0.5

18.10.2016        
12,00 .
   0.5   - Agrobiz.net

0.5 ?

: 12,00 .

0.5 : 0.5 0.5 0.5 0.5