Сеялка Астра Нова СЗ-5,4-06 Эльворти зерновая сеялка с прикаткой Чернвона Зирка

Последнее редактирование: 19.09.2017 . Информация может быть не актуальна
Сеялка Астра Нова СЗ-5,4-06 Эльворти зерновая сеялка с прикаткой Чернвона Зирка - Agrobiz.net
100,00 грн. /шт В наличии
0 отзывов
Продам сеялки зерновые нового образца Астра Нова Эльвлрти СЗ-5,4-06 Сеялка с увеличенным бункером, прикаткой, транспортным устройством и контролем высева.ASTRA NOVA 5,4 A – нове покоління сівалок для рядового посіву насіння зернових (пшениця, жито, ячмінь, овес), зернобобових (горох, квасоля, соя, сочевиця, боби, чина, нут, люпин), дрібнонасінних культур (ріпак, гір- чиця), сипучого і середньо сипучого насіння трав, з одночасним внесенням мінеральних добрив і коткуванням ґрунту в засіяних рядках. ASTRA NOVA 5,4 A нового покоління має ряд переваг: -- бункери для насіння і добрив з обсягом збільшеним в 1,5 рази (тукові - 1000 дм3, зернові - 500 дм3); -- систему безступінчастого регулювання норм висіву як насіння, так і добрив; -- зернові та тукові висівні апарати виконані з полімерного матеріалу; -- комбіновані котушки зернових висівних апаратів; -- дводискові сошники зі зміщеними дисками із сталі, яка містить бор. Сівалки випускаються в наступних виконаннях: ASTRA NOVA 5,4 A – для рядового посіву з дводисковими сошника- ми і пальцевими загортачами; ASTRA NOVA 5,4 A-06 – для рядового посіву з дводисковими со- шниками і прикочуючими колесами. Для переобладнання в модель ASTRA NOVA 5,4 А-04 - для вузько- рядного посіву з дводисковими, дворядковими сошниками, необхідно при- дбати комплект сошників H 105.04.000. При використанні зчіпки СП-10,8 можна складати тракторний гідрофікований широкозахватний агрегат з двох сівалок ASTRA NOVA 5,4 А, який підви- щує продуктивність в 1,5-2 рази. Зчіпка агрегатується з тракторами від 150 к.с. причіпним способом. Висіваючий апарат для дрібнона- сінних культур також оснащений окремою заслінкою, яка має три фік- сованих положення, що регулюють норму подачі насіннєвого матеріалу на штифтову котушку. NEW 8 Замість шестерінчастих механіч- них передач на сівалці встановле- ні варіатори, окремо на вали зер- нових і на вали тукових висівних апаратів, що забезпечує швидке і точне регулювання норм висіву як насіння, так і добрив. Сівалка оснащена маркерами, на яких встановлені окремі гідроци- ліндри, що полегшує управління ними механізатором з кабіни трак- тора. Всі сівалки комплектуються транспортним пристроєм, що дозволяє пере- міщати їх по дорогах загального призначення без застосування додатко- вих транспортних засобів. ASTRA NOVA 5,4 A-06 комплектується дводисковими одно- рядковими сошниками зі зміщеними дисками і прикочуючими котками. Конструкція вузла «сошник і прикочу- ючий каток» дозволяє більш точно, з інтервалом в 1 см., регулювати глиби- ну загортання насіння, при цьому на- кочувати поверхневий шар ґрунту, що впливає на рівномірність проростання насіння і збільшення врожайності. ASTRA NOVA 5,4 A – новое поколение сеялок для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячме- нь, овес), зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин), мелкосемянных культур (рапс, горчица), сыпучих и среднесыпучих семян трав, с одновременным внесением минеральных удобрений и при- катыванием почвы в засеянных рядках.. ASTRA NOVA 5,4 A нового поколения имеет ряд преимуществ: ––бункера для семян и удобрений с объемом увеличенным в 1,5 раза (туковые - 1000 дм3, зерновые - 500 дм3); ––систему бесступенчатой регулировки норм высева как семян, так и удобрений; ––зерновые и туковые высевающие аппараты выполненные из полимерного материала; ––комбинированные катушки зерновых высевающих аппаратов; ––двухдисковые сошники со смещенными дисками из стали, которая содержит бор. Сеялки выпускаются в следующих исполнениях: ––ASTRA NOVA 5,4 A – для рядового посева с двухдисковыми сошни- ками и пальцевыми загортачами; ––ASTRA NOVA 5,4 A-06 – для рядового посева с двухдисковыми сошниками и прикатывающими колесами. Для переоборудования в модель ASTRA NOVA 5,4 А-04 – для узко- рядного посева с двухдисковыми, двухстрочными сошниками, необходи- мо приобрести комплект сошников H 105.04.000. При использовании сцепки СП-10,8 можно составлять тракторный гидрофи- цированный широкозахватный агрегат из двух сеялок ASTRA NOVA 5,4 А, который повышает производительность в 1,5-2 раза. Сцепка агрегатируется с тракторами от 150 л.с. прицепным способом. Высевающий аппарат для мелкосем- янных культур также оснащен отде- льной заслонкой, которая имеет три фиксированных положения, регули- рующих норму подачи семенного ма- териала на штифтовую катушку. NEW 8 Вместо шестеренных механиче- ских передач на сеялке установле- ны вариаторы, отдельно на валы зерновых и на валы туковых вы- севающих аппаратов, что обеспе- чивает быструю и точную регули- ровку норм высева как семян, так и удобрений. Сеялка оснащена маркерами, на которых установлены отдельные гидроцилиндры, что облегчает управление ими механизатором из кабины трактора.
Производитель: Червона зирка
Принцип действия: Механическая
Страна производитель: Украина
Состояние: Новая
Способ посева: Рядовые
Сошник: Дисковый
Высев: Точный
Количество рядов: Больше 16
Способы доставки
  • Новая Почта
  • Самовывоз
  • Интайм
  • Автолюкс
  • Гюнсел
  • Ночной Экспресс
Способы оплаты
  • Предоплата
  • Наложенный платеж
  • Наличный расчёт
  • Безналичный расчёт

Отзывы о Сеялка Астра Нова СЗ-5,4-06 Эльворти зерновая сеялка с прикаткой Чернвона Зирка

Оставить отзыв
Напишите отзыв
Неверный email

Предложения для Вас:

Новые сеялки