5,5% 10

24.10.2016        
6,00 .
  5,5% 10  - Agrobiz.net

5,5% 10 ?

: 6,00 .

5,5% 10 : 5% 10 5 5 5 5