Пропоніт 720 к.е.

30.08.2016    Средства защиты растений — Пестициды, гербициды    Киев
357,12 грн.
Пропоніт 720 к.е. - Agrobiz.net
Характеристики
Форма выпуска: концентрат эмульсии
Страна производитель: Япония
Производитель: Arysta LifeScience
Срок применения: послевсходовый

Описание

КЕ (квізалофопПтефурил, 40 г/л)

Селективний протизлаковий гербіцид для контролю однорічних та багаторічних злакових бур’янів на посівах широколистих культур.

■ Низьке хімічне навантаження на довкілля та швидкий напіврозпад діючої речовини препарату в грунті (6 годин)

■ Висока селективність та безпечність для культурних рослин навіть за випадкового передозування

■ Незначний молекулярний розпад всередині рослин бур’янів за несприятливих погодних умов, що забезпечує надійнішу дію препарату

■ Сучасна, готова до використання формуляція без неприємного запаху

■ Широкі можливості для застосування у бакових сумішах на цукрових буряках

 

Діюча речовина: квізалофоп-П-тефурил, 40 г/л

Препаративна форма: концентрат, що емульгується

Упаковка: бутель 0, 25 л, 1 л та каністра 5 л

 

Пантера® – це селективний протизлаковий гербіцид (грамініцид), що забезпечує високоефективний кон- троль однорічних та багаторічних злакових бур’янів на посівах широколистих культур. Пантера® безпечна у застосуванні на багатьох широколистих культурах та використовується після появи сходів; це дає мож- ливість застосовувати препарат вибірково, що забезпечує найекономнішу боротьбу зі злаковими бур’янами.

■ Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.

■ Механізм та ознаки дії

Повне проникнення препарату в рослину злакового бур’яну, достатнє для її загибелі, відбувається протя- гом 1 години після обприскування. Перші візуальні ознаки загибелі бур’янів в залежності від погодних умов спостерігаються за 3-5 днів після внесення із подальшою загибеллю за 10-14 днів. Для повного проникнення препарату по всій кореневій системі пирію та інших багаторічних злаків, що запобігає по- вторному відростанню бур’яну, потрібно від одного до трьох днів (залежно від погодних умов та за умови відсутності стану стресу у рослин). Механічну культи- вацію на посівах цукрових буряків можна проводити лише після цього проміжку часу. Подібно до багатьох інших гербіцидів, застосування препарату Пантера® дає найкращий ефект за сприятливих кліматичних умов. Проте, на противагу деяким іншим гербіцидам, Пантера® залишається активною всередині рослини і за умови негоди, забезпечуючи загибель злакових бур’янів коли вони вийдуть із стану стресу.

 

■ Рекомендації щодо застосування

Внесення препарату здійснюють звичайним обпри- скувальним обладнанням, розчиняючи у 200-300 літрів води на гектар. Препарат після змішування з водою є повністю готовим до застосування. У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють застосування робочої суміші відразу після її приготування, вона може бути використана протягом 24-х годин. Рекомендується використовувати максимальні об’єми робочого розчину на ділянках із високою щільністю засміченості посівів. Пантера® застосовується в період вегетації незалежно від фази розвитку культурних рослин. Препарат не має неприємного запаху.

 

■ Селективність дії

Препарат має високоселективну дію та застосо- вується у світі на більш ніж 50-ти широколистих культурах. Навіть за випадкового перевищення максимальних норм внесення препарату відсутні прояви фітотоксичності щодо культурних рослин.

 

■ Сумісність

Багаторічні дослідження ефективності препарату у бакових сумішах показали, що гербіцид Пантера® можна застосовувати в суміші із пестицидами та прилипачами, зокрема, Сільвет Голд®. Втім, за наявності сумнівів щодо застосування препарату в баковій суміші, рекомендується пробне застосуван- ня на обмеженій ділянці.

 

■ Застосування у бакових сумішах

Завдяки високій селективності та відсутності вели- кої кількості поверхнево-активних речовин, засто- сування Пантери у бакових сумішах із гербіцидами, що контролюють дводольні бур’яни, не сприяє пригніченню рослин цукрових буряків.

Цена: 357,12 грн.
В наличии

Задать вопрос
Напишите вопрос
Варианты поиска Пропоніт 720 к.е.: гербіциди замовити гербіциди купити гербіциди пропоніт 720 к.е. ціна гербіциди