентировались на российский рынок, только сейчас начинают продавать в Европу свою продукцию. Уже в последние дни декабря 2015 года Еврокомиссия разрешила экспорт в ЕС "молочки" для 10 украинских компаний — разрешение начнёт действовать 10 января 2016 года.
Квоты по пшенице и кукурузе Украина использовала полностью (950 и 400 тыс тонн соответственно). А ячменя Украина экспортировала  меньше чем на 10 % от квоты. Понемногу продвигается на рынок ЕС мясо птицы.
 
Остальным нужно серьёзно поработать над переоснащением производства
Чтобы подогнать качество продуктов к европейским нормам, необходимо заменить 50-70 % основных фондов (речь идет о пищевой промышленности), так как на существующем оборудовании получается очень ресурсоёмкое производство, что увеличивает стоимость продукции. Чтобы модернизировать производство, нужны кредиты, которые сейчас сложно получить на нормальных условиях. Поэтому те, кто модернизировал производство до 2014 года, пользуется беспошлинным экспортом в ЕС. Для тех, кто ждал "дешёвых" денег, перспектив на ближайшие 1,5-2 года нет.
Зато уже сейчас в ЕС можно поставлять органические продукты
В мире, особенно в Западных странах, всё популярнее становятся органические продукты, стоимость которых в несколько раз выше, чем у произведенных по "традиционным" технологиям. И у Украины есть серьезный потенциал для наращивания производства таких продуктов.
Производить сырьё для органических продуктов выгодно на небольших предприятиях (эффект масштаба не работает, уж очень затратно получается), что окажет существенную поддержку селу. Хотя есть одно но: в ЕС признают только те органические продукты, которые сертифицированы европейскими ассоциациями, и стоимость сертификата — от 10 тысяч евро (можно сертифицировать и в украинской компании за 5-10 тысяч гривен, но в ЕС такую продукцию вряд ли купят).
В любом случае, это самый реальный товар, который стоит попытаться попытаться запустить на европейский рынок. Тем более что примеры успеха украинской оранической продукции в ЕС уже есть: там знают наш берёзовый сок.
Того, что из-за ЗСТ украинский рынок заполнят некачественные товары из ЕС, можно не боятся — это миф
Есть мнение, что после подписания договора о ЗСТ в Украину хлынет фальсификат, некачественная продукция. Обилие европейских товаров "убьёт" украинское производство, и будем мы кушать турецкую картошку, испанские томаты, датскую свинину.  Чтобы понять, что это заблуждение, давайте разберемся с теорией. Условно всю продукцию в магазине можно разделить на три группы: премиум-сегмент (высокая цена), средний сегмент (ее в свою очередь делят еще на три группы: цена выше средней, средняя, ниже средней), дешёвый сегмент.
В магазинах всегда есть продукция всех сегментов, только в различных пропорциях. Так вот, европейская продукция (это и продукты питания, и одежда, и бытовая техника)  "сидит" в премиум и среднем сегменте. Из-за кризиса и повышения тарифов  на коммуналку начинает меняться структура потребления украинцев — мы переходим на  более дешевые аналоги, а это европейским производителям не интересно. Плюс из-за девальвации гривны снижения цен на импортные товары мы не почувствовали.
 
Даже после полноценного запуска ЗСТ — с 1 января 2016 года — не стоит ожидать, что наши товары "хлынут" в ЕС. Производители, которые могли экспортировать в Европу, уже туда экспортируют, а остальным ещё нужно "подтянуться" и соответствовать европейским требованиям. Но в любом случае рынок ЕС — это громадный рынок, там живёт 508 миллионов человек с высокой покупательной способностью (даже в кризисной Греции она выше украинской). И Украине есть что дать Европейскому союзу, особенно в аграрной отрасли.
И не стоит забывать, что возможность экспорта в ЕС — это автоматически возможность экспорта в огромное количество других стран по всему миру, ведь европейские требования к качеству продуктов признают во всём мире.
 
Источник
Мы занимает 8 место по импорту продуктов питания в ЕС
Хотя если сравнивать с прошлым годом, то Украина занимала 7 место, экспортировала на 14,6% или на 610 миллионов евро больше. С другой стороны, в Украине экономический кризис, война, часть территории оккупирована — и при этом страна потеряла лишь одно место. Что лишний раз доказывает, как сильна Украина в сельском хозяйстве и агробизнесе (другие отрасли "просели намнооого больше). 
 

 
Четверть растительного масла, которое покупает ЕС — украинское
Когда ты последний раз был в ЕС, покупал масло? А если покупал, то предполагал ли ты, что оно из Украины? А это очень вероятно! Представь себе, 25% импортированного масла объединённая Европа закупает именно в Украине. Не удивительно, ведь Украина — мировой лидер по производству подсолнечного масла и выращиванию подсолнуха. 
Жаль только, что чаще всего это масло разлито в бутылки иностранных производителей и продается под иностранным брендом. И лишь маленькая надпись где-то внизу этикетки гордо говорит "Made in Ukraine". 
Серьёзная доля у нас и на рынке пшеницы — 13% от того, что закупает ЕС. 
 

 
Источник
 
За перші дні січня 2016 митниці України видали експортерам майже тисячу сертифікатів EUR.1. 
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Той факт, що українські експортери отримали майже тисячу сертифікатів лише за перші кілька днів січня свідчить про успішний початок дії зони вільної торгівлі з ЄС», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, найбільше сертифікатів видано до Великої Британії — 451 та Австрії — 280 (йдеться переважно про яблучний концентрат); до Польщі — 62 (безбарвне скло), до Німеччини — 57 та Іспанії — 42 (переважно мед), до Франції — 35 (переважно насіння та мед).
Сертифікат EUR.1 підтверджує статус преференційного походження товару та застосовується для безмитного експорту продукції до ЄС.
Згідно з новими правилами, передбачається максимальне спрощення видачі сертифікатів на безоплатній основі у найкоротший термін.
Як повідомлялося, 1 січня 2016 розпочалося тимчасове застосування торговельної частини Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Агро-новини
Україна відстоюватиме право власності на державні аграрні, переробні та логістичні компанії, що опинилися в анексованому Росією Криму.
Про це в інтерв’ю Крим.Реалії повідомив радник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр Лієв.
З його слів, йдеться про 86 держпідприємств.
«Це інфраструктурні об’єкти на кшталт портів та елеваторів, виноробні підприємства і, умовно кажучи, колишні радгоспи», — пояснив він.
Зі слів Лієва, український уряд працює над тим, щоб  «відновити права власності на ці об’єкти в українських судах».
Наступним етапом стануть позови в міжнародні судові інстанції проти Росії.
Лієв додав, що за фактами захоплення підприємств заведені кримінальні справи, у тому числі проти директорів, які «підняли прапори окупантів».
Крім того, як повідомив Лієв, Україні вдалося витіснити захоплені в Криму підприємства з ринків сировини та готової продукції як у світі, так і в Росії.
«Багато російських компаній із розсудливим керівництвом або іноземними партнерами вдалося переконати в тому, що з кримськими держпідприємствами працювати не можна», — зазначив він.
Ізраїль зупинив імпорт курячих яєць з України. 
Приводом для цього стало виявлення бактерій-збудників сальмонельозу, пише «Кореспондент» з посиланням на іноземні ЗМІ.
За даними місцевої влади, перевірка яєць була організована після того, як в країні «були виявлені сотні випадків захворювання».
Міністерство сільського господарства зупинило імпорт яєць з України та їх продаж в роздрібних торгових мережах. За даними відомства, збудники сальмонельозу виявлені тільки в яйцях, що купувалися в Україні.
Довідка:
Ізраїль закуповує за кордоном приблизно 300 млн курячих яєць на рік, задовольняючи таким чином 15% потреб в них. На частку України припадало близько 20% імпорту. Постачання почалися у вересні минулого року.
Агро-новини
У ці дні аграрії уважно спостерігають за зміною погодних умов, які суттєво впливають на стан сільськогосподарських культур.
Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації зібрано та проаналізовано агрометеорологічні дані за першу декаду січня. Так, у першій половині декади на території області встановилася холодна погода, зумовлена надходженням на територію України  арктичного повітря. 7 січня внаслідок дії активного південно-західного циклону по території області  пройшли помірні, місцями сильні опади у вигляді дощу та снігу, відбулося підвищення температури повітря до відлиги.  
Середня за декаду температура повітря була на 5° нижче  норми  і  становила  6-9о  морозу. У минулому році в цей період було на 1° холодніше. 
Мінімальна температура повітря знижувалась до 17-24° морозу, поверхня грунту охолоджувалась інтенсивніше на 1-4°. Місцями по області упродовж 2-3 днів вона знижувалась до 20-24°.
Опади у вигляді дощу та снігу  спостерігались на всій території  області  упродовж  1-3 днів. Кількість їх за декаду  становила  17-24 мм, що відповідає  84-138 % від декадної норми. У відповідній декаді минулого року опадів  випало від 7 до 17 мм.
Глибина промерзання грунту в останній день декади коливалась від 13 до 44 см.
Упродовж декади озимі культури знаходились у стані зимового спокою.
Із 563 тис. га посіяних озимих культур на зерно сходи зійшли на 478 тис. га або 85%. Переважна частина озимих зернових на цей час (67 %) знаходиться у слабкому та зрідженому стані.
Несприятливих агрометеорологічних умов для перезимівлі озимих культур не спостерігалось. Мінімальна температура грунту на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці (3 см) нижче 2-7º морозу не знижувалась і була значно вище критичних температур вимерзання.
Агро-новини
На всі товари, імпортовані з Росії, будуть застосовуватися пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України з 2 січня 2016, при цьому преференційний режим щодо Російської Федерації – вільну торгівлю, буде скасовано. Про це повідомляється на офіційному сайті Кабміну.
Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 30.12.15 р № 1146, дані заходи вводяться терміном на один рік, і втратять чинність 31 грудня 2016, або після відновлення дії Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011
За словами заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Торгового представника України Наталії Микольської, уряд продовжить відстоювати інтереси України, а також продовжить роботу із захисту українського товаровиробника, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.
Низькі ціни попиту можуть призупинити виробництво та експорт української соняшникової олії. Про це пише «ПроАгро».
Вітчизняні виробники та експортери соняшникової олії готові призупинити переробку соняшнику у випадку, якщо зовнішньоторговельні ціни на даний продукт продовжать знижуватися.
«Ціни пропозиції сирої соняшникової олії в чорноморських портах на цьому тижні знизилися до $ 770-775 / т FOB, що, враховуючи поточну вартість сировини, означає практично нульову рентабельність його виробництва. Нашою головною компанією вже прийнято рішення призупинити переробку соняшнику, якщо ціни попиту на масло продовжать знижуватися, до зміни поточної ринкової кон’юнктури », – розповіли в офісі одного з трейдерів.
На думку переробників, невигідність виробництва соняшникової олії стимулює експорт українського соняшнику. Однак при цьому вони відзначають, що, зокрема, європейські виробники даного продукту також в даний час працюють з нульовою рентабельністю, тому навряд чи збільшать закупівлі сировини.
У той же час, обсяг попиту на маслосемена може вирости з боку деяких азіатських країн, які володіють переробними потужностями.
Агро-новини
Українські аграрії на засіданні страйкового комітету, яке відбулося вчора в Києві, вирішили відкласти страйк у вигляді перекриття міжнародних трас по Україні, в тому числі, і траси Харків-Сімферополь. Сільгоспвиробники взяли паузу до 25 січня.
 
На цю дату, як відомо, заплановано перше в цьому році засідання сесії Верховної Ради України. Наступне засідання страйкового комітету вирішено провести 22 січня. До цієї дати з усіх регіонів від аграріїв збираються пропозиції щодо розробки плану подальших дій.
Нагадаємо, сільгоспвиробники Запорізької області в кінці грудня неодноразово перекривали трасу міжнародного значення Харків-Сімферополь, намагаючись таким чином звернути увагу президента Петра Порошенка на зміни в Податковому кодексі, які позбавили їх пільг і тим, самим, на їхню думку, приведуть до краху аграрного сектора економіки .Подібна акція проходила у багатьох регіонах України. Аграрії та сільгосптехніка заблокували трасу Київ-Одеса. До мітингу приєдналися аграрії Миколаївської, Тернопольської, Київської областей. Було блоковано пост Хмельницький-Вінниця, Хмельницький-Тернопіль, перекрито кордон Чернівецької області
На початку 2016 року на реєстрацію у ВР України подано 3 законопроекти за повернення пільг на оплату ПДВ для аграріїв.
Агро-новини
Пропозиція про ліквідацію Гарантійного зернового фонду викладено в законопроекті №3735, зареєстрованого у ВРУ 28 грудня 2015 Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.
Згідно з пояснювальною запискою, забезпечення фінансування Гарантійного зернового фонду в умовах прогнозованого економічного спаду є малоймовірним. Поряд з цим при перекладанні витрат учасників зернового ринку з метою виконання вимог Закону України відбудеться вилучення коштів з фінансового обороту компаній, що призведе до виникнення ситуацій з банкрутством і підвищенню тарифів на зберігання зерна.
«З метою врегулювання позицій Мінагропроду України було проведено ряд робочих зустрічей з представниками міжнародних організацій і зернового ринку, під час яких ними була відзначена необхідність скасування Гарантійного фонду», – йдеться в пояснювальній записці.
 
Агро-новини
 
Україна вийшла на першу позицію серед виробників кукурудзи у Європі, після того як зібрала 23 млн. т кукурудзяного врожаю  у 2015 році та запланувала експортувати з цього обсягу приблизно 15 млн. т. Це стало можливим завдяки збільшенню посівних площ ( до 4,1 млн. га у 2015 р., до речі, у 2010 р. ця цифра досягала лише 2,8 млн. га), а також завдяки використанню західного насіннєвого матеріалу, що підтверджено обсягами імпорту насіння з країн ЄС, які значно зросли останніми роками (45 000 т у 2014 р.).
 
Слід зазначити, що цьому успіхові Україна чималим чином зобов’язана плідному співробітництву з Францією, головним виробником якісного насіннєвого матеріалу у Європі та світового лідера з експорту насіння кукурудзи. Франція також отримала з того реальний зиск, оскільки поставила в Україну близько 20% її насіннєвого імпорту.
 
Між тим, влітку минулого року умови вирощування кукурудзи на європейському континенті значно погіршилися через високі температури в період запилення, тобто на ключовому етапі гібридизації на полях. Однак, аграріям та підприємствам, які займаються вирощуванням  насіння, вдалося скоротити збитки, а план з обсягу виробництва було виконано майже на всій території ЄС-28. Відтак, на рівні Європейського Союзу врожайність коливалася від 190 до 195 посівних одиниць (50 000 зерен на посівну одиницю) з гектара  при виробничих площах у 133 000 гектарів. Цього було достатньо, аби забезпечити широку та різноманітну пропозицію якісного насіння на всій території Європи для майбутньої посівної 2016 року.
 
Як вважають європейські агроексперти, нині збільшення посівних площ під кукурудзу приносить не тільки значну вигоду країнам – її виробникам, але й сприяє  скороченню світових обсяги шкідливих викидів парникових газів. Адже сільське господарство, як таке, відповідає за 11% всіх планетарних викидів. Воно є джерелом викидів N²O, в основному, (через азотні добрива, які використовуються у рослинництві) та CH4-метана (через внутрішню кишкову ферментацію жуйних тварин). Що ж стосується викидів CO², то показники рослинництва тут досить позитивні, оскільки енергія, яка споживається в процесі виробництва (паливо, виробництво добрив), більшою мірою компенсується вуглецем, який «помпують» рослини, та часткою вуглецю, який зв’язується у ґрунті у вигляді пожнивних решток.
На думку Жана-Поля Рену, радника з технічних питань AGPM (Загальна асоціація виробників кукурудзи), передусім кукурудза тут виступає справжня вуглецева помпа, до того ж дуже ефективна. До прикладу, в умовах французького агровиробництва, із врожайністю кукурудзи 9.5 т/га, чисте сальдо уловлювання - 22 тонни еквівалента CO2/га/р. В той самий час, зв’язування вуглецю та вироблення кисню йдуть спільно у процесі фотосинтезу, отож  гектар кукурудзи виробляє також 10 тонн  кисню на рік. Але найбільш вражаючий внесок кукурудзи в боротьбу із наслідками парникових викидів забезпечується її здібністю «зв’язувати» вуглець у ґрунті. На кожну тонну зібраного зерна припадає тонна біомаси, яка повертається до землі у вигляді пожнивних решток, тобто наземної частини рослин та їх коріння.
До того ж, заміна викопних різновидів енергоносії відновлюваними енергоносіями, такими як біопаливо, або метан, відбувається і завдяки кукурудзі, яка таким чином робить свій внесок у збереження екосистем, оскільки забезпечує харчову безпеку населенню планети.
 
Ігор Галущак
Як відомо, з 1 січня 2016 року розпочинається тимчасове застосування положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, якими створюється глибока та всеосяжна Зона вільної торгівлі (ГВЗВТ). Щоправда, українські виробники ще з квітня 2014-го мали  змогу реалізовувати свою продукцію на ринок ЄС на умовах ГВЗВТ в межах наданих Євросоюзом автономних торговельних преференцій. Проте, з 2016 року свій ринок почне відкривати й Україна. В середовищі експертів  нині чимало йдеться про потенційні ризики для українського бізнесу внаслідок конкуренції з європейськими товарами і виробниками. З іншого боку відкриття українського ринку в  просторі ГВЗВТ потенційно має принести переваги споживачам, адже на ринку збільшаться конкуренція, вибір, і це може призвести до зменшення цін.
 
Приміром, на думку Дмитра Луценко, експерта з питань технічного регулювання, не конкурентоспроможність українського бізнесу – це не більше, ніж міф. Більшість вітчизняних підприємств будуть здатні витримувати конкуренцію. Проблема в іншому – вони нині повинні перебудувати свої бізнесові операції. Добре освоїти маркетинг, щоб просувати свій продукт і бренд. Ретельніше ставитися до документації. Тобто, український бізнес до ГВЗВТ загалом готовий, але треба знати європейські правила і практики. Не лише законодавство, але й нюанси процесу. І вміти застосовувати ці знання на практиці. Щодо зменшення цін на внутрішньому українському ринку – можливо, щось таке і відбудеться, але не настільки, як того всі очікують. Насправді, трішки збільшиться вибір, можливо ціни дещо впадуть. Але для якогось суттєвого процесу треба мати конкурентне середовище, наприклад захід на ринок нових гравців. Тут важить не стільки відкриття ринків, скільки належне виконання антимонопольного законодавства і застосування конкурентних практик.
 
Натомість, Олександра Бровко, експерт ГО “Український центр сприяння інвестиціям і торгівлі”, вважає, що, говорячи про ризики від збільшення конкуренції внаслідок початку дії глибокої та всеосяжної Зони вільної торгівлі з ЄС для українських виробників, правильніше розглядати не український ринок в цілому, а різні його сегменти. Не можна, до прикладу, порівнювати ринкову ситуацію у сфері харчової продукції та у  галузях високотехнологічних і промислових товарів після вступу ГВЗВТ в силу, оскільки навіть чинна кон’юнктура ринку у цих сегментах доволі різна. Приміром, навіть зараз, поки ще діє односторонній режим торгових преференцій ЄС, на полицях українських супермаркетів можна знайти бельгійський та латвійський шоколад. Можна припустити, що український та імпортний шоколад будуть конкурувати в одному ціновому сегменті, оскільки українські виробники імпортують сировину (какао-боби), тому ціни будуть відносно порівнювані. Інша ситуація може скластись у молочній галузі. Українська молочна продукція відрізняється від європейської різноманітністю пропозиції та смаковими якостями, до яких звик український споживач. Тому наявність європейської альтернативи не обов’язково призведе до падіння попиту на вітчизняну молочну продукцію. Водночас не виключено, що певні європейські товари знайдуть свого покупця, займуть певну нішу на українському ринку, де вони не конкуруватимуть з товарами українського виробництва.
Що стосується очікуваних переваг для споживачів - пересічних українців, то, на думку  Вероніки Мовчан, керівниці Центру економічних досліджень Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, цілком можливе збільшення асортименту товарів на українському  ринку може призвести не стільки до зниження цін, як до гальмування інфляції. Для людей позитивний ефект може також полягати у розвитку економіки внаслідок роботи зони вільної торгівлі та, відповідно, пожвавленні підприємництва. Адже імплементація ГВЗВТ передбачає  реформи та спрощення умов ведення бізнесу, що має позначитися на інвестиційному кліматі, призвести до появи нових виробництв  і робочих місць, зростання конкуренції. Уже зараз справи хоча й поволі, але змінюються на краще. Наприклад, в сфері тваринництва, доступ товарів якого на ринок ЄС був традиційно закритим, все більше українських підприємств вже можуть виходити на ринок ЄС.
На додаток, певним стримуючим фактором для зростання імпорту в Україну є девальвація гривні, оскільки імпорт залишається дорогим. Однак заплановане з 1 січня 2016 року скасування додаткового імпортного збору дещо посилює ризики для українських виробників, оскільки додаткові 5-10 відсотків залишаються певним бар’єром на шляху імпорту, але воно й полегшить життя українським виробникам, які імпортують сировину для подальшого виробництва товарів. Також важливо пам’ятати, що зона вільної торгівлі з ЄС є асиметричною, тобто Україна зменшуватиме ввізні мита протягом певного перехідного періоду. Це дасть можливість українським виробникам поступово пристосовуватись до нових конкурентних умов.
Що ж стосується потенційних інвестицій, то наразі головна перепона для європейського інвестора – це безпекова нестабільність та загроза територіальній цілісності України. Але ще до укладання Угоди про асоціацію з ЄС, Україна підписала угоди про взаємний захист інвестицій з окремими країнами ЄС. Тому в плані захисту інвестицій ГВЗВТ скоріше доповнює вже існуючі зобов’язання.  Як тільки стабілізується безпекова ситуація, наступним кроком буде налагодження бізнес-клімату, і прихід нових інвестицій, зокрема, й у агросектор не забариться.
 
Ігор Галущак
Вперше в Україні громадська організація «Клуб Ділових Людей» (найбільший бізнес-клуб власників і керівників малого бізнесу в Україні з центральним офісом у Львові) розробила та представила унікальний бізнес-проект. Основна ідея – можливість невеликими коштами увійти у високорентабельний агробізнес для отримання сталого прибутку.
 
Відтак, у всіх філіях Клубу Ділових Людей відбулись презентації першого інвестиційного проекту «АТ Зелений кошик». Після чотирьох презентацій до адміністрації Клубу надійшли заявки від потенційних інвесторів, які можуть покрити 211% від мінімально необхідного інвестиційного бюджету.
«АТ Зелений кошик»  задумане як підприємство з вирощування зеленої городини методом гідропоніки та подальшої дистрибуції в ресторанні та торгові мережі. Отож тут вирощуватимуть цибулю, кріп, петрушку, базилік, м’яту, кінзу, фенхель тощо. Локація підприємства – околиця Львова. Сама ж бізнес-ідея ініційована Наталею Марійчук – учасницею проекту «Новий відлік» – бізнес-інкубатора для переселенців, який реалізовував Клуб Ділових Людей за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 
 
Отож за правилами проекту, інвестувати в бізнес можуть тільки учасники Клубу. Кожний учасник може отримати від 1% до 5% власної частки у проекті, ініціатор – до 25%. Це надасть підприємцям можливість увійти  в успішний бізнес за допомогою невеликих інвестицій – від 19 до 95 тис. грн. А розробником та керівником проекту є директор «Ресурсного Центру Бізнесу» Володимир Худо, який здійснював у Львові розбудову торгових мереж «ВАМ» і  «Скриня», готелів «Ramada», «Nota Bene» та реалізацію  інших успішних проектів.
«Незважаючи на те, що така модель бізнесу з невеликими інвестиціями, здавалось би проста і доступна, тим не менш, ми фактично  перші, хто в Україні за нею працюватиме. Сподіваємося, що в такий спосіб ми дамо новий ефективний розвиток українському малому бізнесу», – відзначив на презентації Голова Клубу Микола Савуляк.
 
Зазначимо, що після запуску «АТ Зелений кошик» у Клубі готують до реалізації ще два проекти. У майбутньому їх кількість збільшуватиметься, як і масштаби підприємств, – кажуть організатори. А для того, щоби підприємницьку ідею  відібрали для реалізації, вона повинна бути перспективною щодо розширення, з гарантованим збутом продукції та високим попитом, можливістю створення нових робочих місць тощо. Пріоритетними до запуску є виробничі проекти з коротким або середнім терміном запуску.
 
Ігор Галущак
Львів
Кабінет Міністрів України розглянув та схвалив проект Закону про скорочення чи переведення на декларативний принцип отримання 20 дозвільних документів — це майже 25% від наявних в Україні. 
Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку
Мінекономрозвитку як розробник законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу» доопрацьовує його з Державною регуляторною службою України.
«Цей вкрай важливий проект продовжує нашу кропітку роботу з дерегуляції. Цього разу Мінекономрозвитку пропонує спростити 20 зайвих документів: 10 дозволів просто скасувати, а ще 10 перевести на декларативний принцип», — підкреслює міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.
Прийняття законопроекту, за даними опитувань EBA, ФРУ, АТП, УСПП, заощадить українському бізнесу майже 200 тисяч робочих днів на рік, які досі витрачались на очікування документів. Окрім того, підприємствам не доведеться платити 28 млн грн офіційних платежів за дозволи та ліцензії (до речі, на адміністрування цих дозволів бюджет витрачає приблизно стільки ж), плюс майже 200 млн грн «неофіційних» платежів, точніше, корупційної складової.
Також пропонується скасувати дозволи:

на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка);
на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин із джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин. А також:
на проведення заходів із залученням тварин;
карантинний дозвіл (на імпорт або транзит);
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого харчування;
експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва дитячого харчування;
сертифікат відповідності спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для виробника та імпортера;
дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях.

Мінекономрозвитку також пропонує перевести на декларативний принцип:

дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин;
дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом;
дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності;
дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок;
погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
погодження відчуження або передачі пам’яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;
дозвіл на утримання диких тварин у неволі.

Агро-новини
На світовому ринку відбулося зростання цін на пшеницю. У результаті, внутрішні ціни на продовольчу та фуражну пшеницю почали «обережно» зростати на 20-50 грн/т на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт.
Про це повідомляється у звіті Аграрного союзу України.
Разом з тим, експортні ціни продовжували знижуватися — на 2-4 дол./т на умовах поставки FOB, що протирічить тенденціям світових цін.
«Світові ціни підвищувалися, незважаючи на збільшення оцінок світових залишків (на 2,6 млн тонн) у черговому звіті МСГ США. Так, біржові котирування американської пшениці на Чиказькій товарної біржі (СВОТ) зросли на 8,7 дол./т, що було спричинено високими темпами експортних продажів пшениці», — йдеться в повідомленні.
За прогнозами експертів, найближчим часом головним чинником руху цін залишається валютний курс. Якщо девальвація гривні продовжиться, то й гривневі ціни будуть реагувати відповідно. Стримуючим чинником виступають експортні ціни, які знижуються два тижні поспіль.
Агро-новини
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відмінило ГОСТи, які були розроблені до 1992 р Про це повідомляється на сайті МЕРТ.
Це один з ключових кроків у реформі системи технічного регулювання, який звільняє бізнес від зайвих обмежень у розробці товарів і послуг, що стимулює підприємницьку ініціативу і конкуренцію.
Накази Мінекономрозвитку, які були прийняті в грудні 2015 року, скасовують 12,77 тис. ГОСТів. Більшість з них будуть діяти ще 2 роки до початку 2018 для того, щоб бізнес встиг пристосуватися до нових умов.
«Де юре ГОСТи вже були необов’язковими. Але існував імператив щодо їх застосування, як в текстах самих ГОСТів, так і в численних підзаконних актах. Тому багато підприємств де-факто продовжували застосовувати ГОСТи в обов’язковому порядку. Відтепер зняття цього обов’язку затверджено чітко і однозначно », – зазначив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефедов.За його словами, головним завданням реформи є перехід від обтяжливою і неефективної системи обов’язкових державних стандартів до європейської моделі технічного регулювання, заснованої на застосуванні технічних регламентів і добровільному використанні стандартів.
У технічних регламентах, говорить Нефьодов, містяться всі необхідні вимоги щодо безпеки продукції. Однак, на відміну від застарілих ГОСТів, регламенти не висувають вимог по конструкції і дизайну виробів.
«Наприклад, стандарт чітко регулює, скільки ніжок повинно бути у стільця, якої висоти спинка тощо. А технічні регламенти вимагають тільки, щоб стілець був безпечним і виробленим з матеріалу, який відповідає санітарним та екологічним вимогам. Скільки ж ніжок в ньому буде і яка буде спинка, і чи буде у нього ця спинка взагалі – це вже особисте рішення виробника, конструктора, дизайнера », – пояснив Максим Нефедов.Він додав, що ті підприємства, для яких використання ГОСТів є важливим або надає певні конкурентні переваги, можуть продовжувати їх застосовувати. Але використання цих стандартів відтепер не буде обов’язковим.
Агро-новини
Українські споживачі вже на новорічні свята побачать ігристі вина торгової марки “Новий Світ”, яка поновлена на материковій частині України.
Бренд «Масандра» також буде збережено за Україною. Мінагрополітики й надалі продовжує здійснювати заходи щодо захисту національних інтересів підприємств, які залишились в тимчасово окупованому Криму. Про це сьогодні заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.
Водночас радник Міністра Олександр Лієв наголосив, що проект відродження в Україні бренду «Новий Світ» можна вважати реалізованим. За його словами, наступним кроком стане повернення Україні бренду «Масандра».
«Наше завдання зберегти й інші державні бренди. Адже, якщо торгову марку не використовують три роки, юридичне право на неї може бути втрачене. Натомість бренд «Масандра» Україна не використовує два роки. Відтак, наше першочергове завдання – дати українським підприємствам юридичну можливість випускати масандрівські вина під відповідними торговими марками», – наголосив Олександр Лієв.
Він зауважив на важливості збереження для України традиційних ринків кримських вин. «Маємо дати можливість країнам, які вже багато років знають бренд «Масандра», і надалі споживати якісні українські вина», – зазначив Лієв. Він підкреслив, що перенесення виробництва на материкову Україну – тимчасове явище. «Крим – це Україна. Відтак після деокупації півострова підприємства із Ялти, Лівадії, Нового Свєту, інших кримських міст будуть і надалі виробляти традиційні для себе вина».
Агро-новини
Під стінами Верховної Ради зібралось більше 7 тисяч  аграріїв. Страйк, ініційований профільними асоціаціями, висуває вимогу зберегти пільговий режим оподаткування АПК
Страйкуючі наголошують, що запропоноване урядом скасування з нового року спеціального режиму ПДВ та спрощеної системи оподаткування сільгоспвиробників призведе до руйнування галузі, спровокує соціальну та політичну нестабільність в країні.

Через скасування спецрежиму ПДВ більше 100 тисяч українців втратить роботу через закриття агропідприємств і скорочення робочих місць у переробній галузі. Фермерські, сімейні господарства, малі і середні підприємці будуть знищені як клас. Зникнуть десятки тисяч робочих місць для самозайнятого населення, наголошують ініціатори страйку.
Також це призведе до зростання цін на продукти харчування — щонайменше на 30%. Це негативно позначиться на більшості українців і в свою чергу поглибить соціальну кризу. Відбудеться різке знецінення національної валюти через падіння виробництва у галузі, що формує третину ВВП і 40% валютних надходжень.
Аграрії вимагають від депутатів не підтримувати урядовий законопроект, що скасовує спеціальний режим ПДВ для аграрного сектору та відміняє спрощену систему оподаткування.
У разі, якщо їх вимоги Верховна Рада залишить без уваги, аграрії залишають за собою право розпочати безстроковий страйк по всій території України та вимагатимуть  відставку уряду, погрожують учасники страйку.
Агро-новини
Зокрема, мова йде про надання права займатися професійним бджолярством не тільки громадянам, які мають відповідну освіту, але і іноземцям та особам, які мають спеціальну підготовку.
Про це йдеться на сайті ГО «Agro.ReformsUA».
Як зазначають експерти організації, Україна має сприятливі природно-кліматичні умови, які створюють перспективні передумови для залучення іноземних інвестицій та іноземних кваліфікованих фахівців для розвитку бджільництва в Україні.
«Законодавчі обмеження, які не дозволяють іноземцям займатись бджолярством, є не обґрунтованими і стають бар’єром вільного розвитку підприємництва і галузі, а також перешкоджають іноземним інвестиціям», — зауважив експерт з аграрного та земельного права ГО Agro.ReformsUA Дмитро Сімашко.
Сьогодні Україна займає трете місце в світі та перше в Європі з виробництва меду, а його валове річне виробництво перевищує 70 тис тонн.
За оцінками експертів організації, Україна може отримати пальму першості з виробництва та експорта меду. Для цього розроблено відповідні зміни до ЗУ «Про бджільництво», згідно з якими право займатись професійною діяльністю надано іноземцям та особам, які пройшли спеціальну підготовку або мають досвід понад 3 роки.
Дмитро Сімашко зазначає, що невиправданим обмежувати займатися професійним бджільництвом особам, які мають спеціальні знання чи пройшли спеціалізоване навчання та мають значний досвід, але повинні додатково отримати професійно-технічну або вищу освіту, що в даному випадку є лише формальністю.
Агро-новини
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко вважає ключовими напрямками реформ в аграрній галузі в наступному році приватизацію, дерегуляцію, земельну реформу та впровадження механізмів фінансування аграріїв.
«Перше – в активну фазу має перейти приватизація. Друге – євроінтеграція повинна продовжуватись швидкими темпами. Ми маємо наблизити законодавство до законодавства ЄС, зокрема, щодо безпечності харчових продуктів І третє – дуже важливо закрити питання дерегуляції. Бізнес має працювати без перепон та затримок», – зазначив Олексій Павленко в інтерв’ю видавництву«Обозреватель».
На сьогодні український агросектор максимально інтегрований у міжнародний торговельний простір. Наш агробізнес живе і працює за світовими правилами і принципами. Жорстка конкуренція вимагає від нас бути на крок попереду за усіх інших.
На думку Міністра, земельна реформа – один з найважливіших проектів, які необхідно запустити. Також потрібно сприяти розвитку біржового ринку, фінансових та інших інструментів на ринках сільськогосподарської продукції.
«Маємо мету поширити вже працюючий в кількох областях проект аграрних розписок. Мінагрополітики запроваджено новий фінансовий інструмент – аграрні розписки. До його використання залучаються малі та середні товаровиробники. Із Полтавщини розпочали пілотний проект, поширили – на Вінниччину, Черкащину, Харківщину. За цим інструментом вже залучено 40 млн гривень», – наголосив Міністр.
Агро-новини
За даними Міжнародного епізоотичного бюро з 5 по 11 грудня 2015 р. у світі зафіксовано 208 спалахів особливо небезпечних хвороб тварин.Про це повідомляє прес-служба «Асоціації свинарів України».У Росії за минулий тиждень зафіксовано 2 спалахи африканської чуми свиней — в Калузькій і Рязанській областях. Загалом знищено 145 голів.Вогнища африканської чуми свиней (АЧС) відзначені також в Литві (9), Естонії (104) і Латвії (42).Про спалахи високопатогенного грипу птахів повідомили ветеринарні служби Південної Кореї (3), Гани (1), Тайваню (6), Франції (10) і В’єтнаму (1). Вогнища блютангу (КЛО) виявлено у Франції (8), Греції (1), Туреччині (1) і в Боснії і Герцеговині (1).Ветеринарні служби Ізраїлю повідомили про спалах ящура серотипу О серед великої рогатої худоби (1).Нодулярний дерматит продовжують реєструвати в Греції (13).Слабопатогенний грип птахів зареєстрований у Німеччині (1) і Франції (3), які раніше були благополучні по даному захворюванню.Вперше з 2011 року в Мексиці зареєстровано спалах міксоматозу кроликів.
Агро-новини
На думку експертів, у Мінагрополітики найкраще реформована галузь рослинництва. Так вважають 76,2% опитаних. Відповідне рішення підтверджено результатами соціологічного дослідження, яке було проведено Інститутом аналізу та менеджменту політики спільно із Центром контент аналізу.
Респонденти також позитивно оцінили роботу Мінагрополітики в сфері залучення інвестицій (76,1%). «Високий рівень отримала харчова промисловість (52,4%). Експерти також високо оцінили здійснення дерегуляції в аграрній сфері (41,8%)», – наголосила керівник експертних опитувань Українського інституту аналізу та менеджменту політики Анна Сідченко.
Позитивно оцінена також була діяльність Міністерства щодо сприяння виходу української продукції на світові ринки. «Оцінка «добре» набрала найбільший рівень голосів експертів – (47,6%), показник «відмінно» – (23,8%). Ці результати констатують високу експертну оцінку ефективності Міністерства у розширенні географії експорту та відкритті нових ринків збуту», – підкреслила керівник експертних опитувань Інституту аналізу та менеджменту політики.
Агро-новини
«За 11 місяців цього року загальний експорт агропродукції склав більше 13 мільярдів доларів США. Таким чином, ми суттєво підтримали фінансову безпеку країни.
Ми маємо рекордні цифри по експорту: перше – 34,8 млн. тонн зернових, друге – рекордні показники в історії України позитивних валютних надходжень саме від аграрної сфери – за 10 місяців отримано 8,8 млрд доларів США», – зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко, звітуючи про підсумки роботи за рік в Кабінеті Міністрів України. 
За словами Міністра, рекордні показники експорту зернових дозволили потрапити Україні до трійки світових експортерів цієї продукції, поступившись лише США і ЄС. Сьогодні агропромисловий комплекс України, безумовно, є локомотивом економіки, забезпечуючи 14 % загального обсягу ВВП. Наша країна займає одні з найвищих позицій в рейтингах світових експортерів аграрної продукції: ми 1-і в світі по постачаннях соняшникової олії, треті – кукурудзи, 4-і – ячменю, 6-і – пшениці, 7-і – сої та 8-і – курятини.
Наша мета в найближчі роки експортувати аграрну продукцію на понад 20 млрд дол. США. При цьому ми плануємо збільшити виробництво та експорт продукції переробки з високою часткою доданої вартості, що стане можливим за умови системного впровадження практики сталого сільського господарства ЄС та системи безпечності харчових продуктів.
«Аграрний сектор утримує статус найбільш перспективної галузі в системі національного господарства України. Всупереч очікуванням скептиків, за цей рік нам вдалося не тільки забезпечити продовольчу безпеку країни, але й втілити експортний потенціал вітчизняного агросектору, наростити виробничі потужності та розширити міжнародні зв’язки. Все, що зараз необхідно, – подальша цілеспрямована робота, від якої багато в чому буде залежати економіка всієї країни», – наголосив міністр Олексій Павленко.
Агро-новини
Президент Петро Порошенко внесе Проект змін до Податкового кодексу до Верховної Ради щодо розгляду його за невідкладною процедурою як першочерговий.
Про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, повідомляє Економічна правда.
«Вчора ми з президентом досягли домовленості, що Кабінет міністрів допрацьовує після домовленостей відповідний Податковий кодекс», — заявив він.
«Ми вносимо цей Податковий кодекс президенту країни і він, користуючись своїми конституційними повноваженнями, вносить його до парламенту щодо розгляду його за невідкладною процедурою як першочерговий», — додав Яценюк.
«У зв’язку з тим, що цей документ має 7 сотень сторінок, і він потребує часу для вивчення платниками податків, ми також прийшли до другого компромісу: в прикінцевих положеннях податкового кодексу усі ставки податків будуть запроваджені з 1 січня наступного року», — повідомив Яценюк.
«А “тіло” Податкового кодексу набуде чинності з 2 кварталу наступного року, тобто в українського бізнесу буде 3 місяці на те, щоб вивчити детально податковий кодекс», — заявив глава уряду, додавши, що якщо треба буде внести зміни до документу, для цього буде квартал.
Агро-новини
Сьогодні, 10 грудня, на сесії Запорізької обласної ради, депутат від партії «Наш Край» Сергій Кальцев, вніс на голосування звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України.
В зверненні говоритися про неприпустимість вступу в силу з 1 січня 2016 року законів та поправок до податкового кодексу України, які стосуються пільгового оподаткування сільгосп виробників, зокрема ліквідацію спец. режиму ПДВ, який дозволяв сільгосп виробникам, чий оборот менше 2 млн гривень на рік працювати за спрощеною системою.
Володимир Кальцев підкреслив, що в рамках угод Верховної Ради України, податкові пільги для аграріїв повинні триває як мінімум до 1 січня 2018 року, а їх скасування вдарить по їхніх конкурентно здібності, позначиться на якості і може призвести до повної ліквідації галузі.
Звернення прийняли з ініціативи депутата Запорізької обласної ради від партії «Наш край» Катерини Луценко.
Журналістам «Аграрного Бюлетеня» вдалося взяти коментар щодо внесень до податкового законодавства у Катерини Василівни:
 
«У період війни і розрухи, ніхто не робить глобальних змін у податкових законах, так, як і в законах які стосуються земельних питань. Сьогодні наш шановний уряд на чолі з паном Яценюком, міністром фінансів Яресько, досягли такого успіху в законодавчому полі, що готові напередодні нового року прийняти серйозний документ про зміну в податковому кодексі, одна з найважливіших частин якої безпосередньо впливне на долю аграріїв.
Є відміна пільгового режиму оподаткування за ПДВ, це єдина пільга, яка підтримувала наших аграріїв. Якщо у європейських аграріїв є компенсації, дотації в розмірі від 350 до 700 євро на гектар землі, то ПДВ, яке хочуть скасувати – це всього лише 30 євро на гектар ріллі. За рахунок ПДВ українські аграрії мали додаткові оборотні кошти, а також мали змогу свої основні засоби оновлювати, розширювати і вкладати в удосконалення аграрної справи. Так само, в цьому законі, хочуть прийняти ряд дрібних змін, які оподатковують складські приміщення, дрібні ферми.
Практично, нас кидають у безодню, у той момент, коли ми наполегливо йдемо в Європейський Союз і є колективна угода більшості не чіпати питання аграріїв до 2018 року, щоб зменшити стрес для сільського господарства, то пані Яресько, активно мусує цей закон, котрий вже пройшов через комітети. У своїх заявах ЗМІ, Яресько вказала, що з введенням законів, українським аграріям залишать 25% ПДВ, а 75% будуть діставатися державі.
На сьогоднішній день сільське господарство єдина галузь, яка не дивлячись на розруху і плачевний стан економіки в країні, тягне Україну вперед. Якщо уряд вчинить м’яко кажучи, не розумно, прийме ці злочинні закони щодо сільського господарства, то Україну відкине назад на 30 років, і ті світові ринки, які ми вже завоювали, а це перші місця по зерну, соняшниковій олії, ми віддамо своїм конкурентам.
Але сама велика біда, ми знаходимося в ситуації, коли по-старому жити не можна, а по-новому не дають можливості. Єдине, що дає жити селу – це середній і малий бізнес, якого стосуються зміни в законі, вони є бюджетно утворюючими, і тягнуть на собі всю соціальну сферу. Ці закони позбавлять село життя.
Сьогодні, наші аграрії, завдяки тому, що ми знаходимося в суворих кліматичних умовах, так як Південно-східні області – це регіони ризикованого землеробства, які отримую нормальний урожай раз на 5-7 років, а весь інший час, балансують між збитком і прибутком. Тому сьогоднішні кроки влади, на пряму вплинуть на продовольчу безпеку нашої країни.
Продовольча безпека повинна стояти на першому місці. Якщо йде загроза територіальній безпеки, можна підняти армію, можна знайти патріотів, які озброюватися і зможуть захистити країну. То на відновлення сільського господарства і продовольчої безпеки знадобитися 10-20 років. Ми добре пам’ятаємо, як реформа сільського господарства 2000-х років, відкинула галузь на 30 років назад, ми досі не можемо повернутися на рівень виробництва, який ми мали в 90-і роки.
Тому, як депутат я не могла залишити без уваги це питання. Спільним рішенням аграріїв всієї запорізької області, сьогодні на площу перед Обласний адміністрацією зібралося більше тисячі аграріїв з усіх районів. Ця акція не була підготовлена, це крик душі. Аграрії прийшли сказати ні – цьому законопроекту.
Всім аграріям сьогодні, залишається лише одне. Ми будемо відстоювати свої права мирним шляхом, але якщо ми не будемо почуті і пройде перше читання законопроекту, ми будемо перекривати центральні дороги, будемо приймати радикальні заходи, для того щоб нас почули в Києві, щоб нас почув Уряд, який не розуміє, що основна сила, яка приносить 37% валютних доходів у казну і тягне всю економіку стоїть на порозі ліквідації.»
 
Відзначимо, що за звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України депутати Запорізької обласної ради проголосували одноголосно.
За даними Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, станом на 10 грудня  отримано сходи на площі 415,13 тис. га або 75% від посіяних озимих, у тому числі на зерно – 389,9 тис. га.
Нині посіви озимих зернових культур знаходяться в доброму та задовільному стані на площі 55,8 тис. га, що становить лише 14,0%. У слабкому і розрідженому стані залишаються посіви на 334,1 тис. га (86%).
Наразі в орному шарі ґрунту наявна оптимальна кількість доступної для рослин води. Крім цього, підвищення температурного фону стало позитивним чинником для росту озимих. Проте воно сприяло дуже незначним змінам у фазовому розвитку посівів.
Нагадаємо, загалом під урожай наступного року в області піл озимі культури засіяно 551,1 тис. га, що складає 82% до завдання. У тому числі на зерно було відведено 518,7 тис. га або 81% до завдання. Ще 32,4 тис. га було засіяно озимим ріпаком – 117% від запланованого.
Агро-новини
В Україні протягом січня-листопада 2015 року виробництво яєць скоротилось на 14,5% — до 15,7 млрд штук, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Держстатистики.
Найбільша кількість яєць за вказаний період була вироблена у Київській обл. — 2,5 млрд шт., що на 1,4% більше, ніж у минулому році. На другому місці за кількістю знаходиться Хмельницька обл. — 1,5 млрд шт. (-15,7%), далі Херсонська обл. — 1,48 млрд шт. (-8,2%).
Найменше яєць було вироблено у Луганській обл. — 121 млн шт. (-74,7%) та у Волинській обл. — 190,2 млн шт. (+2,1%).
Агро-новини
10 аграрних підприємств Полтавщини скористались аграрними розписками.
Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Владислава Рутицька.
«Якщо говорити мовою цифр, то наведу такий приклад: середній розмір зобов’язань за однією аграрною розпискою — близько 3 млн грн. Найбільший — поставка 2664 тонни кукурудзи, найменший — поставка 34 тонн соняшника (наразі вже виконана). Загалом, аграрні розписки принесли близько 40 млн гривень», — наголосила Владислава Рутицька.
Вона нагадала, що у жовтні цього року проект стартував ще в трьох областях — в Вінницький, Черкаській та Харківській.
«Результати запровадження аграрних розписок обнадійливі: все більше аграріїв починають використовувати цей простий, але ефективний механізм. Серед переваг: така схема оминає зайві ланки, які існують між кредитором та виробником», сказала Рутицька.
Агро-новини
За даними Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, обсяг виробництва валової продукції сільського господарства за січень-листопад 2015 року в усіх категоріях господарств склав 9 767,7 млн. грн. За цим показником область посіла 11 місце серед регіонів України.
Тим часом темп приросту обсягу виробництва валової сільськогосподарської продукції у порівнянні з 2014 роком збільшився на 8,1%, що відповідає 1 місцю.
У порівнянні з минулим роком виробництво валової продукції у сільськогосподарських підприємствах збільшилося на 11,0% і склало 5 241,7 млн. грн. У господарствах населення виробництво зросло на 4,8% або на 4 526  мільйонів гривень.
Насамперед збільшення виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств досягнуто за рахунок зростання виробництва продукції рослинництва на 11,3%, а саме: в сільгосппідприємствах – на 13,8 %, у господарствах населення – на 8,2 %.
Разом з тим, за січень-листопад 2015 року на 3,5% зменшився обсяг валової продукції тваринництва, зокрема в сільгосппідприємствах – на 2,8%, у господарствах населення – на 4%.
Загалом у розрахунку на одну людину обсяг виробництва продукції сільського господарства за січень-листопад поточного року склав 5 516 грн, що на 8,6% більше минулорічного показника.
Агро-новини
Союз хіміків України звернувся з проханням до Президента України Петра Порошенко ветувати закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які стосуються дерегуляції в агропромисловому комплексі”. Про це йдеться у відкритій заяві Союзу хіміків.«Союз хіміків України впевнений, що внесення в цей законопроект положення про ввезення мінеральних добрив без державної реєстрації є проявом відвертого лобізму та спрямовано на стимулювання імпорту мінеральних добрив з Російської Федерації», – йдеться в заяві.У ньому також підкреслюється, що в перелік агрохімікатів, дозволених відповідно до цим законопроектом для ввезення на митну територію України без державної реєстрації, внесені і ті мінеральні добрива, які ввозилися протягом 2014 без державної реєстрації в порушення закону «Про пестициди і агрохімікати» , щоб обійти антидемпінгові заходи з ввезення в Україну аміачної селітри походженням з Росії.Відзначається також, що Союз хіміків звертав увагу на вищевказані порушення Державної фіскальної служби, яка згодом провела розслідування і посилила контроль за ввезенням міндобрив.Автори заяви вважають, що в законі, безумовно, є безліч позитивних поправок, які суттєво спрощують ведення бізнесу для сільгоспвиробників, однак підкреслюють, що під виглядом «спрощення регуляторного середовища» проштовхуються інтереси великих закордонних імпортерів добрив, в першу чергу, російських.«В умовах падіння економіки вважаємо неприпустимим давати зелене світло закону, який безпосередньо стимулює збільшення імпорту. Окремі міністри і депутати повинні припинити займатися проштовхуванням бізнес-інтересів зарубіжних виробників, прикриваючись патріотичністю. Патріотично приймати закони, які призводять до створення додаткових робочих місць і зростання економіки », – заявляють хіміки.На їхню думку, підписання Президентом цього документа матиме катастрофічні наслідки для української хімічної галузі: українські хімічні заводи-гіганти будуть змушені нести збитки і з часом зупиняться; тисячі людей опиняться без роботи, а їх сім’ї – без засобів до існування.У зв’язку з цим, Союз хіміків просить Президента ветувати цей закон, оскільки його підписання в сьогоднішньому вигляді призведе до погіршення платіжного балансу і знищення однієї з базових галузей української економіки.Як повідомляли Українські Новини, 8 грудня депутати Верховної Ради 237 голосами прийняли законопроект №2558а з дерегуляції в аграрно-промисловому комплексі, що передбачає скасування 22 дозвільних процедур у сфері сільського господарства.Зокрема, парламент зробив необов’язковою реєстрацію типових поширених мінеральних добрив, звузив сферу ліцензійних умов поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами, дозволив використання підземних вод до 300 куб. м. на один водозабір без спеціального дозволу.Також Рада зробила добровільними або спростила видачу ряду дозвільних документів: 4 – у галузі рослинництва, 14 – у тваринництві.Крім того, в галузі харчової продукції експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва дитячого харчування об’єднано з експлуатаційним дозволом на продукти харчування.
Агро-новини
Представники фірм, які розкрадают цукор Аграрного фонду, завадили проведенню слідчих дій та не допустили на територію складів в Черкаській області слідчих Національної поліції України.
Про це повідомів в.о. генерального директора ДСБУ «Аграрний фонд» Олег Липовий, передає прес-служба ДСБУ «Аграрний фонд».
«8 грудня на територію складів в селі Червона Слобода Черкаської області, де зберігається державний цукор, прибула група слідчих Національної поліції для проведення слідчих дій. Однак представники охоронних структур з боку фірм —розкрадачів державного майна та помічник народного депутата Сергія Рудика Олександр Пилюков завадили проведенню слідчих дій», — говорить Липовий.
Керівник підприємства також додав, що на сьогодні шахраї вже встигли вивезти близько 7 тис. тонн цукру. До початку розкрадання на складах зберігалося близько 30 тис. тонн цукру вартістю 300 млн грн.
Старший слідчий Національної поліції України Тетяна Колотигіна, яка мала проводити слідчі дії, заявила, що все мало відбуватися згідно з ухвалою Печерського районного суду м. Києва.
Згодом, за словами Липового, Генеральна прокуратура відізвала до Києва слідчого разом з документами. Наразі всі слідчі дії призупинені, склади опечатані, а цукор залишилась охороняти Державна служба охорони.
Нагадаємо, що розкрадання цукру Аграрного фонду розпочалося 19 листопада 2015 року. Представники ДСБУ «Аграрний фонд» звернулися із заявами зупинити свавілля і розкрадання державного майна до керівників Генеральної прокуратури, Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ, однак тоді справа так і не була вирішена. Згодом Печерський суд м. Києва прийняв рішення про проведення слідчих дій.
Агро-новини
Фахівці Головного управління Держгеокадастру області зарезервували для учасників АТО 1881,22 гектара земель на території  області.  Цільове призначення цих ділянок – для ведення особистого селянського господарства та індивідуального садівництва.
Найбільші земельні масиви, призначені для передачі у власність учасникам АТО, сформовано у Мелітопольському – 561,72 га; Токмацькому – 228,86 га; Чернігівському  – 131,55 га; Оріхівському – 112,33 га  районах області.
Робота над складанням реєстрів вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності не припиняється й надалі.
Так, з початку запровадження ініціативи про надання земельних ділянок учасникам АТО військовослужбовці подали до Держгеокадастру області та органів місцевого самоврядування 1 690 клопотань про отримання земельних наділів. За результатами їх розгляду надано 741 дозвіл на розробку землевпорядної документації на землі площею 479,0 гектари. Найбільшу кількість дозволів видано у Запорізькому та Бердянському районах області – 281 та 161 відповідно.
На сьогодні 54 учасники АТО вже оформили право власності на землі площею 20,09 гектара. З них 41 земельна ділянка буде використана для ведення садівництва, вісім наділів – для ведення особистого селянського господарства, ще п’ять  ділянок – для будівництва та обслуговування житлового будинку в межах населених пунктів.
Наразі ще 908  заяв від учасників АТО перебувають на розгляді. У першочерговому порядку фахівці землевпорядної служби області оформлюють документи на землю учасникам АТО та родичам загиблих. При зверненні військовослужбовців землевпорядники допомагають їм професійно скласти клопотання, забезпечують надання графічного матеріалу з місцем розташування наділу,  надають консультативну допомогу щодо подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.
Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь у АТО.
Агро-новини
Мінагрополітики спільно із керівництвом ДПЗКУ було піднято питання ширшого застосування форвардних закупівель зернових культур.
Це необхідно для допомоги товаровиробникам і зняття фінансового навантаження з аграріїв. Про це наголосив Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський під час прес-конференції в ІА «Інтерфакс».
За його словами, Мінагрополітики намагається допомогти товаровиробникам знайти необхідне фінансування з огляду на критичні погодні умови влітку. «Ми потрапили в критичну ситуацію у поточному році. Липень, серпень та вересень були найнесприятливішими місяцями щодо озимих культур, зокрема ріпаку та озимої пшениці. В результаті майже 1 млн га було недосіяні і на 1,1 млн га сходи не зійшли. Аграрії отримали щонайменше 11 млрд гривень прямих збитків», – підкреслив Ярослав Краснопольський.
Він наголосив на ризиках для галузі у випадку скасування спецрежиму ПДВ. «Якщо буде скасовано спецрежим ПДВ для агросектору та переведено на загальну систему оподаткування, товаровиробник втратить 18-20 млрд. «Таке фінансове навантаження серйозно вплине на фінансово-господарську діяльність підприємств», – додав Перший заступник Міністра.
Агро-новини
Президент України підписав Закон України № 767-VІII «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель».
Про це йдеться на сайті Президента.
Нагадаємо, даний Закон було прийнято 10 листопада 2015 року 309 голосами народних депутатів України.
Законом продовжено на один рік строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення, що дозволить за цей час врегулювати на законодавчому рівні процедуру обігу земель сільськогосподарського призначення та розробити необхідні нормативно-правові акти.
З цією метою Законом №767-VІІІ вносяться зміни до пунктів 14 та 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Прикінцевими положеннями зазначеного Закону Кабінету Міністрів України доручається до 1 березня 2016 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення.
Подовження мораторію дозволить зняти соціальну напругу, яка виникла у суспільстві на фоні політичних спекуляцій з даного питання, та надасть час для розроблення чіткого правового механізму запровадження з часом прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення.
За реалізацію Закону відповідають Міністерство аграрної політики України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Агро-новини
Ще 10 українських компаній отримали дозвіл на торгівлю в ЄС та інших світових ринках
Про це йдеться на офіційному сайті Мінагрополітиики.
«Україна отримала офіційну відповідь від європейців у питанні виходу молочних підприємств на ринок Євросоюзу. Європейська комісія прислала лист, в якому повідомляється, що 10 підприємств офіційно прийняті як ті, що пройшли аудит всередині країни. Якщо протягом місяця не буде коментарів від європейських країн, то 10 січня 2016 десять підприємств отримають доступ до європейського ринку», — зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.
За його словами, європейські сертифікати якості — значний крок вперед у питанні відкриття нових ринків. Їх отриманням підтвердить відповідність української молочної продукції міжнародним нормам та стандартам і тим самим розширить експортний потенціал вітчизняного агросектору.
«Європейські сертифікати дають можливість наростити експорт молочної продукції не тільки на європейській, але і на інші ринки, наприклад — Азії та Африки. 18 українських компаній вже отримали дозвіл на експорт продукції до Китаю — найбільшого партнера серед азійських країн», — додав Павленко.
Агро-новини
“Під час 15-го засідання Нацради реформ було затверджено Єдину комплексну Стратегію та План дій розвитку сільського господарства та сільських територій, розроблену Мінагрополітики спільно з міжнародними та вітчизняними громадськими організаціями», – повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.
Олексій Павленко зазначив, що Стратегія є дорожньою картою реформування аграрного сектору України та визначає план розвитку аграрної галузі України та сільських територій на період 2015-2020 рр. Стратегія спрямована на посилення конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору, покращення ділового клімату, збільшення експорту, а також на стимулювання інвестицій в аграрний сектор. Крім того, вона передбачає створення сприятливих умов для розвитку сільських територій і покращення якості життя у регіонах України.
За словами Міністра, чинна Стратегія визначає десять пріоритетів реформування агросектору, а також порядок впровадження реформ і докладний план дій.
«Стратегія є результатом колективної роботи Мінагрополітики, Європейської комісії, донорів та міжнародних фінансових інституцій. Також у процесі розробки Стратегії проводилися інтенсивні консультації з бізнесом, неурядовими організаціями, науковими установами та суспільством загалом», – наголосив Міністр Олексій Павленко.
Агро-новини
Сьогодні, 8 грудня, Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною” (щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії ІІ, з вимогами законодавства ЄС)».
«За» проголосували 310 депутатів з 379 присутніх у сесійній залі.
Авторами законопроекту є народні депутати, члени парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Сергій Лабазюк, Олександр Бакуменко, Вадим Івченко та Олег Кулінич.
«Завданням законопроекту є створення належних та таких, що відповідають законодавству ЄС, вимог до поводження з побічними продуктами тваринного походження, які належать до категорії ІІ, а також усунення невиправданих бар’єрів для розвитку тваринницької галузі, а також вироблення органічних добрив та покращувачів ґрунту», — йдеться в пояснювальній записці до документа.
Як зазначають автори законопроекту, Верховна Рада у квітні 2015 прийняла Закон «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною», що набуде чинності у квітні 2016.
«Основною метою прийняття Закону було забезпечення гармонізації вітчизняного законодавства в сфері поводження з відходами тваринного походження до вимог міжнародного законодавства (Регламентів ЄС №1069/2009 та № 142/2011). Разом з тим, окремі положення прийнятого Закону не відповідають нормам зазначених європейських актів у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження, зокрема, у частині визначення побічних продуктів, що належать до категорії ІІ, способів поводження з такими продуктами, а також органічних добрив та покращувачів ґрунту», — пояснюють актори законопроекту.
Відповідно рішення Верховної Ради визначено зміст терміну «органічні добрива та покращувачі ґрунту». Також до переліку побічних продуктів тваринного походження, які належать до категорії ІІ, додано такі продукти як «немінералізоване гуано і вміст травного тракту»; встановлено способи, з допомогою яких мають бути використані, оброблені, перероблені та утилізовані побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії ІІ тощо.
Закон набуде чинності разом із Законом «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною».
Агро-новини
Верховна Рада має намір дозволити створювати фермерські господарства людям без спецосвіти і досвіду роботи. 
Про це повідомляє прес-служба ВР.
За законопроект №2028а «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель фермерського господарства» проголосували 280 народних депутатів.
Проектом пропонується спростити процедуру утворення фермерських господарств, а саме скасовувати обов’язкову наявність відповідної освіти та досвіду роботи та визначити правовий статус земельних ділянок фермерських господарств як земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Документом також пропонується продавати земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них для ведення фермерського господарства виключно на земельних аукціонах та встановити механізм переоформлення права оренди земельних ділянок, що надані фізичним особам та використовуються для ведення фермерського господарства, на фермерське господарство як суб’єкта господарювання.
Агро-новини
Про це зазначила заступник Міністра, коментуючи прийняття в цілому  проект Закону 2558а  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі. «За» проголосували 237 народних депутатів.
«Це надважливий Закон для аграрної сфери. Відсьогодні ми скасовуємо або обмежуємо 22 дозвільні процедури. Хочу ще раз наголосити на тому, що цей нормативний акт  дозволить знизити ризики  корупційних проявів, скоротити адміністративні витрати для аграріїв та підвищити інвестиційну привабливість українського сільського господарства для іноземних інвесторів», – зазначила Владислава Рутицька.
В  результаті впровадження закону очікується досягнення таких результатів:

Суттєве скорочення адміністративних витрат для аграріїв.
Зниження цін на добрива та відповідно підвищення рентабельності рослинництва.
Спрощення виходу нових суб’єктів господарювання на ринок за рахунок скорочення дозвільних процедур, як наслідок – підвищення конкуренції та зниження цін на харчові продукти.
Зниження ризиків корупції в агросекторі, пов’язаних із видачею дозвільних документів.
Підвищення інвестиційної привабливості АПК та позиції України в міжнародних рейтингах економічної свободи.

Довідково: З набуттям Закону чинності відповідні зміни внесено до законів України “Про карантин рослин”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, “Про ветеринарну медицину”, “Про племінну справу у тваринництві”, “Про дитяче харчування”, “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”, “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про пестициди і агрохімікати”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, Кодексу України про надра, Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Агро-новини
Комітет ветеринарного контролю та нагляду Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан вніс зміни до національної частини реєстру та дозволив ще 10 підприємствам постачати продукцію на свій ринок. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.
«Для 10 українських підприємств відкрито ринок Казахстану. Ми крок за кроком відкриваємо нові й нові ринки для української продукції. Україна повернула собі статус європейської житниці і вже ствердилася як глобальний гравець на світових ринках продовольства. Наша продукція якісна, екологічна, безпечна та без ГМО», – наголосив Олексій Павленко.
Він повідомив, що наразі, низці підприємств надано статус «Дозволено, підвищений лабораторний контроль» та надано право на ввезення підконтрольної продукції на територію Казахстану. Зокрема йдеться про:
ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла»;
ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат»;
ТОВ «Люстдорф»;
ТОВ «Білогор’є молокопродукт»;
ПКП «Овручський молочноконсервний комбінат»;
Філіал «Переробний комплекс» «ТОВ Вінницька птахофабрика»;
ТОВ «Птахокомплекс «Губін»;
ТОВ «Лубним’ясо»;
КП «Полтавський м’ясокомбінат»;
ТОВ «Алан».
Довідково: на підставі гарантій Держветфітослужби щодо відповідності вимогам Євразійського Економічного Союзу, з 25 вересня 2015 року знято тимчасові обмеження на експорт з України до Казахстану молочних продуктів та введено режим посиленого лабораторного контролю для ПАТ “Лакталіс-Миколаїв” та ТОВ “Молочний дім”. Крім того, скасовано режим посиленого лабораторного контролю для продукції українських підприємств ТОВ “Клуб сиру” та ПАТ “Куп’янський молочноконсервний комбінат”.
 
Агро-новини
На сьогодні в Україні немає сходів озимих культур на площі не менше як 0,5 млн га через несприятливі погодні умови. 
Про це повідомила «УНН» начальник відділу агрометеорології Гідрометеоцентру України Тетяна Адаменко.
«Ситуація складна, але не трагічна. Тепла погода, яка спостерігалася у листопаді, на фоні тих опадів, що були, дала змогу покращити певним чином ситуацію на полях. Тобто, отримати сходи, де їх не було, там, де сходи були, сформувати кореневу систему рослинам і підготуватися краще до зими», — сказала Адаменко.
Водночас частина посівів, за словами експерта, так і не утворила сходів.
«Орієнтовно, це не менше, ніж півмільйона (гектарів посівів озимих — ред.). Це стосується тих областей, де найбільші посівні площі. Це Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Запорізька. Там були найжорсткіші умови», — уточнила експерт.
Однак, зауважила пані Тетяна, ситуація зі сходами озимих культур не є трагічною, бо добрий стан посівів озимини у західних областях,а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській. Непоганий стан сходів у в Кіровоградській та Одеській областях.
Нагадаємо, за даними Мінагрополітики станом на 4 грудня сільгоспвиробники посіяли озимі культури на площі 6,7 млн га, що становить 90% від запланованих площ. За попередніми прогнозами, під урожай 2016 року планується посіяти озимих на площі 7,4 млн га.
Агро-новини
Кроме абстрактного желания "помочь Родине", есть минимум 5 вполне практичных причин работать в агрокомпании. Кем? Да хоть программистом!
ОПУБЛИКОВАНО 21 ОКТЯБРЯ 2014 В 12:00

1. Нет проблем с поиском инвестиций
Знаем, сейчас вы скажете о том, что ситуация с холдингом "Мрія" все испортила... Не совсем. Ни один банк не выдаст вам кредит на льготных условиях для открытия собственной IT-компании или дизайнерского агентства. Зато для бизнеса сельскохозяйственной направленности финансовые учреждения предоставляют помощь по индивидуальным схемам. Тот же банк "Аваль" по-прежнему предлагает партнерские программы для аграриев. При этом условия кредитования зависят не только на прибыли, которую генерирует бизнес. Банк учитывает даже особенности "ритмов жизни" агробизнеса, его сезонность.  
Дополнительное финансирование и льготы можно получить и от государства. С подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС появлятся возможность получать деньги от европейских структур. Так что сейчас, несмотря на всю сложность момента, начать свой бизнес в сфере сельского хозяйства проще, чем, например, в строительстве или медицине.
2. Высокотехнологичной отрасли не хватает специалистов
"Сельское хозяйство" — это давно не "плуг, мотыга и сарай", а вполне высокотехнологичная отрасль. Автоматизация производства и применение новых разработок (как технических, так и программных) не просто "затронули" эту сферу, а стали неотъемлемой ее частью. Программные продукты для точного учета, оптимизации схем кормления или разведения скота — перспективное направление разработки ПО. И требует оно не столько особых навыков программирования, сколько понимания процессов в с/х бизнесе.
Тем, кому ближе "железо", чем софт, в агробизнесе тоже есть место. Датчики мониторинга поведения сельскохозяйственных животных, автоматизация кормления и ухода за стадами, адаптация беспилотников для наблюдения за полями — эти направления активно развиваются на Западе и так же интересны для украинского рынка (а значит, требуют новых креативных специалистов).
3. Нет проблем со сбытом продукции
В агробизнесе не возникает вопроса о том, куда деть полученную продукцию. Малое предприятие всегда найдет свой рынок сбыта в ближайшей области или крупном городе. А по мере роста для компании легко открываются двери на международные рынки.
С украинской сельскохозяйственной продукцией хорошо знакомы в европейских, азиатских и африканских странах — то есть везде, где для развития собственного агробизнеса условия неблагоприятные. Вам не придется объяснять партнерам, из какой вы страны, где она находится и что может предложить. За вас на эти вопросы уже ответили десятки поставщиков и производителей.
К тому же продукция сельского хозяйства всегда пользовалась и будет пользоваться спросом. Цена на нее может незначительно колебаться в зависимости от урожайности и международных рынков, но потребность в зерне или подсолнечном масле остается стабильной.
4. Компаний много — как и рабочих мест
Каждый пятый украинец работает в сфере сельского хозяйства — об этом говорит заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Владислава Рутицька.
В сфере IT занято куда меньше населения. А это позволяет судить о размере рынка и возможностях трудоустройства в компанию определенной направленности.
При этом в агробизнесе нужны далеко не только "агрономы и техники". В сфере сельского хозяйства пригодятся и навыки продаж, и знания маркетинга, химической промышленности или программирования. Что бы ни было написано в вашем дипломе, практически наверняка вы сможете найти работу по специальности в агрохолдинге.
5. В агробизнесе можно зарабатывать
В сельском хозяйстве можно очень неплохо зарабатывать. Этот факт не раз подтвержден данными исследований.
Так, средний доход топ-менеджера в агрокомпании — 1.3 миллиона гривен в год. "Чистая" зарплата генерального директора с/х компании — около 2.5 миллионов гривен в год. А если добавить к ней премии и прочие "бонусы", сумма доходит до 3.25 миллионов.
Разумеется, на вакансию руководителя в сфере АПК "сразу после вуза" никто не приходит. Но в отрасли есть неплохие перспективы карьерного роста — и стимулы для развития.
 
Источник - http://businessviews.com.ua/
Очевидно, що Україні пощастило - майже половину її території складає надзвичайно родюча земля. Тому зараз, в час економічної скрути, агробізнес стає пріоритетним напрямком розвитку української економіки.
АВТОР ЄВГЕН ПЕНЦАК ОПУБЛИКОВАНО 21 ЯНВАРЯ, 15:01

Євген Пенцак професор фінансів KMBS (Києво-Могилянська бізнес-школа), керівник Master of Banking and Finance [MBF], Ph.D., Lausanne University (Швейцарія)
Родюча земля не гарантує високих урожаїв
Щоб конкурувати на світовому ринку, родючої землі замало. Українські аграрії в середньому збирають в 2 рази менше пшениці з 1 гектару, ніж їх колеги у Франції та Німеччині. У інших напрямках сільського господарства — результати теж нижчі, ніж у великих аграрних країнах. Крім того, продукція аграрних господарств у всьому світі однакова — зерно пшениці, кукурудзи, м'ясо птиці чи свинина, олія. Тобто сільське господарство зможе реально стати двигуном вітчизняної економіки, якщо зможе конкурувати на світових ринках. Тому наразі завдання в агробізнесі номер один — підвищення операційної ефективності, освоєння нових технологій з вирощування аграрної продукції, а також використання нових фінансових інструментів для досягнення високих фінансових показників.
Попри весь оптимізм щодо українського аграрного сектору та можливості, які відкриває Угода про асоціацію з ЄС, нам потрібно не забувати, що на нових для нас міжнародних ринках вже працюють сильні конкуренти. Бразилія, Аргентина, Мексика, країни Африки, Китай також розвиваються швидкими темпами, використовуючи новітні аграрні технології.
Сільське господарство — це не лише сировина
Ефективне управління — ось, що дозволить українським аграріям бути успішними. Все ж сільське господарство є периферійною сферою світової економіки, її "сировинною" складовою, такою як добування вугілля, нафти, газу, хімічна промисловість, металургія тощо. Розвинений західний світ побудований на економіці створення доданої вартості і залишає для себе "чисту інтелектуальну діяльність" — фінансові інновації, фондові ринки, телекомунікації та високі технології.
Саме тому успішні українські холдинги (МХП, "Кернел") знаходять можливості для розширення бізнесу у побудові вертикально інтегрованих структур — таких компаній, де не тільки вирощуть с/г сировину, а й отримують додану вартість за рахунок її переробки та розвитку власних брендів. Цікаво, що більшість активів Петра Порошенко також можна вважати класичним вертикально-інтегрованим агрохолдингом, в який входять агрокомпанія "Укрпромінвест Агро", логістична компанія, масло-молочний та крохмале-патоковий заводи, які постачають сировину на кондитерські фабрики "Рошен".
Щоб створити додану вартість, потрібні знання
Менеджерам холдингів, які намагаються перебудувати компанію, зміщуючи фокус з виробництва сировини на переробку с/г продукції, перш за все потрібно відслідковувати і розуміти тренди міжнародного споживання продуктів харчування і попит на відповідні напівфабрикати.  Важливо також вміти ефективно оцінювати альтернативні інвестиційні проекти в обладнання з переробки с/г сировини, його потужність, гнучкість в переналаштуванні, а також налагоджувати міжнародні контакти з метою отримання доступу до нових країн збуту своєї продукції.
Потрібні агрономи та фінансисти
Незабаром професія агронома, технолога на виробництві чи переробці сільськогосподарської продукції буде визначальною в досягненні операційної ефективності українських аграрних компаній. Проте в сучасному фінансовому стані українські компанії потребують фахівців з управління фінансовими потоками, залучення довгострокового недорогого фінансування, з управління репутацією, комунікаціями зі стейкхолдерами та потенційними інвесторами. З розвитком інформаційних технологій інновації у всіх сферах, зокрема і в аграрній, відбуваються надзвичайно швидко. Тому відповідні фахівці, що володітимуть сучасними знаннями, пройшли стажування в передових аграрних країнах, таких як Ізраїль, Нідерланди, Франція, Данія, будуть користуватись великим попитом в Україні. 
Слова Джима Роджерса про те, що аграрії будуть їздити на Lamborghini вже перестали бути прогнозом, це факт. 
Які знання потрібні аграріям?
Коли конкуренція на світовому ринку в аграрній сфері почала загострюватись, постало питання підвищення ефективності прийняття менеджерських рішень в аграрній сфері. У відповідь в Україні зародився напрямок бізнес-освіти Агро-МВА, який започаткувала Києво-Могилянська бізнес-школа. У порівнянні зі звичайними МВА-програмами наголос тут робиться на аграрному бізнесі.
У KMBS аграрії вчаться знаходити відповіді на актуальні питання управління та виклики міжнародних ринків. Чим характеризується економіка агробізнесу? Як ефективно використати ефект масштабу бізнесу? Як ефективно управляти аграрним бізнесом, використовуючи сучасну методологію теорії обмежень? Як ефективно управляти операційними та ціновими ризиками аграрним господарствам, використовуючи доступ до міжнародних фінансових інституцій, фондових ринків та інструментів з управління фінансовими ризиками?
Інвестори очікують
Основним стимулом розвитку сільського господарства, як і будь-якої іншої галузі, мають бути значні інвестиції. Українські компанії зараз як ніколи потребують фінансових ресурсів для розвитку, і намагаються вгадати, чого конкретно чекають закордонні інвестори — припинення війни чи, наприклад, спрощення умов ведення бізнесу та зниження податків.
Насправді для великих західних інвесторів Україна все ще залишається terra incognita. Вони роблять висновки зі слів своїх друзів, засобів масової інформації, банкірів, які працюють з українськими компаніями, зі звітів аналітиків, що слідкують за діяльністю українських агрохолдингів, які вже є в лістингу західних бірж. На жаль, сьогодні ця інформація більше шкодить нашій аграрній сфері, ніж сприяє. А якщо додати сюди все ще високий рівень корупції і тиск зі сторони фіскальних органів на бізнес, то очікувати західних інвесторів у сферу аграрного бізнесу доведеться ще довго. Треба розуміти, що припинення війни на сході не стане основним тригером для потоку інвесторів в Україну. 
Тому підвищення ефективності — це не просто тренд, а умова виживання українських аграріїв.
 
Джерело - http://businessviews.com.ua
Мы привыкли считать, что самая плодородная земля Украины - на Полтавщине и Кировоградщине. А мыслить стоило бы в чуть более широких рамках.
ОПУБЛИКОВАНО 23 ДЕКАБРЯ 2014 В 10:00

Если оценивать земли Украины не в контексте самой страны, а в сравнении с аграрным потенциалом всех стран мира — конкурентов у Украины практически нет. Абсолютно вся территория Украины покрыта высокоплодородными почвами. И тут стоит вспомнить, что Украина является вторым по площади государством в Европе.

Потягаться с Украиной могут только Франция и Италия (в Старом Мире), а также несколько районов в Северной и Южной Америках, области в средней полосе России, небольшая часть Китая и Малайзия.

А теперь сравните "зеленые" — плодородные — зоны с размером территории, малопригодной для выращивания пищевых культур. Расположение Украины на сверхпродуктивных землях — редкая удача для любой экономики. Осталось научиться грамотно пользоваться тем ресурсом, который нам достался "в силу исторических обстоятельств".
 
Источник - http://businessviews.com.ua/
Рынок Европы – сегодня ключевая цель для отечественного сельского хозяйства. Если бы Украине удалось усилить свои позиции здесь, это могло бы открыть нашим аграриям возможности для дальнейшего расширения и даже доминирования на мировом рынке продовольствия. Ключевые направления нашей торговли с ЕС прокомментировала Владислава Рутицкая, заместитель министра аграрной политики по евроинтеграции.
ОПУБЛИКОВАНО 26 МАЯ, 08:05

Экономика Украины на 50% зависит от экспорта, а почти треть нашего экспорта — продукция сельского хозяйства. Это значит, что благосостояние украинцев, экономическая стабильность (и, конечно, курс доллара) сейчас во многом определяются тем, сколько кукурузы, пшеницы, подсолнечного масла, сыра и других видов сельскохозяйственной продукции наша страна сможет продать другим государствам.
В свою очередь, развитие экспорта будет зависеть от того, насколько удачно мы сможем торговать именно с Европой — крупнейшим рынком продовольствия в мире. Уже несколько лет она закупает украинскую сельхозпродукцию почти на 5 млрд долл. в год. Мы подготовили несколько графиков, которые объясняют нюансы торговли с ЕС. Самые важные из них нам прокомментировала заместитель министра Владислава Рутицкая — она непосредственно курирует вопросы евроинтеграции, а также занимается развитием экспортного направления в Министерстве аграрной политики и продовольствия.
Каждый третий доллар от экспорта в Европу Украина зарабатывает на продукции сельского хозяйства 

 
В 2014 году объем поставок украинской сельскохозяйственной продукции в Европу снова вырос и составил 29% от всего экспорта. Можно сказать, что АПК стал основным источником валютных поступлений в страну. Если в Россию украинские аграрии везли продукцию переработки с высокой добавочной стоимостью, то ЕС на сегодняшний день Украина предлагает преимущественно сырье. Основной объем украинского сельхоз экспорта составляют злаковые и масленичные культуры, а также комбикорм.
Доля Украины на рынке Европы составляет 4%

 
"Хотя наша доля составляет только 4%, это очень хороший результат, поскольку на рынке ЕС торгуют десятки стран мира. Так, доля ведущих здесь экспортеров аграрной продукции — Бразилии и США — составила в 2013 году 13% и 10% соответственно. Далее идет группа экспортеров, чьи объемы поставок находятся практически на одном уровне: Аргентина и Китай занимают 5% этого рынка, Индонезия, Швейцария, Турция и Украина — примерно, по 4% каждая", – говорит Владислава Рутицкая. Место Украины на этом рынке важно потому, что ЕС сам по себе является крупнейшим экспортером продовольствия в мире!
Роль Украины на рынке продовольствия в Европе постоянно растет: за последние 10 лет с/х экспорт увеличился в 4 раза! 

 
В. Рутицкая: "Заметным игроком на рынке сельхоз продукции Европы Украина стала в последние несколько лет. Оптимистичным трендом является стабильный рост в торговле объемов продукции нашего АПК: за 10 лет экспорт в ЕС увеличился в 4 раза. Показателен результат начала 2015 года: за три месяца Украина поставила сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза на 1 млрд долл. Чтобы достигнуть такого объема в 2005-м, потребовался целый год!" Напомним, произошло это благодаря активному росту производства кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла. Но в 2015 году проявился новый позитивный тренд...
2015-й год начался бурным ростом продаж нашей пищевой продукции 

 
Львиную долю Украинского экспорта в Европу составляет зерно. На языке экономики это означает, что мы поставляем сырье, которое затем на европейских заводах перерабатывают на пищевую продукцию. Такой вариант хорош для экономики в краткосрочной перспективе, когда важен каждый доллар прибыли, но плохо  точки зрения долгосрочной перспективы, поскольку снижается конкурентоспособность страны на мировом рынке. Для процветающей экономики важно развивать поставки переработанного сырья. И в первом квартале 2015 года динамика порадовала как раз ростом экспорта продукции переработки. По 13 товарам растениеводства, из которых 10 — продукты перереботки, рост стал не просто заметным, а даже драматическим.
На активизацию торговых взаимоотношений с Европой во многом повлияло закрытие рынка России

 
В 2014 году торговля сельхоз продукцией с Россией сократилась вдвое. А в первые месяцы 2015 года она просто остановилась: объемы украинского экспорта в РФ уменьшились на 85%, если сравнивать с аналогичным периодом не самого удачного прошлого года.
Важный момент: хотя потеря российского рынка частично компенсировалась ростом поставок в ЕС и другие страны мира, есть существенная разница в структуре продукции, которая экспортируется. Так, большую долю доходов от торговли с РФ приносили готовые товары: молочные и кондитерские продукты. Львиная доля доходов в ЕС припадает на продажу сырья. Именно поэтому важна тенденция роста продаж пищевой продукции, которая отражена в предыдущем графике.
Помимо замораживания экспорта в Россию, появились и другие тревожные новости: Украина не использует выделенные ей квоты на беспошлинную торговлю с ЕС. Что это означает?
Квоты распространяются только на пятую часть экспорта в ЕС 

 
Сейчас много говорят о квотах. Мы разобрались: экспорт товаров в их рамках составляет лишь пятую часть нашего от всего экспорта с/х продукции в ЕС. Наибольшие квоты выделены на пшеницу и кукурузу, объемы остальных, по сравнению с зерновыми, несущественные. Поэтому даже если бы украинские аграрии воспользовались всеми выделенными для Украины квотами, доля торговли от этого увеличилась бы не сильно. Основные экспортные доходы мы получаем, продавая в ЕС товары, по-прежнему облагаемые пошлинами. 
 
Украина использует лишь малую часть квот
Вот как украинские экспортеры используют возможности беспошлинной торговли (т.е. в рамках квот) в 2015 году: 

 Полностью выбранные квоты
По некоторым группам товаров украинским экспортерам удалось переориентироваться на рынок ЕС достаточно быстро. Данная тенденция является позитивной, учитывая, что в ближайшем будущем нам придется наращивать экспорт в другие страны, чтобы компенсировать потерю российского пространства, а также обеспечить приемлемый уровень диверсификации рынков сбыта. Так, в прошлом году были полностью выбраны квоты на обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, мед и зерновые. В 2015-м большинство из них выбрали досрочно. Основными факторами, которые способствовали этому, стал относительно небольшой размер квот на данные группы товаров, а также отсутствие жестких санитарных и фитосанитарных требований, как, например, к мясной продукции.
Подобное интенсивное выполнение квот по ряду позиций говорит о том, что в будущем существует перспектива их увеличения. Тем более, что в рамках Зоны свободной торговли со странами-партнерами это является нормальной практикой для Европейского Союза. К примеру, известны случаи повышения квот на сельхоз продукцию для Марокко (томаты) и Молдовы (пшеница, кукуруза, ячмень). 
 

 
По зерновым, кукурузе и ячменю (традиционное для нас экспортное сырье) квоты были выбраны достаточно быстро, а по некоторым позициям — превышены в десятки раз. К примеру, экспорт кукурузы в 2014 году составил 8,3 млн тонн, а квота составляет всего 0,4 млн тонн. По ряду видов продукции квоты не использовались вообще. Это, прежде всего, касается мясной (говядина, свинина, баранина), молочной (молоко, сгущенное молоко, сливки, йогурты, сливочное масло, молочные пасты и пр.) продукции. В то же время по состоянию на начало мая, квоты на мед и кукурузу, выделенные на 2015 год, были исчерпаны полностью.
Так почему Украина не может использовать даже небольшие предоставленные квоты?
Частично выбранные квоты
В основном, это те, которые выделяются по принципу лицензирования. Квоты не были выбраны в полном объеме по двум основным причинам: во-первых, на сегодняшний день в Украине недостаточно сертифицированных предприятий, способных обеспечить выполнение объемов экспорта по квотам; во-вторых, продукция украинских производителей в основном не соответствует санитарным и фитосанитарным нормам, а также стандартам качества, предъявляемым к данным товарам в ЕС.
Так, в 2014 году лишь частично были выбраны квоты по курятине. Из квоты в 20 000 тонн на куриное мясо план выполнили по 14 520 тоннам, в то время как из квоты в 20 000 тонн на куриные тушки использовали всего 1 680 тонн. При этом по сравнению с предыдущими периодами, когда данные виды продукции вообще не экспортировались украинскими производителями в ЕС, это неплохой результат. На сегодняшний день только 4 предприятия в Украине сертифицированы для экспорта вышеуказанной продукции. Также лишь частично были выбраны квоты по овсу (70 тонн из квоты в 4 000 тонн), сухому молоку (222 тонны из квоты в 1 500 тонн) и ряду других товарных позиций.
Совсем неиспользованные квоты
Полное отсутствие экспорта по остальным квотам обусловлено следующими факторами:

несоответствие государственной системы контроля качества продуктов санитарным и фитосанитарным нормам ЕС;
низкое качество производимой продукции;
непонимание украинскими экспортерами особенностей целевых рынков;
неосведомленность о возможностях экспорта и неумение ими пользоваться;
отсутствие государственных программ и институций по развитию сельскохозяйственного экспорта.

Еще одно препятствие к заполнению квот — превышение предложения над спросом внутри ЕС... 

 
 
Например, в 2014 году квота на ячмень была практически не использована. Причина: отличный урожай ячменя в Европе, который составил 59,7 млн тонн при объеме годового потребления на уровне 53 млн тонн. Цены упали так, что украинским аграриям пришлось искать для ячменя другие рынки сбыта.
 
...а также недостаточные объемы производства определенных товаров в Украине
 
Еще одна важная причина неиспользования квот — недостаточный объем производства в Украине. К примеру, в 2014 году вообще не экспортировалась свинина. Однако эта квота и не могла быть использована, поскольку до сих пор Украина не получила одобрение Еврокомиссии на экспорт продукции свиноводства. Хотя даже если оно будет получено, огромный внутренний дефицит будет сдерживать внешнюю торговлю этим товаром.
 

 
Такая же ситуация с бараниной и чесноком. Украина получила небольшие квоты на экспорт данных товаров, однако мы потребляем в 10 раз больше чеснока, чем производим. Дефицит покрывается, в основном, закупками в Китае. Соответственно, продавать в ЕС нам просто нечего. Производство баранины в Украине покрывает только 17% от внутреннего спроса.
 
Важны не только квоты, важен доступ на рынок ЕС
Торговля и экономические взаимоотношения с ЕС строятся не только на успешности выполнения Украиной обязательств по квотам. Незначительный объем их использования скорее говорит о том, что мы не выполняем  ряда обязательных  требований европейского рынка. Украинские производители должны повысить качество и безопасность своей продукции. В свою очередь, чтобы подстроиться под требования ЕС, украинским аграриям необходимы соответствующие законодательные и финансово-экономические условия. Таким образом, ЗСТ — это инструмент стимулирования проведения реформ и улучшения качества продукции, а квоты —  лишь один из индикаторов их успешности. Только от украинского правительства и бизнеса зависит, будут ли они увеличиваться.
Доступ на рынок Европы обеспечит повышение качества украинской продукции и на внутреннем рынке 
У Европейского Союза есть жесткая политика защиты своих сельскохозяйственных производителей. Ее характер обусловлен необходимостью обеспечения продовольственной безопасности, ценовой стабильности, доходов фермеров, развитием агарных технологий, а также рядом других факторов.
Но еще более жесткая политика в отношении качества и безопасности продукции. Чтобы товар украинских аграриев попал на полки европейских супермаркетов, он должен соответствовать высоким стандартам качества.
По словам Рутицкой, выполнение этих требований дает массу сопутствующих преимуществ. Соответствуя им, украинские производители смогут получить доступ и к рынкам многих других стран. Наличие европейских сертификатов качества и безопасности продукции значительно упрощает выход на рынки Азии, латиноамериканских, африканских и других государств.  
 

 
Украина имеет все шансы стать продуктовой корзиной Европы, и уже скоро!
Здесь мы возвращаемся к продукции с большей добавленной стоимостью — из переработанного сырья. Обратите внимание: в 2015 году именно на нее приходится наибольший процент невыполненных квот. 
"Раньше Украину называли хлебной корзиной Европы. С точки зрения экономической стратегии, сейчас следует сфокусироваться на том, чтобы превратить украинский АПК в продуктовую корзину. То есть, увеличить экспорт продукции с большей добавленной стоимостью. И его рост по 13 позициям в первом квартале 2015 года — очень оптимистичный шаг в данной стратегии.
К тому же квоты по пищевой продукции — это, прежде всего, дополнительные возможности для малого и среднего агробизнеса. В списке квот присутствуют ячмень, пшеница, кукуруза и другие сельхоз продукты, которые в Украине производят и экспортируют большие агрохолдинги. Однако в этом же списке есть такие позиции как чеснок, грибы, баранина, которые не производятся в промышленных масштабах. Их размер небольшой: 500 тонн на чеснок, 500 тонн на грибы, 1 500 тонн на баранину. Большие агрохолдинги не заинтересованы в малых объемах и не будут инвестировать в такую продукцию. Зато для малых и средних фермерских хозяйств это открывает перспективную нишу", — резюмирует Владислава Рутицкая.
 
Источник - http://businessviews.com.ua/
Миллиарды яиц. Миллионы литров подсолнечного масла. Тысячи тонн меда ... Ежегодно украинские аграрии выращивают огромное количество продовольствия, которого с головой хватает для того, чтобы скушать самим и продать другим странам. Чтобы продемонстрировать космические масштабы сельского хозяйства Украины, мы подготовили несколько понятных сравнений.
ОПУБЛИКОВАНО 19 НОЯБРЯ, 07:11

У Украины пока что не так много успехов, как хотелось бы, но сельское хозяйство — наша сильная сторона. Уже сейчас украинские аграрии впечатляют результатами, а это они ещё и не "разошлись" на полную мощность. 
1. Поля 5 украинских агрохолдингов равны по площади территории небольшой европейской страны
Агробизнес — самый перспективный в Украине. Цифры впечатляют — пятёрка крупнейших агрокомпаний страны(UkrLandFarming, NCH, "Кернел Групп", "Мироновский хлебопродукт" и "Украинские аграрные инвестиции") владеют земельным фондом, который равен площади Словении.  
 

 
2. Украина производит в 5 раз больше подсолнечного масла, чем Испания — оливкового 
Испания — лидер по производству оливкового масла в мире. Но знаете ли вы, что Украина производит подсолнечного масла в 5 раз больше? Наша страна — лидер в этой сфере: 4,2 миллиона тонн. Это 28% мирового производства.
Насколько это много? Если бы кто-то вылил всё это масло в олимпийские бассейны, то понадобилось бы 1852 бассейна. А если заполнить бассейны испанским оливковым маслом, понадобится всего 357 бассейнов.
Еще один поражающий воображение факт: в 2014 году в Украине произвели подсолнечного масла больше, чем оливкового во всех странах мира вместе взятых! 4,2 миллиона тонн подсолнечного против 3,2 миллиона тонн оливкового. 
 

 
3. Украина выращивает в 7 раз больше зерна, чем выращивают кофе во всем мире
Кофе — популярный во всем мире напиток, кофейные зерна экспортируют во все страны мира. Чтобы объяснить, сколько в Украине ежегодно выращивают зерна, сравним мировой урожай кофе с урожаем зерновых в Украине. Поскольку потребляют эти товары совсем по-разному, и это сравнение выглядит немного странным, просто обратите внимание на объемы: в 2014 году в Украине собрали 64 миллиона тонн различных зерновых культур: кукурузы, пшеницы, ячменя и других. За этот же период во всем мире собрали 8,5 миллиона тонн кофейных зёрен. 
 
 
 
4. Если бы украинское зерно вывозили вагонами, то это были бы поезда длиной в тысячи километров
В 2014/2015 МГ Украина экспортировала 18,5 млн тонн кукурузы — это третий показатель в мире. Большую часть этой кукурузы, как и других зерновых, вывозят на экспорт по морю — огромными судами-зерновозами типа Panamax. Потому что так удобнее и дешевле. Но если бы бы кто-то захотел всю экспортную кукурузу загрузить в вагоны-зерновозы, то потребовался поезд длиной в 3,7 тыс. км — как расстояние от Киева до Мадрида. 
А если сделать то же самое с пшеницей, которой мы экспортировали 11,5 млн тонн, то поезд растянется от Киева до Лондона — на 2,38 тыс. км. 
 

 

 
5. Наших орехов хватило бы на полмиллиарда тортов! 
Сельское хозяйство — это не только зерно, молоко и мясо. Украина — один из мировых лидеров по выращиванию орехов. В прошлом маркетинговом году Украина вырастила 96,9 тыс. тонн грецких орехов — это 6 место в мире.
Если все эти орехи использовались для приготовления "Киевских тортов", то можно было бы сделать ...  484,5 млн тортов. Конечно, никто не съест столько тортов сразу, но мы на всякий случай посчитали: этого количества хватит, чтобы выдавать по одному торту в месяц каждому жителю Украины в течение года. 
 

6. Украинским мёдом можно всю зиму кормить жителей Финляндии!
Украинский мёд кушают по всему миру. В прошлом году Украина экспортировала 26 тыс. тонн мёда.
Особенно полезен он зимой — для профилактики простудных заболеваний. Ежедневное употребление 20-50 граммов меда в течение года улучшает состав крови и обмен веществ. Так вот, того количества меда, которое экспортировала Украина в прошлом году, хватит, чтобы давать по чайной ложке (30 грамм) каждому жителю Финляндии на протяжении 6 месяцев! Учитывая, что зимы в Финляндии суровые, это было бы очень кстати.
Еще один интересный факт о меде: первый рамочный улей придумал украинский пчеловод Пётр Прокопович в 1814 году.
 

 
7. Нашей пшеницей можно накормить сотни миллионов голодающих в Азии ...
Индия — быстроразвивающаяся страна. Но темпов роста ее экономики все равно не хватает, чтобы решить проблему пропитания более миллиарда жителей. В Индии 195 миллионов человек ежедневно засыпают голодными.
Если же смолоть всю нашу экспортную пшеницу (11 млн тонн), то получится 8,25 млн тонн муки. Выпекаем из неё 23,6 миллиарда батонов весом по 500 грамм и раздаём их голодающим Индии. 195 миллионов голодных индийцев смогут есть по одному батону каждый день на протяжении 4 месяцев.
 

 
8. … и всех жителей Европы — омлетами!
В 2014 году Украина экспортировала 1,75 миллиарда штук яиц. Если приготовить из них французские омлеты, такого количества омлетов хватит, чтобы 2 дня подряд кормить ими всех жителей ЕС. 
 

 
9. Украинской курятиной можно накормить весь Израиль 
Израиль — страна, чьи жители едят больше всего куриного мяса в мире — 70 килограмов на человека в год.
Мы подсчитали: если взять всю курятину, которую Украина экспортировала в 2014 году, то можно кормить всех израильтян 4 месяца.
 

 
10. Рапс — ещё один повод для гордости 
В 2014/2015 маркетинговом году мировой экспорт рапса составил 14,2 млн тонн. Канада — на первом месте (62%), на втором — Австралия (17%), Украина заняла третье место (14%). Но что это за третье место! Другие страны остаются далеко позади — мы экспортировали в два раза больше, чем все они вместе взятые.
 

 
11. В будущем Украина завалит мир кукурузой
Все эти грандиозные результаты в будущем станут еще более впечатляющими, когда украинские аграрии будут использовать потенциал нашей благодатной земли на 100%. 
Возьмём, например, кукурузу. Если довести урожайность украинских полей до уровня США (11 тонн кукурузы с гектара), то мы собрали бы 50 млн тонн. Это в 2 раза больше, чем выращивает Аргентина, и в 10 раз больше, чем Германия. 
Сейчас урожайность кукурузы в Украине — 6 тонн с гектара.
 

 
 
У Украины огромные перспективы в агробизнесе — мы способны влиять на мировые рынки продовольствия, от Украины в значительной степени зависит продовольственная безопасность мира.
Если хотите узнать еще больше крутых фактов об украинском агробизнесе, подпишитесь на оповещение о выходе нового инфографического справочника "Агробизнес Украины-2014", в котором специалисты  BakerTilly, LatifundistMedia, CreditAdricole,  Aequo,  аналитики и дизайнеры контент-маркетингового агентства TopLead  собрали всю важную и полезную информацию об агробизнесе и изобразили её в удобных и красивых инфографиках.
Инфографический справочник прошлого года победил на международном конкурсе "Content Marketing Awards"
 
Источник - http://businessviews.com.ua/

 
Источник - FirstBusinesschannel
У вас есть шанс стать самым продвинутым аграрием в Украине. Эта статья расскажет об удивительных технологиях в сельском хозяйстве, граничащих с гениальностью «тракторных» новинках и других высокотехнологичных решениях, которые делают аграрный бизнес морем, в которое впадают инновационные реки.
ОПУБЛИКОВАНО 09 ИЮНЯ, 12:06

Время, когда аграрий был простолюдином в обтрепанной одежде, прошло. Теперь это прогрессивный человек, который использует новейшие IT-решения для своего бизнеса. Скоро вы увидите его в очках Google Glass и с часами iWatch, печатающего на 3D-принтере деталь для своего робота-комбайна, которым он управляет на расстоянии.
1. Интерактивные очки дают свободу действий
Мы привыкли считать, что продукты Google — это то, что нельзя пощупать. Однако интернет-сервисы и операционная система — это не последнее, чем нас удивила знаменитая компания. Интерактивные очки Google Glass изменили взгляд многих людей на то, каким может быть компьютер. То, о чем раньше писали фантасты, теперь стало реальностью. Google Glass позволяют освободить руки во время использования камеры, мультимедиа и Интернета. Если разработчики новейшего программного обеспечения для сельского хозяйства смогут адаптировать свои продукты под операционку Google Glass, то, возможно, очень скоро ферма превратиться в ожившую фантазию писателя-футуриста.
2. Смарт-часы — вся система управление фермой на вашей руке
Кроме своего нового гаджета Google занимается адаптацией Android для носимых устройств. Бизнес носимых компьютеров растет. Samsung, например, выпустила часы, взаимодействующие со смартфоном, так что их владельцы могут разговаривать через запястье. От Apple ждут аналогичного продукта в этом году. Конечно, можно удобно пользоваться обычными смартфонами с помощью гарнитуры, но потребитель всегда жадный до новинок. Умные аксессуары, будь то часы или очки, смогут облегчить коммуникацию на ферме, а в более далекой перспективе стать средством управления автоматизированными сельскохозяйственными системами.
3. Универсальный протокол передачи данных обеспечивает взаимодействие техники с другим оборудованием
Если за последние 10 лет вам приходилось покупать новейшее сельскохозяйственное оборудование на зарубежном рынке, то вам должен быть знаком ISO 11783. Это протокол передачи данных, который разработан для аграрного бизнеса и обеспечивает соответствие сельхозтехники и используемого вместе с ней оборудования. Но дело в том, не вся аппаратура поддерживает этот стандарт. Тот инструментарий, который с ним совместим, называется ISOBUS-сертифицированным. Покупая новую технику, стоит обратить внимание именно на эту аббревиатуру в характеристиках — тогда можно будет использовать всё её возможности "на полную".
4. Работа тракториста стала проще благодаря двустороннему взаимодействию
Сегодня "общение" трактора и его оборудования преимущественно сводится к тому, что трактор "командует" другими гаджетами.  Однако скоро произойдёт переход к другому типу взаимодействия, когда трактор ещё и получает информацию от подключённого оборудования.  AEF, организация, которая занимается стандартизацией электроники в аграрном секторе, заявляет, что один из функциональных блоков ISOBUS — это система управления тракторным инструментарием (TIM, Tractor Implement Management). Она, к примеру, может упрощать работу трактористу, обеспечивая регулировку скорости машины в зависимости от объемов загрузки прицепа трактора.
TIM-системы уже продают в Европе. Компания Grimme, например, предлагает TIM Root Runner — систему автоматического сбора урожая свеклы. Krone внедрила TIM в Ultima, агрегат пресс-сборщика для упаковки собираемого урожая: система регулирует скорость трактора, обеспечивая плавный поток поступающего в пресс сборочного материала и плотные кипы.
Если вы хотите, чтобы ваше обладало такими возможностями, то, покупая технику в будущем, убедитесь в наличии у нее ISOBUS-сертифицированного штекера или соединителя и электронного блока управления, которые поддерживают функционал TIM. Это будет существенным шагом в направлении автоматизации бизнеса.
5. Электропривод расширит возможности техники
Через лет пять электропривод на сельскохозяйственной технике будет распространённым явлением в Европе и Северной Америке. Это очень удобная система: маленькие электромоторы, питаемые от батареи или генератора, будут контролировать функции, которые раньше обеспечивал механический или гидравлический привод. Например, электрический привод даст фермерам новые возможности в эксплуатации посевного оборудования: высокоскоростное измерение количественных показателей засева, регулировка скорости процесса, засевание одной полосы земли двумя видами семян одновременно.
6. Множество сенсоров позволяет контролировать всё вокруг
Самые распространенные датчики в сельском хозяйстве — это сенсоры влажности грунта, которые применяют компании, занимающиеся орошением. Кэрол Ренауро, менеджер продуктовой линейки для работы с водными ресурсами от корпорации John Deer, отмечает, что это группа датчиков — лишь малая часть из представленных на рынке. "Есть еще сенсоры для мониторинга окружающей среды, для определения питательных веществ в почве".
При этом датчики влажности земли, например, можно применять не только при орошении, но и при засевании сухого грунта. Они позволяют установить степень влажности и температуру грунта, что важно для посева. Ренауро подчеркивает, что сенсоры очень полезны для моделирования посевной кампании. Это отличный инструмент управления рисками.
В компании Kinze Manufacturing разрабатывают два типа восприимчивых к препятствиям устройств. Один вид сенсора (лидар) чрезвычайно точен и получает данные в пределах 9 метров, в то время как второй (радар) не такой точный, но радиус его восприятия — 45 метров. Лидар чувствителен к свету, который отражают предметы, производит измерение дальности и использует лазер для обнаружения препятствий. Это позволит трактору "видеть" обстановку вокруг и не натыкаться на то, что могло бы заваляться рядом.  
7. Следить за полем можно с воздуха
С помощью беспилотников или космических спутников можно делать фотографии поля для анализа состояния посаженных культур и для принятия решений относительно времени сбора урожая, дополнительного посева или удобрения почвы. Системы беспилотных летательных аппаратов или спутников позволят выявить неурожайные или малопродуктивные участки земли и узнать причины этого явления. Можно также узнать, где грунт слишком влажный (или наоборот), а после того, как урожай вырос, определять недостаток азота в почве благодаря инфракрасным фотографиям.
8. Сельскохозяйственные роботы будут работать вместо человека так долго, как нужно
Роботизация сельского хозяйства неизбежна. Преимущества роботов в том, что они могут буквально весь день делать свою работу: управлять трактором, следовать за комбайном, искать вредителей, уничтожать сорняки и даже сажать культуры. Компании John Deer и Claas уже представлены в сегменте автоматической сельхозтехники. Хотя их машины ещё требуют присутствия человека, который бы ими управлял. Единственный фактор, который сдерживает полномасштабную роботизацию — это цена. Чтоб фермеры покупали такую технику, она должна стоить меньше, чем человеческий труд.
9. На 3D-принтерах можно печатать детали к технике
3D-печать уже и новацией не назовешь: её применяют почти во всех сферах. Она предоставляет восхитительные возможности компаниям, специализирующимся на сельхозтехнике, в том числе и тем, которые занимаются техобслуживанием — можно быстро и точечно менять изношенные или поврежденные детали, производя новые прямо во время ремонта. Дэвид Аллан, сотрудник Rapid Prototype Engineering, подразделения CNH Industrial, которое использует технологию 3D-печати, говорит, что этот способ изготовления деталей выгодный для машиностроительных предприятий, ведь инженеры получают больше экземпляров изделий для тестирования.
10. Аграрии решительно настроены использовать компьютерные технологии
В этом году аграрии создали специальную организацию Open Ag Data Alliance, сфера деятельности которой — это высоконаучные программно-информационные продукты. Они работают над тем, чтобы владельцам аграрного бизнеса было проще обмениваться информацией с поставщиками, а также для обеспечения доступа к сведениям, необходимым для организации процессов. Учреждение работает над созданием стандарта по обмену данными между разными электронными системами. Это необходимо, чтобы аграрии могли перейти на использование главного продукта организации — облачного сервиса, с помощью которого можно не только хранить файлы, но и обмениваться информацией, взаимодействовать с партнёрами на всех этапах сельскохозяйственного производства с партнерами. Без стандарта невозможно будет совершить перевод данных с других облачных сервисов.
 
Главный проблема почти во всех этих технических новинок — это проблема рентабельности. Никто не будет использовать прогрессивные разработки, если они снизят прибыль или вообще приведут к убыткам. А любые инновации требуют расходов. Но одно преимущество отрицать нельзя: техника становится более "гибкой". Теперь производители могут проектировать свое оборудование не под конкретные модели машин, а под определенный стандарт. 
 
Источник - http://businessviews.com.ua/
1. К 2030 году потребность в еде увеличится на треть — значение украинского сельского хозяйства возрастёт ещё больше
Если быть совсем точным, то на 35%. В последние десятилетия скорость выращивания злаковых в мире уменьшается, а население Земли к 2030 году достигнет 8 миллиардов. Еда станет ещё более ценным ресурсом, чем сейчас. Возможности нашего сельского хозяйства уже впечатляют, а скоро перспективы будут ещё больше. 
 

 
2. В этом году у украинского сельского хозяйства снова рекордные показатели 
В 2014/2015 маркетинговом году наши фермеры радуют достижениями:
- рекордный урожай зерновых культур — 63,8 млн тонн;
- рекордный экспорт зерновых — 34,8 млн тонн (3 место в мире);
- рекордный урожай яблок — 1,3 млн тонн;
- первое место в мире по производству подсолнечного масла — 4,4 млн тонн;
- первое место в мире по его экспорту — 3,8 млн тонн. 
И это несмотря на то, что площадь сельхозземель в Донецкой и Луганской областях уменьшилась на треть, а результаты по Крыму вообще не вошли в отчётность. 
 

 
3. Повод задуматься: мы продаём сырье 
Из-за сырьевой структуры экономики у Украины возникает две проблемы:
1) страна сильно зависит от колебаний цен на мировых аграрных рынках. Те проблемы, которые сейчас испытывают государства, зависимые от экспорта нефти, может ощутить и Украина, если цены на агропродукцию резко снизятся. 
2) В Украине не создается добавленная стоимость, которая обеспечивает благосостояние граждан и страны.
Но, тем не менее, Украина — одна из лидирующих в сельском хозяйстве стран в мире. Это повод для гордости. И для работы над индустриализацией страны. Как было бы круто, если бы Украина лидировала и в промышленности!
4. За последние 10 лет урожайность зерновых выросла на 70% 
 

 
А вот показатели урожайности других культур
График в большем размере смотрите здесь

 
5. Но средняя урожайность в Украине пока что меньше, чем в Европе
По сравнению с другими странами Европы, в Украине высокая урожайность кукурузы — 65 центнеров с гектара. В то время как в Нидерландах — 50, во Франции — 43, в Чехии — 31, Италии — 25. Но урожайность подсолнечника, пшеницы и ячменя в Украине почти самая низкая в Европе, а по яблокам мы находимся посредине "урожайного рейтинга". 
Причины отставания — слишком сильная регуляция рынка со стороны государства, нехватка специалистов, невозможность многих фермеров купить качественный посадочный материал, удобрения, технику, взять дешёвый кредит. 
6. Даже количество техники у украинских аграриев год от года уменьшается
Генеральный директор компании "КУН-Украина", которая производит сельхозтехнику, Асад Лапша считает, что при ежегодных инвестициях в технику на уровне 2-2,5 млрд долларов Украина через 5-7 лет способна выйти на европейский уровень технической оснащённости агробизнеса. 
 

 
7. Если бы урожайность зерновых в Украине была на среднеевропейском уровне, мы бы собрали на 25 миллионов тонн больше! 
И оставили бы позади весь континент (пока что в Европе по урожаю зерновых лидирует Франция, Украина — на втором месте).
 
Чтобы достичь мирового аграрного лидерства и эффективно реагировать на предстоящие вызовы, Украине ещё надо поработать. Но мы сможем. Украину издавна знают, как "житницу Европы" — природа благоволит нам. Мы не растратим этот потенциал, а только увеличим его. 
 
Источник - http://businessviews.com.ua/
Половина населения планеты живёт в городах, а будет ещё больше. Пробки, суета и безразличие горожан порой доводят до отчаяния. Хорошо, что есть, куда деться от этих проблем.
1. Жизнь в городе сводит с ума
У жителей городов вероятность получить тревожный невроз на 21% выше, чем у жителей села, а аффективные расстройства — на 39% выше. Область мозга, которая занимается обработкой стрессовых ситуации, у горожан куда активнее.
2. Грязный воздух отравляет организм
Если долго дышать воздухом современных городов, значительно увеличивается риск смерти от коронарной недостаточности, порока сердца и рака лёгких.
3. Непостоянный распорядок дня вредит здоровью
Горожане более чувствительны к изменениям суточного ритма. В будние и выходные у нас разный распорядок дня, и это запутывает организм. Последствия — ожирение и хронические заболеваниям, например, диабет.
4. Слишком громкий шум увеличивает риск смерти
Сирены машин экстренных служб и клаксоны автомобиля тоже вредят здоровью — организм не приспособлен к такой какофонии и громким звукам. Недавнее исследование 8,6 миллионов жителей Лондона доказало связь между шумом от дорожного трафика и высоким риском смертности.
5. Горожане всегда спешат
Исследование того, как быстро передвигаются люди, показало, что самый быстрый ритм жизни — в Японии и Западной Европе, а медленный — в неразвитых странах. Также постоянно спеат жители стран с холодным климатом, экономически развитых государств и народы, которые традиционно ценят индивидуализм, а не коллективизм.
6. Города полны безразличной толпы
Мы идём мимо и не замечаем, что происходит вокруг, даже если это что-то плохое: на наших глазах будут бить человека, кому-то станет плохо, а мы пройдём мимо. Психологический эффект, когда свидетели чрезвычайной ситуации не пытаются помочь пострадавшим, называется эффект свидетеля.
7. Грязный воздух увеличивает вероятность астмы
Согласно исследованию 500 семей, живущих в городе, городские дети больше подвержены этой болезни — на них влияет больше стрессов, микробов и аллергенов.
8. Иммунная система в городе слабеет
Исследования показывают, что городские жители больше подвержены аллергиям, чем сельские.
9. В селе можно заниматься сельским хозяйством
Агробизнес — самая перспективная отрасль в Украине. Украинские сельхозтовары продаются во всем мире, Украина возвращает себе статсус "житницы Европы". Но только жители села могут стать частью украинской аграрной success story.
 
Источник - http://businessviews.com.ua/
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подготовила отличную видеографику, в которой рассказала о том, что на самом деле происходит у нас под ногами. 
 
1. Почва на 45% состоит из минеров, и только на 5% — из органики 
Эти ничтожные 5% обеспечивают жизнь — благодаря органике на земле вообще что-то растёт. 
 

 
2. Но органики в земле мало, но в одной чайной ложке грунта больше микроорганизмов, чем людей на всей планете 
 

 
3. Четверть всех живых организмов планеты живут в почвах 
 

 
4. Но треть грунтов на Земле уже деградировала 
Деградация грунта — это уменьшение его полезных свойств и плодородности. 
 

 
5. Из-за деградации ежегодно исчезает 50 тысяч км2 плодородных земель 
50 тысяч км2 — это примерно площадь Коста-Рики, или Боснии и Герцеговины, Словакии или двух Крымских полуостровов. 
 

 
6. В Европе каждый час 11 гектаров земли "отбирают" города для своего расширения
За год накапливается на целый Киев и ещё один Дарницкий район столицы. 
 

 
7. 95% еды мы выращиваем в земле 
 

 
8. И зря выбрасываем больше трети выращенного
Половину из выброшенного можно превратить в компост, чтобы удобрять землю. 
 

 
9. Если грамотно управлять земельными ресурсами, то можно выращивать на 58% еды больше
 

 
10. Чтобы образовался 1 сантиметр почвы, может понадобиться до тысячи лет 
 

 
Почва — невозобновляемый ресурс, ведь новая пригодная для сельского хозяйства почва образовывается значительно дольше, чем живут люди. Чем более бережно мы будем к ней относиться, тем больше людей смогут избежать голодной смерти. 
 Источник - http://businessviews.com.ua/
Место в севообороте
Кукуруза не относится к культурам строгого чередования. При хорошей агротехнике она удается после различных предшественников и даже при монокультуре. Лучше для нее те предшественники, которые способствуют сороочищению и влагонакоплению. Высокие урожаи зерна кукуруза дает после озимых хлебов, гречихи, зернобобовых культур, горчицы, рапса, кориандра, яровых зерновых. После пропашных культур (картофель, бахчевые и др.) кукурузу в севообороте размещать экологически нецелесообразно, поскольку это ускоряет потерю гумуса и распыление почвы, но эпизодически - возможно. После подсолнечника и сахарной свеклы нельзя размещать кукурузу еще и потому, что они глубоко иссушают почву и она сильно снижает урожайность, особенно в засушливых районах. Избегают размещать ее после проса (и перед ним), чтобы не распространять их общего вредителя -стеблевого мотылька. Сама кукуруза - хороший предшественник яровых зерновых, а в ряде районов и озимых хлебов, однолетних трав и др.
 
Обработка почвы
Обработка почвы (основная и допосевная) под кукурузу во многом сходна с обработкой ее под просо. После раноубираемых предшественников применяют полупаровую или улучшенную зяблевую обработку с применением гербицида сангор, 27 % в.р. - 1,8-3,6 л/га или аминной соли 2,4-Д, 40 % в.к. - 2,5 л/га в послеуборочный период для уничтожения многолетних корнеотпрысковых сорняков. После поздних предшественников проводят обычную зяблевую вспашку с предварительным диско-винием (после кукурузы и подсолнечника) или без него (картофель и т.п.).
Кукуруза, требуя рыхлых почв, хорошо отзывается на углубление вспашки зяби. Под нее обычно пашут на 25-27 см, а при повторных посевах - до 30 см, для лучшей заделки в почву послеуборочных остатков.
В сухостепных районах обязательными должны быть задержание снега и талых вод.
Весенняя обработка почвы направлена на сохранение влаги и уничтожение сорняков. Гребнистую зябь весной боронуют диагонально-перекрестным способом, выравнивают поверхность поля выравнивателем ВП-8 и др., проводят 1-2, иногда 3 культивации по мере отрастания сорняков. На полях, выровненых осенью (полупар), можно отказаться от весеннего боронования почвы, чтобы обеспечить более полное появление всходов сорняков и уничтожить их последующей культивацией. Последнюю (предпосевную культивацию) проводят обычно (особенно при безгербицидной технологии возделывания) при массовом появлении мелких всходов просовидных сорняков на глубину посева семян после или одновременно с внесением гербицида.УдобрениеКукуруза высокотребовательна и очень отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений.
На создание 1 т зерна с соответствующим количеством соломы требуется 24-30 кг азота, 10-12 фосфора, 25-30 кг калия. При недостатке элементов питания, особенно азота, резко уменьшается урожай зеленой массы и зерна, а его избыток затягивает созревание. Примерные нормы внесения удобрений под кукурузу для получения 50-55 ц/га зерна в ЦЧР составляет N60P60-90K40-60. Хороший эффект оказывает внесение 30-40 т/га полуперепревшего навоза. Нормы удобрений определяют балансовым методом с учетом особенностей зоны и почвы.
В основной прием, под вспашку зяби, вносят фосфорно-калийные туки и органические удобрения, а также половину нормы азотных удобрений (в аммиачной форме). Вторую половину азота (аммиачная вода, КАС и др.) вносят под первую культивацию или в подкормку при первой или второй обработке междурядий. Подкормки эффективны, если почва влажная. В рядки при посеве вносят по 5-10 кг/га д.в. гранулированного суперфосфата на 3-5 см глубже и на 2-3 см сбоку от семян. Микроудобрения бора, марганца и цинка часто бывают высокоэффективны при высоких урожаях. Борные удобрения (борная кислота и др.) особенно эффективны на известкованных почвах; цинковые (серно-кислый цинк и др.) - на черноземных, карбонатных, особенно песчаных, почвах. Марганец эффективен на выщелоченных черноземах, серых лесных почвах, медные удобрения - на торфяных почвах.
Для повышения содержания протеина в зеленой массе и зерне кукурузы можно применить некорневую азотную подкормку через 10-15 дней после цветения 30 %-ным раствором мочевины (30-45 кг/га д.в.).ПосевКукурузу высевают отсортированными, откалиброванными и протравленными кондиционными семенами, имеющими всхожесть не ниже 95 %. Для повышения энергии прорастания семена после калибровки подвергают в течение 5-6 дней солнечному или воздушно-тепловому (в теплом помещении) обогреву, Семена протравливают витатиурамом, тигамом или ТМТД - по 2 кг/т с включением микроэлементов (недостающих в почве) и покрытием их пленкообразующим составом (инкрустация). Семена к посеву готовят на семенных заводах или в хозяйствах.
Срок сева кукурузы выбирают с учетом погодных условий, засоренности поля, скороспелости и т.п. К посеву приступают обычно при устойчивом прогревании посевного слоя почвы до 10-12°С (на чистых полях холодостойкие сорта - при 8-10°С). При безгербицидной технологии кукурузу высевают после уничтожения массовых всходов просовидных и других сорняков предпосевной культивацией.
Основной способ посева кукурузы пунктирный с междурядиями 70 см сеялками СУПН-8, СПЧ-6М, СККП-12. Ширину междурядий во влажных районах для низкостебельных скороспелых гибридов уменьшают до 60 см, а в засушливых условиях и для высокорослой позднеспелой кукурузы ее увеличивают до 90-140 см.
Посев кукурузы в гребни (которые нарезают с осени) гребневой сеялкой применяют в переувлажненных северных районах кукурузосеяния на тяжелых почвах. Почва в гребнях быстрее подсыхает и прогревается, лучше аэрируется, что позволяет раньше посеять и получить всходы.
Норма высева семян сильно варьируется в зависимости от условий, высоты стеблестоя, плодородия, влажности почвы и т.п. Оптимальная густота стояния кукурузы в посевах зависит от зоны и скороспелости гибридов. В лесостепной зоне ЦЧР оптимальная густота стеблестоя раннеспелых гибридов зерновой кукурузы к уборке должна составлять 65-80 тыс растений на 1 га (45-56 растений на 10 м рядка при междурядиях 70 см), а в степной зоне - 60-65 тыс/га (42-45 растений на 10 м) при использовании раннеспелых и 45-50 тыс/га (32-35 растений на 10 м) - при посеве среднеранних гибридов.
Количественная норма высева семян должна превышать конечную густоту стеблестоя на 20-25 (до 30) %. Она составляет в лесостепи 80-100 тыс шт.зерен на 1 га (56-70 зерен на 10 м рядка), а в степной зоне - 55-60 тыс/га (38-42 зерена на 10 м рядка) для среднеранних и 75-80 тыс/га (52-56 зерена на 10 м рядка) для раннеспелых гибридов. Расход семян кукурузы на 1 га посева колеблется от 10 до 25 кг.
Нормальная глубина посева в оптимальные сроки - 6-8 см. Однако в первые дни сева в неглубоко прогретую, влажную, особенно глинистую почву лучшей будет глубина 4-5, при посеве же в подсохшую почву, чтобы семена положить во влажный слой, бывает целесообразно углубить посев до 10-12 см. Иногда в таких случаях применяют бороздковые посевы. Тогда общая глубина (глубина борозды + глубина посева) расположения семян в почве может достигать 14-15 см и более.
Кукуруза, образуя эпикотиль и колеоптиль, суммарная длина которых составляет 12-15 см, может всходить с такой глубины, хотя при этом резко снижается полевая всхожесть, истощаются проростки и сильно задерживается появление всходов.УходПри сухой ветреной погоде сразу после посева кукурузы проводят прикатывание. Оно выравнивает поверхность, уменьшает иссуше-ние почвы и повышает дружность появления всходов сорняков (которые будут уничтожены последующими обработками) и кукурузы. Во влажную погоду прикатывание излишне и даже вредно.
Через 4-5 дней после посева поле боронуют поперек рядков посева для разрушения почвенной корки и уничтожения нитевидных ростков сорняков. Глубина рыхления почвы боронами БЗСС-1 должна быть на 1-2 см мельче глубины посева семян.
Боронование по всходам проводят в фазе 3-4-х (до 5-6-ти) листьев кукурузы поперек рядков в дневные часы, когда ослабевает тургор. Оно особенно эффективно при наличии нитевидных проростков сорняков и почвенной корки. Чрезмерно раннее боронование всходов сильнее изре-живает посев. Боронование до и после всходов уничтожает 70-85 % всходов сорняков.
Для борьбы с сорняками и рыхления почвы проводят 2-3 (при использовании гербицидов - 1-2) междурядные обработки. Первую - в фазе 3-5-ти листьев культиватором, оборудованным спаренными игольчатыми дисками или прополочными боронками, уничтожающими мелкие сорняки в защитной зоне, вторую - при появлении сорняков или почвенной корки, примерно через две недели после первой, и третью -при высоте растений 60-70 см.
Первую культивацию междурядий проводят на глубину до 12 см, оставляя узкие защитные полосы (10-15 см). При последующих культивациях глубину по мере разрастания корней в междурядиях уменьшают до 7-4 см, ширину защитных полос увеличивают до 20-25 см. При последней обработке культиваторы, оборудованные лапами с отвальчиками, присыпают и уничтожают в рядках всходы сорняков.
Предпосевная нарезка щелей глубиной до 35 см (астраханская технология) позволяет ускорить посев и культивацию междурядий, исключить подрезание растений в рядке и уменьшить защитные полосы, поскольку ножи-копиры, закрепленные на сеялке и культиваторе, двигаясь по направляющим щелям, удерживают сеялку или культиватор от смещений. Нарезку щелей можно совместить с ленточным внесением гербицида в зону рядка.
 
Применение гербицидов
Различают гербициды почвенные (базовые), их вносят под предпосевную культивацию или довсходовое боронование, и вспомогательные (страховые), применяемые по всходам. Вносят их путем сплошного опрыскивания почвы или всходов кукурузы, расходуя по 300-400 л/га рабочего раствора. Более перспективно в экономическом и экологическом отношениях ленточное внутрипочвенное или поверхностное внесение гербицида. Необходимое условие эффективности гербицида - совпадение спектра его действия с видовым составом сорняков.
Почвенные гербициды обладают широким спектром действия. Они губительны для однолетних одно- и двудольных сорняков. Их применяют до посева под предпосевную культивацию. Основные из них следующие: ализор, 72 % к.э. - в дозе 4,5-9 л/га (с немедленной заделкой), лассо, 48 % к.э. - в дозе 5-7 л/га, примэкстра, 50 % к.с. - 4-6 л/га, эрадикан 6Е, 72 % к.э. - 5-6,3 л/га. Симазин,50% с.п. - 3-4 кг/га и протразин (смесь атразина 33,3 % и прометрина, 16,7 %), 50 % с.п. - 4-6 кг/га -долго действующие (стойкие) гербициды. Их применяют под кукурузу, после которой будет снова выращиваться кукуруза, сорго, суданская трава и другие устойчивые к ним культуры. Большинство же полевых растений угнетаются их последействием.
Вспомогательные гербициды - избирательного действия. Их применяют по всходам против сорняков, не погибших от действия почвенного гербицида. В фазу 3-5-ти листьев кукурузы используют следующие гербициды: аминная соль 2,4-Д, 40 % в.р. - 1,5-2,5 л/га (против двудольных однолетних сорняков), базагран, 48 % в.р. -2-4 л/га (против двудольных, устойчивых к 2,4-Д), лонтрел-300, 30 % в.к. - 1 л/га (против осотов, ромашки). Наиболее чувствительны к гербицидам всходы сорняков в фазе 1-2-х листьев.
Рабочие растворы гербицидов готовят машинами АПЖ-12, АПР "Темп" и др. и вносят их опрыскивателями ПОУ, ОП-1600-2 и др., соблюдая инструкции и необходимые меры безопасности.
Защита от вредителей и болезней должна быть интегрированной, включающей комплекс агротехнических, химических и биологических мер борьбы. Основные вредители кукурузы: стеблевой мотылек, проволочник, ложнопроволочник и др. В борьбе против стеблевого мотылька применяют правильное чередование культур в севообороте, уборку на низком срезе, глубокую вспашку, выпускают трихограмму (100-300 тыс особей в начале лёта бабочек и повторно через 6-7 дней), а при массовом появлении гусениц кукурузу опрыскивают каратэ, 5 % к.э. - 0,2 л/га или нуреллом, 20 % к.э. 0,4 л/га.
Против проволочника и ложнопроволочника во время сева вместе с семенами вносят в почву диазинон, 5 % г. - 40-50 кг/га или каунтер, 10 % г. - 15 кг/га при численности личинок 3-10 шт/м .
Для защиты растений от пузырчатой головни, корневой гнили и фу-зариоза наряду с протравливанием семян применяют и опрыскивание посева азоценом, 25 % с.п. - 0,5 кг/га или байлетоном, 25 % с.п. - по 0,5 кг/га в фазу цветения початков.УборкаУборку початков кукурузы без обмолота (с очисткой или доочисткой их на стационаре) начинают при влажности зерна 40-35 % самоходным шестирядным комбайном КСКУ-5 "Херсонец-200" или прицепным трехрядным - ККП-3 "Херсонец-9". Листостебельную массу измельчают и собирают. Початки доочищают от оберток на стационаре початкоочи-стителем ОП-15, сушат их воздухонагревателем ВК-1 или др., обмолачивают на МПК-30. Сухое зерно хранят в складе. Этот способ уборки предпочтителен для семенной кукурузы.
При влажности зерна менее 30 % фуражную кукурузу убирают, обмолачивая початки комбайном "Нива" с приставкой ППК-4.
Влажное зерно хранят в облицованных траншеях в измельченном виде (корнаж). Измельчают зерно дробилками. Траншея должна быть заполнена за 5-6 дней, масса в ней хорошо утрамбована и загерметизиро-вана с помощью пленки. Для защиты от грызунов ее присыпают известью, покрывают щитами и слоем земли.
Влажное зерно можно также сохранить в траншее, если его быстро и равномерно обработать консервантами на машинах ПС-10, Мобитокс и др., не употреблявшихся для протравливания семян. Расход консервантов пропорционален влажности зерна (табл. 20). Зерно тоже нужно утрамбовывать, траншею - загерметизировать.
 Семена нута купить
Вы можете купить семена нута в нашей компании как в розницу так и оптом - это качественные семена нута производства Измаил. Частный предприниматель Фермерское хозяйство имеет большой опыт работы с различными семенами. Нут один из лучших наших продуктов. Зерна нута полезный продукт высокого качества. Купить семена нута можно у нас заказав их через наш интернет магазин.Вы можете приобрести у нас качественные семена нута по выгодным ценам.У нас лучшая в Украине цена зерна нута.
Оптимізація вирощування пшениці озимої
Кандидат сільськогосподарських наук - І. І. Середа
Інститут сільського  господарства  степової зони НААН України
 
Пшениця озима є основною зерновою культурою. Не дарма кажуть, що хліб – всьому голова. Нажаль, сучасний економічний стан сільського господарства, не дозволяє забезпечити цій культурі гарні попередники та систему живлення. Насьогодні більша половина площ озимини в нашій країні висівається по небажаних попередниках, зокрема соняшнику та без належного застосування мінеральних добрив. Це призводить до низького рівня рентабельності виробництва, або повної збитковості вирощування зерна пшениці озимої. Для нівелювання негативних факторів та отримання достойного прибутку при вирощуванні цієї культури недостатньо просто застосовувати добрива. В господарствах повинне бути впроваджене раціональне використання як макро- так і мікроелементів, тобто забезпечення культури всіма необхідними елементами живлення. Також потрібно звертати увагу на коефіцієнт використання елементів з мінеральних добрив та ґрунту. Найпродуктивніше використання рослинами поживних речовин забезпечується при оптимально збалансованій кількості доступних рослині макро- і мікроелементів.
Необхідність регулювання живлення рослин щодо окремих елементів у агрономічній практиці далеко не однакова. Мікроелементи потрібні рослинам в обмежених кількостях. Винос цих елементів з урожаєм сільськогосподарських культур становить лише десятки або сотні грамів на 1 га, і потреба в багатьох з них може повністю задовольнятися за рахунок ґрунту і застосовуваних органічних добрив. Однак найчастіше проявляється дефіцит окремих мікроелементів у більш вимогливих до їхньої наявності культур. Застосування мікроелементів у вигляді відповідних мікродобрив може в цьому випадку значно підвищити врожай сільськогосподарських культур і поліпшити якість продукції. Одночасно досягається мінімальне споживання елементів живлення на одиницю врожаю товарної сільськогосподарської продукції. Такі мікроелементи, як цинк, бор, марганець та мідь зазвичай містяться в більшості ґрунтів в кількостях, недостатніх для забезпечення рослин.
Незважаючи на різкі відмінності в кількісній потребі, функції кожного необхідного макро- і мікроелемента в рослинах строго специфічні, жоден елемент не може бути замінений іншим. Нестача будь-якого макро- або мікроелемента призводить до порушення обміну речовин і фізіологічних процесів у рослин, погіршення їх росту і розвитку, зниження врожаю і його якості. При гострому дефіциті елементів живлення у рослин з'являються характерні ознаки голодування. Нижче приведемо значення основних елементів живлення рослин та ознаки їх дефіциту.
Азот входить до складу білків, ферментів, нуклеїнових кислот, хлорофілу, вітамінів, алкалоїдів. Рівень азотного живлення визначає розміри та інтенсивність синтезу білка та інших азотистих органічних сполук у рослинах і, отже, значно впливає на ростові процеси. Надмірне, особливо одностороннє, забезпечення рослин азотом може викликати уповільнення їх розвитку і погіршити структуру врожаю. Але при усуненні різниці між потребою посівів у цьому елементі та наявністю його в ґрунті необхідно пам’ятати, що рослини можуть використовувати тільки близько 50% від діючої речовини азотних добрив.
Фосфор відіграє надзвичайно важливу роль у процесах обміну енергії в рослинних організмах. При нестачі фосфору порушується обмін енергії і речовин в рослинах. Особливо різко дефіцит фосфору позначається у всіх рослин на формуванні репродуктивних органів. Листки рослин при нестачі фосфору набувають сіро-зеленого, пурпурового або червоно-фіолетового забарвлення. У зернових злаків дефіцит фосфору знижує кущіння та формування плодоносних стебел. Ознаки фосфорного голодування зазвичай проявляються вже на початкових стадіях розвитку рослин, коли вони мають слаборозвинуту кореневу систему і не здатні засвоювати важкорозчинні фосфати ґрунту.
Калій бере участь у процесах синтезу і відтоку вуглеводів в рослинах, обумовлює водоутримуючу здатність клітин і тканин, впливає на стійкість рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища і ураженість культур хворобами. Зовнішні ознаки калійного голодування виявляються в побурінні країв листових пластинок – «крайовому запалі».
Кальцій відіграє важливу роль у фотосинтезі і пересуванні вуглеводів, у процесах засвоєння азоту рослинами. Він бере участь у формуванні клітинних оболонок, обумовлює обводненість і підтримку структури клітинних органел. Нестача кальцію позначається насамперед на стані кореневої системи рослин. При дефіциті кальцію гальмується також ріст листя, у них з'являється хлоротична плямистість, потім вони жовтіють і передчасно відмирають.
Магній входить до складу хлорофілу, бере участь у пересуванні фосфору в рослинах і вуглеводному обміні, впливає на активність окислювально-відновних процесів. При нестачі магнію знижується вміст хлорофілу в зелених частинах рослин і розвивається хлороз між жилками листа.
Сірка має важливе значення в житті рослин. Основна кількість її в рослинах знаходиться у складі білків та інших органічних сполук. Сірка бере участь в азотному, вуглеводному обміні рослин і процесі дихання, синтезі жирів. При нестачі сірки утворюються дрібні, зі світлим жовтуватим забарвленням листки на витягнутих стеблах, погіршуються ріст і розвиток рослин.
Залізо входить до складу окислювально-відновлюваних ферментів рослин і бере участь у синтезі хлорофілу, процесах дихання та обміну речовин. При нестачі заліза розвивається хлороз. Листки втрачають зелене забарвлення, потім біліють і передчасно відмирають.
Бор має великий вплив на вуглеводний, білковий і нуклеїновий обмін, ряд інших біохімічних процесів в рослинах. При його нестачі порушуються синтез вуглеводів, формування репродуктивних органів, запліднення і плодоношення. Дефіцит бору викликає ураження серцевинною гниллю коренеплодів, появу дуплистості коренів. У соняшника гострий дефіцит бору викликає повне відмирання точки росту або при більш пізній прояві нестачі бору спостерігається ненормальний розвиток квіток, пустоцвіт і зниження врожаю насіння.
Молібдену належить виняткова роль в азотному харчуванні рослин. Він бере участь у процесах фіксації молекулярного азоту (бобовими в симбіозі з бульбочковими бактеріями) і відновленні нітратів у рослинах. Зовнішні ознаки нестачі молібдену подібні з ознаками азотного голодування – різко гальмується ріст рослин, внаслідок порушення синтезу хлорофілу вони набувають блідо-зеленого забарвлення.
Марганець входить до складу окислювально-відновлюваних ферментів, що беруть участь у процесах дихання, фотосинтезу, вуглеводного і азотного обміну рослин. Він відіграє важливу роль у засвоєнні нітратного і амонійного азоту рослинами. Найхарактерніший симптом марганцевого голодування – точковий хлороз листя. На листкових пластинках між жилками з'являються дрібні жовті хлоротичні плями, потім уражені ділянки відмирають.
Мідь бере участь у процесах фотосинтезу, вуглеводного і білкового обміну. При дефіциті міді різко знижується врожай зерна, а при гострому мідному голодуванні спостерігається повна відсутність плодоношення.
Цинк впливає на обмін енергії і речовин в рослинах, що обумовлено його участю у складі ряду ферментів і в синтезі ростових речовин – ауксинів. При нестачі цинку різко гальмується ріст рослин, порушується фотосинтез, синтез вуглеводів і білків, обмін фенольних сполук. Специфічні ознаки цинкового голодування – затримка росту міжвузлів і поява хлорозу.
Кобальт – мікроелемент, необхідний для біологічної фіксації молекулярного азоту і є компонентом вітаміну B12. Нестача кобальту може виявлятися, насамперед, у бобових культур.
Вміст мікроелементів в рослинах пшениці озимої наведено в таблиці 1. З неї видно, що більше всього з мікроелементів озиминою використовуються Mn, Zn та Cu. Окрім того ці елементи мають фунгіцидні властивості та підвищують імунітет рослин до патогенних організмів та стресових факторів.
 
Таблиця 1
Вміст (мг/кг сухої речовини) елементів живлення в рослинах пшениці озимої (по даним Я. В. Пейве, Р. В. Ковальського, Г. Я  Рінькіса)
Продукція


B


Mo


Mn


Cu


Zn


Co


I
Зерно

0,20–0,55


12,0–78,0


3,7–10,2


8,7–35,3


0,06–0,1Солома


2,0–4,0

60,0–146,0


1,5–3,0


10,0–50,0

1,56
 
У нових, інтенсивних сільськогосподарських технологіях дуже широко застосовуються засоби захисту рослин. Більшість хімічних пестицидів є досить токсичними речовинами. Тому найчастіше вони крім своєї основної функції (захисту рослин від хвороб, бур'янів і шкідників) завдають стресової дії на культуру яку захищають. Стресовий ефект може проявлятися у вигляді уповільнення росту і розвитку різних метаболічних процесів, зниження схожості, появи плям, опіків, скручування листків, підвищення ураженості хворобами та інших симптомів, а в кінцевому підсумку виражається в значному недоборі врожаю. Збалансоване внесення макро- та мікродобрив дозволить зняти хімічний стрес від застосування пестицидів.
У оптимальні строки застосування гербіцидів, навіть без візуальних ознак пошкодження листових пластинок рослини призупиняються в рості, гальмуються фізіолого-біохімічні процеси, спостерігається, так звана «гербіцидна яма» – до 2–3 тижнів, що сильно позначається на врожайності культури. Дія фунгіцидів та інсектицидів на культурні рослини не така шкідлива, але також вносить свій внесок у зниження генетичного потенціалу рослин.
У роботі дослідників показано, що негативну дію протруйника насіння помітно вже через три доби – маса надземної частини проростків озимої пшениці знижується на 50%, маса коренів – на 42%. На сьому добу різниця за масою надземної частини і коренів проростків становить 19 і 24% відповідно.
Для зняття стресу і збільшення якості врожаю рослині необхідно або внесення по вегетації рідких азотних добрив у великих кількостях, що є досить дорогою процедурою, як для виробника, так і для рослини (витрати енергії на хімічні перетворення), або використання антистресантів – надати рослині в невеликій кількості збалансоване харчування макро- та мікроелементами яке буде націлене в першу чергу на зняття стресу і підвищення імунітету рослини що в свою чергу призведе до отримання відчутної надбавки урожаю. Повністю зняти стрес від застосування гербіциду неможливо, але навіть знизивши згубний вплив на 50% прибавка врожаю складе 10–15 %.
Відомо, що для одержання високих стабільних врожаїв пшениці озимої,  насамперед потрібно вирощувати її по кращих попередниках. Окрім цього велику увагу слід приділяти сортовому складу. Наприклад, після непарових попередників добре себе зарекомендував сорт озимої пшениці Зіра, який створено на Синельниківській селекційно-дослідній станції Інституту сільського господарства степової зони. Цей сорт має прискорений початковий розвиток порівняно з іншими сортами. Окрім того він більш конкурентоздатній до бур’янів та падалиці внаслідок потужної вегетативної маси та кореневої системи. Хоча Зіра дуже добре реагує і на кращі попередники та підвищений фон мінерального живлення. Тому цей універсальний сорт добре себе зарекомендує як після соняшника, так і після чорного пару. Однак навіть якщо сільгоспвиробники дотримуються сівозміни, цього недостатньо для отримання гарного врожаю та прибутку. Важливо забезпечити посіви оптимальною кількістю доступних макро- та мікроелементів у потрібні для рослин фази росту та розвитку. Наприклад азотні добрива краще вносити не разово, а дробно: частину в передпосівну культивацію, іншу частину рано навесні по мерзлоталому ґрунті та у фазі виходу рослин в трубку. Всі інші макро- та мікроелементи також потрібні більше всього на початку онтогенезу та у періоди найбільш інтенсивного росту та розвитку рослин. Особливо добре зарекомендувало себе внесення повного набору макро- та мікродобрив сумісно з гербіцидами по листковій поверхні. Цей прийом знімає пестицидний стрес з рослин та допомогає їм покращити метаболізм.
 
Список літератури

Смирнов П. М. Агрохимия. 2-е издание, переработанное и дополненное // П. М. Смирнов Э. А. Муравин. – М.: Колос, 1984. – 304 с.
Цыбульников B. А. Соя – отличный предшественник озимой пшеницы / В. А. Цыбульников, С. В. Панчихин // Земледелие. – 2009. – № 1. – С. 32–33.
Справочник агрохимика / [Кореньков Д. А., Гаврилов К. А., Шильников И. А., Васильев В. А.]; за ред. Д. А. Коренькова. – М.: Россельхозиздат, 1980. – 285 с.
Гэлстон А. Жизнь зеленого растения / А. Гэлстон, П. Девис, Р. Сэттер. – М.: Мир, 1983. – 552 с.
Вакуум-выпарные установки размещаются в линиях по производству джемов, конфитюров, детского питания, фруктовых и овощных пюре и сгущенного молока. Еще она может применятся в в различных отрасляъ промышленности для узваривания масс. 
Наше предприятие производит несколько различных типов установок с разной мощностью и производительностью, со всеми характеристиками, вы сможете ознакомиться в сравнительной таблице, представленной в конце статьи. 
Что же представляет из себя вакуум-выпарная установка? 
Из себя, этот аппарат, представляет  трехслойную герметичную емкость из пищевой нержавеющей стали оснащенный устройством для перемешивания, теплоносителем и вакуум-насосом чтобы достигнуть разряжения в аппарате. 
Таблица для сравнения: 
 Показатели


Техническая характеристика
ОВД-500


ОВД-800
Производительность по испаренной влаге, кг/ч


500


800
Рабочее давление, кг/см2


0,5


0,5
Разрежение в конденсаторе, кг/см2


0,8…0,9


0,8…0,9
Температура пастеризации, град.Цельсия


до 95


до 95
Температура кипения в испарителе, град.Цельсия


40…60


40…60
Расход оборотной воды, м3/ч


45-50


60
Температура воды, град.Цельсия, не более
на входе в конденсатор
на выходе из конденсатора


 
20
35


 
20
35
Установленная мощность, кВт


6,5


11
Потребляемая мощность, кВт


5,1


8,8
Содержание сухих веществ в готовом продукте в зависимости от перерабатываемого сырья, СВ


18…72


18…72
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота


 
4200
3225
4104


 
5125
3950
4737
Масса, кг


3500


4800
Обслуживающий персонал, чел


2


2
Чтобы купить вакуум-выпарную установку, перейдите на наш официальный сайт - Смеласахсервис либо же можете посетить нашу страницу на всеукраинском аграрном портале - Агробиз 
Под заказ предприятие выпускает:
1. Котел для уваривания густых масс под вакуумом. Рабочий объем 0,25м3 и более. 2. Пастеризатор трубчатый производительностью 2,5 т/ч, 5 т/ч, 10 т/ч и более. 3. Котел сироповарочный рабочий объем от 0,1 м3 и более. 4. Пастеризационно-охладительная установка производительностью - 2,5 т/ч, 5 т/ч, 10 т/ч. 5. Кристаллизатор, рабочий объем от  0,1м3 и более.
«Призначення ВФК» дилером Fendt відбулося в червні 2013 і було прогнозованим та довгоочікуваним», зазначає начальник відділу AGCO ПрАТ «Волинська фондова компанія» Петренко Юрій Миколайович.
  Це був не простий шлях, адже вимоги до дистриб’ютора у лідера в Німеччині серед виробників тракторів, відрізняються від основної маси конкурентних компаній. Існує певний перелік завдань, серед яких найголовнішим є задовольнити всі вимоги клієнта швидко та професійно.
  Підписання контракту про співпрацю стало дійсно важливою подією для представників обох сторін. Святкування було вирішено проводити у місті Марктобердорф, Німеччина. Саме тут розміщується один із трьох заводів корпорації, на якому щорічно випускається близько 17 000 тракторів «Fendt».
  «Український ринок для нашої компанії надзвичайно прогресивний. Для нас важливий кожен клієнт, який оцінив переваги потужного та економічного трактора  «Fendt», коментував власні враження про початок співпраці керівник маркетингу бренду Роланд Шмідт.
   Кожен з присутніх на зустрічі отримав нагоду на власні очі побачити особливості виробництва славнозвісної техніки. Уся лінійка тракторів  (від 80 к.с. до 390 к.с.) збирається на одному конвеєрі. На заводі виробляють 95% комплектуючих до тракторів, тобто по праву можна сказати, що це справжній німецький трактор з історією тракторобудування з 1930-го року. Вражає і підхід до контролю якості кожної деталі. Іноді це порядку 5-ти перевірок на витривалість в різних екстремальних ситуаціях.
   Гарні враження та позитивні емоції від побаченого в Німеччині (Баварія), безсумнівно підтвердили лідерство трактора «Fendt» на ринку Європи. Попереду лишалося найголовніше та найцікавіше – випробування для трактора на теренах України. Для цього було організовано польовий показ трактора Fendt 936 Vario в Черкаській області.
  
   Крім того, було сказано багато гарних, теплих слів, щодо конструкції трактора, його розробників та особливої витривалості. Саме тому, всі на 100% визнали, що цей трактор – претендує на звання лідера українських ланів.
  Ми щиро радіємо такій плідній співпраці, котра вже сягнула двох з половиною років. На сьогоднішній день бренд Fendt продовжує виробництво високотехнологічних с/г машин, завдяки чому гордо носить звання лідера серед фермерів з високими вимогами. У той же час, «Волинська фондова компанія» завжди дбає про власних клієнтів. Цей аспект і формує впевненість у подальшій спільній роботі на благо кожного українського аграрія.
Недавно в Вашингтоне проходил бизнес-форум, результаты проведения которого оказались интересными для украинских аграриев. Правительство нашей страны сообщает, что на этот раз в Соединённых Штатах обсуждалась возможность инвестирования значительных сумм в сельское хозяйство Украины. Планируется, что они будут направлены на развитие растениеводческих и животноводческих отраслей, которые на сегодняшний день требуют конкретных материальных вложений.
Приоритетные направления для инвестирования
Транснациональные корпорации заинтересованы, прежде всего, в развитии тех направлений сельского хозяйства Украины, которые производят предназначенную для экспорта продукцию. В связи с этим разработаны основные отрасли, инвестиции в которые поступят в первую очередь.
Среди направлений, которыми заинтересовались американцы, названы:

переработка продуктов растениеводства;
возведение зернохранилищ;
строительство зерновых терминалов морских портов.

На бизнес-форуме была озвучена конкретная сумма, которая будет направления на преодоление кризисных явлений, затронувших сельское хозяйство Украины. Она составляет 500 миллионов долларов. Для того чтобы предприятия растениеводческого сектора имели возможность эффективно осуществлять свою деятельность, им необходимы современные элеваторы и другие объекты для хранения зерна. Возведение перерабатывающего комплекса является сложным и дорогостоящим мероприятием, и потому не все хозяйства могут позволить себе реализовать такой проект.
Американские компании, работающие сегодня в аграрном секторе Украины
Западные бизнесмены видят большой потенциал развития такого направления аграрного сектора как производство зерновых культур. Именно в его восстановление они готовы вложить свои инвестиции.
Следует отметить, что американские компании уже не первый год осваивают украинское сельское хозяйство. Аграрные корпорации, успешно работающие в нашем сельскохозяйственном секторе, намерены в дальнейшем увеличивать своё присутствие в нём. Среди гигантов, вкладывающих средства в нашу экономику, стоит выделить такие транснациональные компании: «Monsanto», «Cargill», «AgCo» и «DupontPioneer».
источник: Агрохимия. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Колос, 1984. -304с. под ред. Смирнов П.М., Муравин Э.А.
Несмотря на резкие различия в количественной потребности, функции каждого необходимого макро- и микроэлемента в растениях строго специфичны, ни один элемент не может быть заменен другим. Недостаток любого макро- или микроэлемента приводит к нарушению обмена веществ и физиологических процессов у растений, ухудшению их -роста и развития, снижению урожая и его качества. При остром дефиците элементов питания у растений появляются -характерные признаки голодания.
Азот входит в состав белков, ферментов, нуклеиновых кислот, хлорофилла, витаминов, алкалоидов.
Уровень азотного питания определяет размеры и интенсивность синтеза белка и других азотистых органических соединений в растениях и, следовательно, ростовые процессы. Недостаток азота особенно резко сказывается на росте вегетативных органов. Слабое формирование фотосинтезирующего листового и стеблевого аппарата вследствие дефицита азота, в свою очередь, ограничивает образование органов плодоношения и ведет к снижению урожая и уменьшению количества белка в продукции.
Характерным признаком азотного голодания является торможение роста вегетативных органов растений и появление бледно-зеленой или даже желто-зеленой окраски листьев из-за нарушения образования хлорофилла. Азот повторно используется (реутилизируется) в растениях, поэтому признаки его недостатка проявляются сначала у нижних листьев. Пожелтение начинается с жилок листа и распространяется к краям листовой пластинки. При остром и длительном азотном голодании бледно-зеленая окраска листьев растений переходит в различные тона желтого, оранжевого и красного цвета (в зависимости от вида растений), затем пораженные листья высыхают и преждевременно отмирают.
При нормальном снабжении азотом листья темно-зеленые, растения хорошо кустятся, формируют мощный ассимиляционный стебле-листовой аппарат, а затем полноценные репродуктивные органы. Избыточное, особенно одностороннее, снабжение растений азотом может вызвать замедление их развития (созревания) и ухудшить структуру урожая. Растения образуют большую вегетативную массу в ущерб товарной части урожая. У корне- и клубнеплодов избыток азота может привести к израстанию в ботву, а у зерновых и льна — к полеганию посевов.
Фосфор играет исключительно важную роль в процессах обмена энергии в растительных организмах. Энергия солнечного света в процессе фотосинтеза и энергия, выделяемая при окислении ранее синтезированных органических соединений в процессе дыхания, аккумулируется в растениях в виде энергии фосфатных связей у так называемых макроэргических соединений, важнейшим из которых является аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Накопленная в АТФ при фотосинтетическом и окислительном фосфорилировании энергия используется для всех жизненных процессов роста и развития растения, поглощения питательных веществ из почвы, синтеза органических соединений, их транспорта. При недостатке фосфора нарушается обмен энергии и веществ в растениях.
Особенно резко дефицит фосфора сказывается у всех растений на образовании репродуктивных органов. Его недостаток тормозит развитие и задерживает созревание, вызывает снижение урожая и ухудшение качества продукции. Растения при недостатке фосфора резко замедляют рост, листья их приобретают (сначала с краев, а затем по всей поверхности) серо-зеленую, пурпурную или красно-фиолетовую окраску. У зерновых злаков дефицит фосфора снижает кущение и образование плодоносных стеблей. Признаки фосфорного голодания обычно проявляются уже на начальных стадиях развития растений, когда они имеют слаборазвитую корневую систему и не способны усваивать труднорастворимые фосфаты почвы.
Усиленное снабжение растений фосфором ускоряет их развитие и позволяет получать более ранний урожай, одновременно улучшается качество продукции.
Калий участвует в процессах синтеза и оттока углеводов в растениях, обусловливает водоудерживающую способность клеток и тканей, влияет на устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды и поражаемость культур болезнями.
Внешние признаки калийного голодания проявляются в побурении краев листовых пластинок — «краевом запале» v Края и кончики листьев приобретают «обоженньш» вид, на пластинках появляются мелкие ржавые крапинки. При недостатке калия клетки растут неравномерно, что вызывает гофрированность, куполообразное закручивание листьев. У картофеля на листьях появляется также характерный бронзовый налет.
Особенно часто недостаток калия проявляется при возделывании более требовательных к этому элементу картофеля, корнеплодов, капусты, силосных культур и многолетних трав. Зерновые злаки менее чувствительны к недостатку калия. Но и они при остром дефиците калия плохо кустятся, междоузлия стеблей укорачиваются, а листья, особенно нижние, увядают даже при достаточном количестве влаги в почве.
Кальций играет важную роль в фотосинтезе и передвижении углеводов, в процессах усвоения азота растениями. Он участвует в формировании клеточных оболочек, обусловливает обводненность и поддержание структуры клеточных органелл. Недостаток кальция сказывается прежде всего па состоянии корневой системы растений: рост корней замедляется, не образуются корневые волоски, корни ослнзняются и загнивают. При дефиците кальция тормозится также рост листьев, у них появляется хлоротичная пятнистость, затем они желтеют и преждевременно отмирают Кальций в отличие от азота, фосфора, калия не может повторно использоваться (реутилизироваться), поэтому признаки кальциевого голодания проявляются прежде всего на молодых листьях.
Магний входит в состав хлорофилла, участвует в передвижении фосфора в растениях и углеводном обмене, влияет на активность окислительно-восстановительных процессов. Магний входит также в состав основного фосфорсодержащего запасного органического соединения — фитина. При недостатке магния снижается содержание хлорофилла в зеленых частях растений и развивается хлороз между жилками листа (жилки остаются зелеными) Острый дефицит магния вызывает «мраморовидность» листьев, их скручивание и пожелтение.
Сера имеет важное значение в жизни растений. Основное количество ее в растениях находится в составе белков (сера входит в состав аминокислот цистеина, цистина и метионина) и других органических соединений — ферментов, витаминов, горчичных и чесночных масел. Сера принимает участие в азотном, углеводном обмене растений и процессе дыхания, синтезе жиров. Больше серы содержат растения из семейства бобовых и крестоцветных, а также картофель. При недостатке серы образуются мелкие, со светлой желтоватой окраской листья на вытянутых стеблях, ухудшаются рост и развитие растений.
Железо входит в состав окислительно-восстановительных ферментов растений и участвует в синтезе хлорофилла, процессах дыхания и обмена веществ. При недостатке железа (что обычно проявляется только на карбонатных или переувлажненных почвах) вследствие нарушения образования хлорофилла у сельскохозяйственных культур, особенно винограда и плодовых деревьев, развивается хлороз. Листья теряют зеленую окраску, затем белеют и преждевременно опадают.
Бор оказывает большое влияние на углеводный, белковый и нуклеиновый обмен, ряд других биохимических процессов в растениях. При его недостатке нарушаются синтез и особенно передвижение углеводов, формирование репродуктивных органов, оплодотворение и плодоношение. Бор не может реутилизироваться в растениях, поэтому при его недостатке прежде всего страдают молодые растущие органы, происходит отмирание точек роста. Более требовательны к бору и чувствительны к его недостатку корнеплоды, подсолнечник, бобовые, лен, картофель и овощные растения. Дефицит бора вызывает поражение сердцевинной гнилью корнеплодов, появление дуплистости корней. Лен при недостатке бора поражается бактериозом. Отмирание верхушечной точки роста приводит к усиленному образованию боковых побегов, которые также останавливаются в росте, резко снижается выход и качество волокна. У подсолнечника острый дефицит бора вызывает полное отмирание точки роста либо при более позднем проявлении недостатка бора наблюдается ненормальное развитие цветков, пустоцвет и снижение урожая семян. При борном голодании бобовых нарушается развитие клубеньков на корнях и снижается симбиотическая фиксация молекулярного азота из атмосферы, замедляются рост и формирование репродуктивных органов. Картофель при недостатке бора поражается паршой, у плодовых деревьев появляется суховершинность, развиваются наружная пятнистость и опробковение тканей плодов.
Молибдену принадлежит исключительная роль в азотном питании растений. Он участвует в процессах фиксации молекулярного азота (бобовыми в симбиозе с клубеньковыми бактериями и свободноживущими почвенными азотфиксирующими микроорганизмами) и восстановлении нитратов в растениях. Особенно требовательны к наличию молибдена в почве в доступной форме бобовые культуры и овощные растения — капуста, листовые овощи, редис. Внешние признаки недостатка молибдена сходны с признаками азотного голодания — резко тормозится рост растений, вследствие нарушения синтеза хлорофилла они приобретают бледно-зеленую окраску. Дефицит молибдена ограничивает развитие клубеньков на корнях бобовых, резко тормозит рост растений, они приобретают бледно-зеленую окраску, наблюдаются деформация листовых пластинок и преждевременное отмирание листьев, резко снижается урожай и содержание белка в растениях. Недостаток молибдена при больших дозах азота может приводить к накоплению в растениях, особенно овощных и кормовых, повышенных количеств нитратов, токсичных для животных и человека.
Марганец входит в состав окислительно-восстановительных ферментов, участвующих в процессах дыхания, фотосинтеза, углеводного и азотного обмена растений. Он играет важную роль в усвоении нитратного и аммонийного азота растениями. Наиболее чувствительны к недостатку марганца и требовательны к его наличию в доступной форме в почве свекла и другие корнеплоды, картофель, злаковые, а также яблоня, черешня и .малина. Самый характерный симптом марганцевого голодания — точечный хлороз листьев. На листовых пластинках между жилками появляются мелкие желтые хлоротичные пятна, затем пораженные участки отмирают.
Медь также входит в состав целого ряда окислительно-восстановительных ферментов и принимает участие в процессах фотосинтеза, углеводного и белкового обмена. Недостаток доступной растениям меди на осушенных торфянисто-болотных почвах с нейтральной или щелочной реакцией вызывает «болезнь обработки», или «белую чуму», у зерновых культур. Заболевание начинается с внезапного побеления и засыхания кончиков листьев. Пораженные растения совсем или частично не образуют колосьев или метелок, а образующиеся соцветия бесплодны либо слабо озернены. При недостатке меди резко снижается урожай зерна, а при остром медном голодании наблюдается полное отсутствие плодоношения.
Цинк оказывает многостороннее действие на обмен энергии и веществ в растениях, что обусловлено его участием в составе ряда ферментов и в синтезе ростовых веществ — ауксинов. При недостатке цинка резко тормозится рост растений, нарушается фотосинтез, процессы фосфорилирования, синтез углеводов и белков, обмен фенольных соединений. Специфические признаки цинкового голодания — задержка роста междоузлий, появление хлороза и мелколиственности, развитие розеточности. От недостатка цинка чаще всего страдают плодовые и цитрусовые культуры на нейтральных и слабощелочных карбонатных почвах с высоким содержанием фосфора.
При заболевании «розеточностью» от дефицита цинка на концах молодых побегов образуються мелкие листья, располагающиеся в форме розетки. При сильном поражении ветви отмирают, что приводит к появлению «суховершинности»
Кобальт — микроэлемент, необходимый для биологической фиксации молекулярного азота и являющийся компонентом витамина B12. Недостаток кобальта (внешние признаки сходны с симптомами азотного голодания) может проявляться прежде всего у бобовых культур. При низком содержании кобальта в кормах у животных развивается анемия, резко снижается аппетит и падает продуктивность. Недостаток или избыток других микроэлементов также приводит к заболеванию людей и животных Например, низкое содержание йода в почвах, а следовательно, растительной пище и кормах вызывает воспаление щитовидной железы, недостаток марганца — появление бесплодия, меди —малокровия и заболевания рахитом, избыток молибдена — желудочных расстройств и т д Необходимость регулирования питания растений в отношении отдельных элементов в агрономической практике далеко не одинакова. Микроэлементы нужны растениям в ограниченных количествах. Вынос этих элементов с урожаем сельскохозяйственных культур составляет лишь десятки или сотни граммов на 1 га, и потребность во многих из них может полностью удовлетворяться за счет почвы и применяемых органических удобрений, а нередко только за счет запасов в семенах. Однако недостаток отдельных микроэлементов у более требовательных к их наличию культур может проявляться на почвах с низким содержанием доступных для растений форм микроэлементов. Применение микроэлементов в виде соответствующих микроудобрений может в этом случае значительно повысить урожай сельскохозяйственных культур и улучшить качество получаемой продукции Такие макроэлементы, как кальций, магний и сера, обычно содержатся в большинстве почв в количествах, достаточных для обеспечения растений Кроме того, они вносятся в почву с мелиорирующими материалами (известью и гипсом), а также в составе применяемых органических и минеральных удобрений Для улучшения питания сельскохозяйственных культур в полевых условиях чаще всего необходимо внесение азота, фосфора и калия.
Общий вынос этих питательных веществ с урожаем сельскохозяйственных культур и соотношение потребляемых элементов питания сильно различаются (табл. 1)
1. Примерный вынос основных элементов питания с урожаем сельскохозяйственных культур

 Культуры


Урожай основной продукции ц с 1 га.


Выносится с урожаем, кг с 1 га. .


 
N


P2O5


K2O


 
Зерновые злаковые


30—35


90—110


30—40


60—90


 
Зернобобовые


25—30


100—150


35-45


50—80


 
Картофель


200—250


120—200


40—60


180—300


 
Сахарная свекла


400—500


180—250


55—80


250—400


 
Кукуруза (з. масса)


500—700


150—180


50—60


180—250


 
Капуста


500—700


160—230


65—90


220—320


 
Хлопчатник


30—40


160—220


50—70


180— 240


 
Это обусловлено особенностями химического состава растений, колебаниями в уровне формируемого урожая и изменением его структуры Относительное содержание элементов минерального питания в основной и побочной продукции разнообразных сельскохозяйственных культур определяется прежде всего их видовыми особенностями, но зависит также от сорта и условий выращивания. Содержание азота и фосфора значительно выше в хозяйственно ценной части урожая— зерне, корне -и клубнеплодах, чем в соломе и ботве. Калия же больше содержится в соломе и ботве, чем в товарной части урожая (табл. 2 )
Капуста, картофель, сахарная свекла, хлопчатник, подсолнечник, кормовые корнеплоды и силосные культуры для создания высокого урожая потребляют гораздо больше питательных веществ, чем зерновые Вынос питательных веществ растениями из почвы возрастает с увеличением урожая. Однако прямой пропорциональности между величиной урожая и размером выноса основных элементов питания часто не наблюдается При большем уровне урожайности затраты питательных веществ на формирование единицы продукции обычно снижаются.
Содержание в растениях и общий вынос элементов питания с урожаем могут сильно изменяться в зависимости от климатических, почвенных агротехнических условий.
2. Содержание азота, фосфора и калия в сельскохозяйственных растениях

 Культуры


Продукция.


Содержание элементов питания


 
N


P2O5


K2O


 
В % на сухое вещество


 
Пшеница озимая


Зерно


2,80


0,85


0,50


 
Пшеница озимая


Солома


0,45


0,20


0,90


 
Пшеница яровая


Зерно


3,40


0,85


0,60


 
Пшеница яровая


Солома


0,67


0,20


0,75


 
Ячмень


Зерно


2,10


0,85


0,55


 
Ячмень


Солома


0,50


0,20


1,00


 
Кукуруза


Зерно


1,91


0,57


0,37


 
Кукуруза


Солома


0,75


0,30


1,64


 
Горох


Зерно


4,50


1,00


1,25


 
Горох


Солома


1,40


0,35


0,50


 
Лен


Семена


4,00


1,35


1,00


 
Лен


Солома


0,62


0,42


0,97


 
Подсолнечник


Семена


2,61


1,39


0,96


 
Подсолнечник


Целое растение


1,56


0,76


5,25


 
В % на сырую массу


 
Kapтофель


Клубни


0,32


0,14


0,60


 
Kapтофель


Ботва


0,30


0,10


0,85


 
Сахарная свекла


Корни


0,24


0,08


0,25


 
Сахарная свекла


Ботва


0,35


0,10


0,50


 
Капуста


Кочаны


0,33


0,09—0.12


0 ,27—0 ,44


 
Томаты


Плоды


0,26


0,07


0,29—0,36


 
В урожае зерновых колосовых культур соотношение N : P2O5: K2O колеблется в относительно небольших пределах и составляет 2,5—3,0 : 1 : 1,8—2,6, т. е. в среднем потребление азота в 2,8 раза, а калия в 2,2 раза больше, чем фосфора (табл. 3).
3. Среднее соотношение N : P2O5: K2O в урожае различных культур
Культуры


N


P2O5


K2O
Зерновые колосовые


2,8


1


2,2
Картофель


2,5 – 3,5


1


4 – 4,5
Сахарная свекла


2,5 – 3,5


1


3,5 – 5,0
Кормовая свекла


3,5 – 4,5


1


4,5 – 6,0
Для сахарной свеклы, кормовых и овощных корнеплодов, картофеля, подсолнечника, капусты и ряда других культур характерно гораздо большее 'поглощение калия, чем азота, и соотношение N : P2O5: K2O может составлять 2,5—3,5 : 1 : 3,5—5,0. При выращивании корне- и клубнеплодов, подсолнечника в зависимости от условий возделывания может сильно изменяться структура урожая и наблюдаются резкие различия в размерах потребления основных элементов питания и соотношении между ними.
Например, в лесостепных районах на каждые 100 ц урожая корнеплодов и соответствующего количества ботвы сахарная свекла потребляет 50 кг. N, 15 P2O5 и 60 кг. K2O, В Нечерноземной зоне свекла формирует большее количество ботвы и на каждые 100 ц корнеплодов потребляется 80—100 кг. N, 35 P2O5 и 145 кг. K2O,
Самое продуктивное использование растениями питательных веществ из почвы и внесенных удобрений обеспечивается при наиболее благоприятных почвенно-климатических условиях, высоком уровне агротехники в сочетании с правильным применением удобрений. Одновременно достигается минимальное потребление элементов питания на единицу урожая товарной сельскохозяйственной продукции. Средние размеры потребления азота, фосфора и калия на формирование единицы товарной продукции основных сельскохозяйственных культур приведены в таблице 4.
4. Примерные затраты основных элементов питания (кг.) на создание единицы товарной продукции

 Продукция


Элемент питания, в расчете на


 
N


P2O5


K2O


 
На 10ц. продукции и соответствующее количество побочной


 
Зерно пшеницы


30-35


10-12


20-25


 
Зерно кукурузы


30-35


8-12


25-35


 
Зерно круп. культур(гречиха, просо)


30-35


10-15


30-40


 
Зерно бобовых (горох, вика)


60-70


12-15


20-25


 
Волокно льна


55-70


25-30


65-80


 
Семена подсолнечника


55-70


25-30


170-210


 
На 100 ц. основной продукции и соответствующее количество побочной


 
Клубни картофеля


50-60


15-20


70-90


 
Клубни сах. свеклы


50-60


15-20


60-100


 
Корнеплоды кормовые


45-60


10-20


60-120


 
Качаны капустные


30-40


12-17


40-60


 
Помидоры


30-35


10-15


35-50


 
На 10ц. сена


 
Сено вики с овсом


20-25


5-7


15-25


 
Сено клевера с тимофеевкой


15-20


5-8


15-25


 
Сено люцерны


25-30


4-7


15-20


 
 
Гомсельмаш ведёт отсчёт своей истории с 1930 года. От производства простых сельхозмашин — до создания и массового производства зерно-, кормоуборочных комбайнов, комплексов машин на базе универсальных энергосредств, косилок, свеклоуборочной, картофелеуборочной и другой сельскохозяйственной техники — такой путь прошёл Гомсельмаш в XX веке.
Перелистывая страницы истории Гомсельмаша, нередко можно встретить упоминания о событиях, при- менительно к которым использовались слова «первый», «впервые в стране», «впервые в мире», «на первом месте». Выстроенные в хронологической последовательности без каких-либо комментариев, эти фрагменты истории создают масштабную картину постоянного стремления к лидерству, движения вперед.
1930 Выпуск первой партии приводных дисковых силосорезок на строящемся «Гомсельмаше» стал ПЕРВЫМ шагом к созданию в стране ранее не существовавшей отрасли – машиностроения для кормопроизводства.
1932 Наряду с производством лицензионных силосорезок и соломорезок, на «Гомсельмаше» ВПЕРВЫЕ в мире создана универсальная кормоприготови — тельная машина «Универсалка». Благодаря круглогодичному использованию, в то время она не имела равных по экономической эффективности.
1940 «Гомсельмаш» стал ПЕРВЫМ предприятием в сельхозмашиностроении страны, которое производило одновременно 26 моделей машин для кормо- производства, зернового хозяйства, семеноводства, первичной переработки льна и конопли.
1956 «Гомсельмаш» ВПЕРВЫЕ в стране начал массовое производство нового вида техники – прицепного силосоуборочного комбайна СК-2,6. За ним последовали модели СК-2,6А; СКБ-2,6; УКСК-2,6; КС-2,6…

 1966 ВПЕРВЫЕ в практике машиностроения на заводе внедрена технология радиальной штамповки звездочек цепных передач, позволившая в 25 – 30 раз повысить производительность труда на обработке зубьев звездочек, и в полтора раза повысить их износостойкость. Технология впоследствии была запатентована в США, Канаде, Великобритании, Франции, Бельгии и Швейцарии.
1971 Конструкторами «Гомсельмаша» создан и передан в производство КС- 1,8 «Вихрь» – ПЕРВЫЙ прицепной кормоуборочный комбайн, который мог убирать не только кукурузу, но и травы.
1977 Началось производство ПЕРВОГО в СССР самоходного кормоуборочного комбайна КСК-100. Комбайн также стал ПЕРВОЙ в стране самоходной сельхозмашиной с гидроприводом ходовой части. В его конструкции ВПЕРВЫЕ в практике отечественного кормоуборочного машиностроения были применены сменные навесные адаптеры. Эта востребованная машина и ее модификации производились в течение 32 лет.
1984 По объемам годового производства самоходных кормоуборочных комбайнов «Гомсельмаш» вышел на ПЕРВОЕ место в мире.1988 ВПЕРВЫЕ в практике отечественного сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш» начал производство сельхозмашины нового типа – универсального энергосредства УЭС-250 и агрегатируемого с УЭС полунавесного кормоуборочного комбайна.
1992 Создан КДП-3000 – ПЕРВЫЙ прицепной кормоуборочный комбайн, предназначенный для работы с тракторами от 2 до 5 тягового класса.
1999 На Гомсельмаше ВПЕРВЫЕ в мире создан блочно-модульный зерноуборочный комплекс на базе универсального энергосредства, которое могло высвобожда
2001 ПЕРВЫМ из производителей стран СНГ «Гомсельмаш» приступил к серийному производству зерноуборочного комбайна, имеющего современную компоновочную схему с центральным расположением кабины (КЗС-7).

 2003 Универсальное энергосредство УЭС-2-250А стало ПЕРВОЙ в мире са- моходной машиной, которая использовалась на кошении трав, заготовке измельченных кормов, уборке зерновых и сахарной свеклы, а также на предпосевной обработке почвы с одновременным посевом и внесением удобрений.
2006 На Гомсельмаше ВПЕРВЫЕ в СНГ создан зерноуборочный комбайн 6-го класса КЗС-1218. В дальнейшем комбайн стал одним из самых востребованных в своем классе.
2008 Гомсельмаш стал ПЕРВЫМ в мире производителем, который в течение 10 лет со дня создания опытного образца своего первого зерноуборочного комбайна смог разработать и поставить на производство 5 базовых моделей этих сложных сельскохозяйственных машин.
2009 ПЕРВАЯ партия комбайнов собрана на совместном предприятии в Китае. В дальнейшем объемы совместного производства достигли тысяч кормоуборочных и початкоуборочных комбайнов.
 2010 Комбайн совместного производства КЗС-1218 «ESSIL-760» стал ПЕРВЫМ зерноуборочным комбайном 6-го класса, собранным в Казахстане.
2012 Гомсельмаш приступил к производству кормоуборочных комбайнов КВК-8060 с двигателем мощностью 600 л.с. Такая энергонасыщенная и высокопроизводительная машина создана ВПЕРВЫЕ в СНГ.
2013 Успешно завершены приемочные испытания ПЕРВЫХ в СНГ высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов с шириной молотилки 1700 мм (КЗС-1420 и КЗС-1624-1)
 
http://gomselmash.com.ua/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
Делегати від національної агропромислової групи Agricom Group відвідали Сполучені Штати Америки з метою вивчення особливостей ведення сільського господарства місцевими фермерами та відвідування заводів з виробництва тракторів та сільгосптехніки. Агроекспедиція відбулась завдяки запрошенню «Волинської фондової компаній», яка забезпечила організаційну та фінансову підтримку поїздки. Протягом тижня чотири представники Agricom Group мали нагоду особисто ознайомитись зі специфікою агропромислового комплексу США, відвідавши за цей період заводи з виробництва техніки AGCO: у Міссурі, Канзасі та Міннесоті, а також фермерські господарства.
 
Наступного дня після прибуття у Канзас-Сіті, група виїхала на унікальний «печерний» склад запасних частин AGCO у «Independence MO "The Caves"». Підприємство, що розташоване у незвичайному комплексі повністю під землею, де зберігається готова продукція: від запчастин сільськогосподарських агрегатів до комбайнів. Рівень організації праці та впроваджені високотехнологічні рішення підприємства дозволяють віднести його до найкращих світових представників галузі. Враховуючи кількість асортиментних позицій продукції, що зберігається, а також її специфіку, можна впевнено стверджувати, що стан розвитку логістики у сільському господарстві США знаходиться на дуже високому рівні.
 
У Хесстоні, штат Канзас, розташований AGCO Heston, відвідування якого відбулося на третій день агроекспедиції. Завод випускає самохідні косилки Massey Ferguson IWR9870 та комбайни Gleaner. Гості прослідкували весь технологічний цикл виготовлення: від листового металу до готового комбайну. Того ж дня, програма огляду продовжилась на заводі, що розташований неподалік - AGCO Sunflower MFG. Підприємство спеціалізується на випуску досить широкого спектра обладнання для обробітку ґрунту: різноманітні культиватори, плуги, дискувальні агрегати, глибокорозпушувачі тощо. Завод був створений у ще 1946 році, а постійна робота над поліпшенням якості продукції, дозволила виокремити його у повноцінний підрозділ корпорації AGCO у 2002 році.
 
Огляд канзаського фермерського господарства, що відбувся на четвертий день поїздки, виявився досить пізнавальним і дозволив не просто ознайомитись з унікальним досвідом землеробства, а й досвідом раціонального використання, як техніки, так і трудових ресурсів.
 
На п’ятий день перебування, делегація виїхала до м. Джексон, що у Міннесоті. Тут розміщується завод з виробництва тракторів AGCO Jackson, де виробляється техніка добро відомої марки Challenger
і які оброблять землі Чернігівського та Білокуракинського кластерів національної агропромислової групи Agricom Group. Гості дуже прискіпливо дослідили і технологічні лінії і завод в цілому, щоб ще раз упевнитись у правильності вибору на користь техніки Challenger  який було зроблено задовго до подорожі США ще в Україні.
 
Недалеко від Манкейто, у штаті Міннесота, розташована ферма під назвою Зіглер, відвідинами якої і завершилась агроекспедиція. Огляд підприємства та ознайомлення з підходами до сільського господарства дозволив підсумувати враження від представників агропромислового сектору сполучених штатів. «Загалом, система внесення добрив дуже схожа з тією, що впроваджена на підприємствах Agricom Group. Застосовуються аналогічні схеми та підходи, проте, що дійсно вразило мене, і чого я дійсно не очікував, так це вартість самих добрив, яка значно нижче, ніж в Україні. Звісно, цей факт впливає і на загальну економічну модель ведення сільського господарства у Америці, що відрізняється від нашої. Більше уваги приділяється і мінімізації людської праці: підприємство укомплектовано різноманітним арсеналом техніки та агрегатів. Крім того, слід зазначити, що навантаження на техніку значно менше українського», - зазначив Керівник Білокуракинського кластеру Станислав Стешенко.
 
Час проведений за океаном, звісно, пролетів дуже швидко, проте унікальний досвід та знання, отримані працівниками Agricom Group, залишиться на довго, щоб бути адаптованим та впровадженим на підприємствах Групи. А за запрошення, організацію та фінансування подорожі делегати щиро вдячні «Волинській фондовій компанії».


 Автор - https://www.facebook.com/notes/1519768408338943/
 
 
Количество удобрений, которые можно приобрести сегодня, настолько велико, что их выбор становится очень сложной задачей. Но хотя ассортимент и большой, лишь малая часть его, может отвечать потребностям растений. В составе некоторых нет микроэлементов, у других срок действия настолько низок, что приходится тратить слишком много времени на уход за растениями. Так же, некоторые удобрения имеют большой % концентрации, поэтому сильно обжигаю корневую систему и листья растений. Наверное, я не ошибусь, если назову Scotts лидером на мировом рынке удобрений. Это утверждение справедливо и для профессионального, и для любительського использования. У Scotts есть три опытных станции, две на территории Европы и одна в США на которых происходит тестирование удобрений и других продуктов компании. Когда кто-то говорит об Everris Scotts, он всегда имеет ввиду инновации. И эти инновации изменили (в лучшую сторону) мир удобрений.
Состав продуктов постоянно усовершенствуется с учетом потребностей растений. Занимать лидерскую позицию, компании помогает идеально сбалансированный комплекс микро- и маркоэлементов и особый подход к каждому типу растений. Приоритетным направлением деятельности компании, является разработка удобрений ориентированных на потребности декоративных растений.
Удобрения этой марки делятся на несколько групп, различных по принципу действия.
Osmocote® Exact - контролированное выделение питательных вещей. Так же, к такого типа удобрений относится Osmoform.
Удобрения с медленным выделением питательных веществ - Sierraform, Sierrablen
К водорастворимым, относятся такие группы как Peters Excel, Peters Professional
 
Одной из самых инновационных, является технология контролированного выделения Osmocote®. Почему же контролированное выделение настолько важно для декоративных растений? Для эффективной подпитки, элементы минерального питания должны находиться в доступной для корневой системы форме, то есть растворенными в воде. При этом концентрация не должна превышать 0,01 – 0,05% в водном растворе, иначе корни будут обжигаться или произойдет перенасыщение питательными элементами. Но при использовании Osmocote® этого не произойдет никогда. Все пролонгированные удобрения Osmocote® состоят из гранулированных питательных веществ с магнием и микроэлементами. Полупрозрачная мембрана из биологически разлагаемых застывших растительных масел вокруг каждой гранулы обеспечивает контролированный выход питательных веществ. Срок действия зависит от толщины оболочки. Водяной пар проникает через мембрану и растворяет питательные вещества. Посредством осмотического давления питательные вещества поступают наружу. Мембрана регулирует уровень высвобождения в зависимости от температуры, от толщины мембраны зависит продолжительность действия. Температура регулирует как рост растений, так и выход питательных веществ. Более высокие температуры ускоряют, а более низкие температуры замедляют высвобождение питательных веществ.
Краткое описание каждой из групп удобрений:
Удобрения Peters Professional и Osmocote гарантируют оптимальное питание и отличные результаты. Учитывают качество воды, в составе уникальный пакет М-77 - комбинация биоактивных веществ и микроэлементов. Активные вещества способствуют лучшему проникновению минеральных растворов в растение, удобрение быстро впитывается. Выбирая Peters как базовое удобрение или как продукт для решения конкретной проблемы вы всегда получите результат и качество ваших растений.
Peters Excel Специально разработан для использования в жесткой воде. Уровень рН почвы остается стабильным благодаря эффекту буферизации HCO3 Улучшает качество воды для полива и снижает уровень ЕС. Идеальный цвет и рост за счет высокого содержания хелатных микроэлементов. Предотвращает блокирование форсунок и сохраняет в чистоте системы орошения
Osmocote Exact Standart снабжает растения правильными дозами удобрений. Выделение питательных веществ длится столько, сколько необходимо вам по технологии. Растения получают именно то что им нужно и когда им нужно. Каждая гранула содержит все основные элементы питания: Азот, Фосфор, Калий и полный пакет микроэлементов. Питательные вещества всегда доступны в корневой зоне, в течении заявленного срока выделения, специально разработаны для выращивания декоративных растений в контейнерах и горшечных растений.
Удобрения Universol специально разработаны оптимизировать рост растений. Используя Universol вы можете быть уверены, что растение получает все нужные ему питательные вещества. Каждый из продуктов Universol содержит полный набор хелатных микроэлементов. Жесткий контроль качества сырья и производственного процесса гарантирует постоянное высокое качество и дает вам уверенность в безопасности использования этих удобрений.
OsmoTop - удобрение частично покрытое оболочкой, специально разработанное для поверхностного внесения удобре- ний на контейнерных площадках. Удобрение обеспечивает 2-3-х месячное выделение питательных веществ и характеризуется быстрым стартовым эффектом.
Ficote Total содержит полный комплекс макро- и микроэлементов. Разработанный для ситуаций, когда внесение базового удобрения достаточно для выращивания.
Osmocote Topdress FT можно применять для быстрого устранения симптомов дефицита микроэлементов - после его внесения растения снова будут расти сильными и здоровыми.
Osmocote Start специально разработан для эффективного питания культур с коротким циклом культивирования или для дополнительной подкормки культур в течение 6 недель.
Удобрения длительного действия Osmocote Bloom является новейшей разработкой компании Scotts, специально предназначены для удобного использования в горшках и контейнерах. Гранулы ежедневно снабжают растения необходимыми дозами удобрений в течении 2-3 месяцев. Это достигается благодаря специальной, разработанной компанией Скоттс, оболочке гранул. Благодаря маленькому размеру гранул Osmocote Bloom равномерно перемешиваются с грунтом и идеально подойдут даже для самых маленьких горшков.
Osmocote Pro - это удобрения контролированного выделения питательных веществ второго поколения с высоким содержанием NPK и всеми необходимыми микроэлементами. В этого удобрения фиксированная продолжительность действия. Если вы желаете получать более контролированное выделение питательных веществ, Everris рекомендует использовать Osmоcote Exact.
Таблица для ознакомления с ассортиментом продукции.
ICL (Everris) Osmocote®
№п/п


Наименование


Период действия


Упаковка вес/кг


Применение
1


Everris16+9+12 +2,5MgO (Osmocote® Exact Standart )


3-4 месяца


25


для декоративных древесных растений в питомниках: 3,5 - 4,5 кг/м3;
для однолетних растений и растений растущих на клумбах: 3,0 -4,0 кг/м3;
для растений, выращиваемых на срез: лилия, фрезия и др.: 6,0 - 9,0 кг/100 м2
2


Everris 15+9+12+2,5MgO (Osmocote® Exact Standart)


5-6 месяцев


25


для опадающих лиственных древесных растений, хвойных древесных растений в горшках: 3,5 - 4,5 кг/м3; для растений выращиваемых на срез: лилия фрези: 10 - 12 кг/100 м2; пеларгония, цикламен, поинсетия: 4,0 - 4,5 кг/м3 для декоративных горшечных растений: 4,5 - 5,0 кг/м3
3


Everris 15+9+11+2,5MgO (Osmocote® Exact Standart)


8-9 месяцев


25


для декоративных горшечных растений: 4,0 - 5,0 кг/м3: для розы: 10 - 12 кг/100 м2; для лиственных древесных растений, хвойных растений в горшках: 3,5 - 4,5 кг/м3
4


Everris 15+9+11+2,5MgO (Osmocote® Exact Standart)


12-14 месяцев


25


для декоративных горшечных растений: 5,0 - 7,0 кг/м3; для розы: 20 - 25 кг/100 м2; для опадающих лиственных древесных растений: 4,0 - 5,0 кг/м3; для орхидеи: 4,0 кг/м3; для аспарагуса: 14 - 18 кг/100 м2
5


Everris15+9+11+2,5MgO (Osmocote® Exact Low Start )


12-14 месяцев


25


для декоративных горшечных растений: 5,0 - 7,0 кг/м3; для розы: 20 - 25 кг/100 м2; для опадающих лиственных древесных растений: 4,0 - 5,0 кг/м3; для орхидеи: 4,0 кг/м3; для аспарагуса: 14 - 18 кг/100 м2
6


Everris 12+11+17+2MgO (Osmocote® Start)


1-2 месяца


25


для рассады: 0,5 кг/м3
7


Everris таблетки
15+9+9+3 MgO (Osmocote® Exact Standart)


5-6 месяцев


7,5


для горшечных растений, деревьев в контейнерах, в парниках и на открытых площадях: 1 табл / 1 - 2 л/субстрата
8


Everris 11+11+18+2MgO (Osmocote® Exact High K)


3-4 месяца


25


для декоративных древесных растений в питомниках: 3,5 - 4,5 кг/м3; для однолетних растений и растений растущих на клумбах: 3,0 -4,0 кг/м3; для растений, выращиваемых на срез: лилия, фрезия и др.: 6,0 - 9,0 кг/100 м2
9


Everris 11+11+18+2MgO (Osmocote® Exact High K)


5-6 месяцев


25


для опадающих лиственных древесных растений, хвойных древесных растений в горшках: 3,5 - 4,5 кг/м3; для растений выращиваемых на срез: лилия фрези: 10 - 12 кг/100 м2; пеларгония, цикламен, поинсетия: 4,0 - 4,5 кг/м3; для декоративных горшечных растений: 4,5 - 5,0 кг/м3
10


Everris 11+11+18+2MgO (Osmocote® Exact High K)


8-9 месяцев


25


для декоративных горшечных растений: 4,0 - 5,0 кг/м3: для розы: 10 - 12 кг/100 м2; для лиственных древесных растений, хвойных растений в горшках: 3,5 - 4,5 кг/м3
11


Everris 16+11+11 +3MgO (Osmocote® Exact Standart)


3-4 месяца


25


для декоративных древесных растений в питомниках: 3,5 - 4,5 кг/м3; для однолетних растений и растений растущих на клумбах: 3,0 -4,0 кг/м3; для растений, выращиваемых на срез: лилия, фрезия и др.:6,0 - 9,0 кг/100 м2
Ландшафтный мастер
1


Everris старт 18+24+5 (Ландшафтмастер для быстрого возобновления газона)


2-3 месяца


12


вместе с семенами или сразу после высева семян 30г/м2
2


 Everris общий 23+5+10+2MgO (Ландшафтмастер для общего применения)


4-5 месяцев


15


для круглогодичного питания газона: 35 - 50 г/м2 (до конца июня)
3


Everrisдля цветников 15+9+11+3MgO (Ландшафтмастер для цветников)


5-6 месяцев


15


для весенней подкормки цветочных клумб, деревьев и кустарников :50-75 г/м2
5


Everris 26+5+11+2MgO (Ландшафтмастер стандард)


2-3 месяца


15


для сезонного питания газона, снижает риск ожога трав. : 20-30 г/м2
6


Everris подготовка на зиму 14+05+21 (Ландшафтмастер для подготовки на зиму )


4-5 месяца


15


для питания газона в период стресса (жара или холод) ранним летом, осенне - зимний период: 25 - 35 г/м2
7


Everris общий 27+5+5+2MgO (Ландшафтмастер для общего применения)


8-9 месяцев


15


для круглогодичного питания газона: 50 - 80 г/м2 (апрель)
Peters Excell
№п/п


Наименование


Вес: мешка/кг,


применение
1


Everris 15+15+25+MgO (Peters Excell)


15


Применяется удобрения для очень жесткой воды. Рекомендуется для цветения и конечной стадии. Экстра Окислитель, дополнительно содержит фосфорную кислоту: 0,5 - 2 г/ л.
2


Everris 18+10+18+MgO (Peters Excell)


15


Применяется в виде универсального удобрения для жесткой воды, нейтрализует бикарбонаты,а также стабилизирует уровень pH.: 0,5 - 2 г/ л
3


Everris 14+10+26+MgO (Peters Excell)


15


Применяется в виде универсального удобрения для жесткой воды, нейтрализует бикарбонаты, а также стабилизирует уровень pH. Эффективен при загущеном выращивании растений.: 0,5 - 2 г/ л
4


Everris 15+05+15+7CaO+MgO (Peters Excell)


15


Применяется для мягкой воды. Самая многосторонняя формула, общего назначения. Удобрение для стадии роста: 0,5 - 2 г/ л
5


Everris13+05+20+7CaO+MgO (Peters Excell)


15


Применяется для мягкой воды на протяжении всего периода роста, а так же и для заключительной стадии урожая. CalMag особый: соотношение NPK идеально для цветущих растений: 0,5-2 г/ л
Peters Professional
№ п/п


Наименование


Вес: мешка/кг,


Применение
1


20+20+20 (Peters Professional)


15


Для питания цветов, овощей и остальных культур растущих в открытом или закрытом грунте. Удобрение рекомендуется для устранения стресса и стимулирования зеленных частей растений : 0,5 - 2 г/ л.
2


20+10+20 (Peters Professional)


15


Для питания цветов, овощей и остальных культур растущих в открытом или закрытом грунте. Его умеренно-кислый характер может противостоять нежелательной щелочности воды. Высокий уровень нитратов. Особенно подходит для зимнего сезона.
0,5 -2 г/л.
3


27+15+12 (Peters Professional)


15


Для питания цветов, овощей и остальных культур растущих в открытом или закрытом грунте. Удобрение рекомендуется применять в фазах роста с повышенным требованием азота, стимулирует объемный прирост культур: 0,5 - 2 г/ л.
4


15+11+29 (Peters Professional)


15


Для питания цветочных, овощных и остальных культур растущих в открытом или закрытом грунте Удобрение рекомендуется применять с целю поддерживания цветения и дозревания плодов:0,5 - 2 г/ л
5


Scotts 30+10+10 (Peters Professional)


15


Для питания цветов, овощей и остальных культур растущих в открытом или закрытом грунте. Удобрение предназначено для применения на листья или корневой системе. Удобрение имеет выразительное стимулирование роста зеленной массы и повышение объема роста плодов: 0,5-2 г/ л
6


6+18+36 (Peters Professional)


15


Создано специально для системы емкостей А+В в комбинации с Ca(NO3)2 и для заключительной стадии урожая. Отличная растворимость макро и микроэлементов на протяжении длительного времени.
7


10+30+20 (Peters Professional)


15


Для ускорения развития крепких бутонов и цветения. Превосходный баланс нитратов с азотным аммонием. Усиливает цвет цветов и дополнительно содержит магний для более зеленой листвы. Применяется на стадии цветения 2-3 недели до буйного роста зелени
8


17+07+27 (Peters Professional)


15


Дополнительно содержит магний, молибден, цинк и низкий уровень бора. Не содержит мочевины.(специальная формула для Поинсетии) Идеален для беспочвенных смесей. Соотношение N,P,K идеально для выращивания цветов. Можно применять на протяжении всего периода роста, а также для заключительной стадии урожая.
9


10+52+10 (Peters Professional)


15


Обеспечивает необходимыми фосфатами для улучшения укоренения, а также стимулирует формирование цветов. Поливать 2-3 раза по 0,5 - 1,0 г/л. - после посадки черенков или рассады
10


09+09+36 (Peters Professional)


15


Для питания цветочных, овощных и остальных культур растущих в открытом или закрытом грунте Удобрение рекомендуется применять с целю поддерживания цветения и дозревания плодов: 0,5 - 2 г/ л стимулирует цветение
11


21+07+21 (Peters Professional)


15
 
АКЦИЯ!!!!! До 1 декабря цены на зерновые сепараторы производимые ООО "НПК "АГРО-ВИГС" снижены. У ВАС есть замечательная возможность в этот период сэкономить ваши деньги. СПЕШИТЕ. АКЦИЯ ДО 01.12.15.
 

Импорт свежей зелени из Израиля
Как происходит экспорт свежей зелени из Израиля в Украину.
1. Есть компания, ну такая как Agriver, Viva, Valeria и подобные...
2. Фермеры и склад в аэропорту - У компании есть энное количество производителей, где-то около 10+ Производители делятся на группы и работают под конкретные программы с ком...
Стоимость ремонта (реставрации) деталей выводится по результатам дефектовки. Она колеблется в широких рамках и зависит от сложности предстоящего ремонта. Все детали после реставрации проходят обязательное испытание на спец. стендах, после чего наши мастера дают заключение о дальнейшей эксплуатации детали. Наши цены самые низкие, а качество на высоком уровне. На каждое изделие распространяется гарантия от 6 до 12 месяцев.
В зависимости от сложности, ремонт может длиться от 1-го  до 14 дней. 
 
У нас вы можете заказать ремонт (реставрацию) :
 
- Воздушных компрессоров;- Турбокомпрессоров (отечественных и зарубежных) ;- Водяных насосов (помпы);- Гидроцилиндров;- Гидрораспределителей;- Гидромоторов, гидронасосов;- Корзин сцепления (муфты);
 
Для более детальной информации свяжитесь с нами по телефонам указанных в Контактах.
      За походженням їх поділяють на неорганічні або мінеральні, органічні, органо-мінеральні та бактеріальні. За агрегатним станом вони можуть бути твердими, рідкими і суспензованими.         Мінеральні добрива - неорганічні речовини (в основному солі), що містять необхідні для рослин елементи живлення. Їх одержують хімічною або механічною обробкою неорганічної сировини. До мінеральних відносять також добрива, одержувані з азоту повітря або є побічними продуктами при виплавці металу (томасшлак), коксохімічному виробництві та виробництві капролактам (сульфат амонію). Мінеральні добрива, одержувані хімічною переробкою сировини, відрізняються більш високою концентрацією живильних елементів. За складом мінеральні добрива підрозділяються на азотні, фосфорні, калійні і мікродобрива (борні, молібденові і т. д.).
         Органічні добрива. Поживні елементи в них знаходяться в речовинах рослинного і тваринного походження. Це в першу чергу гній, а також різні продукти переробки речовин рослинного і тваринного походження (торф, макуха, рибна і кров'яне борошно, пташиний послід, фекалії, міські відходи і покидьки різних харчових виробництв). Сюди відносять і зелені добрива (люпин, серадела).             Органо-мінеральні добрива містять органічні і мінеральні речовини. Їх отримують шляхом обробки аміаком і фосфорною кислотою органічних речовин (торфу, сланців, бурого вугілля) або шляхом змішування гною або торфу з фосфорними добривами.
        Бактеріальне добриво - препарати, що містять культуру мікроорганізмів, які фіксують органічна речовина грунту і добрив (азотобактерин, нітрагін грунтовий).
         З агрохімічного впливу мінеральні добрива поділяють на прямі, непрямі і препарати, що регулюють ріст рослин.
І. Прямі добрива призначаються для безпосереднього живлення рослин. Вони містять азот, фосфор, калій, магній, сірку, залізо і мікроелементи і діляться на:
Прості містять один з елементів живлення: азот, фосфор, калій, молібден і т. д. У свою чергу, їх підрозділяють:
1) азотні добрива, Які розрізняють за формою сполук азоту: аміачні, амонійні, нітратні, амідні, і їх поєднання;
2) фосфорні добрива, в основу класифікації яких покладена їх розчинність у воді і органічних кислотах. Так розчинні у воді (гідрофосфат амонію, дігидрофосфат амонію, подвійний суперфосфат), нерозчинні у воді, але розчинні в розчинах лимонної кислоти і її солей (преципітат), важко розчинні у воді (фосфоритне борошно, простий суперфосфат);
3) калійні добрива оброблять на: сирі солі (мінерали каїніт, сильвініт), концентровані добрива, одержані переробкою природних калійних солей (KCl, KgS04), золи (деревні і торф'яні);
4) мікродобрива - технічні суміші, що містять мікроелементи В (ОН) 3 (Н3ВО3, молібдат амонію та ін) ..
Комплексні добрива містять не менше двох поживних елементів.
II. Непрямі добрива застосовують для хімічного, фізичного, мікробіологічного впливу на грунт з метою поліпшення умов використання добрив. Наприклад, для нейтралізації кислотності грунтів застосовують мелені вапняки, доломіт, гашене вапно; для меліорації солонців використовують гіпс; для підкислення грунтів використовують гідросульфіт натрію.
          Органічні добрива - в сільськогосподарських рослинах виявлено більше 70 хімічних елементів. Але для нормального росту, розвитку і плодоношення рослин необхідні лише 16 з них, в тому числі: елементи, що поглинаються мул води і повітря, - кисень, вуглець і водень; макроелементи - азот, фосфор, калій, кальцій, магній і сірка; мікроелементи молібден, мідь, цинк, марганець, залізо, бор, кобальт, йод і т. д.
             Кожен з хімічних елементів необхідний для виконання строго певної фізіологічної функції. Відсутність в грунті хоча б одного з них веде до різкого порушення життєвих процесів в рослині. Ці елементи вступають у грунт з органічними добривами. Вноситься на поля органіка не тільки збагачує грунт елементами живлення, але і підвищує в ній вміст гумусу, який після розкладання його мікроорганізмами забезпечує рослини багатьма необхідними речовинами. Крім того, органічні добрива значно покращують фізичні властивості грунту, збільшують її повітро-і вологопроникність.
           Торф утворюється врезультате відмирання і неповного розпаду болотних рослині, в умовах підвищеної вологості і недостатнього доступу повітря. Якість торфу визначається його ботанічним складом, ступенем розкладання, вмістом азоту, золи та зольних елементів, а також кислотністю. Торф повинен під впливом мікроорганізмів розкластися, і тільки після цього азот стає доступним рослині.
            Пташиний послід - швидкодіюче добриво, містить всі основні поживні речовини. Склад поживних речовин в посліді домашніх птахів в основному залежить від якості корму. Азотвмісні речовини, наявні в пташиному посліді, швидко розкладаються з утворенням аміаку, тому найкраще зберігати і застосовувати послід, змішаний з торфом або перегноєм.               Компости - це суміші різних розкладаються речовин, що містять елементи живлення, доступні для засвоєння рослинами. До їх складу можуть входити найрізноманітніші матеріали тваринного і рослинного походження, що представляють собою відходи господарства. Зараз велика увага звертають па компостування торфу з гноєм, золою, фосфоритного борошном. Спільне застосування органічних і мінеральних добрив здійснюють не тільки у вигляді компостів, але й у формі органо-мінеральних сумішей різного складу. Зелені добрива - це зелена маса деяких рослин сидератів, вирощуваних на полях і заорюють в землю з метою підвищення родючості грунтів. Для цих цілей застосовують рослини, на коренях яких утворюються бульби. У цих клубеньках живуть бактерії, що засвоюють азот повітря. Одна тонна зеленого добрива по своїй дії рівноцінна одній тонні гною. З усіх видів зелених добрив найбільш поширені люпини. Це рослини, що добре ростуть на всіх грунтах, включаючи найбідніші піски і важкі суглинки.При запашке сидератів корисно вносити фосфорні та калійні добрива, які сприяють більш швидкому розкладанню зеленої маси і збагачують грунт поживними речовинами.         Сапропель - цінний природний концентрат із вмістом органічних речовин до 96%. Утворюється в стоячих озерах лісової і лісостепової зон в результаті складного і тривалого біохімічного процесу розкладання щорічно відмираючих і осідають на дно мешканців водойм - рослин і тварин. Надбавка врожаю сільськогосподарських культур при внесенні сапропелю може становити до 30% і більше.
           Мінеральні добрива - вони не тільки збагачують грунт поживними елементами, але і активізують багато біологічних процесів. Розглянемо значення хімічних елементів у житті рослин. До складу рослин входить близько 70 хімічних елементів. Роль всіх хімічних елементів, що входять до складу живих клітин, надзвичайно велика.
           Азот входить до складу білків, нуклеїнових кислот, ферментів, хлорофілу. При нестачі азоту в грунті рослини розвиваються слабо, особливо їх вегетативна маса. Листя втрачає свій зелений колір, набувають жовті тони. Навпаки, при посиленому харчуванні азотом у рослин утворюється потужна вегетативна маса, зернові полегают, у них зменшується вихід зерна, а у картоплі при потужній бадиллі знижується бульбі освіту. При цьому в рослинах накопичується надлишок нітратів і нітритів, які надають шкідливий вплив на організм людини.
               Фосфор входить до складу найважливіших клітинних речовин: ДНК і РНК, фосфоліпідів (складних ефірів гліцерину, жирних кислот і фосфорної кислоти), сахарофосфатов (фосфорних ефірів цукрів), що беруть участь у фотосинтезі. Він утворює АТФ - універсальне енергетичне речовина клітини, прискорює дозрівання рослин. При його недоліку слабо формується коренева система, листя набувають тьмяно-сірий колір, затримуються ріст і дозрівання, знижується врожайність.                  Калій міститься у великій кількості в молодих листках і пагонах. Він сприяє регулюванню водного балансу рослин. При його недоліку відбувається порушення забарвлення листя (крайової опік) і навіть їх опадання. Так званий крайовий опік листя (або запал) - найважливіша ознака калійного голодування: зерно у злаків виходить щупле і невсхожімі.                    Елементи, присутні в рослинах у невеликих кількостях, від 0,001% і менше, називаються мікроелементами. Добрива, що містять ці елементи, називаються мікродобривами. Елементи, що знаходяться в рослинах в кількостях від 0,00001% і менше, називаються ультра мікроелементами.
                       Мікродобрива вносять у грунт для ліквідації в ній дефіциту мікроелементів, які хоча і входять до складу рослин в мізерно малих кількостях, тим не менш, відіграють важливу роль у їх зростанні, розвитку і формуванні повноцінного врожаю. Мікроелементи необхідні рослинам для побудови біохімічних каталізаторів-ферментів. Дослідження показали, що раціональне застосування мікродобрив підвищує врожайність вирощуваних культур на 10- 12% і покращує якість продукції рослинництва.
                       Доведено, що при оптимальному забезпеченні рослин мікроелементами вміст білка в зерні зростає на 0,8-1,1%, олії в насінні соняшнику - на 0,5-0,8%, цукру в коренеплодах цукрових буряків - на 0,5-1 , 2%.
                           Ознаки нестачі бору в грунті проявляються у кожної культури по-різному:
• цукровий буряк починає загнивати у верхній частині коренеплоду ще в полі;• льон уражається бактеріозом і майже не утворює насіння, а волокно його стає коротким і неміцним;• зернові та зернобобові утворюють мало насіння.
                       Мідь бере участь у синтезі білка, при нестачі злаки майже не дають зерна. В якості мідного добрива використовують в основному мідний купорос і відхід хімічної промисловості - мідний недогарок.
                    Молібден покращує азотне живлення рослин, впливає на врожай насіння бобових і цвітної капусти. В якості молібденового добрива служить технічна сіль - молібдати амонію і натрію.
                    Марганець, як і залізо, окислювально-регулює відновні процеси в рослинах, підвищує врожай цукрових буряків на 20-30 ц / га, овочевих і ягідних культур на             10 ц / га. Як добрива застосовують пилоподібні відходи підприємств з видобутку марганцю - марганцевий шлам.
                     Цинк активізує 30 ферментних систем в клітці, конкурує з бором, фосфором. Як добриво переважно використовують сульфат цинку. Цинкові добрива ефективні на карбонатних грунтах при вирощуванні кукурудзи, бавовнику і плодових культур.
               У загальному збільшенню врожаю, отриманий людством в останні десятиліття, приблизно 50% досягнуто завдяки застосуванню добрив, 25% - використанню високоврожайних сортів і 25% - вдосконаленню технології обробітку рослин.
 
Купуй вигідно лише до 31.11.2015!
«Волинська фондова компанія» та наш багаторічний польський партнер – компанія UNIA               оголошує вигідний цінопад на агрегати по всій території України!
Історія співпраці «Волинської фондової компанії» з брендом UNIA сягає 2001 року. Саме у цей час ми отримали статус ексклюзивного дилера , запропонувавши українському ринку різну ґрунтообробну техніку, а також сівалки зернові, сівалки точного висіву, розкидачі мінеральних та органічних добрив, подрібнювачі садові та польові, техніку для сінозаготівлі, польові та садові обприскувачі, техніку для картоплярства. Компанія є одним з провідних виробників надзвичайно якісної та сучасної техніки в Європі. Це шанований бренд, котрий щорічно збирає тисячі нових поціновувачів власної техніки.
 Заснування UNIAвідбулося у далекому 1882 році. Сьогодні потужні агрегати польських сусідів експортуються до 60 країн світу. Продукція виготовляється із міцної шведської сталі за допомогою застосування новітніх технологій. Щорічне виготовлення техніки сягає понад 25 000 машин. Забезпечення найвищої прибутковості фермерських господарств та продуктивності – ось головні цілі знаного бренду UNIA .
Пропонуємо Вашій увазі перелік акційних агрегатів UNIA:
Європак н.нав. ATLASHP 6,0 
 
http://vfc.com.ua/uk/107-napivnavisni/products/108-agregat-peredposivnogo-obrobitku-atlas
 
Плуг оборотний н.нав VIS MX 8+
 
http://vfc.com.ua/uk/388-oborotni-napivnavisni/products/403-plug-oborotniy-napivnavisniy-vis-mx
 
Сівалка зернова нав./н.нав. MAZUR D 855/4,5 
 
http://vfc.com.ua/uk/336-traditsiyniy-obrobitok/products/349-civalka-zernova-mazur
 
Сівалка т.в.мех. н.нав. GAMMA 8 
 
http://vfc.com.ua/uk/352-minimalniy-obrobitok/products/356-sivalka-tochnogo-visivu-gamma
 
Прес-підбирач тюковий Z-511 
 
http://vfc.com.ua/uk/268-pres-pidbirachi-tyukovi/products/276-pres-pidbirach-tyukoviy-z-511
 
Прес-підбирач рулонний причіпний DF 120.1,8D 
 
http://vfc.com.ua/uk/267-pres-pidbirachi-rulonni/products/269-pres-pidbirach-rulonniy-df-d-120-1-5
 
Оприскувач польовий причіпний EUROPA II 3024  
 
http://vfc.com.ua/uk/311-obpriskuvachi-polovi-prichipni/products/319-obpriskuvach-prichipniy-europa
 
Розкидач м/д навісн. MX 950 h premium 
 
http://vfc.com.ua/uk/293-navisni/products/300-rozkidach-mineralnih-dobriv-mx-premium
 
Розкидач м/д причіпн. MX L 3000 
 
http://vfc.com.ua/uk/293-navisni/products/301-rozkidach-mineralnih-dobriv-mxl
 
Розкидачм/дпричіпний RCW 8000 TP 
 
http://vfc.com.ua/uk/2642-prichipni/products/2646-rozkidach-mineralnih-dobriv-rcw
 
Знижені ціни оголошені і на деякі інші одиниці техніки Uniа!
Дізнатися повний перелік акційної техніки можна зателефонувавши за номером:
0503377338 – Тетяна Ломага, Начальник відділу маркетингу та розвитку,
або дізнатись у менеджерів з продажу «ВФК», котрі працюють у кожній області України.
Не пропустіть можливість придбати техніку UNIA від знаного європейського виробника з надзвичайно вигідними знижками і Ви!

 
Сушильный шкаф для сушки овощей, грибов, фруктов, ягод, мяса, рыбы и тд. Для приготовления яблочных, картофельных, морковных, помидорных чипсов.Производство чипсов. Минимальный расход электроэнергии. Сушка происходит за счет инфракрасных излучателей и удаления влажного нагретого воздуха.Производительность от 800 кг в сутки.
Пропашная 16-рядная сеялка John Deere 7200.
Акция! Новая цена-27970$. Старая цена-31000$. Акционная цена действует до 31 декабря 2015 года.
Готова к работе. Сеялка была проверена в работе. Покупали сеялку для себя.
067731-57-93 Александр
Сеялка John Deere 7200.
Акция! Новая цена-27970$. Старая цена-31000$. Акционная цена действует до 31 декабря 2015 года.
Простота в обслуживании, точность и надежность при посеве кукурузы, подсолнечника и прочих пропашных культур.
Сеялка 16 рядная John Deere 7200.
Акция! Новая цена-27970$. Старая цена-31000$. Акционная цена действует до 31 декабря 2015 года.
Сеялка высева для пропашных культур. В Украине с марта 2015 г. В идеальном состоянии. Полностью перебрана. Готова к работе. Электроника, гидравлика новые. В наличии тарелки под посев подсолнечника и кукурузы. Сеялка была проверена в работе. Пневматика работает без перебоев. Сеет хорошо Резина в хорошем состоянии. Покупали сеялку для себя.
067731-57-93 Александр
Сеялка John Deere 7200 (16 рядная).
Акция! Новая цена-27970$. Старая цена-31000$. Акционная цена действует до 31 декабря 2015 года.
Сеялка точного высева (пневматическая, для посева ― кукурузы, подсолнечника, сои). Состояние: отличное. Привезена в марте 2015 года. Полностью обслужена и готова к полевым работам. Электроника вся новая. Гидравлические шланги все новые. В комплекте есть тарелки под посев кукурузы и подсолнечника. Резина в хорошем состоянии. Сеялка была проверена в работе. Работает хорошо, пневматика без сбоев. Покупали сеялку для себя.
067731-57-93 Александр
История Разработки Картофелекопалок
Ранние картофелекопалки в большинстве своем были вибрационными. Процесс сбора урожая, к концу 1800-х, все еще полагался на ручных сборщиков разных культур и так продолжалось  до середины 20-го века. Первые механические картофелекопалки были развиты в Англии в конце 19-го века. Первые такие машины были подобны плугам, с несколькими рядами у основ и рядом зубцов, повернутых для обеспечения прохождения картофеля к поверхности. Хотя английские орудия доминировали на рынке, три американских модели в конечном счете превзошли их в популярности. Ето были картофелекопалки Шейкера, копалки картофеля Босса и землеройные машины Гувера.
               Картофелекопалка Вибрационная
Механизированная землеройная машина, разработанная Deere & Co. Ето выгледело как плуг с плоским лезвием, которое бороздило грунт в то время как картофель что попадал на на двигающийся пруты, которые перемищали картофель задней части агрегата. Эта землеройная машина была оборудована колесом гребня, подвешеными прутами, на которых перемещался картофель, и елементом встряхивания . которые дрожащими действиями позволял отделить землю и сорняки от коренеплода.
               Картофелекопалка от фирмы Босс (Картофелекопалка швырялка)
Первоначально произвел эту машину в 1885. Картофелекопалка от Босс была снабжена рядом колес проектирующей передачей с переди, на которой был установлен механизм, который приводил в действие мультиаспектное колесо отделения. Когда копалка продвигалась,-сорняки, почва, и картофель попадал между колес,а картофель отделялсян от этого. Эта машина, которую приводит в действие один оператор и несколько лошадей, могла вырыть пять акров в день.
               Картофелекопалка от Гувера (Картофелекопалка транспортерная)
Копалка Гувера, произведенная Hoover & Prout, Avery Co.  была одной из самых успешных картофелекопалок американского производства во время его введения. Ета картофелекопалка имела большое передние лезвие, прикрепленное между двумя тяжелыми железными колесами с сиденьем водителя, установленным поверх оси. Движение вперед этой копалки позволяло совку подрезать холмы, вскапывая картофель и почву. Вылобразный люфт тогда переносил растения вверх, вытряхивая сорняки и грунт, перенося картофель к узкому ряду позади машины.
               Первые успешные картофелекопалки швырялки
Хотя картофелекопалки - швырялки были первоначально развиты в середине 19-го века, они не использовались шире только три десятилетия спустя, когда были усовершенсвованы лутше для работы, не повреждали так сильно урожай картофеля. Эти машины включали продолье, для свободного прохождеие картофеля. Ослабленные, вращающиеся вилки (на малых оборотах), или вертикальные или наклоненные - перемещали  почву и картофель к поверхности . К 1950-м  уже начали пользоватся навесными картофелекопалками или прицепными, которые крепились к трактору. Эти модели включали вторую дополнительную ось для более эффективного збора урожая.
               Картофелекопалка однорядная от Джон Дир
В начале 1940-х, John Deere Co разработал эту картофелекопалку, с приспособлением для трактора в качестве ведомого елемента. Эта копалка была разработана для подъема картофеля на робочую - встряхивающию часть машины с подачей коренеплода в заднюю часть приспособление для дальнейшего ручного сбора.
                 Трансортерные картофелекопалки
К концу Второй мировой войны транспортерные картофелекопалки становились популярными. Эти картофелекопалки состояли из наклоненной части, которая входя в землю - направляла коренеплод на цепочечную сеть, позволив почве и сорнякам и камням отделятся. Картофель транспортировался назад и через заднюю часть машины подавался для сбора вручную.
               Первые картофельные комбайны
Прогрессия механизированных орудий сбора урожая достиг высшей точки в обличае картофелеуборочных машин. Эти агрегаты были разработаны для высокой продуктивности как обробатки грунта и сорняков,а так же и ето главное –для перероботки болиших масивов картофеля. Более очищеный картофель  непосредственно переносился на трейлер или висящую  платформу для сбора. К 1950 приблизительно уже 500 видов  картофелеуборочных машин использовались; десятилетие спустя, было 2500.Один из самых ранних комбайнов был разработан Нильсом Фактором в Швеции в 1952. Эта машина вскапывала коренплоды поднемая их четырьма лопастями к барабану, из которого они были переносились на робочую часть. Основы и другая листва выбрасывались с задней стороны машины.
           
               Картофелекопалки  Швырялки
Картофелекопалки-швырялки доступны сегодня в разных конфигурацыях и вариируют в зависимости от робочих условий . в часности от типа почвы. Картофелешвырялка которая работает эффективно в легкой почве, может не подойти для использования в  плотном грунте. Некоторые картофелекопалки -швырялки включают единственное колесо глубины для определения вхождения в землю, на который подается картофель,а у других нет колес вообще. Определенные картофелекопалки-швырялки оснащены экраном для упрощения сбора путем уменьшения рассеивания картофеля. Некоторые из этих орудий состоят из главного вертикального прядильщика и вспомогательного для отделения картофеля от стебля и почвы. В то время как навесная картофелекопалка оснащенная колесом обычно используются с трактором.
               Картофелекопалка швырялка навесная к трактору
Эти картофелекопалки используются с помощью силового узла от трактора,к  которому копалка присоединена. Широкое использывание имеет мест в веду их маневренности и прочности в неблагоприятных типах почвы. Когда трактор, на который присоединено картофелекопалку, продвигается, роющая елемент проходит ниже ряда картофеля, ослабляя почву, охватывающую их. После процесса ослабления, вилки или зубцы вращятельными движениями, ударяют ряд под прямым углом. Два колеса вне центра, к которым присоединяется борты служат оснаванием для крепежа зубцов,что позволяет вкаповать землю и добытый картофель перемещать в заднюю часть агрегата  для збора вручную.
               Картофелекопалка транспортерная
Транспортерная картофелекопалка, доступеньчатые с одно- или  двухрядные, используются в областях, где почва не является слишком плотной или тяжелой. Во влажных, липких почвах операторы могут решить использовать картофелекопалку вибрационную. Эти копалки удобны тем что могут проходить узкими рядами оставляя по-зади уже обработанный картофель. Транспортерные картофелекопалки, доступны в версиях прецыпных, навесных, или полностью автономных. Навесные копалки являются самыми популярными; они могут снять или один или два ряда за один раз. В отличие от картофелекопалок вибрацыонных , транспортерные картофелекопалки  перемищают картофель стальными цепями-транспортерами. Эти транспортеры состоят из прямых стальных стержней, соединенных между собой проволкой.
 
           
         Незважаючи на різкі відмінності в кількісної потреби, функції кожного необхідного макро- і мікроелемента в рослинах строго специфічні, жоден елемент не може бути замінений іншим. Недолік будь-якого макро- або мікроелемента призводить до порушення обміну речовин і фізіологічних процесів у рослин, погіршення їх росту і розвитку, зниження врожаю і його якості. При гострому дефіциті елементів живлення у рослин з'являються характерні ознаки голодування.АзотВходить до складу білків, ферментів, нуклеїнових кислот, хлорофілу, вітамінів, алкалоїдів.Рівень азотного живлення визначає розміри та інтенсивність синтезу білка та інших азотистих органічних сполук у рослинах і, отже, ростові процеси. Недолік азоту особливо різко позначається на зростанні вегетативних органів. Слабке формування фотосинтезуючого листового і стеблового апарату внаслідок дефіциту азоту, у свою чергу, обмежує утворення органів плодоношення і веде до зниження врожаю і зменшенню кількості білка у продукції.Характерною ознакою азотного голодування є гальмування росту вегетативних органів рослин і поява блідо-зеленого або навіть жовто-зеленого забарвлення листя через порушення утворення хлорофілу. Азот повторно використовується (реутілізіруется) в рослинах, тому ознаки його нестачі проявляються спочатку у нижніх листків. Пожовтіння починається з жилок листа і поширюється до країв листової пластинки. При гострому і тривалому азотному голодуванні блідо-зелене забарвлення листя рослин переходить у різні тони жовтого, помаранчевого і червоного кольору (залежно від виду рослин), потім уражені листя висихають і передчасно відмирають.При нормальному постачанні азотом листя темно-зелені, рослини добре кущаться, формують потужний асиміляційні стеблі-листовий апарат, а потім повноцінні репродуктивні органи. Надлишкове, особливо одностороннє, постачання рослин азотом може викликати уповільнення їх розвитку (дозрівання) і погіршити структуру врожаю. Рослини утворюють велику вегетативну масу на шкоду товарної частини врожаю. У корені-і бульбоплодів надлишок азоту може призвести до израстанием в бадилля, а у зернових і льону - до вилягання посівів.ФосфорГрає винятково важливу роль у процесах обміну енергії в рослинних організмах. Енергія сонячного світла в процесі фотосинтезу і енергія, що виділяється при окисленні раніше синтезованих органічних сполук у процесі дихання, акумулюється в рослинах у вигляді енергії фосфатних зв'язків у так званих макроергічних сполук, найважливішим з яких є аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Накопичена в АТФ при фотосинтетичному і окисного фосфорилювання енергія використовується для всіх життєвих процесів росту і розвитку рослини, поглинання поживних речовин із грунту, синтезу органічних сполук, їх транспорту. При недоліку фосфору порушується обмін енергії і речовин в рослинах.Особливо різко дефіцит фосфору позначається у всіх рослин на освіті репродуктивних органів. Його недолік гальмує розвиток і затримує дозрівання, викликає зниження врожаю і погіршення якості продукції. Рослини при нестачі фосфору різко сповільнюють ріст, листя їх набувають (спочатку з країв, а потім по всій поверхні) сіро-зелену, пурпурову або червоно-фіолетове забарвлення. У зернових злаків дефіцит фосфору знижує кущіння і утворення плодоносних стебел. Ознаки фосфорного голодування зазвичай проявляються вже на початкових стадіях розвитку рослин, коли вони мають слаборозвинуту кореневу систему і не здатні засвоювати важкорозчинні фосфати грунту.
      Посилене оснащення рослин фосфором прискорює їх розвиток і дозволяє отримувати більш ранній урожай, одночасно поліпшується якість продукції.КалійБере участь у процесах синтезу і відтоку вуглеводів в рослинах, обумовлює водоутримуючу здатність клітин і тканин, впливає на стійкість рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища і поражаемость культур хворобами.Зовнішні ознаки калійного голодування виявляються в побурении країв листових пластинок - «крайовому запалі». Краї і кінчики листя набувають «обоженньй» вигляд, на пластинках з'являються дрібні іржаві цятки. При недоліку калію клітини ростуть нерівномірно, що викликає гофрованість, куполообразное закручування листя. У картоплі на листках з'являється також характерний бронзовий наліт.Особливо часто недолік калію проявляється при обробітку більш вимогливих до цього елементу картоплі, коренеплодів, капусти, силосних культур і багаторічних трав. Зернові злаки менш чутливі до нестачі калію. Але й вони при гострому дефіциті калію погано кущаться, міжвузля стебел коротшають, а листя, особливо нижні, в'януть навіть при достатній кількості вологи в грунті.КальційВідіграє важливу роль у фотосинтезі і пересуванні вуглеводів, у процесах засвоєння азоту рослинами. Він бере участь у формуванні клітинних оболонок, обумовлює обводненість і підтримку структури клітинних органел.Недолік кальцію позначається насамперед на стані кореневої системи рослин: ріст коренів сповільнюється, не утворюються кореневі волоски, коріння ослизнюються і загнивають. При дефіциті кальцію гальмується також ріст листя, у них з'являється хлоротічной плямистість, потім вони жовтіють і передчасно відмирають. Кальцій на відміну від азоту, фосфору, калію не може повторно використовуватися (реутілізації), тому ознаки кальцієвого голодування виявляються насамперед на молодих листках.МагнійВходить до складу хлорофілу, бере участь у пересуванні фосфору в рослинах і вуглеводному обміні, впливає на активність окислювально-відновних процесів. Магній входить також до складу основного фосфорсодержащего запасного органічної сполуки - фітину.При нестачі магнію знижується вміст хлорофілу в зелених частинах рослин і розвивається хлороз між жилками листка (жилки залишаються зеленими). Гострий дефіцит магнію викликає «мармуровидних» листків, їх скручування і пожовтіння.СіркаМає важливе значення в житті рослин. Основна кількість її в рослинах знаходиться у складі білків (сірка входить до складу амінокислот цистеїну, цистину і метіоніну) та інших органічних сполук - ферментів, вітамінів, гірчичних і часникових масел. Сірка бере участь в азотному, вуглеводному обміні рослин і процесі дихання, синтезі жирів. Більше сірки містять рослини із сімейства бобових і хрестоцвітих, а також картоплю.При нестачі сірки утворюються дрібні, зі світлою жовтуватою забарвленням листя на витягнутих стеблах, погіршуються ріст і розвиток рослин.ЗалізоВходить до складу окисно-відновних ферментів рослин і бере участь у синтезі хлорофілу, процесах дихання і обміну речовин.При нестачі заліза (що зазвичай проявляється тільки на карбонатних або перезволожених грунтах) внаслідок порушення утворення хлорофілу у сільськогосподарських культур, особливо винограду і плодових дерев, розвивається хлороз. Листя втрачає зелене забарвлення, потім біліють і передчасно опадають.БорМає великий вплив на вуглеводний, білковий і нуклеїнових обмін, ряд інших біохімічних процесів в рослинах. При його недоліку порушуються синтез і особливо пересування вуглеводів, формування репродуктивних органів, запліднення і плодоношення. Бор не може реутілізації в рослинах, тому при його недоліку насамперед страждають молоді зростаючі органи, відбувається відмирання точок росту. Більш вимогливі до бору і чутливі до його нестачі коренеплоди, соняшник, бобові, льон, картопля та овочеві рослини. Дефіцит бору викликає ураження серцевинної гниллю коренеплодів, поява дуплистості коренів. Льон при недоліку бору уражається бактеріозом. Відмирання верхівкової точки росту призводить до посиленого утворення бічних пагонів, які також зупиняються в рості, різко знижується вихід і якість волокна. У соняшника гострий дефіцит бору викликає повне відмирання точки росту або при більш пізньому прояві недоліку бору спостерігається ненормальний розвиток квіток, пустоцвіт і зниження врожаю насіння. При борному голодуванні бобових порушується розвиток бульбочок на коренях і знижується симбиотическая фіксація молекулярного азоту з атмосфери, сповільнюються ріст і формування репродуктивних органів. Картопля при недоліку бору уражується паршею, у плодових дерев з'являється суховершинность, розвиваються зовнішня плямистість і обкоркування тканин плодів.МолібденМолібдену належить виняткова роль в азотному живленні рослин. Він бере участь у процесах фіксації молекулярного азоту (бобовими в симбіозі з бульбочкових бактерій і свободноживущими грунтовими азотфиксирующими мікроорганізмами) і відновленні нітратів у рослинах. Особливо вимогливі до наявності молібдену в грунті в доступній формі бобові культури та овочеві рослини - капуста, листові овочі, редис. Зовнішні ознаки нестачі молібдену схожі з ознаками азотного голодування - різко гальмується ріст рослин, внаслідок порушення синтезу хлорофілу вони набувають блідо-зелене забарвлення. Дефіцит молібдену обмежує розвиток бульбочок на коренях бобових, різко гальмує ріст рослин, вони набувають блідо-зелене забарвлення, спостерігаються деформація листових пластинок і передчасне відмирання листя, різко знижується врожай і вміст білка в рослинах. Недолік молібдену при великих дозах азоту може призводити до накопичення в рослинах, особливо овочевих та кормових, підвищених кількостей нітратів, токсичних для тварин і людини.МарганецьВходить до складу окисно-відновних ферментів, що беруть участь у процесах дихання, фотосинтезу, вуглеводного і азотного обміну рослин. Він відіграє важливу роль у засвоєнні нітратного і амонійного азоту рослинами. Найбільш чутливі до нестачі марганцю і вимогливі до його наявності в доступній формі в грунті буряк та інші коренеплоди, картопля, злакові, а також яблуня, черешня і малина.Найхарактерніший симптом марганцевого голодування - точковий хлороз листя. На листових пластинках між жилками з'являються дрібні жовті хлоротичні плями, потім уражені ділянки відмирають.МідьТакож входить до складу цілого ряду окислювально-відновних ферментів і бере участь у процесах фотосинтезу, вуглеводного і білкового обміну. Недолік доступної рослинам міді на осушених торфянисто-болотних грунтах з нейтральною або лужною реакцією викликає «хвороба обробки», або «білу чуму», у зернових культур. Захворювання починається з раптового побіління і засихання кінчиків листя. Уражені рослини зовсім або частково не утворюють класів або мітелок, а утворюються суцвіття безплідні або слабо Озерна. При недоліку міді різко знижується урожай зерна, а при гострому мідному голодуванні спостерігається повна відсутність плодоношення.
          ЦинкРобить багатобічна дія на обмін енергії і речовин у рослинах, що обумовлено його участю у складі ряду ферментів і в синтезі ростових речовин - ауксинів. При нестачі цинку різко гальмується ріст рослин, порушується фотосинтез, процеси фосфорилювання, синтез вуглеводів і білків, обмін фенольних сполук.Специфічні ознаки цинкового голодування - затримка росту міжвузлів, поява хлорозу і Дрібнолисті, розвиток розеточность. Від нестачі цинку найчастіше страждають плодові та цитрусові культури на нейтральних і слаболужних карбонатних грунтах з високим вмістом фосфору.При захворюванні «розеткових» від дефіциту цинку на кінцях молодих пагонів образуються дрібні листи, що розташовуються у формі розетки. При сильному ураженні гілки відмирають, що призводить до появи «суховершинности»ХлорНеобхідний рослинам в невеликій кількості, він спільно з лужними і лужноземельними іонами позитивно впливає на обводненість тканин і набухаемость протоплазми клітин. Цей елемент активізує ферменти, що здійснюють реакції фотолізу при фотосинтезі, проте тільки у окремих видів рослин потребу в цьому елементі висока. Різні рослини по-різному відгукуються на концентрацію хлору в грунтовому розчині - на практиці більше доводиться стикатися з надлишком хлору, особливо в посушливих умовах. Позитивно ставляться до хлору такі культури, як редис, шпинат, мангольд, селера, цукровий буряк. До хлорофобним рослинам, негативно реагує на підвищений вміст хлору в грунті, відносяться: тютюн, виноград, гарбуз, квасоля, картопля, томати, плодові та ягідні культури.Ознакою дефіциту хлору, що спостерігається вкрай рідко, є хлороз листя.НатрійВідноситься до елементів, які умовно необхідні рослинам. У хімічному і фізіологічному відношенні натрій близький до калію. Калій може практично завжди замінити натрій, проте сам натрієм не замінює. Є ряд ферментів, які активуються натрієм, але значно меншою мірою, ніж калієм. Одні рослини можуть засвоювати значні кількості натрію, інші мають дуже малою здатністю до його поглинання. Крім того, у натріефобних рослин надходження натрію з кореня в надземні органи обмежена (наприклад, у бобів). Шпинат, томат - відносять до натріефілам, вони позитивно відгукуються на натрій, особливо коли недостатньо забезпечені калієм. У натріефільних рослин натрій покращує водний баланс.КремнійВідноситься до елементів, які умовно необхідні рослинам. Він відкладається в клітинах в аморфній формі (у вигляді впала) й зв'язується в рослинному організмі в сілікатгалактозний комплекс і таким чином впливає на обмін речовин, зміцнює стінки клітин, нормалізує надходження і розподіл в рослині марганцю, усуваючи його токсична дія при надмірному вмісті.У деяких культур під дією кремнію відбувається посилений ріст, в інших підвищується стійкість до борошнистої роси. У сільському господарстві практичне застосування кремній знаходить при вирощуванні рису, де при нестачі кремнію врожайність зерна може знижуватися на 50%.ТитанВходить до складу ферментів, які активізують метаболічні процеси в рослині в період його росту і розвитку, інтенсифікують фотосинтез і вбирання поживних речовин із грунту. Головне значення титану в житті рослин - стимуляція процесу запилення, запліднення і зав'язі плодів, прискорення їх росту, і як наслідок - початку збирання врожаю. Зміцнює імунну систему рослин - підвищується стійкість до грибкових та бактеріальних захворювань.КобальтМікроелемент, необхідний для біологічної фіксації молекулярного азоту і є компонентом вітаміну B12. Недолік кобальту (зовнішні ознаки схожі з симптомами азотного голодування) може виявлятися насамперед у бобових культур. При низькому вмісті кобальту в кормах у тварин розвивається анемія, різко знижується апетит і падає продуктивність.Нестача або надлишок інших мікроелементів також призводить до захворювання людей і тварин. Наприклад, низький вміст йоду в ґрунтах, а отже, рослинній їжі і кормах викликає запалення щитовидної залози, недолік марганцю - поява безпліддя, міді - недокрів'я і захворювання на рахіт, надлишок молібдену - шлункових розладів і т.д. Необхідність регулювання живлення рослин відносно окремих елементів у агрономічної практиці далеко не однакова. Мікроелементи потрібні рослинам в обмежених кількостях. Винос цих елементів з урожаєм сільськогосподарських культур становить лише десятки або сотні грамів на 1 га, і потреба в багатьох з них може повністю задовольнятися за рахунок грунту і застосовуваних органічних добрив, а нерідко тільки за рахунок запасів в насінні. Однак недолік окремих мікроелементів у більш вимогливих до їхньої наявності культур може проявлятися на грунтах з низьким вмістом доступних для рослин форм мікроелементів. Застосування мікроелементів у вигляді відповідних мікродобрив може в цьому випадку значно підвищити врожай сільськогосподарських культур і поліпшити якість одержуваної продукції Такі макроелементи, як кальцій, магній і сірка, зазвичай містяться в більшості грунтів в кількостях, достатніх для забезпечення рослин. Крім того, вони вносяться в грунт з меліорірующімі матеріалами (вапном і гіпсом), а також у складі застосовуваних органічних і мінеральних добрив. Для поліпшення харчування сільськогосподарських культур в польових умовах найчастіше необхідно внесення азоту, фосфору і калію.
       Загальний винос цих поживних речовин з урожаєм сільськогосподарських культур і співвідношення споживаних елементів живлення сильно розрізняються (табл. 1)Таблиця №1.Приблизний винос основних елементів живлення з урожаєм сільськогосподарських культурКультури Урожай основної продукції ц з 1 га. Виноситься з урожаєм, кг з 1 га.N P2O5 K2OЗернові злакові 30-35 90-110 30-40 60-90Зернобобові 25-30 100-150 35-45 50-80Картопля 200-250 120-200 40-60 180-300Цукровий буряк 400-500 180-250 55-80 250-400Кукурудза (з. Маса) 500-700 150-180 50-60 180-250Капуста 500-700 160-230 65-90 220-320Бавовник 30-40 160-220 50-70 180-240.
           Це обумовлено особливостями хімічного складу рослин, коливаннями в рівні формованого врожаю і зміною його структур.Відносний вміст елементів мінерального живлення в основній та побічної продукції різноманітних сільськогосподарських культур визначається насамперед їх видовими особливостями, але залежить також від сорту і умов вирощування. Вміст азоту і фосфору значно вище в господарсько цінної частини врожаю - зерні, корені і бульбоплоди, ніж у соломі і бадиллі. Калію ж більше міститься в соломі і бадиллі, ніж у товарній частині врожаю (табл. 2)Капуста, картопля, цукровий буряк, бавовник, соняшник, кормові коренеплоди і силосні культури для створення високого врожаю споживають набагато більше поживних речовин, ніж зерновіВинесення поживних речовин рослинами з грунту зростає зі збільшенням врожаю. Однак прямої пропорційності між величиною врожаю і розміром виносу основних елементів живлення часто не спостерігається. При більшому рівні врожайності витрати поживних речовин на формування одиниці продукції зазвичай знижуються.Вміст у рослинах і загальний винос елементів живлення з урожаєм можуть сильно змінюватися залежно від кліматичних, грунтових і агротехнічних умов.Таблиця №2.Вміст азоту, фосфору і калію в сільськогосподарських рослинахКультури Продукція Вміст елементів живленняN P2O5 K2OУ% на суху речовинуПшениця озима Зерно 2,80 0,85 0,50Пшениця озима Солома 0,45 0,20 0,90Пшениця яра Зерно 3,40 0,85 0,60Пшениця яра Солома 0,67 0,20 0,75Ячмінь Зерно 2,10 0,85 0,55Ячмінь Солома 0,50 0,20 1,00Кукурудза Зерно 1,91 0,57 0,37Кукурудза Солома 0,75 0,30 1,64Горох Зерно 4,50 1,00 1,25Горох Солома 1,40 0,35 0,50Льон Насіння 4,00 1,35 1,00Льон Солома 0,62 0,42 0,97Соняшник Семена 2,61 1,39 0,96Соняшник Ціла рослина 1,56 0,76 5,25У% на сиру масуKapтофель Бульби 0,32 0,14 0,60Kapтофель Бадилля 0,30 0,10 0,85Цукровий буряк Коріння 0,24 0,08 0,25Цукровий буряк Бадилля 0,35 0,10 0,50Капуста Качани 0,33 0,09-0,12 0,27-0,44Томати Плоди 0,26 0,07 0,29-0,36           У врожаї зернових колосових культур співвідношення N: P2O5: K2O коливається у відносно невеликих межах і становить 2,5-3,0: 1: 1,8-2,6, тобто в середньому споживання азоту в 2,8 рази, а калію в 2,2 рази більше, ніж фосфору (табл. 3).
             Таблиця №3Середнє співвідношення N: P2O5: K2O в урожаї різних культурКультури N P2O5 K2OЗернові колосові 2,8 1 2,2Картопля 2,5-3,5 1 4-4,5Цукровий буряк 2,5-3,5 1 3,5-5,0Кормовий буряк 3,5-4,5 1 4,5 - 6,0Для цукрових буряків, кормових і овочевих коренеплодів, картоплі, соняшнику, капусти та інших культур характерно набагато більшу поглинання калію, ніж азоту, і співвідношення N: P2O5: K2O може становити 2,5-3,5: 1: 3,5- 5,0. При вирощуванні корені-і бульбоплодів, соняшнику в залежності від умов обробітку може сильно змінюватися структура врожаю і спостерігаються різкі відмінності в розмірах споживання основних елементів живлення і співвідношенні між ними.Наприклад, у лісостепових районах на кожні 100 ц врожаю коренеплодів і відповідної кількості гички цукровий буряк споживає 50 кг N, 15 P2O5 і 60 кг K2O, У Нечорноземної зоні буряк формує більшу кількість гички і на кожні 100 ц коренеплодів споживається 80-100 кг N, 35 P2O5 і 145 кг K2O.Самое продуктивне використання рослинами поживних речовин із грунту і внесених добрив забезпечується при найбільш сприятливих грунтово-кліматичних умовах, високому рівні агротехніки в поєднанні з правильним застосуванням добрив. Одночасно досягається мінімальне споживання елементів живлення на одиницю врожаю товарної сільськогосподарської продукції. Середні розміри споживання азоту, фосфору і калію на формування одиниці товарної продукції основних сільськогосподарських культур наведені в таблиці 4.Таблиця №4.Приблизні витрати основних елементів живлення (кг.) На созданте одиниці товарної продукціїПродукція Елемент живлення, у розрахунку наN P2O5 K2OНа 10ц. продукції та відповідну кількість побічноїЗерно пшениці 30-35 10-12 20-25Зерно кукурудзи 30-35 8-12 25-35Зерно круп. культур (гречка, просо) 30-35 10-15 30-40Зерно бобових (горох, вика) 60-70 12-15 20-25Волокно льону 55-70 25-30 65-80Насіння соняшнику 55-70 25-30 170-210На 100 ц. основної продукції і відповідну кількість побічноїБульби картоплі 50-60 15-20 70-90Бульби сах. буряка 50-60 15-20 60-100Коренеплоди кормові 45-60 10-20 60-120Качани капустяні 30-40 12-17 40-60Помідори 30-35 10-15 35-50На 10ц. сінаСіно вики з вівсом 20-25 5-7 15-25Сіно конюшини з тимофіївка 15-20 5-8 15-25Сіно люцерни 25-30 4-7 15-20.
             
       Є багато факторів, які впливають на швидкість проникнення макро- і мікроелементів через листову поверхгость рослини. Ми хочемо звернути вашу увагу на десять основних чинників:
1. Агротехнічні: відрегульована кислотність грунту; основне внесення мінеральних добрив; проведення захисних заходів - рослина має бути здоровим; рівномірна густота стояння рослин.2. Рослина: молоде листя і пагони швидше засвоюють біогенні елементи.3. Кліматичні: оптимальна вологість повітря і грунту; низька температура (обприскування рекомендується виконувати ввечері, після заморозків обробляти посіви через 2-3 дні).4. Здатність елементів до проникнення через листя: найшвидше проникає азот, магній, натрій, повільніше - сірка і ще повільніше - кальцій, калій, фосфор і мікроелементи. Тим не менш, навіть кальцій і фосфор засвоюються через листову поверхню в кілька разів швидше, ніж з грунту.5. Форма елемента: хелатні сполуки мікроелементів.6. Додавання карбаміду: в розчині карбамід сприяє гарному розчиненню, покращує пропускну спроможність листка (кутикули), що збільшує обсяги засвоєння елементів живлення і підвищує ефективність дії фунгіцидів, інсектицидів. Норми внесення останніх можна знизити до мінімально рекомендованих. Синергізм в дії карбаміду і гербіциду або регулятора росту може бути шкідливим для культурної рослини, тому таке об'єднання вимагає обережності, необхідно враховувати інформацію на упаковці пестициду. Дуже ефективно одночасне внесення карбаміду і сірчанокислого магнію (останній зменшує ймовірність опіків від карбаміду).7. Особливості обприскування: оптимальна концентрація розчину відповідно увазі рослини і його фази розвитку; застосування поверхнево-активних речовин (якщо мікродобриво їх не містить) для кращого прилипання крапель до листка; дрібнокрапельне розпорошення робочого розчину.8. Стан рослини, відсутність стресу. Здорова рослина засвоює елементи живлення швидше і в більшій кількості. Ослаблене або уражене хворобами рослина захищається від подальшої втрати води або проникнення інфекції, тому має щільну зашкарублу структуру поверхні листка, що значно обмежує можливість проникнення біогенних елементів через листя. Єдиним відомим способом, який в такій ситуації частково підвищує можливість засвоєння елементів, є додавання до розчину карбаміду.9. Форма азотних добрив. Із азотних добрив кращим є карбамід, який найменше викликає опіки на листкової поверхні, ніж аміачна селітра або КАС.10. Для зменшення ймовірності опіків листків і поліпшення живлення рослин сіркою і магнієм рекомендується до бакової суміші одночасно з карбамідом додавати 5 кг (5% -а концентрація) на 100 л води семиводний сірчанокислого магнію (МgSО4 х 7Н2О, Епсоміт) або 3 кг (3 % -я концентрація) одноводного сірчанокислого магнію (МgSО4 х Н2О, кізерит).
Особенности удобрения полей в Голландии.
Особенностью этого распределителя является отсутствие традиционной цистерны, а сама смесь подается посредством шлангов.
Рабочая ширина Veenhuis Rotomax – 12 метров.
Место действия – Нидерланды.
Выращивание картофеля на орошаемых площадях вдвое увеличит урожайность
Кроме увеличения урожайности, орошение способно в 4 раза улучшить качество картофеля.
Как отмечают производители, инвестиции в орошение способны обезопасить их от многих рисков и наряду с этим в 2 раза нарастить урожайность картофеля и в 4 - улучшить ее качество.
Говоря о развитии картофелеводства, предприниматели уверяют, что им важно инвестировать деньги в орошение.
«Производителями картофеля было проведено опыт, - говорит президент Украинской ассоциации производителей картофеля Александр Синенко. - Они выращивали картофель на Черниговщине и на Херсонщине, где есть системы орошения, и фактически культура дала в 2 раза больше урожай и в 4 раза лучшее качество. Этот опыт был проведен на очень малой площади в пределах двух гектаров. А получив такие результаты, целесообразно говорить о необходимости инвестирования в системы орошения, это будет хорошая защита от многих рисков».
Как сажают картофель в Голландии.
На видео показана работа картофелесажалки Miedema Structural PM 4000 в паре с трактором New Holland T7070.
В передней части трактора установлен резервуар с удобрениями.
Такая разная посадка картошки
Майские праздники – традиционное время посадки картофеля в наших широтах.
AgroPravda.com предлагает вспомнить различные варианты проведения этих работ.


Как поляки выращивают картофель для McDonald's
Польский картофель для украинского McDonald's — это не просто так.
Самая большая сеть ресторанов быстрого питания в Украине годами импортирует картофель из соседней Польши. Как должно быть организовано хозяйство, чтобы продавать картофель гигантам быстрого питания, смотрите на видео.
Основні переваги мікродобрив «Мікро-Мінераліс»
від ТОВ «Мінераліс Україна».

Карбоксилатні  комплексони утворюють стійкі комплекси, які “працюють” у широкому діапазоні рН (від 3 до 12), що дозволяє застосовувати наші мікродобрива на ґрунтах та в розчинах з різною кислотністю.
Використовувана плазмово-імпульсна технологія виробництва мікродобрив та біопрепаратів дозволяє уникнути використання у виробництві солей хімічно синтезованих мінеральних кислот.
Інноваційна технологія виробництва мікродобрив дозволяє отримувати та поєднувати з природними карбоновими кислотами надчисті наночастинки металів.
Розмір молекули аммонійно-карбоксилатного комплексону дозволяє транспортувати іони металів безпосередньо в саму рослину через продихи.
Нанокарбоксилати при потраплянні в рослину відразу беруть участь вциклі перетворення трикарбонових кислот, не витрачаючи зайвої енергії на поглинання іонів металів.
Використана  інноваційна технологія забезпечує високу селективність приєднання катіонів як металів, так і неметалів.
Хелатуючі агенти  у мікродобривах за хімічним положенням діляться на органічні та синтетичні, які у свою чергу можуть містити ОЕДФ або ЕДТА. Від чистотикомпонентів, які входять у мікродобрива залежить ефективність споживання макро- і мікроелементів рослинами.

Порівняння хелатуючих агентів.
 


Карбонові кислоти
 


ОЕДФ
 


ЕДТА
 
Походже-ння


Органічне


Синтетичне


Синтетичне
В якому pH сере-довищі можна працю-вати
 


Утворюють стійкі комплекси з широким діапазоном pH(від 3 до 12), що дозволяє використовуватипрепарати на грунтах та в розчинах з різною кислотністю.
 


Утворює стійкі комплекси в широкому діапазоні pH від 4,5 до 11. Здатна утворювати комплекси в сильнокислих середовищах  Застосування хелатів (ОЕДФ) при дуже жорсткій природній воді за-боронене, використання мо-жливе лише після підки-слення.


Комплекс заліза з ЕДТА ефектив-ний при боротьбі з хлорозом тільки на помірнокислих грунтах. ЕДТА нестійка до дії мікроорганізмів грунту, її розкладання в природних середовищах приводить до утворення токсичних продуктів.У лужному середовищі хелати на оcнові ЕДТА нестабільні.
Які елементи можливо поєднувати з хелату-ючим агентом.
 


Завдяки інноваційній  технології, яка викори-стовується при виробництві, забезпе-чується висока се-лективність приєдна-ння катіонів,як металів так і неме-талів (Cu, Zn, Mg, Mn, Co, Mo, Fe, Se, Ge, Nd, B, I, К, Р, N,Са,S).


Можливе поєднання з солями: Cu; Zn; Fe; Mn; Co; B; Mo; Ca; Mg.(важко прогнозувати реакцію при комплексному хелатуванні).
 


Можливе поєднання з солями: Cu; Zn; Fe; Mn; Co; B; Mo; Ca; Mg.(важко прогнозувати реакцію при комплексному хелатуванні).
 
Чистота компонен-тів (вміст солей).
 


Чистота компонентів складає 90% - 99,98 %.При виробництві утво-рюються легко-засвоювані рослинами органічні солі.


В складі препаратів є алатівсвоюванн солі.
 


В складі препаратів містяться алатівсвоюванні солі.
 
Побічні продукти розкладу.
 


При розкладанні в рослині та грунті неможливе утворення токсичних сполук завдяки органічній основі хелатуючих агентів.


При розкладанні ОЕДФ  утворюються фосфати. Руйнування алаті на основі ОЕДФ відбувається при попаданні в дуже кислі розчини (утворюються неорганічні солі).


ЕДТА нестійка до дії мікроорга-нізмів грунту, її розкладання в природних середовищах приводить до утворення токсичних продуктів. Руйнування алаті на основі ЕДТА відбувається при попаданні в дуже кислі розчини.
Ступінь міцності зв’язків хелатуючих агентів з складовими.
 


Зв‘язки між хелатуючими агентами та складовими препа-ратів досить міцні, щоб складові не випа-дали в осад та відно-сно легко засвоюються при попаданні в рослину.


Суворо диференціюються умови розчинності комплексів ОЕДФ дозво-ляють отримувати мікро-добрива пролонгованої дії. Рослина затрачає зайву енергію на відокремлення складових від хелатуючого агента.


Рослина затрачає зайву енергію на відокремлення складових від хелатуючого агента. Концентрація алатів миттєво скорочується при попаданні прямих ультрафіолетових променів.
 
Додаткові властивості хелатуючих агентів.


Карбонові кислоти є складовими аміно-кислот. Мають анти-стресові власти-вості,підвищують імунітет рослини, препарати мають фунгіцидні властивості.
 


ОЕДФ є регулятором росту, має антимікробні та антивірусні властивості.
 


ЕДТА володіє антивірусними властивостями
 
       Рідкі комплексні добрива «Мікро-Мінераліс»  містять макро- та мікроелементи, які мають найвищу хімічну чистоту та фізичну активність.
       У лінійці добрив «Мікро-Мінераліс» є, як складні під кожну сільськогосподарську культуру так і моно продукти, які забезпечують рослини одним важливим елементом при вегетації. До складних відносяться:
Мікро- Мінераліс (зернові)- амонійно-карбокселатні комплексони Mo-0,5; Mg-4; Mn-1; Cu-1,5; Co-0,5; Fe-1,4; Zn-1; В-0,3;  N-5.
Мікро- Мінераліс (бобові) - амонійно-карбокселатні комплексони Mo-1; Mg-1,4;Mn-0,9; Cu-1; Co-0,8; Fe-0,2; Zn-1,05; В-0,3; N-2.
Мікро- Мінераліс (олійні) - амонійно-карбокселатні комплексони Mg-4; Mn-1;Cu-0,5; Zn-1; В-2; N-5; К-1.
Мікро- Мінераліс (буряки) - амонійно-карбокселатні комплексони  Mo-0,1; Mg-3;Mn-1; Cu-1,5; Fe-1; Zn-0,9; В-2; N-6,5; Со -0,15; К-2; І-0,01.
Мікро- Мінераліс (овочеві) - амонійно-карбокселатні комплексони Mg-3;Mn-0,5; Cu-1; Fe-1,5; Zn-0,5; В-2,5; N-5; P-5; K-2.
Мікро- Мінераліс (кукурудза) - амонійно-карбокселатні комплексони Mg-4; Mn-1; Cu-0,8; Fe-0,5; Zn-1,5; В-0,5; N-5.
Мікро- Мінераліс (універсальний) - амонійно-карбоксилатні комплексони Мо-0,1;Mn-0,5;Cu-1;Fe-0,8;Zn-1,5;B-2;N-2; P-3;K-5;Co-0,1;Mg-2.
Мікро- Мінераліс (універсальний)Плюс - амонійно-карбоксилатні комплексони Мо-0,1;Mn-0,5;Cu-1;Fe-0,8;Zn-1,5;B-2;N-2; P-3;K-5;Co-0,1;Mg-2., SO-8.
    До моно добрив відносяться:
Мікро-Мінераліс (фосфор-калій) - амонійно-карбокселатні комплексони  N-10; P-7,5; K-10.
Мікро-Мінераліс (бор) - амонійно-карбокселатні комплексони  N-2;В-10.
Мікро-Мінераліс (залізо) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2;Fe-2.
Мікро-Мінераліс (калій) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2,  К-3.
Мікро-Мінераліс (цинк) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2, Zn-2,5.
Мікро-Мінераліс (мідь) -  амонійно-карбокселатні комплексони N-2, Cu-4.
Мікро-Мінераліс (магній) - амонійно-карбокселатні комплексони  N-2, Mg-4.
Мікро-Мінераліс (марганець) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2, Mn-3.
Мікро-Мінераліс (молібден) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2;Mo-1.

 
Волинська фондова компанія» - це компанія новітніх технологій, амбітних працівників та найкращих можливостей. Рішенням найважливіших питань, які стосуються техніки, займаються наші найкращі сервісні інженери. Особливо важливим аспектом для плідного співробітництва з нашими клієнтами є вчасне попередження технічних питань, котрі стосуються придбаної техніки. Ми дбаємо про спокій та впевненість клієнтів у нашій компанії. Саме тому ми, спільно з нашим багаторічним партнером Корпорацією «AGCO», поновлюємо програму позасезонного обслуговування, котре в народі називають «дефектовкою». Що таке «дефектовка» та з чим її їдять? Відповіді на це та інші питання шукайте у нашій статті.
Позасезонне обслуговування – це особлива пропозиція для наших клієнтів, адже надає змогу перевірити техніку за довго до початку основних робіт із нею. На додаток до технічного обслуговування проводиться повна перевірка всіх основних функцій. Клієнт отримує власний звіт про стан машини і несправності, в якому ми можемо порекомендувати певний додатковий ремонт, що дозволить мінімізувати погіршення експлуатаційних якостей обладнання протягом зими.
   Хто проводить позасезонне обслуговування?
Сервісні інженери «Волинської фондової компанії». Кожен із наших працівників пройшов необхідні навчання та в курсі новітніх технічних моментів, котрі стосуються кожної машини наших партнерів. Точність та можливість якісно та вчасно ліквідувати проблеми – ось їх головне завдання.
   Які переваги отримує клієнт замовивши послугу позасезонного обслуговування?
Все геніальне просто. Кожен з дитинства знає, що попередити виникнення проблеми, це половина подальшого успіху. Профілактичне обслуговування є кращим способом запобігання погіршення стану машини під час зимового зберігання. Простій техніки у період сезонних робіт є надзвичайно дорогим задоволенням для наших клієнтів. «Дефектовка» знижує ризик дорогого і тривалого простою в наступному сезоні. Таким чином, Ви заздалегідь отримуєте довгострокову перспективу збереження Ваших витрат на ремонт техніки.
  Навіщо клієнту платити за перевірку, якщо Ваша машина працює прекрасно?
 Обслуговування та перевірка допоможуть виявити потенційні проблеми і нададуть інформацію, щоб зробити обмірковане рішення про проведення ремонтних робіт.
  Чому саме «Волинська фондова компанія»?
  «Волинська фондова компанія» вже понад 22 роки є офіційним дилером передових світових брендів. «Волинська фондова компанія» - це лише оригінальні запасні частини для машин, гарантія на кожен агрегат. Наші сервісні інженери виконують роботи якісніше, швидше та ефективніше. Наше сервісне обслуговування – наша відмінна репутація. Нам довіряє вся Україна!
   Отже, «дефектовка» техніки від «ВФК» та AGCO– це можливість зекономити час та гроші клієнтів. Професійний та вчасний підхід до попередження виникнення будь-яких проблем – ось, що ми пропонуємо клієнтам. Розпочинайте сезон вчасно з «ВФК»!
Відео про позасезонне обслуговування техніки «AGCO» для клієнтів "Волинської фондової компанії" можна переглянути за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=ctmwnTotBuc
Компания «Спецагро» занимается продажей сельскохозяйственной техники, в том числе, поставками техники ведущих мировых производителей (зерновых и пропашных сеялок, тракторов, жаток и другой техники), оригинальных запасных частей. Фирма также занимается дефектацией и ремонтом сложных сельскохозяйственных агрегатов, техники на месте заказчика, доступен срочный выезд ремонтной бригады.
Современные посевные комплексы не могут обойтись без систем точного высева и мониторов контроля процесса посева. «Спецагро» не только продает системы точного высева, но и выполняет их проверку, настройку и ус-тановку. Компания также производит сложную электронику для систем точного растениеводства: системы контроля высева Агро, ВИП-1 и ВИП-3; датчики высева, вакуума, скорости и объема; регистраторы площади ВИП-2; устройство ВИП-Тест для проверки высевающих аппаратов.

Система контроля высева ВИП-1 предназначена для автоматического контроля точности высева и оповещения оператора о возникновении аварий. Система помогает устранить нарушения высева, сэкономить посевной материал, сократить сроки посева, увеличить урожайность. Несмотря на то, что она содержит в себе современную элементную базу, система контроля высева ВИП-1 имеет компактные размеры. Высоконтрастный 5-ти дюймовый дисплей с разрешением 240х128 точек совместно с интуитивно понятным меню делает пользование максимально комфортным и позволяет оперативно отображать поступившую и обработанную инфомацию. Система способна обеспечить контроль над 8-ми, 12-ти или 16-ти каналами посевного комплекса, позволяет накапливать и обрабатывать данные о засеянной площади и расходе семян. Оператору предоставляется возможность снять с контроля отказавший канал при оповещении о недопустимых отклонениях контролируемых параметров (пропусках высева и перерасходе семян). Система контроля высева ВИП-1 совместима с фирменными оптико-электронными датчиками John Оееге, Огеа Plains, Kinze, Сане.
Система контроля высева ВИП-З используется как в пропашных (до 24 каналов), так и в зерновых посевных комплексах (до 72 каналов контроля). Она комплектуется оптоэлектронными датчиками, датчиками давления, скорости, объема, и позволяет регистрировать пропуски и двойники, вести статистику по каждому каналу в бункерах с зерном и минеральными удобрениями отдельно. Ведение статистики позволяет выявить неисправный высевающий аппарат до его прихода в неисправное состояние.
Регистратор площади ВИП-2 предназначен для автоматического подсчета обработанной площади, определения скорости движения и скорости обработки почвы. Он устанавливается на сеялки, комбайны, опрыскиватели, жатки, плуги и бороны с допустимой шириной агрега-та до 100 м. Устройство позволяет производить подсчет обработанной площади на основании информации, которая поступает от 2 датчиков, поставляющихся в комплекте оборудования. Один из датчиков определяет положение рабочего агрегата, второй — скорость движения. После установки и настройки устройства оператору достаточно его включить, и подсчет обработанной площади начнется автоматически. Часто выходящие из строя вакуумметры заменяются на электронный вакуумметр, выполненный в корпусе ВИП-2 и обеспечивающий индикацию вакуума в кабине водителя.
Компания выпускает бюджетный вариант устройства кортроля высева – АГРО. Это устройство также предназначено для контроля процесса высева и оповещения о возникновении аварийных ситуаций. Оно совместимо с датчиками John Оееге, Great Plains, Kinze, Сане, позволяет обеспечить оперативный контроль 4-х, 6-ти, 8-ми, 12-ти или 16-ти каналов посевного комплекса, и имеет светодиодную и звуковую индикацию отклонения от нормы в посевном канале, индикацию короткого замыкания в сигнальном шлейфе. Устройство состоит из пульта контроля высева, сигнального кабеля и кабеля питания.

   Кроме всего прочего, компания Спецагро предоставляет услуги по проверке, ремонту и подбору (тестированию) высевающих аппаратов под конкретные сорта посевного материала. Для этого используется устройство ВИП-Тест, которое разработано научным коллек-тивом компании специально для нужд украинского потребителя.

ВИП-Тест является уни-кальным в своем роде, и не имеет аналогов в своем ценовом сегменте. Установка ВИП-Тест предназначена для проверки работоспособности механических и вакуумных высевающих аппаратов с количеством ячеек 12, 27, 30, 60. Устройство позволяет определить количество пропусков, двойников и нормально высеянных зерен для каждой лапки (ячейки) высевающего аппарата автоматически. Отличительной особенностью прибора является возможность использования как в стационарных условиях, так и в поле (для работы в поле используется источник питания 24 В). Результаты тестирования демонстрируются на экране и сохраняются на внешний флэш-накопитель в удобном для дальнейшей обработки (печати) формате. В устройстве также реализовано управление скоростью вращения высевающего аппарата и вакуумом. Устройство комплектуется светильником и смотровым зеркалом, для дополнительного визуального контроля работы высевающего аппарата.

Важной составляющей жизненного цикла современной сельскохозяйственной техники является своевременное ее обслуживание, выявление неисправностей, качественный ремонт и подготовка техники к сезону сельскохозяйственных работ. Ответственное отношение к технике и клиенту, и выполнение поставок заказов в минимальные сроки делает компанию «Спецагро» надежным партнером на рынке систем точного растениеводства.
Спирея - пожалуй одно из самых востребованных в декоративном садоводстве и ландшафтном дизайне растений.
Спирея, а в особенности её разновидность "спирея японская" которой насчитывается более 25 видов, знаменита благодаря своей великолепной декоративности с ранней весны и до поздней осени, при этом стоит относительно не дорого и практически не прихотлива в уходе, что делает ее незаменимой в жизни современного человека. Если у Вас достаточно мало времени для ухода за садом, а услуги садовника Вам не по карману, тогда спирея японская станет фактически обязательным элементом Вашего сада. Спирея японская очень вынослива, достаточно свободно адаптируется к практически любым условиям. Кустарник успешно выращивают во всех климатических зонах Украины. Конечно, в особенно холодные зимы, спирея подмерзает, но способна легко восстанавливаться благодаря санитарной обрезки весной, а некоторые сорта даже зацветут уже в этот год на молодых побегах. В любом случае, больше прямого солнца и Ваша спирея отблагодарит Вас своей потрясающей красотой. Кустарник нормально переносит и полутень, но на открытых площадках будет выглядеть куда лучше. Спирею, в первую очередь, выгодно использовать в посадке "живых" изгородей. Она создаст плотную зеленую стену, превосходно переносит стрижку, а небольшой объем компактной корневой системы не будет угнетать рядом растущие растения. Особенность кроны кустарника заключается в том, что густая "шапка" из веточек и листвы растет вплотную к земле, что полностью устраняет проблему не эстетичного вида так называемых "голых ног". Спирея японская прекрасно впишется в любой миксбордер на среднем или заднем его плане, а некоторые карликовые сорта (например, Green Carpet или Alpina) благодаря своим компактным размерам займут достойное место в рокариях и на альпийских горках.
Спирею лучше приобретать и высаживать весной. Если Вы планируете использовать этот кустарник в качестве живой изгороди, тогда лучше заранее определитесь с садовым центром/питомником и зарезервируйте необходимое Вам количество растений. Конечно, за резерв придется сделать предоплату, но это позволит сэкономить приличную сумму, ведь специалисты питомника заранее подготовят посадочный материал и доставят его с открытой корневой системой (земляной ком). Это даст существенную экономию, особенно если Вы будете приобретать большое количество растений. Заказать и купить спирею японскую в Киеве Вы можете на нашем сайте. При посадке нашими специалистами - гарантия на все растения 12 месяцев.
История возникновения ТЭН
История ТЭН


Электрический элемент, состоящий из металлической спирали, вставленной в металлическую трубку таким образом, что спираль изолирована от трубки посредствам керамического материала, был запатентован в 1859 г. господином Симпсоном, но прошло еще полвека, прежде чем эти элементы стали выпускать.


В самом начале двадцатого века в США был разработан новый тип сплава. Этот сплав состоял из 80% никеля и 20% хрома и характеризовался высоким удельным сопротивлением и высокой стойкостью к окислению. Тогда же появилась возможность проектировать элементы старой запатентованной конструкции, а во время Первой мировой войны были разработаны трубчатые элементы с металлической оболочкой. Принципиальная конструкция этих элементов за эти годы не изменилась.

Что такое ТЭН?


История ТЭНТрубчатые электронагреватели (ТЭНы), предназначены для преобразования электрической энергии в тепловую. Применяются в качестве комплектующих изделий в промышленных установках, осуществляющих нагрев различных сред путем конвекции, теплопроводности или излучения.

По сравнению с другими типами нагревателей ТЭНы отличаются: возможностью эксплуатировать их при непосредственном контакте с нагреваемыми средами, которые могут быть газообразными, жидкими или твердыми при нормальном и повышенном давлении; надежностью при вибрациях и значительных ударных нагрузках; разнообразием конфигурации; отсутствием напряжения на оболочке ТЭНа.

Трубчатый электронагреватель состоит из тонкостенной металлической оболочки, выполненной из трубы соответствующего диаметра, внутри которой помещена спираль из проволоки высокого удельного электрического сопротивления. Концы спирали соединены с контактными стержнями, снабженными с внешней стороны контактными устройствами, токопроводы выполняются в виде флажков или резьбовых соединений.
Между торцом трубы и контактным устройством установлен изолятор. Свободное пространство внутри оболочки заполнено наполнителем, обладающим высокими диэлектрическими свойствами и имеющим значительный коэффициент теплопроводности. Как правило, в качестве наполнителя применяется периклаз (кристаллическая окись магния). Торцы электронагревателя заполняются влаго¬ защитным термостойким лаком (герметиком), снижающим влияние внешней среды на электроизоляционные свойства наполнителя ТЭНа в процессе его хранения и эксплуатации.


Где используют ТЭНы?


Принцип работы ТЭНа основан на выделении тепла при прохождении тока через спираль из проволоки высокого омического сопротивления. При этом тепловой поток проходит от спирали через периклаз (или керамику — для ТЭНа патронного типа) на оболочку и далее к нагреваемой среде.

изготовление тэнТЭНы изготовляются различной конфигурации. Для нагрева газовых сред широкое применение находят ТЭНы с разветвленной наружной поверхностью — оребренные, что позволяет существенно увеличить теплоотдачу нагревателей, за счет чего снижаются габаритные размеры, масса и температура нагревательного устройства.
Важное преимущество ТЭНов — возможность эксплуатировать их при непосредственном контакте с нагреваемыми газообразными, жидкими и твердыми средами.

Наиболее распространенные области применения ТЭНов: машиностроение, пищевая, химическая, медицинская промышленность, в быту.

По желанию заказчика электронагревателю может быть придана различная пространственная конфигурация: прямые, кольцевые, согнутые в различных плоскостях. Опытные специалисты изготовят уникальные ТЭНы, с любыми электротехническими параметрами.
В этом году я купил садовый вар «БлагоСад».
До этого имел опыт использования и черниговского садового вара, и харьковского. И из России когда-то привозил какой-то садовый вар. Но все они не удовлетворяли мои потребности. Не давали заживления ран, а только консервировали их, умерщвляя живые клетки.
Весной этого года я делал обрезку в саду, и ранки обрабатывал садовым варом БлагоСад. Обрезку стараюсь делать правильно, не оставляя пеньков и сучков. Что меня удивило — практически все ранки, обработанные БлагоСадом, стали заживать очень быстро. К примеру, вот на фотографии ранка, от обрезанной ветки на груше. Ветка срезалась с переводом на боковую ветку. Ранка зажила за лето почти полностью — можете в этом убедиться на фото:
 
 Сад у меня молодой, но уже практически все деревья плодоносят. Стараюсь ухаживать за ним, чтобы получать приличный урожай. Этой весной, начитавшись литературы, старался делать все правильно и наиболее эффективно. Обрезка веток делалась в апреле, а в конце августа уже была такая картина:
 
 Я очень благодарен компании «БлагоСад» за такой великолепный продукт. У меня не только ранки от обрезки позаростали на деревьях, но и даже когда весной прививал новые сорта на свои яблони и груши — получил почти 100%-ную приживаемость. Хотя ранее при прививках у меня почему-то половина привоев погибала.
Очень советую всем садоводам садовый вар «БлагоСад», здорово помогает в уходе за деревьями.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМАЗКИ «БЛАГОСАД» НА ПРИМЕРЕ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕТЫРЁХВЕКОВОЙ СОСНЫ
Наша база относится к экологическому фонду и находится на севере Карелии, на территории заповедника. Объектом лечения стала четырёхсотлетняя сосна в заповедном лесу. Согласно преданиям местных жителей, эта сосна — матушка всего этого бескрайнего леса. Из всех своих современников она одна единственная сохранилась до наших дней. С ней связано множество реальных историй и легенд. Можно сказать, что это дерево — местный объект культурной ценности, поэтому его сохранение имеет огромное значение для всех людей, которым она небезразлична. Есть версия, что во времена Петра I сам император со своей свитой приплывал на кораблях в эти места и срубал массивные сосны для строительства огромных, поражающих воображение своей мощью и величественностью, судов. Нашу героиню тогда не тронули, потому что она была маленькая (всего-навсего около ста лет!) и не подходила под требуемые параметры.
Зимой 2009 года, как рассказывали местные, эту сосну пытались срубить несколько обитателей дайверской базы, расположенной поблизости. Они уже срубили много вековых сосен для последующего вывоза и переправления, чтобы затем пустить их на изготовление качественной и ценной мебели. Они погубили очень много леса, когда делали заготовки и решали проблемы транспортировки. Мужчины собрались уходить, как неожиданно один из них набрёл на древнюю сосну. Вместе они рубили дерево отчаянно, но смогли нанести лиш неуклюжие удары топором, сорвав кору и оставив зарубки на древесине. После попыток срубить дерево, они развели костёр у самого его основания, и пламя заметно обожгло свежую рану. Понимающие в этом деле люди рассказывали мне, что обычно так делают, если не могут сразу повалить дерево. Его поджигают умышленно в повреждённом месте, чтобы потом дерево сгнило и упало само собой. Варвары ушли ни с чем, дополнительно осквернив окурками и прочим мусором место, где растёт сосна. В итоге им не удалось вывезти и те деревья, что они срубили ранее. Погубленный лес и ныне лежит там, где его бросили.
Некоторое время рану никто не решался трогать. Все считали, что так будет лучше, и дерево обладает достаточной силой, чтобы справиться с полученными травмами.
Летом 2010 года наш специалист-биолог осмотрел рану и констатировал, что если и дальше не предпринимать никаких мер, дереву осталось жить считанные годы. Сразу же по возвращении с базы я занялась поиском лекарства. Моей главной задачей было найти средство для эффективного исцеления и заживления. Все ссылки, ведущие к простым и доступным средствам заводили меня в тупик. Всякий раз, как я вбивала название той или иной замазки, чтобы почитать отзывы людей, я находила одни и те же фразы вроде: «Если хотите навредить своим деревьям, можете пользоваться и этой замазкой», «Лучше уж ничего не делать, чем пользоваться этим средством» или «От этой замазки больше вреда, чем пользы».
Перепробовав множество комбинаций в строке поиска я произвольно написала «самый лучший садовый вар», и среди ссылок увидела сайт фирмы «БлагоСад». Я прочитала об удивительных свойствах уникальной замазки и поняла, что это именно то средство, которое нужно для спасения сосны. Не менее чудесным образом мне удалось связаться с директором фирмы Александром Бардашом и рассказать о сосне. Благодаря его отзывчивости и пониманию, а так же готовности идти навстречу и активному содействию, нам удалось приобрести замазку «БлагоСад».
Летом 2011 года мы занялись лечением дерева. Вооружившись топором и двумя перочинными ножами, мы отправились к сосне. Несмотря на свой великий возраст, дерево удивительно прочное. Лезвие топора деформировалось после того, как мы сняли весь неживой слой. Неудивительно, что те варвары с дайверской базы бросили идею срубить дерево после нескольких тщетных попыток!
 
 
 На операцию по очистке дерева от неживого слоя у нас ушло 6 часов. Мы работали в четыре руки, и пока неживой слой стёсывал кто-то один, второй отдыхал. Мы четырежды сменяли друг друга.
Валявшаяся внизу гора древесины наводила на нас ужас.
 
 Фактическая рана оказалась почти в 2 раза больше, чем предполагаемая. Гниль начала подниматься от корневища вверх. Первоначальные размеры видимой раны были ~ 80 см в высоту и ~ 70 см в самой широкой части раны внизу.
 
 
 Когда мы открыли всю поражённую поверхность, эти параметры изменились до 170 см в высоту и ~ 80 см в ширину.
 
Только открыв рану полностью, мы поняли, что едва успели. Чернота в корневой части распространилась вглубь дерева. Если бы мы оставили всё как есть, сосна прогнила бы с корней, и сточенная чёрной гнилью насквозь, упала бы уже в следующем году. Для обработки раны мы использовали 2 баночки замазки «БлагоСад» по 220 г каждая. Нам удалось очистить не весь поражённый участок.
 
 Рана зашла глубоко в тело сосны, и снимать всё подчистую было равно подписанию ей смертного приговора. Нам ничего не осталось, как заложить в эти места больше замазки и надеяться, что она поможет дереву справиться с болезнью. В тех местах, где это было возможно, мы вырубили, выскоблили и вымыли всю серую гниль и труху.
В самом низу у сосны есть дупло.
 
 Оно образовалось и начало разрастаться вглубь после нанесённой травмы. Это как раз и была задумка расхитителей леса. Если всё оставить как есть, пустота начала бы увеличиваться, и это сильно ослабило бы сосну и стало бы одной из причин её падения. Мы просунули туда длинную веточку и поняли, что глубина уже достаточно большая. Не было смысла дальше изучать дупло, поскольку вычистить его до идеального состояния всё равно не получится. Всё, что мы смогли сделать — это заложить куском коры дупло и закрепить замазкой.
 
 Поскольку внизу дерева начинается корневая система, древесина там вязкая и слоёная, что сильно затрудняло задачу сначала по очистке от поражённого слоя, а затем по нанесению замазки. Крайне трудно было промазать неровности, и здесь мы не скупились и мазали слоем толще 1 мм.

 По фото очень трудно представить натуральные размеры раны. Чтобы передать масштаб, для сравнения мы увеличили фото в самом углублённом участке повреждения. В углубление слева спокойно пролезает рука от кончиков пальцев до середины ладони!
Углубление справа примерно в два раза меньше.

 Мы наносили замазку пальцами, чтобы лучше чувствовать все участки и промазать как можно тщательнее. Нанесение замазки заняло 2 часа. Всего на операцию ушло 8 часов.
Мы продолжали наблюдать за деревом. На третий день были сделаны новые фото. Сосна начала показывать положительную динамику, выделила много смолы.
 
 Замазка чуть впиталась.
Нижняя часть дерева немного покраснела вследствие окисления.
 
 Две недели спустя, перед самым отъездом в город, мы навестили нашу подопечную и проверили её состояние. Обработанная часть выглядит весьма пристойно, и мы надеемся, что в следующем году появятся первые намёки на образование коры.
 
 От имени торговой марки «БлагоСад» хочу поблагодарить наших друзей из России за прекрасный отзыв, и пожелать их сосне скорейшего выздоровления и еще долгих лет жизни.
Александр Бардаш
Год назад попробовал в своем саду садовую замазку БлагоСад. При покупке мое внимание привлекло то что эта садовая замазка абсолютно натуральна, делается из натуральных компонентов.
К тому же у меня была возможность пообщаться с разработчиком садовой замазки БлагоСад — Владимиром Васильевичем Грохольским, старшим научным сотрудником Института Садоводства. Я много интересного узнал из этого разговора.
Хочу показать вам несколько фотографий своих деревьев. За одно лето раны на дереве заросли полностью. Обрезка деревьев проводилась весной, раны обрабатывались садовой замазкой БлагоСад.
 
 Хотя большие раны и не успели зарасти полностью, однако они были защищены садовой замазкой, и дерево не поражалось болезнетворными микробами.
 

 
Садовая замазка БлагоСад действует лучше чем садовый вар.
 
 Так что у меня теперь здоровый сад — садовая замазка БлагоСад очень помогла мне в уходе за деревьями.
Мы получаем достаточно много отзывов от садоводов, использующих нашу садовую замазку. За многие годы производства этого продукта не было ни одного отрицательного отзыва! Люди благодарят за возможность спасти свои деревья.
Мы просим садоводов присылать нам не только отзывы, но и фотографии, показывающие как благотворно влияет садовая замазка «БлагоСад» на раненное дерево.
Сегодня мы предлагаем вам один из таких отзывов, проиллюстрированный замечательными фотографиями, от одного из садоводов Одесской области.
Есть у меня на даче молодая яблонька. Сорт Айда-Рэд.
В 2008 году в начале лета необходимо было мне по хозяйству, чтобы заехал во двор грузовик. И как ни старался водитель проехать осторожно, все-таки зацепил колесом яблоньку. Причем хорошо так по ней проехался. Поскольку деревце было молодое, то оно просто согнулось и легло буквально на землю. Возможно, частично были повреждены и корни, не знаю, я не раскапывал.Я яблоньку поднял – кора ободрана более чем на половину окружности штамба, деревце самостоятельно стоять не может… Пришлось подвязать растяжками со всех сторон.В общем, картина повреждений была следующая:
 
 На дерево было больно смотреть.
 
Я очистил рану от грязи, и обработал садовой замазкой «БлагоСад». Практически всё лето сквозь замазку была видна желтая, живая древесина. Края раны постепенно затягивались новыми тканями. Я не замерял, но за одно лето 2008 года рана уменьшилась в размерах значительно, более чем на половину так точно.
Весной следующего, 2009 года яблонька прекрасно распустила листики и зацвела. В правой части фотографии видна рана уже от весенней обрезки. Ветка была срезана «на кольцо», и ранка обработана замазкой.
 
 К середине лета 2009 года рана, нанесенная дереву машиной, зажила практически полностью! Дерево чувствовало себя прекрасно, дало замечательный прирост, и даже завязало плоды. К сожалению, зимой на дереве образовалась морозобоина, правда выше места предыдущей раны (на фотографии видна в центральной части ствола). Морозобоина тоже была зачищена садовым ножом и обработана садовой замазкой «БлагоСад».
Внешне, через год после нанесения автомобилем раны, дерево выглядело вот так:
 
 Вот так выглядела яблоня к концу лета:
 
 Ранка от срезанной ветки зажила полностью. Между третьей фотографией, где ранка свежая, и этим снимком прошло ровно 3 месяца.
Ствол обмотан тканью для того чтобы растяжка не перетирала кору.

 Осень 2009 года.
Как видно из этой фотографии – дерево давно уже «забыло» о том, что в прошлом году его переехала машина. У дерева достаточно сил чтобы плоды не только выросли, но и созрели. Ранка от обрезки зажила за одно лето.

 Летом 2010 года на штамбе этой яблони не осталось и следа от повреждения машиной (прошло всего 2 года). Выше первого яруса ветвей на центральном проводнике виден след от зажившей за прошлый год морозобоины.
В этом году на яблоньке было довольно много завязи, правда, из-за аномальной жары большинство плодов было сброшено.
Август 2010 года.
Яблоня выросла, дает нормальный урожай.
 
 На стволе видны следы весенней побелки.
А вот следов от раны нет!
 
 Дерево чувствует себя прекрасно, дает нормальный урожай, и радует меня своим видом.
 
 Таким образом, приведенные иллюстрации показывают, что даже при значительных повреждениях коры на штамбе, садовая замазка «БлагоСад» позволяет сохранить дерево здоровым, заживить все повреждения, и уже через пару лет иметь полноценное дерево, на котором нет и следа от старых ран. Причем, одинаково эффективно лечатся раны как на штамбе, так и на более молодых ветках.

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Дубовицкий Завод Сельхозтехники»
с.Дубовичи Кролевецкого района Сумской области,
тел. :( 05453) 76539, (067) 5408398 , Http: // dzst 09. com /,
E - mail: dzst @ ukr. net
                                            
 
Погрузчик Фонтальный Быстросемный
Дубок-12
(Фронтальный Погрузчик Для МТЗ Дубок-12 без Навесного Оборудования )
 
 
      Поздравляем Вас с приобретением Погрузчика Фронтального Быстросемного Дубок-12. Вы внесли вклад в развитие машиностроения в нашей стране, поддержку производства в сельской местности. Спасибо Вам за это.

 
Описание
      Фронтальный Погрузчик Для МТЗ Дубок-12 без Навесного Оборудования устанавливается на колесные тракторы семейства МТЗ и аналоги.
      Используется для   нагрузки сыпучих х и малосыпучих материалов (песок, щебень, удобрения, силос, зерно, опилки, стружка, навоз, снег) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, тюков соломы, перегрузки тяжелых агрегатов и запчастей в составе.
       В комплекте с погрузчиком может поставляться навесное оборудование, а именно: Ковш | Ковши разного объема и назначения, Захват Для Силоса , Захват для бревен на заднюю навеску трактора, вилы для навоза, Вилы для поддонов на рамку EURO, подъемник мешков удобрений типа «БИГ-БЕГ» и прочее. Быструю и удобную смену оснащения.
       Быстрое соединение погрузчика с трактором осуществляется с помощью наездной (фаркопной) системы.
 
При видеднанни стрелы от трактора, она остается стоять на откидных лапах. Не рекомендуется оставлять стрелу в одаленном состоянии без навесного оборудования (ковша, вил и др.), Так как при этом равновесие стрелы неустойчиво
.
Технические характеристики:
 
Грузоподъемность мнисть - 1200 кг, в исота подъема - 3,6 м,
Глубина в пускание ниже опорной поверхности - 0, 3 м
 
Масса 7 8 0 кг.
 
Состав оборудования:
- поддержка и левая и правая 
-  стрела в сборе с 4 гидроцилиндрамы и Рамка EURO | Эвро
-    шпилька распорная,
-  элементы крепления.
 
В случае поставки с джойстиком в состав оборудования добавляется джойстик, два гидрораспределители, электрический провод.
 
Меры безопасности
 
  Запрещается поручать пуск двигателя и работу на тракторе посторонним .
  Запрещается использовать оборудование с демонтированными или неисправными узлами и деталями.
   Запрещается поднимать грузы, превышающие грузоподъемность погрузчика.
   Запрещается работать при колиии передних колес менее 1500 мм, задних - меньше 1700 мм.
   Запрещается во время работы с максимально поднятым грузом выполнять резкое торможение трактора и крутые повороты.
     Запрещается во время движения с полной загрузкой превышать скорость 6 км / ч.
     Запрещается эксплуатация оборудования на участках, на д как ими проходят электрические провода, если расстояние от наивысшей точки машины то провод ов меньше чем:
Напряжение ЛЭП, кВ


До 1


1-10


35-110


154


220


330-500
Расстояние по горизонтали, м


1,5


2


4


5


6


9
Расстояние по вертикали, м


1


2


3


4


4


5-6
 
 
Перед началом движения необходимо подать звуковой сигнал и следить, чтобы вблизи работающего трактора ни находилось посторонних лиц.
Во время движения по дорогам общего пользования необходимо иметь балласт в ковше противовеса.
При транспортном перемещении выбирайте скорость в зависимости от состояния покрытия, наклона дороги, неровностей и поворотов.
Движение задним ходом проводить при поднятом оборудовании.
Не допускаются при буксировке машины цеплять трос за рабочие органы навесного оборудования.
При длительной остановке не оставлять рабочие органы в поднятом состоянии.
Обслуживание агрегата проводить только при неработающем двигателе и опущенных рабочих органах.
При монтаже рукавов высокого давления не допускайте их скручивания и прикосновения к острых частей оборудования.
Не допускайте видеднання рукавов высокого давления, находящихся под давлением.
 
Эксплуатация
 
      Оборудование поставляется полностью укомплектовано и готово к эксплуатации.
       В начале в от трактора видеднують ресивер, который после завершения монтажа будет присоединен снизу кронштейнов правого подрамника.
      К раме трактора по очереди с ли вой и правой стороны крепяться подрамник и левый и правый с помощью болтов М 16 с шайбами.
        Одновременно каждый подрамник с помощью 4-х шпилек с гайками М 16 и шайбами ​​крепится к заднему мосту трактора.
       Стрела в сборе с 4 гидроцилиндрами и еврорамкой устанавливается перед трактором на откидных лапах.
      Чтобы отбросить лапы, необходимо нажать на защелку в лапе через овальное отверстие.
        Перед присоединением к трактору следует убедиться, что в углублениях на стойках подрамников отсутствуюе мусор, посторонних предметов, которые могут стать причиной неполного замыкания замка.
      Если высота стрелы не совпадает с высотой подрамников, то регулирование осуществляется за счет перестановки упора на откидных лапах.
      Трактор наезжает на стрелу до полного вхождения пальцев стрелы в пазы на стойках подрамника.
      Стрела фиксируется поворотом ручки в сторону передней части трактора.
-зафиксированная.
      Для жесткости конструкции левая и правая части рамы в верхней части соединяются распорной шпилькой.
        При выполнении монтажных работ в гидросистеме необходимо разгрузить систему отдавления. Перед началом работы проверьте герметичность соединений гидрорукава и работу гидроцилиндров.
 
Подключение к гидросистеме без джойстика
 
       Присоедините гидрорукава к гидросистеме трактора. В этом случае с помощью рычага гидрораспределителя трактора, управляющий выходом из правой стороны трактора, будет подниматься и опускаться стрела погрузчика, с помощью рычага гидрораспределителя трактора, управляющий выходом с левой стороны трактора, будет осуществляться по воротам оборудования. В случае прие соединения челюстного захвата или грейферного ковша, управление ими осуществляется рычагом через выход на заднюю навеску трактора.
 
Подключение к гидросистеме с джойстиком
 
       Джойстик закрепляют в кабине трактора с правой стороны на крыле в удобном месте с работодателем кронштейна и двух болтов М8, просверлив два отверстия в крыле. Два тросы от гидрораспределителя пропускают через отверстие в полу вблизи дверей и соединяют с тягами джойстика. При этом трос, идущий от левой секции распределителя, должен руководствоваться продольным перемещением ручки джойстика. 
          Гидрораспределитель присоединяют к правому подрамнику и соединяют гидрорукава с выходом из правой стороны трактора.
     Во время работы рычаг гидрораспределителя трактора, управляющий выходом из правой стороны трактора, должен быть в рабочем положении.  
 
    Электрический провод от электроклапана второго гидрораспределителя присоединяют к аккумулятору так, чтобы синий провод был подключен к клемме «+». В разрыв этого провода присоединяют проводники от джойстика. Таким образом, если кнопка джойстика отпущенная, во время движения джойстика «вперед-назад» поднимается-опускается стрела, во время движения «влево-вправо» возвращается инструмент. При нажатой кнопке джойстика во время движения «вперед-назад» поднимается-опускается стрела, во время движения «влево-вправо» работают цилиндры на самом инструменте.
 
 
Техническое обслуживание
 
Техническое обслуживание (ТО) проводится с целью поддержания оборудования в рабочем состоянии и должно обеспечивать:
 
-           безопасность работы;
 
-           устранение причин, вызывающих преждевременный износ и поломку деталей;
 
-           постоянную техническую готовность;
 
-           минимальные расходы топливно-смазочных и других расходных материалов.
 

Ежесменное ТО проводится перед началом работы:

 
-           очистить оборудование от грязи,
-     проверить затяжку резьбовых соединений: болты и гайки, с помощью которых крепятся подрамники, должны быть затянуты надежно; самоконтрящие гайки М16, держащие пальцы (24 шт), не нужно затягивать туго, чтобы была возможность люфта пальцев во втулках,
-            проверить отсутствие подтекания масла,
 

ТО №1 проводится через каждые 250 часов работы:

-           провести ежесменное ТО;
-           подтянуть все резьбовые соединения,
-           смазать все шарнирные соединения, используя литол или солидол.
 

ТО №2 проводится через каждые 1000 часов работы:

-           провести ТО №1;
-           подкрасить места с поврежденной краской.
 
 
 
 
Условия предоставления гарантии
 
Общество с ограниченной ответственностью «Дубовицкий завод сельхозтехники» берет на себя следующие гарантийные обязательства, начиная с даты приобретения товара:
      24 месяца на стрелу, подрамникы, навесное оборудование, 12 месяцев на пальце, втулки, гидроцилиндр и и гидрорукава.
 
Гарантия не распространяется в случаях:
- Самостоятельного ремонта, разборки, переоборудование;
- Работы в условиях перегрузки;
- Повреждения в результате механического воздействия, огня, агрессивных сред и т.д.
 
 
 
 тел. :                ( 05453) 76 5 39,
                           (067) 54 08 398 ,
                        http://www.dzst09.com/  
  E - mail: [email protected]
//

 
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Дубовицький завод сільгосптехніки»
с.Дубовичі Кролевецького району Сумської області,
тел.:(05453)76539,(067)5408398, http://dzst09.com/,
E-mail:[email protected]
 

Навантажувач фронтальний швидкоз’ємний
Дубок-12
( Навантажувач Фронтальний для МТЗ)
 
 
 
Вітаємо Вас з придбанням навантажувача фронтального швидкоз’ємного Дубок-12. Ви зробили внесок в розвиток машинобудування в нашій державі, підтримку виробництва в сільській місцевості. Дякуємо Вам за це.
Дана інструкція призначена для вивчення пристрою, правил користування, правил техніки безпеки, обслуговування та ремонту обладнання.
До роботи допускається кваліфікований тракторист, який пройшов інструктаж та витримав іспит на знання даного пристрою.
В зв’язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу, що підвищує його надійність та покращує умови експлуатації, в конструкцію можуть бути внесені окремі зміни, що не висвітлені в даній інструкції.
 
Опис роботи
Навантажувач фронтальний швидкоз’ємний Дубок-12 встановлюється на колісні трактори сімейства МТЗ та аналоги.
Використовується для  навантаження сипких та малосипких матеріалів (пісок, щебінь, добрива, силос, зерно, тирса, стружка, гній, сніг) в транспортні засоби, змішувальні установки та машини для внесення добрив, навантаження тюків соломи, перевантаження важких агрегатів і запчастин у складі.
В комплекті з навантажувачем може поставлятись навісне обладнання, а саме   Ківш | Ковші різного об’єму та призначення, Захват для Силосу, Захват для Колод, Вилочний Захват , Вила Для Піддонів, підйомник мішків добрив типу «БІГ-БЕГ» та інше. Швидку і зручну зміну оснащення забезпечує рама EURO.
Швидке з’єднання навантажувача з трактором здійснюється за допомогою наїздної (фаркопної) системи.
 
При відєднанні стріли від трактора, вона залишається стояти на відкидних лапах. Не рекомендується залишати стрілу у відєднаному стані без навісного обладнання ( ковша, вил та інш.), оскільки при цьому рівновага стріли нестійка.
Технічні характеристики:
Вантажопідємність – 1200 кг, висота підйому – 3,6м, Глибина опускання нижче опорної поверхні - 0,3 м
Маса 780 кг.
Склад обладнання: - підрамники лівий та правий


стріла в зборі з 4 гідроциліндрами та єврорамкою


 
 


шпилька розпірна,


елементи кріплення.


У випадку поставки з джойстиком до складу обладнання додається джойстик, два гідророзподільники, електричний провід.
 
Заходи безпеки
Забороняється доручати пуск двигуна та роботу на тракторі стороннім особам.
Забороняється використовувати обладнання з демонтованими або несправними вузлами та деталями.
Забороняється піднімати вантажі, що перевищують вантажопідйомність навантажувача.
Забороняється працювати при коліїї передніх коліс менше 1500 мм, задніх – менше 1700 мм.
Забороняється під час роботи з максимально піднятим вантажем виконувати різке гальмування трактора та круті повороти.
Забороняється під час руху з повним завантаженням перевищувати швидкість 6 км/год.
Забороняється експлуатація обладнання на ділянках, над якими проходять електричні дроти, якщо відстань від найвищої точки машини то дротів менша ніж:
Напруга ЛЕП, кВ


До 1


1-10


35-110


154


220


330-500
Відстань по горизонталі, м


1,5


2


4


5


6


9
Відстань по вертикалі, м


1


2


3


4


4


5-6
 
Перед початком руху необхідно подати попереджувальний звуковий сигнал та слідкувати, щоб поблизу працюючого трактору не знаходилось сторонніх осіб.
Під час руху по дорогам загального користування необхідно мати баласт в ковші противаги.
При транспортному переміщенні обирайте швидкість в залежності від стану покриття, нахилу дороги, нерівностей та поворотів..
Рух заднім ходом проводити при піднятому обладнанні.
Не допускаєтся при буксируванні машини чіпляти трос за робочі органи навісного обладнання.
При тривалій зупинці не залишати робочі органи в піднятому стані.
Обслуговування агрегата проводити лише при непрацюючому двигуні та опущених робочих органах.
При монтажі рукавів високого тиску не допускайте їхнього скручування та дотику до гострих частин обладнання.
Не допускайте відєднання рукавів високого тиску, що знаходяться під тиском.
Експлуатація
 
Обладнання поставляється повністю укомплектоване та готове до експлуатації.
Напочатку від трактора відєднують ресивер, який після завершення монтажу буде приєднано знизу до кронштейнів правого підрамника.
До рами трактора по черзі з лівої та правої сторони кріпляться підрамники лівий та правий за допомогою болтів М16 з шайбами . Одночасно кожен підрамник за допомогою 4-х шпильок з гайками М16 та шайбами кріпиться до заднього мосту трактора.
Стріла в зборі з 4 гідроциліндрами та єврорамкою встановлюється перед трактором на відкидних лапах. Щоб відкинути лапи, необхідно натиснути на защіпку в лапі через овальний отвір.
Перед приєднанням до трактора слід пересвідчитись, що в заглибленнях на стійках підрамників відсутні сміття, сторонні предмети, які можуть стати причиною неповного замикання замка. Якщо висота стріли не співпадає з висотою підрамників, то регулювання здійснюється за рахунок переставляння упору на відкидних лапах. Трактор наїжджає на стрілу до повного входження пальців стріли в пази на стійках підрамника. Стріла фіксується поворотом ручки в бік передньої частини трактора.
-зафіксовано.
Для жорсткості конструкції ліва та права частини рами у верхній частині зєднуються розпірною шпилькою.
При виконанні монтажних робіт в гідросистемі необхідно розвантажити систему від тиску. Перед початком роботи перевірте герметичність зєднань гідрорукавів та роботу гідроциліндрів.
 
Підключення до гідросистеми без джойстика
Приєднайте гідрорукава до гідросистеми трактора.В цьому випадку за допомогою важеля гідророзподільника трактора, що керує виходом з правої сторони трактора , буде підніматись та опускатись стріла навантажувача, за допомогою важеля гідророзподільника трактора, що керує виходом з лівої сторони трактора ,буде здійснюватись поворот обладнання. У випадку приєднання щелепного захвата чи грейферного ковша, управління ними здійснюється важелем через вихід на задню навіску трактора.
Підключення до гідросистеми з джойстиком
Джойстик закріплюють в кабіні трактора з правої сторони на крилі в зручному місці за допомого кронштейна та двох болтів М8, просвердливши два отвори в крилі. Два троси від гідророзподільника пропускають через отвір в підлозі поблизу дверей та зєднують з тягами джойстика. При цьому трос, що йде від лівої секції розподільника, повинен керуватись повздовжнім переміщенням ручки джойстика.
 
Гідророзподільник приєднують до правого підрамника та зєднують гідрорукавами з виходом з правої сторони трактора. Під час роботи важіль гідророзподільника трактора, що керує виходом з правої сторони трактора, повинен бути в робочому положенні.
Електричний провід від електроклапана другого гідророзподільника приєднують до акумулятора так, щоб синій провід був підключений до клеми «+». В розрив цього проводу приєднують провідники від джойстика. Таким чином, якщо кнопка джойстика не натиснута, під час руху джойстика «вперед-назад» піднімається-опускається стріла, під час руху «вліво-вправо» повертається інструмент. При натиснутій кнопці джойстика під час руху «вперед-назад» піднімається-опускається стріла, під час руху «вліво-вправо» працюють циліндри на самому інструменті.
 
 
Технічне обслуговування
Технічне обслуговування (ТО) проводиться з метою підтримки обладнання в робочому стані та повинно забезпечувати:


безпеку роботи;


усунення причин, що викликають передчасне зношення та поломку деталей;


постійну технічну готовність;


мінімальні витрати паливно-змащувальних та інших витратних матеріалів.


 


Щозмінне ТО проводиться перед початком роботи:
очистити обладнання від бруду,


перевірити затяжку різьбових з’єднань: болти та гайки, за допомогою яких кріпляться підрамники, повинні бути затягнуті надійно; самоконтрящі гайки М16, що тримають пальці (24 шт), не потрібно затягувати туго, щоб була можливість люфту пальців у втулках,


перевірити відсутність підтікання масла,


 


ТО №1 проводиться через кожні 250 годин роботи:
провести щозмінне ТО;


підтягнути всі різьбові з’єднання,


змастити всі шарнірні з’єднання, використовуючи літол або солідол.


 


ТО №2 проводиться через кожні 1000 годин роботи:
провести ТО №1;


підфарбувати місця з пошкодженою фарбою.


 
 
 
 
Умови надання гарантії
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дубовицький завод сільгосптехніки» бере на себе наступні гарантійні зобов’язання, починаючи від дати придбання товару:
24 місяці на стрілу, підрамники, навісне обладнання, 12 місяців на пальці, втулки, гідроциліндри та гідрорукава.
 
Гарантія не поширюється у випадках:
- самостійного ремонту, розбирання, переобладнання;
- роботи в умовах перевантаження;
- пошкодження внаслідок механічної дії, вогню, агресивного середовища і т.д.
 
тел.:(05453)76539,(067)5408398, http://dzst09.com/,E-mail:[email protected]
 
Przydatne informacje o aerodynamicznej sieveless separator ziarna ISM
 
 

Na oczyszczania i kalibrowania niektórych upraw wykorzystywanych IMS separatora?

 
Separator IMS - to wyjątkowy, skuteczna technologia oczyszczania i kalibrowania nasion roślin uprawnych. To ziarno nie jest uszkodzony i ma wysoki stopień oczyszczania płuc, dużych i małych chwastów i zboża, organicznych, mineralnych i innych zanieczyszczeń trudnootdelimyh.
 
 

Co jest rozdzielenie wartosci biologicznej ziarna?

 
Separator wykorzystuje opatentowany proces innowacyjny, oparty na zasadach pnevmoniki i atramentowej technologii, która pozwala na oddzielenie masy ziarna z dużą dokładnoscią. To sprawia, że można przeznaczyc do separatora ziarna IMS utworzonych w srodkowej części ucha (ucha, kosze, itp). Korzystanie z wysiewu nasion uzyskanych z tego wyboru, otrzymasz roczne przyjaznych pedy, jednolitego dojrzewania plonów i wzrost do 40%. Separator ISM jednocześnie pomaga zapewnić czyste, zdrowe ziarna nasion, skutecznie odbierając luźne nasiona i pacjentów, którzy są zmniejszenie masy ciała ze względu na zakazenia, a tym samym zmniejszenie jakości upraw we wszystkich istotnych. Tak więc, dzięki samochodu IMS można oddzielić ziarno wartości biologicznej.
 
 

Jak zwiększyć wydajność 5-10 ton z hektara?

 
Regularnie prowadzone badania na temat wysiewu nasion i cechy plonu pszenicy ozimej, a także wieloletnie doświadczenie w klatkach hodowlanych IMS wskazuje na stały wzrost rentowności gwarantowanych do 40% lub do 10C / ha. Wysoka precyzja oddzielenie ziarna masy pozwala wybrać najbardziej biologicznie cenne ziarna, które mogą dać maksymalną zdolność kiełkowania i wigor. Uzyskane w ten sposób nasiona gwarantuje dać impuls do upraw.
 
 

Czy to możliwe, aby oddzielić ziarno od jęczmienia?

 
Tak, to jest przyczyną naszej technologii. Zernoochistitelnaja car IMS jest w stanie uporządkować Surzhikova mieszaniną pszenicy i jęczmienia, do 60% w jednym przejściu. Wyjątek - jeśli surzhik sztucznie mieszane.
 
 

W niektórych przypadkach, stosuje się separator w ISM zboża?

 
IMS jest używany jako separator w projekcji Kasza młynów, oddzielając rozmiar kasza 6 frakcji, tym samym zniechęcając Muchka i droblёnku, dając zadu wielką prezentację.
 
 

Autorstwo jest potwierdzona?

 
Unikalna technologia separatora sama są chronione patentami.
 
 

Co szoku ziarna po oddzieleniu będzie autem IMS?

 
Dzięki bezreshёtnoy systemem separacji ziarna w strumień powietrza nie jest w szoku ziarna.
 
 

Jaką moc?

 
Separatory IMS mają stosunkowo niskie zużycie energii. Na przykład, IMS-5 zużywa 0,5 kW / godzinę i jest zasilany przez 220 woltów, a maksymalna wydajność maszyny 100 t / h zużywa 22 kW / h. Zalety tej wydajnej technologii wytwarzania nasienia - unikalne energooszczędne szanse IMS separator, które umożliwiają opłacalne, aby uzyskać wysokiej jakości materiału siewnego. Nasze ziarna Separatory są oszczędne w zużyciu energii i umożliwić producentowi znacznie zmniejszyć i optymalizacji kosztów operacyjnych.
 
 

Taki sprzęt rolniczy (maszyny rolnicze): zernomashina, zernotehnika maszyna do sortowania nasion, maszyny do czyszczenia ziarna, Sprzęt do obróbki ziarna, przetwórstwa zbóż, równiarka, maszyny zboża i IMS separatora czyszczenia - to jedno i to samo?

 
 
 

W świecie istnieje duża liczba różnych maszyn do czyszczenia nasion. Sita, tryrema, przesiewacza, hydroseparators, vibropnevmosortirovalnye stoły Fotoseparator Reflector tabel, zjeżdżalnie tarcia, magnetyczne, elektryczne, i inni, i są bardzo dobrze reklamowane. Jak wybrać?

 
Skontaktuj się z naszymi menedżerów może uzyskać współrzędne gospodarstw, które działają na separatory IMS. Po rozmowie z nimi, będzie można wyciągnąć wniosek.
 
 

Co jest wstępna obróbka?

 
Wstępne czyszczenie - to jest, gdy czyszczenie sterty zboża przeznacza co najmniej 50% śmieci.
 
 

Jaki jest główny zabieg?

 
W podstawowej do czyszczenia ziarna dozwolone zawartości zanieczyszczeń w wysokości do 10% (w tym chwasty do 3%).
 
 

Wilgotność ziarna materiału oczyszczone - do ...%?

 
Zazwyczaj (maszyny standardowe) do 16% - 46% naszych.
 
 

Wydajność przy maksymalnej wilgotności ziarna?

 
Wydajność zasadniczo niezależne od wilgotności. Wydajność zależy głównie od tego, jakiej jakości chcesz uzyskać separację. Im wyższa jakość, tym niższa wydajność. W przypadku wzrostu wilgotności, płynność materiału jest zmniejszona, a wydajność zmniejsza się proporcjonalnie.
 
 

Usuwanie pozostałości słomy - do%?

 
Czyszczenie sterty słomy zbóż pozostałości z pierwszego przejścia może być zwiększona do 1,5%.
 
 

Poziom hałasu i zawartości pyłu w obszarze operatora?

 
Poziom hałasu jest zgodny z wymaganiami i normami dla maszyn tej klasy.
 
 

Usuwanie odpadów głównych upraw ziarna%?

 
Przeniesienie nie jest !!!
 
 
 
 

Jaki jest stopień trudność ustawienia separatora?

 
Konfiguracja jest prosta separatora. Operator o przeciętnej wiedzy łatwo opanowali tryby separacji w zależności od zadania. Aby wprowadzić separator z jednej kultury do drugiej wymaga 5 minut. i jeden operator.
 
 
 
 

Nierówna wilgotności ziarna? Czyni to czynnik jest jakość rozdzielania?

 
Podstawowe wymagania nie są nakładane. Na przykład, weźmy ziarna od deszczu i złożyć go wraz z suchego ziarna z drugim ramieniu. Czyli główny wymóg wilgotności powinny być karmione ziarna tylko jedno ramię.
 
 

Jakie materiały mogą być inne niż ziarna oddzielić?

 
Wszelkie materiały sypkie, granit grys, żwir, piasek, trociny i inne.
 
 

Czy separator mieszankę ziarna oddziela?

 
Dzieli w 8 przypadkach na 10, czy mieszanina zbóż różnią się znacznie w masie.
 
 

Okres gwarancji?

 
Separator Gwarancja 24 miesiące od daty uruchomienia.
 
 

Jaka jest wiarygodność separatora?

 
Brak mechanizmów napędowych, oprócz wirnika silnika i elementów wymiennych i punktami smarowania prowadzi do wysokiej wytrzymałości i niezawodności działania.
 
 

Na przejściu z jednej hodowli do drugiego jest trudne do czyszczenia, jeżeli separator?

 
W celu oczyszczenia separator musi być 5 minut.
 
 
 
 

Gdzie zainstalować separator?

 
Separator może pracować samodzielnie, w połączeniu z urządzeniami transportu surowca i linii produkcyjnych zainstalowanych w przetwórstwie po zbiorach zboża i ziarna sterty (Maszyny do oczyszczenia ziarna i czyszczenia ziarna i systemów suszenia), a także magazyny w specjalnych liniach we wszystkich strefach rolnych.
 
 
 
 
 
 
http://agro-vigs.com/
Firma "Agro-Vigs" opracowała i opanował produkcję separatorów z kompleksu cyklon-osadowej w pętli zamkniętej (CSC ZTS). Jednostka ta jest jednym z cyklonu, a dwa lub trzy komory osadowe, mające na celu oczyścić powietrze krążące w separatorze z pyłu i lekkich zanieczyszczeń.
 
Najbardziej zaawansowana konstrukcja separatora łączy go z unikalnym urządzeniem oczyszczania powietrza, kamery cyklon-osadowe (CSC). Projekt jest ekonomiczny, przyjazny dla środowiska, niezawodne, łatwe do zarządzania. Aby wykorzystać jego korzystne i wygodne.
 
 
 
Zalety:
 
1 Możliwość ustawienia urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych bez dodatkowych systemów oczyszczania powietrza (cyrkulację powietrza wewnątrz urządzenia, nie zostanie podjęta, a nie wyrzucony).
 
2 Oszczędność energii do 30%, w porównaniu z maszyną bez CSC.
 
3 Połączenie dwóch jednostek w jednej maszynie (+ cyklon) pozwala zmniejszyć zużycie energii do minimum.
 
4 Nie podsushka ziarna z powodu krążącego gorącego powietrza wewnątrz samochodu.
 
5 kurz wpada do specjalnego podajnika.
 
6 Zwiększona izolacja.
 
7 Prosta konstrukcja i zarządzanie.
 
 
 
http://agro-vigs.com/
Wirnik Oddzielenie Maszyna (IMS-10)
 
 
 
NPK "Agro-Vigs" jest liderem w projektowaniu i produkcji urządzeń do obróbki pozbiorowej ziarna. Separatory ziarna TOP ™ SPC "Agro-Vigs" reprezentują najnowsze osiągnięcia technologiczne w zernoobrabotke.
 
 
 
 
 
Ceparator "IMS" marka "top" odnosi się do klasy urządzeń do czyszczenia i kalibracji nasion roślin.
 
Zasada działania opiera się na rozdzieleniu w separatorze w przepływie powietrza oddzielonego materiału.
 
Czyszczenie wstępne i kalibrację wykonuje się w zależności od wielkości, wagi i kształtu z wyjściowego materiału, bez względu na jego wilgoci i zanieczyszczeń z dokładnością ± 3%, co sprawia, że możliwe jest wyizolowanie wysokie właściwości ziarna siewne.
 
Włączenie do procesu oczyszczania, rozdzielania i klasyfikacji separatora nasiona roślin pozwala na przetwarzanie wyrobów o wszelkich zanieczyszczeń i wilgoci, usuwa szkodzić ziarna.
 
Jakości nasienia uvelichichaetsya 35-40%, odpowiednio, kiełkowania rośliny wzrasta do 98%.
 
 
 
Dzięki potężnej laminarny przepływ powietrza jest przede wszystkim wyeliminować ciężkie zanieczyszczenia i kamieni (które mieszczą się w pierwszej frakcji). Nasion zbóż spadnie w drugim i trzecim tac. Czwarty i piąty tacka służy do ziarna handlowego. Brak zanieczyszczenia ziarna, wszystkie uszkodzone części ziarna zabrany przez strumień powietrza w ciągu ostatnich tac. Lekkie zanieczyszczenia i pył są porywane z powietrza wywiewanego.
 
 
 
Pracować aerodynamiczny separator "TOP ™» może odbywać się w 4 trybach
 
- Tryb Wstępne czyszczenie;
 
- Tryb leczenia podstawowego;
 
- Tryb kalibracji zboża;
 
- Tryb mieszany (jednoczesne czyszczenie i kalibracja).
 
 
 
         Korzyści separatory TOP ™
 
 
 
1 Produce rozdzielania mieszanin ziarna.
 
2 Praca z materiału o dowolnym wilgoci i zatykania.
 
3 Przetwornica częstotliwości może pracować w różnych trybach (miękki start i stop, łatwo dostosować siłę strumienia powietrza, ochrona przed niestabilności napięcia, w trybie odwrotnym do maszyny samooczyszczania).
 
4 Skocz do kulturach.
 
5 Brak wibracyjne rynny wyklucza szkody ziarna podczas pracy.
 
 
 
 
 
http://agro-vigs.com/
Systemy oczyszczania Samoperedvizhnoy
 
                                                                               CRS-25 - najnowsze osiągnięcie
 
                                                                             NPK "Agro-Vigs", które już                               
 
                                                                             ustabilizowania się jako jeden z najlepszych
 
                                                                               rozwiązania dla obróbki pozbiorowej
 
                                                                            zbiorów. Model ten możemy otworzyć linię
 
                                                                             nie analogi high-tech
 
                                                                             wielofunkcyjne urządzenia mobilne                             
 
                                                                             oczyszczania i kalibrowania ziarna. CRS-25 całkowicie zastępuje ZAV-25, a ponadto zmniejsza wszystkie operacje wykonywane na Pakty do jednego, czasami co ułatwia obróbki ziarna, oszczędzając czas i energię agrariusze.
 
 
 
Samoperedvizhnoy oczyszczenie kompleksową SOC-25 może być stosowany do prądów, dźwigów i magazynów składowania podłogi. CRS-25 to najbardziej zaawansowane funkcje zapory, wyposażone w najlepsze dzisiaj separatora, ISM-25 CSC. CRS-25 czyści, suszy i precyzyjnie kalibruje ziarna. Spełnienie CSR-25 jako jednostki mobilnej oraz wyposażenie go z butów i wysyłki przenośników nadać mu nowe, unikalne możliwości.
 
Podczas korzystania z CRS-25 nie trzeba złożyć stos w przenośnikach leja. Samochód pojechał do sterty, podnosi go i starannie sortowane na frakcje: ziarna w trzech kategoriach oddzielnie, odpadów innych niż zboża, kurz i zanieczyszczenia oddzielnie w specjalnym pojemniku na odpady.
 
Na wyjściu z maszyny kalibrowanego ziarno może być podawane do dowolnej wysokości do 4,3 m lub burtovat po bokach samochodu, w którym ma. Gdy burtovki regulacja wysokości zbóż paszowych pozwala ochronić zboże przed kontuzji.
 
 
 
►      Pobierz sterty.
 
                                                                       ►    Czyszczenie sterty.
 
                                                                       ►    Suszenie nasion.
 
                                                                       ►    Nasion Kalibracja
 
                                                                       ►    Ładowanie nasion.
 
                                                                       ►    Rozładowywania odpadów na brak zboża
 
                                                                       ►    specjalny bunkier
 
 
 
Dziś, po zbiorach obsługi bardziej zaawansowane urządzenia niż SOC-25 w branży ziarna, nie istnieje. Z jednostką uwalniającą    CRS-25 NPK "Agro-Vigs" staje się jednym ze światowych liderów w produkcji sprzętu gospodarstwa high-tech. Zakup samoperedvizhnogo czyszczenia kompleksową SOC-25 nabycie jest największą przewagą konkurencyjną, która może dać tylko rolnictwa nowoczesnej innowacyjnej technologii.
Универсальная садовая замазка «БлагоСад» предназначена для ускорения регенерационных процессов во время зарастания ран, нанесенных дереву в результате технологической обрезки, бурелома, повреждения грызунами или патогенами, а также в случае образования морозобоин, солнечных ожогов, растрескиваний коры стволов и скелетных ветвей.
Главная область применения замазки —  промышленное, коллективное, фермерское и приусадебное плодоводство; может быть использована в декоративном садоводстве, в ботанических садах и национальных парках. Замазка имеет высокое адгезионное свойство,  предотвращает преждевременное высыхание поверхности раны и поражение её фитопатогенами или вредителями, не вызывает никаких местных повреждений.
 Что же отличает садовую замазку «БлагоСад» от других замазок?
Независимые исследования, проведенные в Институте садоводства УААН, показали  эффективность замазки относительно контроля (ран без обработки) на 33-37%, а относительно используемых эталонов на 18-22%.
 
В состав замазки «БлагоСад» входят вещества, которые не причиняют вред деревьям в других аспектах (качество урожая, плодоносность) (Рис.1).
 Высокая производительность плодовых насаждений и товарные качества плодов в значительной степени зависят от состояния деревьев, которое, в свою очередь, обуславливается сохранением штамбов и основных скелетных ветвей невредимыми. Однако, при обследовании садов, обнаруживается часть деревьев с повреждениями коры ствола и ветвей, которые возникают в следствие вредительных действий морозов и солнечных ожогов, а также имеют раны, которые образуются при обрезке деревьев, повреждении их грызунами, механическими и патогенными факторами. Это в значительной степени ухудшает физиологическое состояние деревьев, их ростовые процессы, урожайность и качества плодов.
 
Садоводы при уходе за поврежденными деревьями применяют разные средства, однако одни из них не только не защищают пораженные места, но и сами могут повлечь или усилить повреждение метаболически активных тканей коры и древесины ствола или ветвей дерева, (Рис. 2).
 Другая часть используемых сегодня замазок и варов изолируют поверхность ран, но мало способствуют их зарастанию. (Рис. 3, 4).
 
 Универсальная садовая замазка «БлагоСад» разработана украинскими биологами и био-химиками. Основной целью данной разработки было создание высокоэффективного средства защиты растений, способствующего заживлению ран на деревьях и кустарниках. Благодаря содержанию физиологически активных веществ, способствует  усилению калюсообразования, ускоряет зарастание срезов ветвей  и  поверхности ран на стволах и ветвях плодовых деревьев.
Предлагается для  заживления ран на плодовых деревьях взамен садовым замазкам и варам, в состав которых входят минеральные масла (нигрол, автол и др.).
Механизм действия садовой замазки «БлагоСад» состоит в усилении меристематической деятельности и калюсообразования, интенсификации развития клеток вторичной флоэмы и ксилемы вокруг раны, которая приводит к ускорению ее зарастания в 2-3 раза, (Рис. 5).
 
В опытах были использованы сорта яблони Рубиновое Дуки, Аскольда на подвое ММ-106, Ренет Симиренко, Голден Делишес, Прима на подвое М9 и Айдаред на М26. Ветви срезали секатором, а более толстые — садовой пилочкой и поперечные срезы замазывали разными препаратами с целью защиты поверхности среза и содействию заживлению ран. Контролем служили раны, которые не обрабатывали замазками, а зарастание шло естественном путем.
 Биологическую активность исследуемых замазок определяли сравнительным анализом зарастания поверхности ран. Скорость и качества зарастания поверхности ран определяется периодично на протяжении вегетационного периода, а последний учет в ноябре путем замера площади заживления с вычетом зарастания по отношению к общему размеру поверхности раны.
Конкретные размеры и характер повреждений зависят не только от уровня снижения температуры, продолжительности ее воздействия, но и от скорости снижения, условий выращивания, уровня агротехники, месторасположения насаждений, нагрузки урожаем и состояния листьев деревьев. Поэтому, прежде чем проводить мероприятия по ликвидации отрицательных последствий повреждения морозами, необходимо провести агрономическую оценку состояния насаждений и установить степень повреждения деревьев всех пород и сортов. При этом основными объектами анализа на морозные повреждения должны быть генеративные (плодовые) почки, ткани ветвей разного возраста (кора, камбий, древесина). Особенно важно своевременно выявить наличие морозобоин и солнечных ожогов на штамбах и основных ветвях кроны и, особенно, у молодых деревьев на уровне снегового покрова, где температура может быть на 6-8оС ниже регистрируемых температур воздуха. На основании результатов таких анализов можно будет установить реальную степень повреждений и своевременно применить универсальную садовую замазку «БлагоСад», а также применить при необходимости другие агротехнические мероприятия по восстановлению насаждений.
Особенно детальным должен быть анализ повреждений в зависимости от сортов с учетом их происхождения. Причиной этого является тот факт, что за последние 10-15 лет в связи с глобальным потеплением и отсутствием суровых зим, а также ослаблением надлежащего контроля со стороны государства за ввозом из-за границы посадочного материала, многие руководители хозяйств разных форм собственности, руководствуясь своими субъективными убеждениями и намерениями, завезли большое количество сортов, которые выращиваются в странах с более мягким климатом Западной Европы, где растянутый вегетационный период и практически отсутствуют зимы в нашем понимании (достаточно суровые). Это такие страны как Германия, Австрия, Чехия, Франция, Испания, Италия и др.
Естественно, что эти сорта могут быть повреждены в первую очередь, однако не все и не везде. Поэтому для дальнейшего распространения их в Украине чрезвычайно важно своевременно при обрезке и других природных и механических повреждениях использовать проверенную длительными испытаниями садовую замазку «БлагоСад».
С целью преодоления отрицательных последствий повреждения морозами плодовых насаждений используют такие агротехнические мероприятия как восстановительная обрезка деревьев и лечение повреждений путём нанесения садовой замазки «БлагоСад». Необходимо также провести мероприятия по сохранению влаги в почве, а также необходимо своевременное и качественное проведение опрыскиваний против вредителей и болезней.
Повреждение стволов и развилок основных ветвейморозобоинами и солнечными ожогами представляют серьезную опасность для деревьев и могут иметь место как у молодых, так и у взрослых деревьев. Вследствие этого кора отмирает и древесина со временем оголяется. Лечение таких ран является довольно трудоемким процессом. В настоящее время наиболее эффективно в данном случае может использоваться универсальная садовая замазка «БлагоСад». Ее обязательное применение в первую очередь оправдано для частного сектора и для сохранения особо ценных сортов в ботанических садах и парках Украины. С этой целью при наступлении теплой погоды раны аккуратно зачищают острым ножом до здоровых тканей и обрабатывают универсальной садовой замазкой «БлагоСад», которая производится на натуральной жировой основе с добавлением ростактивирующих веществ.
Однако при наличии сильных повреждений плодовые деревья целесообразно срезать на повторный рост и срезы 
Статья составлена по результатам исследований в Институте Садоводства УААН в 2008-2011 гг.
Данное исследование было направлено на определение эффективности 17 садовых замазок и варов, доступных в продаже в Украине.
Исследование проводилось на плодовых насаждениях Института Садоводства УААН, а именно яблонях сорта «Рубиновое Дуки». На 5-10-летних ветках яблонь острым ножом делались искусственные раны площадью от 5 до 20 см2. Часть ран были оставлены необработанными, для контроля. Соседние же с ними раны были обработаны тонким слоем (до 1 мм) исследуемых садовых варов и замазок.
Осенью, по окончании ростовых процессов в деревьях, с помощью штангенциркуля проводились замеры раневых поверхностей и рассчитывалась степень зарастания по разнице между заросшей поверхностью и той частью раны, которая не заросла.
Для количественной оценки степени зарастания изначальный размер раны принят за 0%, размер необработанной раны (контрольной) в конце периода исследования принят за 100%.
Таким образом, если показатель степени зарастания выше 100%, то это свидетельствует о том, что исследуемая замазка (вар) усиливают ростовые процессы и имеют положительную эффективность по сравнению с природным зарастанием. Если же показатель ниже 100% то это свидетельствует о том, что данный садовый вар ухудшает зарастание, тормозит регенерационные процессы растения.
Обработанные результаты исследований собраны в таблице, приведенной ниже.

Таким образом, проведенное исследование 17 садовых варов и замазок показало, что большинство доступных средств для обработки ран на деревьях не справляются со своей задачей, т. е. их эффективность ниже даже природного зарастания. Эти средства применять в саду не рекомендуется, так как они оказывают негативное влияние на образование калюса и регенерационные процессы.
Положительную эффективность показали всего пять средств, участвующих в исследовании. При этом три из них имеют эффективность не на много превышающую контроль, т. е. почти не оказывают положительного влияния на калюсообразование. Следует упомянуть средство «РанНет» из этой группы – результат в 100,2% был получен по той причине, что данный препарат был попросту смыт дождем с раны, и как следствие никакого влияния на ростовые процессы оказано не было.
Относительно хорошие результаты показало средство австрийского производства под названием Lac Balsam “Celaflor”. Тем не менее, следует заметить, что создатели “Celaflor” основной упор сделали на закрашивании, маскировке раны, а не стимуляции её зарастания. Кроме того, замазку “Celaflor” крайне сложно найти в продаже в Украине, и стоимость этой замазки — порядка 100-140 грн.
Значительно опережает всех конкурентов по показателю эффективности садовая замазка «БлагоСад», производящаяся в Киеве. Показатель эффективности этой замазки — 151,1%. Другими словами – это единственная садовая замазка, после применения которой процесс зарастания ран ускоряется более чем в полтора раза. Следует отметить, что некоторые из ран, обработанные садовой замазкой «БлагоСад», зарастали полностью в течение 2-3 месяцев.
Таким образом, мы можем посоветовать садоводам использовать садовую замазку «БлагоСад» для заживления ран на деревьях и кустах, как наиболее эффективную из доступных на рынке Украины и одну из самых эффективных в мире.
Замазка садовая БлагоСад®
Инструкция по использованию 

Садовая замазка «БлагоСад» предназначена для эффективного заживления ран на деревьях, кустах, виноградной лозе.
В течение одного вегетационного периода заживляет небольшие раны от обрезки, буреломов, морозобоин, солнечных ожогов, а также раны, нанесенные грызунами и др.
Садовую замазку «БлагоСад» наносят на всю поверхность раны тонким слоем (до 1 мм). В случае обработки старых, засохших ран, перед нанесением замазки поверхность раны следует зачистить острым ножом до живых тканей.
Для нанесения замазки можно использовать деревянную или полимерную лопатку. Но наиболее эффективно наносить замазку пальцем.
Замазка имеет высокую адгезионную способность, не смывается дождем, обработанная замазкой рана не нуждается в обматывании или другой дополнительной обработке.
Замазка «БлагоСад» производится на основе натурального фармакологического ланолина, с добавлением стимуляторов роста и препаратов биофунгицидного действия. Замазка не содержит вредных для человека или дерева веществ.
Замазка «БлагоСад» не требует разогрева при температуре окружающей среды выше 0° С.
Садовую замазку «БлагоСад» рекомендовано использовать в любое время года. Заживляющее действие садовой замазки проявляется в течение всего вегетационного периода.

Эта инструкция по применению садового вара поможет садоводам использовать садовый вар «БлагоСад» не только эффективно, но и экономно.
Садовый вар БлагоСад — инструкция в формате PDF.
Многие садоводы в Украине знают садовую замазку «Живиця». Именно под таким названием выпускалась наша садовая замазка «БлагоСад» с 2006 по 2009 год. «Живицю» покупали не только в Киеве, но и некоторых других регионах Украины. О «Живице» писались статьи в некоторых профильных садоводческих журналах («Агробизнес», «Благо-устройство и Ландшафт», «Сад, вино і виноград» и т.п.)
 К сожалению, нам стало известно, что раскрученное и известное садоводам название «Живица» было зарегистрировано как торговая марка другими людьми. Насколько корректно они поступили — пусть каждый решит для себя сам. Но теперь мы не можем использовать название «Живица» для нашей садовой замазки. С 2010 года садовая замазка, разработанная в Институте Садоводства, и единственная на сегодняшний день рекомендуемая к применению для заживления ран на деревьях, выпускается под торговой маркой «БлагоСад». Это название является зарегистрированной торговой маркой, и это дает нам определенную юридическую защиту от посягательств недобросовестных конкурентов.
Однако многие садоводы продолжают интересоваться — где купить садовую замазку «Живиця»? К сожалению, в ответ на такой вопрос вам могут предложить купить садовую замазку под названием «Живиця», которая, однако, не имеет ничего общего с нашей замазкой. На сегодняшний день в продаже появилась садовая замазка «Живиця», которая производится в Харьковской области неким ФОП Шевченко. В составе этой садовой замазки — петролатум (нефтепродукт), канифоль, подсолнечное масло. Т.е. те вещества, которые пользы дереву не приносят. Нефтепродукты вообще не рекомендуется применять на живых растениях.
 
 И как показывает практика — садовая замазка «Живица»харьковского производства дает фактически нулевой результат по заживлению ран на деревьях. А в некоторых случаях иотрицательный, то есть рана не заживает, а увеличивается за счет некрозов, вызываемых продуктами нефтепереработки. Об этом даже свидетельствуют исследования эффективности садовых варов, проведенные в Институте Садоводства в Киеве.
В связи с этим хотим предостеречь садоводов — данный производитель не только использует чужое название, вводя в заблуждение потребителей, но еще и производит некачественный продукт, который не соответствует своему предназначению. Будьте внимательны, не тратьте деньги на подделки.
Настоящая замазка «Живица» (с 2010 года — «БлагоСад») выпускается в круглых пластиковых банках, массой 100 грамм и 220 грамм. Наша замазка имеет желтоватый цвет (может варьироваться от бело-желтого до желтого и золотисто-коричневатого, но на заживляющее действие замазки это не влияет). Замазка имеет пастообразную консистенцию (похожа на сливочное масло), она мягкая, легко мажется и хорошо пристает к дереву.
 
 Садовые вары, содержащие продукты нефтепереработки, обычно имеют более твердую консистенцию, имеют коричневый, красный, или даже черный цвет, и при этом не дают эффекта по заживлению ран на деревьях. Если хотите иметь здоровый сад — используйте натуральную садовую замазку «БлагоСад».
Лето 2010 года принесло садоводам немало хлопот из-за аномальной жары. К примеру, в некоторых областях Украины этим летом отмечалась температура +42°С в тени!
При этом некоторые наши клиенты спрашивают — как работать с садовым варом «БлагоСад» в таких условиях?
Чаще всего такой вопрос возникает у ландшафтных дизайнеров, поскольку обычные садоводы делают обрезку и работают с ранами на деревьях либо весной, либо осенью. В летний же период редко возникает необходимость лечить раны на дереве — только если возникнет непреднамеренное повреждение дерева сельхозтехникой, садовым инвентарем, либо же из-за буреломов или обломов ветвей под тяжестью плодов. В то же время ландшафтники работают с деревьями почти круглый год, и раны могут возникнуть при транспортировке посадочного материала, а также в ходе работы с уже высаженными растениями.
Следует отметить, что температура плавления садового вара «БлагоСад» — около +40°С. Таким образом, если на градуснике +42°С, то скорее всего замазка в банке перейдет в жидкое состояние. Но не стоит переживать за целебные свойства нашего садового вара — такие температуры никак не влияют на эффективность воздействия  садового вара «БлагоСад» на поверхность ран на дереве. Отдельно отметим, что нежелателен нагрев садового вара до температур выше +60°С — это уже может отрицательно сказаться на его свойствах. Но для этого просто не стоит держать банку с замазкой длительное время под прямыми  лучами солнца.
Что же касается особенностей работы с садовым варом «БлагоСад», когда он расплавился от жары до жидкого состояния, то следует порекомендовать садоводам воспользоваться небольшой малярной кисточкой. При этом обратите внимание, что в жидком состоянии у нашего садового вара  очень низкий расход. При нанесении кисточкой даже нескольких грамм будет достаточно для обработки довольно больших ран.

Мы уже неоднократно писали в наших публикациях, что эффективность работы садового вара «БлагоСад» практически не зависит от расхода. Большую роль играет именно равномерность покрытия всей поверхности оголенной древесины. Другими словами от того что вы наложите большое количество  садового вара на рану лучше не будет. А вот если оставить часть поверхности раны оголенной, необработанной садовым варом «БлагоСад» — это может стать причиной проникновения патогенных бактерий и грибков, «воротами инфекции».
Таким образом, даже при столь высоких температурах садовый вар «БлагоСад» надежно защищает ваш сад и помогает в лечении ран на деревьях и кустарниках. Нанесение жидкого садового вара кисточкой способствует низкому расходу. При этом тонкой пленки препарата достаточно для защиты раны от патогенных факторов внешней среды и стимуляции образования новых тканей.
В то же время мы хотим порекомендовать садоводам ограничить свое пребывание на открытом солнце в столь жаркую погоду. А по возможности вообще перенести работы в саду на другие дни, когда температура будет более благоприятной для работы.
На рынке недвижимости Украины, вслед за ростом  строительства частного жилья отмечается активность населения в благоустройстве и озеленении приусадебных участков — как строящихся, так и давно построенных домов. Все эти прямые и множество косвенных факторов обуславливают увеличивающийся спрос к услугам ландшафтных дизайнеров и озеленителей и соответственно к целому ряду родственных этим специальностям.
С увеличивающимся количеством предложения, к сожалению, не происходит должного повышения качества предоставляемых услуг. Очень не малый сегмент в этой сфере занимают, скажем, по большому счёту, работники, но в очень малой степени – специалисты, и ещё в меньшем количестве профессионалы и мастера своего дела. Заказчику с этим всем приходится сталкиваться у себя на участке если не в начале работ – то по ходу их производства. Как с этим бороться – это тема не новая и обсуждений и публикаций об этом есть предостаточно. Основные производные все-таки известны и не новы под Солнцем.  Высокий проффесионализм тесно связан с образованием, опытом, добропорядочностью, обязательностью и стабильностью.
Ландшафтная группа «Грин Лайф» занимается благоустройством и озеленением  в городе Кривом Роге и в Крыму уже седьмой год. Принимая во внимание высокие требования и стандарты, к которым стремятся заказчики (зачастую имеющие представления о ландшафтном дизайне из своих многочисленных поездок в Европу, Америку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию) – мы стремимся, предоставляя наши услуги в сфере благоустройства и озеленения, показывать высокий уровень наших работ. Этому способствуют многие факторы – использование современного ландшафтного оборудования и материалов известных и ведущих мировых производителей, интересных новых и классических тенденций и направлений, используемых в осуществлении проектов благоустройства, обучение и посещение международных выставок и семинаров, сотрудничество с ведущими специалистами отечественной науки, подбор и обучение персонала, и многое другое.
Третий сезон по уходу за декоративными и плодовыми растениями на наших объектах мы с успехом используем передовую отечественную разработку наших коллег из киевского института садоводства – садовую замазку «БлагоСад». Начинали с ней работать с немалым энтузиазмом – используя замазку на обслуживаемых нами объектах озеленения.
После увиденных результатов с удовольствием продолжали использовать садовую замазку «БлагоСад» в своей работе, теперь уверенно рекомендуем её нашим клиентам и знакомым, торгующим средствами защиты растений и различными препаратами для садоводства, предпринимателям.
Результаты – как и было заявлено разработчиком и производителем, получены очень высокие и впечатляющие. Так, например, замазка была испытана нами в поселке Партенит – АР Крым при лечении ран от старых спилов и повреждений на красавцах-интродуцентах – Кедрах (Гималайский кедр Cedrus deodara, Атласский кедр Cédrus atlántica). Результат превзошёл все ожидания – замазка сработала чётко и эффективно, как и ожидалось нами. К середине сезона вегетации уже были видны положительные результаты, которые были зарегистрированы фотосъёмкой и благодарными и одобрительными откликами наших клиентов, на чьём участке растут эти Кедры.
 
 Хороший результат сотрудничества с отечественной наукой, приятен не только с коммерческой, хозяйственной, научной точек зрения – он глубоко приятен и с простых человеческих взглядов, где то и с национальной гордости — ведь можем, да не просто можем, а УМЕЕМ.
В заключение нашего небольшого эссе хотелось бы поблагодарить автора разработки и нашего теперь уже доброго знакомого – Владимира Васильевича Грохольского, за его многолетний кропотливый труд по этой важной и нужной теме — защите и лечении обрезаемых и повреждённых деревьев и кустарников.
Наш рассказ является небольшим примером значимости сотрудничества научного опыта и предпринимательства – когда, при правильно расставленных приоритетах и взаимопонимании можно иметь серьёзные успехи, высокие результаты, материальные производные бизнеса – прибыль, да и просто душевное удовлетворение своим трудом и его хорошими результатами.
Мы в своей работе продолжаем искать и копить опыт специалистов, профессионалов, встречать и сотрудничать с людьми влюблёнными в своё дело, делясь при этом тем, чем сами богаты, обмениваться информацией, встречаться и общаться.
Будьте мудры и благоразумны, счастливы своим трудом и нужностью ближним.
Рады будем дальнейшему сотрудничеству с добрыми коллегами и надеемся на взаимность.
С уважением команда «Грин Лайф».
г. Кривой Рог
Приватное предприятие «Два Берега» занимается планированием и закладкой поместных садов, которые включают в себя как декоративный, так и фруктово-ягодный сад.  В последнее время, мы отмечаем резкое увеличение интереса к собственно фруктовым садам. Мотивация интереса  заключает в себе как коммерческую, так и некоммерческую составляющую. Иными словами, среди клиентов есть люди, которые видят во фруктовых садах возможность заработать, другие – же возможность вырастить в своем саду фрукты для себя и своей семьи.
В том и другом случае интерес проявляется к урожаю фруктового сада, который значительно повышается, если дерево правильно сформировано. Современные методы формовки плодовых деревьев позволяют получать урожаи в несколько раз превышающие те, которые получают при традиционной ярусной формовке. Среди преимуществ современных формовок и уменьшение площади под сад, и увеличение плотности насаждений (соответственно – эффективность использования земли), удобство ухода за садом.
В связи с этим необходимо сказать, что каждая современная формовка достигается рядом агротехнических приемов, среди которых наиглавнейший – обрезка. Но, проводя обрезку в саду для достижения вышеуказанных целей, мы нередко забываем о том, что обрезка является стрессом для растения. Чрезмерная же и непрофессиональная обрезка вредит растениям.
Среди мер, которые предпринимают для уменьшения стресса от обрезки, проводят следующие: проведение обрезки в ранние сроки, пока дерево находится в состоянии физиологического покоя, своевременная обрезка для уменьшения размера наносимых ран и применение заживляющих и фунгицидных средств для заживления ран.
Последнее мероприятие является на наш взгляд самым важным, поскольку вред от обрезки может быть увеличен, если в незащищенную рану проникли споры гриба-трутовика, которые могут за несколько лет уничтожить дерево. Особенно, это относится к группе косточковых растений, из которых наиболее поражается персик. Промышленные сады применяют после обрезки химическую обработку фунгицидами с целью профилактики грибковых заболеваний.
С этой же целью для  ускорения регенерации тканей дерева, мы используем в подшефных садах специальную садовую замазку – вар садовый. Это позволяет нам уменьшить общую пестицидную нагрузку на сад. Из садового вара нескольких производителей, мы выделили садовую замазку Живица. Эту замазку мы и применяли несколько последних лет, пока не была сменена торговая марка. Насколько нам стало известно, это произошло из-за подделок, и теперь выбранная нами садовая замазка называется «БлагоСад».
В процессе работы по обрезке и уходу за фруктовыми посадками в наших садах, мы отметили ее высокую эффективность в заживлении ран после обрезки. Достаточно часто нам приходилось работать в запущенных садах, где обрезка не проводилась достаточно долго, и в связи с этим нам приходилось наносить и большие раны, чтобы правильно сформировать дерево. После обрезки мы применяли садовую замазку БлагоСад и всегда были довольны результатами. Ростовые процессы даже у перенесших сильную обрезку деревьев, не угнетались, раны заживали однородно,  скорость роста новых тканей (калюса) была высокой. Ткань под замазкой была светлой, не пересушенной.
Особую роль этой замазки мы хотели бы отметить при уходе за  виноградом, который для получения урожая подвергается систематической обрезке при том, что виноградная лоза заживает очень плохо.
Мы благодарим торговую марку «БлагоСад» и лично Грохольского Владимира Васильевича, создателя этой замазки, с которым мы познакомились на выставке, за помощь в нашей работе.
ПП «Два Берега»
Тел. 067-601-86-63
В нашем XXI веке много чего достигнуто и более чем достаточно сделано нового и интересного. Рынок сельхозтехники тоже не устает удивлять.  Сбор урожая дело очень хлопотное и сложное, да и вовсе это серьезная  сезонная работа. Ведь от исправности сельхозтехники зависит многое. И в разгар сезона имеет большое значение наличия безотказной техники, чтобы сократить потери урожая до минимума. Множество  компаний  в нашей стране занимаются продажей,  как самой техники,  так и приспособлений  для нее.
Компания Wellagro является ведущим  поставщиком  качественной  сельхозтехники и приставок для уборки подсолнечника и не только. Жатка как машина для выкашивания сельхоз культур всегда должна быть исправной. Компания официально представляет самые крупные заводы нашей страны,  а также,  стран ближнего зарубежья.
Жатка для уборки подсолнечника подходит под любые марки комбайнов и в этом ее преимущество. Улучшение технологий жатки ЖНС дает возможность быстротечно  с большой отдачей совершать жатву подсолнуха. Жатка для уборки  подсолнечника ЖСН,  ЖНС-6, ЖНС-7,4 иль ЖНС – 9,  как оборудование по сравнению с подставкой подсолнечниковой, преимущественно лучше. Уменьшение потерь шляпок при очистке, тоже немало важно.
Жатки для уборки подсолнечника конструктивны и помогают собирать подсолнух  при  любой наклонности независимо с направлением самого посева, масштабности междурядия, легко проникают в ряд. Жатка подсолнечная гарантирует налаженную систему сбора урожаев с максимальной производительностью и с неимением убытка.
Компания WellAgro  представляет своим покупателям, яркую и представительную безрядковую жатку для уборки подсолнечника John Greaves (ЖНС-6, 7, 9.1) – как образец нового происхождения уборочной техники. Во время уборки подсолнуха,  безрядковая жатка на поле оставляет только листву и стебли.
Быстроходная безрядковая жатка ЖНС - усовершенствованна по образу и подобию жатки Зафрани  (ZaffraniGressoni ) – эффективность ее работы значительно мощная, по сравнению с другими распространенными марками. До времени ранее не известной представительницы рядковых жаток – ПЗС, ПСП.
Жатка для уборки подсолнечника - ЖНС-6, 7.4, 9.1  в вышей степени  использует рабочие свойства комбайнов, при этом уверенно дает чистейшую сборку урожаев подсолнуха, пусть даже стебля имеются расстилаемые.
Жатки подсолнечниковые дают возможность сборки урожая подсолнуха под разными углами наступлений, даже не завися от направляющего посева, может попросту проходить в ряды, при этом,  не затрагивая цветок солнца.
Кроме того в дополнение все жатки компании WellAgroукомплектованные приводом МПН ProDrive 85, какой является ножевым, полосованным,  тем паче пальцами и сегментами  -  германского производчика  Sсhumaсher.
Жатка для подсолнуха дает возможность быстро собрать весь подсолнечник за краткие  строки, а значит, максимальные результаты гарантированы и также  свойства собранных цветков подсолнуха. Подсолнечная жатка по своей сути универсальна, так как, с помощью не больших изменений, жатки могут быть использованы на любых зерноуборочных комбайнах.
Основными преимуществами жаток компании является то, что они работают на порядок быстрее и качественнее существующих аналогов. Кроме всего прочего данная техника подходит для уборки как высокорослых так и низкорослых посевов.
Жатка для уборки подсолнечника цена в Украине  разная, но лучше купить сертифицированную жатку, нежели бу, что бы максимально быстро собирать свои урожаи и характерно качественно получать отдачу от машины.   
Купить жатку для уборки подсолнечника можно обратившись до специалистов нашей компании, которые могут,  квалифицировано Вам подсказать,  и помогут подобрать необходимую  жатку для подсолнечника.
 
Вся продукция сертифицирована Государственным комитетом Украины  по вопросам технического регулирования и потребительской политики по системе «УкрСЕПРО».
 И помните, что машина вызывает страх тем, что работает сама собой, и доставляет наслаждение тем, что работает исправно.
 
Самопередвижной очистительный комплекс
                                                                              СОК-25 – новейшая разработка
                                                                            НПК "Агро-Вигс", уже успевшая                              
                                                                             зарекомендовать себя как одно из лучших
                                                                              решений для послеуборочной обработки
                                                                           урожая. Этой моделью мы открываем линейку
                                                                            не имеющих аналогов высокотехнологичных
                                                                            многофункциональных мобильных машин для                            
                                                                            очистки и калибровки зерна. СОК-25 полностью заменяет ЗАВ-25 и, более того, сводит все выполняемые на ЗАВе операции к одной, в разы упрощая переработку зерна, экономя аграрию силы и время.
 
Самопередвижной очистительный комплекс СОК-25 может применяться на токах, элеваторах и складах напольного хранения. СОК-25 имеет функционал самого современного ЗАВа, оборудованного лучшим на сегодняшний день сепаратором, ИСМ-25 ЦОК. СОК-25 очищает, подсушивает и точно калибрует зерно. При этом исполнение СОК-25 в виде мобильного агрегата и оснащение его загрузочными и отгрузочными транспортёрами дают ему новые, уникальные возможности.
При использовании СОК-25 ворох не нужно подавать в загрузочный бункер транспортёрами. Машина подкатывается к вороху, подбирает его и аккуратно сортирует по фракциям: зерно по трём категориям отдельно, незерновые отходы, пыль и мусор отдельно в специальный контейнер для мусора.
На выходе из машины откалиброванное зерно можно подавать на любую высоту до 4,3 метров или буртовать с любой стороны от машины там, где нужно. При буртовке регулировка высоты подачи зерна позволяет уберечь зерно от травмирования.
 
►     Загрузка вороха.
                                                                       ►   Очистка вороха.
                                                                       ►   Подсушка семян.
                                                                       ►   Калибровка семян
                                                                       ►   Погрузка семян.
                                                                      ►   Выгрузка незерновых отходов в
                                                                       ►   специальный бункер
 
На сегодняшний день в отрасли послеуборочной обработки урожая более совершенной машины, чем СОК-25, не существует. С выпуском агрегата   СОК-25 НПК "Агро-Вигс" становится одним из мировых лидеров в производстве высокотехнологичного сельскохозяйственного оборудования. Покупка самопередвижного очистительного комплекса СОК-25 означает приобретение самого большого конкурентного преимущества, какое только может дать аграрному хозяйству современная инновационная техника.
 
СОК-25 не требует дополнительных погрузчиков и машин первичной очистки.
Полипропиленовые мешки являются универсальной тарой в самых различных сферах-от продуктовой до военной.Чаще всего,когда речь заходит о полипропиленовых мешках,вспоминаются супермаркеты и продающиеся там мука,сахар,крупы на развес.Мешки отлично подходят для транспортировки сыпучей продукции от производителя к точке реализации т.к. для ее погрузки и выгрузки не требуется наличия техники,а перевозку можно осуществлять любым транспортом.При перевозке тех же отрубей выгоднее зафасовать их в мешки и вместо дорогостоящего зерновоза нанять любой крытый грузовой автомобиль.
Многие из нас,делая ремонт у себя в квартире,доме,даче,сталкивались с необходимостью выноса/вывоза строительного мусора,земли.С этой задачей помогут справиться все те же полипропиленовые мешки,которые выдерживают (в зависимости от размера и плотности) более 50 кг веса.
В связи с проведением на территории нашей страны АТО,возникла потребность в сооружении укреплений.Практичные и быстросооружаемые-укрепления из полипропиленовых мешков с землей,песком.
Мы выяснили,что полипропиленовые мешки имеют широкий спектр применения.Теперь рассмотрим еще один нюанс-что же делают с мешками после их растаривания?Во многих супермаркетах не заморачиваются и просто продают их на переработку вместе с макулатурой и использованной стрейтч пленкой.Но,по сути,если мешок не получил повреждений во время транспортировки и растаривания,он сохранил все рабочие свойства и может быть повторно использован под те же,или другие нужды.Выходит,что б.у. мешок практически ничем не отличается от нового,а стоимость его ниже в полтора-два раза.
В итоге можно сделать вывод,что полипропиленовые мешки-универсальный вид тары многоразового применения.
Комбайн John Deere 9600(США). Комбайн в хорошем техническом состоянии. Прошел предпродажную инспекцию в США. Готов к работе. Комбайн оснащен измельчителем и заводской наставкой на зерновой бункер. Привод 2WD. Мощность двигателя -260.0 (л. с.) Сепаратор - 2671 м.ч.. Передние колеса спаренные, размер 18.4-42 , остаток резины-60%.Все электрооборудование в хорошем состоянии, компьютер оснащен датчиками влажности зерновой массы.
Расход топлива на обмолот 1 т/л-2,7-3,1.
Емкость топливного бака - 800.0 (л)
Объем двигателя - 7600.0 (куб. см)
Количество ступеней кпп-3
Диаметр барабана-660.0 (мм)
Ширина барабана-1400.0 (мм)
Количество бичей барабана-10.0
Площадь поверхности подбарабанья-1.05 (кв.м)
Количество планок подбарабанья -13.0
Число клавиш соломотряса-5.0
Диаметр битера-400.0 (мм)
Длина выгрузного шнека-6.1 (м)
Объем бункера-8460.0 (л)
Фактическая площадь сепарации-6.4 (м²)

067731-57-93 Александр
Комбайн Case IH 2388(США), 2003г. Мощность двигателя - 280 л.с. 2520 моточасов. Кондиционер, измельчитель, ловушка камней. Компьютер с датчиками влажности зерна и учётом гектаров. Обмолот роторный. Двигатель – Cummins. . Привод 2WD
Жатка зерновая John Deere 925 Flex (1998г, США). В Украине не эксплуатировалась. Ширина захвата 7,6м. Привезена в 2015р. Жатка полностью перебрана, произведена замена подшипников (оригинал) и режущих элементов. Находится в Одесской области.
067731-57-93 Александр
Жатка зерновая Case 2020 Flex

Жатка Case 2020, 2012 г (США). Жатка серии Flex, идеальная для сбора сои. Ширина захвата 7,6м.
067731-57-93 Александр
Опрыскиватель самоходный Berthoud Boxer 4000

Опрыскиватель самоходный Berthoud Boxer 4000 (Франция). 2001г.ширина захвата-36 м, штанга алюминиевая, компьютер, кондиционер, доп. освещение, бак 4000л.

Оригинальные запчасти John Deere, Case, Great plains. Производство США. Звоните: 067 731 57 93. Сделанная вовремя дефектовка и ремонт помогут сэкономить время, деньги и ваши нервы в сезон
067731-57-93 Александр
Трактор John Deere 8400

Трактор John Deere 8400. Год выпуска - 1998. Новая резина, Отличное состояние. Произведены регламентные работы (замена масел, фильтров) Полностью готов к полевым работам.

Постоянно в продаже, в наличии и под заказ трактора ведущих мировых производителей разной мощности и комплектации. Высокое качество, Гибкая ценовая политика.
067731-57-93 Александр
Под заказ погрузчики различных марок и модификаций.в разном ценовом диапазоне. 067731-57-93 Александр
Трактор Case IH Magnum 7240 Pro A. (12/ 1999). Трактор из Германии, в Украине не эксплуатировался. Мощность - 246 л/ с. Сделаны регламентные работы ( замена масла, фильтров, ремней). Идеальное состояние. Задняя резина новая. В продаже постоянно в наличии и под заказ трактора разной мощности. Гибкая ценовая политика
067731-57-93 Александр
Сбор урожая зерноуборочными комбайнами.

Сбор урожая (подбор и кошение травы напрямую, уборка кукурузы на силос). Сбор сои, кукурузы, подсолнечника, зерновых. Услуги оказываем импортной сельхозтехникой John Deere, Case, Claas, Gregoire-Besson качественно и в срок. Наличие собственного автомобильного транспорта позволяет оперативно перевозить технику к месту оказания услуг

067731-57-93 Александр
Дискование почвы дисковыми боронами. ЗТД сервис выполняет различные услуги по обработке почвы: дискование, вспашка, культивация, глубокое рыхление в разных областях Украины
Дискование почвы боронами марки John Deere,Case,Фрегат, Также выполняем вспашку почвы плугами Gregoire Besson на необходимую глубину. Вышеуказанные плуги компонуются на трактора JOHN DEERE, CASE, мощностью 230-310 л.с. Это позволяет придерживаться требуемых технологических параметров - глубина, скорость, выравненность поля, расход топлива. Техника обслуживается вовремя опытными механизаторами, это позволяет выполнить условия договора качественно и в срок.
067731-57-93 Александр.
Осень - время, когда каждый садовод пожинает плоды своего кропотливого труда и заботы о саде. Урожай собран, грунт перекопан, луковичные высажены и лишь благородные лиственные кустарники и хвойные растения создают прекрасные цветные вкрапления в уже достаточно серый пейзаж. Именно сейчас самый подходящий момент заняться подготовкой плодовых деревьев к зиме.
Каждый из нас сталкивался с тем, как трудно выбрать нужные саженцы и посадить их, с трепетом потом ожидая несколько лет первых плодов. Естественно, такие деревья становятся просто бесценными. Именно по этой причине очень важен правильный уход за садом.
Приступать к обрезке деревьев нужно обязательно тогда, когда на улице сухая погода, а температура воздуха не менее -10 С. При высокой влажности воздуха очень велика вероятность, что дерево заболеет грибком, а при низких температурах древесина становится очень хрупкой, в ней, скорее всего, появятся трещины и дерево просто погибнет.
Изначально деревья необходимо очистить от сухих, больных и сломанных веток. Убедитесь, что Вы работаете чистым, сухим и острым инструментом. Места срезов обязательно нужно хорошо зачистить. Уберите, по возможности, и те ветки, которые растут «во внутрь» кроны. После того, как Вы окончили обрезку деревьев, убедились, что все срезы ровные и хорошо зачищенные обработайте места срезов раствором медного купороса, а затем и садовым варом. В таком случае срез зарастет очень быстро и безболезненно.
После обрезки обследуйте деревья на предмет старой засохшей отмершей коры, мха и лишайника. По-возможности, удалите и их, ведь именно там очень любят зимовать вредители.
Конечно, за услугой обрезки сада можно обратиться к специалистам - это сейчас вполне доступно практически каждому. Для того, чтобы просчитать стоимость обрезки сада, просто-напросто возьмите обычную рулетку и замеряйте обхват дерева в нижней его части (толстая часть ствола). Полученную цифру умножьте на 1,5. Так Вы получите стоимость в гривне за обрезку дерева. Например, если ствол дерева в обхвате 50 см, обрезка обойдется Вам в 75 гривен. Уборка после обрезки в стоимость, как правило, не входит. Дополнительно будет стоить и очистка ствола от коры, грибка, лишайников и т.д. Но это не существенно увеличит стоимость.
Лично я бы советовал заниматься обрезкой своего сада самостоятельно. Ведь это совсем не сложно, а удовольствие от такой работы неоценимо - ведь ради этих мелких забот Вы и приобретали свой собственный загородный дом!
Антон Минюк
Директор питомника «Семь Сезонов» (ООО «Живой Звук»)
Аннотация автора: В данной статье мы попробуем разобраться, что же такое секционные гаражные ворота и "с чем их едят". Описания и примеры буду приводить на основании опыта работы с брендом Ryterna (Ритерна, Литва). Собственно, к концу статьи я и приду к тому, почему наша компания предлагает именно ворота Ритерна.
Антон Минюк, Директор ТД "Семь Сезонов" (ООО "Живой Звук")
Гаражные ворота делятся на четыре основных типа: распашные, секционные, подъемно-поворотные и роллетные. Так какие ворота выбрать? Давайте начнем с самого начала и разберемся в конструкции.
Распашные гаражные ворота - самый стандартный и распространенный тип ворот на территории стран постсоветского пространства. Это достаточно логично, ведь у распашных ворот простой конструктив. Они состоят из двух, как правило, одинакового размера, створок и петель. Распашные ворота не дорого стоят и очень просто монтируются, а любой мало-мальский народный умелец, имея сварочный аппарат и минимальный набор инструмента, способен сам сделать такие ворота в домашних условиях за очень короткие сроки. Так оно и происходило. В последнее время на рынке появилось огромное количество действительно красивых "заводских" распашных ворот, которые и выглядят куда более привлекательно и прослужат намного дольше. О заводских распашных воротах и вариантах исполнения и дизайна поговорим в следующих статьях и обзорах. Сейчас давайте перейдем к роллетным воротам.
Роллетные гаражные ворота состоят (набираются) из огромного количества алюминиевых либо пластиковых планок-ламелей которые при открывании "сматываются" в короб над проемом. Такие ворота не несут тепло- и звукоизоляционной функции и служат условным ограждением гаража, потому как куда менее устойчивы к взлому и повреждениям, чем другие типы ворот.
Подъемно-поворотные гаражные ворота представляют собой цельное полотно, которое поднимается под потолок гаража благодаря специальным направляющим и поворотно-уравновешивающей системе. Такие ворота имеют место быть, выглядят красиво, занимают немного пространства и стоят не дорого но не получили широкого распространения на рынке Украины. Скорее всего, это связано со сложностью конструкции, меньшим ресурсом механизма, нежели у секционных и распашных ворот. Подъемно-поворотные гаражные ворота на рынке Украины широко представлены компанией Hormann.
Секционные гаражные ворота. Самый надежный, удобный, красивый и практичный вариант гаражных ворот на сегодняшний день. Они состоят из наборного полотна и системы направляющих с балансовым механизмом. Полотно секционных ворот производится из сэндвич-панелей под абсолютно любой проем любого гаража. Конечно, есть определенные стандарты максимальной ширины и высоты проема, но, как правило, все производители секционных ворот могут справиться и с огромными ангарными секционными воротами, к примеру, 12 метров шириной и такой же высотой.
Таким образом, я бы рекомендовал Вам выбирать либо секционные, либо распашные гаражные ворота. Последние, по-возможности, тоже из сэндвич-панелей, которые применяются в секционных воротах, так как это обеспечит тепло- и звукоизоляцию гаража, что очень важно, особенно если гараж находится непосредственно в доме (в одном тепловом контуре).
К выбору ворот стоит подойти очень взвешенно и ответственно! Не принимайте скоропалительных решений о покупке! Ведь от того, какие ворота Вы выберете, будет зависеть, как долго они прослужат и как они, ворота, будут выглядеть через год, два и даже двадцать лет!
Далее я опишу основные критерии, на которые следует опираться при выборе секционных гаражных ворот.

Репутация Производителя и Продавца ворот. В большинстве случаев это совершенно разные организации. Не поленитесь и прочитайте в интернете немного о компаниях-производителях секционных ворот. Представленных на украинском рынке можно сосчитать на пальцах одной руки: Ритерна (Литва), Хёрманн (Германия), Алютех (Беларусь), Дорхан (Россия) и еще несколько производителей, которые присутствуют, но занимают маленький процент рынка. Если остановите свой выбор на них ОБЯЗАТЕЛЬНО поинтересуйтесь о наличии комплектующих и запчастей! Иногда для того, чтобы осуществить ремонт ворот некоторым покупателям приходится ждать комплектующих по несколько месяцев!

Качество секционных ворот зависит, в первую очередь, от используемых материалов, технологии производства, квалификации персонала и условий сборки. Советую обратить внимание на производителей, которые обеспечивают замкнутый цикл производства. Это существенно улучшает качество ворот и сводит к нулю все погрешности при монтаже, устраняя такой "народный" метод, как подгонка размеров на месте.
Секционные ворота и комплектующие компании Ryterna более 20-ти лет производятся на собственном высокотехнологичном заводе в городе Каунас, Литва. При этом обеспечивается полный цикл производства от изготовления сэндвич-панелей до обычных саморезов для крепления направляющих в проем. Это, как минимум, гарантирует высокую точность и идеальную совместимость всех компонентов. Если Вы посмотрите на комплектующие, то обязательно увидите маленькую гравировку логотипа компании-производителя. Это, кстати, является, так же, одним из методов определения некачественной подделки.
Когда Вы определитесь с компанией-продавцом постарайтесь найти время и приехать к ним в офис. Если офис не комнатушка 2х2 метра, а в переговорной комнате либо в выставочном зале присутствуют выставочные стенды и большое количество образцов панелей - вероятнее всего, это уважающая себя компания, у которой есть заказы. Бывают случаи, когда "дилеры" предлагают Клиенту ворота намного дешевле, чем остальные продавцы и сам производитель. Как правило, это компании, которые не в состоянии гарантировать свое существование на долгие годы. Да, сегодня Вы можете сэкономить 50-100 ЕВРО, но подумайте, что будет, если не дай Бог с воротами что-то случится, а продавца Ваших ворот и след простыл? В этом плане мне импонирует компания Ритерна, так как работает сервисная служба и запчасти всегда есть в наличии. Но, как Вы понимаете, это будет стоить куда больших денег, нежели Вам удалось сэкономить в момент покупки.
Никогда не доверяйте компаниям, которые дают гарантию более двух-трех лет. Это всего лишь дополнительный аргумент для совершения сделки. Если в сроки гарантии наступит тот самый гарантийный случай Вам, скорее всего, расскажут о некорректной эксплуатации ворот либо о том, что Вы, оказывается, каждые полгода обязаны были проводить платный ТО ворот и это указано в Договоре. Мелким шрифтом, на 47-й странице. Но на Договоре, подписанном именно Вашей рукой.
Так же у продавца обязательно должны быть сертификаты качества и соответствия государственного и европейского образцов. Сегодня обязательными являются наличие функций «защиты от защемления пальцев» и «защиты от обрыва пружины». Эти опции всегда бесплатны. Хотя бы некоторые производители/продавцы пытаются продать их за дополнительную плату.

Монтаж

Срок службы гаражных секционных ворот во многом зависит от качественных монтажных работ. Помимо, как я уже говорил ранее, качества используемых материалов и сборки, то, как установлены ворота и определяет их долговечность.
Обязательно поинтересуйтесь наличием собственных монтажных бригад у компании-продавца. Если в пиковый сезон продаж (с сентября по декабрь) Вам гарантируют короткие сроки поставки и монтажа ворот, скорее всего, у компании либо мало заказов, либо нет собственных бригад. В сезон продаж крупные производители и продавцы оговаривают срок изготовления и монтажа 2-3 недели! Хотя и бывают случаи, когда монтаж случается уже через 5 дней. Серьезные игроки предпочитают перестраховаться. Плюс многое зависит и от поставок материалов из завода, а это время на комплектацию фуры, доставку и растаможку.
У компании Ритерна собственное производство в Киеве, которое обеспечивает быстрое и качественное изготовление ворот именно для Вас – с учетом дизайнерских пожеланий и размера проёма. Есть собственные монтажные бригады и сервисная служба.
От Вас, как от покупателя, требуется так же внимательно подойти к вопросу подготовки проёма. Притолока (перемычка) и заплечники (боковые простенки) должны быть максимально выровнены и обязательно находиться в одной плоскости. Проследите так же, чтобы пол в месте прилегания нижнего уплотнителя был без значительных перекосов и перепадов. От того, как подготовлен проем зависит плотность прилегания полотна к стене и, как следствие, герметичность ворот в целом. Кроме того, любые ремонтные роботы после монтажа могут повредить (как минимум испачкать) Ваши дорогостоящие ворота. Все рекомендации по подготовке проема Вам должен предоставить замерщик/менеджер компании-продавца.

Технические характеристики секционных ворот.

Качественная тепло- и звукоизоляция, толщина панелей, толщина используемой стали в полотне ворот и в направляющих, устойчивость к ударным и ветровым нагрузкам, плотность вспененного полиуретана в панелях - очень важные характеристики гаражных секционных ворот. В этом плане я рекомендовал бы пройтись по всем перечисленным пунктам отдельно с менеджером каждой из компаний. Но, выбирая ворота для себя, я бы остановился на таких производителях как Хёрманн, Ритерна или Алютех. Мой собственный выбор пал на секционные гаражные ворота Ритерна.

Индивидуальный подход к каждому конкретному Клиенту

Покупая ворота помните, что это не просто решение технической проблемы - открытого гаражного проема. Вы покупаете ворота один раз и на всю жизнь! В этом случае стоит подробнее остановить свое внимание на разнообразии типов панелей (узкая и широкая доска, филенка и т.д.), текстуры (гладкая, под дерево и т.д.), цветовой гаммы и различных возможных дополнений, как то: калитка либо рядом стоящая дверь, ручки и их варианты, окна, декоративные вставки из нержавейки или дерева и т.д.
Спросите у менеджера о всех возможных вариантах дизайна Ваших будущих ворот! Поверьте! У некоторых из производителей их безграничное множество! Больше всего дизайнерских возможностей именно у компании Ритерна. Наша компания, кстати, старается больше обращать внимание Клиентов именно на нестандартные дизайнерские решения. Ведь красивые ворота, окна, крыша и входная дверь в значительной мере и определяют внешний вид всего дома

Приемка гаражных ворот после монтажа.

Итак, Вы определились с производителем гаражных секционных ворот, с фирмой-поставщиком. Провели замеры, определили дизайн и полотно ворот, оплатили и привели проем в полное соответствие. И вот наступил тот долгожданный день, когда к Вам приезжает монтажная бригада. Как же Вам проконтролировать правильность проведенных работ?
Алгоритм Ваших действий по завершению монтажных работ:
1) После монтажа очень внимательно осмотрите ворота. Если Вы подпишете акт, а через 15 минут после отъезда мастеров заметите какие-либо повреждения - поверьте, никто это не будет считать браком. Ворота дорого стоят и Вам просто скажут, что Вы сами "неаккуратно парковались", "рубили рядом дрова и ударили полотно топором", "шлифовали полотно наждачной бумагой" и т.д. И, что самое неинтересное, они будут правы.
2) Попросите монтажников лично продемонстрировать установленные ворота в работе
3) Ворота должны двигаться плавно и тихо, без заклинивания и рывков. Поднимите ворота примерно наполовину и отпустите. Ворота должны остаться в том же положении. Если полотно опускается или, наоборот, самопроизвольно поднимается вверх, значит, ворота плохо сбалансированы.
4) Несильно надавите на верхнюю, а затем на нижнюю сэндвич-панель с наружной стороны ворот. Убедитесь, чтобы между полотном и проемом не образовались зазоры. Для этого необходимо полностью закрыть ворота, выключить свет в гараже и осмотреть ворота изнутри помещения. По всему периметру ворот не должно быть просветов.
5) Надежность и безопасность эксплуатации ворот также зависят от выбора крепежных элементов, который обусловлен материалом проема. Обратите внимание на вид крепежных элементов:
•для стен из бетона, кирпича полнотелого и других подобных материалов применяются распорные металлические рамные (анкерные) дюбели, нейлоновые дюбели с вворачиваемыми винтами;
•для стен из легких и ячеистых бетонов, кирпича с вертикальными пустотами, газосиликатных блоков, ракушечника – удлиненные пластмассовые дюбели с вворачиваемыми винтами;
•для крепления ворот к металлическим конструкциям используются винты самонарезающие.
6) После завершения монтажных работ с панелей должна быть удалена защитная пленка. Пленка, оставленная на полотне по истечении 1-2-х месяцев под воздействием солнечного света намертво пристает к поверхности ворот и отодрать ее становится невозможно.
7) Если будут выявлены недостатки, монтажная бригада обязана устранить их.
8) Представитель монтажной бригады должен передать вам документы на ворота: руководство по эксплуатации и паспорт изделия с отметкой о дате монтажа и печатью организации, произведшей монтаж.
9) Проверьте ключевые узлы и элементы ворот, сверьте номер ворот в паспорте и на бирке изделия (обычно расположена с внутренней стороны ворот на второй или третьей панели снизу).
10) Убедитесь, что установлены ворота именно того производителя, которого вы выбрали.
Некоторые недобросовестные компании, как уже говорилось в начале статьи, под названием одной торговой марки ворот монтируют Вам более дешевую подделку. У секционных гаражных ворот Ритерна на комплектующих обязательно есть гравировка логотипа, а на самом полотне и на направляющей (обычно справа) - технический паспорт конкретно ваших ворот. Это защищает Вас от подделок и облегчает работу сотрудникам компании в случае проведения сервисных работ (все ворота вносятся в единую базу компании)
Таким образом я попытался очень коротко раскрыть основную суть вопроса, как же всё-таки выбрать и купить гаражные секционные ворота? Эта методика применима и к остальным видам ворот.
Антон Минюк
Директор ТД «Семь Сезонов» (ООО «Живой Звук»)
Малина Феномен
Сорт Малины Феномен был выведен в 1991 году в Институте садоводства УААН, на Краснокутской
опытной станции. Малина феномен это среднеспелый сорт. Обычно дает среднеспелый урожай. У
сорта повышенная стойкость к неблагоприятным условиям культивирования. Отлично переносит
различные погодные условия. Феномен так же устойчив к грибковым заболеваниям.
Малина Феномен – высокое среднераскидистое растение с побегами, покрытыми довольно слабыми
шипами. Плоды крупные, плотные, имеют форму конуса. Масса ягоды может достигать 8 - 12 г.
Плоды вызревают в июне, при этом приобретают ярко красный цвет. Мякоть у них сочная и очень
нежная. Малина имеет очень сладкий вкус и утонченный аромат. Ягоды сорта Феномен отличаются
прекрасными товарными качествами, имеют хорошую транспортабельность. Сорт малины феномен
собирается за 5-6 выборок. С одного куста за сезон, в среднем, собирают 6-8 кг. Хотя эти цифры
относительные, в зависимости от агротехники выращивания, почвы, климата густоты посадки прочих
факторов они могут весьма отличаться. Ягоды малины феномен, отлично подходят как для
употребления в свежем виде, так и для переработки.
Так же просматривая различные тематические форумы, можно отметить прекрасные отзыв о малине
феномен, от фермеров. Они пишут о хорошей урожайности, неприхотливости саженцев, и конечно
же о непревзойденном вкусе ягод.
Если Вы хотите приобрести саженцы малины феномен, или ягоды малины феномен, обращайтесь в
ЛПХ Анастюк, у нас всегда в наличии саженцы малины наивысшего качества, а так же в сезон, Вы
всегда сможете приобрести очень вкусные ягоды малины.
Ежевика Лохтей уже давно перестала быть экзотикой в Украине. СаженцыЕжевики Лохтей в первый год после высадки просто развиваются, а уже на
второй год плодоносят. Плодоношение ежевики занимает месяц времени.
Перед тем как высадить саженцы ежевики лохтей, почву необходимо
качественно перекопать и разровнять граблями. Сажать ежевику лохтей лучше
ранней весной, а расстояние между саженцами должно быть 2,5 – 3 метра.
Ежевика Лохтей имеет глубокую корневую систему. Рекомендуют засыпать
навоз внутрь ямки.
Если Вы хотите собирать ягоды размером с спичечный коробок, ежевикалохтей то что Вам нужно. Ультраранний бесшипный сорт ежевики
шотландской селекции, полустелящегося типа, мощной энергией роста. Время
созревания - в зависимости от региона, середина-конец июля.
Ежевика Лохтей имеет превосходный насыщенный вкус. Кустарник
сильнорослый, прямостоячий. Побеги упругие, довольно таки мощные,
требуют опор. Этот сорт относится к промышленным. Созревает достаточно
рано: в конце июля.
Ежевика Лохтей может собирать механический способом. Отличный вариант
для любого типа насаждений.
Если Вы хотите купить саженцы Ежевики Лохтей, обращайтесь в «ЛПХ»
Анастюк, У нас Вы сможете приобрести саженцы ежевики Лохтей нивысшего
качества, а так же очень вкусные ягоды.
Уважаемый клиент, удостоверившийся в качестве нашей продукции, надежности и добросовестности нашей компании и выгоде сотрудничества с нами. А так же потенциальный покупатель, который еще не успел познакомиться с нашей продукцией и убедиться в ее эффективности и безопасности.
В связи с участившимися сигналами, поступающими от наших покупателей южных, западных и центральных областей Украины о появлении на прилавках «продуктов-близнецов» нашей продукции по неимоверно соблазнительным ценам(!), спешим обратить Ваше внимание на следующие моменты:
1) ФЛП Мовчан И.А. (производитель продукции ТМ “Agro Nova”) не производит отпуск своей продукции в полипропиленовых мешках («сахарных» мешках) с полиэтиленовым вкладышем/мусорным мешком;
2) мы не наклеиваем и не пришиваем бумажную этикетку или инструкцию к нашим мешкам;
3) отпуск продукции в фирменном полиэтиленовом мешке старого образца белого цвета прекращен 1 августа 2015 года
4) наша продукция массой 25кг фасуется в фирменный полиэтиленовый мешок с указанием контактных данных производителя, технических условий производства;
5) отпуск продукции сопровождается пакетом документов, подтверждающих происхождение и безопасность комплекса.
Отдельно обращаем Ваше внимание на активацию производителей подобного фальсификата в с. Большие Копани, Цюрюпинского р-на Херсонской области и участившиеся нарекания фермеров данного региона на снижение урожайности (вплоть до потери части культур) после применения продукции у предпринимателей не работающих с нами на прямую.
Поэтому наша компания подготовила и подала обращение контролирующим органам, провести расследование с целью определить степень опасности такого продукта для потребителя, выявить и привлечь к ответственности производителей и реализующие организации за нанесенный финансовый ущерб нашим покупателям и нашей торговой марке.
Данное обращение было направлено в:
- Антимонопольный комитет Украины,
- Государственную инспекцию Украины по вопросам защиты прав потребителей,
- Государственную службу интеллектуальной собственности,
- Государственную санитарно-эпидемиологическую службу,
- Государственную инспекцию сельского хозяйства Украины,
- Государственную службу борьбы с экономической преступностью,
- Службу Безопасности Украины,
- Государственную фискальную,
- Прокуратуру Украины,
ссылаясь на статьи ККУ (в частности ст. 190, 229, 321), ГКУ, НКУ и др.
Практически каждому из нас не по наслышке известны понятия «подделка», «фальсификат» и «бодяга» и, в лучшем случае, неприятном осадке, остающемся после открытия истины о происхождении подобных товаров и их содержании.
Поэтому хотели бы обратиться к Вашему инстинкту самосохранения и рациональности. Уделяйте особое внимание репутации торговой точки, упаковке продукции, наличию минимального пакета документов на продукцию, упаковке продукции.
Если Вы приобретаете нашу продукцию не в фирменной упаковке, то наша компания не несет ответственности за результаты и последствия ее использования. По вопросам, связанным с подлинностью приобретенной продукции, Вы можете обращаться к нашим менеджерам по телефонам, указанным на упаковке и наших сайтах.
Саджанці плодових дерев та кущів від господарства «НЕСЛУХІВ», розташованого у Львівській області для садівничих господарств, садоводів та дачників України. Ми пропонуємо усе найкраще, випробуване багатьма садівниками та часом. Наші саджанці міцні, відмінно переносять транспортування і повністю готові до вкорінення і росту. Саджанці яблуні гуртом готові стати садом промислово-товарного призначення, садом навколо Вашого будинку, або міськім чи селищним садочком.
 
Саджанці яблуні оптом пропонуємо самих сучасних, а також старих, перевірених часом сортів. Кращі зимові сорти, такі як Ренет Симиренко, Кальвіль сніжний, Ред Боскопе, Пінова та інші будуть радувати Вас високими врожаями на всій території України. Від Карпат до Одеси, від Сум і Чернігова до Херсона – наші саджанці скрізь легко укорінюються та швидко починають плодоносіння. Саджанці яблуні гуртом Флорина, Мутсу, Чемпіон, Скіфське золото, Коротконіжка, Фіалка, Аскольд, Едера – знайомі усім садівникам України. Це найбільш сильнорослі та врожайні сорти, вирощування яких при дотриманні правил агротехніки дає можливість отримувати багаті врожаї і підтримувати високий рівень рентабельності садівничих господарств. Саджанці груш гуртом сортів Тавричеська, Вижниця, Стрийска, Трембіта, Любима Клаппа, Лира, Золотоворотська, Конференція, Яблонівський, Буковина, Говерла, Ноябрьска, Спасівка, Малевчанка, Платонівська та Вільямс дають стабільно високі показники врожайності по всій території України. Усі сорти чудово зимують, стійкі до заморозків та ураження шкідниками та хворобами. Саджанці груш гуртом доставляються в усі області України.
 
Саджанці груш гуртом ми вирощуємо з використанням сучасних агротехнік, що дає можливість найменш травматичного для кореневої системи пересаджування рослини, завдяки чому саджанці легко вкорінюються та швидко ростуть.
 
Саджанці сливи гуртом самих відомих та популярних сортів – Ренклод зелений, Ренклод Альтана, Ренклод Карбишева, Кірке, Президент та Стенлей. Саджанці сливи гуртом сортів Ренклод зелений та Ренклод Альтана на самозапилюються і вимагають сумісної посадки обох сортів, або інших сортів-запилювачів для досягнення максимального рівня запилення одного сорту іншим. Сливи сортів Ренклод зелений та Ренклод Альтана смачні та солодкі і можуть використовуватись для реалізації у свіжому вигляді, а також для промислової переробки на джеми, варення та компоти. Саджанці сливи гуртом сорту Стенлей швидко ростуть і дають стабільні ті високі врожаї. Плоди цього сорту великі і з них отримують чудовий чорнослив, а також вони придатні для переробки на компоти, варення та джем.
 
Саджанці вишні гуртом Лотовка, Чудо-вишня, Шпанка рання, Шпанка крупноплідна, Альфа та Чорнокорка зростають по усій Україні. Сорта ці добре відомі садівникам та відмінно зарекомендували себе як в любительському так і в промисловому садівництві. Саджанці вишні гуртом ми вирощуємо давно і добре вивчили усі особливості агротехніки цих саджанців. Використання запобігливих технік дозволяє максимально зберігати неушкодженою кореневу систему рослини, що гарантує її швидке укорінення після пересадки. Саджанці вишні гуртом в залежності від сорту починають плодоносіння в 3-5 років і можуть при дотриманні усіх вимог агротехніки десятиріччями давати врожаї від 30 до 60 кілограмів плодів з одного дерева.
 
Саджанці черешні гуртом, що зростають в нашому господарстві, придатні для вирощування в усіх областях України. І, якщо в промислових обсягах на півночі країни вирощувати черешні складно, то на присадибній ділянці вона може зростати будь де. Саджанці черешні гуртом в північних районах варто висаджувати з південної сторони будівель, що надасть деревам необхідного захисту від заморозків та північного вітру, що може вкривати гілки та стовбур саджанця льодовим корком. Саджанці черешні гуртом міцні та потужні вирощуються із застосуванням сучасних агротехнік і вони відмінно вкорінюються та зростають навіть на Поліссі, де достатньо низькі показники зимових температур. Черешні сортів – Валерій Чкалов, Дрогана жовта, Приусадебний, Крупноплідна, Бігар та Іскра готові відправитися до покупця та зрости в чудовий врожайний садочок.
 
Саджанці абрикосів гуртом навіть на слух сприймаються приємно і відразу нагадують літню спеку та неймовірний аромат стиглих яскраво-оранжевих плодів, сповнених солодкого ароматного соку. Плід абрикоса, що зріс у власному садочку ще смачніший і ароматніший, ніж той, що його придбано на базарі чи в магазині. Саджанці абрикосів гуртом поможуть Вам переконатися в цьому на власному досвіді. Абрикосові дерева зростають швидко і вже на третій рік Ви зможете насолоджуватися першими плодами. Саджанці абрикосів гуртом сортів – Ананасний, Приусадебний, Київський краснощьокій та Полісській дозволять Вам не тільки ласувати свіжими плодами, але й заготувати на зиму смачні варення, джеми та компоти.
 
Саджанці персика гуртом в нас також є в наявності. Персикові плоди нікого не лишають байдужими і дуже важко знайти людину, від якої можна було б почути – «Персики? Ні, я не люблю персики!» Бо персики люблять усі! Саджанці персика гуртом ми пропонуємо сортів Ред хавен та Туліп. Ці сорти пройшли випробування часом та кліматом України і вони подобаються усім досвідченим садоводам та початківцям садівничої справи. Саджанці персика гуртом будуть чудовим поповненням Вашого присадибного господарства, або цілим новим садочком.
 
Саджанці аличі гуртом сучасної селекції можуть давати чудові врожаї в садах і садівничих господарствах кожної області України. Саджанці аличі гуртом чудово вкорінюються і швидко йдуть в ріст. Алича сортів Чук та Гек дає багаті врожаї ароматних та смачних плодів. Алича чудово споживається в свіжому вигляді і придатна для заготівлі на зиму. З плодів аличі виготовляються чудові компоти, джеми, варення та повидло. Саджанці аличі гуртом вирізняються гарною зимостійкістю, вони мало уражаються шкідниками та хворобами.
 
Саджанці чорної смородини оптом дають можливість отримати найбільш смачне джерело вітамінів в Вашому господарстві. Чорна смородина добре переносить пересадку та дає стало високі показники по рівню вкорінення саджанців.  Саджанці чорної смородини гуртом на третій рік після посадки вступають в період повної плодючості і при застосуванні сучасної агротехніки приносять високі врожаї на протязі 12-15 років. Саджанці чорної смородини оптом сортів – Українка, Катюша, Санюта, Титанія, Красота дають гарне дозрівання ягід в китиці, які міцно на ній тримаються. Чорна смородина найбільш широко використовується в свіжому та замороженому вигляді, а також з неї виготовляють варення, джеми, желе, повидло та конфітюр. Використовується ягода чорної смородини не лише в харчовії промисловості, але й в фармацевтичній і в косметичній. Цінність ягід, листя, бруньок та пагонів  чорної смородини постійно розкривається спеціалістами, що досліджують рослину в різних наукових галузях.
 
Саджанці порічки оптом для промислового, товарного та індивідуального вирощування на присадибних ділянках. Порічка має широкий спектр застосування в кондитерській, винній та консервній промисловості як джерело натуральних кислот, фарбників та сировини для виробництва широкого асортименту  ягідного вина, фруктової води, соків, желе, джемів і повидла. Саджанці порічки гуртом добре переносять пересадку, вони стійкі до заморозків та ураження шкідниками та мучнистою росою. Саджанці порічки гуртом зростають і щедро плодоносять на всій території України.
 
Саджанці агрусу оптом можна знайти далеко не в кожному господарстві, що вирощує саджанці. Саджанці агрусу гуртом – це вирощування достатньо трудомісткої та травматичної культури. І туму з агрусом не всі хочуть мати справу. Але ми вирішили, що сад без смачної ягоди, що в давнину називалася берсень, не буде повністю завершеним і розпочали вирощування саджанців аргусу Саджанці агрусу гуртом дають чудові хрусткі ягоди, що їх можно спожити в свіжому вигляді, а також зварити смачний компот, желе, джем, та чудове прозоре варення. І радий ти, або не радий, без агрусу немає саду!
 
Саджанці ожини оптом недавно були маловідомі і рідко вирощувалися для промислових потреб. Але ягідка виявилася настирливою і сьогодні в багатьох областях країни вже засновані великі плантації гібридної і зовсім не колючої ожини. Саджанці ожини гуртом вирощують для використання ягід в свіжому вигляді, а також для виготовлення вина, джемів, повидла, желе, соків і наповнювачів для кондитерської промисловості. Сучасна ожина значно благородніша за свою бабусю – мешканку лісових галявин. По-перше, вона більше не колеться, а по-друге, вона позбулася малесеньких кісточок всередині, що так псували враження від смаку чудової ягідки. Саджанці ожини гуртом подарують Вам справжню насолоду від знайомства з ягодами нової генерації.
 
Саджанці айви оптом дають чудові плоди, про які складені легенди у багатьох народів Європи та Азії. В плоді айви міститься більше антиоксидантів ніж в чистій аскорбіновій кислоті. Будете їсти айву і можете забути про заспокійливі засоби Айва – відмінний борець проти стресу. Саджанці айви гуртом допоможуть одержати найбільш смачний та відомий у всьому світи мармелад. Назва мармеладу саме і походить від назви айви португальською (marmello). Ось такий це легендарний фрукт – айва. Саджанці айви гуртом дають гарні врожаї на всіх грунтах нашої країни. А сучасні її сорти такі витривалі щодо кліматичних негараздів, що айву вирощують навіть у Шотландії.
В филиале   ЧАО «Поділля» Корпорации УкрАгроПрод  (Крыжопольский район Винницкой области) была продемонстрирована в работе  модель глубокорыхлителя  ARTIGLIO 4000 от  Maschio Gaspardo. В связи с засушливыми погодными условиями в 2015 году, почвы в хозяйстве очень уплотнены, что свело практически к нулю работу плуга на них. После возделывания полей плугом на поверхности оставались глыбы уплотненной почвы, а плуг приходил в непригодность.   Глубокорыхлитель ARTIGLIO 4000 от  Maschio Gaspardo идеально справился с поставленной задачей. Машина легко  подрывает  плужную  подушку до 45 см глубины, даже при уплотненном грунте, а  это особенно важный показатель для хозяйств которые выращивают свеклу.Глубокорыхлитель ARTIGLIO 4000 от  Maschio Gaspardo подошел для работы в хозяйстве, поэтому вопрос обработки  уплотненных почв не будет проблемой для аграриев. 
После уборки  подсолнечника на полях МХП в Львовской области,  DAT  совместно со специалистами  MASCHIO GASPARDO UKRAINE  провели испытание комбинированного дисколапового культиватора  Dracula 600 от MASCHIO GASPARDO .  По результатам испытаний можно отметить следующее:  конструкция машины обладает преимуществами при работе на поле и способна выдерживать большие тяговые усилия. Благодаря комбинации передних дисков, культиваторных лап, выравнивающей планки и заднего прикатывающего катка, культиватор Dracula обеспечивает работу с любыми видами пожнивных остатков,  что дает возможность контролировать степень уплотнения почвы, производить выравнивание обрабатываемого поля и вести эффективную и экономичную обработку почвы для дальнейшего высева семян.  Работая   по стерне подсолнечника 100 -120 см, было наработано 49,52 Га. Расход топлива составил 10-11 л/га при  работе машины на 25 см глубины. Культиватор Dracula создает оптимальные условия для повышения урожайности и получения большего дохода в хозяйствах.

DAT продолжает  информировать своих клиентов о результатах  работы  универсальной многофункциональной фрезы Starsoil  от Seppi m.   По опыту работы на трактор была установлена передняя балка, с помощью которой трактор при переднем ходе валит деревья, а это  позволило увеличить производительность работы, а также облегчило работу механизатора. Стоит отметить, что в 25 см слое обработанной почвы, практически не осталось растительных остатков. Результат работы машины еще раз подтверждает  практическую и экономическую ценность использования хозяйствами данного типа машин для  восстановления заброшенных пахотных полей.
Универсальная многофункциональная фреза  нового поколения  STARSOIL  от Seppi M
Украина - одна из немногих стран, которая может гордиться плодородными почвами. После существенного периода застоя в  аграрном секторе, при его восстановлении,  аграрии столкнулись с проблемой  заброшенных пахотных  полей. При решении данной проблемы, ключевым остается вопрос восстановления заброшенных пахотных земель.
Стремительно увеличивая площади возделывания земель, Мироновским хлебопродуктом была поставлена задача подбора машины, которая способна измельчать древесину, камни разного диаметра, фрезировать почву на необходимую глубину.
Специалисты DAT осуществили поставку машины , которая соответствует  всем вышеперечисленным параметрам – это  STARSOIL  от итальянского производителя Seppi M.
STARSOIL - универсальная многофункциональная фреза (ротоватор) предназначенная для фрезерования  пней,  корней, камней как на поверхности, так и в слое грунта.  Фрезерования и стабилизация грунта после работы STARSOIL, применимы для разных отраслей промышленности. Видео 
Основными функциями данной машины есть:

дробление камней при строительстве дорог, на полях и стройплощадках;
создание и содержание гравийных дорог;
дробление строительных отходов;
вскрытие и дробление старого дорожного покрытия;
восстановление засорённых пнями, корнями, камнями  сельхозугодий;
улучшение пахотных земель, разработка заброшенных участков;
подготовка почвы после удаления садов и виноградников под новую посадку;
стабилизация грунта;
расчистка участков после лесозаготовок

и многое другое…
По стандартной комлектации машины можно отметить следующие параметры:

Ротор имеет  жёстко закреплённые  резцы "DUO PROTECT" + "MONO EXTREM" с твёрдосплавными вставками, что позволяет  измельчать камни до 30 см Ø, древесину до  40 см Ø,  фрезеровать грунт на глубину до  40 см, и  даже больше на мягких грунтах.
Рабочая скорость составляет  0,2–2 км/ч в зависимости от типа работы.
Центральная фиксированная трёхточечная навеска категории 3 ISO,
привод от ВОМ 1000 об/мин,
вал приёма мощности(входной вал редуктора): 1 3/4” Z=20,
двойной привод со встроенным ограничителем крутящего момента,
двухсторонний шестеренный привод ротора со встроенной системой охлаждения, гидравлически открываемая дверца корпуса(капот),
сменные изнашиваемые части корпуса,
узкие заглубляющиеся опоры,
защита завесой из цепей.

Специлисты МХП совместно с сервисной службой  DAT и представителем компании Seppi M произвели  тестовый запуск машины на полях Львовской области, Самбурского района.
Стоить отметить, что возделываемое поле  -   это был участок земли, густо покрытый разной растительностью, в том числе и деревьями. На некоторых участках диаметр ствола деревьев был более 15 см, высота – более 5 м.

  STARSOIL работала в паре с трактором Fendt  930 Vario  мощностью 310 л.с.
 Первым этапом работы машины был вал деревьев и растительного покрова.  

На каждом этапе работы машины, специалисты обговаривали все интересующие их вопросы

Завершающий этап цикла работ

Конечный результат

Подводя итоги тестового испытания STARSOIL , можно смело сказать, что проблема  заброшенных, заросших   земель  сегодня теряет свою актуальность.  С помощью данного типа машин можно в кратчайшие сроки  восстановить почву, подготовив  ее для дальнейшей продуктивной работы не только в  аграрном секторе, но и других отраслях .
DAT  и в будущем  будет  продолжать информировать своих  клиентов о работе инновационной сельскохозяйственной  техники, которую поставляет на рынок Украины.
Пресс релиз службы DAT

Аномальна посуха не стала перешкодою для Krone BigX 500 при заготуванні силосу на полях МХП  
«Миронівський хлібопродукт» – є одним із лідерів агропромислового комплексу України. Основним принципом діяльності МХП є постійне забезпечення високого рівня якості своєї продукції на всіх етапах технологічного процесу. Процес збільшення молочної продуктивності корів не є виключенням, а разом з ним і покращення  якості молока у господарствах МХП. Ключовим фактором у досягненні даної мети є правильна технологія заготування якісних  кормів. Для корів - це якісний силос та сінаж.  Постійно вдосконалюючи знання та впроваджуючи нові технології з питань заготівлі кормів, спеціалісти МХП щороку досягають вагомих результатів у підвищенні надоїв та якості молока.
Заготуванню якісних кормів передує складний технологічний процес, який не можливий без кормозбиральної  техніки. У цьому році спеціалісти МХП обрали для себе найсучасніший кормозбиральний комбайн Krone Big X 500, який зараз працює у полях ПрАТ «Зернопродукт МХП»  у Вінницькій області.
Спеціалісти МХП  спільно з фахівцями сервісної служби DAT  провели тестування машини та побачили перші  результати роботи Big X 500  на полі.
Вагомими перевагами Big X 500  є:
Потужний двигун  - 510 к.с..
Робоча ширина захвату жатки - 7,5 м,

що зменшує кількість розворотів на полі, і як результат - економічність витрат палива  склала 90 л на 6,2 га (14,5 л на 1 га). Спеціальна конструкція жатки суцільного зрізу BigX 500 забезпечила якісний зріз незалежно від висоти рослинного покриву, а саме  від 0,5 м до 4м і вище.  Через відсутність дощів та велику спеку висота рослин кукурудзи на полі не перевищувала у деяких місцях  30-40% від їх норми.
 
Для Big X 500  це  не виявилося проблемою, зріз відбувався рівномірно, колектори, які нескінченно оберталися, транспортували скошені рослини до центру барабану, де вони лінійно затягуються під прямим кутом, а це є  ідеальним для найкращої якості подрібнення та вагомим фактором для отримання якісних кормів. Барабан обладнаний 28 ножами особливої заточки, що забезпечує подрібнення рослинної маси та зерна до необхідної фракції (при замовленні є можливість встановлення барабану «Біогаз» з  40 ножами)
 Фото 1. Результат подрібнення рослинної маси та зерна  Krone Big X 500

Фото 2. Результат подрібнення рослинної маси і зерна в минуломі 2014 році

Значно полегшує роботу та скорочує час при управлінні, автоматичне регулювання параметрів роботи комбайна  з кабіни механізатора.


Фотооптичний датчик, вбудований у приставку для прибирання кукурудзи автоматично розпізнає ступінь зрілості кукурудзи, та регулює оптимальну довжину подрібнення. Результатом є закладка силосу більш високої  якості, що підвищує енергетичну цінність основного раціону  годування тварин, і як наслідок, збільшення  продуктивності корів. Так у господарстві МХП вже досягли показників 7000 -8000 л молока і більше за лактацію.

І надалі  спеціалістами МХП буде проводитись робота по оптимізації та вдосконаленню процесу заготівлі кормів, а це, як показує досвід,  не можливо здійснити без високоякісної техніки.  Тому впровадження у господарствах МХП новітніх технологій в галузі машинобудування принесе вагомі результати при заготуванні кормів і забезпечить зростання продуктивності молока у рази.
 

 Прес реліз служби DAT
AMAZONE внесла в линейку своих продуктов двойной U-профильный каток DUW 580 для тяжелых компактных дисковых борон Catros TS и мульчированных культиваторов Cenius TX. Особенностью данного катка являются открытые снаружи U-профильные кольца диаметром 580 мм, которые во время работы заполняются почвой. Между прилипающей в U-профилях почвой и вновь уплотненной поверхностью почвы происходит сцепление, так что проскальзывание катка сводится к минимуму. Износ материалов на U-профильных кольцах также очень низок. Еще одним преимуществом катка является очень высокая пропускная способность за счет открытой конструкции DUW 580. В особенности на легких и средних почвах поток почвы может оптимально проходить через каток. Это дополнительно повышает эффект выравнивания. Несмотря на открытую конструкцию, опорная поверхность и несущая способность двойного U-профильного катка очень большая, так как расположенные со смещением профильные кольца переднего и заднего катка погружены друг в друга. Это обеспечивает хорошее обратное уплотнение почвы. Одновременно расположение колец со смещением ведет к эффекту самоочистки в межкольцевых пространствах. В качестве дополнительного оснащения к двойному U-профильному катку AMAZONE предлагает выравнивающий штригель. Это оснащение позволяет дополнительно провести при необходимости финальное выравнивание почвы.
Представители компании Krone в лице Криворука Валерия Ивановича - директор по экспорту в страны СНГ и Кириченка Валерия Александровича - представитель компании Krone в Украине, были в гостях у DAT. В ходе встречи  были подведены  итоги  работы с Мироновским хлебопродуктом, директор DAT Соловьев Анатолий Михайлович вместе с гостями  обговорили вопросы последующих  поставок техники  Krone в хозяйства МХП, а также обсудили вопросы сервиса  техники Krone  для дальнейшего обеспечения ее  бесперебойной работы. Совместно  с  DAT, компания Krone представили новый кормоуборочный комбайн Krone  Big M, в рамках демонстрации Krone  Big M представители Krone акцентировали  внимание на подготовку и  внедрение  в работу комбайна .
В заключение встречи были обговорены перспективы дальнейшего сотрудничества, особое внимание  уделили организации мероприятий по обучению специалистов инженерных служб, а также участию в семинарах по кормозаготовке с представлением, как технологий заготовки кормов, так  и процессов заготовки корма.
Поздравляем бухгалтерию DAT  c праздником!
Поздравляем дорогих бухгалтеров нашего родного коллектива с профессиональным Днем! Желаем быстрого и легкого сведения всевозможных балансов, таблиц и расчетов, а также успехов на служебном поприще и по жизни! Благополучия, здоровья и счастья!
Представители AMAZONEN-WERKE Андреас Хеймаер -  директор по сбыту и сервису, член совета директоров и Йенс Майснер - дипломированный инженер, экспорт Европа-Азия  14 июля 2015 года побывали в гостях у DAT.
Дойче Аграртехник является одним из крупнейших дилеров по поставкам техники  и запасных чайстей AMAZONEN-WERKE в Украине. Вот уже более 20 лет продолжаются наши партнерские отношения и дружба с AMAZONEN-WERKE. Стоит отметить DAT - были первой компанией , которая реализовала технику AMAZONEN-WERKE  на рынке Украины, и на сегодня , несмотря на нестабильную экономическую и политическую ситуацию в стране, продажи техники и запасных частей AMAZONEN-WERKE не снизились! И на будущее, мы уверенны, рынок поставок техники и запасных частей AMAZONEN-WERKE будет только расти в Украине. Так для улучшения качества продаж  DAT систематически проводит тематические семинары для специалистов инженерных служб компаний клиентов  по вопросам эксплуатации техники   AMAZONEN-WERKE
AMAZONEN-WERKE одна из немногих компаний, которая имеет склад техники и запасных частей  в Украине, и осуществляет предсезонные поставки по заказам своих дилеров. Представители AMAZONEN-WERKE и DAT  в рамках встречи обговорили результаты весенней компании по поставкам техники AMAZONEN-WERKE , а также обсудили перспективы дальнешнего плодотворного сотрудничества.
Засушливые погодные условия этой осени вряд ли дадут возможность озимым культурам полноценно развиться до ухода в зиму. Соответственно, возникает угроза частичного, а то и полного вымерзания посевов. Да и просто слабая озимая тяжело восстанавливается весной после перезимовки.
         Но, сохранить посевы можно и нужно. Ведь деньги уже вложены и они должны вернуться. При этом хотелось бы получить как минимум расчётную урожайность, чтобы была ещё и прибыль.
         И сделать это на самом деле не так уж сложно. Своими наработками с нами делится Юрий Андреевич Семенчук, агроном ООО «Первятычи Агроком» Сокальского района Львовской области. Площадь хозяйства составляет около 1500 га. Основные выращиваемые культуры – озимая пшеница, озимый рапс и кукуруза.
          Со слов Юрия Андреевича, залогом сохранения озимых в период перезимовки, является осенняя обработка по вегетации за 2 недели до ухода в зиму стимулятором роста растений ВЫМПЕЛ®  из расчёта 500 г/га + комплексное универсальное микроудобрение ОРАКУЛ® мультикомплекс 1,0 л/га + микроудобрение ОРАКУЛ® сера актив 1,0 л/га. На озимом рапсе к этой схеме добавляется ещё микроудобрение ОРАКУЛ® коламин бор 1,0л/га.
         Актуальность применения серы с осени он объясняет тем, что при внесении по таломерзлой почве азотных удобрений из-за низких температур её вносить невозможно. А, уже находясь в растениях, она будет способствовать усвоению азота при возобновлении вегетации.
         Наличие бора в растениях, делает их ткани эластичными, поэтому корневая шейка у рапса не растрескивается. Благодаря этому растения менее подвержены повреждению морозами и болезнями.
         Но, главным показателем таких мероприятий служит всё-таки урожайность. За последних 3 года на озимом рапсе она составляет 42-46 ц/га. На озимой пшенице 74-82 ц/га. А Вы получаете такие урожаи?
         Ниже приведены полные схемы применения на озимых культурах продукции группы компаний «ДОЛИНА», которая производит препараты серий ВЫМПЕЛ® иОРАКУЛ®.
 
+38-067-642-12-24


Интересным фактом результативности данных технологий может также служить то, что уже несколько хозяйств в районе у Юрия Андреевича следом за ООО «Первятычи Агроком» перешли на эти схемы выращивания озимых.
  
 p.s. В связи с высокой востребованностью препаратов производства группы компаний «ДОЛИНА», на рынке участились случаи мошенничества. То есть неизвестные лица предлагают приобрести стимуляторы роста растений и микроудобрения неизвестных торговых марок, которые якобы были специально изготовлены для них предприятиями группы компаний «ДОЛИНА» или похищены с нашего производства в больших емкостях и самостоятельно расфасованные. Исходя из этого, группа компаний «ДОЛИНА» официально заявляет, что этими утверждениями Вас вводят в заблуждение с целью мошеннического завладения средствами. На территории Украины наше предприятие производит и реализует продукцию только под торговыми марками ВИМПЕЛ®, ОРАКУЛ®  и Агролайт®, из которых - стимулятор роста растений АГРОЛАЙТ® и препарат для обработки семян АГРОЛАЙТ®-У изготовлены для ООО НПФ «АГРОСВІТ», микроудобрение ОРАКУЛ® биокомплекс изготовлено для ООО «Агрозахист Донбас».
    
Пётр Коротецкий, научный консультант группы компаний «ДОЛИНА». 
Подробнее ознакомиться с информацией о характеристиках и применении продукции группы компаний «ДОЛИНА» можно на сайте компании: http://www.dolina.ua
 
Дефицит азотных удобрений в Украине составляет 300 тыс. тонн, - Мин АП 12.08.2015

Удобрений не будет хватать даже при запуске Одесского припортового завода.

Дефицит азотных удобрений в Украине составляет 300 тыс. тонн. Об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко, передает корреспондент РБК-Украины.

"По нашим расчетам сейчас остановлены "Ровноазот", "Черкассыазот". Два ключевых предприятия, которые производят азотные удобрения. Мы видим дефицит на уровне 300 тыс. тонн потенциально нехватка удобрений. Даже при полном запуске Одесского припортового завода удобрений будет не хватать. Или заводы должны заработать, или должны принимать срочные решения об открытии границ и снятия пошлин по импорту данных удобрений", - заявил Павленко.

Напомним, Министерство аграрной политики Украины инициировало проверку цен на азотные минеральные удобрения.


РБК Украина

Потребление жидких удобрений агрохолдингами Украины растёт в геометрической прогрессии вот уже не первый год. Сложившаяся ситуация по жидким удобрениям может сильно отразится на урожае следующего года... но есть одно НО!

Сегодня, на рынке Украины, предлагается одно новшество, способное закрыть любую нехватку жидких удобрений аграриям. И дело здесь совсем не в строительстве новых заводов. Как уже давно известно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих, и согласно рыночных законов, спрос - всегда рождает предложение.

Рождённое спросом предложение весьма перспективно. Оно на столько перспективно, что способно, практически, оставить без работы заводы по производству жидких удобрений, и они сами будут в этом виноваты.

Если критически подойти к оценке качества продукта, предлагаемого заводами по производству жидких удобрений, то можно увидеть весьма унылую картинку, показывающую не только обман аграриев в оценке содержания удобрениями полезных компонентов, но и наличие в продуктах большого количества вредных веществ и отходов производства (не утилизировать же...), что приводит к получению аграриями не только ослабленного эффекта от внесения, но и обратного эффекта, угнетающего культурные растения...

Поэтому разработана технология, позволяющая аграриям самим изготавливать для себя жидкие удобрения, причём свойства этих удобрений будут основываться на анализах почв и многофакторных сиюминутных потребностях самих аграриев.

Это означает, что больше нет необходимости иметь огромный склад ёмкостей для хранения растворов КАС и других ЖКУ, достаточно иметь технику, способную вносить эти удобрения.

Удобрения гораздо выгоднее складировать и хранить в сухом виде, сильно экономя на сезонной их стоимости, и приготавливать жидкие растворы удобрений в нужном количестве, с оптимальными показателями по содержанию любых допустимых компонентов в предельно выгодные агротехнические сроки, независимо от ситуации на рынке ЖКУ.

Так же это позволит существенно снизить затраты на логистику, и обрабатывать поля исключительно качественными жидкими удобрениями, рецепты которых самостоятельно составила агрономическая служба предприятия, с учётом результата анализа почв, периода вегетации, культур и погодных условий.

Установки для приготовления водных растворов минеральных и жидких компонентов марок УПЖУ-ХХХ-01- предназначены для приготовления водных растворов с использованием сухих минеральных удобрений, микроэлементов, некоторых пестицидов, стимуляторов роста и жидких добавок при необходимости.

Все данные производительности и затрат привязаны к раствору КАС-32, как эталонному жидкому удобрению, другие ЖКУ (жидкие комплексные удобрения), возможные для приготовления установкой, не являются эталонными.

Установка разработана для использования в условиях аграрных предприятий Украины, с целью получения пользователями конкурентных преимуществ в товарном производстве продукции земледелия при минимизации затрат на внесение жидких удобрений.

Основные преимущества использования установок УПЖУ-50-01-У и УПЖУ-100-01-У (УПЖУ – установка приготовления жидких удобрений, ХХХ-продуктивность, 01 – градация серии номенклатуры, У – универсальная):

- Получение качественных и безопасных водных растворов удобрений для максимально возможного влияния на урожайность культур;
- Эволюционное повышение уровня и значимости агрономической службы предприятий для получения дополнительных преимуществ от повышения квалификации агрономов;
- Экономия на логистике при использовании жидких комплексных удобрений, в том числе растворов КАС (карбамидо аммиачная смесь) всего диапазона плотности;
- Дополнительное поступление средств пользователям, от реализации продукции работы установки. Это может быть как КАС-32, так и другие многокомпонентные жидкие растворы, как по рецептуре пользователя, так и рецептуре заказчика;
- Отсутствие зависимости от ажиотажного формирования цен на ЖКУ (жидкие комплексные удобрения) в рыночных условиях, когда останавливаются предприятия производители КАС и других ЖКУ, а спрос на эту продукцию только растет.


Дополнительные преимущества использования установок УПЖУ-50-01-У и УПЖУ-100-01-У:
- Экономия средств на сезонном колебании цен на минеральные удобрения;
- Экономия средств на развитие и содержание складского хозяйства;
- Уменьшение и унификация шлейфа машин для внесения удобрений;
- Возможность разработки рецептов и получения ЖКУ в кратчайшие сроки, для нужных состояния почвы, культуры, вегетационного периода, погодных условий и прочего, что способно обеспечить максимально эффективное использование удобрений и средств с максимальными логистическими показателями;
- Безопасная и надежная эксплуатация, легкое обслуживание, отсутствие необходимости дополнительного образования или квалификации рабочих установки, сервис;
- Высокая рентабельность производства, срок окупаемости меньше одного сезона эксплуатации установки, при планируемой долговечности установки 10 лет;
- Отсутствие в приготовленных растворах кислот, ингибиторов коррозии и других вредных веществ, которые могут негативно влиять на растительные культуры.

Если вы желаете применить на производственной базе своего предприятия технологию интенсификации товарного производства от Корпорации "ЦЕНТР", или хотите просто рассмотреть такую возможность, лучше понять выгодность этой технологии - обращайтесь в Корпорацию "ЦЕНТР" сегодня, и уже завтра вы будете защищены от потрясений на рынке ЖКУ максимально эффективным для вас способом.

Забудьте о внесении в почву удобрений сомнительного качества, всегда вносите жидкие удобрения тёплыми, защитите свой высокий урожай от вредительства!

С наилучшими пожеланиями, Корпорация "ЦЕНТР".

http://korporatsiya-tsentr.pulscen.com.ua
http://centr.all.biz
К этой группе относятся суперфосфаты. По способу производства и содержанию Р2О5 они делятся на простые и двойные (и даже тройные) суперфосфаты, а по консистенции - порошковидные и гранулированные.


Суперфосфат простой Са(Н2РО4)2 содержит 16-20% Р2О5. Присутствие в фосфорите большого количества железа и алюминия (выше 3 % R2O3) нежелательно, так как при производстве суперфосфата на их разложение затрачивается дополнительно серная кислота. Кроме того, они способствуют ретроградации - процессу обратного перехода фосфорной кислоты в малорастворимые соединения.


В готовом суперфосфате всегда содержится около 5-5,5% Р2О5 свободной фосфорной кислоты, что значительно ухудшает его качество, и до 40 % гипса. Для устранения этого недостатка применяют нейтрализацию суперфосфата твердыми добавками (известью, мелом, доломитом, фосфоритной или костяной мукой) или аммиаком (газообразным и жидким). При получении простого суперфосфата концентрация Р2О5 в суперфосфате в 2 раза меньше, чем в исходном материале. Поэтому для его изготовления необходимо брать высокопроцентные фосфаты (32-40% Р2О5), чтобы получить суперфосфат с 16-20% Р2О5. Качество суперфосфата оценивается по содержанию в них фосфорной кислоты, растворимой в воде и цитратном растворе (аммиачный раствор лимоннокислого аммония).


Гранулированный суперфосфат (20-22% Р2О5) обладает хорошими физическими свойствами, при хранении не слеживается, а при внесении хорошо рассеивается. Одним из главных его преимуществ перед порошковидным суперфосфатом является то, что он меньше соприкасается с частицами почвы, чем ослабляется закрепление Р2О5 почвой. Особенно важно это при внесении суперфосфата на кислых почвах с высоким содержанием полуторных окислов. Высокая эффективность гранулированного суперфосфата при разбросном внесении в почву обусловливается не только ослаблением связывания P2O5, но и более равномерным распределением удобрения по площади.


Простой суперфосфат - хорошее удобрение для всех типов почв, особенно где растения хорошо отзываются еще и на серу, что удовлетворяется присутствием в нем гипса. Поэтому в нашей стране и за рубежом простой суперфосфат наиболее применяемое фосфорное удобрение. Однако низкое содержание фосфора снижает его транспортабельность, а следовательно, и экономическую эффективность. Необходим выпуск более концентрированных форм фосфорных удобрений.


Двойной суперфосфат Са(Н2РО4)2 - высококонцентрированное фосфорное удобрение, содержащее до 45% и выше Р2О5. Фосфор присутствует в нем в виде монокальция фосфата и свободной фосфорной кислоты (до 2,5%). Это гранулы светло-серого цвета. Благодаря высокому содержанию P2O5 двойной суперфосфат является транспортабельным. Стоимость 1 т Р2О5 двойного суперфосфата на 6-13% выше, чем простого. Повышенная концентрация обусловливает экономию при транспортировке и хранении этого удобрения. Поэтому стоимость применения 1 т Р2О5 двойного суперфосфата оказывается ниже на 8-13%, чем простого суперфосфата.


По своему действию двойной суперфосфат при равной дозе (по фосфору) мало отличается от простого суперфосфата. В нашей стране это наиболее перспективное фосфорное удобрение. Резко возрастает его производство и за рубежом. Однако следует учитывать, что при систематическом внесении двойного суперфосфата в районах со слабой обеспеченностью серой и под культуры с повышенной потребностью в ней (бобовые и крестоцветные) эффективность двойного суперфосфата может быть ниже простого, который содержит серу в составе гипса. В этих случаях применение двойного суперфосфата целесообразно сочетать с азотными удобрениями, содержащими серу, например с сульфатом аммония или с калийными серосодержащими удобрениями (сульфат калия, сульфат калия-магния).


Суперфос - новое концентрированное фосфорное удобрение с содержанием P2O5 38-40 %, причем половина - в водорастворимой форме. Получают это удобрение путем химического обогащения и активирования фосфоритной муки смесью серной и фосфорной кислот. Для производства 1 т Р2О5 в суперфосе используется 1-1,3 т H2S04 и 0,36 т Н3Р04. Суперфос выпускают в гранулированном виде. По агрономической эффективности суперфос не уступает суперфосфатам.


Сегодня Вы можете позволить себе роскошь иметь собственное производство ЖКУ и КАС, что гораздо выгоднее, чем покупать их на стороне.
http://korporatsiya-tsentr.pulscen.com.ua
http://centr.all.biz
ЖКУ - это водные растворы или суспензии, содержащие два или более основных питательных элемента. Они обладают рядом преимуществ:

- применение ЖКУ позволяет механизировать трудоемкие процессы погрузки, разгрузки и внесения в почву; при этом полностью исключается ручной труд и существенно снижаются затраты;

- ЖКУ не имеют в своем составе свободного аммиака, поэтому их транспортирование не обязательно в герметически закрытой таре;

- ЖКУ можно вносить не только на определенную глубину в почву, но и разбрызгивать по поверхности поля с последующей заделкой любым почвообрабатывающим орудием, а также вносить местно, лентами;

- при необходимости в ЖКУ можно вводить микроэлементы, некоторые пестициды и стимуляторы роста;

- ЖКУ просты в обращении, не воспламеняются, не взрывоопасны, не ядовиты.

Отмеченные преимущества ЖКУ делают их весьма перспективными для отечественного земледелия. Быстрое наращивание производства и поставок ЖКУ свидетельствует об их высокой технологической и агроэкономической эффективности.

При использовании термической ортофосфорной кислоты (ТОФК) получают прозрачные ЖКУ с соотношением питательных веществ 9:9:9, или суммарно 27% N, Р2О5 и К2О. Кристаллизация раствора лимитирует повышение содержания питательных веществ в жидком удобрении. Типичный состав марки 9:9:9 выглядит следующим образом: (NH4)2HPО4 - 12-15%, NH4P2О4 - 2-4, (NH2)2CO - 12-13, КС1 - 13-14%. На долю амидного азота приходится 61-66% общего азота. Эти удобрения можно получать и на экстракционной фосфорной кислоте. Из-за низких концентраций питательных веществ в ЖКУ (не более 27%) по экономическим соображениям они рекомендуются для местного использования. С высоким экономическим эффектом ЖКУ могут использоваться для внесения с оросительной водой, в том числе и в садах, ягодниках, виноградниках и под другие культуры.

При применении полифосфорной кислоты благодаря высокой растворимости полифосфатов аммония можно получать основные (базисные) растворы и уравновешенные удобрения значительно более высокой концентрации, чем на ортофосфате. В ЖКУ на полифосфорной кислоте можно вводить значительное количество микроэлементов, в то время как большинство из них (за исключением бора) в присутствии только ортофосфатов переходят в малорастворимое состояние. Микроэлементы предпочтительнее вносить в форме окислов, так как они обеспечивают более высокую растворимость и стабильность растворов. Микроэлементы вводятся в основные растворы (8:24:0; 10:34:0; 11:37:0) при температуре 50-90°, при этом растворимость соединений цинка, меди, железа в растворах полифосфатов аммония в несколько раз выше, чем в растворе ортофосфата. Основные растворы, полученные на основе полифосфорной кислоты путем ее аммонизации, могут вноситься в почву непосредственно в качестве удобрения или использоваться для дальнейшего смешивания с азотным и калийным компонентами.

Практически единственным источником калия для ЖКУ является хлористый калий. В связи с недостаточной растворимостью он уменьшает концентрацию жидкого удобрения. Еще менее растворим нитрат калия, который образуется, если в качестве дополнительного азотного компонента для ЖКУ используются нитрат аммония или мочевина-нитрат аммония (МНА). Мочевина в этом отношении несколько улучшает общую растворимость системы. Все это сдерживает использование калия в ЖКУ.

Введение в раствор стабилизирующих добавок коллоидной глины или кремниевой кислоты, предохраняющих пересыщенный раствор от выпадения твердой фазы, - один из кардинальных способов повышения суммы питательных веществ ЖКУ. На приготовление 1 т удобрения расходуется 9-22 кг сухой глины. Рекомендуется 28%-я суспензия глины в чистом виде, в которую вводят вначале раствор 10:34:0, а затем мочевину-нитрат аммония и в последнюю очередь хлористый калий. Для приготовления суспензий пригоден красный флотационный хлористый калий с размером частиц 0,8-1 мм. Сумма питательных веществ в суспензированных СЖКУ составляет 40% и более.

Для применения суспензий необходим специальный комплекс машин, отличающийся от механизированных средств для внесения обычных ЖКУ. При определении емкости складов, потребности в машинах для транспортирования и внесения важное значение имеет плотность удобрения, поэтому оценивать ЖКУ целесообразно по концентрации питательных веществ в единице объема (табл.). Отечественной промышленностью выпускаются ЖКУ 8:24:0 и 10:34:0, освоено производство более концентрированного раствора -11:37:0. Разработана технология производства марок 9:9:9 и 18:18:0.Таблица 2 - Характеристика некоторых свойств ЖКУМарка удобрения Сумма питательных веществ, % Удельная масса, г/см3 Количество питательных веществ, кг/м3
9:9:9 1,24
10:34:0 1,35
11:37:0 1,40
12:12:12 (суспензия) 1,35


Жидкие удобрения взаимодействуют с почвой полнее по сравнению с гранулированными. Скорость взаимодействия удобрений с почвой в значительной мере определяет характер образующихся соединений, их растворимость и доступность растениям.

В зависимости от фосфорного и азотного компонентов, типа почвы и других условий ЖКУ имеют свои особенности в превращении питательных элементов в почве, в их влиянии на урожай и качество продукции.

1. При использовании ЖКУ на основе ортофосфорной кислоты на кислой, активно фиксирующей фосфор почве (красноземе) при низком исходном фосфатном уровне, а также на бедных кислых почвах дерново-подзолистого типа действие ЖКУ слабее, чем гранулированных форм. Обычно это отмечается при применении полного ЖКУ, содержащего азот, фосфор и калий в соотношении, близком к 1:1:1, и дополнительном азотном компоненте (нитрат аммония). Если же применяется неуравновешенный раствор ЖКУ с соотношением N:P2О5 1:4,5 или 1:3, снижения действия фосфатного компонента на кислой дерново-подзолистой почве не наблюдается.

2. На известкованной дерново-подзолистой почве и черноземах эффективность ЖКУ и гранулированных удобрений примерно одинакова.

3. На карбонатных почвах со щелочной реакцией (карбонатные черноземы, каштановые почвы, сероземы) агрохимическая ценность жидких форм, как правило, выше, чем гранулированных.

4. На кислой дерново-подзолистой почве происходит кратковременное снижение содержания легкоподвижного фосфора при внесении раствора, что связано с большей фиксацией фосфатов полуторными окислами. На черноземе этого не наблюдается. На сероземе после внесения ЖКУ количество подвижного фосфора больше, чем при использовании гранулированного удобрения.

5. Эффективность ЖКУ определяется не только входящим в его состав фосфорным, но и азотным компонентом. Так, ЖКУ с нитратом аммония на кислой дерново-подзолистой почве и, особенно, на красноземе менее эффективно, чем твердое гранулированное удобрение, а на мочевине - равноценно с твердым удобрением. На типичном черноземе со слабокислой реакцией форма азотного компонента не оказывает влияния на действие удобрения: эффективность растворов и гранулированных удобрений равноценна. На сероземе форма азотного компонента также не влияет на эффективность ЖКУ. Растворы - лучший источник фосфора для растений, чем гранулированные удобрения. Эти закономерности подтверждаются превращением в почвах ЖКУ с различным азотным компонентом. Наличие в удобрении мочевины положительно сказывается на накоплении подвижного фосфора в кислых почвах и не имеет значения на черноземе и сероземе. Это связано с временным подщелачиванием среды при превращении мочевины в почве.

Качество продукции (зерна, картофеля, сена) при использовании жидких и твердых удобрений также примерно одинаково.

Действие суспензированных удобрений полностью совпадает с действием соответствующих аналогов прозрачных ЖКУ и зависит от свойств азотного и фосфорного компонентов. Наличие суспензированного агента не влияет на эффективность жидких удобрений.

В ЖКУ на полифосфорной кислоте около половины фосфора находится в полиформе. Эффективность удобрений, содержащих полифосфаты, определяется наличием ортоформы, темпами гидролиза полифосфатов до ортоформы и свойствами соединений, которые образуются при внесении в почву полифосфатов. Выявлены закономерности действия такого ЖКУ - растворов 10:34:0 и 11:37:0 с содержанием 45-65% фосфора в полиформе.

1. На дерново-подзолистых почвах жидкие полифосфаты аммония формируют фосфатный режим в общем такой же, как и ортофосфаты. Они одинаково влияют на урожай в прямом действии и последействии. Известкование таких почв не меняет данной закономерности. На сильнокислом, бедном фосфором красноземе действие жидких полифосфатов обычно несколько слабее, чем гранулированных ортофосфатов.

2. На типичном и выщелоченном черноземах действие жидких полифосфатов на зерновых культурах равноценно действию как жидких, так и гранулированных ортофосфатов.

3. На карбонатных черноземах ЖКУ, особенно полифосфаты, оказывали лучшее действие на урожай ряда сельскохозяйственных культур в сравнении с гранулированными фосфорными удобрениями. Это объясняется тем, что при внесении полифосфатов в почве длительное время сохраняется значительно большее количество легкоусвояемой ортоформы, формируется больший запас растворимых фосфатов, чем на фоне ортофосфорных удобрений. На карбонатных почвах полифосфаты улучшают снабжение растений цинком.

4. На сероземах жидкие полифосфаты аммония усваиваются лучше, чем ортофосфаты. Действие полифосфатов на урожай сельскохозяйственных культур равноценно ортофосфатам или превосходит их. В последействии полифосфаты оказывались лучшим источником фосфора, чем ортофосфаты.

5. Весьма эффективны полифосфаты с микроэлементами, введенными в состав раствора.

Таким образом, эффективность комплексных удобрений определяется в значительной мере характером входящих в них компонентов.


Сегодня Вы можете позволить себе роскошь иметь собственное производство ЖКУ и КАС, что гораздо выгоднее, чем покупать их на стороне.
http://korporatsiya-tsentr.pulscen.com.ua
http://centr.all.biz
НОВИНКА!
Рады предоставить Вам наш новый продукт - Размораживатель молозива 
 
 
Назначение

Размораживатель молозива предназначен для быстрого и равномерного размораживания молозива с целью последующей выпойки телят. Данное оборудование обеспечивает максимальную сохранность полезных свойств и исключает появлению в нем каких-либо примесей.
Устройство и материалы 

Корпус с крышкой из нержавеющей стали AISI 304
Специальный контроллер, упрощающий эксплуатацию размораживателя
Нагревательный элемент 
Циркуляционный насос
Вал с крыльчаткой из нержавеющей стали AISI 304
Зажимы для тары из термостойкой пищевой резины

 
Преимущества
Благодаря уникальной конструкции, в которую входит особый поворотный механизм, процесс размораживания стал не только более качестенным, но и более удобным. К числу наиболее важных преимуществ аппарата перед продукцией других производителей так же относятся:

Высокая скорость размораживания молозива 
наличие термостата, чтобы искючить вероятность перегрева молозива
Сохранение всех ценных качеств молозива
Большая вместительность - одновременно можно размораживать до 8л молозива
Легкость управления процессом и простота эксплуатации - для запуска процедуры размораживания достаточно нажать одну кнопку.

Технические характеристики:
 


Габаритные размеры ДхШхВ, мм
470х440х790


Напряжение питания, В
380


Потребляемая мощность, кВт
6,1


Разовая загрузка молозива, л
4-8


Время разморозки, мин
15


Вес, кг
35 Еще одним важным преимуществом нашего размораживателя является то, что он практически не требует никакого регулярного технического обслуживания. По большому счету, единственным элементом, который придется время от времени покупать, является тара, в которой молозиво загружается в аппарат. Причем в качестве тары, могут служить и обычные пластиковые бутылки из под минеральной воды, безалкогольных напитков и т.п.
Для начала, давайте разберемся что такое теплогенератор.
Если верить Википедии, то теплогенератор это - нагревательный аппарат, предназначенный для непосредственного получения нагретого теплоносителя в процессе сжигания различных видов топлива. Применяется для индивидуального отопления и горячего водоснабжения помещений или небольших зданий различного назначения. Теплогенератор состоит из нескольких составляющих. Обычно это камера сгорания, центробежный вентилятор (может применяться так же осевой вентилятор) и горелка. Важной составляющей теплогенератора так же является теплообменник. 
В принципе, значение написано правильно, но есть различные типы теплогенераторов. В основном, компании которые делают генераторы, оборудуют их под природный газ, дизельное топливо или отработанное масло в зависимости от типа используемой горелки. Но сейчас не об этом.
Теплогенераторы производства нашего предприятия, отличаются большой энергоэфективностью, так как ориентированы на получение большого количества теплого воздуха при минимальных затратах топлива, что, в последнее время, стало чуть ли не решающим фактором при выборе поставщика данного оборудования. 
Наша компания производит биотопливные теплогенераторы. А это значит, что они могут работать на разных типах биотоплива. Это могут быть отходы деревообрабатывающих предприятий, пеллеты и растительные отходы сельхоз. производства, что, опять же, является еще одним агрументом в пользу нашего продукта, так как такие типы теплогенераторов являются более выгодными в плане экономии денежных средств.
Теперь о главном. 
Для чего же, все-таки, предназначен биотопливный теплогенератор? Переоборудование зерновых сушилок для работы на биотопливе. Обогрев производственных помещений (Теплицы, ангары, склады...)Для сушки древесины. И это только несколько вариантов применения, на самом деле, список может быть очень большим
Мы производим разные по тех. характеристикам теплогенераторы и всегда исполняем свою работу согласно требованиям клиента. Ниже будет предоставлена таблица разных типов нашего продукта, но параметры всегда могут быть изменены согласно с заданием заказчика.
Название параметра


ед. измерения


Норма
ГТУ-0,5


ГТУ-1,0


ГТУ-2,0


ГТУ-3,0


ГТУ-4,0


ГТУ-5,0
Топливо


 


а) деревина: щепа, тирса, стружка, пеллети, брикети та ін.;б) відходи переробки сільсько-господарської продукції: солома, лушпиння, відсів та ін.
Теловая мощность, не менее


МВт


0,5


1,0


2,0


3,0


4,0


5,0
Диапазон регулировки тепловой мощности


МВт


від 0,5до 0,75


від 0,75до 1,25


від 1,25до 2,10


від 2до 3,50


від 3,0до 4,5


від 3,5до 5,5
Температура горячего воздуха, не более 500


Объем загрузочного бункера, не менее


м3


2,2


3,3


4,3


5,5


6,8
КПД, не менее 


%


90
Номинальное давление, не менее 


Па


2800

 

2200

 Обогреваемая площадь


м2


від 800до1300


від 1300до 2800


від 3000до 5500


від 5500до 7800

 
 Количество сжигаемого топлива


кг/год


від 60 до 450


від 250до 750


≈ 1000


до 1500
площадь установки, не более


м2


4,16


5,74


10,1


12,5


15


17,5
габариты, не более


мм


 
длина


 


3200


3700


5300


4800


6200


7000
ширина


 


1300


1550


1800


2200


2500


2500
высота


 


2000


2200


2700


2850


3000


3250
Масса, не более


кг


2950


3500


4250


6750


8500


10000
Установенная мощность электродвигателей, 


кВт


4,1


7,7


8


10,5


16
 Обращаясь в нашу компанию, Вы получите действительно то, что Вам нужно. Потому, что мы не просто делаем свою работу, мы делаем то, что умеем делать лучше всего. Так почему бы не обратиться к профессионалам?
С уважением, сотрудники ЧП "БудАгроПлюс"
Сухое молоко – продукт, полученный из натурального коровьего молока путем его сгущения и высушивания в специальных сушильных установках. Этот всем известный продукт представляет собой растворимый порошок, которыйрастворяют в теплой воде. Готовый напиток сохраняет все полезные свойства натурального молока. Этот продукт начали использовать в начале девятнадцатого века. Впервые промышленное производство сухого молока наладил в 1932 году химик М. Дирчов. Напиток производят путем пастеризации и сгущения свежего коровьего молока. Затем его гомогенизируют и сушат на распылительных и вальцовых сушках при температуре 150-180 градусов Цельсия. После сушки этот продукт просеивают и охлаждают. Этот продукт более популярен в зимний период, в регионах, где свежее молоко поставляется в ограниченном количестве. Состав и калорийность сухого молока Сегодня производится цельное молоко, обезжиренное и быстрорастворимое молоко. Их отличие в процентном содержании некоторых веществ и в областях применения. Цельное и обезжиренное сухое молоко в составе содержат соответственно 4 и 5 % влаги, 26 и 36% белка, 25 и 1% жира, 37 и 52% молочного сахара, 10 и 6% минеральных веществ. Калорийность сухого молока цельного составляет 549,3 ккал, калорийность сухого молока обезжиренного – 373 ккал. На 100 граммов молока приходится витамина А – 0,003 мг, В1 – 0,046 мг, В2 – 2,1 мг, D – 0,57 мкг, холина – 23,6 мг, витамина РР – 5 мг, витамина Е – 3,2 мкг, витамина С – 4 мг, витамина В12 – 0,4 мкг, витамина В9 – 5 мкг. В состав сухого молока входит значительное количество кальция (1000 мг), натрия (400 мг), калия (1200 мг) и фосфора (780 мг). В небольшом количестве в молоке содержится магний, кобальт, молибден, селен, марганец, а также железо, йод, сера и хлор. Этот напиток содержит все двадцать важнейших аминокислот. Польза сухого молока Довольно часто в средствах массовой информации обсуждается замена производителями натурального молока разбавленным сухим. Чем же отличается сухое молоко от свежего напитка? Путем аналитического сравнения доказано, что отличия между цельным молоком и молоком, восстановленным из сухого порошка, незначительные. О пользе сухого молока прежде всего говорит то, что оно производится из того же натурального коровьего молока. Однако пищевая ценность натурального коровьего молока выше за счет содержания белков, витаминов, углеводов. Содержание холестерина приблизительно одинаково и в сухом, и натуральном молоке. Витамин В12, содержащийся в сухом молоке в большом количестве, делает его полезным при анемии. Сто граммов восстановленного молока из порошка удовлетворяет суточную потребность организма в этом витамине. Польза сухого молока во многом зависит от его качества. Только качественный продукт может временно заменить натуральное молоко. Вред сухого молока Значительный вред сухое молоко может нанести при отсутствии в организме человека фермента, расщепляющего лактозу. Характерными симптомами непереносимости могут быть диарея, вздутие живота, боли в брюшной полости. Немалый вред сухое молоко наносит человеческому организму при условии несоблюдения производителями технологических норм производства этого напитка. К примеру, в обезжиренное молоко некоторые производители добавляют не молочный жир, а низкокачественные дезодорированные растительные жиры, которые лишают продукт ценных жирорастворимых витаминов. Выявить подобное нарушение возможно лишь методом лабораторных исследований. Поэтому при выборе молока желательно отдавать предпочтение известным брендам крупных производителей. Использование молока Чтобы из сухого порошка получилось молоко, его необходимо приготовить. Для этого надо развести порошок теплой водой в соотношении один к трем. По мнению некоторых ученых, лучше всего пить молоко рано утром либо поздно вечером. В другое время суток этот напиток может быть вреден для пищеварения. После этого не рекомендуется употреблять пищу. В молоко можно добавить немного сахара или меда, а также фенхель, кардамон – они успокаивают нервную систему. Продукт используют в детском питании, а также для изготовления хлебобулочных изделий, при производстве кондитерских изделий, в качестве добавки в колбасные и мясные изделия. Кроме того, этот напиток используется в косметологии для приготовления масок, кремов. Маска на основе молока значительно улучшает тонус и обладает подтягивающим эффектом. Для шелушащейся и очень сухой кожи отлично подойдет маска из смеси меда и семян льна. На сухую и нормальную кожу полезно нанести маску из смеси меда, яичного желтка и молока. Условия хранения Хранят порошкообразное сухое молоко в темном сухом месте, при влажности воздуха 85% и температуре от 0 до 10 градусов Цельсия. Срок хранения – до восьми месяцев с момента выпуска.
Подсолнечное масло представляет собой продукт растительного происхождения, получаемый из семян подсолнечника. Родиной подсолнечника является Северная Америка, где это растение было впервые одомашнено дикими племенами североамериканских индейцев. В Европу растение попало благодаря испанским завоевателям Америки примерно в 1500-х годах. А на Руси подсолнечники появились в начале XVIII века, во времена Петра Первого, куда были привезены из Голландии. Около ста лет это растение выращивалось исключительно ради его красоты, и каждый крестьянин хотел иметь на своем огороде чудесное «маленькое солнышко». И только в 1829 году один из крепостных крестьян Воронежской губернии, Даниил Бокарев, получил из семян подсолнечника масло, которое оказалось приятным на вкус. Спустя несколько лет в родной деревне этого смекалистого крестьянина была построена первая в мире маслобойня, а чуть позже наладился экспорт подсолнечного масла за границу. Церковь по достоинству оценила продукт и признала его постным, откуда и появилось второе название – постное масло. К концу XIX века советские эмигранты завезли технологии производства подсолнечного масла назад в Канаду и США, и вскоре Соединенные Штаты стали ведущим (после России) производителем этого продукта. В настоящее время известно более пятидесяти видов подсолнечника, или, как ещё его называют в народе, «подсолнуха». Но наиболее распространен подсолнечник масличный, выращиваемый практически по всему миру и используемый для производства растительного масла.
Подсолнечное масло обладает специфичным приятным запахом и вкусом. В зависимости от степени очистки все продаваемое масло разделяется на нерафинированное и рафинированное (обработанное). Нерафинированное масло подвергается только фильтрации для устранения механических примесей, при этом все биологически ценные компоненты сохраняются. Это самый полезный вид подсолнечного масла с характерным терпким запахом и темной, насыщенной окраской. Нерафинированное масло имеет малый срок хранения, что следует учитывать при покупке этого продукта: в масле, длительно стоявшем на светлой витрине, может появиться осадок и прогорклый вкус. Хранить нерафинированное масло надо в стеклянной посуде в темном, прохладном месте, то есть в холодильнике. Рафинированное (очищенное) масло подвергается гидратации и нейтрализации, дезодарированию, отбеливанию и вымораживанию. В результате из масла устраняются остатки тяжелых металлов, пестицидов, других вредных примесей, а также свободные жирные кислоты, которые являются причиной дыма при жарении на сковороде. Однако наряду с ненужными примесями удаляются и ценные биологические компоненты: фосфатиды, токоферолы, природные витамины. В процессе дезодорирования из масла исключаются все имеющиеся ароматические вещества – это продляет срок годности продукта. Все чаще применяют процедуру вымораживания – удаление природных восков, которыми покрыты семена подсолнечника. Эти воски придают подсолнечному маслу мутность, особенно при его продаже в холодных помещениях, на улице, что портит товарный вид продукта. В итоге рафинированное масло получается обезличенным - прозрачным, без запаха, без вкуса. Зато оно долго хранится, и при жарке на сковороде не пенится и не «стреляет».
Рафинированное подсолнечное масло идеально подходит для приготовления жаренных и тушеных блюд, используется при приготовлении соусов, майонезов, пригодно для выпечки, поскольку не дает горького привкуса и резкого запаха. А вот свежие салаты лучше заправлять «настоящим», нерафинированным маслом, стопроцентно сохранившим в себе все ценные биологические вещества и природные витамины. Кроме того, помимо пользы, нерафинированное масло придает многим салатам оригинальный яркий вкус.
Состав и полезные свойства подсолнечного масла
Подсолнечное масло богато ценными органическими соединениями: ненасыщенными жирными кислотами (олеиновая, линолевая, линоленовая) и насыщенными жирными кислотами (стеариновая, пальмитиновая). В его состав входят фосфорсодержащие вещества, токоферолы (витамин Е и его производные) и воски, количество которых колеблется в зависимости от способа отжима и переработки масла. Понятно, что чем меньше масло подвергалось обработке, тем оно ценнее и полезнее для организма. Часто производитель подчеркивает отсутствие холестерина в подсолнечном масле. Однако это всего лишь рекламный трюк и способ привлечь потребителя к своему товару, поскольку холестерин – это продукт животного происхождения, и ни одно растительное масло его не содержит. В подсолнечном масле нет и не может быть холестерина. Поэтому замена животных жиров подсолнечным маслом является хорошей профилактикой атеросклероза и связанных с ним различных заболеваний.
Токоферолы, в том числе и витамин Е, выполняют роль биологических антиоксидантов. Они предотвращают разрушение эритроцитов и способствуют поступлению имеющегося в них кислорода ко всем клеткам организма. Витамин Е сохраняет эластичность наших сосудов, участвует в борьбе с сердечными заболеваниями. Благодаря токоферолу, подсолнечное масло способствует здоровому функционированию половых желез, замедляет процессы старения кожных покровов и по некоторым данным даже уменьшает риск развития рака кожи.
Немаловажным компонентом подсолнечного масла является витамин F, необходимый для полноценной деятельности нервной и сосудистой системы. Он способствует уменьшению воспалительных процессов в организме и заживлению ран и язв различного происхождения
Якісна післязбиральна обробка та збереження зерна неможливі без застосування спеціальних зерноочисних машин, завдяки яким знижується до оптимальних значень засміченість і вологість зернової суміші, що надходить на обробку. Відповідно до сучасних потокових технологій післязбиральної обробки зерна весь комплекс зерноочисних машин можна поділити на 3 класи: машини для попереднього очищення, для первинного очищення та для вторинного очищення. Технологія попереднього очищення передбачає видалення із зернової суміші, яка надходить з поля від комбайнів, залишків соломи, рослин, полови та інших великих та випадкових домішок. В даному випадку ці машини представлені скальператором А1-БЗ-2О-01. Він оснащен решітчастим ціліндром з горизонтальною віссю обертання. Машини цього принципу дії, як правило дидаляють соломисті домішки : частини колосків, стебел, бур'янів, листки та інші великі домішки. Вони добре працюють на очищенні як сухого зерна, так і зерна помірної та підвищеної врлогості. Технічні характеристики машин для попереднього очищення наведено в таблиці 1.
Для використання зерна на продовольчі потреби із зернової суміші потрібно видалити, крім легких, ще й мінеральні та випадкові домішки. Пошкоджене зерно і насіння бур'янів. Ці завдання виконує первинне очищення зерна. У вітчизняній та закордонній практиці найбільшого поширення дістали повітряно-решітні машини первинного очищення з вертикальними пневмосепарувальними каналами і плоским коливальним решетом. Технічні характеристики машин для первинного очищення зерна наведено в таблиці 2. Але ці машини не забеспечують достатньої якості очищення і сортування , внаслідок чого зернову суміш потрібно кілька разів пропускати через машини, що спричиняє надмірне травмування зернового матеріалу, зменшує продуктивність та порушує потоковість. Створений в ННЦ "ІМЕСГ" відцентрово-вібраційний зерновий сепаратор серійно виготовляє ТОВ"Агрофірма"ТОРА" (м.Житомир) у трьох основних моделях БЦС-25, БЦС-50, БЦС-100 із продуктивністю відповідно 25,50,100 т/год. Суттєвою відмінністю цього сепаратора є наявність блоків циліндричних решет із вертикальною віссю обертання. Застосовуючи для інтенсифікації розділення матеріалу інерційні сили, ці машини мають значно кращі питомі показники порівняно з плоскорешетними машинами. Вони мають найкращі показники ефектианості очищення і найнижчі питомі показники енергоспоживання і матеріалоємності, які удвічі-втричі нижче за відповідні показники сепараторів із плоскими решетами. Деякі машини, зокрема БЦС-25, БЦС-50, БЦС-100 ( ТОВ"Агрофірма"ТОРА") , ОВС-25 (ВАТ "Воронежзерномаш"), SMA2-15015 (Zmaj , Сербія), 1004В (Riela, Німеччина), можна використовувати як для попереднього, так і для первинного очищення, підвищуючи таким чином коефіцієнт використання і зменшуючи необхідну кількість парку машин для післязбиральної обробки зерна, особливо для невеликих фермерських господарств.
Розсадник декоративних рослин на фестивалі ART Green Fest 
Цього року, наш розсадник вирішив відвідати  ART Green Fest - Фестиваль ландшафту, рослин та квітів і представити свій ассортимент продукції на цій виставці.
Декілька слів про сам фестиваль.
ART Green Fest - це цудовий шанс для розсадників представити свої товари, поділитись досвідом з колегами та чудово провести час в присутності людей, що розділяють з тобою погляди на життя. Цього року, на фестивалі було представлено понад сто компаній з різних куточків нашої держав, проводився розіграш рослин, усі охочі могли відразу придбати саджанці, що сподобались. Напротязі усього фестивалю, проходили майстер класси, спеціалісти надавали консультації по догляду за рослинами, дизайнери ділились своїми успіхами у створенні ландшафтів. Для учасників та відвідувачів була проведена чудова концертна програма, хедлайнером якої виступив гурт "ТАРТАК".

Наш розсадник привіз на фестиваль лише частину свого ассортименту. Ми дуже б хотіли представити там усі види наших рослин, але в нашому каталозі, більше ніж пів тисячі різновидів саджанців. Тому, довелось вибирати між різними типами рослин, хоча й хотілось поділитись досягненнями по всьому ассортименту продукції.


Хоча й не вийшло представити весь ассортимент. Ми постарались привезти на фестиваль саджанці по всім групам рослин, які у нас є. Зокрема були представлені:
саджанці вересових

Декілька різновидів хвойних саджанців

Загалом, з фестивалю ми привезли багато позитивних вражень, декілька ідей для  розвитку розсадника, щоб наші клієнти були ще більш задоволені співпрацею з нами.
Для бажаючих, на сайті знаходиться альбом, з фотографіями зробленими на фестивалі. 
Для придбання нашої продукції, Ви можете перейти за посиланнями - 
smaragd-nv.agrobiz.net
smaragdnv.com.ua
З найкращими побажаннями, Олександр 
Устройство хранения аккумуляторов
Устройство хранения аккумуляторов (в дальнейшем устройство предназначено для поддержания рабочих характеристик предварительно заряженных аккумуляторов снятых с неработающей автотракторной техники.
Устройство имеет 8 независимых каналов для подключения от одного до восьми аккумуляторов емкостью от 44 до 225 А.ч.
Устройство обеспечивает заряд аккумуляторов током примерно равным 150мА, обеспечивающим компенсацию потерь емкости от токов саморазряда аккумуляторов. В тоже время устройство обеспечивает разряд аккумуляторов током примерно равным 50мА , обеспечивая тем самым проведение контрольно – тренировочных циклов малыми токами, что исключает возможность образования сульфата на рабочей поверхности пластин аккумуляторов.
     Устройство функционирует в режиме автоматического циклирования , т.е. при включении выбранного канала устройства, автоматически включается режим заряда аккумулятора. При достижении напряжения аккумулятора равного (13,8…14,0)В автоматически включается режим  разряда. При падении напряжения аккумулятора равного (12,85…12,95)В , автоматически включается режим заряда.
      Данный процесс продолжается в течение всего времени хранения аккумуляторов. 
  
 
Устройствaзарядки и тренировки АКБ
Устройства зарядки и тренировки аккумуляторных батарей предназначены для индивидуальной зарядки, измерения емкости и проведения контрольно-тренировочных циклов кислотных АКБ.
Устройства зарядки и тренировки кислотных аккумуляторных батарей позволяет увеличить срок службы аккумуляторов и, вместе с тем, свести к минимуму функции обслуживающего персонала.
Высокая надежность работы и высокая интенсивность их использования (трехсменная работа) в сочетании с минимальными затратами на обслуживающий персонал, обеспечивают быструю (не более одного года) окупаемость данных устройств.
Режимы функционирования устройства:
Заряд аккумуляторов производится стабильным током с автоматическим контролем всего процесса, в том числе автоматическим определением полного заряда и отключения зарядного процесса, что исключает как недозаряд, так и перезаряд сокращающих срок службы аккумуляторов.
Осуществляются контрольно-тренировочные циклы, что приводит к повышению активности электродов аккумулятора и разрушению сульфатного слоя.
Практические наблюдения в течение последних нескольких лет подтвердили теоретические сведения о том, что регулярное проведение контрольно-тренировочных циклов (не реже одного раза в год) с помощью устройства позволяют продлить срок службы АКБ в 1,5... 2 раза.
 
 
Устройства  обеспечивает выполнение следующих функций:

Возможность одновременной зарядки разных по емкости аккумуляторов (от 44А.ч.до190А.ч.)
Индивидуальный заряд и контроль процесса заряда каждого из подключенных аккумуляторов.
Двухступенчатый заряд стабильным током с автоматическим переходом с пер­вой ступени на вторую.
Автоматическое отключение аккумулятора от зарядной цепи при достижении аккумулятором полного заряда .
Измерение емкости в режиме двадцатичасового разряда.
Автоматическое отключение аккумулятора от разрядной цепи при падении на­пряжения аккумулятора до установленного значения.
Возможность установки контроля зарядки аккумулятора по пороговому зна­чению.
Контроль полярности подключения аккумуляторов и блокирование процесса заряда в случае ее нарушения.
Автоматический контроль всего процесса заряда и процесса отключения акку­муляторов.

 

Индикация процессов и аварийных ситуаций.
Запоминание текущего состояния каждого из подключенных аккумуляторов в случае пропадания сетевого напряжения с автоматическим продолжением заряда после его появления.

 
      12. Контроль полярности подключения резервного источника питания.
Устройства ,в зависимости от типа исполнения ,обладают следующими техническими характеристиками:
 

Индивидуальное подключение от 1 до 6 аккумуляторов.
Подключение не более 11 типов по емкости аккумуляторов.
Диапазон токов заряда первой ступени, А - 4,4 ... 19,0.
Диапазон токов заряда второй ступени, А -2,2 ... 9,5. Диапазон токов разряда, А - 2,2 ... 9,5.
Точность поддержания тока первой и второй ступеней, % - 1,0
Точность поддержания тока разряда % - 1,0.

 
Устройства выполнены по блочно-модульному принци­пу, что обеспечивает простоту обслуживания и высо­кую надежность их работы.
Электропитание одноканальных, двухканальных устройств осуществляться от трехфазной сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц ,шестиканального -380В и частотой 50 Гц.
 
 
Автоматическое зарядное устройство
Автоматическое зарядное устройство АЗУ- 6 предназначено для одновременного заряда 6-ти кислотных аккумуляторных батарей (АКБ) напряжением 12В и емкостью (44225)А.ч.
Устройство включает шесть независимых электронных модулей для подключения и заряда от одного до шести АКБ. Заряд аккумуляторов осуществляется  стабильным  постоянным током I=2,5А. При этом, время заряда определяется  емкостью подключаемого аккумулятора. Устройство обеспечивает полный заряд АКБ (постоянство напряжения на клеммах АКБ в течение двух часов).
Устройство включает следующие функции:
1)    контроль обрывов и коротких замыканий кабелей подключения АКБ;
2)    контроль полярности подключения АКБ;
3)    контроль процесса заряда;
4)    автоматическое отключение АКБ от зарядной цепи после полного ее заряда.
Габариты устройства:
-         ширина – 370мм
-         высота – 250мм
-         глубина – 350мм
Вес устройства, не более – 15кг.           
Электропитание устройства осуществляется от однофазной сети напряжением 220В и частотой 50Гц.
Максимальная потребляемая мощность – 350Вт.
Устройство может применяться в различных отраслях, использующих автотракторную технику, а также торгующими организациями по продаже аккумуляторов для предпродажной подготовки аккумуляторов длительное время находящихся на складах.                                                                               
Цена – 15000 грн. Гарантийные обязательства – 1 год.
     
                
               
 
 
 
Украинским сервисам отечественное оборудование для сервиса АКБ
Украинский рынок наполнен большим количеством приспособлений для работы с АКБ автомобиля. В большинстве своем это устройства полупрофессионального уровня, либо такие, которые позволяют работать с одним аккумулятором или с ограниченными параметрами батарей. Руководитель компании АВАК украинского производителя оборудования для обслуживания и диагностики АКБ, , рассказал нам, что в нашей стране доступно отечественное оборудование, не уступающее импортным образцам, а в ряде случаев предоставляющее более широкие возможности. Это оборудование позволяет СТО ввести в перечень услуг операцию, необходимую минимум раз в год каждому транспортному средству.
 
Каков ассортимент вашей продукции?
 
Продукция нашего предприятия включает различные виды оборудования для работы с АКБ и электросистемами: технологическое, испытательное, проверочное, а также разные виды устройств по техническим заданиям заказчиков. Все оборудование относится к категории высокоточного, работающего в автоматическом режиме при минимальном участии обслуживающего персонала. Каждое из устройств использует блочно-модульный принцип построения, что значительно облегчает его ремонт и техническое обслуживание.
 
Для каких сервисных предприятий предназначена продукция и каков срок его окупаемости?
 
У нас есть оборудование как для АТП, обслуживающих большой собственный парк, специализированных сервисов ,а также для складов хранения и реализации АКБ. Некоторые из видов оборудования, предназначенные для обслуживания и восстановления аккумуляторных батарей, могут использоваться на любых СТО. Сервис при выборе нашего оборудования должен руководствоваться, прежде всего, объемом обслуживания техники и уровнем сервиса. К примеру, можно ограничиться лишь диагностикой электрооборудования автомобилей с выдачей рекомендаций по устранению тех или иных неисправностей, а можно включить полный перечень услуг. Соответственно, если правильно выбрать оборудование с учетом загрузки, то при систематическом его использовании срок окупаемости не превышает одного года.
 
Поставляете ли вы запчасти для оборудования, осуществляете ли его сервисное обслуживание?
 
Поскольку наше оборудование выполнено по блочно-модульному принципу, по желанию потребителей мы можем поставлять отдельные модули для замены вышедших из строя. Однако пока такой возможностью потребители не пользовались. Прежде всего, потому, что наше оборудование достаточно надежное, а также потому что мы обеспечиваем необходимое сервисное обслуживание.Гарантитйные оябзательства по всему оборудованию- 1 год.
 
Какие новинки были представлены в недавнее время, в чем их конкурентное преимущество?
 
Из новых разработок можно выделить устройство для хранения аккумуляторов. Оно обеспечивает сохранение энергетических параметров АКБ при неиспользовании их длительное время, что характерно для техники агропредприятий. Также мы разработали устройства для обслуживания гелевых и AGM – аккумуляторов, импортируемых в нашу страну.
 
Каков, по вашему мнению, средний уровень операторов?
 
Наше оборудование работает в автоматическом режиме с различными видами защит от внешних влияний на процесс его функционирования, в том числе и человеческого фактора. Поэтому, по большому счету, не требуется высокий уровень подготовки обслуживающего персонала. Тем не менее, каждое из устройств поставляется с инструкцией по его эксплуатации, а также по желанию заказчиков проводится обучение обслуживающего персонала.
 
А если после «тренировки» АКБ автомобиль все равно плохо заводится?
 
После «тренировки» АКБ, его состояние ( реальная емкость) видна на цифровом табло оборудования. При плохой заводке автомобиля, возможно, дело  в стартере. Кстати, мы предлагаем и устройство диагностики стартера. Его особенность в том, что электропитание устройства осуществляется от АКБ автотранспортной техники, как 12 так и 24 В, и позволяет произвести диагностику стартера и реле-регулятора без снятия их с автомобиля. Устройство обеспечивает измерение тока потребления стартером в диапазоне токов 150-1500 А.
 
Что Вы пожелаете сервисменам?
 
В качестве пожеланий потребителям можно сказать следующее: приобретайте, устанавливайте и очень скоро убедитесь в экономическом эффекте его использования.
 
 
Продление жизни АКБ как альтернатива частым заменам аккумулятора
К числу основных причин, ограничивающих срок службы свинцовых аккумуляторов, относятся коррозия решеток положительных электродов, оплывание положительной активной массы, а также сульфатация – образование на пластинах сульфата свинца PbSO4. Кристаллы сульфата закрывают доступ электролита к значительной части активной массы электродов. Таким образом, снижается емкость и другие рабочие характеристики аккумулятора. О том, как вовремя определить наличие сульфатации и спасти аккумулятор, нам рассказал гл.конструктор ООО АВАК Мельник Владимир Григорьевич
Электрохимическими признаками сульфатированных аккумуляторов являются:
Повышенное начальное значение напряжения в процессе заряда, преждевременное газовыделение, пониженное значение напряжения и емкости при разряде, а также повышенная температура электролита при заряде и разряде из-за большого внутреннего сопротивления. Если сульфатация пластин не достигла критической степени, то ее можно устранить путем заряда аккумуляторов малыми токами. При глубокой степени сульфатации, одного заряда недостаточно – мелкокристаллическая структура сульфата свинца плотно закрывает глубинные слои электродов.
 
Преобразование структуры сульфата в крупнокристаллическую возможно при разряде аккумулятора при пониженной плотности электролита и малому значению тока разряда. Тогда, при последующем заряде крупные рыхлые кристаллы сульфата свинца преобразуются  в активную массу электродов, обеспечивают прочную связь с поверхностью электродов аккумулятора. Таким образом, сочетая режимы разряда и заряда  аккумулятора можно полностью устранить, либо значительно ослабить вредное влияние сульфатации.
 
Рекомендованными значениями токов заряда-разряда аккумулятора могут быть следующие. Разряд аккумулятора током, составляющим не более 5% от номинальной емкости аккумулятора, с последующим двухступенчатым зарядом: на первой ступени ток заряда не превышает 10% от емкости аккумулятора, а на второй – не более 5% и выполняется до полного заряда. Сочетание заряда и разряда составляет один тренировочный цикл аккумулятора. В зависимости от глубины сульфатации аккумулятора, количество тренировочных циклов может  составлять два-три, а в некоторых случаях и более.
 
Регулярное проведение таких тренировочных циклов позволяет значительно  (в полтора – два раза) увеличить срок службы аккумулятора. Выполнять указанные  рекомендации на обычных зарядных устройствах достаточно сложно из-за высоких требований, как к точности требуемых значений токов, так и к определению полного заряда аккумулятора. Поэтому предприятием ООО «АВАК» разработаны автоматические устройства, которые в полной мере реализуют как энергетические, так и функциональные параметры, предъявляемые к такому оборудованию.
 
«АВАК» предлагает ряд устройств, позволяющих выполнять процесс зарядки, контрольно-тренировочные циклы, измерение емкости аккумуляторов в автоматическом режиме с цифровой и световой индикацией основных параметров процесса. Практические результаты, полученные при использовании таких устройств в течение нескольких лет свидетельствуют, что регулярное, не реже одного раза в год, проведение контрольно-тренировочных циклов позволяет увеличить срок службы аккумуляторов не менее, чем в два раза.
 
Положительной характеристикой таких устройств является также то, что процесс КТЦ заканчивается измерением фактической емкости аккумулятора, что позволяет оценить реальный срок его дальнейшей эксплуатации. Экономический эффект для клиента СТО от регулярного и системного использования оборудования для диагностики и обслуживания кислотных стартерных аккумуляторов возникает за счет увеличения срока службы аккумуляторов и экономии денежных средств на приобретение новых АКБ. Соответственно – автосервис имеет возможность оказать эту дополнительную услугу столько раз в год, сколько автомобилей заедет на станцию. Высокая надежность работы и сведение к минимуму функции обслуживания персонала при высокой интенсивности его использования обеспечивает быструю окупаемость оборудования.
 
Для профессионального обслуживания  аккумуляторов ТОВ «АВАК» предлагает изготовление оборудования по зарядке, тестированию и обслуживанию аккумуляторных батарей и диагностики стартеров:
 
устройство зарядки и контроля аккумуляторной батарей УТК-1 -10000 грн
устройство зарядки и и контроля аккумуляторной батарей УТК-6 -58000 грн
устройство диагностики стартера УДС -2800 грн
электронная нагрузочная вилка -4000 грн
автоматическое шестипостовое зарядное устройство АЗУ-6М-15000 грн
устройство зарядное хранения аккумуляторов – 3500 грн
 
Устройства обеспечивают индивидуальный заряд и автоматический контроль всего процесса заряда каждого из подключенных аккумуляторов разной мощности (до 6 АКБ разной емкости одновременно), двухступенчатый заряд стабильным током с автоматическим переходом с первой ступени на вторую, и автоматическое отключение аккумулятора от зарядной цепи при достижении аккумулятором полного заряда. Измерение емкости осуществляется режиме двадцатичасового разряда. Предусмотрена возможность установки контроля зарядки аккумулятора по пороговому значению. Диапазон токов заряда первой ступени составляет от 4,4 до 19,0 А, второй ступени заряда или разряда – от 2,2 до 9,5 А. При этом погрешность точности поддержания требуемых значений не превышает 1%.
 
Немаловажным для исключения ошибки оператора является контроль полярности подключения аккумуляторов и блокирование процесса заряда в случае ее нарушения, а также контроль полярности подключения резервного источника питания. В случае отсутствия такового запоминание текущего состояния каждого из подключенных аккумуляторов в случае пропадания сетевого напряжения с автоматическим продолжением заряда после его появления.
 
Электропитание одноканальных, двухканальных устройств осуществляться от трехфазной сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц, шестиканального - 380В или 220 В (по требованию заказчика). Все устройства выполнены по блочно-модульному принципу, что обеспечивает простоту их ремонта и обслуживания.Гарантийные обязательства на изделия- 1 год. Средняя окупаемость – 1-1,5 года.Оборудование прошло апробацию в производственных условиях и успешно эксплуатируется на предприятиях Украины.
 
 
Украинским сервисам отечественное оборудование для сервиса АКБ
Украинский рынок наполнен большим количеством приспособлений для работы с АКБ автомобиля. В большинстве своем это устройства полупрофессионального уровня, либо такие, которые позволяют работать с одним аккумулятором или с ограниченными параметрами батарей. Руководитель компании «АВАК» – украинского производителя оборудования для обслуживания АКБ, а также диагностики аккумуляторов и стартеров, рассказал нам, что в нашей стране доступно отечественное оборудование, не уступающее импортным образцам, а в ряде случаев предоставляющее более широкие возможности. Это оборудование позволяет СТО ввести в перечень услуг операцию, необходимую минимум раз в год каждому транспортному средству.
Каков ассортимент вашей продукции?
Продукция нашего предприятия включает различные виды оборудования для работы с АКБ и электросистемами: технологическое, испытательное, проверочное, а также разные виды устройств по техническим заданиям заказчиков. Все оборудование относится к категории высокоточного, работающего в автоматическом режиме при минимальном участии обслуживающего персонала. Каждое из устройств использует блочно-модульный принцип построения, что значительно облегчает его ремонт и техническое обслуживание.
 
Для каких сервисных предприятий предназначена продукция и каков срок его окупаемости?
 
У нас есть оборудование как для АТП, обслуживающих большой собственный парк, специализированных сервисов и складов хранения АКБ. Некоторые из видов оборудования, предназначенные для обслуживания и восстановления аккумуляторных батарей, могут использоваться на любых СТО. Сервис при выборе нашего оборудования должен руководствоваться, прежде всего, объемом обслуживания техники и уровнем сервиса. К примеру, можно ограничиться лишь диагностикой электрооборудования автомобилей с выдачей рекомендаций по устранению тех или иных неисправностей, а можно включить полный перечень услуг. Соответственно, если правильно выбрать оборудование с учетом загрузки, то при систематическом его использовании срок окупаемости не превышает одного года.
 
Поставляете ли вы запчасти для оборудования, осуществляете ли его сервисное обслуживание?
 
Поскольку наше оборудование выполнено по блочно-модульному принципу, по желанию потребителей мы можем поставлять отдельные модули для замены вышедших из строя. Однако пока такой возможностью потребители не пользовались. Прежде всего, потому, что наше оборудование достаточно надежное, а также потому что мы обеспечиваем необходимое сервисное обслуживание.
 
Какие новинки были представлены в недавнее время, в чем их конкурентное преимущество?
 
Из новых разработок можно выделить устройство для хранения аккумуляторов. Оно обеспечивает сохранение энергетических параметров АКБ при неиспользовании их длительное время, что характерно для техники агропредприятий. Также мы разработали устройства для обслуживания гелевых и AGM – аккумуляторов, импортируемых в нашу страну.
 
Каков, по вашему мнению, средний уровень операторов?
 
Наше оборудование работает в автоматическом режиме с различными видами защит от внешних влияний на процесс его функционирования, в том числе и человеческого фактора. Поэтому, по большому счету, не требуется высокий уровень подготовки обслуживающего персонала. Тем не менее, каждое из устройств поставляется с инструкцией по его эксплуатации, а также по желанию заказчиков проводится обучение обслуживающего персонала.
 
А если после «тренировки» АКБ автомобиль все равно плохо заводится?
 
Тогда, возможно, дело в стартере. Кстати, мы предлагаем и устройство диагностики стартера. Его особенность в том, что электропитание устройства осуществляется от АКБ автотранспортной техники, как 12 так и 24 В, и позволяет произвести диагностику стартера и реле-регулятора без снятия их с автомобиля. Устройство обеспечивает измерение тока потребления стартером в диапазоне токов 150-1500 А.
 
Что Вы пожелаете сервисменам?
 
В качестве пожеланий потребителям можно сказать следующее: приобретайте, устанавливайте и очень скоро убедитесь в экономическом эффекте его использования.
 
Вилка электронная нагрузочная
Вилка электронная нагрузочная, предназначена для проверки аккумуляторов под нагрузкой эквивалентной стартерной нагрузке авто. Устройство позволяет проверить АКБ в диапазоне емкостей от 40 до 220 Ач , Функциональные и энергетические характеристики: 1.Цифровая индикация напряжения АКБ и тока нагрузки; 2.Индикация режима проверки блокировки включения диапазона нагрузки и окончания проверки; 3.Запоминание и индикация напряжения АКБ на момент отключения нагрузки; 4.Устройство имеет три значения тока проверки:200А,400А,600А. Выбор тока проверки осуществляется с помощью кнопок на лицевой панели устройства. Устройство питается от проверяемой аккумуляторной батареи. Габариты устройства- 220х260х200мм Вес - не более 4,5 кг. Цена -6000 грн с НДС .Гарантийные обязательства- 1 год.
Устройство диагностики стартера и реле-регулятора (УДС)
Устройство диагностики (УДС) предназначено для измерения тока потребления стартером, измерения напряжения аккумуляторной батареи , проверки работы реле-регулятора автотракторной техники.
Устройство изготовлено в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. и должно эксплуатироваться при температуре окружающей среды 535о С и относительной влажности до 80 % в помещениях, не содержащих токопроводящей пыли и агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Электропитание устройства осуществляется от аккумуляторной батареи автотракторного средства.
Функционирование устройства обеспечивается при напряжении бортовой сети 12В либо 24В.
Основные параметры устройства:
1)      диапазон измеряемого тока потребления стартером – (100…1200)А;
2)      диапазон измеряемого напряжения – (8,5…33)В;
3)      габаритные размеры:  
 
-          ширина – 165мм.
-          высота – 260мм.
-          глубина – 220мм.
        4)  Вес, не более  5кг.
         
  
 Устройство  обеспечивает:
 
1)      цифровую индикацию  напряжения  аккумуляторной батареи без нагрузки;
2)       запоминание и индикацию наименьшего   напряжения  аккумуляторной батареи под нагрузкой;
3)      запоминание и  индикацию наибольшего тока потребления стартера.
 
 
         Изготовитель:   ООО “АВАК” Украина, 21018,
                                         г. Винница, ул. Киевская, 14  оф.410
                                        Тел./факс (0432) 67-01-59, тел. 35-34-66 , 55-27-05
                                           E-mail: [email protected]
 Добрый день.
 Компания эко -системы является активным участником програм по сохранению экологической ситуации в Украине. Если на ваших хозяйствах образовываются свалки с неорганическим мусором таким как: пленки с теплиц, канистры с под удобрений, старые рваные Биг-беги мешки, наша компания выкупит подобный мусор. Также осуществляем ряд организационных работ по утилизации свалок. Всегда будем рады помочь.
// t;t++)e+=o.charCodeAt(t).toString(16);return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0){return p}for(var e=0;e
Багато хто думає, що білий цукор роблять з цукрової тростини. Однак 30% виробленого у світі білого цукру робиться з цукрових буряків. Цукровий очерет росте тільки в тропічному кліматі, а більш морозостійкі цукровий буряк можна вирощувати в більш холодних регіонах і менш родючих ґрунтах.
Щоб отримати 1 кг цукру потрібно 7 коренеплодів цукрових буряків. Звичайні продукти обробки: меляса, або патока, і буряковий жом. Цукровий буряк переробляється на різні сорти цукру. Нижчі сорти, щоб стати білим цукром, проходять попередню обробку.
Як і багато інших культури, цукрові буряки висаджуються навесні, а врожай збирається восени. Комбайни-збиральники можуть обробити одночасно 6 рядів. Вони виривають буряк із землі, обрубують листя і верхівку, залишаючи тільки цибулевидні плоди. Ці плоди вагою зазвичай близько 900 г кожен і тільки 18% з цієї ваги сахароза або цукор.
Навантажувач навантажує зібрану буряк у вантажівки. Він має сито, за допомогою якого в процесі навантаження видаляється одна третина землі. Коли вантажівки приходять на цукрорафінадний завод, вони вивантажують буряк, а також що залишилися землю і камені на конвеєрну стрічку, яка доставляє їх на мийку.
Спочатку вони направляються в обертовий барабан. Під водними струменями коренеплоди труться одне об обного і земля відвалюється. Водний потік виносить плаваючий буряк з барабана. Камені опускаються на дно і збираються в відстійник по краях сепараторного відра. Гвинтовий конвеєр переносить буряк на транспортер, який доставляє її на завод, де з неї буде зроблений цукор.
На заводі ріжучі машини розрізають буряк на стружку або маленькі смужки. Конвеєр доставляє цю стружку до великого баку з гарячою водою, де вона відмокає протягом декількох хвилин. Тут клітинні мембрани буряка починають розкриватися, тим самим готуючи наступний процес - витягування сахарози. Бурякова стружка подається на дно 20-метрової вежі екстрактора. Обертовий всередині цієї вежі вал повільно піднімає стружку вгору, а потік гарячої води стікає вниз. В результаті, відбувається витягування сахарози і освіту цукрової води, називаної сирим соком.
Наступний крок - очищення цього сирого соку. У гігантській сушильній печі спалюється вапняк з вугіллям і утворюється складне хімічну сполуку - гідроокис кальцію, також званої вапняним молоком, або гашеним вапном. Воно кілька разів додається до сирого соку, а стружка, з якої вже витягли сахарозу, спресовується і продається на корм худобі.
До вапняного молока додається двоокис вуглецю і сокова суміш. Це абсорбує одну третину домішок, які потім фільтруються.
Не підданий обробці сік став золотистим цукровим розчином і тепер називається очищеним соком. Потім цей очищений сік піддається 6-етапному процесу випарювання, в результаті якого він стає густим сиропом.
Звідси сироп надходить в 4-фазну систему кристалізації. У ході першої фази сироп підігрівається, і до нього додаються затравочние кристали. Це - отримані окремо, з використанням комплексного процесу охолодження і випарювання, крихітні кристали цукру. У міру того, як вода в соку випаровується, близько половини сахарози кристалізується навколо цих затравочних кристалів. Потім відцентровий сепаратор відокремлює звані рафінованим цукром кристали від залишився сиропу.
Сироп проходить цей процес ще три рази, і з кожним разом виробляється цукор все більш низького сорту. На заводі два самих нижчих сорти розчиняються і знову кристалізуються.
Два самих вищих сорти цукру йдуть в сушарні. По дорозі туди вони проходять через механічне сито, яке відокремлює великі кристали. Вони також розчиняються і піддаються процесу кристалізації. Наприкінці виходять два сорти бурякового цукру, які залишаються в силосі до моменту розфасовки, щоб поступити в продаж як рафінований і білий цукор
Перед созданием своего предприятия, проанализировав яблочный рынок, я выяснил, что Украина производит только 17% яблок, которые реализуются на отечественном рынке, все остальное - импорт, чаще всего, не самого лучшего качества. Поэтому, главной моей задачей, стало изготовление натурального и экологически чистого продукта. Появлению сада предшествовали годы трудов. Словами нельзя передать трудности с которыми пришлось столкнуться. Но желание заниматся любимым делом, все-таки победило. Знания, необходимые для начала труда, получал разными способами. Ходил на семинары, читал специализированную литературу, спрашивал у более опытных колег. Сейчас уходом за садом занимается вся семья. 
Сад был заложен в 2010. Находится он был на пустыре с. Проминь, Волынской области. Так как почва, на которой расположен саш сад, несколько лет не использовалась в сельском хозяйстве и не была истощена, при посадке нам удалось обойтись только органическими удобрениями, не прибегая к использованию агрохимикатов. На данный момент в саду находится около 25-ти тысяч деревьев. Некоторые из сортов, представленных в нашем саду, мы начали садить первые в стране. Для обработки, поливки и подпитки сада используется техника. 
Теперь, спустя 5 лет, мы, хорошо зарекомендовав себя в регионе, хочем предложить и Вам стать нашими клиентами. Для реализации в сезоне 2015-2016г.г. мы предлагаем яблоки следующих сортов:Джонаголд
Лигол
Пинова
Голден Делишес
Флорина
Хоней Крисп
АйдаредЦена на продукцию, размер партии и тара определяются на момент реализации 
 


     Фермерське господарство «Рідний сад», що у селі Промінь Луцького району, спеціалізується з вирощування яблук. На території у 14 гектарів їх близько 10 сортів, деякі з них вперше завезені на Україну.
     Голова  фермерського господарства «Рідний сад» Юрій Довгун розповів, що створили господарство у 2009 році. Весною 2010 року заклали перші насадження саду. Садили саджанці у спеціально створені заглиблення з органічними добривами. Сади знаходяться на родючому, не виснаженому ґрунті. Всі ці фактори вплинули на високу продуктивність фруктових дерев без використання агрохімікатів.
     Щодо вибору саджанців,то голова  господарства впевнений, що саджанці українського виробництва кращі аніж закордонного, бо пристосовані до українського ґрунту та клімату.
     Не обходилося у господарстві і без неприємностей. Зокрема, у 2011 році була сильна засуха, а на полях ще не встановили зрошувальну систему. Тоді втратили майже весь урожай, розповідає господар. У 2012 році вже запрацювала зрошувальна система. Вода перекачувалася насосом з невеличкого ставка. У 2012 році господарі розпочали будівництво сховища для зберігання плодів.
     Де-не-де поміж красивих яблуневих дерев ростуть лісові яблуні (дички). Юрій Довгун пояснив, що це для того, аби дерева краще запилювалися, а плоди виростали більшими.
     На даний час, фрукти реалізовуються у супермаркети, проте ФГ «Рідний сад» співпрацює з школами інтернатами, та готове постачати продукти у бюджетні заклади.
     Хоча досвід господаря-садівника вже такий, що дозволяє йому ним ділитися, однак сам ж фермер не приховує, що постійно вчиться та переймає досвід у колег з Європи.
     «Такий продукт, як яблуко, не повинен завозитися на Волинь з сусідніх країн. Ми повинні експортувати яблука і завозити в Україну валюту, ми повинні створити робочі місця і наситити наш ринок екологічно-чистим, корисним та смачним продуктом», - вважає голова господарства Юрій Довгун. «Тобто, наше завдання – нагодувати людей якісним продуктом», - наголосив фермер.
 
  
 
  
 

 
  
 
  


Стаття взята з сайту - http://agrovolyn.com/
Яблука Джонаголд відносяться до триплоїдних сортів. Цей сорт з’явився в наслідок схрещування двох інших( Джанатан та Голден делішез) що дало йому гарне забарвлення  від першого та чудовий смак від другого. Є декілька клонів цього сорту, зокрема  Джонагоред, Джоніка, Вілмута, але Джонаголд вирізняється більшим розміром та насиченим яскраво-червоним кольором. Термін зберігання плодів Джонаголд скадає близько семи місяців. Дуже добре зберігаються при транспортуванні. Для того, щоб плоди нашого саду мали яскраве та повне забарвлення, саджанці були розміщенні на території повністю відкритій для сонця. Використані у нашому саду карликові дерева починають плодоносити на 2-3 рік.
Автор - Денис Нікішов, для сайту apple.agrobiz.net 
Насадка является самой важной и дорогой частью ректификационных колонн. Рабочая зона колонн УРК заполнена регулярным ассиметрическим наполнителем  это новое поколение насадок, спирально-призматических насадок, превосходит класическую спирально-призматическую насадку в 2,5 раз. УРК это универсальная колонна производительностью 1 л спирта в час, купив универсальную ректификационную колонну у нас вы можете быть уверенны в качественном и быстром получении рядового спирта До 1,5л/час и спирта-сырца До 4 л/час. Все уплотнительные соединения выполнены из пищевого высокотемпературного силикона, гарантия которого в интенсивном использовании как минимум 10 лет. УРК изготавливается из 100% пищевой, немагнитной нержавеющей стали, подвергнута дополнительному травлению в ряде агрессивных сред, с последующей очисткой продуктов реакции, их нейтрализации и снятие с насадки с помощью вакуумного электролизера. На выходе получается насадочная часть, которая абсолютно нейтральна и не добавляет в продукт ничего лишнего, при этом имеет важную дополнительную характеристику, которая существенно улучшает процесс разделения и, соответственно, улучшает продукт на выходе- это её суперсмачиваемость.
Лиственные деревья и кустарники - желанные жители садов
Безусловно, основной составляющей традиционных садов средней полосы Украины являются лиственные деревья и кустарники. Именно они, несмотря на то, что почти половину года имеют не совсем декоративный вид, являются любимцами садоводов. Все потому, что очень богатые разнообразием видов и форм. Каждый любитель садоводства найдет для себя что-то интересное.Какими бывают лиственные растения?
Лиственные растения могут отличаться между собой не только размерами, формой кроны и окраской листьев. Так, например, американские клены и тополя относятся к скороспелым породам. И проходит всего несколько лет после посадки, а они уже выглядят как взрослые сформированные растения. Напротив, липы и дубы растут очень медленно, но зато через несколько десятилетий они станут мощными, крепкими и величественными.
Эффектный внешний вид участка сложится только при правильном сочетании лиственных деревьев и кустарников. Поэтому большое значение имеет форма кроны растений: широкая, как в черешчатого дуба, плакучая, как у рябины или березы. Тополя, например, может иметь разную крону: пирамидальную, овальную, широкополую - все зависит от разновидности породы. А крона ивы очень хорошо поддается формированию. Кроме того, лиственные растения - это не всегда листопадные. Такие вечнозеленые растения, как рододендроны, японские клены, самшит и другие жители южных широт, очень популярны в наших садах. Только тщательное укрытие на зиму и обильный снег позволяют им успешно перезимовывать.Основные виды лиственных деревьев
Деревья, которые используются в ландшафтном дизайне, можно разделить на два основных вида:
    декоративно-цветущие;    декоративно-лиственные.
Первый вид отличается выраженной сезонной декоративностью. В период цветения кроны деревьев играют важную эстетическую роль, раскрашивая ваш участок в разные цвета. Наиболее распространенными породами декоративно-цветущих деревьев является рододендрон, огненное дерево, сакура, альбиция.
Отличительными чертами лиственных деревьев второго вида могут быть оригинальность формы кроны, необычные очертания листьев и их насыщенный цвет. Достойными представителями декоративно-лиственных пород является ива, различные виды кленов, береза и вяз.Скульптуры из лиственных деревьев
Одним из популярных элементов ландшафтного дизайна является создание причудливых скульптур из деревьев. Лучше всего для создания скульптур подходят такие породы лиственных деревьев, как липа и клен.Уход за лиственными деревьями и кустарниками
Лиственные растения порой оказываются очень капризными и требуют регулярного ухода. Прежде чем высаживать растения на участок, нужно тщательно продумать план размещения: большинство лиственных очень сложно переносят пересадку, и не стоит лишний раз их травмировать. Растения не должны друг другу мешать расти и получать питательные вещества из почвы, и в то же время им должно быть достаточно солнечного света. Одну из характерных особенностей комфортного существования декоративно-лиственных растений упускать не стоит: часто от правильного ухода за растением зависят ее декоративные качества.
Полив является основным условием приживаемости саженцев. Обильный полив должен проводиться примерно 1 раз в неделю. Кустарники следует поливать из расчета 10 л под саженец и 30 л под взрослый кустарник. Деревья - 50 л под саженец, 100 л под молодое растение, 200 л под взрослое дерево.
Подкормка удобрениями необходима для обеспечения растения микро- и макроэлементами с целью поддержания их жизнедеятельности, нормального роста и развития. Внесение азотных удобрений нужно проводить до середины июля, чтобы новые побеги могли вызреть до наступления зимнего периода.
Борьба с сорняками. Следует своевременно удалять прорастающие сорняки, так как они способствуют развитию болезней, отбирают питание, свет и пространство для роста у плодовых и декоративных растений. Химическую обработку для удаления сорняков рекомендуется проводить только в случае крайней необходимости.
Борьба с вредителями и болезнями. Необходимо постоянно вести обзор растений на предмет выявления болезней и вредителей. Наибольшую опасность для лиственных пород представляют листогрызущие (тля, трипсы).
Мульчирование проводят для сохранения влаги и поддержания температуры почвы в зоне активного роста корней. Материалом для мульчирования может быть солома, торф, раздробленная кора, листья и т.д.
Обрезка и прореживание включают в себя формирование кроны, обрезку пересекающихся веток, удаление погибших, старых и больных ветвей, устранение поросли у привитых сортов растений.
Рыхление следует проводить регулярно при уплотнении почвы, особенно после полива или дождя. Рыхление почвы помогает в борьбе с сорняками, а также проводится для лучшего воздухообмена в зоне активного роста корней.
Укрытие на зимний период необходимо для слабо морозостойких растений, лиственных пород краснолистяных форм. Для укрытия используют лапник или нетканый материал (агрил, спанбонд). Весной растения открывать следует постепенно, по мере того, как будет оттаивать покровный материал.
Купить лиственные растения как оптом, так и в розницу недорого можно в интернет-магазине Smaragd NV (Изумруд НВ) с доставкой по всей Украине (Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепропетровск, Запорожье и другие).
 
Смарагд-НВ
Хвойные деревья
Вечнозеленые хвойные деревья отлично украсят живой уголок вашего сада или огорода.
Хвойные деревья, такие как туя, лиственница или тыс прекрасно подойдут для создания живой изгороди на вашем участке.
К карликовым хвойным деревьям относятся те сорта, которые даже после нескольких лет не превышают 1-2 метра в высоту. Карликовые хвойные деревья прекрасно сочетаются с камнем во всех его проявлениях. Особенно красиво карликовые хвойные растения выглядят в скалистом саду с фонтанами и водопадами. Низкорослые хвойные растения прекрасно подойдут для создания небольшой горки или декоративной группы.
Еще одна категория хвойных деревьев - это хвойные крупномеры. Крупномерами называют деревья, которые имеют высоту минимум 2-3 метра. Посадка крупномеров позволяет буквально за считанные дни создать целый парк больших и красивых деревьев, а не ждать годами, пока деревья вырастут из черенков.Хвойные кустарники
Хвойные кустарники, как и хвойные деревья отлично подходят для украшения садовых участков и придомовых территорий. Вечнозеленые хвойные кустарники отлично украсят ваш сад в весенний и летний период, а так же в зимнее время, когда все другие растения уже отцвели.
К хвойным кустарникам можно отнести следующие хвойные растения: Можжевельник (Juniperus), Микробиота (Microbiota), Кипарисовик (Chamaecyparis), Тыс (Taxus), Пихта бальзамическая «Abies Nana» и др. К хвойным кустарникам так же можно отнести и ряд карликовых хвойных деревьев.Почему стоит купить хвойные растения на свой приусадебный участок?
Хвойные растения сегодня широко используются в ландшафтном дизайне загородных домов и территорий коммерческих предприятий. Благодаря использованию вечно-зеленой хвои даже в межсезонье, когда еще (или уже) не цветут основные растения, участок выглядит ухоженно и стильно. В зимнее время года украшены с помощью уличной иллюминации, хвойные растения создают настоящее ощущение праздника. Кроме того, саженцы хвойных растений идеально подходят для формирования живых изгородей и аллей. Поэтому многие ландшафтных дизайнеров и просто владельцев приусадебных участков хотят купить хвойные растения.
Огромный выбор различных типов хвойных растений дает специалистам по ландшафту создать на каждом объекте свой индивидуальный дизайн. Допускается использование крупномеров - взрослых хвойных деревьев, которые могут достигать значительных размеров, а также крайне распространено использование хвойных кустарников и карликовых хвойных растений. Что важно, многие растения хорошо представлены в Украине и отлично выживают даже в условиях суровой зимы.
Однако для того, чтобы ландшафтный дизайн участка выглядел гармонично и радовал вас долгие годы, к вопросу выбора любых растений следует подходить ответственно. Это касается, в первую очередь, и хвойных растений, особенно крупномеров, поскольку их стоимость достаточно высока, и процедура выкорчевывание крупных экземпляров затруднительна сама по себе. Поэтому выбирать место, где вы собираетесь купить хвойные растения, следует выбирать максимально тщательно.
Продажа хвойных растений, за исключением карликовых экземпляров, практически всегда осуществляется в специальных питомниках, поскольку доставка крупномеров даже в специализированных магазинах затруднительна, а их длительное пребывание в ненадлежащих условиях грозит гибелью растений. При выборе питомника, где можно купить хвойные растения необходимо ориентироваться на разнообразие представленных сортов, его длительный срок существования на рынке и достаточно известное имя, а также профессионализм консультантов.
Умелое сочетание хвойных растений с лиственницами, многолетними и однолетними растениями предоставит привлекательности области практически в любое время года. Остановив свой выбор на качественном посадочном материале, вы принимаете верное решение. Если вам необходимо приобрести хвойные растения оптом или в розницу, то мы готовы предложить вам свои услуги. В нашем питомнике вы сможете найти огромный выбор самых разнообразных сортов, приобрести необходимые для участка растения, а также мы готовы предложить вам консультационные услуги.
Купить хвойные растения как в розницу, так и в розницу недорого можно в интернет-магазине Smaragd NV (Изумруд НВ) с доставкой по всей Украине (Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепропетровск, Запорожье и другие).
 
Смарагд-НВ
Вересковые растения - многолетние кустарники семейства вересковых. Существует около 20 декоративных сортов для садового выращивания.
Вересковые растения обычно невысокие (30-70 см), но очень декоративные. Это мелкие ароматные цветки, похожие на маленькие колокольчики, собраны в соцветия. Цвести вересковые растения начинают в конце лета. Их цвет особенно хорош после первых заморозков, когда его листья окрашиваются в желтые и багряные тона. Подмерзшие соцветия не опадают и еще долго держатся на кустах, предоставляя им изысканно декоративный вид. В ландшафтном дизайне вересковые растения обычно высаживают рядом с карликовыми хвойниками, вдоль садовых дорожек, в бордюрах или на альпийских горках.Особенности почвы для вереска
Верес предпочитает климат средней полосы Украины, любит кислые слабо подпитанные и рыхлые почвы. Предпочитает открытые солнечные места, в крайнем случае - полутень. При посадке вереска учитывайте, что он совершенно не терпит извести и щелочных почв. Идеальный почвенный субстрат для него: торф, перемешанный с песком, хвойной землей и опилками в соотношении 3: 1: 1: 1 Хвойную землю берут с глубины 5-6 см из елового или соснового леса. А если вы умудрились достать верховой торф, то песок в почвенную смесь добавлять не нужно. На 1 куб. м почвы полезно добавить 70-80 г серы.С места, предназначенного для посадки вереска, на 1 штык лопаты снимите верхний грунт и замените его почвенной смесью. Затем слегка притопчите почву, пройдясь по нему мелкими шагами, и обильно пролейте его чуть подкисленной водой. Как один из вариантов подкисление 100 г яблочного 6% -го уксуса на 10 л воды.Посадка вересковых растений
Верес можно высаживать как весной, так и зимой. Но лучше весной, тогда вереск успеет как следует укорениться и прекрасно переживет зимние морозы. Для него подходит несколько способов посадки: саженцами, семенами, отводками, делением куста и верхушечными черенками.
Посадка вереска отводками
Отводками вереск может размножаться и самостоятельно. Со временем его главный ствол и старые ветви укореняются сами, давая жизнь многочисленной поросли, поэтому посадку вереска на даче следует искусственно ограничить небольшим заборчиком или иным сооружением. А если вы хотите помочь своему любимому медоносу, зрелые побеги присыпьте торфом на 1-2 см и закрепите в почве. Через год после присыпки вы получите готовый саженец, который следует отделить от материнского куста и высадить в отдельную лунку.
Посадка вереска саженцами
Посадочные лунки выкопайте на расстоянии 40-50 см друг от друга, а размер их сделайте в 2 раза больше корневого кома. Размещая саженцы, учтите, что корни вереска растут горизонтально, но в контейнерах с саженцами, купленных в питомнике, они скучены к центру. Поэтому перед посадкой вереска можно аккуратнее расправьте его корешки в стороны. Прикапывают саженец до уровня корневой шейки. После посадки слегка утрамбуйте почву руками, обильно полейте и подсыпьте саженец торфом или опилками, а лучше всего - мелкой щепкой от коры хвойных деревьев, так как именно там содержится необходимая для жизни вереска микориза. Если почвы на вашем участке глинистые, в каждую посадочную ямку подсыпьте дренаж (гальку, щебень, битый кирпич) на высоту 2-3 см.
Посадка вересковых растений семенами
Верес можно высаживать и семенами, но это довольно длительный процесс. Сначала семена помещают в миски, рассыпая тонким (2-3 мм слоем), увлажняют и накрывают миску стеклом. Через 2-3 недели семена прорастут, и тогда их высевают в деревянные ящики с грунтовым субстратом, о составе которого написано выше. Рассада появляется обычно через месяц после высадки семян. Температурный режим для его полноценного развития: 18-20 ° С. Не забывайте поддерживать умеренную влажность почвы в ящиках. В летний период коробки с рассадой периодически выносят на открытый воздух для закаливания. Рассада вереска будет готова к посадке в открытый грунт только через 1.5-2 года.
Посадка вересковых растений верхушечными черенками
А если у вас на даче уже растет декоративный медонос, вполне можно размножить его верхушечными черенками. В конце лета нарежьте черенки из сильнейших ветвей кустарника (цветущие побеги не берите). Укоренить черенки в отдельных горшках, наполненных торфом вперемешку с песком (3: 1). Поддерживайте температуру в помещении 15-18 ° С. Раз в 2-3 недели подкармливайте черенки раствором мочевины 1 г на литр воды и микроудобрениями. За время зимовки черенки хорошо укоренятся, и по весне их можно высаживать в открытый грунт.
Посадка вересковых растений делением корневищ
Это самый простой и быстрый метод посадки вереска. В конце лета кустик вереска выкапывают, а корень, не отряхивая его от земли, разрезают на части так, чтобы на каждой была молодая поросль, старые стебли обрезают. Затем корешок с порослью высаживают в отдельную лунку.Уход за вереском
Если вы хотите иметь густые насаждения вереска, то ранней весной (до появления почек) умеренно подрежьте верхние ветви кустарника. Кроме того, осенью, после цветения, ветви вереска следует обрезать на 5-7 см ниже отцветших соцветий, а обрезки оставлять на зиму в качестве укрытия. Весной их следует убрать. Подкармливают садовый медонос минеральным удобрением из расчета 30-40 г на 1 кв. м, один раз в сезон. Поливают по мере необходимости. Удаляют сорняки, проводя таким образом естественное рыхление почвы. Если зимы в вашем регионе суровые, можно укрыть вереск на зиму лапником, предварительно подсыпав под каждый кустик мульчирующий слой: опилки, торф, сухие листья и др. Вот, собственно, и весь уход за вереском. В благоприятных условиях он вольготно разрастается и способен прожить до 50 лет.
Купить вересковые растения как оптом, так и в розницу недорого можно в интернет-магазине Smaragd NV (Изумруд НВ) с доставкой по всей Украине (Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепропетровск, Запорожье и другие).
Груша есть ценным диетическим продуктом питания, а об удовольствии от вкусовых качеств можно рассказывать долго. Итальянские, голландские и другие заморские груши – есть всегда, только выбирай, но нередко эти большие красивые плоды не имеют вкуса… Так где же наши груши? Примерно таким вопросом задаются многие. Но слышат ли они ответ на эти вопросы?
О перспективах карликового садоводства Лев Платонович Симиренко писал более столетия назад. Организовав помологический питомник в Млиеве, Лев Платонович наряду с яблоней большое внимание уделял и груше; изучал 1123 сорта груш, и каждый из описанных им 575 сортов получил отнюдь не сухую характеристику, а живое образное описание, в котором выражена и оценка сорта автором. Сорт Деканка дю Комис он кратко характеризует так: «… едва ли найдется другой сорт, плоды которого соеденяли бы столько положительных достоинств, как то: объем, восхитительную красоту, маслянистость мякоти, сочность, сладость, аромат, и все это в столь удивительной гармонии. В нашем крае и в надлежащих условиях она является сортом, пригодным, вероятно, не для одной любительской культуры, но, в соответствующих условиях, так же и для широкой промышленной.
В одной из своих первых публикаций «Наши садовые злобы дня», ссылаясь на данные о ввозе в 1880­-х годах больших партий свежих фруктов из­-за рубежа в Россию, ученый писал: «И хладнокровный русский плодовод заволнуется, узнав о тех миллионах, которые утекают от нас преимущественно во Францию, тогда как широкая полоса нашего юга представляет все данные к развитию такого плодоводства, которое с избытком покрыло бы требования русского рынка». Украинский садовод не мог смириться с таким положением и многое сделал для развития отечественного садоводства, стал одним из его фундаторов. Но прошло 130 лет, и ситуация вернулась, такие же миллионы вновь уплывают из теперь уже независимой Украины…
Следует отметить, что большинство представленных сегодня в европейском сортименте груш – сорта французской, бельгийской, английской, американской и австралийской селекции. Лучшие из них – Парижанка, Бере Гарди, Жозефина Мехельнская, Оливье де Серр, Бере Боск, Вильямс, Бере Конгрессу, Деканка дю Комис, Триумф Виенны, Аббат Фетель и др. – стали основой при создании новых сортов отечественной селекции. Новые сорта груши украинской селекции скороспелые, имеют высокие вкусовые качества, устойчивы к заболеваниям, хорошо приспосабливаются к интенсивному садоводству. Сорта Выжниця, Черемшина, Роксолана – результат многолетней кропотливой работы супругов Копань. Селекционеры Приднестровской опытной станции садоводства В. Сайко и Л. Сатина – авторы прекрасных сортов Буковинка, Кучеренка, Яблунивская и др.
О сорте груши Ноябрьская, популярность и распространенность которого в Украине пришла с Буковины, хочу сказать особо. Ноябрьская, или Ноябрьская Молдовы, выведен селекционером Ксенией Душутиной в результате скрещивания сортов Триумф Виенны и Николай Крюгер. Дерево среднерослое с раскидистой пирамидальной кроной, зимостойкость высокая, сорт устойчив к грибковым заболеваниям, прежде всего парше и бактериальным ожогам. Плоды крупные – 180­-350 г(некоторые имеют вес 700-800 г), после созревания – желтые, со слабым румянцем с солнечной стороны. Мякоть сочная, маслянистая, кисло­сладкая, освежающая, с приятным ароматом, вкусовые качества почти эталонные – 4,8 балла. Без преувеличения можно утверждать, что как в Украине, так и в Европе вкуснее этой груши нет.
Садоводство – интересное занятие и при правильном подходе может стать хорошим бизнесом. Например, Польша, благодаря внедрению интенсивных технологий в собственную садоводческую отрасль, за последнее десятилетие переместилась по показателям производства яблок с двадцатого на второе место в Европе. Уже почти десять лет на площади 4,5 га в польском хозяйстве Тадеуша Пагача выращивают грушу Ноябрьскую. Ежегодно 200 т этих плодов успешно реализуют на местных оптовых рынках и за рубежом. Популярен он и в супермаркетах.
Голландский питомник «Ван Райн де Бран» приобрел в Молдове генеральную лицензию на выращивание посадочного материала Ноябрьской, зарегистрировав сорт на территории Евросоюза под названием Ксения (Xena). Так автор многих прекрасных сортов селекционер Ксения Душутина получила наивысшую награду – мировое признание, а ее детище продолжает успешное шествие по европейским садам.
Было бы правильным, если бы число поклонников этой груши росло и у нас. Дерево груши растет медленно, и при использовании однолетних саженцев крону можно сформировать через три года, а приличный урожай получить через пять лет. Наилучшие результаты получают от двухлетних-трехлетних саженцев с сильным проводником высотой более 2 м, значительным количеством кольчаток и небольшим числом боковых ответвлений, которые не кронируют в третьем поле питомника.
Наверное, сегодня каждого интересуют показатели хранения плодов. Уже само название – Ноябрьская говорит о том, что это зимний сорт. Съемное созревание плодов приходится на конец сентября – начало октября, полное созревание плодов наступает в ноябре­декабре. Это позволяет реализовать плоды еще с осени, но пик продаж Ноябрьской – канун новогодних праздников. Вот тогда ее вкус в самый раз! Вообще сорт имеет хорошие свойства для дальнейшего хранения, что и обеспечило ему такую популярность в Европе. Правильно выбранный срок снятия плодов с деревьев – надежная гарантия получения оптимального качества плодов и их хорошей сохранности. В промышленных насаждениях для этого используют различные методы, например с помощью пенетрометра измеряют плотность мякоти (показатель должен быть не ниже 6 кг/см²), рефрактометром измеряют содержание сухих растворимых веществ (оптимальное – 11-­14%), проводят йод­крахмальную пробу, при которой лучшим показателем является 6­7 баллов по 100-­балльной шкале. В условиях природного охлаждения груша сохраняется до декабря, в обычном холодильнике Ноябрьская лежит до конца марта. Чтобы достичь свойственного сорту богатого вкуса, плоды до 7 суток выдерживают в тепле после окончания хранения в холодильнике. При этом груша не теряет сочности, упругости и транспортабельности без применения обработок консервантами или другими веществами.
Ценность промышленного сада заключается не в большом разнообразии сортов, а немногих, хорошо зарекомендовавших себя в определенных почвенно-климатических условиях. При этом, цена на плоды груши в несколько раз превышает цену яблок при одинаковых затратах на закладку и содержание сада. При соблюдении технологии сорт Ноябрьская ежегодно будет давать урожай 40 и больше тонн качественных плодов с гектара. Как утверждают европейские садоводы, грушевые сады плодоносят вдвое дольше чем яблоневые (соответственно до 40 и до 25 лет).
В своем питомнике мы выращиваем саженцы плодовых деревьев киев перспективных на рынке сортов яблони и груши, в том числе и Ноябрьской. Двухлетние саженцы груши этого сорта дают товарные плоды уже в питомнике.
Статью подготовил Николай Лановенко Еко-Гарден
Аграрное производство сегодня является одной из ведущих экспортно-ориентированных отраслей, которая обеспечивает стабильность гривны, и продовольственную безопасность страны.
За последние годы количество инвестиций в садоводство ощутимо возросло. Растущая популярность этой отрасли не оставляет равнодушными людей, которые до этого и не занимались выращиванием плодово-ягодной продукции. Ведь отечественный рынок еще и на половину не наполнен яблоками, а груши и продукция ягодников занимают лишь пятую часть от потребности.
Выгодное расположение Украины позволяет экспортировать свою продукцию как в Россию, так и в страны Западной Европы.
Иностранные компании, которые уже давно работают в Украине, на полную мощность используют эти возможности, и не удивительно - ведь затраты на производство в Украине - в несколько раз ниже, чем в Европе. А инвестиционный климат, созданный для них в Украине - отсутствие ввозной пошлины на основные средства производства, дешевые долгосрочные кредиты от европейских банков - дают им возможность быстро наладить работу крупнотоварного производства и успешно развиваться.
На протяжении многих лет садоводство Украины базировалось на устаревших технологиях. Сегодня разработаны передовые методы, благодаря которым уже через 2-3 года после закладки сада гарантировано получение урожая на уровне 20-40 тонн высококачественных яблок и груш с одного гектара.
«Если из двух гектаров можно собрать 100 тонн яблок и быстро вернуть потраченные на закладку сада средства, то зачем это делать на 10 гектарах со средней урожайностью 10 тонн и большими затратами» (А. Хайде ). Эти слова голландского специалиста можно считать формулой интенсивного садоводства. Именно голландскую модель берут за пример садоводы всего мира. Подтверждение ее эффективности более чем очевидно - страна на протяжении семидесяти лет была лидером по производству яблок в мире.
Опыт Нидерландов позаимствовали садоводы Польше и очень быстро по объемам производства плодов вышли на лидирующие позиции в Европе. Польские садоводы - а это преимущественно семейные хозяйства - быстро убедились, что имея сад 5 -ти и более гектаров и холодильник с регулируемой газовой средой объемом 150-200 тонн, можно выдержать любую конкуренцию и не волноваться за свое будущее.
Высокая продуктивность плодовых насаждений обеспечивается использованием качественного посадочного материала, оптимальным загущением карликовых деревьев ( 3-4 тысячи на гектар), капельным орошением . При выпадение в течении года 850 мм осадков, в Голландии нет ни одного сада без полива. Высокая плотность деревьев в саду привела садоводов к поиску... Новые типы крон появились не в научно-исследовательских учреждениях, а были предложены садоводами - практиками. Наибольшее распространение получили кроны типа «стройное веретено» и «французская ось» . Суть способа формирования стройного веретена состоит в том, чтобы придать дереву выраженное вертикальное направление роста, при этом ограничивая боковое ветвление. Плотность кроны позволяет разместить саженцы на расстоянии 1 метра и добиться хорошего освещения .
Французская ось по эффективности мало уступает стройном веретену, требуя значительно меньших затрат на формирование и обрезку. Формирование проходит практически без применения секатора, путем отгибания ветвей к низу, что ослабляет рост дерева и вызывает раннее плодоношение, ведь вся энергия направлена на рост плодов и образование новых генеративных почек - будущего урожая. Ограничение вегетативного прироста деревьев достигается за счет переноса сроков обрезки на летний период - вторую половину июля. Применяя в садах французскую ось, садоводы добиваются максимальной густоты деревьев на одном гектаре (5700 деревьев на 1 га), получая при этом максимальный урожай с единицы площади, уменьшая нагрузку деревьев урожаем, что позволяет увеличить продуктивный возраст сада. Такие сады являются обычным явлением, и не за границей, а у нас - в Винницкой области, где с 2000 года работают интересные инвестиционные проекты (СП «Лука » и 600 гектарный яблоневый сад «Агро Эталон»). Рядом есть современное перерабатывающее предприятие по производству плодово-ягодных концентратов, из которых в Европе изготавливают соки, продукты детского питания, йогурты и т.д. Украинские почвенно-климатические условия являются идеальными для выращивания сертифицированной органической продукции.
На поддержку и развитие отечественного садоводства правительство направляет немалые средства из бюджета. Работает правительственная программа возмещения расходов на закладку сада и на строительство холодильников с регулируемой газовой средой. Построен оптовый рынок «Столичный», так необходим как потребителям, так и производителям плодоовощной продукции. Приоритетными задачами правительства является строительство крупных сверхсовременных холодильных комплексов, без которых развитие садоводства невозможно.
Получение высоких и устойчивых урожаев плодовых насаждений зависит от умелого и своевременного применения средств защиты против широкого спектра вредителей и болезней растений, потери от которых ощутимо большие.
Насекомые по вредоносности, огромном количестве и широкому распространению занимают первое место среди вредных видов плодовых культур.
Болезни растений также наносят значительный ущерб садоводству. Они проявляются в нарушении нормальных физиологических процессов ( дыхании, ассимиляции, испарении воды) и приводят к замедлению роста, частичном или полном отмиранию тканей, снижению урожайности, а нередко и к гибели всего растения .
Садоводство является отраслью, где использование пестицидов имеет особо интенсивный характер, а негативные явления, связаные с их использованием, такие как развитие резистентности к пестицидам, нарушения агроценоза садов, загрязнения окружающей среды и увеличение остатков пестицидов в плодах, проявляется в наиболее острой форме.
Сегодня, когда далеко не все производители плодоовощной продукции работают в интересах потребителей, вопросы здоровой и безопасной пищи встал очень остро. Плоды и ягоды - не просто продукт питания, а один из основных источников витаминов и других необходимых человеку биологически активных веществ, которые играют важную роль в профилактике многих заболеваний.
Много усилий потратили ученые в поисках безопасных для окружающей среды средств защиты растений. Традиционная стратегия борьбы с вредными организмами начала вытесняться новой, более разумной интегрированной системой защиты растений. Эта система построена на знаниях популяционной динамики живых «цепей» агроценозов, взаимодействия между ними и окружающей средой, а также с учетом требований экологической и санитарно - гигиенической безопасности как для производителей, так и потребителей плодоовощной продукции. Речь идет о применении в производственном процессе безопасных для окружающей среды средств защиты растений. Их действие направлено не на полное уничтожение вредителей как вида, а выборочное - прекращение жизненного цикла развития насекомого на стадии от яйца до личинки, или при переходе личинки от одного возраста к другому, овицидный эффект - из отложенных яиц не возрождаются гусеницы, и эффект стерилизации - самки откладывают нежизнеспособные яйца. Препараты относятся к малотоксичным, не имеют негативного влияния на пчел, окружающую среду и полезную энтомофауну. Последние на отечественном рынке представляет, в частности, компания " Сингента", и производитель, сотрудничая с ней, приобретает право использовать для выращенного урожая международный товарный знак качества "Лучшие продукты - лучшая жизнь" и продавать свою продукцию как экологически чистую.
Вредные насекомые и клещи, как и любые живые организмы могут поражаться болезнями, возбудителями которых являются бактерии, грибы  вирусы. Разработанные учеными компании новые препараты биологического происхождения - относятся к новому классу инсектицидов (натуралиты) с уникальным механизмом действия. Действующее вещество создано из почвенного актиномицета Saccharopolyspora spinosa. Спинозины являются нейротоксинами, которые блокируют передачу нервных импульсов, вызывают нарушение движения и питания насекомых, нервное возбуждение, паралич и гибель. Препарат имеет кишечно-контактный характер действия, быстро всасывается в листья и имеет трансламинарную активность. Его можно использовать в системах органического земледелия.
Необходимо вернуть в сады незаслуженно забытое полезное насекомое - трихограмму - которая является естественным врагом многих вредителей сада и наиболее опасного - плодожорки. Находя яйца вредителя, самка трихограммы прокалывает оболочку яйца и помещает внутрь свое крошечное яйцо. Личинка при благоприятной температуре 25-30 С возрождается через несколько часов и сразу начинает питаться. Развитие личинки длится 8 - 12 дней, и по его окончании взрослое насекомое разрушает оболочку яйца и вылетает наружу.Проходит несколько дней и оплодотворенная самка разыскивает нового хозяина. Так повторяется 9-10 раз за сезон. Желтая плодожорочная и безсамцовая трихограммы приспособлены к жизни в плодовых насаждениях. Оба вида, в отличие от обычной трихограммы, хорошо разлетаются и паразитируют в яйцах бабочек, предпочитая яйцам яблонной плодожорки и листоверток. Плодожорочные виды трихограммы в количестве до 1500 насекомых на одно дерево выпускают в три этапа. Эффективность трихограммы очень высокае, ведь в ее популяциях возрождается 75-90 % самок, которые активно заселяют и уничтожают яйцекладки вредителей сада.
Действенной мерой в борьбе с плодожоркой и применение феромонных ловушек. Путем отлова самцов плодожорки остается неоплодотворенные самки, и, как следствие - нет потомства  вредителя. Хозяйства, которые применяют такие действенные методы защиты, имеют возможность эффективно реализовать свою продукцию.
Положительным примером является отделы экологической продукции в некоторых столичных торговых центрах Украины. А в подмосковных Мытищах открылся первый в СНГ экобазар, где продают продукцию фермерских хозяйств со всего мира. На мытишинский рынок приезжают москвичи и жители Подмосковья  которым небезразлично свое здоровье. Было бы хорошо, если бы на рынке « Столичный» был открыт павильон экологических продуктов, а хозяйства, которые их производят - имели возможность централизованной реализации такой крайне необходимой продукции.
На сегодняшний день уже получено достаточно ценной информации, которая поможет практикам без потерь перейти от традиционных технологий, основанных на чрезмерном использовании синтетических пестицидов.
 
Еко-Гарден
Современное общество, в котором мы живем, - все больше отвергает наличие химических веществ в фруктах и овощах. Масштабное исследование, проведенное в Европе показало, что население считает проблему остатков пестицидов в фруктах и овощах четвертой по счету в списке проблем, угрожающих обществу, после экономического кризиса, загрязнения окружающей среды и болезней. Сегодня 15 стран ЕС - Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Королевство Нидерландов, Норвегия, Румыния, Польша, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания объединили свои усилия и вместе работают над этой задачей. В ответ на многочисленные требования общества о получении фруктов без остатков пестицидов в 2008 году была создана рабочая группа «Стратегия производства фруктов с целью минимизации остатков пестицидов» объединения Европейских научно-исследовательских институтов (Eufrin). Работа этой группы финансируется из специальных фондов стран - участниц. - EFM № 3-4-2013 (51-52). 
       
Одна из главных задач, которую ставит современность перед агропромышленным комплексом - обеспечение человечества качественными продуктами питания. Растения являются источником необходимых человеку питательных веществ и энергии. Качество плодов зависит от технологии их выращивания. Наш выбор сегодня отразится на судьбе будущих поколений.      
         
Мощную химическую нагрузку, что из года в год осуществляется по отношению к земле, можно сравнить с рукотворной катастрофой. Плодородие почвы снижается с каждым собранным урожаем, и этот необратимый процесс нельзя спасти повышенными нормами минеральных удобрений, средств защиты растений, которые более чем на 70 % остаются неиспользованными растениями, загрязняют окружающую среду. Почти три десятилетия назад в категорию запрещенных к использованию попали опасные универсальные пестициды - ДДТ, метафос, но сотни тысяч тонн этих «продуктов» оказались на дне морей и океанов. Экологическая угроза почти отступила, но современное интенсивное земледелие ведет к серьезным негативным последствиям. - «Ужасы некачественных СЗР » Агробизнес сегодня . № 20 ( 243 ), октябрь 2012 , с . 26          
       
Земельные ресурсы рассматривают в обществе как источник получения прибыли. Несоблюдение севооборотов, отсутствие органических удобрений, чрезмерное применение средств защиты растений и минеральных удобрений отрицательно влияют на почвенную микрофлору - живую среду, что призвана давать урожай. Опасным в этом процессе является накопление в продуктах растениеводства нитратов, нитритов, остатков пестицидов, что является причиной возникновения многих тяжелых заболеваний.       
       
Перед учеными встала задача создания устойчивого симбиоза микроорганизмов, способного обеспечивать как питание растений, так и ограничение влияния патогенной микрофлоры. Это непростую задачу решил в 1988 г. японский ученый Теруо Хига, хотя впервые подобные исследования проводились советскими учеными еще в 30-х гг ХХ века. В процессе работы микробиолог исследовал около 3000 видов основных, обеспечивающих почвенную жизнедеятельность микроорганизмов и ему удалось раскрыть неизвестную ранее суть их взаимодействия. В результате Теруо Хига отобрал 86 лидирующих регенеративных штаммов, в совокупности выполняющих весь спектр функций по питанию растений, их защиты от болезней и оздоровления почвенной среды, получивший название ЭМ (эффективные микроорганизмы). 
       
Вместе с созданным Теруо Хига ЭМ- препаратом началась новая эра продуктивного экологического земледелия . Это изобретение вызвало мировой резонанс. Применение новой технологии стало частью национальной политики многих стран и таких высокоразвитых как США, Франции, Германии, Великобритании и др.  Положительные результаты - повышение урожайности, качественные характеристики продукции, сохранения почвенной микрофлоры - лишь краткий перечень преимуществ этой технологии. Страна, пережившая атомную бомбардировку, имеет самый высокий показатель продолжительности жизни - 84 года, и по свидетельствам японских врачей, в ближайшее десятилетие средний возраст жителей Японии достигнет 92 года, а через 25-30 лет будет преодолена планка в 100 лет. Интересен пример независимой Кубы. После распада СССР прекратились и поставки средств защиты растений и кубинцы были вынуждены найти альтернативу ... Сейчас Куба является экспортером органической продукции, и, в частности, в страны Западной Европы.      
Естественная экосистема находится в состоянии подвижного равновесия и характеризуется свойством саморегулирования численности видов растений, животных, микроорганизмов, входящих в ее состав. 
 
Высокую эффективность в борьбе с вредителями и болезнями имеют биологические инсектофунгициды - Гуапсин и Трихофит, разработанные компанией «Защита-Агро». Отечественный препарат Гуапсин создан на штаммах бактерии Pseudomonas aurefaciens, имеет уникальное действие - пагубно влияет на вредителей плодовых, зерновых, овощных и ягодных культур, мобилизует физиологическую активность растений, защищает их от засухи. Растение с помощью только своей корневой системы не может взять из почвы необходимые элементы питания и влагу, хотя в почве они есть, но может производить сахара. Соединившись через клетки корневой системы растений, растения и грибы образуют грибо-корень - микоризу. Как известно, площадь поглощающей поверхности микоризообразующих грибов в сто раз превышает поглощающую поверхность корня растения. Грибы получают от растений продукты фотосинтеза для своего развития, а взамен отдают воду и превращенные в доступную форму питательные вещества. Благодаря растительному гормону - индолилоцтвий кислоте, которую продуцируют бактерии - растения получают дополнительное питание из ранее недоступных соединений почвы. За счет этого корневое питание растений увеличивается в 15 раз. Бактерии aurefaciens фиксирующие атомарный азот, усиливая накопление биологических азотных удобрений.  
 
Инсектицидное действие Гуапсина направлено на подавление секреции пищеварительных ферментов путем уничтожения микрофлоры кишечника вредителя. Препарат успешно зарекомендовал себя в борьбе с такими вредителями: в садах - тля, долгоносики, букарка, казарка, плодожорка, вишневая муха, бурый клещ, яблонная и плодовая моль, на ягодниках - смородиновый почечный клещ, смородиновый моль, листовая галлица, тля, листовертка, земляничный листоед, на зерновых - хлебный клоп, пшеничный трипс, клоп-черепашка.    
 
Биологический препарат Трихофит производится на основе грибов Trichoderma и водной суспензии бактерии Pseudomonas . По своей природе Триходерма является грибом- антагонистом. В борьбе за жизненное пространство он заселяет грибницы грибов - паразитов, которые являются для него питательной средой, размножается и активно продуцирует антибиотики, которые подавляют развитие фитопатогенов. Уничтожая грибковые заболевания в почве и растениях, антибиотики блокируют развитие опасных болезней почвы - фузариоза, корневые гнили, аскохитоза, макроспориоза, фитофтороза.  
 
На сегодняшний день уже получено достаточно ценной информации, которая поможет практикам без потерь перейти от традиционных технологий, основанных на чрезмерном использовании синтетических пестицидов. Большое количество аграриев уже выращивают полноценную высоколиквидную продукцию, спрос на которую стремительно растет.
Иногда трудно удержаться, чтобы не купить заморский персик или нектарин. От восторга внешним видом чувство безопасности за собственное здоровье, или здоровье своих близких становится отсутствующим.
Если бы пестициды не имели негативного влияния на организм человека, то проблема их остатков в плодах не была бы такой актуальной, какой она является в странах Европейского Союза (подробнее в статье «Экология - наше будущее»).           
За высокие вкусовые качества плоды персика называют "пищей Богов". Его исторической родиной является Китай, где его начали культивировать за 2000 л. до н.э. По Великому шелковому пути он попал в Персию, а затем - в 1-2 ст. нашей эры персик появился на южном побережье Крыма. С 12 в. персик появляется на Закарпатье.          
Весомый вклад в изучение этой культуры внес Лев Платонович Симиренко, начав селекционную работу с ним, в Никитском ботаническом саду. В Млиевской помологической коллекции с 1888 по 1919 ученый собрал и исследовал 250 сортов персика и более 30 сортов нектарина.   
Трагические события 1920 года не дали ученому реализовать свой талант, подарить человечеству плоды невероятной красоты и вкуса. Вместо признания особых заслуг перед обществом, имя ученого последовательно стирали из человеческой памяти, не оставив и следов его уникальной коллекции ...
Неутомимый труд селекционеров ведущих стран дали миру сорта с отличными вкусовыми качествами, толерантностью к болезням, высокой зимостойкостью и, надлежащую оценку со стороны государства.       
Серия персиков «Flamin fury» Пола Фридея с Мичигана, и его брата Джима Фридея из Нью Джерси в ноябре 2010 года Национальным Советом США по садоводству признана достижением американского народа и гордостью нации. Плоды звездной коллекции Джима Фридея «Stars series» реализуются конвейером с июля по октябрь. 60% сортов серии «Flamin fury» и «Stars series» защищены патентами. Важно знать что охрана патентных прав в США длится 17 лет, а в Украине - 35..! После указанного срока сорта становятся общедоступными. Благодаря ученым США и Канады мы имеем возможность насладиться изысканными плодами персика из своего сада.          
С изменением климата эта нежная культура стремительно осваивает северные районы - Киевскую и Житомирскую области.        
Отсутствие персиковых садов в Украине положительно используют садоводы Греции, Италии, Испании. Их везут к нам недозрелыми, зелеными, а процессы накопления моносахаров, образования пектина в рано сорванных плодах персика нарушается. Плоды персика что созревают в естественных условиях и собираются в оптимальные сроки, чрезвычайно полезны, так как содержат значительное количество фруктозы, которая легко усваивается организмом (не требует инсулина для ее расщепления) и пектинов, связывающих вещества чрезвычайной токсичности кетоноиндольнои группы (токсины старения ) и В-радионуклиды, и выводят их из организма. Итак, покупая импортные дары солнца, мы не только тратим деньги на ветер, но и преждевременно стареем.             
Многие садоводы уже применяют отечественные биологические средства защиты растений. Эффективность от их использования поражает своей простотой, ведь в мире бактерий, к которым относятся возбудители болезней, есть бактерии-хищники, для которых первые являются питательной средой (подробнее в статье «Экология - наше будущее»). Кроме того, бактерии Pseudomonas aurefaciens пагубно влияют на микрофлору кишечника вредителей, вызывая их гибель. Гуапсин, что является инсекто-фунгицидом, имеет еще одно уникальное свойство - останавливает рост льдообразующих бактерий Pseudomonas siringaе, которые являются возбудителями монилиоза и других опасных болезней плодовых. В арсенале фирмы «Защита-Агро» есть проверенный временем Трихофит, что кроме фунгицидной, имеет еще и обеззараживающее действие. Уничтожая грибковые заболевания в почве и растениях, бактерии Триходерма продуцируют антибиотики, блокирующие развитие опасных болезней почвы - фузариоза, корневой гнили, аскохитоза, макроспориоза, фитофтороза. Начато производство био-фунгицида широкого спектра действия - Сезар. Био-препарат обладает уникальными свойствами - стимулирует рост и развитие растений, укрепляет их иммунную систему, улучшает качество продукции растениеводства.           
Уберечь сад от ранне-весенних заморозков поможет жидкое органическое удобрение «Риверм», которое образует ионную цепочку от корневой системы к поверхности растения, которая не дает кристаллизоваться молекуле воды и предотвращает разрыв оболочки клетки. Чтобы улучшить качественные характеристики почвы, при посадке сада используют цеолит - минерал-сорбент вулканогеноосадочного происхождения. Цеолит имеет богатый состав микроэлементов, является резервуаром воды, при поливе он будет впитывать влагу в себя, а затем постепенно в необходимых количествах отдавать растениям (1 кг цеолита способен впитать около 700 мл. воды). Также этот минерал препятствует накоплению в растениях токсичных веществ (нитратов, радионуклидов), тяжелых металлов, что очень важно для выращивания экологически чистых продуктов. Благодаря пористому строению цеолита повышаются аэрационные свойства почвы, земля становится воздухопроницаемой. Цеолит ускорит укоренения саженцев и обеспечит развитие крепкой корневой системы.         
И все же персиковые сады в Украине есть. Начиная с 2006 по 2013 годы 2-4-гектарные площади персиков были посажены в нескольких районах Львовской области. Это сады с современными сортами канадской и американской селекции гарантируют ежегодное плодоношение, ведь зимы в Канаде строже, чем в Украине. Практика показывает, что проблем со сбытом не возникает, ведь рядом оптовый рынок «Шувар», а привезенные из-за границы плоды этой группы вовсе не составляют конкуренции.
Підприємство ТОВ «АФ «ТОРА» засновано в 1995 році і почало свою діяльність з виконання будівельно-монтажних і сервісних робіт, пов’язаних з сепараторами серії БЦС. Отримавши досвід в ремонті та обслуговуванні даних сепараторів, наша організація стала розширювати свій інтелектуальний потенціал і материально-технічну базу виробництва.
У 2002 році підприємство стало власником площ , які дали можливість здійснити повний цикл робіт з виробництва сепараторів серії БЦС, норій різної продуктивності, а також повного ассортименту вузлів, деталей і запчастин для устаткування, що випускається. На сьогоднішній день підприємство володіє повним пакетом технічної та нормативної документації. Було проведено комплекс заходів щодо сертифікації обладнання, що дозволило нам проводити експортні операції в країни СНД.
ТОВ «АФ «ТОРА» має стабільно зростаюче коло потенційних замовників, з якими нас зв’язують не тільки комерційні але і дружні відносини. Нашими постійними замовниками є не тільки фермерські господарства, а й великі агропромислові холдинги.
Запрошуємо і ВАС приєднатися до кола наших партнерів.
 
                     
Производство мешков или как они еще называются, мягких контейнеров, из полипропилена не потребует никаких сложных технических процедур, так что статья будет не совсем о том, как их делать. Статья будет о том, какими принципами руководствуемся мы, когда делаем биг-беги, мешки, вкладыши и другую продукцию Для нашей компании главным принципом, при изготовлении биг-бэгов, является качество материалов которые используются. Мы работаем только с проверенными поставщиками полипропиленовой и полиамидной продукции. Нить для швов биг-бега используется из того же материала, что и сам мешок. Швы у мешка оверлочные, что позволяет биг-бегу выдерживать вес до 1000кг. Оверлок позволяет визуально сгладить мешок. Так же, существует технология для мелкодисперсных продуктов (пудра, крахмал, мука, порошкообразные материалы и др.) уплотнение швов - антипыль. для предотвращения потери качества и количества продукции при транспортировке биг-бегами либо мешками. И в этом случае, при выборе наших биг-бегов есть вариант выбора, одинарное уплотнение, двойное и тройное уплотнение биг-бегов, что действительно поможет сохранить вашу продукцию. В общем, выбирая нашу компанию, Вы получите действительно тот продукт, который хотите.
Сорта доктора сельскохозяйственных наук, селекционера Цуркану Ивана Петровича
Кишиневский. Дерево средней силы роста, с округлой кроной; в вегетацию вступает на две неделе позже по сравнению с рано распускающимися сортами. Тычиночные и пестичные цветки зацветают одновременно. Сорт самофертилен. Плоды средней величины, средняя масса одного ореха около 10 г.

Форма плода кругло-продолговатая, вершина — слегка заостренная, основание круглое. Скорлупа тонкая, рыхлая, поверхность гладкая, блестящая, соломенно-желтого цвета, легко раздавливается. В месте соединения створок образует небольшие ребра. Ядро белое, покрыто тонкой кожицей светло-желтого цвета, маслянистое, вкусное, содержит более 66% жира. Ядро составляет около 50% массы плода и легко отделяется целиком.

Сорт отличается высокой зимостойкостью, ежегодным, хорошим плодоношением, незначительно поражается бурой пятнистостью.

Костюженский. Дерево среднерослое с густой, плоскоокруглой кроной. Цветет рано, тип цветения протерандричный. Тычиночные цветки цветут на 10-12 дней раньше пестичных. Лучшим опылителем является сорт Скиноский. Плоды крупные (14,5 г), почти округлой формы, одномерные, слаборебристые. Вершина плода почти округлая, тусклая, светло-коричневого цвета, средней плотности. Ядро отделяется целиком, имеет белый цвет с желтоватым оттенком, покрыто тонкой соломенно-желтого цвета пленкой. Удельный вес ядра от массы плода — более 50%, содержит 70% жира. Сорт отличается повышенной устойчивостью к морозам, незначительно поражается бактериозом, хорошо плодоносит. Орехи высокого товарного качества.

Скиносский. Дерево средней силы роста, с округло-удлиненной кроной. Цветет в ранние сроки, тип цветения протогеничный. Пестичные цветки зацветают на 7 дней раньше тычиночных. Лучшим опылителем является сорт Костюженский. Плоды крупные (12,5 г), яйцевидной формы. Вершина плода слегка продолговатая, основание закругленное. Скорлупа средней толщины и плотности, ровная, желто-серого цвета.

Ядро большое и хорошо заполняет внутренность ореха. Оно составляет 50% веса плода и содержит 69,7% жира. От скорлупы ядро отделяется легко, целиком. Цвет кожуры ядра соломенно-желтый. Дерево отличается достаточной зимостойкостью, хорошо плодоносит, однако в годы с повышенной влажностью незначительно поражается бурой пятнистостью.

Коржеуцкий. Дерево средней силы роста, с округло-пониклой кроной, средней густоты. Цветет в ранние сроки, обычно в конце апреля. Тип цветения протогеничный. Пестичные цветки цветут на 5-6 дней раньше тычиночных. Лучшие опылители — сорта Костюженский, Каларашский.

Плоды сравнительно небольшие, средняя масса одного ореха — около 10 г. Форма плода цилиндрическая — элонгата. Вершина плода слабовытянутая, основание плоское. Скорлупа тонкая, рыхлая, поверхность гладкая или слабошероховатая, блестящая, беловато-серого цвета. Ядро белое, покрыто кожицей кремового цвета, легко отделяется целиком. Удельный вес ядра 48-50% в нем содержится 67,5% жира.

Сорт отличается повышенной зимостойкостью, стабильно-высокой урожайностью. При должном агротехническом ухода за деревом, части плодов образуют грозди (по 7-15 штук вместе).

Каларашский. Дерево сильнорослое, с высокоокруглой, густой кроной. Цветет в средние сроки. Тип цветения протерандричный. Тычиночные цветки зацветают на 5-7 дней раньше пестичных. Лучшим опылителем является сорт Скиносский.

Плоды крупные. Средняя масса одного ореха колеблется от 15 до 19 г. Форма орехов круглая, слабо ребристая. Вершина слегка округлая, основание плоское. Скорлупа средней толщины, плотная. Ядро большое, при разбивании ореха отделяется целиком. Цвет пленки ядра соломенно-желтый. Ядро маслянистое, очини вкусное, составляет около 50% веса ореха, в нем содержится около 68% жира.

Дерево отличается средней зимостойкостью, хорошим ежегодным плодоношением. В годы с повышенной влажностью поражается бурой пятнистостью.

Казаку. Дерево сильнорослое, с высокоокруглой, густой кроной. Сорт протогеничный. Пестичные цветки зацветают на 6-7 дней раньше тычиночных. Лучшими опылителями являются сорта Костюженский и Каларашский.

Орехи средней величины (более 10 г), цилиндрической формы. Вершина плода слегка выпуклая, основание плоское. Скорлупа средней толщины, плотная, светло-желтого цвета, гладкая, ребра слабо выражены. Ядро белое, хорошо заполняет внутренность плодов, составляет около 60% от их массы. Цвет кожицы ядра соломенно-желтый.

Дерево отличается устойчивостью к низким температурам и болезням.

Когылничану. Дерево средней силы роста, с округлой кроной. Отличается ранним вступлением в плодоношение и быстрым нарастанием урожайности. Сорт протогеничный. Лучшим опылителям являются сорта Костюженский и Каларашский. Плоды крупные, цилиндрической формы. Вершина плода слегка заостренная, основание плоское. Скорлупа тонкая, крепкая, гладкая, соломенно-желтого цвета. Ядро большое, хорошо отделяется целиком, составляет 48-50% от веса плода. Дерево ежегодно хорошо плодоносит.

Сорта доктора биологических наук, селекционера Команич Ивана Георгиевича
Сорт Кодрене. Сорт сильнорослый. Требует плодородные, глубокие, легкие почвы. Высокоустойчив к морозам, переносит низкие температуры в -32 °С и даже -35 °С без особых повреждений. Устойчив, также, к антракнозу и к вредителям. Распускание почек наступает на 4-5 дней позже по сравнению с сортами средних сроков распускания. Цветение женских цветков наступает в конце апреля — начале мая. Тип цветения — протогеничный, разница составляет 1-4 дня. Женские цветки появляются в ещё не полностью раскрывающихся почках, что в определенной мере, защищает их от весенних заморозков.

Плодоношение — обильное и регулярное, тип плодоношения терминально-промежуточный то есть из терминальной почки и 1-2-3 боковых. Продукция довольно однородна.

Орехи крупные, шов створок крепко спаян, мало выражен, поверхность сравнительно гладкая, скорлупа относительно тонкая, раскалывается легко, ядро извлекается целиком или половинками, имеет привлекательный вид. Сорт районирован в 2005.

Габитус. Дерево сильнорослое, в возрасте 30 лет достигает 10 м высоты, имеет величественный вид, листва богатая, темно-зеленого цвета, листочки большие, широкоэллиптические, штамб прямой, цилиндрический. Крона — шаровидная, раскидистая, средней густоты. Скелетные ветви — толстые, сильные, хорошо консолидированы на стволе, угол отхождения большой, кора серого цвета.

Однолетние побеги — толстые, здоровые, 30-50 см в длине, коричнево-желтоватого цвета, с продольными чечевичками. Мужские соцветия — толстые, 10-12 см в длине, многочисленные. Женские цветки — собраны по 2-3 на толстой цветоножке.

Плод — орехи крупные, длина — 39,3 мм, ширина — 33,1 мм, толщина — 37,7 мм, масса одного ореха — 13,3 + 0,85 г, однородность СV=14%. Форма — широкояйцевидная, с мало-выступающим пестичным кончиком, основание округленное. Эндокард — сравнительно тонкой, 1,4 мм толщины, раскалывается легко, шов створок крепко спаян, маловыражен, педункулярное отверстие средней величины, хорошо закрыто проводящими пучками, коричнево-беловатого цвета. Ядро — полное, с широкими тупыми извилинами, извлекается целиком или половинками, составляет 50% от массы ореха, кожица ядра тонкая, коричнево-желтоватого, приятного вкуса, содержит 69,5% сырого жира.

Созревание плодов — 20-25 сентября. Достоинства — хорошие показатели по основным хозяйственно-ценным признакам, особенно высокая устойчивость к зимним морозам и весенним заморозкам.

Сорт Лунгуиеце. Сорт сильнорослый, не требует каких-либо особых условий. Хорошо растет на легких глубоких почвах. Высокоустойчив к зимним морозам, переносит температуры в -32 °С и даже -35 °С без особых повреждений. Устойчивость антракнозу (марсониозу) оценивается как высокая.

Распускание почек наступает в приблизительно в середине апреля. Тип цветения — протандричный, разница составляет 2-5 дней. Плодоносит обильно и регулярно, орехи расположены по 2-3 на длинной плодоножке. Тип плодоношения — терминально-промежуточный из верхушечной почки и 1-2 боковых. Орехи выше средней величины, однородные, овально — продолговатой формы, поверхности гладкая, скорлупа тонкая, разбивается легко, имеют привлекательный вид. Ядро полное, хорошо заполняет полости ореха, извлекается целиком, и также имеет привлекательный вид. Сорт районирован в 2005 г.

Габитус. Дерево большое, в возрасте 30 лет достигает 10,5 м высоты, выглядит величественно. Листва богатая, ярко-зеленого цвета, листочки эллиптические. Штамб прямой, цилиндрический.

Крона — широкопирамидальная, средней густоты. Скелетные ветви — толстые, сильные, угол отхождения не очень большой, на периферии-разветвленные, крона серая. Однолетние побеги — относительно тонкие, 40-45 см в длине, ярко — коричнево цвета, с маленькими продольными чечевичками. Мужские соцветия — средней толщины, 10-14 см в длине. Женские цветки — собраны по 1-3 вместе на длинной сравнительно тонкой цветоножке.

Плод средней или выше средней величины. Длина — 43,2 мм, ширина — 33,1 мм, толщина — 34,6 мм, масса одного ореха — 11,3 + 0.72г, однородность — CV=17%. Форма — овально-продолговатая, с выступающим пестичным кончиком, основание округленное. Эндокард — тонкий, 1,3 мм в толщине, разбивается легко, поверхности гладкая, шов створок хорошо спаян, мало выражен, педункулярное отверстие маленькое, хорошо закрыто высохшими проводящими пучками, желто-коричнево цвета.

Ядро — полное, малоизвилистое, извлекается легко целиком, составляет 50,0% от массы ореха, приятного вкуса, красивое, содержит 70,0% сырого жира, 15,9% белков, 4,72% углеводов, кожица ядра тонкая, светло-коричнево-желтоватого цвета.

Созревает — 15-20 сентября. Достоинства — хорошие показатели по основным хозяйственно — ценным признакам.

Сорта кандидата сельскохозяйственных наук, селекционера Жадана Виктора Маркияновича
Песчанский. Дерево средних размеров, крона округлой формы, средней густоты. Угол отхождения ветвей близкий к прямому, ветви располагаются довольно редко. Кора штамба и скелетных ветвей слаботрещиноватая.

Ветви средних размеров, прямые, коричневого цвета. Листья продолговатые, матовые, черешок среднего размера, край листа ровный. Цветки средние, кувшинообразные, розоватые.

Тип цветения протогинический. Сроки цветения женских цветков 27 апреля — 12мая, что дает возможность уйти от ранневесенних заморозков. Сорт частично самофертилен, лучшие опылители: Казаку, Скиносский, Когылничану, Бричанский.

Плоды средних размеров, округло-овальной формы без ребер.

Скорлупа тонкая, плотная, незначительно шероховатая, матовая.

Ядро кремового цвета, плотное. Выполненность ядра 85%. Отделяемость ядра лёгкая, выход ядра выше 69%. Пригоден для механизированного извлечения ядра. Отличается исключительно приятным десертным вкусом, соломенно-желтой окраской плодов придающей им хороший товарный вид. Сорт универсальный, пригоден для переработки и для употребления в свежем виде. Сроки уборки 3 декада сентября — 1 декада октября.

Сорт засухоустойчивый, жаростойкий, зимостойкий, при -30 °С, подмерзали только верхушки невызревших побегов. Периодичность плодоношения не выражена. Устойчивость к марсониозу выше средней.

Бричанский. Дерево средних размеров, крона средней густоты. Угол отхождения ветвей близкий к прямому. Кора штампа и скелетных ветвей слаботрещиноватая. Ветви средних размеров, коричневого цвета. Листья средние, продолговатые, темно-зелёного цвета, матовые, край листа ровный.

Цветки средние, кувшинообразные, розовые. Тип цветения протогинический. Сроки цветения женских цветков 27 апреля — 5 мая. Сорт частично самофертилен, лучшие опылители: Песчанский, Реченский, Кишиневский, Скиносский.

Плоды средних размеров, яйцевидной формы без ребер.

Скорлупа тонкая, плотная, гладкая. Окраска плода песочно-желтая. Ядро кремового цвета, плотное. Выполненность ядра 85%. Отделяемость ядра лёгкая, выход ядра выше 55%. Отличается высоким товарным видом орехов. Сорт универсальный, пригоден для переработки и для употребления в свежем виде. Сроки уборки 2 декада сентября. Сорт засухоустойчивый, жаростойкий, зимостойкий, при -30 °С, повреждений не наблюдалось. Периодичность плодоношения не выражена. Устойчивость к марсониозу выше средней.

Фалештский. Дерево средних размеров, крона шаровидная. Ветви отходят почти под прямым углом. Кора штамба и скелетных ветвей слаботрещиноватая. Ветви средних размеров, прямые, коричневого цвета. Листья эллипсовидные, матовые, темно зеленого цвета, черешок среднего размера, край листа ровный. Цветки средние, кувшиновидные, розоватые.

Тип цветения протогинический. Сроки цветения женских цветков растянутые — 25 апреля — 10 мая. Опылители: Казаку, Яргаринский, Песчанский, Когэлничяну. Плоды средних размеров, округленной формы без ребер. Скорлупа тонкая, плотная, почти гладкая. Ядро кремового цвета. Выполненность ядра 85%. Отделяемость ядра лёгкая, выход ядра выше 61%.

Отличается хорошим качеством и товарным видом, высокой урожайностью и отсутствием периодичности.

Сорт универсальный, пригоден для переработки и для употребления в свежем виде. Сроки уборки 3 декада сентября — 1 декада октября. Сорт засухоустойчивый, жаростойкий, зимостойкий, при -30,5 °С повреждений не наблюдалось. Незначительно поражается марсонией. Повреждения вредителями не наблюдается.

Реченский. Дерево среднеростущее, крона редкая, округленная. Угол отхождения ветвей близок к прямому, расположены редко. Кора штамба и скелетных ветвей слаботрещиноватая. Побеги средние, прямые коричневого цвета. Листья средние, элипсовидные, матовые, темно зеленого цвета, гладкие.

Цветки средние, розоватого цвета без запаха. Тип цветения протогинический. Сроки цветения женских цветков конец апреля — первая половина мая. Сроки сьёма плодов середина сентября. Опылители: Кодрене, Казаку, Скиноссий, Бричанский.

Плоды одномерные, цилиндрической формы без ребер. Скорлупа тонкая, гладкая, светло-коричневого цвета. Ядро кремового цвета, плотное. Выполненность ядра 85%, количество жира в орехе 65,4%. Отделяемость ядра лёгкая, выход ядра выше 56%. Отличается хорошим качеством и товарным видом а также ежегодном плодоношениям.

Сорт универсальный, пригоден для переработки и для употребления в свежем виде, а также для кондитерских изделий.

Сорт засухоустойчивый, жаростойкий, зимостойкий, при -30,5 °С повреждений не наблюдалось. В годы с влажным летом возможно незначительное поражение марсоний. Повреждения вредителями не наблюдается.

Яргаринский. Дерево средних размеро. Ветви отходят под углом 60-90 градусов. Крона редкая, округлая. Кора штамба и скелетных ветвей слаботрещиноватая. Побеги средние, прямые, бурые. Листья эллипсовидные, матовые, гладкие, темно-зеленого цвета. Цветки средние, кувшинообразные, ароматные. Тип цветения — протогинический. Сроки цветения женских цветков с 1-15 мая. Опылители: Бричанский, Песчанский.

Плоды среднего размера. Форма — продолговатый без ребер. Твердость скорлупы средняя, светло-коричневого цвета, отделяемость кожуры — средняя. Ядро кремового цвета. Выполненность ядра 80%. Отделяемость ядра легкая, выход ядра выше 51%. Отличается от наиболее перспективного местного районированного сорта ежегодной большой урожайностью.

Сорт десертный, пригоден для переработки и для употребления в свежем виде, а также для кондитерских изделии. Сроки уборки плодов 10-25 сентября. Сроки потребления плодов вторая декада сентября — в течение 1-2 лет. Сорт засухоустойчивый, жаростойкий, при низких температурах повреждения не наблюдаются. В годы с влажным летом возможно незначительное поражение марсоний. Повреждения вредителями не наблюдается.
Вашему вниманию представляем доработанную вторую версию детальной торговой карты орехом по всем ведущим странам мира за 2014/2015 год. Карта составлена при поддержке INC International Nuts&Dried Fruit.

Краткие выводы:

Производство: мировое производство орехов в 2014/15 составило 3,5 млн тонн — на 5,4% больше по сравнению с предыдущим сезоном.

Торговля: глобальная торговля орехом в 2013 г. увеличилась на 36% по сравнению с 2012 годом.

Потребление: в 2013 году мировое потребление орехов достигло почти 3,5 млн тонн.

В целом в течении последнего десятилетия наблюдается сохранение тенденции к росту потребления ореха в мире, достигнув объеме в денежном эквиваленте в $33 706 млн в 2014 году.
Полную версию в большом размере скачивайте по ссылке внизу.
Для того, чтобы изменить целевое назначение земельного участка, которое находится в вашей собственности, необходимо:

Шаг 1: Обратиться в землеустроительную организацию и заказать изготовление проекта землеустройства для отвода земельного участка с заменой ее целевого назначения.

Внимание! Разработка проекта землеустройства для отведения земельного участка частной собственности, целевое назначение которой изменяется, не требует получения разрешения никаким органом власти. Договор между собственником земельного участка и землеустроительной организацией является единственным основанием для разработки проекта.

Важно знать! Исполнителем работ в выбранной вами землеустроительной организации может быть только лицо, которое имеет сертификат инженера-землеустроителя. Перечень таких лиц размещен на официальном сайте Госземагентства по адресу www.land.gov.ua (подраздел Государственный реестр сертифицированных инженеров-землеустроителей раздела Лицензирование и сертификация). Без наличия такого сертификата у исполнителя работ проект землеустройства будет считаться недействительным и государственная регистрация земельного участка произведена не будет.

Шаг 2: Договоритесь с землеустроительной организацией о стоимости, строках выполнения работ и заключите соответствующий договор. Будьте внимательными при составлении договора. Обязательно полностью прочитайте проект договора, а если какой-то из пунктов вам не ясен — обратитесь за помощью к специалисту (или соседу, родственнику, знакомому). Типовый договор, составленный по форме, утвержденной Кабинетом Министров Украины, вы сможете найти на Земельном портале Украины www.zem.ua.

Обратите внимание на то, чтобы в договоре были указаны конкретные строки выполнения работ. Строк выполнения работ согласно законодательства не может превышать 6 месяцев. Землеустроительная организация должна согласовать разработанный проект землеустройства с уполномоченными органами власти, а также в установленных законодательством случаях получить заключение государственной землеустроительной экспертизы.

Шаг 3: Обратитесь к государственному кадастровому регистратору в территориальном (районном, городском) органе Госземагентства с заявлением о внесении изменений в ведомости о земельном участке. Если другое не предусмотрено договором о разработке проекта, в этот орган кроме вас также может обратиться землеустроительная организация.

К заявке прилагается:

разработанный и согласованный уполномоченными органами проект землеустройства относительно отведения земельного участка в бумажном виде и в форме электронного документа, а в случае, если относительно проекта проводилась государственная экспертиза — также оригинал позитивного решения этой экспертизы;
документ, который удостоверяет оплату услуг по ведомостей в Государственный земельный кадастр.
Поданное вами заявление на протяжении 14 дней должно быть рассмотрено государственными кадастровым регистраторов и, если поданные документы составлены верно, ведомости относительно изменения целевого назначения вашего земельного участка будут внесены в Государственный земельный кадастр.

Шаг 4: Обратитесь в орган, уполномоченный принимать решения об изменении целевого назначения земельного участка, с ходатайством об утверждении проекта. Таким органом в пределах населенных пунктов является соответствующий сельский, поселковый, городской совет, а за пределами населенных пунктов — соответствующая местная государственная администрация.

Важно знать! Отказ органа власти в изменении целевого назначения земли должен быть вмотивированым и содержать ссылки на основание отказа. Такими условиями могут быть:

несоответствие запроектированного целевого назначения требованиям закона или принятым в соответствии с ним нормативно-правовых актов;
несогласованность целевого назначения земельного участка требованиям утвержденной градостроительной документации или документации по землеустройству.
Шаг 5: Заверенную копию решения уполномоченного органа власти об утверждении проекта и изменении целевог
Перед началом закладки орехового сада необходимо выполнить ряд обязательных мероприятий. Во-первых, собрать максимум информации о данном бизнесе; во-вторых, посчитать экономику; в-третьих, обратиться к специалистам для составления проекта орехового сада. Николай Федорович Киктенко, который с 1988 возглавляет Gospodarul-Rediu, поделился информацией о минимальном объёме исходных данных, необходимых для компетентного заключения о пригодности участка для посадки сада ореха грецкого.

Итак, для компетентного заключения о пригодности участка для посадки сада ореха грецкого необходимо собрать:

Климатические характеристики: 1- ый этап

Среднегод. тем-ра, и абсолютный минимум за последние 30 лет;
Макс. тем-ра самого теплого месяца;
Мин.тем-ра самого холодного месяца;
Сумма активных температур (сумма температур, превышающая 10 °С);
Продолжительность безморозного периода (дней);
Количество осадков среднегодовое и по месяцам;
Господствующее направление ветров ( особенно в весенний период);
Дата 1-го осеннего заморозка;
Дата последнего весеннего заморозка;
Гидротермический коэффициент.
Характеристики почв: 2-ой этап

Уровень залегания грунтовых вод;
Содержание гумуса суммарное и по горизонтам;
Водопоглощающая и водоудерживающая способность почвы;
Содержание карбонатов (общее кол- во, из них активных);
Содержание элементов питания;
РН-почвы;
Гранулометрический состав (механический состав) почв.
Привитые саженцы грецкого ореха. ФОТО.

Наша компния предлагает своим клиентам сортовые саженцы грецкого ореха,Молдавский,Французских,Украинских сортов.

Орех – привлекает как продукт очень многих, а точнее ни кого не оставляет равнодушным.

Поначалу многие хотят посадить саженцы ореха и вырастить дерево или деревья на будущее, а потом не долго думая добавляют, хотелось бы и орешков побольше да повкуснее… а дальше и сад который будет давать доход и не только тому кто садит, а детям и внукам… И так буквально за пять минут разговора от желания посадить саженцы ореха приходим к тому, что наше желание – Ореховый промышленный сад! Который должен окупить все вложения побыстрее, приносить ежегодную прибыль, давать продукцию,востребованную на мировых рынках. Обеспечить инвестора, его детей, внуков и правнуков….

И все это на сегодняшний день реально!

Результаты изучения показывают, что местные сорта хорошо приспособлены к почвенно-климатическим условиям страны, высоко продуктивны, дают орехи высоких товарных качеств.
Рекомендуемые для производства сорта позволяют создать конвейер для механизированого сбора орехов, в течении продолжительного времени.Нашими партнерами являются сертифицированные питомники Молдовы,Украины,Франции,Турции,США.

1.Питомник компании «A.M.G. KERNEL»,в Молдове существует с 2003 года- и специализацией его является выращивание привитых,высококачественных районированных саженцев грецкого ореха. Местонахождение питомника в лесостепной климатической зоне на севере Молдовы,с имеющимися плодородными почвенными покровами и защитой от ветра.
Ежегодно на производстве прививается 280-350 тысяч саженцев ореха,яблони,миндаля,фундука.
Площадь питомника 50 га, что обеспечивает оптимальное размещение всех его отделений, в том числе маточно-семенных и маточно-черенковых садов, школы сеянцев и школы саженцев с соответствующими севооборотами.

Питомник располагает современной прививочной мастерской, помещениями для временного хранения черенков привоя, сеянцев подвоя и саженцев, машинами и агрегатами, для выполнения на высоком технологическом уровне всех работ в отделениях питомника.

2.Еще один из наших партнеров известный всем ореховодам Николай Федорович Киктенко,и его фермерское хозяйство "Gospodarul-Rediu" ООО - 1988, с реорганизацией предприятия в 1998 году.

Площадь земли обрабатываемого "Gospodarul-Rediu" 320 га, в т. ч.:

300 га - аренда;
20 га - собственной земли;
Производство привитых ореховых саженцев производится при научном сопровождении ведущего специалиста ореховода Республики Молдова, доктора сельскохозяйственных наук, Цуркана Ивана Петрововича – автора лучших сортов молдавского грецкого ореха.Лицензированный ореховый питомник с 40 летним опытом,в производстве саженцев грецкого ореха
"Gospodarul-Rediu" OOO,предлагает к реализации саженцы грецкого ореха,сортов районированных в Украине и Молдове.Руководитель с/х предприятия "Gospodarul Rediu" Николай Киктенко участвовал в форуме "Перспективные направления плодоовощного бизнеса: промышленные ореховые сады-2008", прошедшем в декабре 2008 года в г. Киев, на котором (1) была представлена экспозиция с продукцией питомника (саженцы, плоды и фотографии) и (2) сделал доклад на тему "Перспективы интродукции Молдавских сортов грецкого ореха районировнных в Украине".Ореховый питомник расположен в северной зоне Р. Молдова, где почвенно-климатические условия идеальны для выращивания грецкого ореха. Морозные зимы, когда температура воздуха падает до -32-36 0С здесь не редкость. Таким образом, сама природа создала идеальные условия для селекции морозоустойчивых форм грецкого ореха.Сорта гр. ореха производимые нами являются морозоустойчивыми, высокоурожайными, устойчивыми к болезням. Выход ядра превышает 50%. Ядро – серебристое, медово-желтое, янтарное, приятного специфического вкуса, легко извлекается целым. Плоды имеют хороший товарный вид

Ореховые сады это вековой бизнес, плоды которого суждено вкушать Вашим внукам и правнукам, суета и спешка здесь не уместны. Принимая решение о солидных инвестициях, для начала приезжайте к нам и посмотрите, в живую, как правильно начать дело, это убережет Вас от дорогостоящих и трудноисправимых ошибок.УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ.Наша команда готова предложить своим клиентам следующие виды услуг:

- Консультационные услуги по организации данного вида бизнеса с участием агрономов из питомников а так же возможность поездок непосредственно в питомники на конференции по ореховодству.

-Подготовка земли перед посадкой сада.

-Услуги по разбивке орехового сада.

-Поставка качественного посадочного материала.

-Посадка орехового сада.

-Организация полива и поставка оборудования.

-Организация защиты сада от различных видов грызунов и птиц.

-Технологическая защита орехового сада.

-Обрезка сада.

-Проект сада.

ინფორმაცია ჩვენს მომხმარებელს საქართველოში.ჩვენი კლიენტების 'საქართველოს, გთავაზობთ მიწოდების ნამყენი ნერგების შემდეგი ჯიშები.
Franket, Fernor, Ferzhan Lara, Melanez აგრეთვე წაბლი.
ასევე შესაძლებელია მიწოდების ინტენსიური ჯიშების მოლდოვის Selek, რომელიც წარმოდგენილი ჩვენს საიტზე.
რაც შეეხება მიწოდება და რჩევა შეძენის კაკლის ნერგები, დარეკეთ

Viber +38099 532 14 81

ჩვენი გუნდი მზად არის შესთავაზოს მომხმარებელს შემდეგ მომსახურებას:

- საკონსულტაციო მომსახურება ორგანიზაცია ამ ტიპის ბიზნეს საშემოდგომო საბავშვო ბაღის, ასევე შესაძლებლობა გამგზავრება პირდაპირ სანერგე გამართულ კონფერენციაზე კაკლის.

-Preparation ადგილზე სანამ დარგვა ბაღში.

-Services გატეხილი კაკლის ბაღი.

მიწოდების მაღალი ხარისხის სარგავი მასალა.

-Posadka კაკლის ბაღი.

ორგანიზაცია სარწყავი და მიწოდების მოწყობილობა.

-Organization დაიცავით ბაღში სხვადასხვა სახეობის მღრღნელი და ფრინველი.

ტექნოლოგიური დაცვის კაკლის ბაღი.

-Obrezka ბაღი.

-The ბაღი.
Private company «Scientific Production Enterprise «Agrovet»
Private company «Scientific Production Enterprise «Agrovet» is a leading research and production company in the field of veterinary medicine, food industry and biotechnology.
Experts and scientists are constantly researching business, production work and the application of innovation in the above areas of production. Ongoing consultations with leading experts, participation in international conferences, seminars and exhibitions, help to solve the problems and issues of our partners and share their experiences in the pages of magazines.
Among our partners there are leading Ukrainian and foreign companies of poultry, livestock and food processing industries.
The products of the company “AgroVet” are exported to foreign countries like (Russia, Belarus, etc).
Our products are made from materials and components from world’s leading manufacturers of high quality, affordable prices available to buyers. Each name products are patented.
The company “AgroVet” is the exclusive distributor of American company “Interlink Group Corporation USA”, dedicated to the provision of modern poultry industry crosses species of birds and hatching eggs direct from the manufacturer, with the farming industry largest in the world in the United States.
Our partners can always get expert advice on product selection.
We look forward to working to ensure that all our customers get their products with high quality and perfect service!
http://agrovet.com.ua/en/
 
Інструкція по застосуванню засобу «Дезінфекційний килим» з метою дезінфекції

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дезінфекційний засіб «Дезінфекційний килим», виробництва ПП «НВП «АгроВет» (Україна), що складається з:

тканини ПВХ – основа поліестер, вага – 580г/м2, опір на розрізі 2200/5 см,  робоча температура -30+70ºС;
сітки ПВХ – основа поліестер, вага – 250г/м2,опір на розрізі 1900/5 см, робоча температура -30+70ºС;
еластичного пенополіуретану, згідно ТУ У-25-2-32298365-001-2005, щільність – 100-140кг/м3, еластичність по укосу – 30%, марка – ВВ-100-140, температура стійкості — 30+100, вбирання дезрозчину.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
2.1. Засіб «Дезінфекційний килим» призначений для використання в місцях, де особлива увага приділяється санітарному стану (птахівничі та тваринницькі комплекси, комбікормові заводи, лабораторії, діагностичні та дослідницькі центри, зоопарки, підприємства харчової промисловості, карантинні ділянки, митні пости, аеропорти, залізничні станції, медичні, шкільні та дошкільні заклади і т.п.).
2.2. «Дезінфекційний килим» розміщують, як правило, на порозі або перед дверима, у так званій «чистій зоні». При наступанні на килимок дезінфекційний засіб просочує підошву взуття, а його надлишки вбираються назад у килимок.
Дезінфекційний килимок можна вільно переміщати у будь-які інші місця.
2.3. «Дезінфекційний килим» складається з трьохшарів:
верхній шар — забезпечує гарне змочування підошви взуття дезінфекційним засобом і характеризується високою абразивною стійкістю;
середній шар – має високий ефект поглинання дезінфекційного розчину (кількість дезрозчину наведена в таблиці).
Назва

Розмір (см)

Товщина (см)

Об’єм розчину (л)
дезкилим
50х50
3
3


дезкилим
50х65
3
4


дезкилим
50х100
3
6


дезкилим
65х100
3
8


дезкилим
100х100
3
12


дезкилим
100х150
3
18


дезкилим
100х200
3
24
Нижній шар — зносостійка водонепроникна тканина, яка не дає дезінфекційному розчину протікати на підлогу та забруднювати приміщення.Розчин дезінфектанту поступово наливають спочатку всередину дезкилимка, потім — по краях. Дезінфекційний розчин рівномірно розподіляється всередині мату, має лише незначний контакт з повітрям, що запобігає окисній деструкції компонентів дезінфекційного розчину, не дає можливості розчину інтенсивно випаровуватися в повітря.
2.4. «Дезінфекційний килим» легко миється водою, висушується та використовується повторно.
3. ЗаПОБІжні заходи при роботі з засобом та ДЕЗІНФЕКЦІЙНИМИ розчинами
3.1. Слід мати на увазі, що бажано весь час користуватися одним і тим самим дезінфекційним розчином.
3.2. Не слід одночасно додавати в килимок дезінфектанти різного складу. Усі, без винятку, дезінфектанти являють собою хімічно агресивні з’єднання, а отже, можуть легко реагувати між собою, у результаті чого утворюються інші хімічні сполуки, що не мають дезінфекційні властивості. Теоретично, у цьому випадку, не виключене також утворення токсичних побічних речовин.
3.3. Регулярність заправки дезкилимка здійснюється по мірі використання дезінфектанту.
4. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
5.1.Транспортувати «Дезінфекційний килим» можна всіма доступними видами транспорту, діючими на території України, що гарантують збереження продукції в її первинному вигляді.
5.2.Зберігати засіб у прохолодному місці поодалік джерел тепла при температурі не нижче – 20°С і не вище 35ºС, окремо від лікарських препаратів, харчових продуктів, в місцях, недоступних для дітей.
http://agrovet.com.ua/catalog/dezkovriki/instrukciya-dezkovriki
 
Жейнова Наталия, канд. вет. наук, главный ветеринарный врач компании «АгроВет»

В борьбе с инфекционными заболеваниями дезинфекция, как мероприятие, направленное на разрыв связей между звеньями эпидемического процесса, используется как с профилактической, так и с противоэпидемической целью.
Одним из основных мероприятий по осуществлению профилактической дезинфекции является организация дезинфекционных барьеров перед так называемой «чистой» зоной. Цель дезбарьера очевидна – это полное, частичное или селективное уничтожение потенциально патогенных микроорганизмов с целью разрыва путей передачи возбудителей инфекционных болезней от источников инфекции.
Следует признать, что такие технические решения, как «деревянный короб с опилками, пропитанными дезраствором», либо «кусок мешковины, смоченный дезсредством», в полной мере не могут отвечать требованиям, предъявляемым к дезбарьерам. Во-первых, происходит быстрое испарение дезраствора  по причине большой площади поверхности, где рабочий раствор  контактирует с воздухом. Во-вторых, нет возможности заправить такой дезбарьер достаточным количеством дезраствора по причине малой впитывающей способности. В-третьих, часто происходит разлив дезсредств. И, в-четвертых, такие дезбарьеры имеют малую эстетическую привлекательность.
Все эти недостатки преодолеваются при использовании дезковриков. Дезковрики представляют собой трехслойную конструкцию, в центре которой находится плотный впитывающий мат, закрытый снизу и с боков прочной водонепроницаемой ПВХ — тканью, верхний слой коврика сделан из прочной ПВХ — сетки. Все материалы, используемые в производстве дезковриков, устойчивы к большинству химических соединений, применяемых в современных дезсредствах.
При проходе через дезковрик дезсредство поднимается через сетку и смачивает обувь, после чего впитывается обратно. Использование впитывающего мата, защищенного влагонепроницаемой тканью, позволяет избежать интенсивного испарения и окисления рабочего раствора, а равномерное распределение дезсредства внутри мата делает дезинфекцию обуви эффективной при наступании на любой участок дезковрика. Одно из немаловажных преимуществ использования дезковриков — отсутствие необходимости в дополнительных приготовлениях для организации дезбарьеров. Все, что требуется, — это положить дезковрик в необходимом для прохода месте сетчатой стороной вверх и заправить его дезсредством из расчета 10 литров рабочего раствора  на 1 м2 коврика.
Коврики для дезинфекции обуви толщиной 3 см выполнены в 10 типовых размерах — от 50х50 см до 150х200 см, что позволяет применять их в практически в любом удобном для Вас месте.
Одним из важных моментов, влияющим на качество продукции, является высокий санитарно-гигиенический уровень технологических процессов на предприятии, тем более, что Украина в  2008 году стала  членом Всемирной организации торговли. Поэтому специалисты компании АгроВет нашли простое, эффективное и, самое главное, недорогое решение данной задачи, установку на предприятиях агропромышленного комплекса автоматической системы аэрозольной дезинфекции автомобилей колес и колесных арок «АвтоДез», которая позволяет полностью или частично обработать автомобили, заезжающие на предприятие.
Система состоит из двух или шести форсунок, имеет функцию отключения автоматического режима и перевод системы в ручной режим управления, также она может быть снабжена рамой для дезинфекции всего автомобиля (по желанию заказчика). Наша фирма предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание системы.
Мы используем высококачественное оборудование известных мировых производителей (насос высокого давления, форсунки, программный модуль управления, электронные компоненты и др.). За все время эксплуатации не было ни единого нарекания со стороны заказчика.
Экономический эффект при автоматической дезинфекции автомобилей очевиден: например, легковая машина обрабатывается за  4-5 секунд при расходе рабочего раствора 0,53 л, стоимость составляет 3-5 коп; еврофура обрабатывается за 7-10 секунд при стоимости – 19-25 коп. (в зависимости от цены на дезсредство).
Преимущество таких установок состоит в том, что за счет высокого давления мелкодисперсного распылителя форсунками дезраствора обеспечивается малый расход дезсредства. За минимальный промежуток времени дезинфицируется   большая и малодоступная поверхность. Также эта установка дает возможность не делать ямы, сливы и освобождает персонал от трудоемкого обслуживания ям, что немаловажно для предприятия. Кроме того, при работе дезпоста исключается человеческий фактор.
Дезинфекционная установка производится на базе нашего предприятия, где мы изготавливаем несущие металлоконструкции.
Использование дезинфекционных ковриков и установки автоматической системы аэрозольной дезинфекции колес и колесных арок автомобилей «АвтоДез» на Вашем предприятии обеспечит высокое санитарное состояние производства, что, в свою очередь, повлияет на выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции.
http://agrovet.com.ua/catalog/dezkovriki/agrarnyj-tizhden
Для улучшения санитарного состояния предприятий компания «АгроВет» производит автоматические системы аэрозольной дезинфекции автомобилей «АвтоДез». Система состоит из 2-х или 6-ти форсунок, имеет функцию отключения автоматического режима и перевод системы в ручной режим управления, также может быть снабжена рамой для дезинфекции всего автомобиля (по желанию заказчика). Наша фирма предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание системы.
Данные установки отвечают действующим ветеринарно-санитарным правилам для животноводческих и птицеводческих комплексов и подходят под определение «ветеринарно-санитарный пропускник – комплексное сооружение, которое имеет такие отделения (блоки): санитарное (проходная с дезковриками, гардеробную, душевые и т.д.) и дезинфекционное (помещение или необходимое оборудование или специальные установки, для дезинфекции транспортных средств).

Мы используем высококачественное оборудование известных мировых производителей (насос высокого давления, форсунки, программный модуль управления, электронные компоненты и др.).
Экономический эффект при автоматической дезинфекции автомобилей: например: легковой автомобиль обрабатывается за 4-5 сек. при расходе рабочего раствора 0,53 л, стоимость составляет 3-5 коп; еврофура обрабатывается за 7-10 сек. при стоимости 19-25 коп. (в зависимости от стоимости дезсредства)
Преимущества такой установки: за счёт высокого давления мелкодисперсного распылителя форсунками дезраствора обеспечивается малый расход средства. За минимальный промежуток времени дезинфицируется большая и малодоступная поверхность. Также эта установка даёт возможность не делать ямы, сливы и освобождает персонал от трудоёмкого обслуживания, что немаловажно для предприятия. Кроме того, при работе дез. поста исключается человеческий фактор.
Для функционирования установки в зимнее время, по согласованию, мы можем установить электроподогрев форсунок для работы системы при t до -25 ºС (стоимость увеличится от 3 до 5 тыс. грн. в зависимости от длины обогреваемых труб).
Техническая характеристика автоматической системы аэрозольной дезинфекции автомобилей:

2-х форсуночная система состоит из  двух форсунок с углом впрыскивания 120 0С с производительностью 3,5-4,0 л/мин и насоса высокого давления на 160 БАР с производительностью 8 л/мин с эл. двигателем 2,2 КВт — 2 фазы (производство Италия).
6-ти форсуночная система состоит из  6 мощных форсунок с углом впрыскивания 120 0С с производительностью 3-3,5 л/минуту (произв. Германия) и металлическая рама (размеры по согласованию заказчика) с установками 6 форсунок по всему периметру рамы, насос производительностью 22 л/мин с электрическим  двигателем 6 квт 3- фазы;
фотоэлементы (датчики управления);
резервуар для дезсредства с датчиком уровня жидкости или с автоматической подачи дезинфекционного раствора (медикатором).
программный модуль, пульт управления и блок питания.

Стоимость

Расчётная стоимость установки на 2 форсунки — от 52 до 55 тыс. грн
Расчётная стоимость установки на 6 форсунок – от 76 до 80 тыс. грн.

Окончательная стоимость определяется после визита на Ваше предприятие нашего инженера, который четко составит схему и определит размеры установки.
Требования от Вашего предприятия:

Помещение обогреваемое зимой для бака с водой и насоса с эл. двигателем, площадью  (2 х 3 м2);
Электричество 2-х или 3-х фазное (в зависимости от мощности установки).

http://agrovet.com.ua/catalog/dezkovriki/agrarnyj-tizhden
ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ВЗБОЛТАТЬ!
Смесь сукцинат-пептидогидролизатов, 10% водный раствор
Рег. свид. № ВВ-00099-02-09/1 от 22.12.2010
 
ТУ У 24.4.-31827210-002:2009
 
Срок годности: 1 год
Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 2 до 18 ºС.
Только для ветеринарной  медицины
Фармацевтическая форма. Непрозрачная белая молокообразная жидкость от белого до светло-желтого цвета. При хранении раствор разделяется, осадок легко поднимается  при взбалтывании.
Иммунобиологические свойства: Альбувир – противовирусное средство широкого спектра действия, эффективен при пероральном применении. Предназначен для профилактики и лечения болезней животных, вызванных ДНК- и РНК-содержащими вирусами (парамиксовирусами, герпесвирусами, коронавирусами, пестивирусами, везикуловирусами). Механизм действия препарата связан с торможением функций импортинов клеточного ядра, соответствующей блокады ядерного импорта и экспорта вирусных полинуклеотидов и белков.
Вид животных: сельскохозяйственные животные и птица.
Показания к применению: Эффективен при профилактике и лечении вирусных заболеваний, вызванных ДНК- и РНК вирусами, цикл репродукции вирусов которых зависит от клеточного ядра.
Противопоказания: не установлены.
Взаимодействие с другими средствами: не смешивать Альбувир с другими лекарственными средствами или антисептиками.
Способ применения и дозы: для профилактики вирусных заболеваний животных: по 0,06 мл 10% раствора на 1 кг массы перорально (согласно схемы применения – см. ниже). Для лечения вирусных заболеваний животных Альбувир применяют ежедневно в течение 5-7  дней по 0,09 мл 10 % раствора на 1 кг веса перорально в течении 2-х часов.
БРОЙЛЕРЫ


КУРЫ-НЕСУШКИ
Промышленное стадо


Родительское стадо


Промышленное стадо


Родительское стадо
лечение


профилактика


лечение


профилактика


лечение


профилактика


лечение


профилактика
5 -7 дней
по 0,09 мл
10 % раствора на 1 кг веса перорально в течении
2-х часов (утром, при сильном течении заболевания повторить вечером)
 


С 21 по 23 день - 0,06 мл 10% раствора на 1 кг массы перорально
 


5 -7 дней
по 0,09 мл
10 % раствора на 1 кг веса перорально в течении
2-х часов (утром, при сильном течении заболевания повторить вечером)
 


С 110 дней по 0,06 мл 10% раствора на
1 кг массы перорально с промежутком 1 месяц


5 -7 дней
по 0,09 мл
10 % раствора на 1 кг веса перорально в течении
2-х часов (утром, при сильном течении заболевания повторить вечером)
 


С 110 дней по 0,06 мл 10% раствора на    1 кг массы перорально с промежутком 1 месяц


5 -7 дней
по 0,09 мл
10 % раствора на 1 кг веса перорально в течении
2-х часов (утром, при сильном течении заболевания повторить вечером)
 


С 110 дней по 0,06 мл 10% раствора на    1 кг массы перорально с промежутком 1 месяц
Побочные эффекты: Отсутствуют.
Период выведения (корреляции) : Ноль дней.
Срок годности: 1 год от даты изготовления.
Условия хранения и транспортировки: Альбувир хранят на предприятиях в коробках заводской упаковки или в транспортной таре в закрытом сухом и темном помещении при температуре от 20С до 180С.
Упаковка: Полипропиленовые или полиэтиленовые канистры по 1, 5, 10 л.
Правила  отпуска: без рецепта.
http://agrovet.com.ua/catalog/albuvir/albuvir-dlya-ptic-instrukciya
АЛЬБУВИР (животные)
 
Смесь сукцинат-пептидогидролизатов, 10% водный раствор
Рег. свид. № ВВ-00099-02-09 от 29.12.2009
 
ТУ У 24.4.-31827210-002:2009
 
Срок годности: 1 год
 
Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 2 до 18 ºС.
 
Только для ветеринарной  медицины
 
 Фармацевтическая форма. Непрозрачная белая молокообразная жидкость от белого до светло-желтого цвета. При хранении раствор разделяется, осадок легко поднимается  при взбалтывании.
 
Иммунобиологические свойства: Альбувир – противовирусное средство широкого спектра действия, эффективен при пероральном применении. Предназначен для профилактики и лечения болезней животных, вызванных ДНК- и РНК-содержащими вирусами (парамиксовирусами, герпесвирусами, коронавирусами, пестивирусами, везикуловирусами). Механизм действия препарата связан с торможением функций импортинов клеточного ядра, соответствующей блокады ядерного импорта и экспорта вирусных полинуклеотидов и белков.
Вид животных: сельскохозяйственные животные и птица.
Показания к применению: Эффективен при профилактике и лечении вирусных заболеваний, вызванных ДНК- и РНК вирусами, цикл репродукции вирусов которых зависит от клеточного ядра.
Противопоказания: не установлены.
Взаимодействие с другими средствами: не смешивать Альбувир с другими лекарственными средствами или антисептиками.
Способ применения и дозы: для профилактики вирусных заболеваний животных: по 0,06 мл 10% раствора на 1 кг массы перорально (согласно схемы применения – см. ниже). Для лечения вирусных заболеваний животных Альбувир применяют ежедневно в течение 5-7 дней по 0,09 мл 10 % раствора на 1 кг веса перорально.
 
Заказав у нас оборудование для системы автоматического полива американской компании Hunter, Вы гарантировано получаете 35% скидку на все оборудование, качество которого обеспечит Ваши любимые растения полноценным поливом.
Получите скидку 35% на автополив Hunter.
Акция по 35% скидке на все оборудование Hunter проходит для  всех  постоянных и новых клиентов.
 
З усіх елементів мінерального живлення рослин калій виділяється як катіон, який надає сильний вплив на показники якості, які визначають товарні властивості сільгосппродукції, вміст у ній корисних для здоров'я людини поживних речовин і, відповідно, конкурентоспроможність на ринку. Однак, багато факторів, пов'язані з конкретними умовами сільськогосподарського виробництва (культура, ґрунт, умови навколишнього середовища), часто лімітують поглинання калію з ґрунту в кількостях, достатніх для задоволення потреби рослин для повноцінного розвитку плодів та забезпечення високих показників якості. Це було підтверджено в опублікованій в 2007 р. роботі (Lester et al., 2007), в якій показано, що позакореневе підживлення калійним добривом помітно поліпшувала показники якості плодів дині-канталупи, незважаючи на високий вміст обмінного калію в ґрунті. У цій статті узагальнюються результати робіт, виконаних в долині Ріо-Гранде в штаті Техас (Rio Grande Valley of Texas), і наводиться аналіз опублікованих досліджень з вивчення ефективності калійних добрив при внесенні у ґрунт та позакореневому підживленні на деякі показники якості плодів і овочів, включаючи вміст у них поживних речовин.
Калій - один з необхідних елементів мінерального живлення рослин, який значно впливає на вміст у плодах і овочах корисних для здоров'я людини поживних речовин, що визначає якість плодів і овочів. (Usherwood, 1985). Хоча калій не входить до складу будь-яких органічних молекул або рослинних структур, він бере участь у багатьох біохімічних і фізіологічних процесах, життєво важливих для нормального росту і розвитку рослин, формування врожаю і якості продукції, а також стійкості рослин до стресу (Marschner, 1995; Cakmak, 2005). Крім регулювання роботи продихів в процесах транспірації і фотосинтезу, калій також бере участь в реакціях фотосинтетичного фосфорилювання, транспорті продуктів фотосинтезу з листя по флоемі до запасаючих органів, активізує роботу ферментів, підтримує тургор, а також підвищує стійкість рослин до стресу (Usherwood, 1985; Doman and Geiger, 1979; Marschner, 1995; Pettigrew, 2008). Оптимальне калійне живлення овочевих і плодових культур сприяє зростанню врожайності, збільшенню розміру плодів і вмісту в них розчинних сухих речовин і аскорбінової кислоти, поліпшенню кольору, а так само подовжує термін зберігання і покращує збереження плодів при транспортуванні (Geraldson, 1985; Lester et al., 2005, 2006, 2007; Kanai et al., 2007). Хоча валовий вміст калію в багатьох ґрунтах високий, більша частина калію в ґрунті може бути недоступна для рослин. Це відбувається частково тому, що запаси доступних для рослин форм калію, істотно нижче, ніж валові запаси калію в ґрунті. Калій існує в ґрунті в різних формах, включаючи калій мінерального частини ґрунту (90-98% від валових запасів К), необмінним калій, обмінний калій і калій ґрунтового розчину (К+ іони). Однак рослини можуть безпосередньо поглинати лише калій ґрунтового розчину (Tisdale et al., 1985). Поглинання калію рослинами, в свою чергу, залежить від багатьох факторів – особливостей сільськогосподарської культури, а також факторів навколишнього середовища (Tisdale et al., 1985; Marschner, 1995; Brady and Weil, 1999). Наприклад, оптимальна вологість ґрунту сприяє дифузії іонів калію до коренів рослин, на частку якої припадає зазвичай більше 75% від загальної міграції ґрунтового калію. Скоглі і Хабі (Skogley and Haby, 1981) виявили, що підвищення вологості ґрунту з 10 до 28%  призводило до збільшення загальної міграції калію більш ніж удвічі. Тому нестача ґрунтової вологи може обмежувати міграцію калію в ґрунті, а також його поглинання рослинами, і, таким чином, приводити до дефіциту калію у рослині. Властивості ґрунту також сильно впливають на доступність калію рослинам. Наприклад, глинисті ґрунти можуть мати високу К-фіксуючу здатність і, отже, чутливість рослин на внесення калійних добрив таких ґрунтах може бути низькою, тому що велика частина доступного калію швидко зв'язується глинистими мінералами (Tisdale et al., 1985; Brady and Weil, 1999). Таким чином, фіксація калію ґрунтом може сприяти зниженню його втрат від вимивання і створювати запас ґрунтового калію, який може бути використаний наступними культурами в довгостроковій перспективі. З іншого боку, піщані ґрунти зазвичай мають низьку калій постачаючу здатність через низьку ємності катіонного обміну. Карбонатні ґрунти зазвичай мають високий вміст іонів кальцію (Са2+), які переважають на поверхні глинистих мінералів і інших обмінних позиціях ґрунтового поглинаючого комплексу (ГПК). Хоча це може обмежувати сорбцію калію і підвищувати його вміст у ґрунтовому розчині, високі концентрації інших катіонів, особливо Са2+ і Mg2+, перешкоджають поглинанню калію коренями рослин через конкуренцію за обмінні центри на поверхні коренів, що поглинають іони з ґрунтового розчину. Отже, у сільськогосподарських культур, вирощуваних на карбонатних ґрунтах, ознаки нестачі калію можуть виявлятися навіть у тому випадку, коли результати ґрунтових аналізів свідчать про достатню забезпеченість ґрунту доступним калієм (Havlin et. Al., 1999).
Поглинання калію також залежить від біологічних факторів – генетичних особливостей оброблюваної культури і стадії розвитку (фаза вегетативного зростання порівняно з репродуктивною (Rengel et al., 2008). У багатьох плодоносних видів поглинання калію відбувається, головним чином, в фазу вегетативного росту, коли великі запаси вуглеводів доступні для процесів росту коренів і поглинання. Конкуренція за продукти фотосинтезу між частинами рослини, що розвиваються, плодами і вегетативними органами в репродуктивну фазу може обмежувати ріст і активність коренів, а також поглинання калію з ґрунту. В таких умовах внесення калійного добрива у ґрунт може виявитися недостатньою мірою для корекції дефіциту калію у рослин, викликаного їх інтенсивним розвитком, в тому числі через зниження зростання і активності коренів під час репродуктивного розвитку, а також через конкуренцію інших катіонів за обмінні центри на коренях, що поглинають іони з ґрунтового розчину (Marschner, 1995). При цьому підвищувався і вміст обмінного К в ґрунті, яке відповідало високому рівню забезпеченості рослин. Тим не менш, опубліковані в літературі дані про дію калійних добрив на якість плодоовочевої продукції суперечливі через те, що і ґрунтове, і позакореневе внесення різних форм калійних добрив вивчалися в різних ґрунтово-кліматичних умовах (сезонах) при різних термінах і кратності внесення. У цьому огляді узагальнено результати опублікованих робіт за дією калійних добрив на якість продукції ряду плодових, ягідних, овочевих і баштанних культур. При цьому особлива увага приділяється порівнянню ефективності різних видів калійних добрив, а також способів їх внесення (внесення в ґрунт, позакореневе підживлення).
Опубліковано багато робіт, в яких описані приклади позитивного ефекту від застосування калійних добрив на стійкість рослин до хвороб, а також врожайність, вага, твердість, цукристість, смакові якості, лежкість плодів і вміст біологічно активних корисних для людини речовин в плодах, які представлені в науковій літературі (табл. 1).
 
 Існують кілька способів забезпечення мінерального живлення калієм сільськогосподарських культур, наприклад, внесення у ґрунт у порівнянні з позакореневими підживленнями, фертигацією або гідропонікою) і особливостями дії різних видів калійних добрив, наприклад, KCl, K2SO4, KNO3, хелатний комплекс калію з гліцином. Огляд публікацій, охоплюють останні 20 років, представлений в табл. 1. Результати переважної більшості розглянутих досліджень показали, що внесення калійних добрив робить позитивний вплив на показники якості продукції рослинництва.
Як висновок даної статті можна сказати, що використання калійних добривах в регламентованих нормах для вирощування сільськогосподарських культур є одним з найважливіших чинників формування високих врожаїв, а також визначальною складовою, яка покращує якість продукції.
Продукція рослинництва фактично є основою раціону переважної більшості населення України, а також джерелом білків, жирів, вуглеводів і вітамінів.
В Україну в середньому, за статистичними даними (FAO STAT) на 1 людину використовується 137-143 кг овочів, з яких 134 капуста білоголова - 29 кг, помідори - 39, морква, огірки, буряк столовий, цибуля ріпчаста - приблизно по 9 , інших овочів - 28, зелених - 7,8 кг протягом року.
Важливими чинниками, які визначають забезпеченість продуктами харчування населення є високий економічний ефект сільськогосподарського виробництва, низькі ціни на внутрішньому ринку для кінцевих споживачів і високий рівень рентабельності виробництва для аграрного виробника. Все це не можливо без оптимізації певних елементів технологій вирощування сільськогосподарських культур.
Важливою складовою цього процесу є оптимізація системи живлення сільськогосподарських культур, в яку входить використання мінеральних добрив в збалансованих кількостях і співвідношеннях елементів живлення, дотримання яких можливе лише при використанні комплексних мінеральних добрив - тукосумішей. Використання тукосумішей дозволяє максимізувати засвоєння елементів живлення з мінеральних добрив та значно підвищити показники економічної ефективності при вирощуванні с.-г. культур.
В останні 5-7 років вчені-аграрії та агрономи господарств США, Німеччини, Польщі, Великобританії та інших країн світу сильно відчули ефективність використання сірковмісних добрив на урожай і якість продукції рослинництва. Даний аспект вивів роль сірки (S) з позиції мезо- і мікроелемента в ранг важливого макроелементу - невід'ємною основи формування повноцінного врожаю. Даний ефект пов'язаний з тим, що сірка, як елемент живлення культурних рослин, максимізує використання і засвоєння азоту протягом вегетації культури.
Дана особливість має надзвичайну важливість для азот-любних культур: пшениці, ячменю, кукурудзи та ін. культур які мають високий пріоритет у живленні азотом протягом вегетації.
Використання сірковмісних добрив дозволяє оптимізувати азотне живлення і підвищити засвоюваність сільськогосподарськими культурами високих норм азоту добрив, запобігає виляганню зернових-колосових, підвищує коефіцієнт використання азоту з добрив в середньому на 5-7%, локально підвищує доступність фосфору, кальцію, магнію та мікроелементів з ґрунту та внесених під основне внесення мінеральних добрив. Також, дослідниками фіксується стабільне підвищення якості продукції – підвищення вмісту клейковини, білка, поліпшується амінокислотний склад. Для продукції зернових колосових культур поліпшення мінерального живлення сіркою прямо пропорційно позитивно впливало на якість хлібобулочних виробів. Використання сірковмісних азотних добрив позитивно впливає на вміст глюкозинолатів – специфічних сірковмісних органічних речовин, які забезпечують смакові якості культур родини капустяних – всіх видів капусти та гірчиці. Сірковмісні азотні добрива є найкращими для весняного підживлення ріпаку, що забезпечує високу врожайність і вміст олії у насінні культури. Науково-доведено висока потреба у сірці (SO42-) томатів для яких високий вміст сірки в клітинах рослин є фізіологічно необхідної потребою.
Вищенаведеними властивостями володіє унікальний для ринку України продукт – азотно-сірчане гранульоване добриво з гуматами (N21:S24 + гумати). Висока агрономічна та економічна ефективність використання даного виду добрива підтверджена як при польових дослідженнях даного продукту, так і у виробничих посівах агровиробничих підприємств.
Орієнтовні норми використання азотно-сірчаного добрива тісно співвідносяться з виносом сірки з урожаєм сільськогосподарських культур. Різні культури мають різну фізіологічну потребу в даному елементі. Орієнтовні виноси і потреба у сірці культур наведено в таблиці 1.

Як висновок статті: використання сірковмісних азотних добрив дозволяє суттєво підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва та значно покращити якість продукції рослинництва порівняно з без сірковими азотними добривами типу аміачної селітри. Азотно-сірчане гранульоване добриво (N21: S24 + гумати) є продуктом, який є лідером на ринку мінеральних добрив, проявляє максимальний агрономічний і економічний ефект на процес сільськогосподарського виробництва і виключно ефективне для умов України.
Соняшник є основною олійною культурою Україні. Його насіння складає 90% сировини, що переробляється масложирової промисловістю. Вміст олії в насінні соняшнику досягає 55-60%. Вона відрізняється високими смаковими якостями, використовується в їжу, для приготування кондитерських виробів, консервів, маргарину. Соняшникова олія застосовується, крім того, в миловарінні, при отриманні оліфи, у виробництві стеарину і олеїнової кислоти. Макуха і шрот, одержуваний від екстракції олії розчинниками – цінні концентровані корми для худоби. 100 кг макухи і шроту містять відповідно 109 і 100 корм. од.
Соняшник дуже вибагливий до умов мінерального живлення і родючості ґрунту. По цьому, дану культуру розміщують на найкращих ґрунтах Лісостепової і Степової зон України після кращих попередників (зернові колосові, овочі, зернобобові і т.д.).
На формування 1 тонни врожаю соняшник використовує 60 кг/га д.р. азоту, 27 кг/га д.р. фосфору, 150 кг/га д.р. калію, 100 кг/га д.р. кальцію, 17 кг/га д.р. магнію, 30 кг/га д.р., 360 г/га д.р. заліза, 100 г/га д.р. марганцю, 150 г/га д.р. цинку, 40 г/га д.р. міді, 65 г/га д.р. бору, 2 г/га д.р. молібдену. Соняшник за рівнем виносу азоту і фосфору перевищує більшість сільськогосподарських культур, а за виносом калію є абсолютним «чемпіоном».
Азот рівномірно засвоюється рослинами соняшнику протягом вегетації і в період 3-4 пари листків – цвітіння використовує 70-80% цього елементу живлення. Недолік азоту сильно знижує середні розміри кошиків культури, надлишок – до сильного зниження вмісту олії в насінні. Ефективним способом забезпечення азотного живлення соняшнику є весняне внесення під передпосівну культивацію азотно-сірчаного добрива (N21: S24 + гумати). Дане добрива дозволяє пролонгувати дію азоту з добрива у ґрунті, повністю забезпечує фізіологічну потребу культури в даному елементі живлення.
Фосфор активно поглинається рослинами соняшнику до сходів і цвітіння. Даний елемент повністю реутилізуєтся в рослинному організмі. 60-70% фосфору поглинається рослиною в період формування кошиків – цвітіння. Нестача фосфору негативно впливає на формування насіння і сильно знижує врожайність. Достатня забезпеченість фосфором соняшнику сприяє підвищенню посухостійкості рослин та підвищенню вмісту олії в насінні. Ефективним заходом є використання фосфорних добрив з пролонгованим ефектом. Найкращим варіантом є використання тукосумішей з підсилювачем дії фосфорних добрив AVAIL виробництва компанії Simplot.
Виходячи з того що 70-75% діючої речовини фосфорних добрив закріплюється в ґрунті у вигляді важкорозчинних фосфатів, ефективним способом підвищення коефіцієнта використання фосфору є застосування під передпосевную культивацію гранульованого азотно-сірчаного добрива (N21: S24 + гумати). Високий вміст сірки в даному добриві сприяє повному забезпеченню потреби соняшнику в даному елементі живлення та локальному підвищенню рухливості фіксованих фосфатів, що в середньому на 5-10% підвищує ефективність фосфорних добрив внесених восени.
Калій підвищує посухостійкість рослин за рахунок ефективного регулювання водного балансу в рослинах соняшнику протягом вегетації. Найбільша кількість калію використовується рослинами в період утворення кошика – дозрівання.
Соняшник дуже чутливий до нестачі бору, особливо при дефіциті вологи і на карбонатних ґрунтах. Бор покращує стан рослин і сприяє збільшенню врожайності і якості продукції. За нестачі бору відбувається сильна деформація молодого листя, рослини відстають у рості, головки рослин соняшнику деформовані, виповнення насіння нерівномірне і в частині суцвіть воно не формується зовсім. У разі значної нестачі бору суцвіття не формуються зовсім, що приводить до дуже сильного падіння врожайності. По-цьому застосування бору у складі тукосумішей для осіннього внесення під соняшник є необхідною і важливою передумовою отримання високих врожаїв насіння з високим вмістом олії.
Чіткого розуміючі особливості мінерального живлення соняшнику в умовах України компанія «Мінераліз» розробила тукосуміш, яка задовольняє поставлені культурою вимоги щодо умов живлення. Формула тукосуміші:
(NPK) 5:12:28 + 12S + 7Ca + 0,7 B
Вміст азоту в амонійній формі дозволяє максимально зменшити втрати азоту з добрива в період осінь – весна. Оптимізована кількість і співвідношення між фосфором і калієм (1:2,3) максимізує споживання елементів живлення із тукосуміші. Вміст сірки в кількості, що дорівнює вмісту фосфору сприяє ефективному використанню азоту добрив, підвищенню стійкості рослин до несприятливих факторів навколишнього середовище (засухи), підвищує коефіцієнти використання фосфору, калію, кальцію, магнію та мікроелементів з ґрунту і добрив. Кальцій в складі тукосуміші частково задовольняє потребу соняшнику в цьому елементі живлення і сприяє локальному покращенню фізичних властивостей ґрунту. Вміст бору в даній тукосуміші повністю забезпечує потребу культури в даному елементі на формування повноцінного високого врожаю з високими показниками якості (вміст олії в насінні).
За даними багатьох Європейських дослідників і вчених-аграріїв із США критичний період розвитку рослин соняшнику, на який слід звертати увагу агрономам і директорам сільськогосподарських підприємств це період від 4 до 10 листків. Оперуючи цими даними і результатами дослідження наукових установ компанія «Інтермаг» розробила технологію позакореневого мінерального живлення, яка повністю оптимізована під потреби даної культури. Технологія включає 2 важливих етапу застосування позакореневих добрив: період 4-6 листків і період 8-10 листків.
В період 4-6 листків застосовуються добрива Інтермаг Олійний з нормою 2,0-3,0 л/га і Інтермаг Бор 1,0 л/га.
У період 8-10 листків застосовуються добрива Інтермаг Олійний з нормою 2,0-3,0 л/га, Інтермаг Хелат Zn-14 з нормою 0,5-3,0 л/га і Інтермаг Титан 0,2-0,4 л/га.
Коротка характеристика добрив для позакореневого живлення «Інтермаг».
Інтермаг Олійний – концентроване, комплексне добриво, призначене для позакореневого живлення всіх сортів соняшнику, підвищує врожайність, поліпшує якісні показники насіння. Містить збалансований набір мікро- та макроелементів, що повністю відповідає вимогам до мінерального живлення даного виду рослин. Елементи живлення у складі добрива знаходяться в легкодоступній для рослин хелатній формі, що гарантує їх повне, якісне та ефективну адсорбцію поверхнею рослин.
Інтермаг TІТАН – високоефективне добриво, яке активізує метаболічні процеси, інтенсифікує фотосинтез і адсорбцію поживних речовин, стимулює процеси запилення і зав’язування плодів, зміцнює імунну захисну систему рослин та підвищує його стійкість до грибкових захворювань, прискорює процеси формування, росту і розвитку, позитивно впливає на морфологію та стан рослини, підвищує стійкість до зміни погодних умов і заморозків.
Інтермаг БОР – високоефективне, рідке, концентроване добриво містить бор (В-150гр/л) в легкозасвоюваній рослиною органічній формі. Рекомендовано для рослин, які гостро реагують на брак бору і потребують у великих кількостях бор у доступній формі: ріпаку, цукрових буряків, сої, гороху, кукурудзи, картоплі, тютюну, польових і городніх овочів, квітів, плодоовочевих дерев та чагарників, полуниці.
Інтермаг Хелат Zn-14 - кристалічна, повністю розчинне у воді добриво для листкового підживлення сільськогосподарських, городніх і садових рослин і культур. Містить цинк Zn-14% (EDTA). Ефективно ліквідує дефіцит даного мікроелемента в рослинах.
Основне призначення позакореневих підживлень полягає у забезпеченні рослин культури легкодоступними і швидко засвоюваними формами макро- і мікроелементів живлення, що сприяє формуванню стійкості рослин проти несприятливих факторів навколишнього середовища, формування імунітету проти патогенної мікрофлори, забезпечення оптимальної кількості елементів живлення для забезпечення фізіологічних передумов для формування високого врожаю і активізація біохімічних процесів для підвищення вмісту у врожаї речовин, які відповідають за якість продукції (олія в насінні соняшнику). Дуже важлива роль позакореневих підживлень для максимізація споживання елементів живлення, які вносяться у вигляді мінеральних добрив у основне і позакореневе внесення. Спостерігається стабільне підвищення коефіцієнта використання NPK з ґрунту і добрив у розмірі 15-20%.
Як висновок до статті, в своєму рості і розвитку соняшник дуже вимогливий до умов мінерального живлення. Важливим є забезпечення рослин елементами живлення з найбільш доступних форм мінеральних добрив в збалансованих співвідношеннях. Важливим також є строки використання, періоди коли добрива можуть бути ефективно використані. Використання збалансованих тукосумішей восени, оптимальних форм мінеральних добрив навесні і позакореневого живлення на початкових стадіях росту та розвитку вирішує поставлені завдання і забезпечує високу врожайність соняшнику в умовах Україна та високу якість продукції.
Як азот і фосфор, калій є одним з найбільш важливих елементів живлення рослин. Серед зольних елементів, які поглинаються рослинами, калій – найважливіший елемент живлення. При середній врожайності для зернових колосових культур винос калію становить в межах 50-90 кг/га, для овочевих культур, цукрових буряків та картоплі – 200-400 кг/га. До найбільш калієфільних культур відносяться соняшник, ріпак, кукурудза, картопля та овочі.
У складі рослин калій бере активну участь у вуглеводному і білковому обмінах, виконуючи, переважно, функцію транспорту поживних речовин між різними органами рослин. Також велика роль цього елемента в роботі ферментних систем рослин, регулюванні транспірації, оптимізації водного балансу рослин за рахунок регулювання поглинання вологи з ґрунту через кореневу систему. Також важлива фізіологічна роль калію для рослин полягає у забезпеченні такого важливого процесу, як фотосинтез. При нестачі калію гальмується синтез білка, в результаті порушується весь азотний обмін. Недолік калію особливо сильно проявляється при живленні рослин амонійним азотом.
Збалансоване мінеральне живлення рослин калієм підвищує стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища: посухи в літній період або заморозки навесні. Калій посилює також синтез високомолекулярних вуглеводів (целюлози, геміцелюлози), а також пектинових речовин. Це призводить до потовщення клітинних стінок соломини зернових, що підвищує стійкість до вилягання хлібів. На цукрових і столових буряку оптимальне забезпечення калієм сприяє підвищенню накопичення цукрів у продукції; на картоплі – підвищується вміст крохмалю. Оптимальний вміст калію в клітинах рослин також підвищує стійкість рослин до прояву патогенної мікрофлори.
Недостатнє калійне живлення сильно гальмує обмінні процеси в рослинах, істотно знижує продуктивність сільськогосподарських культур, знижує якість і зменшує термін зберігання продукції. Важлива роль калію при вирощуванні овочевих культур. Для запобігання надмірного накопичення нітратів рослини повинні бути забезпечені калієм, через те, що при його нестачі гальмується синтез білків і вуглеводів і накопичується небілковий азот (нітрати).
У ґрунтах Україна калій знаходиться, переважно в мінеральній частині ґрунту:
1) в складі кристалічної решітки первинних і вторинних мінералів;
2) обмінному і необмінному поглиненому стані в колоїдах ґрунту;
3) у складі рослинних залишків і ґрунтових мікроорганізмів;
4) у вигляді іонів в ґрунтовому розчині (найбільш доступна форма).
Найбільш доступним резервом калійного живлення рослин у ґрунті є гідрослюди, вермикуліту, монтморилоніти, польові шпати. На території Україні цими мінералами багаті ґрунту чорноземного ряду які, переважно, розташовані в Степовій і Лісостеповій зонах.
Важливим фактором який безпосередньо впливає на перехід ґрунтового необмінного калію в обмінну форму, а потім і в рухому форму є сезонні коливання температури і зміна умов зволоження. За рахунок багаторазового висушування і промочування ґрунту в процесі вегетації сільськогосподарських культур спостерігається поповнення ґрунтового розчину доступними і обмінними формами калію, які рослини можуть використовувати для формування врожаю.
Дана тенденція має місце в роки зі сприятливими погодними умовами та оптимальною кількістю опадів у весняно-літній період, чого в останні роки на території України не спостерігається, або на полях де використовуються системи зрошення за типом дощування.
Крім того, важливою особливістю на карбонатних ґрунтах є те, що кальцій, який міститься в ґрунтовому поглинаючому комплексі здатний блокувати ефективні валентності і блокувати надходження калій з ґрунту в рослину. Внесення калійних добрив локально підвищує конкуренцію калію щодо кальцію і сприяє поліпшення мінерального живлення рослин калієм.
Різка зміна погодних умов на території України, що свідчать про глобальні зміни клімату в цілому в Світі і в Україну, зокрема, продемонструвало українським аграріям необхідність у зміні існуючих технологій під нові погодно-кліматичні умови нашої країни.
Однією з головних засад нового підходу у вітчизняному землеробстві є впровадження заходів, спрямованих на збереження вологи у ґрунті. Це і впровадження технологій no-till і mini-till, і використання модифікованих ґрунтообробних агрегатів, і використання комбінованих агрегатів при посіві та внесення добрив, і вибір оптимальних термінів посіву, коли волога в достатній кількості присутня в ґрунті (перенесення посіву озимих культур з осені на кінець літа), і оптимізація норми висіву. Слід розуміти, що основа будь-якої технології з вирощування сільськогосподарських культур є ефективна система застосування добрив. Кількість і співвідношення елементів живлення, які рослини виносять з ґрунту і добрив на формування одиниці врожаю є, відносно, константної величиною. В умовах переважання посушливих умов та відсутності атмосферних опадів значну частину вегетації, роль окремих елементів мінерального живлення рослин у формуванні врожаю сильно підвищується. Одним з таких елементів є калій (К).

Як писалося вище, у зв'язку з відсутністю різкої динаміки по зволоженості протягом весняно-літнього періоду надзвичайно високого агрохімічного значення набуває внесення калійних добрив. Здатність калію збільшувати гідрофільність (оводненность) рослинних клітин, підтримувати тургор і пояснюється його велике значення у підвищенні посухостійкості рослин. Тому в умовах Степової зони України збільшення норми внесення калію з мінеральними добривами і тукосумішами є ефективним засобом підвищення продуктивності сільськогосподарських культур в умовах дефіциту вологи.

Цікавим є той факт, що у спекотних умовах Єгипту за даними вчених Abd-El-Hadi A. H., Awad A. M., El-Shebeny, G. M. при збільшенні норми калійних добрив спостерігався ефект підвищення продуктивності пшениці і кукурудзи при повній відсутності зрошення. Дані підтверджуються результатами досліджень вчених із США та Європи.
Мікроелементами називаються хімічні елементи, необхідні для нормальної життєдіяльності рослин і тварин та використовуються біологічними об'єктами в мікрокількостях у порівнянні з основними компонентами мінерального живлення. Однак біологічна роль мікроелементів велика і їх роль у житті рослин неможливо недооцінити. Ряд вчених називають їх елементами життя і підкреслюють що за відсутності мікроелементів життя рослин, тварин і людини стає неможлива.
Брак мікроелементів у ґрунті не призводить до загибелі рослин, але є причиною зниження швидкості і узгодженості протікання процесів, відповідальних за розвиток організму. В остаточному підсумку, сільськогосподарські культури не реалізують до кінця свій генетичний потенціал і дають низький не завжди якісний урожай.
Мікроелементи не можуть бути замінені іншими речовинами і, їхній брак, обов'язково повинен бути заповнений, з урахуванням форми, в якій вони будуть знаходитися у ґрунті. Рослини використовують мікроелементи тільки у водорозчинній рухомий формі, нерухома форма може бути використана тільки після проходження складних ґрунтових біохімічних процесів за участю ґрунтових мікроорганізмів. Найчастіше, в умовах ґрунту, ці процеси проходять повільно. При наявності рясного зрошення або затяжних опадів мікроелементи можуть вимиватися в нижні горизонти ґрунту і ставати недосяжними для кореневих систем культурних рослин. Всі мікроелементи, окрім бору (В), входять до складу тих чи інших ферментів. Головна роль мікроелементів у підвищенні якості та кількості врожаю полягає в наступних аспектах:
1. За наявності необхідної кількості мікроелементів рослини мають можливість синтезувати повний спектр необхідних біоферментів, який дозволяють більш ефективно використовувати воду, сонячну енергію і елементи живлення (N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, B, Zn, Mo , Co) і, відповідно, отримати більшу прибавку врожаю з високими показниками якості продукції.
2. Мікроелементи і ферменти на їхній основі підсилюють відновлювальну активність тканин і перешкоджають захворюванням рослин.
3. Мікроелементи є одним з тих небагатьох речовин, які підвищують імунітет рослин. При їх нестачі виникає стан фізіологічної депресії і загальної сприйнятливості рослин до грибних захворювань.
4. Більшість мікроелементів є активними каталізаторами, прискорюють цілий ряд біохімічних реакцій. Спільне вплив декількох мікроелементів значно посилює каталітичні властивості кожного окремого мікроелемента.
Мікроелементи, також, чинять великий вплив на біоколоїди рослинних клітин і впливають на спрямованість біохімічних процесів. Так марганець регулює співвідношення 2-х і 3-х валентного заліза в клітинах. Мідь захищає від руйнування хлорофіл, бор і марганець покращують фотосинтез після підморожування рослин. Несприятливе співвідношення «азот-фосфор-калій» викликає захворювання рослин, які виліковуються шляхом застосування мікродобрив.
Проведені наукові дослідження як за кордоном в країнах Європи, так і на території СНД і України свідчать про наступні тенденції:
1. Недолік в ґрунті засвоюваних форм мікроелементів веде до зниження врожайності сільськогосподарських культур і до погіршення його якості, є причиною появи різних хвороб (бактеріоз льону, серцевинна гниль і дуплистих буряка, пробкова плямистість яблук, пустозернистості злаків, сірої плямистості вівсу, розеткова хвороба плодових і різні хлорозні захворювання).
2. Оптимальним є одночасне надходження макро і мікроелементів, особливо це стосується фосфору і цинку, нітратного азоту і молібдену.
3. У перебігу всього вегетаційного періоду рослини відчувають потребу в основних мікроелементах, деякі мікроелементи не реутілізуються тобто не використовуються повторно в рослинах. Вони не пересуваються зі старих органів у більш молоді.
4. Мікроелементи у вигляді хелатів є високо біологічно активними речовинами для рослин – не мають рівних при проведенні позакореневих підживлень і мають особливо високу ефективність при спільному застосуванні з макроелементами. Особливо важливе розуміння що такі елементи живлення рослин як цинк і бор повільно переміщаються у вертикальному напрямку. Концентрація даних елементів живлення знижується по напряму з нижньої частини рослини до верхньої.
5. Профілактичні дози внесення мікроелементів у біологічно активній формі (хелати) не впливає на загальний вміст мікроелементів у ґрунті, але значно покращують умови зростання культурних рослин і є передумовою підвищення врожаю і його якості, зникають зовнішні візуальні ознаки стресу, стимулюється формування імунітету.
6. Необхідно відзначити, що мікроелементи проявляють свою біологічну активність тільки за умови внесення їх в суворо визначених нормах у критичні періоди росту і розвитку сільськогосподарських рослин.
Виходячи з практичних знань про реакції і потреби різних культур на мікроелементи існує відповідна градація:
a) рослини невисокого виносу мікроелементів із порівняно високою засвійною здатністю – зернові колосові культури, кукурудза, зернобобові, картопля;
b) рослини підвищеного винесення мікроелементів з невисокою і середньою засвійною здатністю – коренеплоди (цукрові, кормові, столовий буряк і морква), овочі, багаторічні трави (бобові і злакові), соняшник;
c) рослини високого виносу мікроелементів – сільськогосподарські культури, що вирощуються в умовах зрошення на фоні високих доз мінеральних добрив.
Цукровий буряк – високопродуктивна культурна рослина, з якої одержують сировину для промислового виробництва цукру та інших цінних продуктів.
До другої світової війни частка цукру, що виробляється з цукрових буряків сягала понад 50%. Після війни співвідношення виробництва цукру з цукрового буряку та з цукрової тростини становила 30:70. Останнім часом у світі відбулось значне зменшення частки виробництва цукру з цукрових буряків. Цей показник становить 25%. Найбільшими виробниками цукру з цукрових буряків є Франція та Німмечина.
Вирощування цукрового буряку з метою отримання цукру, який є важливим експортними та внутрішнім продуктом, є важливою галуззю розвитку господарства України. Важливим елементом технології вирощування даної культури є забезпечення належного рівня мінерального живлення протягом вегетації.
У зв’язку з різким скороченням кількості діючих цукропереробних підприємств та високою вимогливістю цукрового буряку до умов мінерального живлення багато вітчизняних аграріїв свідомо відмовляються від вирощування цієї цінної культури. Але, не зважаючи на особливості виробничої кон’юнктури вітчизняного ринку, значною перешкодою для сільськогосподарських підприємств України, що спеціалізуються на вирощуванні даної культури є висока вартість мінеральних добрив та необхідність внесення високих ефективних нормам елементів живлення для отримання економічно доцільного врожаю. Так, за даними наукових установ, для Лісостепової зони України норма мінеральних добрив за фізичною вагою складає 625 кг, для зони Полісся – 475-500 кг.
Одним з найбільш дорогих компонентів тукосумішей, які вносяться під цукровий буряк, є фосфорні добрива: амофос, супрефос, подвійний амонізований суперфосфат тощо. Зменшення об’єму мінеральних добрив з одночасним збереженням «удобрювальних властивостей» та агрохімічної ефективності є одним з провідних напрямів розвитку вітчизняної агрохімічної науки. З наукової точки зору, даного ефекту можна досягти при підвищенні коефіцієнтів використання мінеральних добрив. Так, середні коефіцієнти використання елементів живлення з твердих мінеральних добрив становлять: із азотних – 50%, із фосфорних – 25-30%, із калійних – 60%. Одним з засобів підвищення даних показників є покриття поверхні гранул мінеральних добрив плівкою полімерного матеріалу, який виконує роль напівпроникної мембрани. Дана властивість дозволяє контролювати обводнення гранули добрива, забезпечувати контроль хімічної взаємодії діючої речовини добрива з ґрунтовими основами та мікроорганізмами та забезпечувати контрольоване вивільнення елементів живлення до ґрунтового розчину у відповідності до фізично запрограмованих властивостей полімерного матеріалу. Добрива, створені шляхом обробки гранул мінеральних добрив полімерними речовинами з подовженим терміном вивільнення елементів живлення до ґрунтового розчину у кореневмісний шар ґрунту здобули назву добрива пролонгованої дії.
Застосування добрив пролонгованої дії з контрольованим вивільненням поживних речовин має ряд суттєвих переваг по відношенню до традиційних мінеральних добрив, а саме:
1)                вдається уникнути ефекту токсичності від локальної надмірної кількості елементів живлення у ґрунті щодо насіння сільськогосподарських культур на ранніх етапах органогенезу, що є дуже важливим аспектом при сумісному внесені добрив та здійснені посіву сучасними сівалками;
2)                стає можливим одноразове застосування мінеральних добрив у великій кількості без необхідності додаткових підживлень протягом вегетації, що суттєво знижує затрати праці на вирощування та збільшує загальну рентабельність виробництва;
3)                дає можливість широкого застосування інноваційних систем вирощування сільськогосподарських культур (no till, mini till), які передбачають одноразове застосування мінеральних добрив;
4)                контрольоване вивільнення елементів живлення з гранул мінеральних добрив є цінною особливістю яка дозволяє оптимізувати та підвищити ефективність вирощування культур у закритому ґрунті;
5)                зменшуються загальні неефективні втрати елементів живлення з добрив, що поліпшує екологічний стан територій, де ці добрива застосовуються;
6)                зменшується об’єм втрат азоту з ґрунту через інгибування процесу денітрифікації.
Фосфорне живлення є важливим та невід’ємним процесом у початковому рості і розвитку будь-яких сільськогосподарських культур. Це явище тісно пов’язане з важливістю розвитку кореневої системи – головного органу рослин через який вони отримують із ґрунтового середовища поживні елементи, воду, забезпечують симбіотичні зв’язок ґрунтових мікроорганізмів з рослиною (симбіотична азотфіксація). Фосфор є основним елементом який безпосередньо впливає на розвиток кореневої системи рослин та, відповідно, інтенсивність поглинання інших макро (N, K, S, Ca, Mg) та мікроелементів (B, Zn, Mn, Fe, Cu, Mo, Co) з ґрунту.
Після перших стадій росту рослин, фосфор приймає участь у формуванні і роботі клітинних «енергетичних центрів» – мітохондрій та забезпечує накопичення та перерозподіл енергії як у межах органел клітини так і між органами рослини.
Також важлива функція фосфору у формуванні якості продукції рослинництва. Поліпшення умов фосфорного живлення у картоплі збільшує вміст крохмалю та покращує товарні якості та лежкість бульб. Додаткове позакореневе внесення фосфору у фазу молочно воскової стиглості у зернових культур покращує товарні якості зерна та збільшує вміст білку. Збалансоване фосфорне живлення рослин томатів, перцю, капусти поліпшує зберігання продукції у овочесховищах. Високий вміст білку у зерні кукурудзи та виповненість качану не можливо отримати без повного забезпечення рослин фосфорними добривами. Взагалом, фосфор сприяє формування фітогормонів які відповідають за генеративні функції рослин – цитокінінів, що дуже важливо для сільськогосподарських культур, формування врожаю яких напряму залежить від процесу цвітіння.
Наукову проблему вивчення передумов збільшення ефективності фосфорних добрив було приділено багато уваги у працях вітчизняних і європейських вчених протягом останніх 50 років. Дослідження велись у бік вивчення дії іон обмінних смол. Уперше, велика обмінна ємкість смол була досліджена Канзаським національним університетом в працях вчених Ламонда та Гордона. Полімери, які вони досліджували, складались з молекул об’єднаних у довгі ланцюги, які володіли великою абсорбуючою властивістю. Останні входять до групи полімерів дикарбоксильної кислоти вироблені компанією SIMPLOT згідно стандартів, щодо виробництва добрив та запатентованою назвою AVAIL®. Основна хімічна унікальність цієї речовини полягає у тому, що при нанесенні її на гранули фосфорних добрив, фосфор здатен проникати крізь полімерну оболонку та надходити у ґрунтовий розчин порціями протягом періоду вегетації культури.
Дослідження, що були проведені Канзаським національним університетом показали ефективність застосування препарату AVAIL® на кукурудзяних полях та підняття врожайності культури за рахунок цього заходу на 15% у порівнянні з ідентичною нормою добрив без застосування полімеру. При проведенні досліджень з ярою пшеницею тією самою установою було отримано приріст врожаю на 14,5% та підвищення вмісту клейковини на 1,5%.
За даними вчених Jeff Stark та Bryan Hopkins застосування препарату на картоплі сортів Russet Burbank та Russet Norkotah підвищило врожайність культури за рахунок збільшення середньої маси бульб та їх кількості на кущі та досягало 18 % приросту відносно варіантів з традиційними мінеральними добривами.
Ефективність AVAIL® була спостережена і на цукрових буряках у дослідах проведених у Північній Дакоті у вигляді підвищення вмісту цукру на 1,5-1,7%.
З метою підтвердження дослідних даних отриманих вченими з США на території України на протязі 2009-2011 років на дослідних полях НУБіП України була закладена низка дослідів на таких культурах: пшениця, картопля, цибуля ріпчаста, столовий буряк. Дані досліджень наведені у таблицях 1, 2, 3, 4.
 Таблиця 1
Вплив полімеру Avail на врожайність картоплі столової (НУБіП України)

Таблиця 2
Вплив полімеру Avail на врожайність пшениці ярої (НУБіП України)

Таблиця 3
Вплив полімеру Avail на врожайність цибулі ріпчастої (НУБіП України)

Таблиця 4
Вплив полімеру Avail на врожайність буряка столового (НУБіП України)

Згідно наведених у таблицях даних спостерігається істотне збільшення продуктивності сільськогосподарських культур у дослідній овочево-зерновій сівозміні на базі НУБіП України.
Також, в межах досліджень ефективності препарату AVAIL® було закладено польові виробничі дослідження у провідному українському агропромхолдінгу «Астарта-Київ». Дослідження проводились на промислових посівах цукрових буряків за загально прийнятою технологією. Результати досліду наведені у таблиці 5. Норма внесення на всіх варіантах виробничого досліду у агрохолдінгу «Астарта-Київ» склала N140P100K150.
Таблиця 5
Вплив полімеру Avail на врожайність цукрового буряку (Астарта-Київ)

Наведені данні свідчать про поліпшенням умов фосфорного живлення сільськогосподарських культур протягом періоду вегетації та відповідне покращення умов живлення основними макро та мікроелементами. На варіантах де був застосований полімер AVAIL поряд з поліпшенням умов живлення спостерігалась активізація біохімічних процесів у рослинах, які були спрямовані на формування врожаю, що яскраво ілюструють дані про врожайність наведені у вище наведених таблицях.
Як вже зазначалось на початку статті, цукровий буряк, а, вірніше, цукор, з цієї культури, є важливим продуктом для народного господарства України та є стратегічним експортним продуктом у інші країни. Високе наукове та виробниче забезпечення процесу вирощування даної культури є невід’ємною передумовою збереження та розвитку даної галузі рослинництва у нашій державі.
Запровадження новітніх засобів поліпшення умов мінерального живлення дозволяє, як зазначається у даній статті, збільшити економічну ефективність виробництва у рослинництві, зокрема у буряківництві. Використання підсилювача дії фосфорних добрив AVAIL є ефективним засобом підвищення ефективності мінеральних добрив та шляхом збільшення ефективності вирощування цукрового буряку. А це, в свою чергу, сприяє збільшенню прибутку профільних сільськогосподарських підприємств України.
 
Кальцій - необхідний елемент у живленні рослин, який сільськогосподарські культури поглинають у кількостях, які можна співвіднести з виносами основних макроелементів: азоту, фосфору, калію та сірки. Так винос кальцію на формування 1 т товарної продукції сої становить 40 кг у вигляді СаО, а така розповсюджена на території України культура як ріпак виносить з тоною врожаю 60 кг кальцію. Потреба соняшнику в кальції на 1 т товарної продукції становить 100 кг, кукурудзи - 10 кг, а сорго - 12. Використання кальцію овочевими культурами прямо пов’язане з фізіологічними особливостями формування врожаю даної групи рослин і співвідноситься з обсягом використання фосфору і наближається до виносу азоту: картопля - 4 кг/т продукції (винос азоту - 5,0 кг/т, фосфору - 2,2 кг/т продукції), томати - 1,7 кг/т (винос N і Р відповідно 3,3 і 1,3 кг/т продукції), цибуля ріпчаста - 2,5 кг/т (винос N і Р відповідно 3,0 і 1,2 кг/т продукції), капуста - 3,0 кг/т продукції (винос N і Р відповідно 3,3 і 1,3 кг/т продукції), огірки - 1,7 кг/т продукції (винос N і Р відповідно 2,7 і 1,5 кг/т продукції). Кальцій - є елементом, який забезпечує родючість будь грунту, виконуючи роль зв’язуючої ланки між органічною та мінеральною частинами грунту, обумовлює наявність агрономічно цінної грунтової структури, оптимальні параметри повітряного, теплового і поживного режимів грунту. Грунти чорноземного ряду гумусоакумулятивного типу ґрунтотворення (чорнозем звичайний, чорнозем типовий, чорнозем реградовані, чорнозем південний) багаті кальцієм. Середній вміст СаО в грунтах даного типу становить від 26,0 до 44,3 мг/100 гр грунту. Фактичний зміст кальцію на гектарі орної грунту України складає не більше 20 мг/100 гр грунту, що становить 600 кг/га, а його доступність для кореневих систем рослин не перевищує 10%. Фізіологічна роль кальцію полягає в забезпеченні цілісності та механічної міцності клітинних стінок рослин, оссобенності це важливо для нормального росту і життєдіяльності кореневих волосків, що безпосередньо впливає на поглинальну здатність коренів рослин. Кальцій є сильним антогонизм щодо інших елементів живлення: фосфору, калію і мікроелементів, серед яких слід виділити бор, в чому проявляється регулююча функція мінерального живлення. Велика роль кальцію в оптимізації процесу фотосинтезу. Кальцій посилює обмін речовин у рослинах, забезпечує нормальну роботу ферментних систем, робить позитивний вплив на вуглеводний обмін, справляє безпосередній вплив на внутрішньоклітине перетворення азоту, прискорює витрату запасних речовин насіння при проростання і підвищує польову схожість. Однією з найбільш значущих властивостей кальцію є пряма регуляція проникноності і в’язкості протоплазми клітини як середовища, в якій протікають всі біохімічні реакцій рослинного організму. На основі останніх досліджень зарубіжних і українських вчених оптимальний рівень кальцію в клітинній протоплазмі сприяє активізації синтезу фітоалексинів (специфічних протівофітопатогенних речовин), а зміцненні клітинних стінок погіршують пошкоджуваність зовнішніх покривів і листового апарату сільськогосподарськими комахами-шкідниками. Втрата кальцію з орного шару грунту відбувається не тільки внаслідок виносу з урожаєм сільськогосподарських культур, але і в результаті вилуговування з ґрунту. Остання стаття втрат часто досягає значних величин. Так для грунтів різного гранулометричного складу та генезису втрати СаО досягають: з дерново-підзолистих суглинкових ґрунтів - 151-162 кг/га, з супесчаной - 198-207 кг/га, з сірої лісовий - 161-170 кг/га, з чорноземів - 140-160 кг/га. Невід’ємний елемент сільськогосподарського виробництва, без якого неможливо отримати високих врожаїв - використання мінеральних добрив: є фактором втрати кальцію з орного шару грунту. Так, внесення 1 ц калію хлористого сприяє втраті кальцію з ґрунту, еквівалентну, приблизно, 1 ц СаСО3.
На даний момент на ринку України існують безліч кальцій вмісних добрив. Серед добрив для ґрунтового внесення варто виділити вапняно-аміачну селітру, механізм дії якої можна представити у вигляді формули: CaCO3 + NH4NO3 + Н2O → (NH4)2CO3 + Ca (NO3)2 + H2CO3. В результаті хімічної реакції в грунті утворюються карбонат амонію і цінне, в агрономічному плані, добриво – нітрат кальцію. Вугільна кислота в аеробних умовах разкладивается до вуглекислого газу і води. Крім кальцієвих добрив для грунтового внесення, на ринку України присутні кальцій вмісні добрива для позакореневого внесення. Деякі з них представлені в таблиці 1.

 
Слід зазначити, що позакореневого використання кальцієвих мінеральних добрив не здатне забезпечити в повному обсязі потребу рослин в даному елементі і є лише стимулюючим фактором, що сприяє швидкому заповненню діфіціта даного елемента в клітинах рослин. Без достатнього кількості кальцію, в доступній формі в грунті, неможливо отримати високих врожаїв з високими показниками товарності та якості.Одним з найбільш дешевих і дієвих способів підвищити вміст кальцію в грунті є внесення кальцій містять меліорантів: вапняного борошна (56% CaO) та гіпсу (32% CaO). Агрономічний інтерес внесення гіпсу полягає ще й у тому, що в 100 кг мелиоранта міститься 47,6 кг сірки (у перерахунку на SO3-). Виходячи з вчення класичної агрохімічної науки на ґрунтах підзолистого ряду (темно-сірий опідзоленений ґрунт, дерново-підзолистий грунт і т.і.) вносяться вапняні матеріали, а на грунтах солонцевих ряду (каштанові і світло каштанові ґрунти, засолені та осолонцеватие ґрунти і т.і.) вносяться меліоранти з гіпсом. Внесення невідповідного мелиоранта веде до істотного зниження родючості грунту, пригнічення росту і розвитку культурних рослин і різкого зниження врожайності. Спираючись на данні наукових публікацій і наукової монографії «Вплив гіпсу, дефекату і деяких мінеральних добрив на ефективність припосівного внесення на потужному чорноземі» слід зазначити, що внесення помірних, науково обгрунтованих норм кальцій вмісних меліорантів на ґрунтах чорноземного ряду сприяє підвищенню в ґрунтовому розчині кількості доступного кальцію, а також підвищується доступність елементів живлення з ґрунту та добрив внаслідок поліпшення фізичних властивостей і поживного режиму грунту. У дослідженні узгоджено результати, які свідчать про високу ефективність використання гіпсу в основне внесення і передпосівну культивацію, а також сумісне внесення меліоранту з аміачною селітрою і карбамідом. У дослідах середній приріст врожайності озимої пшениці на варіантах з гіпсом склав 8,3%, кукурудзи - 9,8%, ячменю - 5%.
Більш ефективним і агрохімічно цінним мелірантом на засолених і солонцевих ґрунтах України є фосфогіпс. Поряд зі звичайним гіпсом він ефективно використовується для зменшення вмісту у ҐВК іонів натрію, а також в якості кальцієво-сірчано-фосфорного добрива (вмісту загальних фосфатів ~ 2%). Регламентується внесення фосфогіпсу одноразовими нормами (1 раз на 5-7 років) в нормах 5-20 т/га (розрахунок норми проводиться за змістом натрію).
У США проведені дослідження рівня радіації рослин, що виросли в умовах інтенсивної обробки грунту фосфогіпсу. Встановлено, що в грунті і рослинах рівень радіації набагато нижче допустимого.
Як стверджують виробники, фосфогіпс, рівномірно змішаний з вапном у співвідношенні 80/20 не слежується при тривалому зберіганні і може бути ефективно використаний як для меліорації, так і в якості добрива. Так при нормі внесення фосфогіпсу 10 т/га в ґрунт вноситься 110-130 кг Р2О5, що в значній мірі покриває витрати сільськогосподарських виробників на транспортування і внесення. Приготування компостів з гною і пташиного посліду з додаванням фосфогіпсу суттєво підвищує мінеральну цінність і удобрювальні властивості органічних добрив.
Вартість фосфогіпсу в 40 рази дешевше ніж аміачної селітри.
Використання сучасних технологій в аграрному виробництві є невід’ємною частиною загальної стратегії з підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва і зниження загальних енергетичних і фінансових витрат технології, а також підвищення рентабельності.
Використання технологій «нульового» або «мінімального» обробітку ґрунту вже не є новинкою для вітчизняних сільгосп виробників. На ринку України присутня велика кількість агротехнічних рішень, які представлені сівалками прямого висіву зарубіжних виробників Kinze, Terranova, Maschio Gaspardo, Great Plains, Crust Buster і інших. Мабуть, ніхто з передових агрономів українських сільськогосподарських підприємств не має сумнівів щодо ефективності застосування no-till і strip-till технологій для накопичення додаткового запасу продуктивної вологи, зменшення загальних матеріальних та енергетичних витрат на вирощування і збільшення рентабельності виробництва.
Багато виробників техніки при демонстрації можливостей своїх продуктів в польових умовах говорять про те, що їх сівалка може посіяти насіння навіть у «асфальт», але потрібно їх запитати чи будуть вони там проростати і рости. Адже завдання хлібороба не складається лише в тому, щоб закласти насіння, а в тому, щоб створити сприятливі умови для росту і розвитку рослин.
Одним з найважливіших питань будь-якої технології вирощування сільськогосподарських культур є забезпечення оптимального рівня мінерального живлення рослин протягом періоду вегетації. Найбільша роль у технологіях no-till і strip-till відводиться основному осінньому основного і передпосівному внесенню, а також забезпечення необхідного кількості елементів живлення у вузькому шарі ґрунту. Концепція мінерального живлення будується на тому, що рослини були забезпечені азотом, фосфором, калієм, сіркою й ін. елементами живлення протягом вегетації, а особливо в критичні періоди щодо росту і розвитку. При цьому добрива не повинні знижувати польову схожість насіння і зменшувати продуктивний стеблостій культури.
Традиційно склалося, що для no-till найбільш придатними для цього культурами вважаються ті, що формують свій урожай вище рівня поверхні землі. До таких культур відносяться зернові-колосові, кукурудза, соняшник і, практично, всі види зернобобових культур. По-цьому вирощування культур, вимогливих до підвищеної аерації та низької щільності ґрунту (цукровий буряк, овочеві культури, картопля тощо) за мінімальною і нульовою технологіями обмежена.
Традиційні добрива забезпечують оптимальні умови лише при певному заляганні щодо посіяного насіння культури, а саме на 3 см у бік та на 5 см глибше у шарі ґрунту.
Не всі стерньові сівалки здатні забезпечити таку орієнтацію насіння і добрив у ґрунті. Найчастіше відносно дешеві сівалки здійснюють і посів і закладення добрив у один рядок. Для виходу з даної ситуації правильною є концепція використання добрив, які уникають створення зони з підвищеною концентрацією елементів живлення після внесення у ґрунт і здатні дозовано забезпечувати рослини даними сполуками протягом вегетації.
Застосування спеціалізованих повільно розчинних добрив з контрольованим розчиненням дає можливість забезпечити всі необхідні умови мінерального живлення рослин, але їх істотно більш висока ціна, порівняно з традиційними добривами не дозволяє отримувати бажаний рівень рентабельності аграрного виробництва в умовах України.
Одним з дешевших способів забезпечення ефекту пролонгації традиційних добрив є використання спеціальних полімерних речовин. Серед сільськогосподарських виробників широкої популярності набули полімери Avail, Nutrisphere-N, Nutricote, Osmocote, Polyon. Нанесення на поверхню традиційних мінеральних добрив цих полімерів сприяє підвищенню коефіцієнта використання мінеральних елементів живлення з добрив, зниження підвищеної концентрації елементів живлення і дозованому виділенню їх у ґрунт. Ці важливі аспекти мінерального живлення є важливими при створенні ідеальної системи застосування добрив під культури, що вирощуються по no-till і strip-till технологіях.
Производство экструдированных кормов.
Прибльным делом сегодня является выпуск экструдированных кормов. Если вы используете корма сами, то прибыль получается от снижения себестомости выращиваемой вами продукции. Если вы будете производить эти корма для продажи, то прибыль определяется высоким соотношением продажной цены данных кормов к себестоимости их изготовления. Выгодным может быть вариант выпуска этих кормов для собственного производства и продажи остатков кормов другим потребителям.
Рост цен на продукцию животноводства, птицеводства и рыбоводства приводит к росту потребности в качественных кормах и росту прибыльности их производства.
Большим спросом пользуются экструдированные корма. Эти корма незаменимы при откорме свиней, лошадей, КРС, кроликов, кур, пушных зверей и т.д. Очень подуктивно применение их и для получения повышенных удоев. В результате использования экструдированных кормов повышаются их усвоение на 10-40%, увеличиваются надои молока на 20-40%, на 20-25% - яйценоскость птицы и размер яиц и среднесуточные привесы – на 15-30%. При этом потребление корма уменьшается на 8-12% и снижается гибель животных от желудочно-кишечных заболеваний в 1,5-2 раза. Экструдирование позволяет на 30-40% уменьшит расход зерна. Экономия еще более повышается, если перед экструзией в зерно добавлять лузгу, мучку от переработки зерна в крупу, измельченные солому и камыш.
Во всех странах с развитым сельским хозяйством производство высокопитательных и легкоусвояемых зерновых кормов с помощью экструзионных технологий уже давно стало традиционным и обыденным делом. При такой уникальной обработке практически удваивается питательная ценность зерна. Использование экструдеров в кормопроизводстве дает возможность хозяйствам увеличить ежедневный привес скота и повысить ежедневные надои молока. При этом за счет полного обеззараживания корма заболеваемость животных сводится к минимуму.
В процессе приготовления корма зерно подвергается кратковременному, но очень интенсивному механическому и баротермическому воздействию за счет высокой температуры 110-160⁰С, давления 50 атм и сдвиговых усилий в винтовых рабочих органах экструдера, в результате чего происходят структурно-механические и химические изменения исходного сырья. За счет резкого падения давления при выходе разогретой зерновой массы происходит «взрыв» (увеличение в объеме) продукта, что делает его более доступным для воздействия ферментов желудка, а также повышает усваиваемость до 90%. В процессе экструдирования крахмал распадается на простые сахара, вредная микрофлора обеззараживается, а витамины и аминокислоты, содержащиеся в злаках, благодаря кратковременности процесса сохраняются практически полностью.
Кроме того , на процесс экструдирования практически не влияют такие факторы, как влажность перерабатываемого продукта и засоренность семенами других культур. Даже обработка влажного залежалого зерна, уже имеющего запах аммиака, превращает продукт в прекрасный корм.
Літо є важким часом для вашого стада. Коли піднімається температура, корови менше їдять, чують жуйку та лежать, що негативно впливає на їхнє почуття комфорту, продуктивність та відтворення. Ось декілька способів боротьби з тепловим стресом у вашому стаді:

1. Тримайте тварин напоєними – В період теплового стресу корови питимуть на 30% більше води. Уникайте зневоднення, надавши тваринам легкий доступ до прохолодного та чистого джерела води. Забезпечте, щонайменше, 1 метр довжини корита на кожні 15-20 корів. Додатково до поїлок в корівнику або на пасовищі вода має бути доступною для корів при виході з дійної зали.
2. Зробіть навіс – Навіс є недорогим способом надати коровам захист від сонця. Впевніться, що крови мають доступ до затінку. Ви також можете використати тканину, щоб закрити від сонця певні ділянки.

3. Встановіть вентилятори та бризкалки – Коли разом з вентиляторами застосовуються бризкалки, вода на шкірі корів та рух повітря від вентиляторів охолоджують тварин. Вентилятори та бризкалки, встановлені біля годівниць, сприяють апетиту. Вони також корисні в накопичувачі: корови створюють тепло, коли вони скупчені разом, чекаючи на дійку.
4. Уникайте надмірно скупченості – Як і в накопичувачі, температура тіла корів може збільшити тепловий стрес. Обмежте надмірну скупченість, щоб покращити рух повітря. Наповненість приміщення не повинна перевищувати 120%, тобто, якщо у вас в загоні 120 корів, то у ньому повинно бути, щонайменше, 100 місць.
5. Увага годівлі – Підтримуйте споживання корму, забезпечивши збалансований раціон з більшою енергетичною щільністю та фуражами високої якості, а також годуйте у більш прохолодний час впродовж дня.

В періоди теплового стресу може бути досить складно отримати тільність у корів, тому що в цей час складніше виявити охоту, а корови є менш схильними до запліднення. Наряду з тим, що вище згадувались стратегії зменшення впливу спеки, які можна застосувати для покращення відтворення у корів, які підпали під тепловий стрес, ви також матимете кращі шанси отримати тільних корів шляхом підбору бугаїв з більш високими оцінками по запліднюючій здатності та коефіцієнту тільності дочок. Відбір бугаїв з високою оцінкою SCR (запліднююча здатність плідника) є чудовою стратегією, щоб перемогти низьку плідність корів у тепловому стресі.

Що таке SCR?
SCR – це показник запліднюючої здатності бугая-плідника та його здатності створювати тільності. Негативна величина SCR означає, що бугай є нижчим за середнє у створюванні тільностей, а показник SCR у 1.0 показує, що бугай є вищим за середнє та на 1% кращим у створюванні тільностей. Наприклад, у стаді з рівнем запліднюваності у 35% використовують бугаїв із середньою оцінкою SCR. А бугай з оцінкою SCR +2.0 має підвищити цей показник до 37%. Бугаї компанії World Wide Sires Ltd (США), ексклюзивним представником якої в Україні є ТОВ «Українські ферми», пропонують вам відмінні оцінки SCR, які вам необхідні, щоб вирішити репродуктивні питання улітку.

Колодій О.С.
Зоотехнік-технолог,
ТОВ «Українські ферми»
e-mail: [email protected]
www.ukrfarms.com.ua
Матеріал був люб‘язно наданий компанією
World Wide Sires, Ltd (США)
Ув., Господа!
Для организации логистического, складского, холодильного комплекса овощехранилища, перерабатывающего производства и т.д.

Приглашаем:
АРЕНДАТОРОВ/ ПАРТНЁРОВ/ ИНВЕСТОРОВ для совместного бизнеса.
В дальнейшем возможна 100% переуступка бизнеса (продажа).

Имеется : База общей S=6331 м.кв
(ранее продуктово-овощная база --- термостены). Эстакада.
Территория земельного участка – 2.3 га
Все коммуникации - 380 В, вода, Газ (автономная котельная), связь...Охрана.
Месторасположение Украина, г. Мелитополь, Запорожской области
(Внимание-НЕ!путать с «Мариуполь, Донецкой обл..!)
Отличная транспортная развязка:
700м - трасса Ростов-Одесса, 100м Харьков-Симферополь.


Есть наработанные тесные контакты с агро производителями региона и
возможность размещения ЦЕЛЕВОГО заказа на выращивание с/хоз продукции.
(+ агроПредприятия наших партнёров – в т.ч. садоводство )

Подробная информация-по запросу.
С ув.
E-mail:[email protected]
Тел-факс:+38 (0619) 448128
Юрий Юрьевич (учредитель)
Посівне жито — однорічна трав’яниста рослина. Як кормове вирощують також культурне багаторічне жито, одержане А. І. Державіним при схрещуванні дикого багаторічного жита з однорічним культурним посівним житом.
Посівне жито в природі є диплоїдною формою (2n-14). В останні десятиріччя селекціонерами шляхом подвоєння кількості хромосом було створене тетраплоїдне жито (2n-28), сорти якого формують велике зерно (маса 1000 зерен досягає 50-55 г) та міцну, стійку до вилягання соломину.
Основи листків посівного жита
Посівне жито відзначається добре розвиненою кореневою системою, яка проникає у ґрунт на глибину до 1,5-2 м і завдяки високій фізіологічній активності легко засвоює з ґрунту поживні речовини з важкорозчинних сполук.
Вузол кущіння у жита формується на трохи меншій глибині від поверхні ґрунту (1,7-2 см), ніж у пшениці (2-3 см). Коли насіння загортається глибоко, жито закладає два вузли кущіння: перший — глибоко, а пізніше другий — близько до поверхні ґрунту, який стає головним. Інтенсивність кущіння у жита досить висока — кожна рослина утворює 4-8 пагонів, а за сприятливих умов — до 50-90.
Стебло — порожниста соломина, гнучке, вкрите восковим нальотом, утворює 5-7 міжвузлів. Верхівка останнього міжвузля опушена. Висота стебла залежно від умов вирощування та сорту коливається від 70 до 180—200 см (у середньому 80-100 см).
Колос посівного жита
Листки шорсткі, покриті восковим нальотом. Довжина листкової пластинки — 15-30, ширина — 1,5-2,5 см. В основі пластинки міститься короткий язичок і короткі голі або слабоопушені вушка.
Колос у жита остистий, незакінченого типу — на верхівці стрижня немає кінцевого верхівкового колоска. Стрижень колоса сплюснутий, опушений, членики опушені. Колоски в основному двоквіткові, рідко три-, чотириквіткові. У колосі міститься 30-40 колосків. Колоскові луски вузькі, шилоподібні; зовнішня квіткова луска має війчастий кіль, який закінчується остюком завдовжки 3-4 см. Остюки притиснуті до колоса або розходяться в боки. Середня довжина колоса 7-14 см. За формою він залежно від сорту буває призматичним, веретеноподібним, видовженоеліптичним. У призматичного колоса лицьова і бічна сторони однакової ширини по всій довжині; веретеноподібного — бічна у нижній третині колоса ширша за лицьову; видовженоеліптичного — лицьова вужча від бічної, колос від середини звужується до основи і верхівки. Колос у посівного жита залежно від сорту різної щільності. За кількістю колосків на 10 см довжини колосового стрижня розрізняють жито з дуже щільним колосом — при наявності понад 40 колосків на 10 см, з колосом вище середньої щільності — 36-39 колосків, середньої — 32-35 та нещільним колосом — менше 32 колосків.
Зерно жита різне за розміром, формою, забарвленням. Довжина його — 5-10 мм, ширина — 1,5-3,5, товщина — 1,5-3 мм. Маса 1000 зерен у диплоїдного жита — 20-35, тетраплоїдного — 35-50 г. Форма зерен видовжена (з відношенням довжини до ширини більше 3,3) або овальна (з відношенням довжини до ширини 3,3 і менше) з помітною поперечною зморшкуватістю на поверхні. За забарвленням розрізняють зерно біле, зеленувате, сіре, жовте, темно-коричневе.
За морфологічними особливостями види пшениці об'єднують у дві групи: пшениці справжні, або голозерні і полб'яні, або плівчасті. Плівчасті, на відміну від голозерних, утворюють ламкий колос, який у достиглому стані при легкому надавлюванні ламається на окремі колоски з зерном разом із члениками стрижня. При обмолочуванні голозерних пшениць у бункер комбайна надходить зерно без лусок.
До голозерних пшениць належать: м'яка, тверда, тургідум, карликова, круглозерна, польська, карталінська, а до плівчастих — спельта, однозернянка, двозернянка, Маха, Тимофєєва та інші дикі види.
Серед усіх видів найбільше поширення і значення мають м'яка та тверда пшениці. Їхні посіви перевищують 98% загальної площі пшениці. При цьому на частку м'якої в Україні припадає 90% площі.
М'яка пшениця (T. aestivum L.) — однорічна озима або яра трав'яниста рослина з мичкуватою кореневою системою, яка проникає у ґрунт на глибину 1—1,5 м і більше. Стебло — прямостояча соломина, заввишки у низькорослих (карликових і напівкарликових) сортів — 60—90 см, середньорослих — 100–110, високорослих — 110–125 см; складається з 4—7 міжвузлів.
Пшениця відзначається підвищеною кущистістю, утворюючи в середньому 3—5 стебел від одного кореню, у тому числі продуктивних — 2-3.
Листки у м'якої озимої пшениці майже голі, ярої — опушені, завдовжки 15—25 см і більше, завширшки 1—2 см.
Пшениця м'яка
Колос різної довжини: короткий — до 8 см, середній — 8—10, довгий — понад 10 см; за формою — циліндричний (призматичний) з однаковою шириною уздовж колоса; веретеноподібний, який звужується до верхівки і в меншій мірі до основи, та булавоподіб-ний (скверхедний), який до верхівки потовщується. У колосі утворюється 15—25 колосків — здебільшого 5-квіткових, з яких звичайно розвиваються й утворюють зерно 2—3 нижні квітки.додаткові та бічні кореневі види
Якщо у пшениці м'якої у перерахунку на 10 см стрижня розміщується менше 16 колосків, колос вважається нещільним; 17—22 — середньощільним, 23—28 — щільним, понад 28 — дуже щільним; у твердої пшениці нещільний колос має до 24 колосків на 10 см стрижня; середньощільний — 25—29, щільний — понад 29 колосків.
Врожай пшениці у світі у відсотках для кожної окремо взятої країни у 2005 році як порівняти з лідером Китаєм (100% = 97 446 250 тонн).
Щільність колоса визначають також за кількістю колосків у перерахунку на 1 см стрижня. Встановлюють її шляхом ділення суми всіх колосків, за винятком верхівкового, на довжину стрижня. Можна встановити щільність колоса за середньою довжиною членика, для чого довжину стрижня ділять на кількість члеників. Якщо довжина членика понад 6 мм, колос вважають дуже нещільним, 5—6 мм — нещільним, 3,8—5 — середньощільним, 3—3,8 мм — щільним та менше 1,6 мм — дуже щільним. Кількість зерен у колосі часто перевищує 30—35 шт., а середня маса зерна у ньому становить 1—1,5 г (іноді до 2,5—4 г); маса 1000 зерен — 25—55 г, частіше — близько 40 г. Зерно за формою овальне, яйцеподібне, бочкоподібне, завдовжки 4—11 мм.
М'яка пшениця — самозапильна рослина, але у жарку погоду може запилюватися перехресне. Тверда пшениця (T. durum Best.) представлена у культурі в основному ярими сортами і зовсім мало — озимими. Як порівняти з м'якою вона високоросліша, утворює стебла з восковим нальотом, які у верхній частині (ближче до основи колоса) виповнені серцевиною. Листки голі, також покриті восковим нальотом. Колос щільний, з середнім індексом щільності 25—30 і більше. Остюки грубі, значно переважають довжину колоса, яка коливається від 3,5 до 17 см. Колоскові луски жорсткі, зерно при достиганні міцно утримується квітковими і колосковими лусками й не обсипається. Зерно видовжене — до 12 мм, у поперечному перерізі — округло—кутасте.
Бакова суміш «Дефенс-С» нове покоління комплексних препаратів, що використовуються для інкрустації насіння зернових колосових культур. Компоненти бакової суміші («Антистрес», «Марс- EL» і комплекс амінокислот) доповнюють один одного, підсилюють ефект передпосівної обробки насіння, позитивно впливаючи на посівні якості насіння, а при стресових температурних перепадах повітропроникна плівка захищає їх від перегріву і пересихання до 60 днів .
Передпосівна обробка насіння полімерами, що входять до складу «Марс-EL» - найперспективніша і високоефективна, схожість насіння становить 94% і вище, дружні й рівні посіви.
Використання полімеру, як плівкоутворювача, найбільш надійна форма вирішення проблеми захисту насіння від дії на них несприятливих факторів при висіві в суху і на пів вологий ґрунт. За рахунок нанесеної на поверхню насіння прозорої, міцної, тонкої, добре розчинної у воді, повітропроникної полімерної плівки забезпечується 100% дрібнодисперсна обробка їх поверхні препаратами, повне припинення осипання з поверхні протруйників і комплексів мікроелементів під час завантаження насіння в мішки, при їх транспортуванні, вантажно-розвантажувальних і посівних роботах і підвищує сипучість зерна при висіві.
Насіння надійно захищене полімерною плівкою від провокуючої вологи і їх проростання відбудеться тільки при збігу двох факторів - достатній волозі і сприятливій температурі. Тільки збіг цих двох факторів, дозволить полімерній оболонці перейти в гелевидний стан, і насіння почнуть проростати.
Водорозчинні фосфорні сполуки (РРР «Антистрес»), що входять до складу цієї бакової суміші, сприятимуть інтенсивному росту і розвитку первинних коренів, які почнуть під впливом цього чинника глибоко проникати в ґрунт і охоплювати великий її обсяг, а надалі сформувати і потужну вторинну кореневу систему, а незамінні амінокислоти увійдуть до складу поліпептидів, з яких синтезуються ферменти, що прискорюють проходження біохімічних процесів. Не залишиться осторонь і гумат калію, який викличе інтенсивний поділ клітин меристематичних тканин проростка. Мікроелементи мідь і цинк стануть коферментами знову синтезованих ферментів. У результаті в проростках відразу ж почнуть активно проходити біохімічні процеси, і він почне активно здійснювати свій ріст і розвиток).
Виходячи з вище викладеного, можна порекомендувати нашим аграріям широко використовувати у виробничих умовах комплексну бакову суміш «Дефенс-С» («Антистрес», «Марс-EL» і комплекс амінокислот), яка містить у своєму складі всі необхідні рослині на перших етапах його онтогенезу поживні речовини і, що дуже важливо, в оптимальному співвідношенні. Застосування даної суміші дасть можливість додатково отримати до 2,5-3,0 ц / га зерна озимих зернових колосових культур.
Плівкоутворювальні препарати не токсичні і не володіють кумулятивними властивостями, добре розкладається ґрунтовими бактеріями.
 
Данная топливораздаточная колонка является идеальным решением в условиях отсутствия питания 220В. Может использоваться для заправки различной спецтехники или транспорта как в комплекте с топливным резервуаром, так и в качестве топливораздаточного оборудования для бензовоза. Модель представлена 12-вольтовым самовсасывающим лопастным электронасосом с производительностью 40 л/мин и рабочим током 21А. Насос поддерживает непрерывную работу в течение 30 минут и развивает давление на выходе до 1,3 Бар, что позволяет поднимать топливо с глубины до 2 метров в режиме «сухого» всасывания. Во время работы уровень издаваемого насосом шума достигает 75 дБ. Эксплуатируется насос при температурах от -20 до +50°C. Диаметр впускного и выпускного отверстия – 3/4'BSP. Работает насос с дизельным топливом. Запрещается его использовать для перелива алкоголя, воды, газа, керосина или бензина. Насос оснащен встроенным перепускным клапаном, обеспечивающим обвод топлива на случай закрытия раздаточного крана при работающем моторе. Вес насоса – 11,5 кг. Топливораздаточная колонка также укомплектована 2,5-метровым электрошнуром с зажимами типа «крокодил», механическим счетчиком Tech Flow 3C, плавким предохранителем на 30А, электрическим выключателем, 4-метровым напорным рукавом, металлической панелью для крепления насоса и счетчика, алюминиевым пистолетом со встроенной муфтой, а также фильтром грубой очистки 25 мм, устанавливаемой под всасывающий рукав (не входит к комплект).
Уважаемые коллеги, Начинаем в нашем блоге обсуждение темы схем посадки ореха. Будем собирать все доступные данные и опыт людей, касательно данной тематики. На сегодня есть 2 подхода с проблематике схемы посадки орехового сада: А. Интенсивная технология Данная технология предполагает такие схемы посадки как: от 6,4м*4,3м (363 дерева на гектаре), выглядит это примерно так в Калифорнии Американцы декларируют такие результаты в Калифорнии: -схеме 6,4м*4,3м (363 дерева на гектаре) сорт Howard. Урожай с 6 по 8 год вегетации от 7 до 8 тонн с гектара (19 - 22 килограмм орехов с одного дерева) На необрезанной части сада было получено 6,86 т/га,  С нижней обрезкой было получено 7,368 т/га, С верхнебоковой обрезкой было получено 6,288 т/га. Итальянские технологии выглядят так : При схеме 7x4 - 357 деревьев на гектаре   При схеме 7x5 - 285 деревьев на гектаре   При схеме 7x6 - 238 деревьев на гектаре   При схеме 7x7 - 204 дерева на гектаре Итальянцы  декларируют такие показатели:Урожайность на 4-йгод
1 тонна с гектара


Урожайность на 5-йгод
2 тонны с гектара


Урожайность c 6-ти лет  и далее
> 4,5 тонн с гектараПолив интенсивного сада  выглядит примерно так: Итого краткое резюме по интенсивной технологии: Как мы видим данная технология получила распостранение в Южных странах и требует обязательной интенсивной подкормки сада, обильного полива, почвы обработанной гербицидом и т.д. Стоимость закладки такого сада будет примерно в 5 раз выше, чем сада по классической технологии.  Декларируемое самое большое достоинство технологии - высокая урожайность с гектара. От 4 до 7 тонн. Шутка ли :-) Из недостатков я хотел бы выделить: - сумасшедшие риски по вымерзанию данного типа сада в условиях Украинского климата ( у нас то и не интенсивные сады регулярно вымерзают) - опыт Ковчега показал, что ореховые  деревья, которые подрезают вымерзают и болеют всякими болезнями намного чаще тех, которые не трогают. - очень высокую стоимость его закладки ( только привитых саженцев на гектар нужно купить на 4000 долларов) - обязательная система полива - бесконечная обязательная подкормка сада (судя по описанию технологии) - бесконечная обработка земли ( в том числе теми же гербицидами), что делает ее фактически мертвой - повышенные расходы на персонал, необходимый для ухода за таким садом - покупка дорогой техники для постоянной обрезки сада + постоянные расходы на ГСМ, персонал, ремонт и т.д. В итоге, если сложить все возможные выгоды в виде высокого урожая с 1 Га и отнять от него все риски, капитальные и  постоянные затраты....  Думаю, что мы придем к несколько иному подходу к закладке орехового сада в Украинских реалиях.  Наши исследования показали, что нормальное сортовое дерево ореха, растущее в естественных условиях без особого за собой ухода и обрезки может давать от 40 до 70 кг ореха. При схеме посадки 10Х8, 10Х10 ( 100 деревьев на Га) мы получаем те же от 4 до 7 тонн ореха с гектара, правда не на 6-8 год, а наверное несколько позже. Однако! 1. Мы на старте потратим на саженцы не 4000 долл на 1 га, а всего лишь 1100. Тем самым снизим свои и инвестиции риски практически в 4 раза только по саженцам. 2. При использовании влагосберегающей технологии, разработанной в   Ковчеге мы можем не инвестировать в системы полива, которые стоят также ох как не мало. Вместо этого поливать сад из обычной бочки 1-2 раза в период июнь-июль и то в случае продолжительной засухи. Например в этом 2015 году мы свой сад до сих пор не поливали, хотя на дворе уже 3 июля. 3. Крону дерева мы сформируем вручную на 3-5 год жизни и далее не будем на это тратить ни сил ни времени. Будем проводить только подрезку вымерзших веток если они будут.  Думаю, что чистая прибыль полученная с сада посаженного по данной технологии будет никак не меньше той, которую теоретически может дать интенсивная технология, однако как я уже писал инвестиций , рисков и мороки с этим садом будет на порядок меньше. И напоследок покажу пример двух ореховых деревьев, которые посажены с интервалом 6 метров. Фото сделано мною, 24 июня  этого года в крепости Каменца-Подольского . Должен признать что эти деревья чувствуют себя относительно неплохо, но только потому что их сосед находится только с 1 стороны, а не с четырех как это было бы в саду. 
Дорогие коллеги,
28 июля мы провели летнюю ревизию маточного дерева Ковчег-1, фото прилагаю.
 
Что мы для себя отметили:
 
1. Дерево чувствует себя отлично, поврежденных ветвей мы практически не увидели.
 
2. Ветки усыпаны плодами и данный орех больше похож на иву под тяжестью этих плодов.
 
3. Диаметр кроны в принципе укладывается в круг 10 метров, это говорит о том, что схему 10Х10 можно рекомендовать как оптимальную для данного сорта при использовании классической технологии. 
 
4. И самое интересное состоит в том, что внутри кроны плодов также много как и на ее периферии. Такое свойство у ореха не так уж и часто встретишь. 
 
В общем смотрите сами )  
 
 

 

 

 
Коллеги приветствую, Мы сравнили плоды трех сортов ореха на конец июля 2015 г. и смотрите что получилось. 
Сравнению мы подвергли три сорта:
 
1. Орех Пятницкий. Это маточное дерево обычного местного ореха, которое растет на моем участке и с которого мы обычно берем орех для получения сеянцев ( Орех Пятницкий). Пятницкий - это бывший хозяин этого участка. Дереву около 100 лет. Самый старый абориген так сказать. 
 
2. Ковчег -1 . Это наш флагманский сорт. Лучшее из того, что мы пока встречали. Тоже абориген, но помоложе. Дереву около 30 лет. Подробнее о сорте читайте ниже в нашем блоге. 
 
3. Молдавия (сорт Костюженский). Это орех с первого урожая с деревьев, которые мы посадили в 2011 году. Саженцы молдавских сортов брали в Линарде . Подробнее здесь . Эти деревья у нас в саду вымерзали по первой почки уже по 2-3 раза. Дереву 4 года. 
 
Что мы для себя отметили , смотрите на видео. 
 
Вот еще  фото прилагаю:
 

 
Как говорится : "Выводы делайте сами".
На каком расстоянии садить Польку? Оптимальная ширина междурядий 1.5 м, расстояние в ряду - 0.5 - 1 м. Однако при при наличии выпадов образуются пробелы, и расстоянии между кустами будет значительным - 2 м.
 

В отличие от других среднерослых, требует подвязки на Т-образную либо двухполостную шпалеру, поскольку побеги в сравнении с Поляной, Брусвяной менее крепкие, более гибкие, гораздо длиннее, и при обилии ягод не подвязанные кусты склоняются к земле, что говорит о о крепления.


Впрочем, отлично себя чувствует и обычной шпалере в 2-3 ряда с расстоянием в 50-60 см, высота - до 1.5-2 м. Часто саженцы певого года в подвязке не нуждаются, но это очень индивидуально.
Прищипывание не требуется - литералы разрастаются отлично.
Если же вы решили прищепнуть верхушки - прищипывайте, но по достижении 100 см, и обязательно до цветения. В противном случае плодоношение отодвигается на 2 недели, ягод - меньше.
Нормирование необходимо - грозит загущение. Оптимальное количество побегов в кусте - 7-9, так они не будут мешать друг др

угу, затруднять сбор урожая, хорошо проветриваются.
Укрывать или не стоит на зиму? Не морозостойкая Полька малина, и укрытие требуется. Существует два варианта: обрезать, или пригибать - возможно со шпалерой, присыпав сверху опилками, мульчировать верховым торфом. Чем можно заменить торф? Тырсой - не лучший вариант, поскольку сыреет, тяжелеет, размножаются бактерии. Кокосовая стружка, мох, базальтовая вата, кукурузные початки. Еловый лапник сильно закисляет почву, используется для укрытия поверх слоя мульчи, весной начисто убирается, что достаточно проблематично. При добавке органики - навоза, куриного помета осенью в землю не переусердствуйте - можно пожечь, как говорится, то есть устроить дисбаланс калия, фосфора и др. микроэлементов, нарушить кислотность, что сведет пригодность такого грунта на нет. Кроме того, органические удобрения - избыток азота, провоцируют рост зеленой массы в ущерб плодоношению. Когда накрывать - после обрезки, по опаданию листьев.
В остальном же, любит обильное мульчирование, щедрые подкормки - в некотором смысле привередлива к недостатку азота, калия, органики. Для южных регионов выгодно сдвинуть плодоношение к концу сезона во избежание пика высоких температур, для более северных - раннее, когда первая ягода в цене, и ранняя холодная осень не сократила вызревание.
А есть ли минусы?
Как видите, плюсов более чем достаточно, но имеет ли малина Полка отзывы отрицательные? Не морозоустойчива, что, впрочем, решается укрытием на зиму - часто пригибается прямо вместе со шпалерой, мульчированием, обрезается - под самый корень. Плохо переносит жару - та же Поляна при +35-37 С и выше не нуждается в затенении, ягоды Полки же пекутся, усыхает куст даже при капельном орошении. Кроме того, подвержена заболеваниям корневой системы - рак корней, гнилям и пр. Устойчивых полностью не существует в природе, но более устойчивые найдутся. При недостаточной подкормке не столь интенсивно дает побеги замещения - в сравнении с Зюганой, Туламин. Тем не менее, при достаточной подкормке все эти недостатки покрываются высокой урожайностью и удивительным вкусом ставшей своего рода эталоном. Резюмирую вышесказанное, можно назвать ее хорошо подходящей для коммерческого выращиевания и, как говорится, для себя и своей семьи. Пусть радуют вас она - доброго вам урожая!
Україно, зустрічай ДЕМО-ТУР 2015
Глибокорозпушувач AGRISEM Cultiplow Platinum 4
Надзвичайно цікава подія для справжніх поціновувачів якості та потужності!
                                                 
Всесвітньо відома корпорація «AGRISEMINTERNATIONAL», офіційним дистриб’ютором якої є «Волинська фондова компанія», продовжує стрімко завойовувати регіони України!
На цей раз для ознайомлення українським аграріям пропонується Глибокорозпушувач AGRISEM Cultiplow Platinum 4.
Основні особливості:
- Посилена стальна рама 200х200 мм;
- Пружинний захист робочих органів (Non-Stop security);
- Лапи TCS 750;
- Навіска кат.3;
- 2 стояночні підставки;
- Коток-клітка Ø 526 мм;
- Комплект засобів транспортної безпеки.
 
Специфікація


Cultiplow Platinum 4м
Робоча ширина, (м)


4.0
Транспортна ширина, (м)


4.0
Глибина обробітку грунту, (см)


до45
Робоча швидкість, (км/год)


8-10
Необхідна тягова потужність (мін.-макс.), (к.с.)


(250-320)
Вага з котком - кліткаØ526мм, (кг)


2717
Кількість лап, (шт)


6
 
Згідно програми заходу, презентація Глибокорозпушувача AGRISEM Cultiplow Platinum 4 відбудеться у одинадцяти областях України! Не пропустіть свій шанс ознайомитися з особливостями експлуатації та побачити на власні очі агрегат у роботі!
         Пропонуємо ознайомитися із графіком демонстрації техніки преміального бренду:

Житомирська область

  Ново-Волинський р-н,с.Орепи,ТОВ "Агросоюз", дата проведення - 07.08.15;
              Попільнянський р-н, с.Новоселиця, ПСП Новоселиця, дата проведення - 08.08.15;               Любарський р-н, с.Стрижівка, СФГ "Едельвейс", дата проведення - 10.08.15.

Чернігівська область

   Бахмацький р-н, с. Григорівка, «ім. Шевченка СТОВ» , дата проведення - 11.08.15;
   Чернігівський р-н, с. Красне, «Агріком Груп», дата проведення – 11.08.15;
 

Черкаська область

   Чорнобаївський р-н, с. Васютинці, «Дніпро СТОВ», дата проведення - 12.08.15;
    Уманьський р-н, с. Кочубіївка, «Базис АФ», дата проведення - 13.08.15;
   Камянський р-н, с.Тимошівка, «Колос-08 ТОВ», дата проведення - 13.08.15.
 

Харківська область

   Зміївський р-н, с. Соколове, «СВК Україна», дата проведення - 14.08.15.
 

Дніпропетровська область

Нікопольський р-н, с.Новоіванівка, «Росток АФ ТОВ», дата проведення – 15.08.15.
 

Херсонська область

              Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, «Альфа-Агро ПСП», дата проведення – 17.08.15;               Новотроїцький р-н, с. Подове, «ТОВ Лана Подове -1»,  дата проведення – 17.08.15.

 Миколаївська область

               Снігурівський р-н, с. Баратівка, «ТОВ АТФ "Агро Діло"», дата проведення – 18.08.15;                Новоодеський р-н, м. Нова Одеса, «ФГ "Регул"», дата проведення – 18.08.15;                Снігурівський р-н, с. Олександрівка, «ФГ "Нива"», дата проведення – 19.08.15;                Казанківський р-н, с. Новосілля, «ТОВ "Новосілля"», дата проведення – 19.08.15.

Одеська область

  Велико-Михайлівський р-н, с. Великоплоське, «Расвет СПК»,дата проведення – 20.08.15.
 

Тернопільска область

Збаразький р-н, с. Шимківці, ТОВ «Агро Генерейшен», дата проведення -25.08.15; Козівський р-н, с. Плотича, ФГ «Вікторія 92», дата проведення -25.08.15.
 

Львівська область

   Буський р-н, с. Куткір, ТОВ Апогей Агро, дата проведення - 26.08.15.
 

 Волинська область

    Луцький р-н, с. Баїв, ТОВ Україна Баїв, дата проведення - 26.08.15;
    Рожищанський р-н, с. Кроватка, ТОВ Гірсам, дата проведення - 27.08.15.
Демо-показ Глибокорозпушувача AGRISEM Cultiplow Platinum 4 це Ваш шанс отримати незабутні враження!
 
11 областей. 21 день. Море задоволення!
Гарні враження гарантовано!
 
 
Детальна інформація за тел. :
0503725559 - начальник відділу AGCO / AGRISEM Юрій Петренко
0503377338 - начальник відділу маркетингу та розвитку Тетяна Ломага.
Компания «ПромТехСервис» — эксклюзивный дилер в Украине компании Ningbo Lingfeng Geltf International Trade Co., Ltd c 2007 года.
Компания NBLF (Ningbo Precision Casting Hardware factory) является одним из крупнейших производителей сменного оборудования в Китае, с годовым выпуском продукции более 30 000 тонн.
С момента основания в 1988 г., NBLF постоянно инвестирует средства в разработку новых видов износостойких сплавов. Бриллиантовая серия карьерных коронок, рыхлителей и т.д. продается по всему миру и пользуется огромным успехом среди потребителей.
Компания «ПромТехСервис» предлагает широкий выбор коронок, адаптеров, режущих кромок и защит бренда NBLF.
Продукция NBLF отлично зарекомендовала себя в работе на таких предприятиях как Еристовский горно-обогатительный комбинат, Полтавский горно-обогатительный комбинат, Беховский гранкарьер, Емельяновский карьер, Малинский камнедробильный завод.
Компания «ПромТехСервис» провела полный капитальный ремонт трубоукладчика на базе Komatsu D355C. Во время ремонта прошла разборка трубоукладчика на составляющие узлы, капитальный ремонт каждого узла с заменой изношенных частей, а именно:

— установка новой ходовой системы: гусениц, тележек, катков опорных и поддерживающих, колес ведущих и натяжных;

— полная замена рукавов высокого и низкого давления;

— капитальный ремонт двигателя с заменой цилиндро-поршневой группы;

— полная замена электрожгутов, проводов и элементов электрооборудования;

— замена дефектных деталей на новые, ремонт узлов и агрегатов: навесного грузоподъемного оборудования, КПП, бортовых передач и др.

Последующая сборка и обкатка отремонтированной техники, с гарантией на 2000 м/ч прошла успешно.
Компания «ПромТехСервис» выполнила заказ одного из своих самых значительных клиентов – «Полтавского горно-обогатительного комбината». Скальный ковш для экскаватора Hitachi EX3600 объемом 15,5 м3, произведенный компанией OM Muhendislik (Турция). «ПромТехСервис» является эксклюзивным поставщиком ковшей OM Muhendislik в Украине. Подобные ковши предназначены для работы в особо тяжелых условиях и производятся с применением самых передовых технологий сварки и машинной обработки. Компания «ПромТехСервис» поставляет под заказ большой ассортимент ковшей объемом до 35 м3, предназначенных для работ на любых грунтах.
Дойче Аграртехник снова в списке лучших предприятий 2015 года! 
По данным Национального Бизнес рейтинга мы удостоены статуса "Лидер отрасли - 2015" , мы также вошли в ТОП Лидеров в отрасли продаж сельськохозяйственной техники.
На запрошення компаній Amazone та Дойче Аграртехнік у червні  2015 року було організовано  поїздку до Німеччини передових спеціалістів   інженерних служб Миронівського хлібопродукту .
У рамках заходу було заплановано відвідування гостями заводів  виробників сільськогосподарської  техніки таких відомих марок , як:   Amazone –  техніка з підготовки грунту для внесення заходів захисту рослин та мінеральних добрив та Krone – виробництво   кормозаготівельної техніки  .
Привітав гостей співвласник заводу п.Крістіан Драйєр. Під час перебування  на заводах Amazone  (слід зазначити, що  на сьогодні компанія має  8 заводів з виробництва техніки)  спеціалісти МХП мали змогу ознайомитися з розробками, новими ідеями компанії та власне виробництвом техніки, також мали змогу  наочно спостерігати комплектування машин на конвеєрі.  Так у рамках презентації було представлено новітню розробку компанії Amazone – робот-агроном.
Окрім вищезазначеного, на випробовувальному полігоні були показані зразки техніки у роботі, це і підготовка грунту  - новий широкозахватний агрегат Cenius, який наближчим часом  буде  наданоМХП для роботи на полях  Вінницької філії.  Ще були представлені посівні комплекси для посіву по стерні та на підготовленному грунті. Основну увагу  також було приділено точності посіву  системи контролю висіву.
Спеціалісти  змогли поспілкуватися з розробниками машини на заводі, а також  отримали кваліфіковані поради від фахівців  Дойче Аграртехнік, щодо правильності практичного технологічного використання техніки.
 На заводі було продемонстровано нову вдосконалену модель самохідного оприскувача Amazone Pantera 4502 Н із збільшенним кліренсом:
До речі, МХП вже багато років використовує  у своєму господарстві Amazone Pantera 4001,  і на сьогодні , за допомогою Amazone Pantera 4001, яку було придбано у  2012 році  було оброблено більше  73 тис.га угідь на Хмельниччині.
Перша на Україні, нова  модель Pantera 4502 Н,  також успішно працює на полях МХП,  і компанія  Amazone сподівається, що дана модель стане флагманською  у парку машин МХП з внесення засобів захисту рослин та комплексних добрив.
Також гості відвідали  завод компанії Krone. МХП у 2015 році закуплено майже  повний ряд  кормозаготівельної техніки, у тому числі силосний комбайн Krone BigX , який  зараз готується   до поставки  для роботи на полях Вінничини.
Зустріч з представниками заводу була доволі корисною з практичної точки зору.  Зацікавленність сторін чітко прослідковувалась під час діалогів між спеціалістами МХП та представниками заводу,  особливо з питань технології заготівлі кормів. Тест драйв  комбайну Krone BigX  відбувся на треку навчального центру Krone, де проводяться навчання сервісних фахівців  та інженерних служб покупців машин Krone.Загалом фахівці отримали вичерпні кваліфіковані відповіді, з питань системи подріблення та підготовки силосної маси, а також особливостями подрібнюючого апарату комбайна  Krone BigX .
Не забули і про  дозвіл у вільний від роботи час. Цікавою виявилася екскурсія на найбільшу у світі верф Майєр з будівництва океанічних лайнерів у місті Папенбурзі,  де фахівці інженерного сектору ознайомилися з досягненнями та особливостями інженерії у галузі судобудування. Рівень та велич побаченого вразили гостей та зацікавили з професійної  точки зору. Компанії Amazone та Дойче Аграртехнік і надалі будуть продовжувати рухатись у напрямку  вдосконалення плідної  багаторічної співпраці з МХП. Так у листопаді запланована спільна поїздка до м.Ганновер у Німеччині, на найбільшу у світі виставку  сільськогосподарського обладнання, техніки та технологій  «Agritechnica-2015». 
        Мікродобрива "Мікро-Минералис"  і  "Нано-Минералис" випускаються у вигляді концентрованих водних розчинів, які легко розводяться водою до потрібної концентрації.         Мікродобрива та біопрепарати від ТОВ «Мінераліс Україна» змішуються і не втрачають своїх властивостей в бакових сумішах з усіма відомими пестицидами та біопрепаратами.
           ЗАСТОСУВАННЯ. Перед початком робіт по обприскування поля слід зробити розрахунки необхідної кількості препарату, залежно від норми витрати і площі ділянки, необхідно обробити. Рекомендуємо при використанні наших продуктів застосовувати ступеневу змішування, яке передбачає приготування маточного розчину в пропорції 1:1. Приготування робочого розчину та заправку обприскувача слід робити на спеціально обладнаних майданчиках. Певна кількість препарату або маточного розчину залити в бак обприскувача, наповненого на третину чистою водою, включити змішувач і через 15 хвилин, не виключаючи, долити необхідну кількість води. Продовжувати перемішування під час обробки для забезпечення однорідності робочого розчину.  На сьогоднішній день на ринку України селекційний матеріал соняшника представлено в основному іноземними компаніями. Проте за останні роки все більшої популярності набуває продукція вітчизняної селекції, яка представлена переважно Всеукраїнським науковим інститутом селекції «ВНІС».
  Основним напрямком інституту селекції «ВНІС» є створення гібридів, що відповідають таким основним критеріям:

підвищена врожайність;
збільшений вміст олії;
висока адаптивність та стабільність;
стійкість до хвороб та шкідників;
стійкість до вилягання та посухи.

  Асортимент сортів та гібридів дозволяє підібрати насіння для будь-якого регіону України. Запроваджені системи гібридизації забезпечують отримання високоякісного посівного матеріалу.
  Більшість гібридів «ВНІС» невимогливі до умов виробництва. Для них підходять традиційні технології, рекомендовані для відповідних регіонів. Але кожен гібрид соняшнику має свої особливості, що дає змогу сільгоспвиробнику підібрати найбільш оптимальний асортимент для отримання максимального прибутку
  Адаптивний потенціал, висока врожайність та доступна ціна насіння роблять гібрид соняшнику Українське сонечко селекції ВНІС потужним конкурентом на насіннєвому ринку України.
  Більшість гібридів «ВНІС» невимогливі до умов виробництва. Для них підходять традиційні технології, рекомендовані для відповідних регіонів. Але кожен гібрид соняшнику має свої особливості, що дає змогу сільгоспвиробнику підібрати найбільш оптимальний асортимент для отримання максимального прибутку
  Гібрид Атілла (95-100дн.) потенціал врожайності – 52ц/га, характеризується високою адаптивністю та надзвичайно стійкий до хвороб і стресових умов, призначений для вирощування на різних типах грунту. Висока адаптивність – це здатність гібрида давати високий урожай в різних зонах та за різних умов. Гібрид Атілла занесений до Державного реєстру сортів України лише у 2014 році, проте за роки випробування показав високу урожайність по всій території України. Особливо потрібно відмітити високу посухостійкість і стійкість гібрида до вовчка ABCDEF рас, що є одним з найважливіших критеріїв для вирощування Атілли в південних і східних регіонах України. Так, у Донецькій обл. (ФГ «Колос» Артемівський р-н) на площі 80 га – 21 ц/га; Луганській обл. (ПСП «Агро-Схід» Попаснянський р-н) на площі 90 га – 19 ц/га; Миколаївська обл. (ПСП «Колос» Новобузький р-н) на площі 120 га – 24ц/га Вінницькій обл. (ФГ «Юзвак В. В.» Крижопільський р-н) на площі 50 га гібрид дав по 38 ц/га, в Полтавській області (ФГ «Суворов М. О.») на площі 100 га – 35 ц/га, в Черкаській області (СВГ «Юлія» Драбівський район) на площі 300 га отримано урожайність 33 ц/га, в Хмельницькій області (ФГ «Заміхівське 06» Новоушицький р-н.) на площі 50 га урожайність становила 31 ц/га, в Сумський обл. (ПСП «Комишанське» Охтирський р-н) на площі 200 га – 32ц/га.
  У зв’язку з нинішніми тенденціями вирощування соняшнику Всеукраїнський науковий інститут селекції веде постійну, безперервну селекційну роботу по створенню високоврожайних та адаптивних гібридів соняшнику. І на сьогоднішній день інститут селекції «ВНІС» налічує достатню кількість таких гібридів як: Українське сонечко (90-95дн.) ультраскоростиглий посухостійкий гібрид, призначений для вирощування на різних типах ґрунту, рекомендований до пожнивного посіву, потенціал врожайності якого – 42ц/га; Український F1 (105-108дн.) має швидкий розвиток на початкових етапах росту, надзвичайно стійкий до хвороб, шкідників та стресових умов, потенціал врожайності — 52ц/га; Сонячний настрій (98-103дн.) стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU), має високу посухостійкість, потенціал врожайності – 51ц/га; Заграва (100-108дн.) має високу конкурентну здатність до бур’янів на перших етапах розвитку, добру облистяність, закриває ґрунт у фазі бутонізації, висока нектарна продуктивність, потенціал врожайності – 52ц/га; Ауріс (105-108дн.) стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU), характеризується посухостійкістю та високою пластичністю до умов вирощування, потенціал врожайності – 52ц/га; Армагедон (110дн.) стійкий до гербіцидів групи імідозолінів (ІМІ), характеризується високою врожайністю, стійкістю до хвороб та крупними розмірами насінини, потенціал врожайності – 53ц/га; Матадор (107-115дн.) стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU), високоврожайний гібрид з підвищеною стійкістю до хвороб і шкідників, потенціал врожайності – 49ц/га; Дракон (103-107дн.) стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU), високоврожайний гібрид з високою стійкістю до хвороб та стресових умов, потенціал врожайності – 47ц/га; і має досягнення у створені нових гібридах. Робота інституту спрямована на створення гібридів, які могли б гідно конкурувати з іноземними виробниками.
  Все насіння гібридів соняшнику, селекції інституту, фасується в фірмові мішки з номерними етикетками. Будь-яке інше фасування свідчить про фальсифікацію насіння.


Падіння вартості товарної продукції змусило сільськогосподарських виробників повернутися обличчям до вітчизняної селекції. І насправді, чи можна себе вважати УКРАЇНСЬКИМ виробником за використання імпортованої техніки, насіння, добрив, пестицидів та технологій? Що ж наше? СОНЦЕ!  ВОДА! ЗЕМЛЯ! Куди збуваємо продукцію? Грузимо на кораблі, в потяги та фури на експорт. А що залишається нам? ПОСМІШКА СИТИХ ТА ЗАДОВОЛЕНИХ ЄВРОПЕЙЦІВ! Схаменіться!
  На теренах України є селекційні досягнення, які впроваджені у виробництво, активно працюють і доволі відомі Інститути академії аграрних наук. Ну, хто не знає гібрид соняшнику Ясон чи гібрид кукурудзи Кадр? Але час плине – на зміну старим гібридам приходять нові, які ввібрали в себе досягнення сьогодення. На зміну старим селекційним установам приходять нові – більш мобільні, потужні та сучасні. За роки незалежності в Україні з’явився ряд нових селекційних установ недержавної форми власності. Такі заклади часто мають зв'язок з інститутами, однак, на відміну від академічних, – працюють більш ефективно та спритно. Одна із перших приватних селекційних установ  – добре відомий серед виробників, в першу чергу своїми гібридами соняшнику та кукурудзи,   Всеукраїнський науковий інститут селекції «ВНІС».
  Ріпак, на ряду із соняшником та кукурудзою, важлива комерційна культура. При цьому економічного значення він набув не так давно. Більшість компаній звернула на нього свою увагу і почала активну селекційну роботу. Переконатись в цьому можна порівнявши роки занесення до Державного реєстру України та кількість сортів ріпаку по різних компаніях.  Для деяких господарств ця культура одна із найбільш рентабельних та дає оборотні кошти в серпні-вересні, коли вони так необхідні в господарствах. Особливе значення ріпак має для виробників півночі та заходу та для тих регіонів,  де вирощування соняшнику обмежене традиціями чи погодними умовами.
  Вже давно у виробництві майже не використовуються сорти соняшнику, кукурудзи та буряку. В реєстр сортів рослин, дозволених до використання в Україні, занесено майже 500 гібридів кукурудзи та соняшнику. Всім відомо, й не підлягає сумніву, що гібриди першого покоління переважають сорти за урожайністю, вирівняністю, є більш технологічними і т.д. На відміну від вищезгаданих культур, для яких створення гібридів при радянському союзі було необхідністю,  у ріпаку, в більшості вітчизняних установ, за деяким виключенням, все ще ведеться «дідівська» селекція сортів.
  Однак, хотілося б зупинитись на виключеннях, які сподіваємось, згодом для нашої вітчизни стануть правилом.
  Таким чином, сучасна селекція на гетерозис потребує обґрунтованих знань генетики культури, використання ДНК-маркерів, аналіз успадкування основних ознак. У ВНІСі існують селекційні програми по створенню гібридів ріпаку різних напрямків, а також відкрито лабораторію біотехнології та генетичного аналізу. Це є передумовою та підґрунтям для створення сучасних гібридів, що за своїми властивостями не поступаються кращим світовим аналогам. Гібриди створюються на трьох типах цитоплазматичної чоловічої стерильності. Всі гібриди мають низький вміст ерукової кислоти та глюкозинолатів. Розпочато селекцію по створенню гібридів із зміненим жирно-кислотним складом олії.
  В 2014 році до державного випробування передано гібриди, які не мають аналогів в вітчизняній селекції та йдуть нога в ногу із провідними світовими брендами. Це гібриди стійкі до гербіцидів суцільної дії, в т.ч. імідозалінової групи. На фоні інших високих показників урожайності, стійкості до абіотичних факторів та технологічності, вони характеризуються очевидною перевагою – можливість контролювати чистоту посівів.
  РЕДСТОУН РС 00-тип, ранньостиглий (300-305 днів). Оригінатор: ТОВ «Всеукраїнський науковий інститут селекції». Норма внесення солей гліфосату до 4 л/га. Вирізняється підвищеною стійкістю до осипання та сильною енергією проростання. Середня врожайність насіння за роки випробування становить: 38-45 ц/га потенціал врожайності 70 ц/га
  БЛЕКСТОУН ІМІ 00-тип, ранньостиглий (295-300 днів). Оригінатор: ТОВ «Всеукраїнський науковий інститут селекції». Норма внесення гербіциду імідазолінової групи (Євро-Лайтнінг) 1-1,2 л/га. Вирізняється підвищеною посухостійкістю та стійкістю до пошкодження квіткоїдом. Середня врожайність насіння за роки випробування становить: 40-46 ц/га потенціал врожайності 72 ц/га
  Виробнича система Clearfield підходить для технології вирощування ріпаку як за класичною, так і за мінімальною або нульовою обробкою ґрунту. Гарних результатів досягають на ґрунтах із високим вмістом органічних речовин та навіть на кам’янистих ґрунтах, а також при нестачі вологи та за інших несприятливих факторів.
  Виробнича система Clearfield полегшує аграріям захист посівів від бур’янів, оскільки зменшує кількість гербіцидних обробок. Відтак, вони мають більше часу для того, щоб зосередитись на усуненні інших факторів, що призводять до зниження врожайності.
  Гнучкість у виборі часу для боротьби з бур’янами набуває ще більшого значення, коли погода не сприяє польовим роботам. Зрештою, завдяки цьому, аграрії можуть ефективніше організувати свою роботу в полі, що дає їм змогу отримати найкращі результати. Адже посів ріпаку – це завжди дуже напружений період,  і гнучкість у застосуванні гербіциду допомагає фермерам приділити більше уваги іншим етапам сільськогосподарської роботи.
  Серед новинок які слід очікувати найближчим часом - лінійка гібридів ріпаку, стійких до гербіцидів та гібридів, стійких до комах.
  Особливістю Всеукраїнського Наукового Інституту Селекції є безперервний цикл від наукової роботи на молекулярному рівні до сертифікованого насіння «ВІД ГЕНУ –ДО ПОЛЯ».  Насінництво ведеться під контролем та за безпосередньою участю селекціонерів – авторів гібридів, що дозволяє зберегти сортові якості та реалізувати їх на ВАШИХ ПОЛЯХ.
  В Україні площі під озимим ріпаком становлять більше одного мільйона гектарів і це не дивно, зважаючи на експортний потенціал цієї культури та альтернативу соняшнику, особливо в північних та західних регіонах. Вирощування ріпаку сприяє покращенню структури сівозміни, насичуючи її зерновими культурами. В той же час для України це відносно нова культура, а тому вирощування веде за собою ряд ускладнень.
  Нагадаємо, що ріпак відноситься до родини капустяних, у яких основним джерелом енергії в насінні є олія. Спонтанний гібрид двох видів –  ріпак і сьогодні достатньо легко схрещується зі своїми культурними та дикоростучими родичами. Рослини родини капустяних достатньо широко розповсюджені в фітоценозах нашої зони, тому ці біологічні особливості породжують проблему враженості посівів ріпаку хворобами та шкідниками. Також проблему становить біологічне засмічення ріпаку при насінництві сортів, при створенні яких основну увагу приділяють продуктивності та зниженню вмісту глюкозинолатів  та ерукової кислоти – так звані сорти 00 типу. Інколи до такого позначення додають ще один нуль, що означає жовте замість чорного забарвлення насіння. Уважний аналіз інформації щодо напрямків сучасної селекції показує, що крім основних ознак, якими повинні характеризуватись всі сорти, щоб бути конкурентоздатними (зимостійкість, пластичність, адаптивність і т.д.), сьогодні можна виділити кілька основних напрямків – створення карликових та напівкарликових сортів. Вважається, що привнесення цієї ознаки покращує перезимівлю ріпаку в зв’язку із формуванням восени розетки листя, що закриває точку росту та дозволяє обходитись без спеціальної техніки при подальшому догляді за посівами. Другий важливий напрямок – створення сортів стійких до системних гербіцидів неселективної дії на основі гліфосату (наприклад раундап, ураган форте ) та імідозолінів (євро-лайтнинг, євроланг). В першому випадку це всім відоме ГМО – генетично модифіковані організми. Останнім часом насіння ріпаку, стійкого до раундапу,  поширилося в Україні попри умовні обмеження, введені законом. Аграрії вибирають такий ріпак і це не дивно – з агрономічної точки зору такі сорти мають переваги в контролі за бур’янами. Щодо інших аспектів використання ГМО – це питання дискусійного характеру і буде обговорено в наступній статті. Не можу втриматись від одного застереження: стійкий до раундапу ріпак є генетично модифікованим і будь який аналіз при реалізації товарної продукції покаже наявність ГМО, тому при плануванні сортового складу зауважте на цю особливість. Інша справа ріпак, стійкий до євро-лайтнингу  – тут стійкість до гербіциду зумовлена лише заміною одної амінокислоти (мономер білку), впливаючи на  ген, що відповідає за синтез певного білку. Такі рослини отримані шляхом мутагенезу і за законом не є ГМО, тому їх вирощування не регулюється спеціальними законами і не може спричинити проблеми при реалізації товарної продукції. Ще один напрямок селекції ріпаку – це гетерозисна селекція, оскільки більшість пропонованих на ринку сортів є гібридами першого покоління. Як відомо, гібриди мають підвищену життєву силу, стійкість до біотичних та абіотичних факторів, а в зв’язку з цим вищу продуктивність. Інша справа економічна доцільність вирощування гібридів першого покоління в порівнянні із сортами. Враховуючи що ціна на гібридне насіння ріпаку імпортних компаній дуже висока, питання часто вирішується на користь сортів. В основному, селекція ріпаку в Україні сильно відстає за вказаними напрямками. Вітчизняні гібриди першого покоління, які представляє ВНІС (Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції) – це рішення, яке дозволяє використати переваги гетерозису (підвищена життєва сила та продуктивність) за оптимальну ціну.
Снігова королева. Ранньостиглий гібрид (300-305 днів). Характеризується підвищеною зимостійкістю, екстремальною морозостійкістю, посухостійкістю, розвинутим галуженням, підвищеною конкурентноздатністю щодо бур'янів, гарною віддачою  від інтенсивних технологій. 
  Висота 170 см. Вміст олії 46,4%,  білку 19,7%, ерукової кислоти          0,0-0,2%, глюкозинолатів 0,3%. Середня врожайність насіння за роки випробування становить 38-40 ц/га.
Синтетік. Гібрид ранньостиглий (300-305 днів). Характиризується підвищеною адаптивністю до умов вирощування, відмінною посухостійкістю та стійкістю до розтріскування стручків, та стійкістю до вилягання. Високопродуктивний гібрид, чутливий до культури землеробства.
  Висота 170 см. Вміст олії  46,4%, білку 19,7%, ерукової кислоти  0,0-0,3%, глюкозинолатів 0,4%. Середня врожайність насіння за роки випробування становить 32-38 ц/га.
Клеопатра. Середньоранній гібрид (305-310 днів).  Стійкий до системних гербіцидів на основі гліфосату, норма внесення солей гліфосату до 4 л/га. Екологічно пластичний, посухостійкий, стійкий до розтріскування та обсипання з підвищеною зимостійкістю, високопродуктивний гібрид, чутливий до культури землеробства.
  Висота 175 см. Вміст олії 48,4%, білку 19,7%, ерукової кислоти 0,0-0,2%, глюкозинолатів 0,4%. Середня врожайність насіння за роки випробування становить 35-40 ц/га.
Редстоун. Ранньостиглий гібрид (300-305 днів). Стійкий до системних гербіцидів на основі гліфосату, норма внесення солей гліфосату до 4 л/га. Вирізняється підвищеною стійкістю до осипання та сильною енергією проростання.  Висота  168 см. Вміст олії  48,4%,  білку  19,7%, ерукової кислоти 0,0-0,5%, глюкозинолатів 0,4-0,5%. Середня врожайність насіння за роки випробування становить 38-45 ц/га.
Блекстоун. Ранньостиглий гібрид (295-300 днів). Стійкий до системних гербіцидів неселективної дії на основі імідозолінів (євро-лайтнинг), норма внесення гербіциду імідазолінової групи 1-1,2 л/га. Вирізняється підвищеною посухостійкістю та стійкістю до пошкодження квіткоїдом. Висота 172 см. Вміст олії 46,4%, білку 19,7%, ерукової кислоти 0,0-0,2%, глюкозинолатів 0,3%. Середня врожайність насіння за роки випробування становить 40-46 ц/га.
Мельница должна перерабатывать не менее 15 тонн зерна в сутки - это обеспечит достаточную рентабельность производства. Мельницы производительностью ниже 12 тонн по зерну в сутки, как показывает практика - нерентабельны, а себестоимость продукции, выше, чем на любых других мельницах.
Если размеры помещения позволяют поместить мельницу производительностью 25 тонн и всё необходимое оборудование для полного цикла производства, то следует остановить выбор на данном варианте. В случае, если размер помещения не позволяет установить двадцатипятитонную мельницу, то лучше его реконструировать, увеличив площадь именно под мельницу такой производительности, потому что все затраты на реконструкцию и её покупку окупятся гораздо быстрее, чем мельница производительностью 12 или 15 тонн по зерну в сутки, и прибыль она в дальнейшем принесёт намного больше. Если есть возможность, можно приобрести более производительное оборудование, но выбирать следует и по цене, и по составу.
Начиная с неолита, появились пшеница, просо, ячмень, овес и, наконец, рожь. Сначала зерна употребляли в пищу, просто разжевывая их. Затем кому-то пришла идея измельчать зерна в ступе и смешивать их с водой. Так возникла каша. Ее можно было высушить и в таком виде хранить. Однажды эти «консервы», по-видимому, случайно попали в горячую золу и испеклись либо их специально пытались подсушить на тлеющих углях догорающего костра.
Эта лепешка заняла прочное место в меню человека. Ученые утверждают, что хлебу не менее пятнадцати тысяч лет. Потребовались долгие годы эволюции, прежде чем в Древнем Египте было налажено производство хлеба, исторические этапы совершенствования технологии получения муки.Первыми инструментами для измельчения зерна в муку были каменная ступка и пестик. Некоторым шагом вперед по сравнению с ними явился метод перетирания зерна вместо толчения. Большим усовершенствованием стал переход от движения терки вперед и назад к вращению. Пестик сменился плоским камнем, который двигался по плоскому каменному блюду. От камня, который перетирает зерно, было уже легко перейти к жернову, то есть заставить один камень скользить при вращении по другому. Эта ручная мельница получила самое широкое распространение в Древней Греции и Риме.Конструкция ее очень проста. Основанием мельницы служил камень, выпуклый посередине. На его вершине располагался железный штифт. Второй, вращающийся камень, имел два колоколообразных углубления, соединенных между собой отверстием. Внешне он напоминал песочные часы и был внутри пустой. Этот камень насаживали на основание. В отверстие вставлялась железная полоса. При вращении мельницы зерно, попадая между камнями, перетиралось. Мука собиралась у основания нижнего камня.С изобретением ручной мельницы процесс размалывания зерна облегчился, но по-прежнему оставался трудоемким и тяжелым делом. Не случайно именно в мукомольном деле возникла первая в истории машина, работавшая без использования мускульной силы человека или животного. Речь идет о водяной мельнице. Но сначала древние мастера должны были изобрести водяной двигатель.Древние водяные машины-двигатели развились, по-видимому, из поливальных машин чадуфонов, при помощи которых поднимали из реки воду для орошения берегов. Чадуфон представлял собой ряд черпаков, которые насаживались на обод большого колеса с горизонтальной осью. При повороте колеса нижние черпаки погружались в воду реки, затем поднимались к верхней точке колеса и опрокидывались в желоб. Сначала такие колеса вращались вручную, но там, где воды мало, а бежит она по крутому руслу быстро, колесо стали снабжать специальными лопатками. Под напором течения колесо вращалось и само черпало воду.Изобретение водяного колеса имело огромное значение в истории техники. Вскоре стало очевидным, что движение, создаваемое водяным колесом, можно использовать не только для качания воды, но и для других надобностей, например для перемалывания зерна. В равнинных местностях скорость течения рек мала для того, чтобы вращать колесо силой удара струи. Для создания нужного напора стали запруживать реку, искусственно поднимать уровень воды и направлять струю по желобу на лопатки колеса.Изобретение двигателя сразу породило другую задачу: каким образом передать движение от водяного колеса тому устройству, которое должно совершать полезную для человека работу? Для этих целей был необходим специальный передаточный механизм, который мог бы не только передавать, но и преобразовывать вращательное движение. Разрешая эту проблему, древние механики опять обратились к идее колеса.Когда все затруднения, связанные с получением и преобразованием движения, были благополучно преодолены, появилась водяная мельница. Впервые ее детальное устройство описано древнеримским механиком и архитектором Витрувием.Мельница в античную эпоху имела три основные составные части, соединенные между собой в единое устройство: 1) двигательный механизм в виде вертикального колеса с лопатками, вращаемого водой; 2) передаточный механизм, или трансмиссию в виде второго вертикального зубчатого колеса; второе зубчатое колесо вращало третье горизонтальное зубчатое колесо - шестерню; 3) исполнительный механизм в виде жерновов, верхнего и нижнего, причем верхний жернов был насажен на вертикальный вал шестерни, при помощи которого и приводился в движение. Зерно сыпалось из воронкообразного ковша над верхним жерновом. Затем, попадая между жерновов, зерно размалывалось, превращаясь в муку.С течением времени устройство мельницы совершенствовалось, появились ветряные мельницы, имевшие привод от вращающихся лопастей. Лопасти могли быть как цельнодеревянными, так и решётчатыми, на решётчатые лопасти специально натягивалась плотная ткань, и поэтому они были легче, следовательно, требовалось меньшее усилие для их вращения.Появление ветряных мельниц дало возможность развивать переработку муки в районах достаточно удалённых от водных источников.К концу первой половины 19 века в России практически в каждом крупном селе стояла ветряная или водяная мельница. Наибольшее распространение имели водяные мельницы из-за обилия малых рек и речушек, на некоторых стояло до двух десятков мельниц и более. Устанавливались также и паровые мельницы, тем не менее, для размола зерна по-прежнему на большинстве мельниц применялись жернова.С развитием мукомолья повышались и требования к качеству получаемой продукции. Для выпечки кондитерских изделий требовалась белая мука более мелкого помола, поэтому получаемую муку грубого помола перед замешиванием теста просеивали ситами вручную, что было не очень удобно. С целью получения сортовой муки уже на ветряных и водяных мельницах пробовали устанавливать первые устройства для просеивания продукта. Конструкция этих устройств постоянно совершенствовалась, становясь более сложной, но при этом и более эффективной в работе - так появилось устройство, которое сегодня мы называем «рассев». Более успешно рассевы применялись на паровых мельницах, паровой двигатель в отличие от ветряного и водяного колеса был способен приводить в движение все узлы и агрегаты мельницы, включая и рассев. Появление рассева в том виде, в каком он существует сейчас, было непосредственно связано с изменением способа размола зерна.Примерно с середины девятнадцатого столетия для размола зерна на мельницах стали применяться чугунные вальцы. Способ размола зерна на вальцовых станках заключался в следующем; два вальца, горизонтально закреплённых в корпусе станка, вращаются навстречу друг другу с различной скоростью, вальцы при этом имеют на своей рабочей поверхности нарезку (рифли) определённой частоты, попадающее в зазор между вальцами зерно размалывается до определённой степени. При таком способе размола из-под станка выходит продукт различных фракций, при этом частично получается мука, вся эта масса продукта поступает в рассев, в котором происходит отбор продукта по фракциям, полученная мука подаётся на выход, а остальные фракции поступают на дальнейший размол по технологической цепочке. На вальцовой мельнице, как правило, устанавливаются два или более станков, половина этих станков будет относиться к драной системе, предназначенной для измельчения крупных фракций, а остальные станки составляют размольную систему, предназначенную для окончательного домола продуктов после драных системы. Первая паровая вальцовая мельница в Москве была установлена в 1881 году. Это было крупное предприятие, способное перерабатывать до 65 тонн зерна в сутки. Позже таких предприятий в России становилось всё больше, появлялись и развивались более крупные производства.С расширением использования в промышленности электрической энергии паровые двигатели были вытеснены электрическими. Первоначально все агрегаты мельницы приводились в движение одним двигателем посредством ременной передачи, при этом вся конструкция выглядела громоздко и представляла значительную опасность для обслуживающего персонала.Значительный прорыв в усовершенствовании мельниц сделала швейцарская фирма «Бюлер» (Buhler). После окончания второй мировой войны на это предприятие были приглашены конструкторы, работавшие на авиационных предприятиях Германии. Была поставлена задача создания мельницы нового поколения. Конструктора, создававшие самолеты, успешно справились с принципиально новой для себя задачей, была разработана мельница, превосходившая по своим показателям все мельницы, созданные к тому времени. Сегодня «Бюлер» остаётся одним из лидеров в производстве мельничного оборудования, производя мельничные комплексы высокой производительности, способные перерабатывать до 10 тонн зерна в час и более.Развитие технологий в 20 веке позволило многим предприятиям создать мельницы мало, чем уступающие в технологическом плане мельницам «Бюлер» и в дальнейшем совершенствовать их, повышая качество и надёжность. По своим качественным показателям лучшие российские мельницы сегодня не уступают швейцарским. Внедрение новых технологий позволило перейти на полную автоматизацию процесса работы мельницы, подача продуктов размола стала осуществляться пневмотранспортом при помощи компрессоров или вентиляторов высокого давления, а в последнее время с развитием компьютерных технологий процесс размола зерна на промышленных мельницах, работа всех узлов и агрегатов мельницы управляется и контролируется новейшими компьютерами.То, какими станут мельницы в третьем тысячелетии, кто скажет новое слово в создании мельниц будущего - покажет время, ведь процесс совершенствования технологий и их внедрения бесконечен, а потребности человечества в качественной муке и хлебе до сих пор полностью не удовлетворены и будут возрастать с дальнейшим ростом населения планеты.
Мука — продукт питания, получаемый в результате перемалывания зёрен различных культур. Мука может изготовляться из таких сортов хлебных зерновых культур как пшеница, полба, рожь, гречка, овёс, ячмень, просо, кукуруза, рис и дагусса. Основную массу муки вырабатывают из пшеницы. Является необходимой составляющей при изготовлении хлеба. Пшеничную хлебопекарную муку подразделяют на сорта: крупчатку, высший, первый, второй, обойную.

Физические свойстваПлотность: 400-500 (кг/m³)
Виды и пищевая ценностьОсновные отличия сортов муки заключаются в величине помола зерна и степенью очистки от оболочек. Бывает обдирная, состоящая в основном из наружных частей зерна, и, собственно, мука, состоящая из размолотой сердцевины зёрен. Во втором случае мука содержит больше клейковины. Подразделяется по сортам: высший сорт, первый сорт, второй сорт. В низших сортах содержатся витамины B1, B2, PP и Е, в муке высшего и 1-го сортов их почти нет. Также содержатся различные ферменты, которые оказывают большое влияние на процесс приготовления хлеба и его качество. Мука обладает специфическим мучным запахом.
Мука пшеничнаяСорта: высшего сорта, общего назначения, I и II сортов, обойная. Высшего сорта — рафинированная (очищенная) мука, состоящая только из внутренней части зерна. В ней содержится максимальное количество клейковины, способствующей подъёму теста.
Мука ржанаяСорта: сеяная, обдирная, обойная. Используется для выпекания ржаного хлеба. Из-за очень малого содержания клейковины, для улучшения подъёма теста (при использовании дрожжей, а не закваски), в такую муку добавляют в разных пропорциях пшеничную муку, таким образом, получается ржано-пшеничный хлеб.
Обойная мукаИзготавливается путём перемалывания целого зерна вместе с оболочкой. Другие встречающиеся названия: цельная, цельнозерновая, зерновая, цельносмолотая, простого помола, грубого помола. В качестве похожего на обойную пшеничную муку состава, можно применить смесь из 9 частей пшеничной муки высшего сорта и 1 части пшеничных отрубе́й (одна десятая часть, 10 %).
 
Очень выгодно устанавливать мельницы предприятиям, занимающимся реализацией муки. Это даст возможность иметь постоянные запасы продукции на складе, стабильность отгрузки и необходимые качественные показатели всей партии, а также позволит увеличить прибыль с переработки зерна в муку.
У Вас получается работать с мукой и Вам это нравится? Вы нашли сбыт муки уже оптовыми партиями? Значит Вы очень деятельный человек, который может зарабатывать и умеет считать деньги. Но всегда ли у Вас при этом есть стабильные поставки муки, в качестве которой Вы уверены? Наверное, иногда это не так. Случаются сбои в поставках и мука часто бывает разная по качеству. Это не всегда нравится Вашим покупателям, из-за чего у Вас могут возникнуть проблемы со сбытом.Вам просто необходимо понять, как просто будет работать, если у Вас будет своя мельница. Необходимыми объемами муки Вы обеспечите себя сами, а в её качестве Вы никогда не будете сомневаться.Отличная прибыль с производства муки, а не только с ее реализации - гарантирована!
Если Вы простой предприниматель и не являетесь фермером, у Вас нет своих источников сырья, то Вы можете приобрести пшеницу у тех, кто непосредственно занимается выращиванием зерна. Те же самые фермеры охотно повезут Вам своё зерно, если их устроят предложенные условия. Кроме этого, существует много сельхозпроизводителей, которые выращивают пшеницу и в больших объёмах, чем фермеры. На приемлемых условиях они тоже согласятся привозить зерно на Вашу мельницу. Сельхозпроизводители выращивают зерно для продажи и для них не имеет существенной разницы кому его продавать, самое главное для них цена и условия поставки. В том случае, если Вы разместите информацию о себе в СМИ или проведёте опрос потенциальных поставщиков хотя бы в ближайших районах, Вы обеспечите производство сырьём, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев.
Зерносушарка, або Зернова сушарка - пристосування (обладнання) для сушіння зернових, олійних і зернобобових культур.
Зерносушарка являє собою пристрій для стабільної індустріальної обдувки зерна. Основна функція - сушіння зернових та олійних культур, тобто зниження вологості осушуваного продукту до значень, при яких продукт (зерно) можна безпечно закласти на тривале зберігання, не побоюючись виникнення вогнищ самозігрівання. При правильно підібраному режимі сушки відбувається фізіологічне дозрівання зерна та поліпшення його якості.
Опис:

Зерносушарка являє собою пристрій для стабільної індустріальної обдувки зерна. Основна функція - сушіння зернових та олійних культур, тобто зниження вологості осушуваного продукту до значень, при яких продукт (зерно) можна безпечно закласти на тривале зберігання, не побоюючись виникнення вогнищ самозігрівання. При правильно підібраному режимі сушки відбувається фізіологічне дозрівання зерна та поліпшення його якості.

Класифікація:

- За принципом сушіння:

Потокові

Процес завантаження, сушки, охолодження, вивантаження відбувається в потоковому режимі. До плюсів даного принципу роботи є зручність при знятті невеликого відсотка вологості за один прохід (до 6%) і сушіння великих партій висушуємо продукту (наприклад зерна) в потоковому режимі. До мінусів можна віднести сушку продукту з підвищеної вологості, тому висушуваний продукт доведеться пропускати через сушарку 2-3 рази, а так само тепловтрати і підвищена витрата енергії (палива) на нагрів металоконструкції самої зерносушарки. Крім випадків використання зерносушарок з рекуперацією тепла.

Циклічні

Процес завантаження, сушки, охолодження, вивантаження відбувається послідовно (циклічно). До плюсів даного принципу роботи можна віднести універсальність (за один цикл можна зняти як 2% так і 20% вологості) і економічна витрата палива, малі тепловтрати на нагрівання металоконструкції самої зерносушарки. До мінусів можна віднести обмежений обсяг висушуємо продукту за одну сушку (цикл).

- За принципом конструкції:

Мобільні сушарки

Можуть бути як циклічними так і поточними. Найбільшою популярністю у споживачів користуються циклічні мобільні зерносушарки. Вони дуже зручні у використанні і менш затратні, оскільки не вимагають додаткових будівельних робіт, розробок проектів і кошторисів, отримання безлічі погоджень. Серед різноманіття мобільних зерносушарок, а модельний ряд може сягати від 9 до 102 м / куб за одну сушку, що дозволяє їм змагатися зі своїми стаціонарними побратимами.
Баштові зерносушарки

Принцип дії такий же, як у всіх поточних зерносушарок: продукт надходить вологим, а після того, як він пройшов через машину зверху вниз, він виходить сухим і охолодженим. Сушка продукту відбувається за рахунок продувки нагрітим повітрям при проходженні між двома сітчастими циліндрами, які мають вертикальне розташування. Плюсом даної конструкції можна віднести незастреваемость висушуємо продукту, т.к. відсутні похилі площини (шахти) на яких могло б статися зависання продукту, сушка відбувається між двох вертикальних сітчастих циліндрів, де застрявання продукту практично неможливо .. Конструкція з рекуперацією: все тепло від процесу охолодження зерна захоплюється і надходить у зону нагріву, в результаті дуже ефективною сушки вже підігрітим повітрям виходить значна економія палива на нагрівання повітря. Охолоджуючий зерно повітря приходить від вулиці через нагріте зерно в зоні охолодження і попередньо нагрівається. У даних зерносушарках стінові панелі виконані з перфорованих листів з великою поверхнею випаровування, які піддаються впливу зовнішніх потоків повітря, в порівнянні з іншими сушарками, дозволяючи проходити більшого обсягу повітря в одиницю часу, щоб поглинути і видалити вологу. Стаціонарні баштові сушарки також володіють перевагою, яке дозволяє використовувати висоту для збільшення потужності сушки потужності без збільшення площі на землі (особливо при обмеженому просторі на зерносушильних комплексах).

Модульні сушарки

Горизонтальні (або вертикальні) модульні сушарки засновані на принципі поперечної подачі повітря (гарячого і холодного) через шар зерна, що протікає між стінками з перфорованих листів. Модульними або колонковими сушки прийнято називати через конструктивної особливості її компоновки, сушарка складається з модулів і колон (секцій, кількість яких залежить від заявленої споживачем продуктивності агрегату. На ринку представлено безліч виробників подібного типу сушарок, безумовним лідером у застосуванні даної технології є виробники з США. Принцип роботи таких сушок досить простий і полягає в наступному: - зерно надходить у верхню частину сушарки, де розташований шнек, який розподіляє зерно по всій довжині сушарки і завантажує колони почергово. Можливе виконання сушарки у вигляді круглої вежі з подвійними перфорованими стінками - в цьому випадку заповнення всієї сушарки відбувається під дією гравітації і верхній шнек відсутня.

Шахтні сушарки

Відомі шахтні зерносушарки з декількома сушильними камерами, працюючими послідовно або паралельно з рециркуляцією частини сушимо матеріалу, містять норії з башмаками (приймачами} для подачі сирого зерна в бункер і переміщення рециркулирующим зерна, шнек для випуску висушеного зерна з камер і гоночне пристрій дпя отримання газоповітряної суміші . Якщо судити за часом життєвого циклу цього виробу, то шахтні сушарки безумовні лідери, точніше довгожителі. Більшість шахтних зерносушарок відрізняє висока продуктивність, яка може досягати 150-200 планових тонн на годину.

Карусельні сушарки

Карусельна сушарка призначена для сушіння зерна, містить утворену зовнішнім і внутрішнім огорожами і перфорованим днищем сушильну камеру, причому перфоровані днище виконано у вигляді карусельної платформи.

При виборі зерносушильного обладнання необхідно враховувати безліч чинників для того, щоб вбрання обладнання максимально відповідало потребам господарства або елеватора, було економічним і простим в експлуатації перш за все варто звернути увагу на такі показники як: енергозбереження, продуктивність, металоємність.
Теплоизоляция, утепление, термо – и гидроизоляция пенополиуретаном жестким напыляемым
Стоимость работ с материалами для пенополиуретана плотностью 35-45 кг/м3 (35-я, 40-я плотность) готового ППУ:
180 - 200 $/м3 куб. ППУ в гривнах по курсу*
Это около 10 $ за 1 метр квадратный, изолированный пенополиуретаном жестким напыляемым толщиной 5 см. (50 - 60 мм.) для ровной и гладкой (не пористой) поверхности.Для рифленых, профилированных, ребристых, неровных (Металлочерепица, черепица, шифер, профлист, стропильная часть крыши, пр) и пористых (газо, пенобетон, ракушняк, пр.) поверхностей система расчета другая, читайте о ней ниже. Толщина может быть практически любой, ППУ-изоляция наносится послойно до требуемой (исходя из опыта и теплофизического расчета) или какой Вы хотите) Формулу «чем больше – тем лучше» никто не отменял)
30 мм. ППУ-пены - это гидроизоляция без должного эффекта утепления,
от 50-ти мм. (5 см.) пенополиуретана и выше – высокоэффективная теплоизоляция, утепление, термоизоляция, в какой-то степени шумо- и виброизоляция (гидроизоляция при этом само собой разумеется будет)
Стоимость работ свыше 50-ти м. куб. оговаривается индивидуально!
Минимальный объем 0,5 м. куб ППУ при совместной территориальной близости (или Вы едете к нам (термоизоляция авто, емкости, улья, собачьей будки, пр.), или мы находимся по роду деятельности на данный момент (планируем быть) рядом с Вами, или Вы оплачиваете дорогу)) Стоимость для очень небольших объемов может быть выше указанной).
Стоимость работ с материалами для кровельного пенополиуретана плотностью от 60 - ти кг/м. куб. ППУ:
5000 - 7000 грн./м. куб. ППУ**
В стоимость не входят или оговариваются отдельно подготовительные и дополнительные работы, такие как: защита поверхностей в зоне проведения работ от попадания частиц ППУ, оклейка окон и пр., подъем на недосягаемую высоту, очистка и/или грунтование поверхностей, обработка нанесенного ППУ, доставка материалов на объект свыше 1 тонны.
Важным моментом является соблюдение рекомендаций производителей ППУ систем по температурному режиму и влажности: температура изолируемой поверхности должна быть не менее +100С (лучше больше), окружающей среды не менее +150С (разница между этими величинами может быть и больше, например после холодной ночи при температуре воздуха +15, фасад дома на солнечной стороне прогреется до +35 и более, а фундамент на северной запросто сохранит минусовый показатель или прогреется до небольшого плюса); Относительная влажность - не более 70%. Игнорирование приводит к плохому вспениванию, что влечет за собой перерасход материала, вплоть до +50%, изменение характеристик готового продукта и риски межслоевого расслаивания пены.
Для расчета стоимости метра квадратного для ребристых, профилированных, рифленых, неровных и пористых поверхностей изолируемую площадь необходимо развернуть и/или применить к линейным размерам коэффициент 1,3 – 1,6; 1,05 - 1,1 (в зависимости от толщины напыления ППУ) для пористых поверхностей
Справочные данные: по ДБН Д.2.2-15-99 Пп.1.2.4.6 Объем работ по окраске ребристых перекрытий должен исчисляться по площади их горизонтальной проекций с применением коэффициента 1,6.
При напылении потолков и кровли для расчета количества требуемого материала нужно заложить в расчет + (8 – 10) % на технологические, объективно неизбежные потери в виде оседания мельчайших частиц (потолок), потери из-за ветра (кровля).
Стоимость формируется с учетом выбора производителя компонентов, конкретных условий и объемов выполняемых работ, командировки рабочих, доставки оборудования на объект. Оборудование работает от трехфазной сети 380 Вольт. Работы проводятся персоналом с большим опытом работ по напылению ППУ, установками высокого давления по переработке пенополиуретана, с гидравлическим приводом. Пистолеты для смешивания двух компонентов под высоким давлением и нанесения на изолируемую поверхность Graco Fusion. Гарантия качества на работы и материалы: не менее 5 лет. На все материалы прилагаются сертификаты Украины. * Цены сформированы и актуальны на данный момент исходя из стоимости компонентов производства КНР (Качественный Китай) без учета доп. работ, таких как, смывка побелки и/или грунтование, при соблюдении рекомендуемого температурного режима.
Возможен вариант переработки любого другого материала на Ваш выбор по договорным ценам.
** Цены сформированы и актуальны на данный момент исходя из стоимости компонентов для производства ППУ ($ = 22/27 грн. без учета защитного покрытия, при соблюдении рекомендуемого температурного режима.
 
Нами выполнены работы, 2009 – 2015 гг:
 
– Детский сад №573, г. Киев, термо- гидроизоляция плоской мягкой кровли в рамках выполнения части программы «Реформа городского тепло обеспечения» - пилотного проекта, финансированного Управлением экономического роста USAID Украины (США)/ Материал: BASF, Германия. Рекомендательное письмо, 2012;
– Группа компаний «Верес», ЗАО «Укршампиньон», «Литвинецкий филиал им. Шевченко», Каневский р-н, Черкасская обл. Термо - гидроизоляция 36-ти камер для выращивания грибов. Материал: Yantai Wanhua (КНР), Stepanfoam (Польша), DOW, Huntsman-NMG, Bayer (Германия) 2011 г.; Утепление наружной части подвесного потолка цеха пропарки компоста, Yantai Wanhua (КНР), 2011 г.;Рекомендательное письмо.;
- Группа компаний «Верес», «Хмельнянский филиал СООО им. Шевченко». Каневский р-н, Утепление цеха консервного завода. Yantai Wanhua (КНР), 2012 г.;
– Коньячный завод «Таврия», г. Каховка, Херсонская обл. Тепло-гидроизоляция кровли склада выдержки коньячных спиртов, цеха фасовки, др. Материал: Yantai Wanhua (Китай), Полифом (Украина) 2009, 2010, 2011, 2012 гг.;
– ЗАО «Нежинский консервный завод», г. Нежин. Овощехранилища для солений. Материал: Yantai Wanhua (Китай), 2011 г.;
– «Крафт Фудс Украина», с. Новые Петровцы, Киевская обл. Картофельный склад. (Изготовление чипсов). Материал: BASF (Германия) 2009 г.;
– Сельскохозяйственное ОАО «Сад Украины», с. Дмытрашкивка, Винницкой обл. Овощехранилища для хранения фруктов, зернохранилище. Материал: Химпоставщик (Украина), 2010 г.;
– Агрокомплекс «Авангард», Птицефабрика «ПФ Волновахская», Донецкой обл. Склад хранения готовой продукции – куриных яиц. Материал: Химпоставщик (Украина), 2009 г.;
– Агрокомплекс «Авангард», Птицефабрика «ПФ Авис» Хмельницкой обл. Склад хранения готовой продукции – куриных яиц. Материал: Yantai Wanhua (Китай); Рекомендательное. Работы выполнялись дважды: в 2010-м была термо- изолирована одна холодильная камера, по положительным энергосберегающим результатам - остальные 5 камер длительного хранения яйца в 2012 году.
– ПАО «Жорнище», с. Жорнище, Ильинецкого р-на, Винницкой обл. Термоизоляция двух овощехранилищ для яблок. Материал: Yantai Wanhua (Китай) Работы также выполнялись дважды: в 2011 г. было термоизолировано две холодильные камеры для хранения яблок. Благодаря полученному эффекту, в рамках дальнейшего развития, ППУ был нанесен в 2012 годуеще в трех холодильных камерах;
– «Интеграл - Агро», г. Зеньков, Полтавской обл. Овощехранилища, помещения для выращивания грибов вешенок, рассады. Материал: Yantai Wanhua (Китай), 2011;
– Торговый дом «Укрсервис», г. Винница, термоизоляция кровли. Материал: Bayer (Германия), 2009 г.;
–«Авторская школа А. А. Захаренко», с. Сахновка, Корсунь-Шевченковский р-н, Черкасской обл. Термо - гидроизоляция стен и потолка здания школьного бассейна. Материал: Yantai Wanhua (Китай), 2011 г.;
– «Про Реал», с. Ивановка, Черниговской обл. Картофельный склад-ангар. Материал: Yantai Wanhua (Китай), 2011 г.;
– «Евро-Дрова», г. Овруч. Сушка для древесины, Материал: Bayer (Германия);
– Картонно-бумажная фабрика «АСС», г. Коростышев. Уличная емкость-резервуар. Материал: Stepanfoam (Польша), 2011 г.;
– Киевский цементный завод. Утепление системы аэрации. Материал: Yantai Wanhua (Китай), Bayer (Германия), 2010 г.;
– Ресторан быстрого питания, г. Могилев-Подольский. Термоизоляция морозильной камеры, Материал: BASF (Германия), 2010 г.;
– Экодом. Термо – гидроизоляция фундаментов, подземной части строения, подземного бассейна. Материал: Yantai Wanhua, Bayer (Германия), 2009-2012;
– ООО «Коломыя-Сервис», г. Коломыя, Ивано-Франковская обл., Термо – гидро -изоляция подвесного потолка-перекрытия строительного супермаркета «Бегемот». Материал: Yantai Wanhua (Китай)2010;
– Имеем большой опыт работ 2009-2014 гг. по термоизоляции гражданских строений и объектов индивидуального строительства, утеплению жилых домов, балконов, мансард, фундаментов и цокольных этажей, термоизоляции автотранспорта.
Отдельным направлением является напыление многофункционального защитного покрытия эластомера полимочевины.
Производим строительство и реконструкцию ЗАВов,КЗС, ангаров,крытых ТОКов. Продажа и установка зерноочистительного оборудования. Обшивка,пуско-наладка оборудования,электро-монтажные работы. По всей Украине по разумной цене. 0956553656 0687483578 www.zav.kh.ua
О нас Уважаемые господа Предприниматели! Мы рады приветствовать Вас на официальном сайте компании «ТАЙРИКОН»! Общеизвестный факт, что основа любого предпринимательства - это какая-то идея, плюс желание эту идею реализовать. Компания «ТАЙРИКОН» предлагает Вам сотрудничество по направлениям: - подбор и доставка нового или б/у оборудования для сельского хозяйства, оборудование для переработки овощей и фруктов из Европы, США и других стран; - услуги сертификации и метрологии. Наша цель, помочь Вам, уважаемые Предприниматели, в реализации Ваших задач и планов, во внедрении новых идей и решений. Практикуя индивидуальный подход к каждому клиенту, мы проводим поиск нового или б/у оборудования согласно Вашему запросу. Используя знания и многолетний опыт специалистов нашей компании, практику наших зарубежных партнеров, мы сможем предоставить Вам консультации по подбору оборудования, информационную поддержку в технологических процессах и сервисном обслуживании, найти оптимальные решения поставленных задач. Основные направления работ и услуг ООО «ТАЙРИКОН»: консультации и индивидуальный подбор НОВОГО или Б/У оборудования по переработке овощей и фруктов; поставка сертифицированного импортного оборудования; монтажные и пусконаладочные работы; обучение и инструктаж по эксплуатации оборудования; ремонтные и сервисные работы; размещение информации о продаже Вашего оборудования на нашем Интернет-ресурсе. В рамках партнерской программы, ООО «ТАЙРИКОН» предлагает услуги по сертификации и метрологии. Основные направления услуг: разработка и внедрение систем управления в соответствии с международными и национальными стандартами: - ISO 9001 - системы менеджмента качества; - ISO 14001 и ДСТУ ISO 14001 - системы экологического менеджмента; - ISO 22000 , HACCP , ДСТУ 4161 и ДСТУ ISO 22000 - системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции; - OHSAS 18001 и ДСТУ OHSAS 18001 - системы управления охраной здоровья и безопасностью персонала. услуги поверок, калибровок, контроля выходных параметров, государственных метрологических аттестаций и аттестаций программного обеспечения средств измерительной техники, испытательного и медицинского оборудования. ремонт и техническое обслуживание средств измерительной техники, испытательного и медицинского оборудования. Присоединяйтесь и Вы к команде профессионалов - с нами приятно иметь дело!
Весной этого года производственная компания «Агро-Симо-Машбуд» осуществила поставку оборудования гречезавода в Калининградскую область РФ для компании ООО «Веедерн» - крупнейшего игрока на рынке производства сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности.
Поставка включила в себя основное технологическое оборудование гречезавода: оборудование гидротермической обработки гречихи (пропариватель ПЗ-1 и паровая сушилка ВС-10М); оборудование для фракционирования гречихи на фракции и сортировки продуктов шелушения - рассева типа РК; вальцедековые станки для шелушения гречихи СГР-400 и воздушные сепараторы АСХ для разделения продуктов шелушения, отбора лузги и легких примесей, а также оборудование для контроля готовой продукции (сортировочная машина МСХ и магнитные сепараторы).
Специалисты Агрохолдинга «Гранус» профессионально и быстро произвели монтаж поставленного технологического оборудования и уже в конце июня - начале июля осуществили запуск производства. Высокий уровень специалистов Заказчика позволил при удаленном консультировании в виде видеоконференции осуществить запуск гречезавода в работу и получить продукцию по выходам и качеству отвечающую требованиям рынка. А в ближайшей перспективе планируется дальнейшее расширение производства.
Технология использования агроволокна достаточно простая и в то же время очень эффективная для облегчения целого комплекса промежуточных работ связаных с выращиванием сельскохозяйственной продукции.
Использование агроволокна для клубники:

Для получения раннего урожая клубники применяется такая технология:
1. Мульчируют землю под клубнику черной пленкой (саженцы клубники высаживают на черную пленку). Это обеспечит отсутствие активного роста сорняков, легкость сбора ягод, а также обеспечит ускоренное прогревание земли
2. Сверху клубники можна делать минитунели, (осенью или ранней весной, грядки клубники накрывают белым агроволокном с использованием дуг).

Укладка агроволокна для клубники:
1. Готовится почва с внесением удобрений.
2. Желательно сформировать высокую грядку (в поперечном разрезе форма напоминает трапецию высотой 15-35 см.).
3. Грядку хорошо увлажнить (полить).
4. Через несколько часов, на грядку укладывается агроволокно, края которого прижимаются илиприсыпаются грунтом, чтобы они не задирались от ветра.
5 Согласно выбранной схемы посадки, сделать разметку посадочных лунок.
6. В этих местах вырезать круглые отверстия диаметром 8-10 см (при посадке в круглые отверстия улучшается качество посадки, саженцев клубники, их приживаемость и дальнейший рост, а следовательно и урожайность клубники)
7. Подготовить лунки и высадить рассаду клубники.
8. Хорошо полить. Полив производят через вырезанные отверстия под корневую систему клубники.
Агроволокно на зиму не убирается и используется весь срок выращивания клубники на этой грядке (2-4 года)

агроволокно чорне Plantex агроволокно чорне Plantex

Регулярный полив производится или под корень куста клубники через посадочное отверстие или с применением системы капельного полива.

Укрывной материал (белое агроволокно) используют для укрытия клубники на зиму. Поздней осенью клубнику накрывают агроволокном и снимают агроволокно после весенних заморозков.
Для защиты клубники от весенних заморозков применяется агроволокно плотностью от 17 г. до 30 г. Агроволокно плотностью 42 г. применяют для укрытия клубники при выращивании ее в минитуннелях.

Для укрытия деревьев и кустарников агроволокном применяются деревянные каркасы, которые устанавливаются над деревьями и предназначены для удержания агроволокна от снеговой и ветровой нагрузки.
Желательно агроволокно крепить на каркасы в несколько слоев, чтобы между слоями агроволокна был дополнительный воздушный зазор.

біле агроволокно Plantex. накривання дерев

Для сухого укрытия винограда применяется агроволокно плотностью 30 г, 42г или 60г. Можно укладывать агроволокно в несколько слоев.

Для зимнего укрытия роз, винограда на шпалере также подходит агроволокно белого цвета плотностью 30 г. 42 г. и 60 г.

агроволокно біле Plantex

Защита от заморозков
По степени защиты от заморозков лучше укрывать ранние овощи двумя слоями агроволокна. Лучше укрыть двумя слоями агроволокна (17гр. +17гр.) или (17гр. +23гр.) или (23гр. +23гр.), чем одним слоем агроволокна 42 гр.

Агроволокно, как и другие полимерные материалы "стареет" под действием солнечного света (ультрафиолетоого излучения). Срок использования агроволокна зависит от наличия в нем светостабилизирубющих добавок.

Под прямыми солнечными лучами срок использования агроволокна 2-3 года.
При использовании агроволокна в тени - 3-4 года. Рекомендуется использовать агроволоко только в период роста и развития (вегетационный период) растения, а по окончанию сезона убирать его на хранение. Тогда агроволокно прослужит Вам не менее трех лет.
Жатка для уборки подсолнечника
Жатка ЖНС от компаний Wellagro. Жатка предназначена для уборки подсолнечника рядного и сплошного посева во всех зонах его возделывания.
Оснащение:
Мотовило — трехлопастное, зубчатое, усиленное.
Привод ножа — МПН по типу Schumacher с вертикальным расположением шкива исключает использование перекрестных ременных передач и, как следствие, увеличивает ресурс работы приводного ремня.
Платформа — металлическая конструкция, с применением жесткостей из цельнотянутых труб 40х40х4, что в комплексе с усилением диагоналей боковин трубами 40х40х4 и 60х30х4 обеспечивает монолитную рамную конструкцию жатки.
Брус ножа — профильная цельнотянутая труба 80х40х4 и уголок цельнотянутый 50*50*6, обеспечивающие прямолинейность переднего бруса в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Лифтеры — корытообразная усиленная конструкция закрытого типа с жестким креплением на режущем аппарате, что предотвращает потери семечки от вибрации лифтера.
Оградительные щитки — полотно решетное, которое исключает перебрасывание корзинок подсолнечника через ветровой щит.
Жатка ЖНС для уборки подсолнечника от завода, без посредников. Качество, гарантия.
Жатка для уборки подсолнечника (Купить)
Вашему вниманию,также техника:
Жатки для подсолнечника ЖНС,Рапсовые столы ПРБЖ,Приставки для уборки подсолнечника,Жатки прицепные ЖВП,Жатки навесные валковые ЖВН,Жатки зерновые,травяные,зернобобовые,Тележки на жатки ВТЖ,Жатка для уборки сои,Косилки КР,КПО,Зерновой подборщик ПДЕ 3.4.

Звоните есть скидки по доставке
+380 (67) 618-57-64
+380 (67) 493 69 69
+380 (50) 778-45-54
Покупай сельхозтехнику правильно! У завода!
«Отечественная техника никуда не годится!» - и еще более «лестные» изречения столь часто доводится слышать от фермера, директора или инженера сельхозпредприятия, и просто арендатора с небольшим объемом земли, заказавшего однажды технику в г. Бердянске, и оставшись недовольным ее качеством.
Сейчас трудно разобраться на рынке сельхозтехники: техники много, техника разная - наша и «буржуйская», заводского и не заводского производства.
Торговый Дом «Wellagro» поставляет качественную сельхозтехнику.
На заводе, цикл производства отработан не годами, а десятилетиями. Все конструкционные детали техники, включая составляющие жатки ЖНС (аналога итальянских Zaffrani, Dominoni), прицепных жаток ЖВП-4,9, навесных ЖВН-6, рапсовых столов ПР, платформы-подборщика ПДЕ 3.4 вырезаются на плазме итальянского производства.
Металлопрокат, применяющийся в производстве, проходит через отдел технического контроля. Весь процесс производства контролируется высококлассными специалистами, многие из которых еще со студенческих лет начинали свой трудовой путь на этом заводе и дальше продолжают работу, имея значительный опыт и знания в производстве жаток.
Конструкторский отдел предприятия учитывает тенденции развития рынка сельхозтехники, применяя современные конструкторские решения в производстве продукции.
К примеру, в основу рапсового стола ПР легла конструкция импортного аналога фирмы «Джон Дир». В конструкцию жатки для уборки подсолнечника ЖНС мы постарались внедрить лучшие технологические решения иностранных коллег по производству сельхозтехники.
Перед поставкой конечному потребителю вся техника навешивается и прокручивается на специальном испытательном стенде в течении 100 часов, для выявления минимальных дефектов конструкции.
Столь ответственный подход к производству приводит к результату. Результату, когда с каждым годом техника, выпускаемая на нашем заводе, становится более конкурентоспособной на рынке сельхозтехники.
Техника нашего завода постоянно модернизируется, вот краткое описание, что у нас лучше:
Жатка ЖВН 6В «Ферзь»
Мотовило - пятилопастное, одноэксцетриковое, противонамоточное с металлическими роликами, которые обеспечивают долговечность работы механизма наклона лопастей.
Привод мотовила - цепной, с использованием предохранительной муфты, что обеспечивает бесперебойную работу узла на средней и высокой урожайности зерновых. Увеличен срок службы вариатора за счет применения новой конструкции вала и подшипников качения.
Редуктор — конический, малогабаритный, в отличие от перекрестных ременных передач, которые увеличивают количество точек смазки и усложняют обслуживание кинематических передач, обеспечивает надежную работу рабочих органов жатки.
Жатка ЖВП 4,9/6,4
Отличительные особенности: на жатке установлен пальцевый режущий аппарат; надежный привод режущего аппарата обеспечивает высокую скорость резания; для упрощения перевода жатки в транспортное положение и обратно введено выдвижное дышло и изменено расположение опоры для улучшения ремонтоспособности изменена конструкция трансмиссионного вала.
Жатка для уборки подсолнечника ЖНС (модель zaffrani)
Мотовило — трехлопастное, зубчатое, усиленное.
Привод ножа — МПН по типу Schumacher с вертикальным расположением шкива исключает использование перекрестных ременных передач и, как следствие, увеличивает ресурс работы приводного ремня.
Платформа — металлическая конструкция, с применением жесткостей из цельнотянутых труб 40х40х4, что в комплексе с усилением диагоналей боковин трубами 40х40х4 и 60х30х4 обеспечивает монолитную рамную конструкцию жатки.
Брус ножа — профильная цельнотянутая труба 80х40х4 и уголок цельнотянутый 50*50*6, обеспечивающие прямолинейность переднего бруса в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Лифтеры — корытообразная усиленная конструкция закрытого типа с жестким креплением на режущем аппарате, что предотвращает потери семечки от вибрации лифтера.
Оградительные щитки — полотно решетное, которое исключает перебрасывание корзинок подсолнечника через ветровой щит.

С Уважением, руководство ООО ДТ «Wellagro»
Уборка подсолнечника в каждом колхозе должна быть проведена в течение 6 - 8 дней с момента созревания.
Уборка подсолнечника в каждом колхозе должна быть проведена в течение 6 ― 8 дней с момента созревания. Закончить первую срезку кистей клещевины в течение 2 дней и уборку льна-кудряша и других масличных культур в течение 4 ― 5 дней. [1]
Оттягивание уборки подсолнечника даже на 1 ― 2 недели приводит к недобору 1 5 ― 2 ц / га и более семян, к снижению их качества. Также малоэффективна раздельная уборка урожая и срезка корзинок для подсушивания их на стеблях. Для ускорения высушивания семян на корню необходимо прекратить жизнедеятельность листьев, обезводить стебли и корзинки, что обеспечивается десикацией посевов подсолнечника. Негробовой [373] уборка химически высушенного урожая начинается на 10 ― 12 дней раньше обычного, в полтора раза повышается производительность комбайнов ( так как вес поступающей массы снижается на 45 ― 48 %), на 8 ― 15 % снижается засоренность семян в бункере, на 1 ― 1 5 ц / га сокращаются потери семлн.
Технология уборки подсолнечника в этих районах должна включать предуборочную десикацию семеноводческих посевов, оптимальные сроки уборки при пониженной влажности семян, в случае необходимости солнечную сушку семян, соблюдение поточности всех операций, измельчение и сбор одновременно с уборкой корзинок с последующим их складированием, измельчение и разбрасывание по полю стеблей подсолнечника.
При уборке подсолнечника пораженные, оставшиеся на стеблях корзинки вымолачиваются и больные семена заражают здоровые. С семенным материалом болезнь распространяется в виде механической примеси склероции с внутренней семенной инфекции ― склероции и мицелия под лузгой. Мерой борьбы с этой болезнью является строгое соблюдение чередования культур в севообороте.
При уборке влажного подсолнечника сила дутья увеличивается, а при уборке сухого уменьшается.
Особенности условий уборки подсолнечника в зависимости от зон возделывания заключаются в том, что высота расположения корзинок над уровнем поверхности почвы может колебаться в пределах 60 ― 200 см, диаметр корзинки изменяется от 8 до 35 см, а толщина стебля на высоте среза от 10 до 50 мм.
В том случае если уборка подсолнечника проводится комбайном с приспособлением ПСП-15, то измельчение, сбор, погрузка и выгрузка корзинок, а также складирование массы выполняется механизмами с минимальными затратами ручного труда.
Применение химических средств для облегчения уборки подсолнечника развивается быстрыми темпами. На большинстве площадей, занятых летом под подсолнечник, осенью высевают пшеницу или овес.
При рациональной технологии возделывания и уборке подсолнечника необходимо тщательно очищать поля от многолетних и однолетних сорняков в системе основной и предпосевной обработки почвы; высевать заданное число семян на единицу площади ( при квадратно-гнездовом посеве ― в каждое гнездо); применять механизированный уход за посевами в течение всего периода вегетации; использовать на уборке урожая разнообразные высокопроизводительные машины и приспособления.
Следует сказать о допущенной бесхозяйственности в организации уборки подсолнечника.
Для снижения потерь необходимо заблаговременно переоборудовать зерновые комбайны для уборки подсолнечника с таким расчетом, чтобы один комбайн приходился на каждые 60 ― 70 га уборочной площади. Срок уборки не должен превышать 8 ― 10 дней. Принять все меры к тому, чтобы комбайны, работающие на уборке подсолнечника, были оборудованы специальными приспособлениями.
Совершенно нетерпимо, когда в 1960 году колхозы и совхозы ряда районов не справились с уборкой подсолнечника. Подсолнух сейчас стоит на корню.
Подробно описываются районированные сорта, система улучшающего семеноводства, приемы основной и предпосевной обработки почвы, срок, способы посева и уборки подсолнечника, применяемый комплекс машин и приспособлений. Оставлять неочищенные семена в буртах на току нельзя, поскольку это может привести к самосогреванию и порче семян. Поэтому уборка подсолнечника должна сопровождаться организацией вгех работ на послеуборочной обработке семян ( очистка, сушка, взвешивание, погрузка) только поточным методом.
В марте этого года была опубликована статья про пользу зерновых хлопьев. Специалисты подробно рассказали о питательной ценности всех видов хлопьев, и о том, что некоторые виды хлопьев применяются при комплексном лечении различных заболеваний. Ни для кого не секрет, что основой благополучия человека является здоровье, а основными показателями развития страны являются национальное здоровье, качество и уровень жизни людей.
Сегодня мы по-прежнему утверждаем, что зерновые хлопья являются неоценимым помощником в сбалансированном питании и обеспечивают организм необходимыми витаминами и ценными минеральными веществами. А чтобы насытить организм человека полезными веществами, необходимо учитывать свойства зерна и строго следовать технологии приготовления хлопьев для высокого качества выхода готовой продукции. При производстве зерновых хлопьев НПО "Агро-Симо-Машбуд" предлагает три различных варианта схем:
Первый вариант: короткая схема - используется только линия плющения. При использовании данной схемы Заказчик приобретает сырье (зерновую крупу 1-го и 2-го номеров) у других поставщиков. При плющении особое внимание отводится толщине хлопьев, так как от данного размера зависит время их варки. Уникальная технология плющения НПО «Агро-Симо-Машбуд» позволяет улучшить вкусовые качества зерна и повысить питательную ценность углеводного и протеинового комплексов хлопьев.
Второй вариант: длинная схема с выработкой всех видов круп на крупозаводе с универсальной взаимозаменяемой технологией (пшеничной, ячневой, гороховой, кукурузной, овсяной) и отбором какой-то части круп 1-го и 2-го номеров (или всей крупы) на производство хлопьев. Особенностью такой технологической схемы является то, что при производстве крупы используется гидротермическая обработка зерна на пропаривателе непрерывного действия и паровых сушилках, что позволяет улучшить не только технологические свойства зерна, но и потребительские достоинства готовой продукции. Улучшение технологических свойств зерна заключается в повышении коэффициентов шелушения зерна и снижении его дробления, что в конечном итоге приводит к увеличению выхода крупы на 5..8%, снижению энергозатрат до 20%.
Третий вариант: наиболее перспективная и экономически целесообразная схема, в которой в качестве сырья используется шелушенное целое ядро. Для его производства используется часть технологической схемы универсального крупозавода, включая участок шелушения. Это значительно увеличивает процент выхода готовых хлопьев по отношению к исходному зерну, поскольку исключает все потери при переработке зерна в крупу, а также потери за счет невозможности использовать мелкие номера круп III, IV и более для производства хлопьев.
При производстве овсяных и кукурузных хлопьев или овсяных хлопьев "Геркулес" и "Экстра" используется другое технологическое оборудование, чем в вышеотмеченной технологии (кроме линии плющения) и принципиально может быть построено по таким же трем схемам.
Линии хлопьев на технологическом оборудовании компании «Агро-Симо-Машбуд» запущены и успешно работают в Украине, Литве, России. Заказчики технологического оборудования могут по достоинству оценить качество и эффективность работы линии хлопьев на данном оборудовании, а конечные пользователи продукции – оценить качество хлопьев с сохранёнными целебными и профилактическими свойствами.
Выше срежешь – больше соберешь

Уборка зерновых с наименьшими потерями и затратами – дело тонкое. Еще сложнее убрать без потерь подсолнечник, культуру саму по себе сложную в качестве предшественника. Как убирают кошелки с семечками, делится секретами успешной уборки урожая известный консультант по аграрной технике Андреа Файфер из г. Зондерсхаузен (Германия)
Подсолнечник: высокий срез, тщательная уборка

Процесс созревания у подсолнечника является более сложным, чем у гороха. Подсолнечник созревает постепенно от внешнего края корзинки к центру. Хорошая обмолачиваемость и максимальное содержание масла достигаются только при созревании центральных семечек. Листья растений к этому моменту, в основном, уже отмирают, корзинки имеют цвет от желтого до коричнево-черного. Высокое содержание влаги в корзинках со спелыми семечками затрудняет обмолот. Часть влаги попадает на зерно. Срок уборки наступает по истечении вегетационного периода в 150-170 дней в зависимости от погоды. К этому моменту начинают осыпаться первые зерна, влажность зерна существенно ниже 20%, шелуха семечек твердая, но зернышко еще мягкое. При уборке раньше срока зерновая масса слишком влажная, и семечки плохо отделяются от корзинки, что ведет к высокой доле примесей в бункере. Так же, как и для гороха, для уборки подсолнечника во избежание высоких потерь рекомендуется установка дополнительного оборудования. Во-первых целесообразно установить удлинители пальцев режущего аппарата (“лодочки”). Они позволяют корзинкам точно попадать в жатку, а не падать на землю перед ней. В крайнем случае, альтернативным решением является использование режущего аппарата с рапсовым столом. Ни в коем случае нельзя использовать стандартное мотовило. Необходимо использовать либо планчатое мотовило, либо соответствующим образом переделать стандартное мотовило (спрятать зубья). Для обеспечения низкого числа оборотов барабана, как правило, нужен редуктор. Окупается также установка специальной кукурузной деки, особенно, если в хозяйстве возделывается еще и кукуруза. В принципе, можно работать и со стандартной декой. Не в последнюю очередь рекомендуется защита дна машины пластиковыми обкладками или резиновыми лентами, чтобы оставшиеся на поле высокие стебли не оборвали провода и не попали в низко расположенные механизмы комбайна. Настройка комбайна, так же как и при уборке гороха, скорее щадящая. Режущий аппарат ведется высоко, чтобы сократить попадание жестких стеблей в молотилку и ограничить повторное увлажнение зерен. С целью обеспечения надежной подачи убираемой массы скорость мотовила должна незначительно превышать скорость движения. Барабан устанавливается в щадящий режим. Число оборотов должно обеспечивать хорошее вымолачивание. Если дробленых зерен в бункере немного и корзинки в валке разломлены не больше, чем на 4 части, это означает, что требуемое число оборотов достигнуто. Скорость движения по сравнению с уборкой зерновых относительно высока. Это улучшает поступление уборочной массы и щадит зерна. Остальные настройки представлены в табл.
Жатка для кукурузы, Кукурузная жатка ЖК-80


Компания Wellagro продает качественную технику от завода в том числе и Жатку для уборки кукурузы ЖК-80.

Наша кукурузная жатка позволяет собирать урожай на полях, обмолачивать кукурузные початки, а также измельчать и разбрасывать ботву из листьев и стеблей по полю тем самым в разы ускоряя и облегчая сбор урожая кукурузы.


Жатка для уборки кукурузы (ЖК-80) уникально тем, что может применяться на полях не зависимо от метода их засева и использованных сеялок. Кроме того используя это устройство мы получаем срез на уровне 170мм от поверхности – что является отличным показателем в наше время. Так же измельчение стеблей кукурузы реализовано на высоком уровне, что позволит существенно сэкономить время и средства отказавшись от дополнительного вспахивания поля.

Жатка кукурузная разработана на основе Geringoff PCA.

Дополнительные характеристики
Ширина междурядий-700 мм.
Количество рядков-8 шт.
Производительность-от 12 до 22 т/ч
Высота среза-от 170 мм.
Рабочая скорость-до 12 км/ч.
Транспортная скорость-20 км/ч.
Рабочий орган-початкоотделяющий аппарат
Редуктор-алюминиевый
Длина-3 000 мм.
Ширина-5 770
Высота-1250
Масса-2 370 кг.

Более подробную информацию о жатках для уборки кукурузы JOHN GREAVES (ЖК-80), Вы можете узнать у специалистов ООО "Wellagro" за номерами телефонов указаных в контактах.
+380 (67) 618-57-64
+380 (67) 493 69 69

С уважением, коллектив ООО "Wellagro"
Жатка для уборки подсолнечника
 
Жатка ЖНС от компаний Wellagro. Жатка предназначена для уборки подсолнечника рядного и сплошного посева во всех зонах его возделывания.
 
Оснащение:
 
Мотовило — трехлопастное, зубчатое, усиленное.
 
Привод ножа — МПН по типу Schumacher с вертикальным расположением шкива исключает использование перекрестных ременных передач и, как следствие, увеличивает ресурс работы приводного ремня.
 
Платформа — металлическая конструкция, с применением жесткостей из цельнотянутых труб 40х40х4, что в комплексе с усилением диагоналей боковин трубами 40х40х4 и 60х30х4 обеспечивает монолитную рамную конструкцию жатки.
 
Брус ножа — профильная цельнотянутая труба 80х40х4 и уголок цельнотянутый 50*50*6, обеспечивающие прямолинейность переднего бруса в горизонтальной и вертикальной плоскости.
 
Лифтеры — корытообразная усиленная конструкция закрытого типа с жестким креплением на режущем аппарате, что предотвращает потери семечки от вибрации лифтера.
 
Оградительные щитки — полотно решетное, которое исключает перебрасывание корзинок подсолнечника через ветровой щит.
 
Жатка ЖНС для уборки подсолнечника от завода, без посредников. Качество, гарантия.

Звоните по данной жатки по тел.
+380 (67) 618-57-64
+380 (67) 493 69 69
Теличка, яка народилось вашій фермі сьогодні, в майбутньому стане вашою коровою. Годівля та догляд за теличкою, коли вона маленьке, матимуть значний вплив на те, яку корову ви матимете в стаді. Добре доглянуті телички ростуть швидше, дають більше молока, мають менше проблем зі здоров‘ям та перебувають у стаді довше. Добрий менеджмент телиць має значний вплив на продуктивність вашої ферми. Ось декілька кроків, які ви можете зробити, щоб забезпечити вирощення гарних телиць для своєї ферми.
Коли корова народжує теля, то це повинно відбуватись у дуже чистих умовах. Під час отелення за коровою необхідно спостерігати та надавати допомогу тільки тоді, коли це абсолютно необхідно. Процес отелення може тривати до 6 годин, тому не прискорюйте події. Невдовзі після народження теля повинно підвестись саме. Висушіть теля, обробіть пуповину йодом або іншим дезінфікуючим засобом та надоїть молозиво від корови. Важливо, щоб теля отримало необхідно кількість молозива відразу після народження, щоб активувати імунну систему.

Теля не підведеться та не вип‘є саме достатньо молозива після народження, щоб забез